Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Moral Eğitim tatbikatı Birinci Orduya bağlı ikinci Süvari Tümeni tarafından tertip edilen moral eğitim gösterisi,dün Yeşilköy'de Çobançeşmesi mevkiinde yapılmıştır.Birinci Ordu Müfettişi Orgeneral ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • YURTDIŞI SEYAHATLER KISMEN TAHDİT EDİLİYOR Yürürlükte bırakılan kararın şümulüne sadece zarurî olmayan sebeplerle yapılacak seyahatler giriyor Döviz kaçakçılığını önleyecek son tedbirler memnuniyet uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Eli bıçaklı bir bekçi meyhaneyi altüst elli Sarhoş bekçi,kendisine mâni olmak isteyen bir müşteriyi de muhtelif yerlerinden yarahyarak kaçtı Bir bekçi evvelki gece Şişhanede bir meyhanede rezalet çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Bir taksi denize uçtu Zihni Yürücü adında birinin ehliyetsiz olarak kullandığı 13117 plâkalı taksi,Beykoz'dan Paşabahçe'ye gelirken,Şel kumpanyası önünde bir ağaca bindirmiş ve bilâhare denize uçmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Üçlü ittifak imzalanıyor Bled'de yapılacak toplantının tarihi 8 ağustos olarak tesbit edildi Belgrad 27 TURKTEL)Salâhiyettar Yugoslav çevrelerinden verilen malûmata göre,üç Balkan Hariciye Vekilleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Amerika'da beyaz zehir ip t i lası New York,27 TÜRKTEL)Uyuşturucu maddelerle mücadele bürosu başkanı Auslinger,Senato'nun tâli komisyonlarından biri önünde verdiği izahat esnasında,[Devamı Sa.3 Sü.8 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • REİSİCUMHUR BAYAR LİSE-Sİ ÖĞRENCİLERİYLE Reisicumhur Celâl Bayar,dün Floryada memleketimizde bulunan Gümülcihe Celâl Bayar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden müteşekkil 105 kişilik bir heyeti kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • CHP.Kurultayının bugün mühim kararlar alması bekleniyor Ana Dâvalar Komisyonu ara seçimleri ile il Genel Meclisi ve muhtarlık seçimlerine girilmemesine karar verdi Kurultay,Komisyon raporlarım bugün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Karasinek ticareti başladı İlk olarak İzmirden Kayseriye ölü sinek sevkeden iki kişi trende yakalandı İzmir,27 MİLLİYET)Bir tesadüf neticesinde,bugün şehrimizden Kayseri'ye ölü karasinek sevkedildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • Kırıkkale'de iki tren çarpıştı 11 kişi yaralandı Kazaya,makasçının yanlış yol açması sebep oldu Ankara,27 MİLLİYET)Bugün Kırıkkale ile Yerköy arasında bir tren kazası olmuş ve 11 kişi yaralanmıştır.Öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1954
  • üzere kursa tâbi tutulacak yedek ve erler Ordudaki yeıii silâh üzerinde modern eğitim usullerini tatbik etmek maksadile biri Doğuda diğeri Gelibolu bölgesinde iki kısa tatbikat yapılıyor Ankara,27 MİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • TAKVİMDİN ga YAPRAK Yine radyonun ıslahı ULUN A Y İstanbul Radyosunun ıslahı keyfiyeti,tasavvurdan icraat safihasına intikal etmiş olacak ki Âli Komisyondan başka bir de Tâli Komisyon teşekkül eylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • r—HİCRİ Çarşamba 28 Temmuz 1954 bum!4372 27 Zilkade 1370 15 Temmuz VAKİT VASATİ EZANÎ GOneş 4.52 9.22 Ofle 12.20 4.50 tkindi 14.17 8.47 Akasın 10.20 12.00 Yat» 21.22 1.51 imsak 2.42 7.17 t_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Sanayi Odası Meclis toplantısı dün yapıldı istanbul Sanayi Odasının aylık meclis toplantısı dün saat 15 te Ticaret Odası Meclis salonunda yapılmıştır.Bu toplantıda,idare Heyeti rapor lan müzakere edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Amerikada kalan Tarsus yolcuları Bir kısmının Lizbon'da gemiye döneceği umuluyor Amerika'da bulunan Tarsus gemisine,memlekete avdeti sırasında,eski idareyle arasında ihtilâf olan bir firma tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Orman yangınlarına karşı tedbirler Orman Umum Müdürlüğü,havaların fazla sıcak gitmesini nazarı dikkate alarak orman yangınlarına karşı yeniden tedbirler almıştır.Bu tedbirler meyanında ormanlık bölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Hastahanelerde yatacaklar hakkında yeni tamim Sağlık Vekâleti,istanbul Valiliğine verem hastahane ve pavyonlarına yatırılan hastaların tedavi müddetleri hakkında bir tamim göndermiştir.Bu tamime göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Nikotin sülfat fabrikasının inşaatına yakında başlanıyor Sanayi Kalkınma Bankasının da iştiraki ile İstanbulda bir nikotin sülfat fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır.Bu fabrika,denize dökülmekte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Ticarethane kiralarına ait çalışmalar ilerliyor Kâr hadleri kararnamesinden sonra,ticarethane kiraları hakkındaki çalışmalar da ilerlemektedir.İktisat ve Ticaret Vekâletindeki bir komisyon tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Eczahanelerin açılma kapanma saatleri yeniden ayarlandı Eczahanelerin çoğalması karşısında Belediye Daim!Encümeni,buraların açılış ve kapanış saatlerini yeniden ayarlamıştır.Bu karara göre,nöbteçi ecz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Troleybüs arabaları ihale ediliyor Elektrik,Tramvay ve Tünel İdaresi 20 troleybüs arabası almağa karar vermiş ve bu isi ihaleye çıkarmıştır.Teklif verme müddeti,dün sona ermiştir.Müracaat eden 10 firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Bahçelievlerdeki tecavüz hâdisesinin duruşması başladı Bahçelievler civarmda Naile Aydemir adında bir kadma zorla tecavüz ettikleri iddiasiyle mahkemeye verilen Ahmet Yardımcı,Mehmet Sarıkaya ve Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Dün şehrimizde üç intihar vakası oldu Dün şehrimizde üç intihar hâdisesi olmuştur.Feriköy'de oturan Fikret Akkan adında 20 yaşında bir gene kız,yanında komşusu Diler Çetin olduğu halde,dün saat 15.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Asfalt yol yapmanın mahzurları Şehir yollarının tamirine devam edilmektedir.Bu arada görülen lüzum üzerine yeniden bir kısım yolların onarılması için alâkalılara emir verilmiştir.Diğer taraftan,Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • KİSA HABERLER ir Et ve Balık Kurumu tarafından Beşiktaş'ta inşa edilmekte olan soğuk hava deposunun inşaatı hızla devam etmektedir,inşaatın ekim sonlarına doğru bitmesi beklenmektedirir Dü/ı Suriye'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Fatin Rüştü Zorlu Paris'e gitti Başvekil Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu,NATO konseyinin mûtad toplantısına iştirak etmek üzere,dün sabah saat.10.15 te uçakla Paris'e hareket etmiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Fransa'dan gelecek öğretmenler Önümüzdeki ay içinde Fransız öğretmenlerinden müteşekkil bir kafile memleketimizi ziyaret ede» çektir.Öğretmenler istanbul ve Ankara' da bir müddet kalarak meslekî tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • POLİSTE ir Henüz hüviyeti tespit edilemiyen birisi.Lâleli de Ordu caddesinde 185 numaralı fırının sahibi Bedros Aleksiyon'a bozdurduğu 560 liranın 100 Ura noksan olduğunu iddia etmiştir.Adamın.100 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Amerikalılar bizden neler öğrenmek istiyorlar?Muhtelif memleketlerde tetkikler yapan ve içlerinde profesörlerin de bulunduğu 50 kişilik bir Amerikalı grupu ile yaptığımız konuşmada,hakkımızdaki bilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Şimdiye kadar 68 bin ton kok kömürü satıldı Kömür Tevzi ve Satış Müessesesine düne kadar 61 bin müracaat yapılmış ve satılan kömürün miktarı 68 bin tonu bulmuştur.Müessese müdürlüğünden aldığımız malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Hububat mubayaaları geniş ölçüde devam ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi Marmara ve Trakya Bölgesi Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre 15 gün evvel bağlayan hububat mubayaaları hararetli bir şekilde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Sümerbank'ın satışları yekûnu 160 milyon lirayı buldu Merkezi istanbul'da bulunan Sümerbank Alım Satım Müessesesinden aldığımız malûmata göre sene başından bugüne kadar Sümerbank mamulleri umumî satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Dolmuş fiatları Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Sirkeci ile Florya arasında çalışan dolmuşçular son zamanlarda,dolmuş fiatlarını artırdılar.Birkaç gün evveline kadar 125 kuruş verdiğimiz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Ormancılığa ait iki film hazırlanıyor Orman Başmüdürlüğünden aldığımız malûmata göre Orman Umum Müdürlüğünün,ormanların halka sağladığı faydaları belirtmek maksadiyle hazırlanmasına karar verdiği,renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Dün satılan sebze ve meyvaların fiatları Şehrimize dün de bol miktarda sebze ve meyve gelmiştir.Belediye Neşriyat Müdürlüğünden haber verildiğine göre,meyve ve sebzelerle bazı gıda maddelerinin fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Yeşilköy'de ölenlerin cesetleri Morga kaldırıldı Evvelki gece Yeşilköy hava meydanı yolu üzerinde fecî bir kaza olmuş,hususî otomobille Istanbula gelmekte olan Faik Oyman ve Kemal Tarla adında iki kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Ankara ile Karaşi arasındaki anlaşma bağlayıcı bir şekil aldıktan sonra,Türk basını komşu memleketlerin bu anlaşmaya iltihak etmeleri lüzumunu devamlı surette ileri sürmeğe başlamıştır.Bu babda Şark m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • TOPLANTILAR ir Elektrik.Gaz ve Motorlu Tajıt iğcileri Sendikasının yıllık Genel Kurul toplantısı,1 ağustos pazar günü saat 10 da Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılacaktır.Türk Kültür Ocakları Genel Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Koska-Aksaray yolu yapılıyor Koska Aksaray yolunun inşaatına hızla devam edilmektedir.Yolun Aksaraya iniş tarafında raylar tamamen değiştirilmiş ve diğer kısmına da beton dökülmeğe başlanmıştır.Bu cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Sümerbank mubayaa heyeti Avrupa'ya hareket etti Sümerbank hesabına E.P.U.mem leketlerinden 10 milyon liralık pamuklu mubayaa edecek olan heyet dün Yeşilköy hava meydanından Avrupa memleketlerine harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Migros teşkilâtı için dün iki toplantı yapıldı İsviçre'li Migros much pazar günü İ Yakında şehrimizde faaliyete geçecek olan Türk Migros teşkilatı ile alâkalı çalışmalar ilerlemektedir.Dün bu mevzuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1954
  • Etiket usûlü yakında başlıyor Bu suretle murakabenin kolaylaşacağı belirtiliyor Yeni kâr hadleri kararnamesinin tatbikatiyle ilgili çalışmalar ilerlemektedir.Bu cümleden olarak,dün Belediyede,alâkalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • r0ı11¦r 11¦11M r^ Ticarî ve iktisadî I Bahisler Toprak mahsullerimizin standard E E ıharak tasniften sonra piyasaya çı-İ karılması için nizamnameler ha-f sırlandığı,Ankara'dan bildirildi,î i Şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Landsfroem 4.34 santimi aştı HefeflS*i27 CS.H.A)Tfcırifca'da yapılan atletizm müsabakalarında sırıkla 4.34 santiim geçen Landstroem,yeni bir Finlandiya rekoru tesis etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • B(j j|£T0DO WD Cildinizi,bol PURO kdpUAU ve mi ile tahriş etmeden yıkayınız ve hafifçe nemini alınız.BJI cilde nUfüz ederek ¦yabancı ve zararlı maddeleri temizler isi daha güzel ve cazip yapar PURO yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Maddelerin kesafetini ölçen âlet Filadelfiya 27 USIS)Hacim itibariyle 2,5 santimetre karenin milyonda birini geçmeyen madenlerdeki delikleri tesbit edebilecek kadar hassas bir nüklear âletin geliştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARA-CAN Ya» islerini ÜUen İdare «den Mes'ul Müdür:DEMIBTA8 Basıldı*» yer:MİLLİYET MATBAAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • SICAKTAN BAYILANLAR Şehirde,sıcaklık derecesi bir iki gündür nisbeten düşmüştür.Ancak sıcaklardan ileri gelen bayılma hâdiseleri devam etmektedir.Resim,dün sıcaklar yüzünden bayılan bir kadını gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Kırıkkale'de iki tren çarpıştı [Baştarafı 1 incide] marşandizle çarpıenmtır.Çarpıtma neticesinde,henüz hüviyetleri tec* pit edilemiyen 11 yolcu yaralan* miftır.Yaralılardan kir kısmının yaralarının ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Hainan adasının üstünde yeni hava hâdiseleri oldu Bir Fransız yolcu uçağı,dört meçhul tepkilinin takibine mâruz kaldı Hong Kong 27 A.P.Buraya varan 3 yolcu uçağının pilotları,bugün Kızıl Çin kontrolün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Ciğer kanserinin sigara ile münasebeti Sao Paulo 27 AA.Milletlerarası Altıncı Kanser Kongresine iştirâk eden iki Amerikalı kanser mütehassısı,sigara ve ciğer kanseri mevzuunda zıt fikirler serdetmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı-için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 17770 on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Bir casus müebbed hapse mahkûm oldu Ankara,27 MİLLİYET)Hüseyin Gümüş admda Bulgaristan'dan memleketimize gelmiş olan bir göçmen,casusluk suçundan dolayı bugün İkinci Garnizon Mahkemesinde yargılanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Karaşi'deki komünist merkezi basıldı Karaşi,27 AP)Polis dün,ayni zamanda komünist partisinin merkezi olan Karaşi sendikalar komitesinin bürolarına bir baskın yapmış ve bunları mühürlemiştir.Komünizm t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 kalem matbaa eczaları kapalı zarfla satın almacaktır.Muhammen bedeli 18390 on sekiz bin üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Dahiliye Vekilinin dünkü tetkikleri Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik,dün beraberinde Vali Vekili M.Ali Çeltik olduğu halde Belediyeye giderek bir müddet meşgul olmuştur.Vekil bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Haşarat Doğuda işsizliğe sebep oldu Diyarbakır 27 MİLLİYET)Bu sene Süme haşaratının mahsullerde yapmış olduğu geniş tahribat,bütün Doğu illerinde umum!bir işsizlik doğurmuştur.Bu yüzden köylerden şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • C.H.P.Kurultayının bugün mühim kararlar alması bekleniyor [Baştarafı 1 incide} komisyonunda idi.İki gündür devam eden toplantılardan sonra anlaşılmaktadır ki teşkilât İnönüye büyük hürmet duymakla ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Komisyonlarda alınan kararlar [Baştarafı 1 incide] Ana davalar komisyonunun karşı karşıya bulunduğu ve karar vermek mecburiyetinde olduğu meseleler arasında ara seçimleri,İl Genel Meclisi ve muhtarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Amerika'da beyaz zehir iptilâsı [Baştarafı 1 incide] komünistlerin,deniz asın memleketlerdeki Amerikan askerlerini uyuşturucu maddelere alıştırmak için,fahişelerden istifade etmeğe başladıklarını açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • ispanya tahtına Kral aranıyor Madrid.27 TÜRKTEL)General Franko'nun İspanya tahtına Don Juan Carlos'u getirmeğe karar verdiği bildirilmekte ve bu sebeple de İspanyol Devlet Reisinin,bugünlerde,genç pre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Yurtdışı seyahatler kısmen tahdit ediliyor [Baştarafı 1 incide] bundan böyle yabancı memleketlerde geçinmek için müsait sebeb ve şartlara malik olduklarım isbat etmedikçe pasaport verilmemesi hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Yeni silâhlan öğretme kursu [Baftarafı 1 incide] nacaktır.Bu cümleden olarak Batı bölgesinde bir alayımız için,muhtemelen ekim ayı içinde,seferberlik tecrübesi yapılacak ve alayın hazeri vaziyetten,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Grev yapan işçilerin muhakemesine başlanıyor İzmir,27 MİLLİYET)Deniz işçilerinin grev tahkikatı ikmâl edilmiş ve 500 den fazla işçinin ifadesini havi evrak bugün savcılığa verilmiştir.İddianamenin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • GEREDE Ajansımız 31 Temmuz Cumartesi günü Hizmetinize giriyor.Açılış münasebetiyle FETİH v e Cumhuriyet Altınları Husus!keşidesi Hesap açtırırken zarif ve kıymetli hediyelerimizden isteyiniz.TURK TİCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Amiral Byrd,Kutup seferine çıkıyor Washington,27 AA.Amiral Richard Byrd eylül ayında yeni bir kutup seferine çıkacağını bildirmiştir.Amiral insan ayağı basmamış olan kutup bölgesinin tabiî kaynakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Kızıl Çin Başvekili Polonya'ya gitti Varşova,27 AA.Polonya Hükümetinin davetlisi olarak buraya gelen Komünist Çin Başvekili ve Dışişleri Vekili Şu En Lai,şu beyanatta bulunmuştur;«Cenevre Konferansı,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Atlantik'te "Sabah Sesi„ manevraları Norfolk,27 AP)Büyük Britanya,Fransa,Norveç,Hollanda,Danimarka ve Kanada'ya ait harb gemilerinin ve uçaklarının iştirakiyle 23 eylül 3 ekim arasında Kuzeydoğu Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Süveyş'le alâkalı görüşmeler dün Kahirede başladı Mısır,Süveyş'in 15 veya 18 ay içinde tamamile boşaltılmasını istiyor Kahire,27 AP)İngiltere Harbiye Vekili Antony Head dün akşam iyimser bir hava ipin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Makarioscular Kıbrıs için yeni kararlar aldılar Meselenin Birleşmiş Milletlere aksettirileceği 22 ağustos günü büyük bir miting tertibi ve Başpapazın Amerika'ya gönderilmesi kararlaştı Atina,27 TURKTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Hikmet Kükçük,deli değilmiş Adlî Tıp,Kadıköy cinayetinin faili hakkındaki raporunu verdi Kadıköy cinayetinin faili Hikmet Küçük'ün duruşmasına dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Karasinek ticareti başladı [Bagtarafı 1 incide] treninde arama yaparlarken,bir köşede duran iki paket nazarı dikkati çekmiştir.Bunlar açılınca içinde üçer kiloya yakın ölü karasinek olduğu hayretle gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1954
  • Bir çocuğa tecavüze kalkanlar linç ediliyordu Antalya,27 MİLLİYET)Fenike İlçesinin Kale mahallesinde oturan Ömer Ergun admdaki beş yaşında bir çocuğa zorla tecavüz etmek istiyen Mustafa Çetinkaya ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Sava Hezencioğlu dün şehrimize döndü Belgrad'daki üçlü atletizm yarışmalarını takip eden Atletizm Merkez İstişare Hey'eti âzası Sava Hezencioğlu dün uçakla şehrimize gelmiştir.Kendisi ile konuşan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • E^:r y,WTm M Dünya ağır sıklet boksörleri arasında bugün isminden en çok bahsedilen Nino Valdez'dir.Bu zenci boksörün her maçı büyük bir seyirci topluyor.Yukarıdaki resimde,Valdes'i,Avrupa ağır sıklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Vekâletten Azil Umumî vekilimiz bulunan Abdurrahman Assaf ı 7 Temmuz 954 tarih ve 19970 No.lu istanbul 6.Noterliği vasıtasiyle umumî vekâletten azletmiş bulunduğumuzu mezkûr şahsm ikamet adresinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • 1st.Borsasının 27/7/1954 Hatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 724-724 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı.0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.02 Belçika Frangı 5.60-5.60 isveç Kr.M_54.12.50-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • İst Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizin ikinci Kadın Doğum ve Radyoloji binaları yapışma ait 49999 lira 67 kuruş keşif bedelli iş kapalı zarf eksiltmesiyle iale olunacaktır.2 ihale 29/VII/954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Gelecek sene şehrimizde temmuz OYUNLARI ayında yapılacak Belgrattaki müsabakalara katışan atletlerimizin ilk kafilesi önümüzdeki Pazar günü yurda dönüyor Türk,Yugoslav ve Yunan atletlerinin iştirakiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • İzmir muhtelitinin sağbeki Beşiktaş'ta Beşiktaş kulübü İzmirsporlu ve izmir muhteliti sağbeki Mustafa'yı transfer etmek üzere faaliyete geçmiştir.Mezkûr futbolcu yarın İzmir'den şehrimize gelecek ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Dünya yarı orta sıklet boks şampiyonluğu Paris 27 SILA.Dünya yarı orta sıklet boks şampiyonluğu unvanı için Fransız Robert Cohen,Siam'lı Chamreon Songkitrat ile karşılaşacaktır.Bu iddialı maç 19 eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • G.Koreliler futbolu öğrenmeye karar verdi Güney Kore futbol federasyonu futbolun sırrım öğrenmeleri için en iyi futbolcularını Avrupa'ya gönderiyor 1954 dünya şampiyonasının en talihsiz takımı Güney K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Atletizm şampiyonası Üçüncü ve dördüncü kümeler istanbul atletizm şampiyonası,bu hafta cumartesi ve pazar günleri Mithatpaşa stadında yapılacaktır,istanbul Atletizm Ajanlığınca hazırlanan programda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Dünya motosiklet şampiyonası Londra 27 SILA.Almanya'da yapılan beynelmilel motosiklet yarışında ingiliz Jeffrey Duke,bir italyan motosikleti ile 500 c.e.yarısını kazanmış ve dünya şampiyonu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Ordulararası Atletizm Şampiyonası Türk takımının da katışacağı Dünya Ordulararası Şampiyona,31 temmuzda Hollanda'da yapılacak V_J 31 temmuz Holl'andanın Tilburg şehrinde yapılacak olan ordulararası at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr Ki Senelik 42 00 Alıl 22 ÖO üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve S üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.Lilânlardan mesuliyet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Motopomp Alınacak iller Bankasından:1 Siirt hidro elektrik tesisatında kullanılmak üzere bir adet motopomp alınacaktır.2 Motopompun teknik evsafı iller Bankası Ticaret Servisince parasız olarak verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Çorum Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 23/7/954 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan vilâyet dahilindeki köylere getirilecek içme su islerine lüzumlu 250 ton ithal mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2 adet otobüs kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 150000 yüz elli bin liradır.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ BUT ASI)Komedi Yasan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe.Cuma.Cumartesi,Pazar Saat 21 de 5323484853232348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Q3ZEEZZZ] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 1 J_i ı ı 5 6 H_m H_7 d 9 10 ¦i 11 SOLDAN SAĞA 1 Nefes darlığı,Saç taranır.2 Kara değil,Birdenbire.3 Lale bahçesi.4 Vakti haber verir.5 Muvaifakıyetsizlige uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde Çorlu As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnameler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu^ gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • R A D Y İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği PI.13.30 Şarkılar Nurten Sürelsan,Kasım Ünal 14.00 Öğle konseri Pl.14.30 Türküler Okuyan ve çalan:Fahri Kayahan 14.45 Karışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • Kulübüne 60 bin lira teberru etti Londra 27 S.H.A.Derby Shire County kriket kulübünün bir taraftarı,kulübüne 60 bin Türk liralık bir yardımda bulunmuştur.Yardımın yeni bir kriket sahasının inşası ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1954
  • w Erdoğan Partener Galatasarayin en kıymetli elemanı'dır.Yukarıda onun bir atağı görülüyor.BASKETÇİLERE GÖRÜLMEMİŞ ÜCRET ÖDENİYOR Basketbol futbolun pabucunu dama attı!Bu yılın Türkiye Basketbol şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4