Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • rfû^'İHtfoumı Bugün şehrimizde hava,sabahleyin puslu ve bulutlu,sonraları açık geçecek,hava sıcaklığı değişmiyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • NEW-YORK'UN ANAHTARI Tarsus gemisiyle Amerika'ya gitmiş olan Türk Turizm Kurumunun Baş kanı Dr.Lûtfi Kırdar'a New York şehrinin anahtarı verilmiştir.Resim bu münasebetle yapılan töreni tesbit etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Kremlin'ie idamlar General Ryumin'in idamına sebep olan hakikat açıklandı New York,25 AP)Cuma günü Sovyet hükümeti,bir sene üç aydan beri hapis bulunan eski polis şeflerinden M.D.Ryumin'in muhakeme ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Doğan Şahinin yeni başarısı »r ö talebesi yüzübü Doğan Şahin dün Dolmabahçe'den Floryaya kadar yüzerek son antremanım yapmıştır.Dün sabah saat 8.10 da Dolmabahçe'den denize giren Doğan Şahin 8 saattan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Syngman Rhee Amerikaya gitti Seul 25 A.A.Güney Kore Cumhurreisi Syngman Rhee,Uzak Doğu'daki bütün Amerikan Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral John HuU'ün hususî uçağı ile bu sabah Birleşik Amerika'ya mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Balina avcılığı Kuzey Denizinde balina avcılığı mev-simi açılmıştır.Balinaların büyükleri zıpkınla,küçükleri ise resimde görüldüğü gibi sığ sulara çekilerek Öldürülmektedir.Bu arada,Fransız Kültür Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • izmir'den 405 kişi hacca gidiyor İzmir.25 MİLLİYET)İzmir ve civarındaki 405 hacı namzedi istanbul'dan gelenlerle birlikte Denizcilik Bankasının istanbul ve armatörlere ait Karşıyaka ve Muzaffer vaprul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • SANAYİ MADDELERİ KIN YENİ TAHSİSLER YAPILIYOR Hazırlanan listelerde bilhassa piyasada darlığı hissedilen yedek parça ve ham maddelere geniş ölçüde yer veriliyor Yeni kâr hadleri kararnamesi sayesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Ankara'da otobüs sıkıntısı başladı Mevcut 75 otobüs ile 25 troleybüsten bir kısmı bozuk Ankara 25 MİLLİYET)Şehrimizde bir müddettenberi devam eden vesaiti nakliye buhranı son günlerde artmıştır.Havala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • C.H.P.Kurultayı bugün toplanıyor Çalışmaların beş gün devam edeceği ve müzakerelerin oldukça münakaşalı cereyan edeceği anlaşılıyor Ankara,25 Hususi muhabi-Şehrimizin bütün siyasî çevrelerimiz Levent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Balkan atletizm müsabakaları Dünkü yarışlarda yalnız Ekrem Koçak birinci geldi Belgrad,25 AA.Bugün yapılan Balkan atletizm müsabakaları sonunda takunlarm durumu şöyledir:1 Yugoslavya 187* puan 2 Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Radyoların yeni programı Radyo programlarının ıslahıyla vazifeli Tâli Komisyon «alışmaları devam etmektedir.Ankara,izmir ve İstanbul'da ayrı ayrı teşkil edilen bu komisyonlar çalışmalarını bilhassa ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • «24 temmuz Gazeteciler Bayramı» münasebetiyle dün akşam Li-•man lokantasında,İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından yemekli bir toplantı yapılmıştır.Vali ve Belediye Reis muavinleriyle basın mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Buhran yaratmak istiyen fırıncılar cezalandırılıyor Bir kısım semtlerde ekmek sıkıntısı devam ediyor.Belediye Murakıpları dün fırınları teftiş etti Şehirde,bazı fırınlardan halk dün de yine ekmek alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • Tunus'ta durum vahimleşiyor Sürgünde bulunan Tunus milliyetçilerinin lideri Burgiba istiklâl istiyor Montargis Fransa)25 A.P.Tunus'ta her gün durum gittikçe vahim bir hal almakta,adam öldürmeler ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1954
  • plajlarda izdiham Nakil vasıtalarmdaki kalabalıktan da bayılma ve ölüm vakaları oldu Dün tatil günü olması hasebile,İstanbul halkının büyük bir kısmı,mesirelere ve plajlara akın etmiştir.Bu sebeple,şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Alaturka mı?Alafranga mı?ULUNAY Radyoda yapılan veya yapılacak olan ıslahattan bahsedilirken ba'zı gazeteler bu ıslahatı radyoda alaturkaya fazla saatler hasredilmesi «eklinde tefsir ediyorlar.Bu site
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • KISA HABERLER Donanma hizmeti dışında bırakılım» olan Kanarya nakliye gemisinin satılmasına karar verilmiştir.Çalışma Vekâleti,Milletlerarası Çalışma Teşkilatı İle temasa geçerek şehrimizde bir Çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • t HİCRÎ 13» as Pazartesi 26 Temmuz 1954 RUHİ 1370 14 remin tiz VAKİT VASAT!EZAN!dÖnes 4.50 9.18 0|le 12.20 4.48 ikindi 10.17 8.45 Aksam 10.32 12.00 Yatsı 21.25 1.52 İmsak 2.44 7.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Harb içerisinde Birleşik Amerika tarafından Sovyetler Birliğine ödünç olarak verilen harb gemilerinin halen Ruslar tarafından İstanbul'da Amerikalılara iadesi münasebetiyle kaleme alınan bu makalede,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Cemiyet GEZİ istanbul Kız Lisesinden Tetisenler Derneğinin tertip ettiği gezi.1 ağustos pazar günü yapılacaktır.KONGRE istanbul Şoförler Cemiyetinin senelik Genel Kurul toplantısı 2 oğustosta yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Devlet Vekili Osman Kapanı Antakya'da Antakya,25 MİLLİYET)Devlet Vekili Osman Kapani yanında Toprak Wİ£kân UmunVMtldürü,Yapı ve Kadastro "Umum Müdürü ile hususî kalem müdürü olduğu halde dün sabah saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • İzmir Fuarı hazırlıkları devam ediyor Alâkalılar tarafından verilen malûmata nazaran,20 ağustosta açılacak olan izmir Fuarı için Basın,Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü ile izmir Belediyesi müşterek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Yunanistan zeytin rekoltesi Alâkalılar bu yılki dünya zeytinyağı istihsalini dikkatle takip etmektedirler.Bu arada bu sene Yunanistan'daki zeytinyağı istihsali 124.000 ve yiyecek zeytin ise 39.000 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • HALKIN SESİ İ.E.T.T.nin dikkatine!Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«25 temmuz pazar günü Perapalas otobüs durağında otobüs bekliyordum.Bir müddet sonra Galatasaray istikametinden bir otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Yurdun sağlığı ile alâkah bir program hazırlandı Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti,yurdumuzun umumî sağlığı ile ilgili olarak 10 senelik bir program hazırlamış bulunmaktadır.Mütalâaları almmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • İzmir Fuarına 17 devlet iştirak ediyor Öğrendiğimize göre,bu seneki izmir Enternasyonal Fuarına 17 ecnebi devlet iştirak edecektir.Bu devletler:Avusturya,Batı Almanya Belçika,ingiltere,Fransa,Finlandi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Ayakkabı işçileri bugün toplanıyor Sendikanın yıllık kongresinde ileri sürülen bazı iddialar tahkik edilecek İstanbul Ayakkabı İmalcileri İş veren Sendikasının yıllık kongresi bugün saat 10 da Eminönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Bahçede uyurken altınlarım çaldılar Antalya,25 MİLLİYET)Manavgat İlçesinin Taşağıl nahiyesinde bir hırsızlık olmuştur.Abdullah Çökmez adındaki bir şahıs,karısı ile birlikte evinin bahçesinde uyumakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Kıbrıs'tı çiftçiler Türkiye'de tetkikler yapacak Adana 25 MİLLİYET)Lefkoşe'deki Türk çiftçilerinden 25 kişilik bir grup Ziraat Vekâletinin davetlisi olarak özel uçakla Adana'ya geleceklerdir.Kıbrıslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Dört yaşında bir çocuk su bendinde boğuldu Antalya,25 MİLLİYET)Merkeze bağlı Yeniköy nahiyesinin Karabayır köyünde Ali İnce adındaki bir şahıs,tarlada çalışırken yanında bulunan 4 yaşlarındaki oğlu Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Hac için müracaat edenlerin sayısı on bini buldu Ciddeye gidecek olan hacı namzetlerinin altıncı kafilesi şehrimiz armatörlerine ait Nazar vapuruyla dün limanımızdan ayrılmıştır.Vapurda 213 hacı namze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Öğretmen Okullarına alınacak neharî öğrenciler Öğretmen ihtiyacını karşılama maksadiyle öğretmen okullarına alınacak yatılı öğrencilerden ayrı olarak yatısız öğrenci alınması da Maarif Vekâletince kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • POLÎSTE «Bursa 1293» plâkalı kamyonun sahibi olan Rıza Geçimli adında biri,sarhoş bir vaziyette Gulhane Parkında dolaşırken,içinde 600 lira bulunan cüzdanı,Mehmet Akkan adında bir sabıkalı İle iki ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Petrol Ofise yeni bir veçhe veriliyor Hâlen iktisat ve Ticaret Vekâletine bağlı olarak çalışmakta olan Petrol Ofise yeni bir veçhe verilme si kararlaştırılmıştır,ilgililerce bu husustaki hazırlıklarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Galata Köprüsünün tamiratı Galata köprüsünün tamirine hızla devam edilmektedir.Hâlen köprünün Halice bakan tarafı tamamen bitmiş olup,diğer tarafın yarısına kadar olan kısmın taş döşenmesi de tamamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Belediye,Gülhane Parkında sünneet düğünü tertip etti Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Belediye tarafından Gülhane Parkında 31 temmuz gecesi bir sünnet düğünü tertip edilmiştir.Sünnet düğünü için G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Türk Hava Kurumunun planör kursu açılıyor Türk Hava Kurumunca hazırlanan planör kampının ağustos devresine ait hazırlıklar tamamlanmıştır.Bu devreye lise ve yüksek okul öğrencileri alınacaktıristeklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Dün şehrimizde on iki hırsızlık vak'ası oldu Muhtelif semtlerde cerej nîn faili yakalanarak hak Dün şehrimizde 12 hırsızlık hâdisesi olmuştur.Sarıyer,Üsküdar,Kadıköy,Fatih,Eminönü ve Beşiktaş semtleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • İstanbul Et Kombinasına ait hazırlıklar Et ve Çalık Kurumu Umum Müdürlüğü tarafından şehrimizde inşa edilecek olan Et Kombinasına ait hazırlıklar devam etmektedir.Kom bina,Zeytinburnunda inşa edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Bir taksi vapurdan denize yuvarlandı Kartal iskelesinde vııkubulan kazada şoför güçlükle kurtarıldı Dün şehrimizde ucuz atlatılan iki kaza olmuştur.Uğur İsmet Sezerman adındaki şoförün kullandığı «73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Müskirat işçilerinin kongresi sona erdi Türkiye Müskirat,Tütün ve Yardımcı işçi Sendikaları Federasyonunun yıllık kongresi dünkü çalışmaları müteakiben kapanmıştır.Bu arada toplantıda hazır bulunan is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Gülhane Parkında kanlı bir hâdise Ecvvelki gece Gülhane Farkında bir pavyonda çalışanlar arasında kanlı bir hâdise olmuştur.Parkta bir sigara pavyonunun sahibi olan 30 yaşlarında Salih.Delipavyonda ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Bir günde altı vasıta kazası Dün cehrimizde biri ölümle sona eren altı vasıta kazası olmuştur.Ahmet Arslan adında biri,idaresindeki 9271 plâkalı hususî otomobille Kadıköy'den Haydarpaşa'ya doğru gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Bugün Alpullu'dan 750 ton şeker geliyor Faaliyete geçmiş bulunan Alpullu Şeker Fabrikası bugünden itibaren şehrimize sevkiyata başlıyacaktır.ilk parti 750 ton şeker bu gün şehrimize gelmiş olacak ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Vali Prof.Gökay bugün Kanada'ya gidiyor Vali Fahreddin Kerim Gökay,yıllık iznini kullanmak üzere,bu sabah Amerika'ya müteveccihen uçakla şehrimizden ayrılacaktır.GÖkay,Kanada'ya da uğrayacak ve bir ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • İRÖPORTA J I I.Ill III J)Amerikan konser grupu sözcüsü anlatıyor Biz,aslına bakarsanız talebeyiz.Profesyonel şantöz değiliz.I I Esasen bu turneyi Amerikan Hariciyesi namına yapıyoruz!Yazan:Ümit DEKİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Antalya'da kara sineklerden şikâyet fazlalaştı Antalya,25 MİLLİYET)Şehrimizde son günlerde karasineklerden mütevellit bir huzursuzluk hüküm sürmektedir.Belediyenin alâkasızlığı yüzünden cehrin mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Sakarya vilâyet konağı inşa ediliyor Adapazarı 25 MİLLİYET)Maliye Vekili Hasan Polatkan tarafından gönderileceği bildirilen 2 yüksek mühendis,evvelki gün «eh rimize gelerek yeni vilâyet binasının yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Şehir Meclisi perşembe günü toplanıyor Şehir Meclisi önümüzdeki perşembe günü fevkalâde bir toplantı yaparak,esnafın öğle tatili mevzuunu gözden geçirecektir.Şehrin sanayi bölgelerinin tespiti işinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Bir şapkacı dükkânı ve bir ardiye yandı Karagümrük'te Mimar Sinan mahallesinde Zenbilci sokağında Osman Soğumaz admda birine ait boya ardiyesinde evvelki gece saat 1 sıralarında yangın çıkmıştır.Ardiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1954
  • Bir çocuk kuyuya düşerek boğuldu Beşiktaş'ta Dikilitaş semtinde Saraka çıkmazında 290 numarada oturan Nafia Sandıkçı'nın 1.5 yaşındaki o#lıı Orhan dün sabah evinin önünde oynarken birdenbire kaybolmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • ispanya'da umumî af ilin edildi Madrid,23 AP)İspanya Devlet Reisi General Francisco Franco,1954 ün Papa tarafından Meryem Ana Yılı ilân edilmesi münasebetiyle mahkûmların affedilmesini emretmiştir.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • İkinci Dünya Harbinin gizli kalmış bir hâdisesi Slapton,İngiltere,25 AP)Güney İngilterenin bu küçük,sahil kasabasının halkı bugün,İkinci Dünya Harbinde bif Alman denizaltısınm nasıl Manş denizine gird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Mısır unundan sun'i yün yapıldı Paris 25 TURKTEL)Fransız kimyagerlerinden Gabriel Bertrand Fen Akademisine verdiği bir raporda,sentetik yün imâl etmeğe muvaffak olduğunu bildirmiştir.Bu yün mısır unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Buhran yaratmak istiyen fırıncılar cezalandırılıyor [Baştarafı 1 incide] Kaymakamlar,bölgelerindeki fırınları dün akşama kadar teftiş etmiş ve kontrola tâbi tutmuşlardır.Fırınlarda bilhassa işçi sıkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Musevi olan genç kızın macerası izmir 25 MİLLİYET)Sevdiği zengin Musevi genci ile evlenmek için dinini değiştiren Mevlûde'nin macerası bir çıkmaza girmiştir.Şimdi Matilda adını alan Mevlûde,yaptığı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Dien Bien Fu Meleği Amerikaya gidiyor Washington,25 AP)Birleşik Amerika,Hindicimde ölen Bien Fu kalesinde yaralı Fransız askerlerini tedavi ederken komünistlerin eline esir düşen ve sonra serbest bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Kahire'de kiptiler âni olarak İsyan ettiler Kaynaşmanın sebebi anlaşılamadı.Kıpti Patrikhanesi muhafaza altına alındı Kahire,25 A.A.Kahire'nin Ortodoks Kıptî Cemaati,bu sabahtan beri galeyan halindedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Hindicimde kızıllarla yapılan gizli pazarlık Mendece France'm mtitarek vermesi Amerika'd Washington 25 TURKTEL)ilgili Amerikan makamlarına gelen bir rapor,Kongre azaları arasında büyük bir infial uyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Muzaffer Göksenin Amman'a gidiyor izmir 25 MİLLİYET)izmir Valisi Muzaffer Göksenin'in Amman Elçiliğine tâyinine dair qjan emri bugün Vilâyete gelmiştir.Diğer taraftan Aydın Valisi Dilâver Argun'un da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Yunan okul gemisinin gezisi Bartelon,25 AA.Yunan deniz kuvvetlerinin "Armatolos" okul gemisi,tatbik seferine devam için dün gece Barselon'dan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • İngiliz Savunma Vekili Kahlre'ye vardı Kahire,25 İngiliz Savunma Vekili Anthony Head,bu sabah şehrimize gelmiştir.Hava meydanında,ingiliz Elçisi Stevenson ile General Benson ve Mısır Dışişleri Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Polonyalı bir sanatkâr Ankara'ya geliyor Ankara.25 ANKA)Öğrendiğimize göre Polonyalı tanınmış violonist Wanda Wilkomirs yakında şehrimizde konserler verecektir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • DOĞUM Yüzbaşı Süreyya Kıvılcım üe iade Kıvılcımın bir erkek evlâtları dünyaya gelmiş ve yavruya Ateş adı verilmiştir.Ana ve babayı tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Yunan Kral ve Kraliçesinin davetleri Atina.25 AA.Saray çevrelerinden bildirdiğine göre,Yunan Kral ve Kraliçesinin daveti üzerine Avrupa kraliyet ailelerine mensup 90 kişi Ağustos ayında Yu nanistan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Eski Nazilerin kongresi Luneburg Aşağı Saksonya)25 AA.Almanya'nın teslimini müteakip müttefikler tarafından enterne edilen ve sonradan «Nazileri Temizleme Harekâtının Kurbanları Birliği» admda bir teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Meknez'de büyük bir yangın oldu Meknez 25 AA.Meknet'in kenar mahallelerinden Molla Ömer mahallesinde dün gece bir yangın çıkmış,mevcut evlerin dörtte üçü yanmış,1500 kişi açıkta kalmıştır.Yangında ÜÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • If omünist gazeteleri,Fransayı hi-maye ve dünya sulhunu kurtarmak için Hindiçinîde ateş kesilmesine muvafakat ettiklerini ispata çalışmaktadırlar.Bilvesile Avrupa Ordusu'nu mevzubahis ederek Fransaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Bayar'ın Libya Kralına mesajını götüren heyet dün döndü Aldığımız malûmata göre,Reisicumhur Celâl Bayar tarafından Libya Meliki Esseyyid İdris El Sunusi Hazretlerine bir mesaj takdim etmek üzere memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Adenauer,Türk Alman Cemiyetine âza oldu Bonn,25 TÜRKTEL)Alman Türk Cemiyetinin ilk resmi kabulü Bonn'un sayfiye yeri olan Bad Godesberg'in Beynelmilel Kulübünde tertip edilmiştir.Kulübün büyük Bethove
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Kremlin'de idamlar Baştarafı 1 incide] 1953 ocak ayında boş yere hapsetmekle İtham edilmiştir.Fakat bu esrarengiz hâdisenin başka bir cephesi daha vardır.1952 sonlarında Ryumin,Sovyet devlet güvenliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Tunus'ta durum vahimleşti [Baştarafı 1 incide] bir çare vardır.O da,Tunuslulara nesillerdenberi görmedikleri buseyi vermek,yâni tamamen Tunuslulardan müteşekkil bir hükümetin kurulmasına müsaade etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Tibet'le su batkını Yeni Delhi 25 AA.Buraya gelen haberlere göre,Hind Tibet hududunda Gyantse şehrinin mâruz kaldığı su baskını neticesinde 1800 kişi boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Antalyada sıcaklar Antalya,25 MİLLİYET)Bugün şehrimizde sühunet saat 7 de 22 derece İken saat 14 de gölgede 40,güneşte ise 70 dereceye yükselmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Berlin'de bir kızıl polis öldürüldü Berlin,15 AA.Doğu Almanya Radyosunun verdiği bir habere göre,dün geee bir Doftu Almanya polisi,Batı Berlin ile Doğu Berlin hududu üzerinde öldürülmüştür.Sovyet kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Hitler'in yol projesi tahakkuk ettiriliyor Viyana,25 TÜRKTEL)m Avusturya Başvekili Raab,Sazburg-Viyana otomobil yolunun temel atma merasiminde hazır bulunmuştur.Hitler'in emri ile bütün Almanya'da inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Balkan atletizm müsabakaları [Baştarafı 1 incide] 3 r-Yugoslav 225 800 metre:1 Ekrem Koçak Türk)1.51.3 Türkiye ve Balkan rekoru)2 Yunan.1.52.3 Yunan rekoru)3 Yugoslav.152.4 Yüksekatlama:1 Yugoslav 1.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Turizm Bankası kuruluyor Ankara,25 Milliyet)Öğrendiğimize göre,memleketimizin Tu rizm dâvasını bir sanayi haline getirmek için bir müddetten beri yapılmakta olan tetkikler sona er» mek üzeredir.Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Amerika'nın en popüler adamı New York 25 Amerika'yı,dünyanın en karışık zamanında idare eden Truman,başkanlık zamanında kendisine yapılan bütün tenkidlere ragmen hâlen en popüler adam olduğunu isbat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Plajlarda izdiham [Baştarafı 1 incide] aradaBahçekapı ile Edirnekapı arasında işleyen tramvayların birinde,bir de ölüm hâdisesi vukubulmuştur.Henüz hüviyeti ve adresi teabit edilemiyen ve üzerinde çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Hindistan'ın ekonomi politikası Ajmer Hindistan)25 AA.Kongre Partisi merkez komitesi,Hindistan'ın ekonomi siyaseti hakkında,memleket ekonomisinin süratle sosyalleştirilmesini derpiş eden bir takrir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Antalya'ya eşek arıları» hücum etti Antalya,25 MİLLİYET)Şehrimiz son günlerde eşek arılarının hücumuna maruz kalmıştır.Bilhassa bal arıcılığının inkişafına mâni olan bu durum karsısında,Ziraat Mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Radyoların yeni programı [Baştarafı 1 incide] ve alaturka müzik neşriyatına da yeni programda başka bir şekil verilmiştir.Diğer taraftan,İstanbul Radyosunda da bir Yurttan Sesler Ekibi teşkil olunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Sanayi maddeleri için yeni tahsisler yapılıyor [Baştarafı 1 incide] gibi kredili ithallerine tesbit edilen maddeler de bu listelere alınma mistir.Yatırım ihtiyaçlarının yeni rejim anlayışı çevçevesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • C.H.P.Kurultayı bugün toplanıyor [Baştaraf ı 1 incide] beri en mühim Kurultayın yarm yapılacağı hususunda müttefiktir.Bu kurultayın üzerinde duracağı önemli iki meseleden biri tüzükte,diğeri programda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • İranda komünizme karşı ilân edilen mücadele hızlandı Tudeh Partisi,maddi sıkıntıda olduğunu teşkilâtına bir tamimle bildirdi Tahran,25 TÜRKTEL)Ele geçen bazı gizli vesikalardan anlaşıldığına göre,kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Rusyadadin kargaşalığı arttı Ankara,25 TÜRKTEL)Moskova radyosu,bugünkü neşriyatın da,Pravda Gazetesinin manidar bir başmakalesini yayınlamıştır.Bu makalesinde komünizmin Marks ve Lenin tarafından vaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Ardanuç hükümet konağının temeli atıldı Ardanuç,25 AA.Kazamız merkezinde inşaasına karar verilen hükümet konağının temeli bu gün saat 11 de merasimle atılmıştır.Bu münasebetle yapılan merasimde,Vali,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Uzak Doğu'da durum Washington,25 AP)Uzak Doğuda komünist hudutlar boyundaki gergin durum yarın başkan Eisenhower ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Sygman Rhee ve diğer ileri gelen Amerikan şahsiyetleri ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • AMERİKAN KOROSU Evvelki gün şehrimizde ilk konserini veren Amerikan korosu,önümüzdeki günlerde Ankara'ya gidecektir.Resim,korodan bir grupu şehrimizi gezerken göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Kızıllar ingiliz yolcu uçağını nasıl düşürdü On kişinin ölümü ile netice!uçağın p Clark Hava Üssü,Filipinler 25 AP)Üç metre yüksekliğinde dalgalar arasında bocalıyan bir salın içinde korkudan titreyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Avrupa meseleleri konferansı Paris 25 AA.Sovyet yorumcularından Mihailoj,Sovyet Radyosu tarafından yayınlanan bir yorumunda,Cenevre Konferansının neticelerini ve bundan doğması mümkün ihtimalleri tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1954
  • Rusya'da nüfus sayımı yapılmıyor Viyana,25 TÜRKTEL)Sovyetler Birliği'nde,1939 yılından beri,esaslı bir nüfus sayımı yapılmamış olması ve neşredilen tahminî rakamların yalnız bütün Sovyetler Birliği'ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,tahminî bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabalara ait içme su ve kanalizasyon projeleri yaptırılacaktır.Kasaba adı İli Tahminî bedeli Geçici teminatı İçmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından TUVALET SABUNU BOl KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Sporcu Borsasından Haberler FUTBOL Misbah'la K.paşa)ile Ve fa kulübü yakından alâkalan maktadır.Vefalılar muhtemelen Misbahı önümüzdeki günlerde transfer edeceklerdir.İt Millî takım santrhafı Çe tin'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • GRîPiN KİMİHLİ'/7^\^V GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • »UUiçel ABONE ŞARTLARI LrKr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.L.Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR VAZ GECESİ BUT ASI)Komedi Yazan:Shakespeare rürkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Vefalı Galip bir mevsim daha sahada kalıyor Galip,Vefa'nın bir maçında top sürerken Futbol sahalarının takdir topla» yan şöhretlerinden birisi de Vefalı Galip Haktanır'dır.Uzun müddetten beri Yeşil Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Meşhur futbolcu Boniperti film yıldızı!Meşhur italyan futbol yıldızı Boniperti'yi pek yakında beyaz perdede göreceğiz.Bir italyan film müessesesi,futbol üzerine bir film senaryosunu beyaz perdeye akse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Jandarma Umum Kumandanlığı Satmalına Komisyonundan:1 Askerî ihtiyaç için 220)ton ekmeklik buğday unu kapalı zarf usulüyle alınacaktır.2 Muhammen bedeli 110.000)liradır.3 Şartnamesi Mardin Jandarma Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Karacabey Harası Müdürlüğünden 1 Karacabey Harasının bir teahhüt mevzuunda olmak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden Gönen ilçesinde inşa ettireceği beş adet tavuk kümesi ile bir adet yem anbarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • J i J1 oSSoX?1st.Borsasının 24/7/954 Hatları Esham ve Kambiyo AçıllS Kapanı?Sterling 7.34-7.84 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.03 Belçika Frangı 5.60-5.60 isveç Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİVET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Salme Sinan 14.00 Uvertürler Pl.14.20 Şarkılar Tülin Korman 14.45 Hafif şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla Topkapı Maltepe As.Sa.AL Koda satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • [H32EZEIZ3 I 2 3 4 5 6 7 B 9 IO II 1 2 t.3 4 iilIHHi p-î~ 5 i 6 7 8 1 9 10 fi SOLDAN SAĞA 1 Cüzice mânasına iki kelime)2 Almağa muktedir olamıyan.S Esatiri bir musiki âleti.4 Bir musiki âleti çalan,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • İstanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Futbolcuların transfer isi sağlam esaslara bağlanmalı Profesyonellik talimatnamesinin aksaklıkları giderilerek futbolcu idareci münasebetleri biran evvel düzene konmalıdır Vefalı üç profesyonel futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1954
  • Beykoz futbolcularını serbestçe bırakıyor Beykoz Kulübü,transfer rina güçlük çıkarma Beykoz kulübü,başka kulübe geçmek isteyen oyuncularına müsaade edeceğini,ancak amatör futbolculardan profesyonel ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4