Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,ve 24,32 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Ahmet Üstün,Lütfi Güneri'yi yaraladı Dün gece Taksimde bir yaralama hâdisesi cereyan etmiş,bir ses sanatkârı diğer bir okuyucuyu tornavida ile yaralamıştır.Taksimde Ülker sokağında Güneri apartmanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Bayar,Gölcük deniz hastahanesini açtı Reisicumhur,Akdeniz manevraları hakkında Gölcük Karargâhında izahat aldı Gölcük,22 A.A.Gölcük'te inşa edilen 100 yataklı Deniz Hastahanesi,25 yataklı işçi reviri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • FIRINCILAR DUN HALKIN BİR KISMINI EKMEKSİZ BIRAKTI Zam talebinin reddi üzerine yaratılan sun'î buhran yüzünden bazı semtlerde ekmek karaborsaya düştü Halk,geç vakitlere kadar fırınların önünde bekleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Yüksek Komuta heyetinde tayinler Apdülkadir Seven Üçüncü Ordu Komutanlığına tayin edildi Ankara,22 MİLLİYET)Kara Kuvvetleri Kumandanlığına Üçüncü Ordu Kumandanı Orgeneral Abdülkadir Seven'in tâyini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Ticaret Vekili dün tüccar ve sanayicilerle görüşlü Sıtkı Yırcalı yeni kararnameler hakkmda izahat vererek:Ticarî durumumuz normal bir yola girecektir dedi a Şehrimizde,yeni ticarî kararnameler etrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • İzmirde dün iki sendika kapatıldı Savcılık mezkûr sendikaların hareketlerini son grevlerle ilgili buluyor İzmir,22 MİLLİYET)Deniz işçilerinin grevi ile ilgili tahkikata bugün de devam edilmiş ve Savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Güreşçilerimiz dün de galip geldiler Ankara,Dubrovinik takımları karşılaşmasını güreşçilerimiz 3-1 kazandılar Belgrad,22 AA.Bugün Dubrovinik'te Ankara ve Dubrovinik Greko-romen güreş takımları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Irak Başvekili şehrimizde Memleketimize hususî bir ziyaret yapmakta plan Irak Başvekili Erşed El Ömeri,dün saat 10.40 da istanbul'a gelmiştir.Dost memleket Başvekili hava meydanmda Başvekâlet Kalemi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Şüpheli görülenlerden birinin parmak izi alınırken Bakırköy'de işlenen fecî cinayetin faili bulunamadı Nezaret altına ahnan üç amelenin elbiseleri tahlile gönderildi.Tahkikata başka cephelerden de dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Döviz kaçakçılığını önliyecek tedbirler Harice gidenlerin aldıkları döviz miktarı pasaportlarına kaydedilerek avdetlerinde getirdikleri eşya ile kontrol edilecek.Vergi ve döviz kaçakçılığının önlenmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Maraş,eşekarısı istilâsına uğradı Maraş,22 TÜRKPRES)Şehrimiz son günlerde eşek arısı sürülerinin istilâsına uğramıştır.Arıcdar cemiyeti derhal mücadeleye geçmiştir.Vilâyet Ziraat Müdürlüğü de cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • Kral Hüseyin kaza geçirdi Londra,22 A.A.Hususî surette Londra'yı ziyaret eden Ürdün Kralı Hüseyin,dün aksam hafif bir otomobil kazası geçirmiştir.Kralın kullandığı otomobil Londra' nın banliyösünde tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1954
  • ZARFÇI KADIN Dolandırıcılık yapmak maksadiyle 4 erkek arkadaşıyla birlikte şehrimizden hususî bir otomobille Ankara'ya gitmiş olan genç bir kadm dün gece yakalanmıştır.Kadm ve dört arkadaşı üç gün içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Yalovadaki otobüs kazasında 26 kişi yaralandı Evvelki geoe Yalovada 26 kişinin yaralanmasile neticelenen bir otobüs kazası olmuştur.Halil Gürkan adında bir şoförün idaresindeki «Emet 105» plâkalı otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Migros Şirketi statüsü Anfcaradan getiriliyor Ankarada Vekiller Heyetince tastik edilmiş olan Migros Şirketi statüsü,muhtemelen bugün şehrimize getirilecektir.Statünün tatbikatına bir kaç güne kadar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Dil Kurultayı münasebeti ile Dil Kurultayına ait Ankara- lan gelen telgraflara ve haberlere göre toplantılar hayli gürültülü oluyormuş.Dünkü havadise nazaran yayın komisyonunda yeni terim denilen gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Radyo antenine elektrik veren adam tevkif edildi Karagümrükte fecî bir kaza olmuş,bu semtte Beyceğiz mahallesinde oturan Muhsin Bulgurlu adında bir çocuk ile halası Atiye,elektrik prizine sokulmuş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Talebe Federasyonu Genel İdare Kurulunun kararları Türkiye Millî Talebe Federasyonu 10 uncu devre Genel idare Kurulunun 2 nci toplantısı sona ermiştir.Türk Yüksek Tahsil Gençliğinin Talebe dâvaları üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • HALKIN SESİ Kasımpaşalıların bir dileği Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Kasımpaşada Nalıncı yokuşunda Kulaksız Hamam sokağı,ahlâksızlıktan harap bir haldedir.Bilhassa sokak,kıs günlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Alpulludan şeker Pazartesi geliyor İstiftiler korku ve telâşa düşüp şekerleri derhal piyasaya çıkarmağa mecbur kaldılar Şeker kampanyası dünden itibaren açılmış ve piyasada bir ferah-İlk hissedilmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Sağlık Vekili İzmirte tetkikler Jrepıyor unan Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.BehçeJ Salih Uz,orada bir hafta kadar daha kalacak ve Mordoğan'da kurulması kararlaştırılan 500 yataklı çocuk verem hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • r~ Biati un Zilkade Cuma 23 Temmuz 1954 RUMİ 137» 10 Temmuz VAKİT VASATİ EZANİ Gönes 4.48 13 Öğle 13.20 4.46 ikindi 16.13 8.43 Ak«am 19.34 12.00 Y*t«ı 11.29 1.54 imsak 2.39 7.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • tzmirde yeni bir Hayvan Hastahanesi yapılıyor izmir Belediyesi,Çmarlı'da 15 bin metre kare tutarında geniş bir sahaya,büyük bir hayvan hastahanesi yaptırmak üzere gerekli projeleri hazırlamıştır,inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Kiralayın sünnet düğünü Kadıköy Kızılay Cemiyeti,muhitindeki fakir çocuklar için bir sünnet düğünü tertiplemiştir.19 ağustosta Caddebostan ında yapılacak bu düğünde 100 fakir çocuk sünnet ettirilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Amerika Milli Savunma Vekil Yardımcısı gitti Üç gündenberi şehrimizde bulunan Amerika Millî Savunma Vekil Yardımcısı H.Strune Hensel yanındaki dokuzu yüksek rütbeli subaylardan müteşekkil olan onbir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Devlet Besim ve Heykel Sergisi Belediye galerisinde hazırlanan 15 inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi yarm saat 16 da Maarif Vekili Celâl Yardımcı tarafından açılacaktır.Istanbulda ilk defa açılacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • KISA HABERLER ir istanbul Öğretmenler Derneği tarafından tertip edilen şehir içi gezilerinin 5 incisi bugün yapılacaktır.Gezide Yedikule «urları,ampul fabrikası ve Yeşilköy Hava Alanı ziyaret edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • POLİSTE ir Mecidiyeköyünde Tepeüstünde 110 numarada oturan 29 yaşında ismail Yorgun adında biri,aynı semtte 120 numarada bakkallık yapan Süreyya Çelik'i.alış-veriş meselesinden dolayı aralarında çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Terkos borusundan gelen pis koku Suyu kesilen borulardan gelen bu kokunun neden ileri geldiği anlaşılamadı İstanbul'un Eminönü ve Cağaloğlu semtlerinde,dün,sular öğleye doğru birdenbire kesilmiştir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Barut ve av malzemesi satışına dair bir karar istanbul Genel Meclisince kabul edilen ve Dahiliye ve Sıhhat Vekâletleri tarafından tastik olunan barut ve patlayıcı maddeler hakkında 21 inci madde yürür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Amerikalı bir milyonerin yatma ait motor çalındı Limanımızda bulunan Amerikalı bir milyonere ait Savutuin yatının motoru evvelki gece meçhul korsanlar tarafından çalınmıştır.Boğaz ve Marmarada dün geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Demirperdeden uzakta bulunan insanlar Evkoiya Petrov'un,Moskova'ya gidecek olan bir uçağa doğru Rus M.V.D.ajanları tarafından sürüklenişinin resmini görünce infial duymuşlardır.Avustralya'da kocası Vl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Cemiyet GEZİ Istanbul Kix Lisesini Bitirenler Derneği tarafından Büyükçekmece'ye bir gezi tertip edilmiştir.Gezi,1 ağustos pazar günü yapılacaktır.TOPLANTI it Türkiye Muharipleri Cemiyetinin hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Türkiye'de ilk bronz heykel döken adam r 18 senedir memleketimizde olduğu halde Türkçeyi iyi konuşamıyan,güleç yüzlü Macar san'atkâr Karoly,şimdi bronz yerine balmumundan heykeller döküyor Ümit DENİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Kuruçeşme sahilinde bir ceset bulundu Kuruçeşme Kömür deposu önünde,dün saat 11.30 sıralarında,sahilden 200 metre kadar açıkta,bir erkek cesedi bulunmuştur.Üzerinde lâcivert çizgili bir ceket,şayak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Şehir Tiyatrosu yeni mevsime hazırlanıyor Şehir Tiyatrolarında yeni mevsim temsil faaliyeti hazırlıklarına bağlanmıştır.Bu arada,edebî heyet çalışmalarına devam etmekte ve önümüzdeki sezon repertuvara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Bir kısım gıda maddelerinde yeniden fiat düşüklüğü oldu Bir gün evveline nazaran dün sebze,meyva ve zeytinyağ ile pirinç fiatlarında 5 ilâ 10 kuruş arasında bir düşüklük göze çarpmaktadır.Belediyeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Köprünün yansı tamamlanarak trafiğe açıldı Karaköy köprüsünün Haliç tarafındaki nısfı,dün tamiratı bittiğinden tamamen trafiğe açılmış bulunmaktadır.Evvelce hazırlanan is programına göre bu kısmın 7 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Trafik tıkanıklığını önlemek için tedbir almıyor Son günlerde şehirde bazı caddelerde trafik tıkanıklığı olmakta,otomobil ve arabalarını gelişigüzel yol kenarma bırakan bir çok kimseler seyrüsefer güç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Hasan Akcanlı'nm ölümünü örten esrar çözülemedi ini Muammerin aleyhinde ıra itham ettiler Şahitler,Komiser Muav ifade vererek oı Kadıköy'de oturan Hasan Aksanlı adında birini döverek öldürmekten ve hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Şehrin mangal kömürü ihtiyacı karşılandı Vatandaşların kışlık odun ihtiyaçlarını evvelden temin etmek için Belediyenin,Eylül maktamın 15 Ağustosa alınması yolunda Tarım Vekâleti nezdinde yaptığı teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Uçakla 67 Amerikalı talebe geliyor Amerikanın Smith Kız Kolejine mensup 67 öğrenci bu gün saat 7.15 17,20 ve 21 de Yeşilköye inecek olan Amerikan uçakları ile 3 grup halinde şehrimize geleceklerdir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1954
  • Dar gelirli hastalar sağlık tesislerine ücretsiz yatırılıyor Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden,şehrimiz Sağlık Müdürlüğüne gönderilen bir tamime göre,Anadoludan şehrimize gelen dar gelirli hasta va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Atom denizaltısı roketle teçhiz ediliyor Miami USIS)Amerikan Bahriyesinin atomla müteharrik denizaltısı Nautilus muazzam bir roketle teçhiz edilecektir.Radyo ile idare edilen ve ağırlığı 7261 kiloyu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Singman Rhee Washington'a gidiyor Seul,22 A.A.Resmen bildirildiğine gore,Güney Kore Cumhurreisi Singman Rhee,25 Temmuz da Washington'a hareket edecektir.Savunma Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı da d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Ahmet üstün,Lütfi Güneri'yi yaraladı [Baştarafı 1 incide] Bir ara sinirlenen Ahmet Üstün eline geçirdiği tornavida ile Lütfi Güneri'yi göğsünden yaralamış ve kaçmıştır.Yaralı tedavi altına alınmış» Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • İzmir'de dün iki sendika kapatıldı [Baştarafı 1 incide] Körfez Deniz İşçileri Sendikası ile Alsancak Kömür Maden ve Hububat Yükleme,Boşaltma İşçileri Sendikası olup ikisi de mühürlenmiş ve evrakına el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Davis kupasında Fransa ile İsviçre karşılaşıyorlar Paris 22 SHA)24,25 ve 26 Temmuz günü Romand-Garros'da yapılacak Avrupa mıntakası Davis kupası tenis maçları final müsabakalarında Fransız tenis takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • 6 yaşında iki çocuk 6 aylık bir yavruyu taşla öldürdü Balâda işlenen fed cinayetin iki katili de reşit olmadıkları için haklarında takibat yapılamadı Çocuk,verdiği ifadede Bonnette adlı küçük kızı tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Üçlü Balkan İttifakı imzasının tehiri Yunanistan'da aleyhimize bazı neşriyat yapılmasına vesile ittihaz edilmekte olduğunu teessürle görmekteyiz.Bilhassa Kathimerini üçlü ittifak fikrinin terk edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Bahreyn'de SOnnî ve Şiîler arasında hâdise Bahreyn,22 A.A.Şehirdeki Şii ve Sünni tarikatları mensupları arasında vukua gelen vahim hâdiselerden sonra bugün durum sakinleşmiştir.Sünnî tarikatına mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • izmir'de motosiklet ehliyeti alan ilk kadın İzmir,22 MİLLİYET)Gülgûn Demirbüken isminde bir hanım,bugün İzmir'de ilk defa olarak motosiklet kullanmak için ehliyet almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Ruslar «aradenizde manevra yaptılar Atina,22 TÜRKTEL)Sofia'dan alman mevsuk bir habere göre Sovyetler,Karadeniz'de Romen ve Bulgar muhriplerinin de iştirakiyle yaptıkları büyük deniz ve hava manevrala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • NATO hava tatbikatı Londra,22 AA.Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı tarafından tertiplenen bir seri hava manevralarına bugün başlanmıştır ve pazar akşamına kadar devam edecektir.Bu manevralar sırasında ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Batı Almanya istihbarat şefi Doğuya iltica etti Berlin 22 AP)Polis makamlarından bugün açıklandığına göre Batı Almanyanın mukabil casus luk teşkilâtı şefi Dr.Otto Jonh salı gecesi bir arkadaşiyle komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Antalyada zeytinyağ-1 fabrikası kuruluyor Antalya,22 MİLLİYET)Fidanlıklar Müdürlüğü şehrimiz zeytin fidanlığında mevcut 70 bin zeytin ağacını 150 bine çıkarmağa karar vermiştir.Ayrıca şehrimizde takri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Antalya'nın su derdi hâl yoluna girdi Antalya,22 MİLLİYET)Mavgâh kazamızın bazı ovalarını sulamak için 2000 senelik eski Roma tünellerinden istifade edilecektir.Toprağın oldukça derinlerinde bulunan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Ruslar,bütün dikkatlerini Orta Doğuya çevirdi Sovyetler bölgedeki kayıplarına mukabil Afganistanı ele geçirmeğe çalışıyorlar Bonn,22 TÜRKTEL)Son zamanlarda,Rusların,bütün dikkatlerini Orta Doğudaki ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Amerika bütçesi açıkla kapandı Washington,22 A.A.Beyaz Saraydan bu sabah bildirildiğine göre,1954 bütçe yılı hesabı,tahmin edilenden 245 milyon dolar eksik olarak,3.029.000.000 dolarlık bir açıkla kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Vietnam'lı şair hastahaneye kaldırıldı Cenevre,22 A.A.Hindicimde mütareke aktedilinceye kadar ağzına bir lokma koymayacağını söyleyerek 33 günden beri Milletler Sarayı civarındaki hasır çadırında açlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Mendes France Paris'e döndü Fransız Başvekili,hava meydanından doğruca Kabine toplantısına gitti Paris,22 AP)Başbakan Mendes France,komünistlerden koparmayı bir ay evvel vaadettiği Hindicini mütarekes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Hurda bronz diye satılan gümüşler Washington,22 AP)Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri Komutanlığı,geçen salı,Ohio eyaletinde yapılan bir hurda malzeme satışında,yanlışlıkla mühim miktarda gümüşün elden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Fırıncılar dün halkın bir kısmını ekmeksiz bıraktı [Baştaraf ı 1 incide] Bilindiği gibi ekmek meselesi,İstanbul'un zaman zaman nükseden dertlerinden biridir.Fırın sahipleri ekmek Hatlarının az olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Çemberlîtaşta bir tecavüz hâdisesi Evvelki gece Çemberlitaşta üzücü bir hâdise olmuştur.Beşiktaşta oturan Cemil Köroğlu admda biri,evvelki gece yanında karısı olduğu halde taksi ile Cemberlitaştan geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Bakırköyde işlenen feci cinayetin faili bulunamadı [Baştarafı 1 incide] bırakılmıştır.Müddeiumumilik,ayrıca,Rahmi'nin tuğla ocağında çalışan Ahmet Aksu,Mustafa Aksu ve Ya* kup Arslan üzerinde durmuş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Balkan ittifakı hakkında yeni bir formül bulundu Yeni formüle göre hazırlanacak metni imzalamak üzere üç Devlet Dış İşleri Vekilleri gelecek ay Bled'de toplamyor.Paris,22 TÜRKTEL)Üçlü Balkan askeri it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Bayar,Gölcük Deniz Hastahanesiııi açtı [Baştarafı 1 incide] Deniz Hastahanesinin açılışı münasebetiyle söz alan Deniz Sağlık Kurulu Başkanı Tuğamiral Refik Kutol,Hastahanenin inşaatı ve temin edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Ticaret Vekili dün tüccar ve sanayicilerle görüştü [Baştarafı 1 incide] Ticaret Vekili,önce dış ticaret rejimi ve yeni kâr hadlerine ait kararnameler hakkında hükümetin noktai nazarını açıklamış ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Atatürk Üniversitesi Ankara,22 TURKTEL)Şarkta kurulması mukarrer Atatürk Üniversitesine,Elâzığ'ın merkez ittihaz edilmesi lehinde,burada çok kuvvetli bir cereyan uyanmıştır.Bu hususta mühim bazı teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Güreşçilerimiz dün de galip geldiler [Baştarafı 1 incide] Ankara takımı galibiyetlerinden birini tuşla diğerlerini sayı hesabi» le kazanmıştırilk olarak 62 kilo karşılaşması yapılmış ve Türk güreşçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Hong-Kong'da büyük bir yangında 4000 ev yandı Hong-Kong,22 A.A.Hong-Kong'un kenar mahallelerinden Kowloon'da çıkan yangın takriben 4000 evi yakmıştır.20.000 kişinin açıkta kaldığı bildirilmektedir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Ağa Han hasta Cenevre,22 AA.Dün hususî doktorunun uçakla Kan'dan buraya gelmesi ve kendisinin ağır hasta olduğuna dair dolaşan rivayetler üzerine United Press muhabirinin telefonuna cevap veren 73 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Su altından firar eden Çek Viyana,22 AP)Komünist Çekoslovakya'da bir bakkaliye mağazasında kâtiplik yapan Olrich Lopada adlı 41 yaşındaki bir şahıs su altında 3 millik bir mesafeyi yüzmek suretiyle Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Amerikanın Kıbrıs meselesine müdahalesi Newyork 22 TÜRKTEL)Birleşmiş Milletlerdeki İngiliz temsilcisi,Yunanistan'ın Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletlere aksettirmek üzere bulunduğunu haber aldıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Aşk yüzünden yahudi olan kız protesto ediliyor İzmir,22 MİLLİYET)Mevlüde isminde bir müslüman kızın sevdiği zengin bir Musevi gençle evlenmek için dînini değiştirdiğini bildirmiştik.Bu haber izmir kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Dünya sağlık teşkilâtının kuruluş yıldönümü Dünya Sağlık Teşkilâtının 8 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün Türkiye Millî Talebe Federasyonunun Cağaloğlundaki genel merkez binasında bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • İzmirli dördüzler 5 yaşına giriyor İzmir,22 MİLLİYET)İzmirli dördüzler yarın beş yasına gireceklerdir.Bilindiği gibi,bundan 4 sene evvel aslen Kemalpaşalı bir karı-kocanın Çocuk Hastahanesinde dördüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • İspanya Mısır'a silâh şevkini durduracak Londra,22 AP)İngiliz Hariciyesi bugün İspanyanın «şimdiki Milletlerarası durumu gözönünde tutarak» Mısıra silâh sevkiyatını durdurmak hususunda söz verdiğini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Yedi kişi 50 yaşında bir kadını kaçırdı Antalya,22 MİLLİYET)Korkudeli kazasının Çavgalar köyünde 50 yaşlarında Hamide Bulut isminde bir dul kadm gece çadırında yattığı bir sırada Mehmet Kurt ve 6 arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • 1954 Amerika güzeli seçildi Long Beach,22 AA.Güney Karolina güzeli Myriam Stevenson dün gece 1954 Amerika Güzeli seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Güney-Doğu Asya savunma anlaşması Gelecek ay Milletlerarası bir konferans toplanarak bu meşeleyi inceleyecek Washington,22 AA.Diplomatik çevrelerden öğrenildiğine göre,Batılı devletler,Cenevre müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Döviz kaçakçılığını önliyecek tedbirler [Baştarafı 1 incide] Müdürü Burhan Ulutan,Merkez Bankası Umum Müdürü Nail Gidel,Emniyet Umum Müdürü Ethem Yetkiner,Kambiyo Müdürü Rıza Ormancı'nın iştirak ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1954
  • Gayrimenkullerden gelir vergisi alınacak Haber aldığımıza göre.Maliye Vekâleti tarafından yeni bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır.Halen yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanununa göre,satın alınan vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU,100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • SEHİK Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yasan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe.Cuma.Cumartesi,Pazar Saat 21 de 48535323488948482
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Galatasaray lakımı dün Atina'ya gitti Sarı Kırmızılı futbolcular Yunanistanda üç gece maçı yaptıktan sonra yurda dönecekler G.Saray futbol takımı dün iki kafile halinde Atina'ya gitti.Sarı kırmızılıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Milanoda atletizm müsabakaları Milano 22 SHA)Şehrimizde yapılan atletizm müsabakalarında çok iyi derece elde edilmiştir.Cirit atmada atlet Ziggiotti Matteucci'nin rekorunu kırarak 66 metre 33 lük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • 1962 dünya şampiyonasına Şili talip Santiago 22 SHA)FI.F.A.nın Şili delegesi 1962 dünya futbol şampiyonasının Şili'de yapılacağını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Olimpiyakos,Yunanistan şampiyonu oldu t Atina,22 TURKTEL)Olimpiyakos takımı,Patras'ı mağlûp ederek 1954 Yunan şampiyonu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ile yakacak maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Nafia Vekâletinden Ereğli Limanı gümrük ve işletme binası,anbar binası ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 750 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 istanbul Kasımpaşa tuz anbarları betonarme plâk ve yeniden ahşap çatı işleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • RAD Y İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Radife Erten 14.00 Öğle müziği Pl.14.20 Şarkılar Lütfi Güneri 14.45 Film yıldızları Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • 1st.Borsasının 22/7/954 fiatlan Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 7.34-7.84 Dolar 280.50-280.80 Fransız Frangı 0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.03 Belçika Frangı 5.60-5.60 isveç Kr.54.12.50-45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • mtVit,r,ı Mitll'ı*,ABONE ŞARTLARI Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık i.22 SO Uç aylık.12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere İÜ' misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa saat 4 T.L.4 üncü sayfa saat 2.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Sahip v* Bapnuharrirl A.M.KABA» CAN Yau talerini Oltan idare edan Mes'ul Müdür:Faruk DEMİBTAŞ Basıldıftı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • istanbul Sular İdaresinden:25/7/954 pazar günü saat 8.30 ile 17 arasında Çırpıcı Çörekçi çayın terfi istasyonu cereyanının kesileceği Elektrik idaresince bildirilmiştir.Bu sebepten mezkûr günde saat 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • T»M 12 3 4 5 6 7 6 9 IO II I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÜÜİÜ *ff5?SÜB imam jiijlljiil 'ÎİMtTtl II.Mill îiÜîtfi 6.T.lll.l illi I.I IflItİİlll illmjhi lüli Soldan Sağa:1 Kulübe kuran İki kelime)2 intikamını yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • M.M.V.1.No.Iıı Sa.Al.Ko.Bşk.dan 'J,i Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins v« miktarları yazılı linyit sobaları 2490 saydı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan 1 Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için «sağıda dim ve miktarları yazdı yiyeceklere kapalı zarf usuliyle 22/6/1954 günü talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulü 11e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Ekerbiçer Mersine gidiyor Beykoz takımında uzun müddettenberi oynamakta olan solbek Ekerbiçer Mehmet kulübünden ayrılarak memleketi olan Mersine gidecektir.Ekerbiçer İçelin Yolspor takımında oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Kanada teniste Siliyi yendi Taranto 22 SHA)Burada yapılmakta olan «Amerikan mıntaka-Davis kupası tenis maçlarında Kanada Şili'yi yenerek dömifinal karşılaşmalarına katılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • 1954 Fransa turunun iki şöhretli favorisi Bobet sağda)ile Kubler solda mücadelede 4 Fransa Turunu Bobet mi,Kubler mi,Koblel mi kazanacak?Radyoların,gazetelerin ve her türlü yayın organlarının propagan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Bunları.ir Televizyon yayınlarının,Amerikada boks karşılaşmalarını takip eden seyircilerin miktarını adamakıllı azalttığını.İT Dünya kupası'nı Fransızların ihdas ettiklerini.İr Halen Kıbrısta antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1954
  • Bu seneki Wimbledon tenis turnuasını kazıuıun »aıosıav Urobny bütün nazarları bir kere daha üzerine çekti.Demirperde'den kaçtıktan sonra bu Çek tenisçisi çıkardığı oyunlarla klâsuıı herkese ispat etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4