Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle S,10,12,16 ve 32 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Şeker fabrikaları istihsale başladı Kırklareli,20 MİLLİYET)Aalpullu Şeker Fabrikası yarın sabahtan itibaren yeni yıl kampanyasının ilk parti şekeri önümüzdeki pazar veya pazartesi günü İstanbul'a sevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • HADLERİ VE DIS TİCARET KARARNAMELERİ İLAH EDİLDİ Ticaret Vekili,dünkü basın toplantısında yeni kararlar ve piyasadaki kontroller hakkında geniş izahat verdi İktisadî istikrarı muhafaza için ithâl hacm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Sıcaktan ölenler Dün şehrimizde iki,Amerika'da da 21 kişi sıcaktan öldü Dün şehrimizde,mevsimin en sıcak günlerinden biri daha yaşanmıştır.Şiddetli sıcaklar tesiriyle,şehrin muhtelif semtlerindeki bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • tzmirdeki grev dün sona erdi İzmir,20 MİLLİYET)Beş günden beri devam eden deniz işçileri grevi bu sabah sona ermiş ve bütün işçiler eskisi gibi çalışmağa başlamışlardır.Bu sebeple limanda alınmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Bir karı koca bıçakla feci şekilde Polis ve jandarmanın dün yaptığı bütün aramalara rağmen cinayetin faili bulunamadı Evvelki gece Bakırköyün Habipler köyünde feci bir cinayet işlenmiş,Rahmi Ayhan adm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Büyükdere fidanlığında yapılan toplantıdan bir görünüş Vali,dün gazetecilere şehir isleri hakkında izahat verdi Büyükderedeki fidanlıkta yapılan toplantıda konuşan Gökay,umumî dertlerin hallinde basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Dün sabah Defterdarlıkta Maliye Vekilinin riyaset ettiği toplantıda,döviz kaçakçılığı mevzuu ile vergi dairelerinin çahşma şekli görüşüldü Dün sabah saat 10 da Defterdarlıkta,Maliye Vekili Hasan Polat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • *mmt?if v Kendini arslanlara parçalatan genç Nurenberg,20 A.A.Geçen gün Nurenberg Hayvanat Bahçesindeki arslanların mağarasına atlıyarak intihar eden 21 yaşındaki [Devamı Sa.3 Sü.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • İskenderun gemisinin ikinci kaptanı İtalya'da tevkif edildi 160.000 dolarlık uyuşturucu madde kaçırdığı bildirilen Hamdi Kıvrak büyük bir kaçakçı şebekesine mensup olduğunu itiraf etti Napoli 20 A.P.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • tffa&%Httoım%t Bugün şehrimizde havanın az bulutlu geçeceği,sıcaklık derecesinin artacağı tahmin edilmiştirsiH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Mareşal Tito Almanyaya gidiyor Belgrad 20 TURKTEL)Yugoslav Cumhurreisi Mareşal Tito'nun,bu sene sonlarına doğru Batı Almanya'yı resmen ziyaret edeceği bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • K Maslaktaki otomobil kazası Dün saat 18 raddelerinde Maslak yolu üzerinde bir otomobil kazası olmuştur.Şoför Attilâ Erzurumluoğlu idaresinde 2407 plâkalı çimento yüklü bir kamyon Istinye'den Levende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • SELÂNİKLİ HEMŞİRELER İstanbul Hemşire Okulunun davetlisi olarak şehrimizde bulunan Selanik Gönüllü Hemşire Okulu talebeleri,dün Vilâyette Vali Prof.Gökay'ı ziyaret etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1954
  • Güzellik müsabakası elemeleri yapıldı Hollywood 20 A.P.Dünya güzellik kraliçeliği müsabakasına iştirak etmekte olan 79 güzel dün Universal International stüdyolarını ziyaret etmişler ve Jeff Chandler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • HALKIN SESİ Fatih Kaymakamlığının dikkatine Fatih'te,Sangüzel Mahallesinde Ocaklı sokakta oturan Fazıl Alsan isimli okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle denilmektedir:«Fatih Sangüzel Mahallesi Mutem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • TAKVİMDİN ftH YAPRAK Tedhişçiler ULUNAY Paristen selen bir telgrafa nazaran Tun usta tedhişçiler Tunusla Sfaks arasındaki demiryolunun bir kısmını berhava etmişler.Frenkçe «terrorist» denilen bu «tedh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Topkapı'da bir şahıs kamyon altında ezildi Dün Eyüp'te ölümle sona eren bir vasıta kazası olmuştur.Edirnekapı'da Sulukule caddesinde 42 numarada oturan Veli Özçalışkan admda 45 yaşında biri,çeşmeden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Adapazarında ekmek meselesi halledilemedi A-"Adapazarı,MİLLİYET)zi~ Şehrimizde bir müddettenberi d*vam eden ekmek derdi henüz halledilmemiştir.Fırıncılar Derneğinin fiatların arttırılması hususunda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Adapazarında milli oyunlar festivali Adapazarı,20 MİLLİYET)Yapı ve Kredi Bankası ile İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin müştereken tertiplediği Türkiye Millî Oyunlar Festivaline şehrimiz de ka-tümış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • İzmit'te 135 fakir çocuk sünnet ettirildi İzmit,20 MİLLİYET)D.P.Merkez İlçe İdare Kurulunun tertip ettiği büyük sünnet düğünü geçen cumartesi gecesi yapılmış ve 135 fakir çocuk sünnet ettirilmiştir.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Gülhane Parkında bir ihtiyarı döverek parasını aldılar Kadri Ateş ve Hasan adında 16 yaslarında iki çocuk,evvelki gece 60 yaşında Ahmet Metin adında homoseksüel bir adamı,Sarayburnuna Retiçmiş ve için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Trakya müstahsili hükümetten yardım istiyor Kırklareli,20 MİLLİYET)Bu yılki hububat haşatı bitmek üzeredir.Mahsul gecen yıla nisbeten düşüktür.Bu arada bazı mıntakalarda yağmursuzluktan kuruyan ekinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Plâstikçiler ham madde için tahsis istiyorlar Plâstikçiler Derneğinin dün Ticaret Odasında aktedilen kongresinde,plâstik sanayii ile ilgili ham madde tahsisi hususunda âcil tedbirler alınması istenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Memleketimizi ziyaret eden yabancı talebeler Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğünün memleketimize talebe turist celbetmek için yapmış olduğu devamlı çalışmaların neticesi olarak temmuz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Resmî dairelerde gece nöbeti gemici feneriyle tutulacak Resmî dairelerin yanma tehlikesinden korunması maksadiyle,ilgililerce yeni bir takım tedbirler düşünülmektedir.Resmî dairelerdeki yangınların da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Karısı tarafından dövüldüğünü iddia etti Dün adliyeye oldukça garip bir dayak ve tehdit hâdisesi intikal etmiştir.Bakırköy'de,Korkuluk Bostan sokağında 32 sayılı evde oturan Zeki Akol adında 35 yaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Sivil havacılarımız Amerika'yı ziyaret edecekler Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre sekiz sivil havacımız cuma günü ziyaret maksadiyla Amerikaya gidecektir.Amerikaya gidecek olan havacılarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Millet Partisinin malları sayılıyor Bir müddet evvel feshedilen Millet Partisinin menkul ve gayrimenkullerinin tadat işine devam edilmektedir.Bir parti müşahidi,bir maliye memuru ve bir emniyet temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • KISA HABERLER ir Türkiye Millî Talebe Federasyonu idare Heyeti çalışmaları dün de geç vakte kadar devam etmiştir.Toplantıda Talebe Federasyonu Genel Muhasebesi ve Turizm Müdürlüğü meselesi üzerinde gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • POLİSTE Galata'da Karabaş caddesinde 37 numaralı aşçı dükkânında çalışan Necmettin Oztürk adında 23 yaşlarında bir garson,bir şakalaşma sırasında aynı yerde çalışan 24 yaşında Hacı Çalışkan'ı bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • HİCRÎ Çarşamba 21 Temmuz 1954 RUMİ 1370 t Temmuz 137» 20 Ifika4e VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 446 S.10 Ot'e 12.20 4.44 İkindi 16.18 842 Akçam 19.36 12.00 Yatsı 21.31 i.55 imsak 2.36 7 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Cemiyet TOPLANTILAR Demokrat Parti Üsküdar Merkez Ocağının fevkalade toplantısı 25 temmuz pazar günü saat 10.da Ocak Lokalinde yapılacaktıric istanbul Şoförler Cemiyetinin senelik Umumi Heyet toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Adapazarmdan hacca gidecek vatandaşlar Adapazarı,20 MİLLİYET)Haç farizasını ifa etmek maksadıyla düne kadar alâkalı makamlara yüzden fazla müracaat olmuş ve bunların 90 ına pasaportları verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • 50 milyon liralık istikraz kabul edildi Unkapam Eminönü arasında açılacak olan bulvar ve bu sitenin imârı için Belediye tarafından yapılacak 50 milyon liralık istikraz Vekiller Heyetince kabul edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Limanımızdan dün yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 183,810 lira tutarında bağırsak,palamut,acı badem,kuzu derisi,çalpara,taze balık,saç kırpıntısı ihraç edilmiştir.Ayrıca yine dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Amerikan korosu şehrimizde konserler verecek Birleşik Amerika'nın tanınmış korolarından biri olan Smith Koleji korosu,pazar aksamı şehrimizde bir konser verecektir.Smith Koleji korosu müdiresi Miss İv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Migros için depo tedarik ediliyor Bir kısım depolara çok fazla kira istendi Türk Migros Şirketinin hazırlıkları devam etmektedir.İlgililerden müteşekkil bir heyet,dün şehirde,muhtelif semtlerde tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Kumkapı'da adam Jbıçaklıyan Ohannes yakalandı On gün kadar evvel Kumkapı'da kadın ve kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise olmuş,bu semtte oturan Karnik Ohannes adında biri,kavga ettiği Tayyar Erkutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Garson Faruk'un duruşması devam ediyor On gün kadar evvel Fatih'te,Sarıgüzel mevkiinde bir cinayet imlenmiş,Faruk Topkara adında bir garson,dör| seneden beri beraber yaşadığı metresi Nıvart'ı bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Başından sopa ile yaralanan kadın dün hastahanede öldü Onbeş gün önce Üsküdarda başından sopa ile yaralanan Nuriye İçli adında 35 yaşında bir kadın,dün Nişantaşı İşçi Sigortaları Hastahanesinde ölmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Sahte paso ile seyahat edenler çoğaldı Fenerde oturan Aliye Ertürk adında genç ve şık giyinmiş bir kadın,dün tramvayda sahte paso ile seyahat ederken yakalanmış ve Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Gölcük Askerî Deniz Hastahanesi bugün açılıyor Gölcük'te yeni inşa edilmiş olan Askerî Deniz Hastahanesi bugün saat 17 de törenle açılacaktır.Tamamiyle modern cihazlarla teçhiz edilmiş olan bu hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • İstihsal mıntakalarından bol miktarda fındık geliyor Değirmendere havalisinden şehrimize bol miktarda fındık getirilmektedir.Bu arada kabuklu fındık dün Hâlde 40 kuruştan muamele görmüştür.Karadeniz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Buz için müteahhitle Belediye ihtilâfa düştü Buz buhranının ağustos ayının sonuna devam edeceği ileri sürülüyor kadar Şehrimizde buz sıkıntısı hâd bir safhaya girmiştir.Bilhassa son günlerde bir kısım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Belediye mahrukat stoku yapıyor Kömür stokunun 2.5 milyon kiloyu bulacağı umuluyor Şehrin kışlık mahrukat ihtiyacını temin maksadıyle yapılan çalışmalar devam etmektedir.Halen Belediye emrinde,muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • İmtihan neticeleri belli olan fakülteler istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile şehrimiz Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulunda,haziran dönemi imtihan neticeleri belli olmuş tur.Orman Fakültesinde imti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • ACI BİR ÖLÜM Eski Baytar Mektebi hocalarından merhum Eyüplü Mehmet Max» har kızı ve merhum Avukat Hasan Tahsin refikası Maide Mutluay'ın annesi,Neş'e ve Birgül Mutluay'ın büyük anneleri İstanbul Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • RÖPORTAJ Gökay'ın dilinden İstanbul' un dertleri Altı ayda bir yaptığı yemekli basın toplantısında Vali Gökay,çöpten su derdine,gürültüden imâr faaliyetine kadar şehrin bütün dertlerini tam otuz dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Batı Almanya Başvekili Conrad Adenauer,geçenlerde yaptığı Türkiye seyahati sırasında An* kara'da Türk Harp Okulunu ziyaretini müteakip şunları söylemiştir:«NATO Başkomutanı General Grunther'in fikrine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Celâl Bayar Lisesi öğrencileri Valiyi ziyaret ettiler Gümülcine'deki Celâl Bayar Lisesi talebelerinden 100 kişilik bir grup ile Yunan Kızılhaçına mensup gönüllü hemşireler,Amerika'nın muhtelif ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Evlenme vaadi ile kızı kandırıp kirletti Kocamustafapaşada cereyan eden çirkin bir hâdise adliyeye intikal etmiştir.Bu semtte oturan Gürbüz Çetin adında 24 yaslarında bir genç,aynı semtte oturan bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Deniz kazasının sebebi anlaşıldı Evvelki gün zuhurat postası yapan Denizyolları İşletmesine ait Süreyya vapurunun,Arnavutköy iskelesine yanaşmak isterken rotasını şaşırarak iskele yanındaki bir yalıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Sebze ve meyva fiatı daha da ucuzlayacak İstihsal bölgelerinden şehrimize yapılan sebze sevkiyatı artmıştır.Bu yüzden bir kısım sebze Hatlarında hissedilir derecede fiat düşüklüğü müşahede edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Gülhane Parkındaki şenlikler 15 gün uzatıldı 31 temmuzda kapanacak olan Gülhane Parkı şenliklerinin,görülen lüzum üzerine 15 ağustosa kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.Bu husustaki karar.Vali ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Dolmabahce Sarayında balo verilmeyecek.Emirgân Korusundaki Sarı Köşkün yanması üzerine tarihî binalara daha büyük bir dikkat gösterilmesi kararlaştırılmıştırilgililerin aldığı bir karar gereğince,bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Oğlu tarafından dövüldüğünü iddia etti Randevuculuktan 76 sabıkası olan ve Abanozdaki 32 sayılı genelevin sahibi bulunan Naciye Ürer,dün adlî makamlara müracaat ederek bir kavga sonunda oğlu Muammer Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Madalya ve diploma tevzi merasimi Beşinci Bahar ve Çiçek Bayramı vesilesiyle tertiplenen çiçek arabaları defilesinde,Enternasyonal Bebek Sergisinde,çiçek ve süs fidanları ve kümes hayvanları sergisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1954
  • Yeni okul isimleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından şehrimizde yeniden iki ilkokul inşa ettirilmiştir.Bunlardan Istinye'de yapılan okula «Recaizade Ekrem»,Karagümrük'te inşa ettirilene de Kanunî Sult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Deniz yollaması suiistimali dâvası dün neticelendi 7 subaya 17 ile 2 sene hapis ce milyon liranın tazmi Ankara 20 MİLLİYET)Bir müddet evvel Deniz Yollamasındaki 2 milyonluk suiistimal dâvası bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Dün Defterdarlıkta mühim bir toplantı yapıldı [Baştarafı 1 incide] Vekil müteakiben,Emniyet O» mum Müdürü Ethem Yetkiner ve Merkez Banketi Umum Müdürü Nail Gidel'i kabul ederek,bir müddet kendileriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Küstah bir ecnebi linç ediliyordu Türklüğe hakarette bulunan bir ecnebi evvelki gece Beyoğlunda linç edilmek istenmiştir.Taksimde bir otelde kalmakta olan John Sretvelle Apgyle adında biri,evvelki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Kararnamelerin esasları [Baştarafı 1 incide] ait hüküm bulunmaktadır.5 inci madde ise fiat kontrollerine tahsis edilmiştir.Bu hükme göre,Ticaret Vekâleti Müfettişleriyle vilâyetlerde Valiler,kazalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Yugoslavya bisiklet turu Londra 20 S.H.A.Belgrad Radyosunun bildirdiğine göre,«Slovenya ve Hırvat» bisiklet* turuna agafidaki memleketler İştirak ede italya,Arjantin,Belçika,Avusturya,Lüksemburg,Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Siyasî İcmal Ifomünistler yeni bir suiniyet nü-**munesi daha gösterdiler.Başlarında bir yüzbaşı olduğu halde yanlışlıkla Çekoslovakya hududunu geçen yedi Amerika'lı askeri bir Çek devriyesi tevkif etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • 12 yaşındaki bir çocuk intihar etti İzmir,20 MİLLİYET)Narlıderede bir assubayın oğlu olan 12 yaşlarındaki Ahmet,garnizon dahilinde,bugün kendisini iple asmak suretiyle intihar etmiştir.Yapılan tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Ankarada sıcaklar Ankara,20 AA.Birkaç gündenberi bunaltıcı bir şekilde devam etmekte olan sıcak bugün biraz daha artmış ve Meteoroloji Umum Müdürlüğünün verdiği malûmata göre,Ankara mevsimin en sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Maslaktaki otomobil kazası [Baştarafı 1 incide] istikametten gelmekte olan şoför ismail Gürsu idaresindeki 13806 plâkalı bir taksiyle çarpışmıştır.Sadmeden sonra yoluna devam etmek isteyen kamyon şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Amerikada 21 kişi öldü Chicago,20 A.A.Dün Amerika'da sıcaklardan en aşağı 21 kişinin ölmüş olduğu bildirilmektedir.Ziraat çevreleri mahsul bakımından ciddi bir endişe duymağa başlamışlardır.Gecen haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Sıcaktan ölenler [Baştaraf ı 1 incide] kelesi sokağından geçerken yolda düşerek ölmüştür,ikincisi ise Kadıköyünde oturan 63 yaşında Mehmet Zeki acunda biri olup,Lâlelide geçirdiği fenalık neticesi kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • iskenderun gemisinin ikinci kaptanı italya'da tevkif edildi [Baştarafı 1 incide] kutularında gizlenildiği bildirilmektedir,italyan gümrük polisine göre Hamdi Kıvrak,saatlerce süren isticvabını müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Charles E.Wilson'un yardımcısı şehrimize geldi Amerika Birleşik Devletleri Mil* 1!Müdafaa Vekili Charles E.Wilson'un Yardımcısı H.Strode Hansel,dün hususî uçağiyle yanında askerî yüksek rütbeli subayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Amiraller arasında yeni tayinler Amiral Rafet Arnom,Harb Filosu Kumandan Vekâletine tâyin edildi Ankara,20 MİLLİYET)Millî Savunma Vekâletinden öğrenildiğine göre,amiral ve deniz subayları arasında yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Ruslar,Romanya'daki kuvvetlerini arttırıyor Sovyetler,piyade ve hava kuv ordu kurdu.Askerlerin Rome Viyana,20 TÜRKTEL)Emin bir menbadan elde edilen malûmata nazaran,Ruslar Romanya'ya mütemadiyen asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • iran hükümeti her sahada geniş bir ıslahata başladı Şah,vatan hainlerine karşı en tesirli silâhın ıslahat olduğunu belirtti Tahran,20 TÜRKTEL)İran Hükümeti,bütün memlekette geniş bir ıslahat hareketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Urla'daki D.P.liler arasındaki ihtilâf İzmir,20 MİLLİYET)CJrla DP.eski başkanı Hüseyin Zerenin D.P.Genel Kurulunun azil kararını tanımıyarak ilçe binasını işgale devam etmesi üzerine bugün İzmir Valis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Fransız takviye kıfaları Tunus'a gelmeye başladı Tedhiş hareketleri karşısında hükümet merkezinde yeniden tedbirler alındı Tunus 20 A.P.Fransa'nın Kuzey Afrika'daki bu protektorasında tedhiş hareketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Bir kamyon kazasında 16 İtalyan askeri öldü Trent İtalya)20 AP)Asker!bir kamyonun bugün bu civarda bir hendeğe yuvarlanması neticesinde 16 asker ölmüş,7 asker yaralanmıştır.Kaza,italyan İsviçre hududu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • izmirdeki grev dün sona erdi [Bastarafı 1 incide] tedbirleri de hafifletilmiştir.Bu arada isçilerle müteaddit toplantılar yapan İzmir Mebusları ve DP.İl Başkanı,isçilerin haklarım arıyacaklarına dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Güzellik müsabakası elemeleri yapıldı [Baştarafı 1 incide] bi yıldızlarla tanışmışlardır.Güzeller vakitlerinin çoğunu,karşılaştıkları yıldızlardan imza istemekle geçirmişlerdir.Alman güzeli Regina Ern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Müsabakaya iki Yunan güzeli giriyor Long Beach 20 A.P.Dünya güzellik kraliçeliği müsabakası organziatörleri,bugün husus!bir toplantı yaparak müsabakaya Yunanistan'dan iki güzelin girip giremiyeceği me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Hariciye Vekâletinin bir açıklaması Ankara 20 AA.Hariciye Vekâletinden öğrendiğimize göre,bazı gazetelerde Washington Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkin ile Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî delegem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Trafik sayımına bugün başlanıyor 9 bölgede yapılacak sayım için ekipler dün gece yerlerini aldı izmir 20 Milliyet)Yarın sabahtan itibaren bütün Türkiyede trafik sayımı yapılacaktır.Kara Yolları Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Dil Kurultayında çalışmalara dün başlandı Kurultay Başkanlığına seçilen Ruşen Eşref,Atatürk hakkın-da uzun bir konuşma yaptı Ankara,20 AA.Dün,gerekli nisabın temin edilememesinden dolayı acılamıyan 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Bir karı koca bıçakla feci şekilde öldürüldü [Bagtarafı 1 incide] la temin edebildikleri bir vasıta ile vaka yerine gitmişlerdir.Cesetlerin muayenesini yapan adalet doktoru,kadının on,erke» ğin ise on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Kâr hadleri ve dış ticaret kararnameleri ilân edildi [Baştaraf ı 1 incide] Bu suretle ithal hacminin normal hadde indirilmesinin sağlandığını ve bunun için bidayette taleple birlikte yatırılan yüzde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Kendini aslanlara parçalatan genç [Baştarafı 1 incide] gencin bıraktığı bir şiir,intiharın sebebini ortaya çıkarmıştır.Dört aslanın pençeleri arasında can veren Josef Hajek adındaki müntehir,annesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Maliye Vekili Londraya gidiyor Ankara 20 TURKTEL)Önümüzdeki 25 temmuz tarihinde Avrupa paralarının konvertibilitesi hakkında mühim kararlar almak üzere,Londra'da toplanacak olan konferansta,Türkiye'yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Eski bir Kızılderili şehri bulundu Lima Peru)20 AA.Uç kişiden müteşekkil bir ingiliz heyeti,Orta Peru ormanlarında Likalar zamanından kalma olduğu tahmin edilen eski bir Kızılderililer şehrini meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • şeker fabrikaları istihsale başladı [Baştarafı 1 incide] sehrimİM gelmiştir.Umum Müdür,bugün açılacak olan Pancar Kooperatifleri Bankasının açılı» töreninde de hazır bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1954
  • Vali,dün gazetecilere şehir işleri hakkında izahat verdi [Baştarafı 1 incide] hâdiseler çıktığı zaman onu da tabiatın insafsızlığına ve sizin şûlei insafınıza terkediyorum.Şehrin imar meselelerinde va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden Mes'ul MUdUr:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş,Bankamız Üsküdar Ajansı lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutarı Geçici teminatı 100.000.6550 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • M.M.V.1.Notu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır ve koyun eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RUT ASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • 50 Ton Yulaf Satın Alınacaktır.İNANLI SIĞIR ISLAH İSTASYONU MD.LÜĞÜNDEN Cinsi Miktarı Muhammen Kilo Grm.Fiatı Tutarı Kuruş Lira K.Yeni yıl mahsulü yulaf 50000 000 24 12000 00 Kurumumuz damızlık hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • KOLAY VE PRATİK BİR GÜZELLİK MÜSTAHZARI Kremli PURO Tuvalet Sabunu I LİRA Cildinizi besler.korur,yumuşatır,tazeleştirir ve güzelleştirir Uy" i Bol köpUklU-Nefl» Kokulu aim 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • vo ıı.hm 11 iti ı ill ı nun 1111 mi ii 11111 ii 11 mı 11111 it 11111 r/Atletizm J takımımız j I dün gitti İ Belgratta yapılacak olan üçlü E E atletizm yarışmalarına katışa-jj cak millî atletizm takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Yukarda resmini gördüğünüz meşhur İngiliz atletlerinden Diana Leather rekor üzerine rekor kırmıştır.White City'de yapılan bir koşuda yine kendisine ait olan 880 yarda rekorunu yenilemiştir.Henüz 21 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Paris'te yapılan yelken yarışlar Paris 20 SJLA.Marstrand'da apdan «Altın Kupası» yelken ya-ışlarında aşağıdaki neticeler elde edilmiştir 1 Yan isveç 2.08.32 2 Norma Norveç)2.10.56 3 Twins italya)2.11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • İsviçre bisiklet turu Zürih 20 S.H.A.7 14 a-»ustos günlerinde yapılacak «Isviç-e Turu» bisiklet yarışına italya akımı aşağıdaki bisikletçilerden nürekkeptir:Astrua,Barozzi,Mon i,Fornara,Assirelli,Volp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • İtalya boksta Almanya'yı yendi Roma,20 SHA)Pavro'nun Spor Sarayında yapılan İtalya Alman boks karşılaşmasını İtalya takımı 13-7 Alman boks takımım yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Kalamış Kupası yelken yarışları Kalamış Kupası yelken yarışları 24.7.954 cumartesi günü saat 15 de Fenerbahçe'de yapılacaktır.Bu müsabakalar için aşağıdaki adları bulunan hakemlerin saat 14.30 da yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Arjantin'den Fransa'ya transfer Buenos Ayres 20 S.H.A.Meşhur Arjantin'li futbolcu Ruben Bravo,basına verdiği bir beyanatta,Fransız futbol kulüplerinden Nice tarafından angaje edildiğini bildirmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • İkinci kürek teşvik yarışları 2 nci Teşvik Kupası kürek valsları 25.7.954 pazar günü Beycoz'da yapılacaktır.Aşağıdaki adarı yazılı hakemlerin mezkûr salt 9.30 da hakem mahallinde hazır julunmaları ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • TEKİNİ BEYOGLUSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR Bazı gazetelerin yazdığının aksine Tekin henüz hiç bir klüple anlaşmış değil.Yalnız klübünden transfer istemiş ieyoğlusporun,kadro dışı bırakılacağı söylenilen bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Galatasaray yarın Atinaya gidiyor Yunan kulüpleri tarafından davet edilen Galatasaray profesyo nel futbol takımı yarın uçakla şehrimizden hareketle Atinaya gidecektir.Galatasaraylılar Atinada Cuma,Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • [3IIEEI2Z3 1 23456789 10 11 Soldan Sağa:1 Zorba,Yemek.2 Sonuna N)gelirse teessüf eden.3 Bir divan şairimiz.Çölde görülür.4 Başına T)gelirse doktor,Bir şeyin karşılığı.5 Babasız.6 Başına F gelirse zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • v l jj 1st.Borsasının 20/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 7.34-7.84 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.03 Belçika Frangı 5.60-5.60 isveç Kr.54.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlük yeni yapılan merkez binası ihtiyacı için bir adet 5 haricî,25 dahilî hatlı)otomatik telefon santralı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • İRAT SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE Tünel ile Taksim arasında,Karaköy'de,Aksaray'da,Çarşıkapı ile Beyazıt arasında,Küçükpazar ve Küçükmustafapaşa'da ve Üsküdar'da tramvay caddesi üzerinde veya piyasa merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Açık hava voleybol maçları Nişantaşı açıkhava sahasında bir voleybol turnuası tertiplenmiştir.Maçların programı şöyledir:21/7/1954 çarşamba Nişantaşı Açıkhava sahasında:Saat 19.00 da Beyoğlu Tünelspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 £0 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.50 T.Lilânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • 1954 Avrupa atletizm şampiyonası favorileri 1954 Avrupa Atletizm Şampiyonasının tarihi gittikçe yaklaşmakadır.Dünya milletlerini yeniden üyük entersanyonal bir mücaleleye atacak olan bu karşılaşmaar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyeceklere teklif edilen fiatlar âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Ankara M.M.V.2 Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 500 beş yüz metreküp mamul çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 125.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • Karacabey Harası Müdürlüğünden 1 Karacabey Harasının bir teahhüt mevzuunda olmak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden Gönen ilçesinde inşa ettireceği beş adet tavuk kümesi ile bir adet yem anbarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Ekrem Kongar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih.Argeşo 14.30 Şarkılar Can Akşit 14.45 Lâle Anders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Diyarbakır Hv.Grz.da kapalı zarfla Hava Şehitlik inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 17878,71 lira,geçici teminatı 1340,91 liradır,ihalesi 28/7/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4