Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,ve 24,32 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • italya'da tevkif edilen kamarot muavini hakkında tahkikata geçildi İşine nihayet verilen Hamdi Kıvrak'ın kaçırmak istediği uyuşturucu maddeleri nereden temin ettiği araştırılıyor Denizcilik Bankasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Karısını öldürdükten sonra intihar etti izmir 21 MİLLİYET)Bayındır kazasında bugün bir aile faciası olmuştur.Ali Köylüoğlu admda yeni evli bir genç,çocuğu olmadığı için sık sık kavga ettikleri karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Zekâi Okan Kore delegemiz oluyor Ankara,21 MİLLİYET)Emek Üye sevkedilmiş olan Genel Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın memleket dışında bir vazifeye tâyin edileceğini evvelce bildirmiştim.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Amerika Savunma Vekil Yardımcısı Vilâyette H.Hansel'in temasları Şehrimizee gelmiş bulunan Amerika Millî Müdafaa Vekil Yardımcısı H.Struve Hensel ve yanındaki yüksek rütbeli dokuz askerî şahsiyet dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Valiler arasında tayin ve nakiller II İki Vali tekaüde,bir Vali de Vekâlet emrine alındı Ankara,21 MİLLİYET)İçişleri Bakanlığı,valiler arasında yeniden bazı değişiklikler yapmış,bu arada tâyinlerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Bir kilo sinek 30 liraya satıldı Kayseri,21 MİLLİYET)Kayseri Belediyesi karasineklerle mücadeleyi hızlandırmıştır.Bu cümleden olarak bir kilo sineğe 30 lira verileceği bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Bir Jet uçağımız yanarak düştü Balıkesir'de yukubulan feci kazada bir Üsteğmenimiz şehit düştü Balıkesir,21 MİLLİYET)Dün gece şehrimizde müessif bir uçak kazası olmuştur.Balıkesir Hava Alayına mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • NATO deniz tatbikatına katılan Türk muhripleri Müşterek Akdeniz tatbikatı 9 başarı ile devam ediyor Altı NATO devletinin iştirakiyle yapılan tatbikatta,mavi Kuvvetleri Gölcük'ten Koramiral S.Altmcan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Unutkan adamın talihi İzmir,21 MİLLİYET)Dün gece Basmahane P.T.T.Şubesinde bir vatandaş,içinde 18200 lira bulunan cüzdanını unutmuştur.Fikret Kızıl ismindeki posta memuru cüzdanı almış ve muhafaza ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • ANKARA'DA KAZA Başvekâlete ait 00072 plâka sayılı otomobil,evvelki gün Ankara'da Kocatepe yolunda bir taksi ile çarpışmış ve üç defa takla attıktan sonra resimde görüldüğü vaziyete gelmiştir.Şoföre,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Halk Partisi Kurultayı Pazartesi günü toplanacak Kurultayda Islahat Komisyonunun raporu görüşülecek Ankara 21 MİLLİYET)Halk Paıtisi Kurultayı 26 temmuzda beklenen toplantısını yapacaktır.Evvelce bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Antalya'da 30 kişi beyaz peynirden zehirlendi Zehirlenenler arasında Sıtma Savaş Şefi ile Jandarma Alay Komutam ve aile efradı da var Antalya,21 MİLLİYET)Bugün şehrimizde geniş çapta bir zehirlenme va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Bugün şehrimizde havanın az bulutlu geçeceği,sıcaklık derecesinin biraz yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • YENİ TİCARİ KARARNAMELERİN TATBİKATINA DUN BAŞLANDI Kar hadleri kararnamesinin kontrollerle ilgili maddesinin gerektiği gibi tatbiki için Belediye murakıpları arttırılıyor Ticaret Vekili mütehassıslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Hindicini sulha kavuştu Batılı çevreler mütarekeyi,hür dünyanın mağlûbiyeti olarak telâkki ediyor Cenevre,21 AP)Fransa bu sabah şafaktan biraz evvel Hindiçinî'deki komünist düşmanları ile sulh yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Polatkan'ın riyasetinde yapılan toplantıya iştirak edenler Maliye Vekilinin riyasetinde mühim bir toplantı yapıldı Dahiliye Vekilinin de hazır bulunduğu toplantıda,vergi ve döviz kaçakçılığını önleyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1954
  • Reisicumhur Gölcük'e gitti Yassıada'yı ziyaret eden Bayar deniz tesislerini gezdi Gölcük,21 AA.Reisicumhur Celâl Bayar,beraberinde Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes,İstanbul Mebusu Ali Fuat Cebesoy,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • TAKVİMDEN 8ft YAPRAK O kadınlar ULUNAY Memleketin çok satılan gazetelerinden biri,Ankarada ahlâk zabıtası tarafından basılan bir ev hakkında,ilk sahifeninde,dikkate değer resimli bir haber neşrediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Imerikanın Sesi Radyosunun fotoğraf müsabakası •Amerikanın Sesi» Radyosunun 'ur ki ye dinleyicileri için tertip etıgi fotoğraf müsabakasını kazanaak olan fotoğrafı «Life» dergisinin diterleri seçecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • ıfahrukat darlığı çekilmemesi için tedbir alınıyor Belediye Reis Muavinleri ve İktiat Müdürü,dün sabah Vilâyette rtanbul Valisinin riyasetinde topuuu-ak şehrin mahrukat ihtiyacı zerinde durmuşlardır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Eski Muhariplerin Şeref Günü 23 temmuz,Türkiye Eski Muharipler Birliğinin şeref günüdür.Bu münasebetle Türkiye Muharipler Birliği istanbul II Başkanlığı tarafından bir tören tertiplenmiştir.Törene 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Hac için Kızılayım aldığı tedbirler Seyyar hastahane İstanbul vapuru ile gönderiliyor Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da Kızılay Cemiyeti tarafmdan hacca gidenler için tam teşkilâtlı 200 yataklı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Reisicumhur,Bayar Lisesi öğrencilerini kabul ediyor Şehrimizde misafir bulunan Gümülcine Celâl Bayar Lisesine mensup 88 öğrenci,Yunanistan Kadınlar Birliğine mensup 35 gönüllü hemşire ve Lübnanlı 27 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • İrak Başvekili bugün geliyor Irak Başvekili Erşet Paşa El Omeri,bugün uçakla istanbul'a gelecektir.Memleketimizde 10 gün kadar kalacak olan Irak Başvekilinin bu seyahati tamamiyle hususî mahiyettedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Bir suçlu,polisin t abanı asiyle yaralandı Dün sabaha karşı Taşlıtarla'da bir vaka olmuş,bir polis memuru,kaçmakta olan bir suçluyu tabanca ile yaralamıştır.Taşlıtarla'da A.131 numarada oturan 21 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Bir kadınla bir çocuk ceryana Uapıhp yandılar Evvelki gece Karagümrükte bir facia olmuştur.Bu semtte Beyceğiz mahallesinde Havan sokağında 1 numarada oturan Muhsin Bulgurlu adında dört yasında bir çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • HALKIN SESİ Bir cevap Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna Belediye Neşriyat Müdürlüğünden su cevap gelmiştir:«Sayın gazetenizin 9/7/954 tarihli nüshasında intişar eden Bir çok yerlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Bir şehir hatları vapuru römorköre çarptı Denizcilik Bankasının 76 numaralı şehir hatları vapuru dün sabah saat 8,30 da Salacak seferinden Köprüye dönerken,Kartal adh bir römorköre çarpmıştır.Vapur ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Bir iplik fabrikası daha kapandı Kamgan yün iplik sanayiinin ham maddesini teşkil eden Tops buhranı devam etmektedir.Bu yüzden dün Bomonti Tisanda Yün İplik Fabrikası da faaliyetini tatil etmiş ve 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Borsada yeni mahsul fasulye alivre satışları başladı Dün Ticaret Borsasında yeni mahsul fasulye alivre satışlarında ilk muamele cereyan etmiş,Samsun dağ tombulu fasulyeler kasımda teslim edilmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Dalgıçlar denizden hurda demir topluyorlar Piyasada bu defa demir buhranı başladığı haber verilmektedir.İstanbulda inşaat faaliyetinin yüzde 400 nisbetinde artmış bulunması,demir yokluğu yüzünden inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Kendisini gazla yakan kadın öldü Erenköyde Sahrai Ceddit mahallesinde,Bostancı caddesinde 104 numarada oturan ve iki seneden beri Bakırköy Akıl Hastahanesinde tedavi edilmekte olan 45 yasında bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Şeker kampanyası bugün başlıyor Böylece kampanya bir buçuk ay öne alınmış oluyor Alpullu ve Adapazarı «eker fabrikalarının,bugünden itibaren yeni kampanyaya gireceği dün ilgililerce açıklanmıştır.Kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Atatürk'ün çizmeleri ve kilot pantalonu müzeye verildi Büyük Atatürk'ün Trakya manevralarında giydikleri ve manevra sırasında yanlarında bulunan Dr.Tevfik Rüştü Aras'a verdikleri bir çift çizme ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Mersin'de keresteler borsa mevzuatına dahil edildi Mersin Borsası,şehrin istihsal,istihlâk ve bilhassa tevzi merkezi olmasını nazarı i ti bare alarak bilûmum kerestelerin borsa mevzuu dahiline almmasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasa toplantısı Gençliğin Avrupa Kampanyası Türkiye Sekreterliği,Avrupa ve Dünya Federasyonu Fikrini Yayma Cemiyeti ile Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının kabulünün 8 inci y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Polonya okul gemisi limanımı «tan geçiyor Polonya Bahriyesine mensup Zetempowiec adlı okul gemisi Sivastopol'a gitmek üzere bugün Boğazlardan geçecektir.Sivastopol'da bir hafta kaldıktan sonra mezkûr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • KISA HABERLER t-Harem Salacaktan dun sabah kopuye hareket eden 76 numaralı Saner vapuru köprüye yanaşırken Gazel simli bîr motorle çarpışmıştır.Hasar okturt Beş yaşındaki bestekâr Berril Meo'nun bu ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Sınaî ve ziraî istihsalin arttırılması için çalışmalar yapılıyor Sınai ve ziraî sahalardaki istihsalin arttırılması için standard i zasyon üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Bilhassa mamullerin milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Bakırköy cinayetinin sebebi anlaşılamadı Bakırköy'ün Hakiler köyünde işlenen feci cinayetin tahkikatına devam edilmektedir.Hâdiseyle meş gul olan Müddeiumumi Yardımcısı,Bakırköy Jandarma Kumandanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • HİCRÎ un 21 Perşembe 22 Temmuz 1954 RUMİ 1370 t TnıniB VAKİT VASATİ EZANİ Oünes 447 0O2 0«l* 12.20 445 ikindi 10.11 8.4S Uqain IMS 1240 Tstoı 21.30 1.54 taM*k 237 7.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • [Dünkü sayıdan devam] «Ne olacak?Fazla istihsal ettiğimiz malları pazara götürüp satmak imkânı yok ki.Daha 1948 senesinde Türkiye'nin yolları o kadar berbat idi ki,bunlara başka memleketlerin çoğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Domatesin kilosu on beş kuruşa kadar düştü Sebze ve meyva fiatların ran 5 20 kuruş arasın Şehrimize bol miktarda meyva ve sebze gelmekte devam etmektedir.Fiatlarda bir gün evveline nazaran 5 ilâ 20 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Gülhane kumar ve Parkında pahalılık Panayır ve fuar arası tuhaf bir sergi olan Bahar ve Çiçek Bayramında,bol bol eğlenme fırsatı temin edilmiş olması* na rağmen,vatandaşın paraca yolunması önlenememiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Çatalağzı elektrik enerjisi Rumeli yakasına geçiriliyor Ümraniye'de sona erecek olan Çatalağzı enerji nakil hattı bilindiği gibi buradan kollara ayrılarak memleketimizin muhtelif bölgelerine elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Trakya'da mandıralar faaliyetini tatil etti Mandralar faaliyetlerine son vermektedirler.Bu ay sonuna kadar peynir imâl kampanyasının fiilen kapanmış olacağı muhakkak sayılmaktadır.Kısın uzun ve sert,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Romanya'ya buğday satıldı Limanımızdan dün 1.376.821 lira» lık ihracat yapılmıştır.Romanya'ya gönderilen 228.800 lira tutannda 4000 tonluk buğday partisi bu meyandadır.Yeni rejimin ilânmdan sonra,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Adana vapuru gitti Adana vapuru dün saat 12 de 267 yolcu ile Batı Akdeniz seferine hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • TCİ!TTTrci TÖREN •k Yarın saat 18 de Zeynep Kâmil Rai» tahanealnde «Zeynep Kamil Çocuk Bayramı» tea'id edilecektirdiploma tevzii Cumartesi günü saat 18 de Gülhane Parkında Vali Gökay tarafından çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Romanya'ya buğday ihracatı devam ediyor Ticaret Odasından verilen menşe şahadetnamelerine göre,dün limanımızdan muhtelif memleketlere 1 milyon 376 bin 821 liralık buğday,ham afyon,bağırsak,yumurta,cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Sümerbank mubayaa heyeti,Avrupa'ya hareket ediyor Sümerbank hesabına Almanya,Çekoslovakya,Macaristan,ispanya,Fransa,italya ve Yugoslavya'dan pamuklu mubayaa edecek heyet cumartesi günü istanbul'dan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • »OLİSTE Kazhçeşme'de Demirhane caddesin e bir dokuma fabrikasında çalışan eliha Uygun adında 26 yasında bir adın,kendisini fabrikada görmeğe elen dostu Lâtif Kızıltuğ Ue kavgaa tutuşmuştur.Bir aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • İhracatta narenciyeye prim veriliyor Narenciye müstahsillerine ihracatta narenciye primi verilmesini isteyen heyet Mersin'e müsbet netice ile dönmüştür.İktisat ve Ticaret Vekâletiyle yapılan temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1954
  • Dayak yiyen kadının tatanozdan öldüğü anlaşıldı Onbeş gün kadar önce Üsküdarda ev sahibi Mustafa Dejer ile yaptığı kavga sırasında basından sopa ile yaralanan Nuriye İçli adında bir kadının Nişantaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Tuna'nm seviyesi alçalmaya başladı Paris,2İ AA.Macar A1ansının bildirdiğine göre,Tuna'nın son olarak en yüksek seviyesi salı akşamı kaydedilmiştir.Budapeşte'de seviye bu sabah eskisine nazaran 6 santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Dil Kurultayı komisyonlarının çalışmaları Ankara 21 AA.Yedinci Türk Dil Kurultayının dünkü toplantısında seçilerek çalışmalarına başlamış olan komisyonlardan Derleme ve Tarama,Yayın,Gramer Komisyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Halk Partisi Kurultayı [Baştarafı 1 incide] Raporun Kurultayda nasıl karşılanacağına dair suallere «Şimdiden bir şey söylemek yersiz olur.Kurul tay toplandıktan sonra raporun nasıl karşılanacağı anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Bir kadın,akrep sokmasından öldü Antalya 21 MILUYET)Merkeze bağlı Macun köyünde oturan Hatice Gümüş admadki altı aylık hâmile bir kadın,bugün yatağında ölü olarak bulunmuş ve yapılan tahkikat sonunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Hindicini sulha kavuştu [Baştarafı 1 incide] imza merasimi 92.000 Fransız askerinin öldüğü veya kaybolduğu sekiz senelik harbe son vermiştir.Memleketin taksimine şiddetle muhalif olan Vietnam devlet r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • t "iTt'ı'Vi.T,t.ı ap i|.ı ABONE ŞARTLARI Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık.4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2.ve 8 üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • italya'da tevkif muavini hakkında [Baştarafı 1 incide] muavinlerinden biri olduğu açıklanmıştır.Bu arada Banka Umum Müdür muavini Ulvi Yenal kendisiyle görüşen gazetecilere bu hususta şunları söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Yunanisiana borçlarımız Yunan Bankası,buğday satışlarının yarı tutarını borçlara mahsuben alıkoyuyor Atina,21 TÜRKTEL)Yunanistan'ın Türkiye'den 10.000 ton buğday almağa karar verdiği resmen bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • «Kızıl Yıldız» in yeni hezeyanı RllS ordu gazetesi,Ankara'nın memleketin âtisi için tehlikeli yol seçtiğini yazıyor Viyana,21 TÜRKTEL)Avusturya matbuatı,bundan üc gün evvel Kızılordu'nun resmî naşiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • İzci kampında yapılan tören İstanbul İl İzci Kurulunun Pendik'te Kara taş mevkiinde açtığı 4 devreli kampın başlaması dolayısiyle,dün kampta basm mensuplarının ve seçkin bir davetli kütlesinin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Paris'te de Klakson yasağı konuldu Paris,21 AP)Trafik polisi Paris şoförlerine «Kırmızı yarımca,DUR» ışığının icadından beri,en zalim darbeyi indirmiştir:Polis Müdürü,dünden itibaren,herkesin alabildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Tenisle yeni neticeler Londra,21 SHA)Muhtelif memleketlerde yapılmakta olan tenis karşılaşmalarında alınan neticeler:Chicago'da:Amerika Şampiyonası Trabert Greenberg 6—0,6—2,6—1,Larsen Prost 6-5,6—3,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Yunanistan'ın Arap memleketleri ile münasebetleri Yunan Hükümdarının Suriye ve Lübnan'a yapacağı ziyaretlere büyük önem veriliyor Atina,21 TÜRKTEL)Yunan Kralı Paul ile Kraliçe Frederika'nın,önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Balkan istişarî meclisi teşebbüsü Belgrad,21 A.A.Yugoslav haberler ajansı Tanjugdan bugün bildirildiğine göre,Yunan parlâmentosu başkanı Konstantin Rodopulos Yugosalv Meclisi Başkanı Moshe Pijade'ye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Rusya şiddetle itham ediliyor New York 21 A.P.Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna verilmek ÜEere Londra'da yapılan silâhsızlanma görüşmeleri hakkında hazırlanmakta olan raporda,Rusya şiddetle itham edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Suriye'de umumî grev tehlikesi Şam,21 AA.Bütün iktisadî faaliyet şubelerine mensup vilâyet işçi sendikaları temsilcileri,dün gece Şam'da toplanarak başkentteki Sendikalar Birliğinin mensucat işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Şarlo «Bir numaralı Sovyet vatandaşı ilân edildi Cenevre,21 TÜRKTEL)Birleşik Amerika'dan çıkıp isviçre'de yerleşen meşhur sinema san'atkârı Şarlo,Sovyet Hükümetince,«Bir Numaralı Sovyet Vatandaşı» ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Reisicumhur Gölcük'e gitti [Baştarafı 1 incide] vetleri Kumandanı Koramiral Sadık Altıncan,Donanma Kumandanı Koramiral Kemaleddin Bozkurt,Deniz Kuvvetleri Erkânı Harbiye Reisi Tümamiral Zeki Özak,Gölc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Bayar,Yassıada'yı ziyaret etti Yassıada,21 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar,bugün saat 12.30 da refakatlerinde Millî Müdafaa Vekili.Ethem Menderes,istanbul Mebusu General Ali Fuat Cebesoy,Rauf Orbay,Vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • T.M.T.F.çalışmaları devam ediyor Türkiye MilK Talebe Federasyonu çalışmalarına devam etmektedir.Dünkü toplantıda hesap raporu tasvip edilmiştir.Yapılması istenen üç aylık faaliyetler arasında Talebe B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Ev sahibinin fendi kiracıyı yenemedi İzmir,21 MİLLİYET)Bugün şehrimiz zabıtasına enteresan bir müracaat yanılmıştır.Hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Eşref Paşa semtinde oturan Ayşe Gökay isminde bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Müşterek Akdeniz tatbikatı başarı ile devam ediyor [Baştarafı 1 incide] Bu vazifeler tarafların bilinmeyen durumu hakkında bilgi elde,etmek üzere tertiplenen keşifler ve denizaltılara karşı hava karak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Maliye Vekili'nin riyasetinde bir toplantı yapıldı [Baştarafı 1 incide] mevzuları görüşülerek bu hususta alınması gerekli tedbirler etraflı şekilde müzakere edilmiştir.Toplantıyı müteakip Maliye Ve* k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • H.Hansel'in temasları [Baştarafı 1 incide] Saat 11 de Büyük Elçi ile Vilâyette Valiyi ziyarete giden Amerikalı Vekil Yardımcısı Mr.Hensel,öğleden sonra yine Konsoloslukta meşgul olmuştur.Bugün tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • İl/f r.Mendes France nihayet mu-***vaffak oldu.Vadettiği günün son saatinde Hindicinî'de ateş kesilmesini temin eden protokolü imzaladı.Ayın yirmisinde İngiliz,Rus ve Vietminh Hariciye Vekillerile yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Amerika ile Libya arasında bir anlaşma yapıldı Yapılan anlaşma,Amerika'ya Libya'daki hava üslerini kullanma hakkı veriyor Washington 21 A.A.Salahiyetli bir Amerikan kaynağından bildirildiğine göre,Tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Kıbrıs meselesi Avam kamarasında İngiltere hükümeti,Yunanistan'la müzakereyi dahi kabul etmiyor Londra,21 AA.İşçi mebuslardan biri dün Avam Kamarasında hükümetin,Mareşal Papagos'un Kıbrıs meeslesini B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Bir Jet uçağımız yanarak düştü f Baştaraf ı 1 incide] Sadme neticesinde uçak iki metre kadar toprağa saplanmış ve infilâktan mütevellit alevler kilometrelerce uzaktan görülmüştür.Çok usta bir pilot ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Rus atletleri rekor kırmışlar Paris,21 SHA)Moskova'dan bildirildiğine göre Dinamo Stadyomunda yapılan atletizm müsabakalarına en meşhur Sovyet atletleri iştirak etmiştir.Kadınlararası 880 yarda yarışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Macarların milli ma;programı Viyana,21 SHA)Macar millî futbol takımının yeni futbol mevsiminde yapacağı enternasyonal kar Bulaşmalarının programı aşağıdadır:19 eylül:Macaristan Romanya Budapeşte'de)26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Mütarekenin akisleri Washington,21 AP)Hindicini mütarekesinin imzalanması burada umumiyetle komünistlerin bir zaferi ve hür dünyanın bir mağlûbiyeti olarak telâkki edilmektedir.Mütarekenin imzalanmasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • ingiltere'de bir Vekil istifa etti Londra,21 AP)Churchill kabinesinde Ziraat Vekili olan Sir Thomas Dudgale dün Vekaletinin toprak tevzi programından doğan bir ihtilâf neticesinde istifa etmiştir.Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Ürgüplü,Berlin'i ziyaret etti Badgesberg,20 AA.Bonn Büyük Elcimiz Suat Hayri Ürgüplü,Alman Hükümetinin daveti üzerine Berlin'de Cumhurreisi secimi münasebetiyle yapılan merasimde bulunmuş ve bu fırsat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Tunus'ta üç kişi öldürüldü Tunus 21 A.P.Tedhişçiler dün gece Kuzey Afrika'da yeniden 3 kişiyi öldürmüşlerdir.Bu hâdiselerden ikisi Manastırda cereyan etmiştir.O mevkide,Fransız düşmanı Tunuslu çetecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Arnavutluk'ta yeni bir hükümet iş başına geçti Yeni Başvekil Mehmet Şehu,istediğini söyledi.Enver Londra,21 AP)Komünist Arnavutluk'ta bugün yeni bir hükümet iş bağına geçmiştir.Bu rejim,derhal,komşu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Bergamada feci bir kaza oldu Bir otobüs devrilmesi üzerine 1 kişi öldü,11 kişi yaralandı Bergama,21 MİLLİYET)Bu sabah şoför Mehmet idaresindeki 226 No.lu otobüs,Dikili yolunda fazla süratle giderken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Dahiliye Vekilinin tetkikleri Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Namık Gedik,dün saat 11 de Emniyet Müdürlüğünde,Emniyet Genel Müdürü Ethem Yetkiner ve Emniyet Müdürü Alâattin Eriş'le,iki saat süren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Yeni ticari kararnamelerin iaibikaiına dün başlandı [Baştarafı 1 incide] Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile bu birliğe dahil odalar ve borsaların unsurları kararın derpiş ettiği hususlarda gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • Valiler arasında tayin ve nakiller [Baştarafı 1 incide] Çeltik Gaziantep Valiliğine,Mülkiye Müfettişi Mehmet Varmlı İsparta Valiliğine tâyin edilmişlerdir.Gaziantep Valisi Dündar Ataker ve Zonguldak V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • «Tarsus» ve Amerikan basını New-York,21 AP)Herald Tribune gazetesi bugünkü başmakalesinde Tarsus gemisinin Amerikayı ziyaretinden bahisle şunları yazmıştır:«Türklere has san'at eserleri,çeşitli sınaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1954
  • New Yorkta Türkiye-günü New York,21 AP)Tarsus Sergi gemisinden bir heyeti kabul eden Belediye Reisi Robert F.Wagner,21 temmuz çarşamba gününü B.Amerikanm bu en büyük şehri hudutları dahilinde «Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • 1st Borsasının 21/7/954 fiatlan Esham ve Kambiyo Açılıg Kapanış Sterling 7.34-7.84 Dolar.280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.03 Belçika Frangı 5.60-5.60 isveç Kr.54.12.50-45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 If J3 F^B S^M r"*4 4 5 mM^ 6 wr ¦I I 7 8 1 10 j_11 ¦I Soldan Sağa:1 Güz yumma,Yapılan «ey.Z Nebaü özülü.3 Yazı yazılır.Ama.4 Büyütme,Tersi bir erkek ismi.5 Kirli de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • F-Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hasırlama Ortaokulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından İtibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve II.sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Konya As Sat.Al.Ko.Bşk.lığından As.ihtiyaç için 65.000 kilo kuru fasulya kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 80 kuruş,geçici teminatı 3850 liradırb İhale 2 ağustos 954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Müdürlüğünden Halk eğitimi için,İstanbul Ticaret Odası ile müştereken açılmış bulunan Pratik Ticaret Akşam Kurslarının yaz devresi kayıtları 15-30 temmuz arasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Nafia Vekâletinden 1.Ankara'da Esenboğa Hava Alanında meydan işletme emniyetini temin etmek üzere yaptırılacak olan 75600)lira keşif bedelli tel örgü işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Bütün KİNİNLİ GRiPiN BAŞARI İLE KULLANILIR.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 ^det alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • SEHIR Tivatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • DAKTİLO ALINACAK-Seri yazan bir daktilo alına çaktır.Yeni Postahane karşısında Erzurum Hanında Resmî İlânlar Limited Şirketine 23/7/954 tarihinde müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • İst.Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizin ikinci Kadın Doğum ve Radyoloji binaları yapısına ait 49999 lira 67 kuruş keşif bedelli iş kapalı zarf eksiltmesiyle iale olunacaktır.2 ihale 29/VH/954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Kom.Bşk.lığından Askerî ihtiyaç if in Sivas'ta teslim 12000 kilo koyun eti alınacaktır.Muhammen bedeli 38000 lira olup muvakkat teminatı 2700 liradır.İhalesi 4 ağustos 954 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • İLLER BANKASINDAN Hidro-elektrik Tesisat Projeleri Yaptırılacak 1 Aşağıda adı ve proje tahminii bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların hidro elektrik veya hava hattı ve şebeke proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Eskişehir Hv.Grz.da Hv.Us.K.daki binaların çeşitli onarımı kapalı zarfla 28/7/954 Çarşamba saat 11 de Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • m-ttm.Bugün Atina'ya hareket edecek olan G.Saray takımı geçen yıl li glere iştirak eden kadrosu ile Galatasaray bugün Atinaya gidiyor Uç maç yapmak üzere Yunanistan'a davet edilen Galatasaray profesyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Halimize şükretmek yerine.İsvîçrede yapılmış olan son futbol şampiyonasının akisleri elan dünya basınında devam etmekte.Tabiî bu arada bizde de.İsviçreye giderek maçları takib etmiş olan arkadaşlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Kıymetli atletlerimizden ciritci Halil Zıraman Atletlerimiz Belgrad yolunda Bu defa Yunanlıları mağlûp edeceğimiz kuvvetle tahmin edilmektedir Atletizm millî takımımız Belgrad' ia cumartesi ve pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Fenerbahçedeki basketbol ihtilâli dun halledildi Antrenör Santim Göreç'in teklifi yeni idare 'hey'eti tarafından aynen kabul edildi Fenerbahçe Kulübüne tevdi ettiğim faaliyet programı ve basketbol büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • ÇINAR OTEL Yeşilköy 23/7/954 cuma akşamından itibaren Paris Ambiyansmı andıran tanınmış beynelmilel meşhur revü.SUSY PARİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayüı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Ast» subay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Alâeddin Yavaşça Özel Pl.14.00 Sevilmiş orkestra parçaları 14.20 Şarkılar Pl.14.45 Piyanist Joe Fingers)Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından:Fakültemiz teşkilâtı için 5 hariç!100 dahilî hatlı bir telefon santralı kapalı zarf usulü ile satırı alınacaktır.Muhammen bedeli 24.500 lira,geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlikler ihtiyacı için Eskişehir'de gösterilecek yere teslim şartiyle 5 kalem elektrik cihazı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 47260 kırk yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4