Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor LLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • YURT DIŞI SEYAHATLERE KISMI TAHDİTLER KONDU Yabancı memleketlerde geçinmek için müsait şartlara sahip bulunmayanlara pasaport verilmemesi kararlaştı Kaçakçılığı önlemek üzere harice gidenlerin aldıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Gençliğin Kıbrıs beyannamesi Talebe Federasyonu,«Adanın istikbali Türkiye ve İngiltere arasında görüşülür» diyor Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kıbrıs Komitesi tarafından Türk gençliğinin Kıbrıs hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Amerika Güzeli Kraliçe seçildi Brezilya güzeli ikinci,Hong Kong güzeli ise üçüncü oldu Long Beach,24 AP)Amerikan güzeli Miriam Stevenson burada yapılan müsabakada Dünya Güzellik Kraliçeliğini kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Uçan daireler yine dolaşıyor Bordeaux,24 AA.Gironde eyaletinin Tabence kasabası ahalisinden bir çoğu dün öğleden sonra Güney batı istikametinde bir biri üzerinde,gürültüsüz olarak ucan daire şeklinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Elçiler arasında yapılan tayinler Bern ve Londra Elçileri tekaüde sevkedildi,Cevat Açıkahn Roma Elçiliğine tâyin ediliyor Ankara,24 MİLLİYET)Hariciye Vekâleti Büyük Elçiler arasında bazı tayinler yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • m-FmnİVPttPkİ Dahiliye Vekili Namık Gedik dün cmıııycuçul lupıaııu aabah Müdürlüğüne rek Müdür,Müdür Muavini ve Şube Müdürleriyle şehrin asayiş durumu hakkında görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Bayar'm başkanlığında dün mühim bir toplantı yapıldı Başvekil ve şehrimizde bulunan diğer vekillerin de hazır bulunduğu içtimada,son kararlar gözden geçirildi Reisicumhur Celâl Bayar'ın riyasetinde dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Rusya'da din düşmanlığı Pravda,dini «Kapitalizmin muzır bir bakiyesi» olarak vasıflandırıyor Moskova 24 AP.Sovyet hükümetinin organı Pravda,baş sayfasında yayınladığı iki sütunluk bir başmakalede,dini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • MADALYA TÖRENİ Gülhane Parkındaki Çiçek Bayramı dolayısiyle tertip edilen çeşitli müsabakalarda derece alanlara dün Vali Prof.Gökay tarafından madalya ve diploma verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • C.H.P.An kara İl kongresi yapıldı Kurultay provasını andıran kongrede,ihtilâflardan şikâyet edildi Ankara,24 MİLLİYET)Bugün toplanan Ankara CHP.il kongresi bir nevi «Kurultay provası» şeklinde cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Hale sinemasında yangın çıktı Dün Üsküdarda Halk sinemasında bir yangın olmuştur.Yangın saat 17 matinesinde makine dairesinde,oynatılan filmin ateş almasından çıkmış ve sinema binasının çatısı kısmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • İzmit'ten 90 kişi hacca gidiyor İzmit,24 MİLLİYET)Bu tene İzmit'ten 90 kişi hacca gitmektedir.Hacı namzetleri dün sabah vapurla İstanbul'a hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • CENEVREDEN DÖNÜŞ Fransız Başvekili Mendes-Frances,Cenevrede yaptığı müzakereler sonunda Hindiçinî'de sulhu temine muvaffak olmuştur.Resimde Başvekil Parise döndüğü sırada karısı tarafından karşılanırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Bîr kasap Ankara Emniyet Müdürünü polise verdi Kaçak ve fahiş fiatla et satan kasap,tanımadığı müşterisinin ihtarına zorbalıkla karşı koymak istedi Ankara,24 MİLLİYET)Bu niyet Müdürünü polise teslim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Balkan atletizm karşılaşmaları Belgrad'da başlayan müsabakaların ilk gününde takımunız Üçüncü durumda Belgrad,24 AA.Türk Yunan Yugoslav atletizm yarışmalarına bugün büyük bir kalabalık önünde başlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • Fırıncıların yarattığı sun'i buhran dün de devam etti Vilâyet ekmek çıkarmayan fırınlara elkoymayı kararlaştırdı.İcabı halinde ekmek fabrikaları faaliyete geçecek Şehrin bazı semtlerinde fırıncı-ların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1954
  • fi* «İl 1(3 İTİ DI Kadınlar Birliği tarafından Bebekte kurulan yazlık kamp dün açılmıştır.Kamp nauilliai liaill[ll gün müddetle acık bulunacaktır.Resim kampa iştirak edenleri gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • HİCRİ ura 24 Zilkade Pazar 25 Temmuz 1954 RUMİ 137* 12 Temmuz VAKİT aw,04le pdndi Yatsı touâk VASATİ EZANİ 4.50 9.1C 12.20 4.47 16.17 8.44 19.32 12.00 21.27 1.53 2.43 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Geçmişde Balkan Birlikleri pek o kadar faydalı olmamıştır.Gerek taarruz!gerekse tedafüi maksatla olsun müşterek bir düşmanla karşılaşmak için aktedilmiş olan Balkan ittifakları zaferle neticelenen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Cemiyet GEZİ istanbul Kız Lisesinden Yetişenler Derneğinin tertip ettiği g«zi,1 ağustos pazar günü yapılacaktır.KONGRE istanbul Şoförler Cemiyetinin senelik Genel Kurul toplantısı 2 ağustosta yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Gazeteciler Bayramı bugün kutlanıyor «Gazeteciler Bayramı» münasebetiyle bugün saat 18 den itibaren,İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından saat 20.30 a kadar devam edecek bir toplantı tertip olunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Tcrkos borularından çıkan pis koku istanbul bölgesinde muhtelif semt lere verilen Terkos suyunda bakaç gündür müşahede olunan fena kokunun,klor dozundan ileri geldiği anlaşılmıştır.Semtlere tevzi olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Ziraat Vekâleti ekmek fabrikası inşa ediyor Ziraat Vekâleti şehrimizde bir ekmek fabrikası kurmak için faaliyete geçmiştir.Fabrika,Devlet Orman işletmesi tarafmdan işletilen Beşiktaş'ta Paktör Süt Fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Bakırköy cinayetinin esrarı henüz çözülemedi Bakırköy'e bağlı Habibler köyünde işlenen cinayetin tahkikatına devam edilmektedir.Durumları şöpheli görülen Ahmet Aksu,Mustafa Aksu ve Yakup Aslan adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Dün Sirkeci anbarmda bir kaçakçı yakalandı Devlet Demiryollarının Sirkeci'deki anbarmda dün mühim miktarda bir kaçakçılık hâdisesine elkonularak tahkikata başlanmıştır.Siirt Valiliğinden alâkadarlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • HALKIN SESİ Bozuk asansör Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:P.T.T.İdaresinin Baş Müdürlük binasındaki asansörü aylardan beri bozuk durmaktadır.Bu sebeple idare mensupları ve halk büyük bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Çocuk hastahanelerine büyükler alınmıyor Tasfiyeye tâbi tutulan hastahanelerde büyükler çıkarılıyor,yerlerine küçükler alınıyor Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından alınan yeni kararlara göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Sebze ve meyva fiatı gittikçe ucuzluyor istihsal mıntakalanndan şehrimize yapılan sebze ve meyva sevkiyatı artmış,durum piyasaya da tesir ederek fiatlar bir miktar düşmüştür.Bilhassa Bursa ve havalisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Kış aylarındaki et fîatı için tedbir alınıyor istanbul'un kışlık et ihtiyacını temin maksadiyle ilgililer yeni tedbirler almıştır.Bu maksatla Belediye ile Et ve Balık Kurumu arasında yapılan anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Vapurda namaz kılarken pabuçlarını çaldılar Dün sabah Köprü ile Kadıköy arasında işleyen vapurların birinde enteresan bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Feneryolunda oturan ve Tekel muhasebesinde çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Üç Vekil şehrimize geldi Devlet Vekili Mükerrem Sarol,Maarif Vekili Celâl Yardımcı ve Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu dün sabah ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Çubuk'ta Eski Muharipler günü kutlandı Eski Muharipler günü,Çubukta da yapılan bir törenle kutlanmıştır.Törene sivil ve askerî erkân,Eski Muharipler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katılmıştır.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Tuğgeneral Taylor Napoli'ye döndü Bir kaç gündenberi Ankara'da bulunan Güney Doğu Müttefik Hava Kuvvetleri Kumandanlığı Kurmaybaşkanı Tuğgeneral Taylor dün Hava Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Fevzi U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Beyaz kadın ticareti yapan bir kadın hudut dışı edildi Uzun müddettenberi şehrimizde randevuculuk ve beyaz kadm ticareti yaptığı tesbit edilen Aleksandra Susamlı adında Yunan tebaah bir kadm hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • PAZA» SOHBETLE* Tükenmez Yaylım ateş Yeni silâh Tornavida şarkısı Kadın ve devreleri Tükenmez:Tükenmez dedikleri bir şerbet vardır.Bir küpe yahud fıçıya muhtelif meyvaları,fazla miktarda muşmula olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • KISA HABERLER ir Limanımızdan dün,muhtelif memleketlere 226.983 lira tutarında tatlı çekirdek,acı badem,ceviz kütüğü,yumurta,yaprak-tütün,likör,rakı,keçi kili ve lineroa filmi ihraç edilmiştirit Son b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Fabrika kuracak yabancı firmalar İçlerinden birinin paçavradan yün istihsal edeceği bildiriliyor Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanarak memleketimizde tesisler kurmak isteyen 4 yabancı firma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • POLİSTE ir Samatya'da Çıngırakçı Bostan sokağında 29 numarada oturan Ayşe Şahin adında 18 yaşında bir kadın,evvelki gece Bakırköy gecekondularında oturan 25 yaşında Sabri Karaosman tarafından kaçırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Türklüğe hakaret eden İngiliz dün tevkif edildi Uç gün önce istiklâl caddesinde bir vaka cereyan etmiş ve Türklük hakkında hakaretimiz sözler sarfeden John Sretvelle Apyyle adında bir ingiliz turisti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Alpullu'dan yarın şeker gelmeğe başlıyor Yeni şeker kampanyasının ilk mahsulü olarak yarın şehrimize Alpullu'dan 200 ton şeker gelecektir.Bunun 150 tonu istanbul,50 tonu da Üsküdar tarafına tahsis olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • İstanbul Maarif Müdür Muavini vefat etti istanbul Maarif Müdür Muavinlerinden Cemil Gökdeniz kısa bir rahatsızlığı müteakip dün sabah vefat etmiştir.Bütün maarif mahfillerinde çok sevilen merhum Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Şoförler Cemiyetine kayıtlı olmıyanların şikâyeti istanbul şoförlerine mensup bir heyet,dün sabah Vilâyete giderek,Vali Gökay'la bir görüşmede bulunmuştur.Heyet,iş başında bulunan Şoförler Cemiyeti id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Beykoz cinayetine ait tahlil raporu gelmedi Beykoz'da Polonez köyünde oturan 63 yaşmda Polonya tebaalı Emil Dohado'nun öldürülüşü ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.Beykoz Müddeiumumiliği,cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Dahiliye Vekili dün Emniyet Müdürlüğünde meşgul oldu Dahiliye Vekili Namık Gedik,dün saat 10 da Emniyet Müdürlüğüne gelerek,Emniyet Müdürü,Müdür Muavinleri ve Şube Müdürleriyle bir toplantı yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • P.T.T.nin yeni takviye edilen santralları Münakalât Vekâletinden haber verildiğine göre,Nusaybin'de 100 lük yeni bir santral kurulmuş,Çer kesköy'deki 6 lık numaratör 50 lik bir santralla,Dikilideki 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Başvekâlet Müsteşarı şehrimize geldi Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur,dün sabah uçakla Istanbula gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Emniyet İkinci Şube Müdürlüğüne tâyin yapıldı Emniyet Müdür Muavini Necdet Uğur'un uhdesinde bulunan ikinci Şube Müdürlüğüne Diyarbakır Emniyet Müdürü Yaşar Yiğit tâyin edilmiştir.Yaşar Yiğit,önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Vali Muavinlerinin teftişleri Valilikçe alınan son karara göre,vali muavinleri,sık sık kazaları teftiş edeceklerdir.Son hafta içinde vali muavinleri Üsküdar ve Bakırköy kazalarında teftişlerde bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • NATO Sulh Yolu Sergisi Kadıköy'de açıldı NATO devletlerinin faaliyetlerini ve çalışmalarını göstermekte bulunan «NATO Sulh Yolu» adlı sergi bugün saat 14 de Kadıköy'de,kaymakamlık binası yanındaki mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Dünkü sebze ve meyva satış fiatları Şehrimizde yerli mahsul elde edildiği için sebze ve meyva fiatları düşmektedir.Dün şeftali toptan 50-80 kuruş,perakende 65-100 kuruş,kayısı toptan 40-80,perakende 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • Dün vapurla 982 hacı nemzedi gitti Nazar bugün,Çorum da yarın yola çıkıyorlar Şehrimizde toplanmış olan hacı namzetlerinin dördüncü ve beşinci kafileleri dün öğleden sonra Denizcilik Bankasının İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1954
  • TETKİKLER I Yabancı memleketlere seyahat ve döviz meselesi Ahnan yeni kararlar sayesinde yüz lira ile Avrupa'ya gidip,yirmi bin liralık eşya ile dönme imkânları tarihe karışıyor Ümit DENİZ Maliye Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Bir tilki bin ağacın yanmasına sebep İzmir,24 MİLLİYET)Kemalpaşadaki Devlet Ormanlarında çıkan büyük bir yangın binlerce ağaç yandıktan sonra söndürülmüştür.Yangmm bir tilki kuyruğu yüzünden genişledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Pakistanda Komünist Partileri kapatıldı Karasi,24 A.A.Komünist partisi bugünden itibaren bütün Pakistan topraklarında faaliyetten menedilmiştir.Karaşi'deki merkezi idareden sonra Endüs,Belücistan,Penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Meksika'da grevden 1500 sinema kapatddı Meksika,24 AP)İşçiler,sinema sahiplerinin ücretlerine yüzde 24 zammı kabul etmemeleri üzerine grev ilân etmişler ve Meksika'da 1500 sinemanın kapanmasına yol aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Kosta Rika'da karışıklıklar Bogota,24 A.A.Kostarikanın başkenti San Jose radyosunun Bogota'da dinlenen yayınımdan öğrenildiğine göre,bu gece 25 kişilik bir komünist grupu Sanmignel bölgesinde Jose Fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Orman Umum Müdürlüğü Düzce Orman Tatbikat Okuluna öğrenci alınacak 1954 1955 ders yılı için Düzce'de bulunan Orman Tatbikat Okuluna ortaokulu bitirenler arasında müsabaka imtihanı ile parasız yatılı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden J^}i_Jr.J^ul}^ yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Eisenhower taraftarları atom mücadelesini kazandı Washington 24 A.P.Kongreye verilen yeni Atom Kanunu tasarısı etrafında cereyan etmekte olan şiddetli mücadelenin bir safhası dün akşam Eisenhower idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Napoli-Kapri yüzme müsabakası Napoli 24 SUA.1 ağustosta yapılacak Napoli Kapri arası yüzme yarışına iştirak edecek yüzücüler Napoli'ye gelmeğe başlamışlardır,italyan gazetelerinden «B Mattino» nun ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • 27 santim uzunluğunda bir bıçakla öldürüldü Antalya,24 MİLLİYET)Şehrimizde dün fecî bir cinayet işlenmiş,Mehmet Umay isminde bir genç,genelevler civarındaki şose üzerinde gece yarısı dolaşırken sağ ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Antalya Burdur şosesi sellerden kurtarıldı Antalya 24 TURKTEL)Antalya ile Burdur arasında şiddetli yağmurlardan sık sık kapanan şoseyi daim!surette nakliyata açık bulundurmak maksadiyle yapılmakta ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Bir Kore muharibi idama mahkûm oldu Ellicott 24 A.P.21 yaşında Eugene E.Bryant adında eski bir Kore muharibi dün 17 yaşmdaki sevgilisini öldürmek suçundan asılmak suretiyle idama mahkûm edilmiştir.Hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Piyasada ferahlık Yeni kâr hadleri kararnamesi nisbî bir ucuzluk yarattı Yeni kâr hadleri kararnamesinin piyasadaki akisleri devam etmektedir.Bazı mamullerde ve ithal mallarında nisbî bir ucuzluk başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Bir otobüs kazasında 21 kişi öldü Worms Almanya)24 A.P.Bir yolcu treni bugün bir demiryolu geçidinde bir otobüse bindirmiş ve bildirildiğine göre 21 kişi ölmüştür.7 yaralı vardır.Kaza kurbanlarının he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Amerika Güzeli Kraliçe seçildi [Baştaraf ı 1 incide] İkinciliği Brezilya güzellik kraliçesi mavi gözlü'Maria Rocha almıştır.Hong Kong güzeli Virginia June Lee,Alman güzeli Regina Ernst ve İsveç güzeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Elçiler arasında yapılan tayinler [Baştaraf ı 1 incide] gönderilmektedir.Stokholm Elçisi Cevat Dülge,Lizbon Elçisi Nurettin Vergin merkeze alınacaklardır.Daire Reislerinden Adnan Kural Stokholm'a Rıfk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Hâle sinemasında yangın çıktı [Baştarafı 1 incide] Diğer taraftan dün saat 16 da Mercanda,Uzunçarşıda muhiti heyecana sevk eden bir yangın olmuştur.Ayni semtin Ağızlıkçı sokağında Kanber apartmanindak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Güney Kore'de selden 22 kişi öldü Seoul,24 AA.Güney Kore'deki sel âfeti yüzünden 21 Koreli ile bir Amerikan asker boğulmuştur.Ölenlerin bir kısmı sulara kapılmış,diğer bir kısmı da kerpiç evlerinde su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Yüzücülerimizin Almanyadaki zaferi Wiesbaden 24 AJL.Bir kaç karşılaşma yapmak üzere buraya gelmiş bulunan Türk yüzücüleri,dün gece iştirak ettikleri 100 ve 200 metre kelebek ve 400 metre serbest yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Uo Şi Minh,Hanoi şehrile Hay-"fong limanının sür'atle tahliyesini Fransızlara kabul ettirmiştir.Hükümet merkezini Hanoi'ye nakledecek,Hayfong'u da serbest liman olarak Çinlilere verecektir.Fransa Laos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Fransız Meclisi mütarekeyi dün tasvip etti Bidault,hükümeti şiddetle tenkid ederek ithamlarda bulundu Paris,24 AP)Fransa Millî Meclisi dün ezici bir ekseriyetle Hindicini mütarekesini tasvip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • İngiliz yolcu uçağının I I I w düşürüldüğü anlaşıldı Denizden çıkarılan uçağın pilotu,iki Kızıl Çin uçağının taarruzuna uğradıklarım söyledi.Hâdisede 10 kişi öldü Hong Kong,24 AP)İçersinde 18 kişi bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Fırıncıların yarattığı sun'î buhran dün de devam etti [Baştarafı 1 incide] bu mevzuda tedbirleri tam olarak almaması,fırıncıları cesaretlendirmiştir.Belirtildiğine göre,İstanbuldaki 224 fırına günde 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • TOrk-Dil Kurumu Başkanlığına Macit Gökberk getirildi Ankara,24 MİLLİYET)Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu bugün ilk toplantısını yapmış ve Başkanlığa Prof.Macit Gökberk'i,ikinci başkanlığa Dr.Samet Sinan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Gençliğin Kıbrıs beyannamesi [Baştarafı 1 incide] beyhude olduğunu söylemek isteriz,t Türkiye Milli Talebe Federasyonu Türk gençliği adına Kıbrıs dâvasının Türkiye ile İngiltere arasında bir dâva oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Yurt dışı seyahatlere kısmî tahditler kondu [Baştarafı 1 incide] başka suretlerle ispat etmeleri şart kılınmıştır.Ayrıca,yolculara verilen döviz miktarı pasaportlara kaydolunacak ve bu suretle yolcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Rusya'da din düşmanlığı [Baştarafı 1 incide] danberi uyuklar gibi görünen din düşmanlığını tazeleyen Pravda,bütün komünist teşekküllerin ilmî ve şümullü bir propagandaya girişmelerini derpiş etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Bir kasap Ankara Emniyet Müdürünü polise verdi [Baştarafı 1 incide] kuruş olduğu halde 350 kuruş alınca Emniyet Müdürü haklı olarak bunun sebebini sormuştur.Kasap da,karşısındaki müşterinin Emniyet Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • İşletmeler Vekilinin Zonguldaktaki tetkikleri Zonguldak 24 AA.işletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,dün Havza'da sona eren tetkiklerinin neticesini bir basın toplantısı ile açıklamıştır.Toplantıda şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Balkan ittifakı konferansı toplanıyor Üç devlet Hariciye Vekillerinin 6 ağustosta toplanacağı bildiriliyor Belgrad,24 TÜRKTEL)Türk,Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri arasında mukarrer toplantının,ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • C.H.P.Ankara II kongresi yapıldı [Baştarafı 1 incide] memleketin içinde bulunduğu siyasî hayatın devlet ve hükümet merkezinden görünüşü belirtilmekte,üçüncü kısımda ise bu şartlar muvacehesinde partin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Bayarın başkanlığında dün mühim bir toplantı yapıldı [Baştarafı 1 incide] Muammer Çavuşoğlu,Ziraat Vekili Nedim Ökmen iştirak etmiştir.Saat 19 da başlayan ve altı saat devam eden bu toplantıda,bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Karaşfl i dördüzler Karachi 24 AP.Pakistan Kurucu Meclisi kâtiplerinden birinin 20 yaşındaki karısı Hurşide Begum bugün biri oğlan,üçü kız bir batında 4 çocuk dünyaya getirmiştir.Dördüzlerin sıhhatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Habeş İmparatoru {erafine verilen ziyafet Belgrad,24 TÜRKTEL)Resmi bir ziyaret için buraya gelmiş olan Habeşistan imparatoru Hail* Selâsiye şerefine Mareşal Tito tarafından Beyaz Saray'da verilen büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Karısını gıdıklamış Madoson B.Amerika)24 AP)Kocası aleyhine bir boşanma dâvası açan Mrs.îsabelle Ericson bugün mahkemede verdiği ifade'de,adamın,sırf hainlik olsun diye kendisini mütemadiyen gıdıkladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • İsviçre milli atletizm takımı tesbü edildi Bern 24 S.H.A.isviçre Atletizm Federasyonu,1954 Avrupa Atletizm Birinciliklerine katılacak isviçre millî atletizm takımını tesbit ve ilân etmiştir.İsviçrelil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Damdan otele giren inek Iuınleses Şili)24 AA.Yamaçta otlamakta olan bir inek daha bitişik bir otelin üstüne düşerek tavanı delip kazasız belâsız yemek salonunun ortasına inmiştir.O sırada salonda kims
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Yelkenli ile on bin millik seyahat Cannes 24 A.P.Jean Degrange adlı 31 yaşındaki bir Fransızla 23 yaşındaki ispanyol kadın arkadaşı Frederica Mitrani bugün 3,5 metre boyunda bir yelkenli ile Avustraly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Balkan atletizm karşılaşmaları [Baştarafı 1 incide] Gegit resmi sırasında Türk atletizm takımı şiddetle alkışlandı.Alınan neticeler:110 Metre Engelli:1 Norger Yugoslav)14.5.10 2 Campabellis Yunan)14.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Feza'mn on yıla kadar fethedileceği sanılıyor V-2 roketlerinin mucidi Alma de insanın fezaya ayak Plattsburg,New-York)24 AP)Bir Alman roket mütehassısı insanların fezayı fethetmek yarışlarında,10 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • Yunanistan ve Kıbrıs meselesi Atina,24 TÜRKTEL)İngiliz Avam Kamarasında Kıbrıs Meselesi hakkında yapılan tartışmalar ve Yunan matbuatının bu tartışma lar hakkındaki haber ve tefsirleri,bütün Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1954
  • «Times* gazetesinin Kıbrıs baklanda bir yazısı Londra,24 TÜRKTEL)Lord Beaverbrook'un yeğeni olan ingiliz Muhafazakâr Parti mebuslarından İtken,«Times» gazetesinde yazdığı bir makalede,Kıbrıs'ın pek ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • f Doğan Şahin bugün Florya'ya yüzecek geçmeye teşebbüs edecek olan Doğan Şahin bu gün mühim denemelerinden bir tanesini daha yapacaktır.Bu sabah saat M.10 da Dolmabahceden denize girecek olan genç yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Kürekçilerimiz bu gece geliyorlar Almanya'da Frankfurt civarındaki Flörsheim'de yapılan enternasyonal kürek yarışlarında parlak dereceler elde eden kürekçilerimiz bu gece saat 20.30 da Pan Amerikan uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Amerika grupu Davis maçları New York 24 S.HA.Amerika'da yapılmakta olan «Amerika Grupu Davis Kupası Tenis Maçları» nm ikinci turunda Amerika ile Küba karşılaşacaklardır.Florida'da yapılacak olan bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Kadıköyspor yıldızlar basket turnuvası Fenerbahçe,Altınordu,Yeldeğirmeni,Aramyan ve Kadıköyspor kulüplerinin iştirakiyle Kadıköyspor açıkhava sahasında bir yıldızlar basketbol turnuvası tertiplenmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Kısa Spor Haberleri Isveçte atletizm Stokholm Orelro'da yapılan atletizm müsabakalarında atlet Bengt Nilsonn yüksek atlamada 2 m.03 ü aşmıştır.Aynı müsabakalarda Roland Nilsson disk atmada 54 m.64 lük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Nubar Tek yay Ercüment Batanay 13.30 Viyolonist Hans Wilk.Refakat eden:Edit Laisşen 13.45 Şarkılar Safiye Ayla 14.15 Dans ve caz müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • 1st.Borsasının 24/Esham ve Kambiyo A vt r/954 çılıs 280.fiatları Kapanış 7.34-7.84 50-280.30 0.80-0.80 103-64.03 5.60-5.60 1-45.12.50 1-73.68.40 10-0.44.80 1.34-93.34 9.7390 22.10 23.70 110.25 101.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • t 2 3 4 5 6 7 e 9 ıo II 1 2 3 4 n X:H:İıiBİ 5 ii:it:i 6 7 8 9 İl I 10 i:i!i:i:II J SOLDAN SAĞA 1 Çarpışmalı.2 isimlerini Arapça çoğul)3 Asrımıza alt,isim.4 Güzel sanat.Ortanın üstünde.5 Nota,Basına D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazdı yiyecek maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Üç defa Wimbledon şampiyonu Yukarıda resmini gördüğünüz Maureen ConoUy dünyanın bir numaralı kadın teniscisidir.Üç defa Wimbledon tenis turnuvasını kazanmıştır.Bu bir tenisçi için başlıbaşına büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • SPOR DÜNYASINDAN MERAKLI HABERLER.Ruslar,bir Avrupa rekorunu kırdıklarını bildiriyorlar Paris Moskova Radyosu Sovyet Harbiye Vekâleti ekibinin 4x800 bayrak yarışında 7 dakika 27 saniye 6/10 luk bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Olimpiyakos Yunanistan şampiyonluğunu kazandı Resmen sona eren şampiyonada ikinciliği Panatinaikos,3 üncüifiğü A.E.K.aldı Atina,24 TÜRKTEL)Yuna-ikos,3 A.E.K.4 Volo,5 Seri İstan futbol şampiyonasının n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Beşiktaş'ta kalacağı muhakkak olan Fahrettin transfer dedikodularına rağmen Beşiktaş'ı terketmiyecekleri muhakkaktır.Belki Şevket,kadro harici kalacaktır.Son söz yine Sadri'nin olacaktır.Beşiktaşlı id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • İDARECİLER HENÜZ SON SÖZLERİNİ SÖYLEMEDİLER Klüplerin transfer ettikleri oyuncular ile yeni kadroları hakkında heı Kulüpler bir taraftan yeni oyuncu almakla meşgulken diğer taraftan da eski elemanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1954
  • Deniz sporlarından güzel bir görünüş SU SPORLARINA KARŞI BİRAZ ALÂKA GÖSTERMEK LÂZIM Boğazın turistik dekoru içinde beynelmilel müsabakalar tertiplemek,her bakımdan Türk sporunun tanınması için faydal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4