Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Bugün şehrimizde hava önceleri sisli,sonraları az bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • ¦$0m Yfl flflri İl Yeşildirek'te Tarakçı Cafer sokağında Molla Taş I a İlgili hanında Nurullah Balcıoğlu'na ait 9 numaraU matbaada dün öğleden sonra yangın çıkmıştır.Muhitte büyük heyecan uyandıran ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Tevkif edilen Hatay delegesi ok işaretli)sivil polis refakatinde Savcılığa sevkedilirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • yedek subay ve erler Silâh altına alınacak Millî Müdafaa Vekâleti istanbul Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Ordudaki modern silâh ve malzeme üzerinde modern eğitim usullerini tatbik etmek üzere ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Bir genç kız amcazadesini bıçakladı Hâdiseyi müteakip intihara teşebbüs eden Ayşe,hastaneye kaldırıldı Eyüp'te Kemiklidere mevkiinde oturan Ayşe Temizer adında 26 yaşında bir genç kız,dün bir sinir bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Edinburgh Dükü Kanada 'ya gidiyor Londra,28 AA.Edinburgh dükü yarın Kanada Başvekilinin hususî uçağı ile Kanada'ya hareket edecektir.Dük Ingiltereye Kraliyet yatı Brittania ile dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Son malî ve ticarî kararlar müsbef netice vermeye başladı Altın ve döviz piyasasında başgöste ren düşüklüğün kısa bir zamanda fiatlara da tesir etmesi ve para kıymetinin bir misli artması bekleniyor H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Irak Kralı Faysal Türkiye'ye geliyor Ankara,28 MİLLİYET)İrak Kralı Emir Faysal,Reisicumhurumuzu ziyaret etmek üzere 25-26 ağustos tarihlerinde Türkiyeye gelecektir.Irak Kralının bu seyahatinde kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • TREN KAZASI Kırıkkalede bir yolcu treni ile bir marşandizin çarpıştığını ve 11 kişinin yaralandığını dün bildirmiştik.Resimde kaza neticesi parçalanan vagonlardan biri görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • İstanbul halkı dön senenin en sıcak gününü yaşadı s I Gölgede 40 dereceye kadar yükselen sıcak yüzünden halk plajlara hücum etti.Baz ıyerlerde bayılanlar oldu v J Bir kaç gündenberi mutedil giden hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Bir "Neptune" filosu İstanbul'a geliyor İlk defa olarak barış zamanında deniz aşırı bölgelere giden ve halihazırda Akdeniz bölgesi ile Avrupaya bir iyi niyet ziyareti yapan Birleşik Amerika Bahriyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Tarsus'la giden 29 yolcu geri dönemedi Kaçaklar arasında gemi mürettebatından 3 kişi var Turistik seyahati esnasında Amerika'ya da uğrayan Tarsus gemisinden,29 yolcunun eksikliği anlaşılmıştır.Denizyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Florya arsalarının satış muamelesi durduruldu Sahil kısmındaki arazi hiçbir şahsa veya teşekküle satılma-ırak turistik tesislere tahsis edilecek Florya arsalarının Belediye me-madiği hâdisesini tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Yeni Belediye Reis Muavini Sedat Erkoğlu Yeni Belediye Reis Muavini Bir müddettenberi münhal bulunan Belediye Reis muavinliğine İmar Müdürü Sedat Erkoğlu'nun getirildiğini bildirmiştik.27 temmuz pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • HALK PARTİSİ KURULTAYI DÜN BİR KARARA VARAMADI İnönü ve Günaltay ne pahasına olursa olsun Meclisi ferkef memek ve seçimlere katılmak lüzumunda ısrar ettiler Kurultay,bir milyon lira sermayeli bir şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1954
  • Dün yalnız 8 kişiye pasaport verildi Tahdit kararından evvel günde 300 pasaport verilmekteydi Döviz permisi olmayanlara pasaport verilmemesi hakkında Dahiliye ve Maliye Vekâletlerince alman «yurt dışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Hârika Çocuk ULUNA* Bütün istanbul gazeteleri,hattâ Ankaradaki Zafer bile yazdı:5 yaşında bir çocuk babasından Ankaraya gitmek üzere 10 kuruş istemiş,o da böyle bir hayalin hakikat olamıyacağına hükme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • öğle tatili yapmıyan esnaf hakkında tahkikat Tophane semtindeki berberlerin öğle tatili yapmadıkları şikâyet mevzuu olmuş ve durum tahkike başlanmıştır.İşçilerin zorla çalıştırıldığı da ilâve olunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • t HİCRÎ Perşembe 29 Temmuz 1954 bum!1372 28 «likada 1379 18 Temmuz VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.53 9.24 Ogle 12.20 4.51 ikindi 18.10 İ.4T Aksam 19.29 12.00 Yatsı 21.21 1.51 imsak 2.49 7.20 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Dahiliye Vekili Polis Mektebini teftiş etti Dahiliye Vekili ile Emniyet Umum Müdürü Ethem Yetkiner dün Yıldızdaki Polis Mektebini teftiş etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Şeker buhranı tamamen önlendi 600 tonluk daimi stok şimdiden temin edildi Şehrin şeker ihtiyacı tamamiyle giderilmiş ve daimi olarak 600 tonluk şeker stoku temin edilmiştir,istanbul'a her gün 200 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Eskişehir'de meydana çıkarılan silâhlar Eskişehir,28 TÜRKTEL)Sivrihisar'da Karabaşlı mahallesinde vaziyeti şüpheli görülen Ahmet Arslan'ın evinde zabıta tararından arama yapılmış,birçok kaçak eşya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Elektrik kablosuna değen amele öldü Hilton Otelinde çalışan Hasan Pehlivan adında bir amele,dün dik katsizlik neticesi elekrtik kablosuna temas etmiş ve kömür kesilmiştir.Koma halinde hastahaneye kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • HALKIN SESİ Bir cevap.Sıtma savaş mevzuunda gazetemizde intişar eden bir yazıya,İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından şu cevap gelmiştir:«Sıtma Savaş Teşkilâtımızın yurd çapındaki çahşmalarmı as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • İstanbul Kız Lisesini bitirenlerin kültür gezisi İstanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneği başkam Didar Çağlayan dün Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı basın toplantısında Derneğin tertip ettiği Avrupa ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • NATO sergisi İzmir'e gidiyor Taksim'den sonra Kadıköy'de açılan «NATO SULH YOLU» sergisi yarın İzmit'e intikal edecektir.Bu akşam kapanacak olan sergiye,Istanbullularır büyük bir alâka gösterdikleri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • ¦^AÇIK TEŞEKKÜR Küçük cart hesaplar arasmda tertiplenen 1954 yılbaşı ikramiye keşidesinde Levendin en güzel dükkanlı evinin tapu senedini bana veren,mal sahibi eden ve bu surette bizleri mesken sıkınt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • iki kişi genç bir kıza tecavüz etti Mezarlıkta vukubulan tecavüzün failleri yakalandı Ramide bir tecavüz hâdisesi olmuş ve 16 yaşında bir kız iki kişi tarafından kirletilmiştir.Ramide oturan Çetin Şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • 20 ilkokul öğretmen!bir derece terfi etti Şehrimiz ilkokul öğretmenlerinden 20 kişi terfi etmiştir.Öğretmenlerin isimleri şunlardır:Fahri Sagay,Nizat Atasavun,Mus tafa Şişman,Afife Bilgiçli,Muzaffer D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Son zamanlarda Tahran'dan gelen haberlere göre,geçen ağustos ayında iktidara gelmiş bulunan General Zahidi hükümeti,iyi komşuluk siyasetinden vazgeçmemek niyetindedir.Mevcut bütün emareler İran hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • KISA HABERLER ir Yunan Deniz Ticaret Mektebi mezunları adına Yermanya gemisi zabitanından 2 subay bu sabah Vilâyete gelerek Vali Muavini Nail Tamer'i ziyaret etmişlerdirir Yabancı gemi,motor ve tacirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Pendik Kızılay kampı bugün kapanıyor Pendik'te 10 temmuzda açılmış olan beynelmilel Kızılay Gençlik Kampı bugün sona ermektedir.Kampa iştirak eden 14 millete mensup talebeler,memleketlerine dönecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Turizm kongresi eylülde Londra'da toplamyor Milletlerarası 9 uncu Turizm Kongresi,eylül ayında Londra'da toplanacaktır.Kongreye,bir Türk hey'eti de katılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Demiryoluna yatan köylünün başı kesildi Amasya,28 TÜRKTEL)Dere mahallesinde oturan Mehmet Çakır adında bir genç,birçok köylülerin âdet edindiği gibi,demiryolunu basma yastık yapmış ve akşam serinliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Celâl Bayar Lisesi öğrencileri Bursa'ya gidiyor Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Gümülcine Celâl Bayar Lisesi öğrencileri bugün Bursa'ya gideceklerdir.Öğrenciler Bursa'da 2 gün kalacak,oradan Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • İnşaat malzemesi ithali için tahsis yapıldı Ankara 28 D.H.A.Hükümet inşaat sahasındaki darlığı önlemek maksadiyle çimento,demir ve kereste ithali için otomatik tahsisler yapmıştır.Bu husustaki sirküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Cemiııet GEZİ ¦k Istanbul Kız Lisesi tarafından tertip edilen «Küçtikçekmece Gezisi» 1 ağustos pazar günü yapılacaktır.BALO ı*r Belediye Eğlence Yerleri Kontrol Memurları Yardımlaşma Derneğinin seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • M.Anıl,Türk Kültür Ocaklarının faaliyetini izah etti Türk Kültür Ocakları Genel Başkanı Bn.Muallâ Anıl dün Gazeteciler Cemiyetinde tertip ettiği basın toplantısında,ocaklar hakkında izahat vererek şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Sebze,meyva fiatları Şehrimize bol miktarda sebze ve meyve gelmeğe devam etmektedir.Belediyeden bildirildiğine göre başlıca gıda maddelerinin toptan ve perakende fiatları şöyledir:Meyvelerden şeftali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • RÖPORTAJ Vatandaş olarak ihtikârla mücadeleye katılmıyoruz Beş müteşebbis vatandaş tarafından kurulmuş olan İhtikârla Mücadele Cemiyetinin ilk büyük kongresinde maalesef en çok 40-50 kişi bulundu Yaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Tekstil işçilerine asgarî ücret tatbik edilmiyor Tekstil ve Örme Sanayii işyerlerinde asgarî ücret tarifesinin tatbike bağlanmadığı belirtilmektedir.Tekstil ve Örme Sanayii işçileri Sendikası,kararın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Bir eşek trafiği 10 dakika tıkadı Mehmet Sarı adında bir sütçüye ait eşek,dün akşam Ortaköyle Kabataş Erkek Lisesi arasmda tramvay yolu ortasında durmuş ve anırmağa başlamıştır.Eşek,10 dakika kadar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • İki günde 33 kişi tevkif edildi Son iki gün içinde Adliyede 33 kişi muhtelif suçlardan tevkif edilmiştir.Tevkif edilenlerden ekserisini,hırsızlık,ırza geçme,yaralama ve ihtilas gibi suçların failleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • POLİSTE Eyüp'te bir döküm fabrikasında çalışan 16 yaşında Doğan Çay,arkadaşı Mustafa Gideri,şakalaşma sırasında,demirle başından yaralamış ve kaçmıştır.Yaralının tedavisi yapılmış,Doğan'ın aranmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Hariçten hususî surette getirtilen ilâçlar Yurd içinde bulunmayan ve şahsî tedavileri için hariçten-getirtmek zorunda kalan has* taların getirttikleri ilâçların gümrüklerden çıkışı için Vekâletden müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Amerika ve Almanya'ya krom ihraç edeceğiz Amerika'ya,krom ihracı etrafında tetkikler yapmak üzere giden heyetin anlaşmaya vardığı öğrenilmiştir.Formaliteler ikmâl edildiği takdirde,Amerika'ya 100.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Fırıncılarla işçiler arasında ücrei ihiilâiı Ticaret Vekâletinin çuval kuruşluk zammı fırıncılar Şehirde ekmek sıkıntısı şimdilik giderilmiş durumdadır.Belediye,fırıncılarla temaslar yaparak fırınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Migros Müdür Muavininin şehrimizdeki tetkikleri Şehrimizde bulunan İsviçre Migros Teşkilâtı Müdür Muavini Hochstrasser,dün de muhtelif semtlerde tetkiklerde bulunmuştur.İsviçreli mütehassıs bu arada,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Devlet Resim sergisini beş bin kişi ziyaret etti Şehir galerisinde geçen cumartesi günü açılmış olan 15 inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi büyük alâka toplamıştır.Sergiyi dün akşama kadar beş bin kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Piyasada inşaat demiri sıkıntısı var Piyasada inşaat demiri sıkıntısı çekilmektedir.Ticaret Vekâleti,bir müfettişini,piyasayı daimî surette kontrolle vazifelendirmiştir.Ayrıca,yeni bir karara göre,ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Kurslara iştirak etmeyen öğretmenler cezalandırılıyor Öğretmenlerin meslekî bilgilerini arttırmak ve yeni terakkiyatı takip edebilmelerini de temin gayesi ile Maarif Vekâleti tarafından başta Ankara v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Selim Sarper İstanbul'a geldi Birleşmiş Milletlerdeki daimî delegemiz Büyükelçi Selim Sarper,dün sabah trenle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Vesait kazalarından dün de bir kişi daha öldü Nairn Sarp adında bir şoförün idaresindeki 321 plâkalı White otobüsü,Zeytinburnunda henüz hüviyeti tesbit edilmiyen bisikletli bir işçiye çarpmış ve ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Ressamlar Derneği kongresi toplanıyor Ressamlar Derneğinin yıllık kongresi cumartesi günü,Galatasaray Lisesinde toplanacaktır.Kongrede,derneğin gerek İstanbulda ve gerek diğer illerimizde açacağı serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Bir doktoru ölümle tehdit eden kadının muhakemesi Necdet İstanbullu adında bir doktorun,kendisini mektupla tehdit ettiği iddiasile Hamiyet Tutaş adında bir kadın aleyhinde açtığı dâvaya,dün 10 uncu As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1954
  • Limanımızdan yapılan ihracat Ticaret Odasından verilen menşe şahadetnamelerine göre,limanı» mızdan muhtelif memleketlere 118.411 lira tutarında tiftik,bağırsak,küspe ve çiroz ihraç edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Hatay delegesi tevkif edildi Ankara,28 MİLLİYET)Halk Partisi Kurultayının dünkü toplantısında Başvekil Adnan Menderes hakkında hakaretâmiz sözler sarfeden Hatay delegesi Hasan Küfrevi bugün 4 üncü Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • İskambil Kâğıdı Müzesi Münih,28 TÜRKTEL)Dünyanın ikinci iskambil kâğıdı müzesi bugünlerde Bielefeld şehrinde açılacaktır.Bu hususta 500 yıldanberi dünyada çıkarılan bütün oyun kâğıtlarına ait koleksiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Süveyş anlaşması Mısırda büyük sevinç uyandırdı İngilizler Kanal bölgesinde bı rini çekmeye mı Kahire,28 AP)Süveyş kanalı bölgesine dair varılan anlaşmanın ilânı üzerine bütün Mısır bugün bayram yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Sahip v* Başmuharriri A.N.KARA-CAN Vatı İtlerin)Hilen idare eden Mm'uI Müdür:Panik DEMIRTAS Basıldıjı yer':MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • İhtikârla Mücadele Cemiyetinin kongresi İhtikârla Mücadele Cemiyetinin senelik kongresi,dün saat 16 da Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Halide Ahıska'mn kongre başkanlığına seçilmesini müteakip,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Bir genç kız amcaoğlunu bıçakladı [Baştaraf ı 1 incide] bıçağı ile dört yerinden ağır surette yaralamıştır.Ayşe,hâdiseyi müteakip» bıçağı göğsüne saplamak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • BEYKOZ Ajansımız 2 Ağustos Pazartesi günü hizmetinize giriyor.Açılış münasebetile FETİH v e Cumhuriyet Altınları Hususi keşidesi Hesap açtırırken zarif ve kıymetli hediyelerimizden isteyiniz.TÜRK TİCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • iktisadî ve ticarî j bahisler Suriye gazeteleri,israil sermaye-Ş ğ sinin imalinde rol oynadığı malları ğ 5 Türk malı diye Arap memleketleri-ne ithal ettiğimiz için bize karşı ik-E ş tisadî boykot yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Amerika Kızıl Çin'den kat'î teminat istedi Lüzumlu olduğu müddetçe Amerikan uçak gemileri Çin denizinde vazife görecek Washington,28 AA.Resmî Amerikan şahsiyetleri,lüzumlu olduğu müddetçe,Amerikan uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Stalin'in başladığı tedhiş devam ediyor Berlin,28 TÜRKTEL)Birçok memleketlere mensup delegelerin katıldıkları Alman Sosyalist Partisi Kongresinde,muhaceretteki Letonya,Estonya,Litvanya,Polonya,Macar,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Nallıhan'da bir Atatürk heykeli dikiliyor Nallıhan,28 MİLLİYET)İlçemiz belediyesi tarafından yaptırılmasına karar verilen Atatürk heykelinin dün Cumhuriyet Meydanında temeli atılmış ve bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Musevi olan kız sevgilisile kaçtı İzmir,28 MİLLİYET)Senelerdenberi seviştiği bir Musevi genci ile evlenebilmek için bir Müslüman kızının Musevi dinine girdiğini bildirmiştik.Öğrenildiğine göre nikâh m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bask.lığından Talibi bulunmayan Söğütlühan Akaryakıt Dp.ihata setleri inşaatı müteahhit namı heaabma eksiltmeye konulmuştur.Keşif tutarı 36083 lira 63 kuruştur.Geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazdı yakacak maddeleri 2490 saydı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Yılanla oynayan 15 aylık çocuk Atina,28 TÜEKTEL)Eflra köyünde Erazmia admda bir kadm,yalnız bıraktığı 15 aylık çocuğunun yanına dönünce,yavrusunun 1,5 metre uzunluğunda bir yılanla sarmaş dolaş olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Eisenhower'!kutlayan din adamları suçlu Belgrad,28 AP)Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesinin Lideri dün Karadağ'ın Cetinje şehrinde devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunmak sucundan yargılanmağa başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Halk Partisi Kurultayı dün bir karara varamadı [Baştarafı 1 incide] edilmesini önliyebilmek için,kurulacak şirkete 10.000 lira teberruda bulunduğunu bildirdi.Müteakiben söz alan Nihat Erim,Yeni Ulus v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Yeni Belediye Reis Muavini [Baştaraf ı 1 incide] Elektrik İdaresi,Darülaceze,Konservatuar,Şehir Tiyatroları,Emlâk Kamulaştırma,Temizlik,Üsküdar Tramvayları.Zabıt ve Muamelât işlerile meşgul olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Bir "Neptune" filosu istanbul'a geliyor [Baştarafı 1 incide] subayları,«Hafta sonu muharipleri» adı ile tanınmaktadırlar,zira bütün hafta bahriye haricinde kendi işlerinde çalışmaktadırlar.Bahriyede h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Bir genç kendini 40 metreden attı Bursa,28 MİLLİYET)Bugün şehrimizde fecî bir intihar hâdisesi olmuş ve henüz hüviyeti tesbit edilemiyen bir genç 35 40 metre yüksekliğinden kendini atmış ve hastahaney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Syngman Ree bîr Asya ordusu teşkilini istiyor Güney Kore Başkanı,ordunun Amerikalılarca da desteklenmesini talep etti Washington,28 AP)Güney Kore Cumhurreisi Syngman Rhee bugün,mevcudu 2 milyon askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Bir genç tarlada çapa ile öldürüldü İzmir,28 MİLLİYET)Bayındır'da kan gütme yüzünden bir cinayet işlenmiş,Hulusi isminde bir genç,tarlada çalışırken çapa ile basma vurulmak suretiyle öldürülmüştür,Kaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Domates yüzünden cinayet işlendi Diyarbakır'da bir baba oğul,tarlalarından domates koparan adamı mavzerle vurdular Diyarbakır,28 MİLLİYET)Bugün şehrimiz köylerinden birinde domates yüzünden kanlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Âdana'da büyük bir kaçakçılık şebekesi meydana çıkarıldı Memleketimizden Suriye'ye beyaz zehir,oradan da kaçak eşya getirenlerin evlerinde Adana 28 MİLLİYET)Bugün şehrimizde faaliyette bulunan geniş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Son malî ve ticarf kararlar müsbet netice vermeye başladı [Baştarafı 1 incide] misli artacağını ifade etmektedir» ler.Hariçteki itibarımız artıyor Yeni Dış Ticaret Kararnamesi ile hariçteki ticarî iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Güzeller parayı tercih etti Hollywood 28 AA.Hollywood gee* kulüplerinden birisi,güzellik müsabakasına iştirak eden güzellerden 16 sına haftada 150 dolar ücretle iş teklif etmiştir.Teklifi kabul eden g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Florya arsalarının satış muamelesi durduruldu [Baştarafı 1 incide] bu arada Florya arsalarını alan kooperatif mensuplarını teşkil eden Belediye memurları araşma 6188 sayılı kanunun şümulüne girmeyen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Yunan gazeteleri İngiltereyi tehdit ediyor Atina,28 TÜRKTEL)Başpiskopos Makarios'un idaresi altında toplanan Kıbrıs'taki Yunan cemaati temsilcilerinin,İngiliz idaresine karşı şiddet kullanmak hususund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • İstanbul halkı dün senenin en sıcak gününü yaşadı [Baştarafı 1 incide] Bunaltıcı sıcakların tekrar bastırması üzerine halk plajlara adeta hücum etmiş ve denizde serinlemeye çalışmıştır.Şehir içinde is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • îzmirde de senenin en sıcak günü yaşandı İzmir,28 MİLLİYET)Bugün İzmir mevsimin en sıcak gününü yaşamış ve hararet gölgede 37 dereceye kadar çıkmıştır.Şiddetli sıcaklardan bu ay Bozyak ada 80 yaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1954
  • Çemberlitaş'taki yangın Dün akşam Çemberlitaş'ta,suni takma bacak ve diğer âza imal eden bir atelyede yangın çıkmıştır.Yangın neticesinde,kagir olan binanın bir kısmı yanmış ve bu arada atelyenin usta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • ^s,2?yy t/f ŞAMPİYONUN Meş^ur Fransız yüzme şampiyonu Alex Jany'nin eşi Ginette Jany Fransa 800 REKORDMEN EŞİ y^e 17mı?t,ra Ginette 800 metre'yi 11.34.1/10 da yuzmüştür.Yukarıdaki resimde kocası gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Doğan Şahin kampa giriyor Ağustos ayında Manş'ı geçmeye teşebbüs edecek olan genç mukavemet yüzücümüz Doğan Şahin,son hazırlıklarını yapmak üzere 1 veya 2 ağustosta Aband'da kampa girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • 16 senedir şampiyon olan kadın atlet hastalandı Vancouver 28 SUA.1938 senesindenberi ingiliz Milletler Camiası kadınlar yüksek atlama şampiyonu olan Dorothy Tyler Vancouver'e geldiği halde müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Türkiye bisiklet şampiyonası bugün başlıyor.Bursa,28 Hususî muhabirimiz bildiriyor)Türkiye bisiklet birinciliklerine yarın bugün)şehrimizde başlanacaktır.Şampiyonaya iştirak edecek Ankara,İstanbul,Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Edirne Jandarma Er Okulu Satın Alma Komisyonundan:Miktarı Muhammen bedeli ilk emtinatı Cinsi Ton Lira Kuruş Lira Kuruş EkmeKİikun 150 59790 21 4239 52 1 Edirne Jandarma Er Okulu için evsafı,teslim yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Doğubeyazıt İlçesi Millî Eğitim Memurluğundan 21 temmuz 954 günü eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 23202 lira 29 kuruş keşif bedelli Ishakpaşa Sarayının onarım ve takviye işine kimse talip çıkmadığmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • »ımiitıci t't'ı'»!»rr »i i ABONE ŞARTLARI Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık.12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • GRİPİN faydalıdır BÜTÜN AĞRILARA KARŞI GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • 1st.Borsasının 28/7/1954 fiatlan Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling.7.34-7.84 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80-0.80 isviçre Frangı 6403-64.03 Belçika Frangı 5.60-5.60 isveç Kr.54.12.50-45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Selâhattin Torkal,unutulan bir futbol yıldızıdır.Fenerbahçe'den ayrılıp Erol'la birlikte Adalet formasını giymesi büyük bir transfer hareketi olarak kabul edilmiş ve dedikodulara sebeb olmuştu.Hâlen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • İtalyan Ordu atletizm fakımı tesbit edildi Roma 28 SJH-A.Önümüzdeki cuma ve cumartesi günleri Tilburg Hollanda)şehrinde yapılacak srdulararası atletizm müsabakalarında İtalyan takımı aşağıdaki atletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • İtalya ligi 19 eylülde başlıyor Milano,28 SHA)İtalyan Futbol Federasyonunun bildirdiğine göre birinci küme futbol lig maçları 19 eylülde başhyacaktır.İtalyan birinci küme futbol takımları 1954 1955 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Transfer Cumartesi günü nihayete eriyor Vefalı Danon Emniyet'e,basketbolcu Erdem Göreç de Fenerbahçe klübüne girdiler Önümüzdeki sezon.futbol takımlar mı kuvvetli bir hale getirmek için gayret sarfede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • 40 yaşındaki futbolcu Londra 28 S.H.A.ingiltere millî ve Arsenal takımının emektar futbolcusu Joe Mercer önümüzdeki futbol sezonunda da takımında yer alacağmı ümit etmektedir.Joe Mercer 40 yaşındadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • İzmirli Kemal Beşiktaş'a «irdi İzmir'in genç ve kıymetli santrforlarından Kemal,Beşiktaşlılarla bir anlaşmaya varmış bulunmaktadır.Beşiktaşlılar bu yeni oyuncularının lisans muamelesile uğraşmaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • İngiliz atleti Gordon Pirie seneye koşacak Londra 28 S.H.A.Aylardır Çek lokomotifi Emil Zatopek'e karşı yarışma hayaliyle çalışan ingiliz şampiyonu ve 6 mil Britanya rekordmeni Gordon Pirie ayağı kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Yunan ordu atletizm takımının kadrosu Hollanda'nın Tilburg şehrinde yapılacak olan Ordulararası atletizm şampiyonasına iştirak edecek Yunan ordu takımının kadrosu şu şekildedir:100 ve 200 metre:Çolaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Kadıköyspor Modakültür basketbol maçı Kadıköyspor Kulübünün tertip etitği basketbol maçlarına bu gece de devam edilecektir.Saat 19.30 da Denizcilik Yüzme ihtisas Yeldeğirmeni ve 20.30 da Kadıköyspor A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • PROFESYONEL LİGİN i j mevsimin tenfifcefa TALİHSİZ TAKİMİ elcifri olacaft Bu sene en büyük hamleyi yapan Emniyetliler Reha,Doğan,Hikmet,Bülent gibi şöhretleri transfer yaptılar Profesyonel kümenin tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • İLAN İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk Hâkimliğinden:Aralarında geçimsizlik olduğundan bahsile boşanmalarına karar verilmesi hakkında,Niyazi Gürdal tarafından evvelce Kasımpaşa Cam i i kebir Mahallesi Arab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR SAZ GECESİ BUYASl)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de 53484848484848534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Kadıköy Kaymakamlığından Belediye Meclisi seçmen kütük listelerinin 29 temmuz 954 günü sabahı mahallelerde askıya çıkarılıp 4 ağustos 954 akşamı indirileceği cihetle seçmenlerin ve ilgililerin listele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Bursa Vakıflar Müdürlüğünden II merkezinde kâin Yeşil,diğer adı Çelebi Sultan Camimin onarım işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Keşif bedeli 26033 lira 09 kuruş olup geçici teminatı 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • Nafia Vekâletinden Ereğli Limanı gümrük ve işletme binası,anbar binası ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 750 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 3L maddesi gereğince kapalı zarf usul il e satm alınacaktır.İhalel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanu nun 31 inci maddesi gereğince Kapalı zarf usulü ile satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazdı yiyecek ile yem maddesi kapalı zarfla 5/8/954 perşembe saat 17 de Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnames
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • himwMiU 1 1 2 3 18 6 7 1 i 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 1 11 1 SOLDAN SAĞA 1 Fakire verilir,Bir nevi sucu.2 Tütsü yapılırken kullanılan fiil,Yarısı da olur.3 Külü üflersen.Her şeye karışan kimseye tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1954
  • R A D Y ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI.13.30 Şarkılar ismet Alparslan,Sami Özkanlı 14.00 Sevilmiş orkestra parçaları 14.20 Şarkılar Nebahat Yedibaş 14.45 Hafif şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4