Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • w w r HI,3 w,6 i 1% M 4 ¦Mr J 1 11 It* Bayar Lisesi talebeleri şehrimizde cYejn^d^ sesi öğretmen ve öğrencilerinden müteşekkil 100 kişilik bir kafile dün şehrimize gelmiştir.Misafirler şehrimizde 15 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Arnavutköy'de dün sabah bir vapur yalıya bindirdi Kazaya »iskeleye yanaşmak istiyen Süreyya vapurunun yanlış manevrası sebep oldu.Yah hasara uğradı,kaptan hakkında tahkikat açıldı Dün Boğaziçinde ente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • İzmir'de grev yapan işçilerin bir kısmı dün işbaşı yaptı Sendika mensuplarından bazılarının evleri polis tarafından arandı,ele geçirilen İzmir,19 MİLLİYET)Dört gündenberi izmir limanında devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • M.P.nin emlâkine Maliye el koydu Bir müddet evvel feshedilen Millet Partisi menkul ve gayrimenkullerine İstanbul Defterdarlığmca el konmuş ve tadat işine başlanmıştır.Şehrimizde tadat ameliyesinin haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Döviz tasarrufu için tedbirler Başvekâlet,dış tediyelerin çok zarurî ahvalde yapılmasını bir tamimle bildirdi Ankara,19 MİLLİYET)Başvekâlet,döviz tasarrufu mevzuunda devlet dairelerine mühim bir tamim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Belediyede yeni tayinler Bir kısım daire müdürlerinin asaleten tâyinleri yapıldı Yeni Belediye bütçesinin tasdikini müteakip bir kısım daire müdürleri arasında tayinler yapılmıştır.Buna göre,Şehir Tiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Mısır'da hükümet darbesi hazırlığı 44 kişi gizli faaliyet ve teşkilât kurmak suçu ile tevkif edildi Kahire,19 A.A.Mısır makamları 44 kişinin tevkif edildiğini bildirmektedir.Bu şahıslar bir hükümet da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Ankarada dün bir randevu evi basıldı Yakalanan beş kadından biri evli,diğerleri ise hastalıklıymış Yakalanan kadınlar muayeneye sevkedilirken Ankara 19 MİLLİYET)Dün gece yarısından sonra şehrimizde bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Tabancayla balık avlayan sarhoş izmir 19 TURKTEL)Kaymakçı'da oturan Ali Yurttaş adında biri,tabancasını çekerek,derekenarmda gelişi güzel ateş etmeğe başlamıştır.Zabıtaca yakalanan Ali'nin sarhoş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Güzeller şikâyetçi Dünya Güzellik Müsabakasına katılacak müsabıklar,uykuya hasret kaldılar Long Beach,California)19 AP)Dünya güzellik müsabakasına iştirak etmekte olan 79 güzel dün şehrin sokaklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Bazı içkilerin imâli hususi teşebbüse bırakılıyor Tekel Vekili,dünkü basın toplantısında tuz,bira ve viskiden inhisarın kaldırılacağını söyledi Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Gümrük ve inhisarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilâvelerle 8,10,12,16 ve 32 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Akdeniz Nalo manevraları Dün başlıyan manevralarda mavi kuvvetleri Amiral Sadık Altıncan idare ediyor Gölcük,19 A.A.Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Türk,Amerikan,Fransız,İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • AMERİKAN YARDIM İDARECİLERİ ŞEHRİMİZDE TOPLANIYORLAR Toplantılara riyaset edecek olan Amerikan Savunma Vekil Yardımcısı,bugün bir heyetle şehrimize geliyor üç gün sürecek müzakerelerde Orta Doğuya yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • İzmirde 7 firma savcılığa verildi Sanıkların duruşmasına önümüzdeki günlerde başlanacak İzmir,19 MİLLİYET)Pahalılıkla mücadele ve karaborsayı önleme mevzuunda İktisat ve Ticaret Vekâleti müfettişlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • Deniz işçilerinin çalışma saati Sefer zamanlarında azamî çalışma müddeti 56 saat olarak hesaplandı Ankara,19 MİLLİYET)Deniz İş Kanununa göre ticaret gemilerinde çalışan denizcilerin çeşitli sefer bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1954
  • T:f* irk 'Yi Dil Kurultayı toplanamadı ^a,^g^j)tayı bu sabah saat 9 da açılması icap ederken ekseriyetin temin edilememesinden dolayı yarma bırakılmıştır.9 da Dil,Tarih Fakültesinde toplanan delegeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Gözlerinden zekâ ışıkları fışkıran genç,sorduğumuz sual karşısında:c—Neden mi bu ise girdik?dedi.«Hiç,sadece manevi menfaat sağlamak ve tiyatro sevgisini memleket gençliğine aşılamak için» Peki,bu büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Cemiııeî TOPLANTİ •k Erzincan Dinden Yetişenler Derneğinin senelik Genel Kurul toplantısı,bugün saat 18 de Fatih'de Cemiyet Merkezinde yapılacaktır.Türkiye Fakir Çocukları Koruma Derneğinin senelik to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • SAN'AT BAHİSLERİ Balenin ne «sağı» nede «solu» olur Rus bale heyetinin son Londra turnesi dolayısile neşredi len bu yazıyı enteresan olması dolayısile iktibas ediyoruz J Londra'da Stoll Tiyatrosunda 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • İzmir'de çimento fiatları düştü İzmir,19 TÜRKTEL)İthalâtın durması ve akreditifi açılmış malların da henüz gelmemiş bulun» ması yüzünden,piyasada hiç İnşaat demiri kalmamıştır.Bu sebeple,inşaat işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Alman piyasasında Türk Yunan rekabeti Frankfurt 19 TURKTEL)Aimanya'daki Türk çevreleri,Alman resmî makamları ve Alman firmaları nezdinde yapılan bazı teşebbüsleri büyük bir dikkatle takip etmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Talebe Federasyonunun çalışmaları tekrar başladı Türkive Millî Gendik Teşkilâtı kongresi do.visile iki gündür faaliyetine ara veren Talebe Fede*.yonu,dün sabahtan itibaren tekrar çalışmağa başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Eskişehir'de genç bir kız filkten zehirlendi Eskişehir,19 TÜRKTEL)Eski Bağlar mahallesinde oturan Havva Özçin adında bir genç kız,sineklerden bizar olarak yatak odasını iyice filitlemiş,sonra da diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Karasinekle mücadele ediliyor Mücadele işine Sıtma Savaş Derneği de katılıyor Dün saat 15 te şehrimiz Sağlık Müdürlüğünde,Devlet Hastahaneleri,Belediye hastahaneleri Başhehimleri ile Sıtma Savaş Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • 67 Yugoslav turisti geldi Dün şehrimize Yugoslavya Türklerinden mürekkep 67 kişilik bir turist kafilesi gelmiştir.Şehrin muhtelif otellerine yerleşen Turistler on gün kadar Istanbulda kalarak yakın şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • İktisat Fakültesinde imtihan neticeleri belli oldu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde mezuniyet imtihanları neticeleri kat'î olarak belli olmuştur.İstatistiklere göre,imtihana giren 199 öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Plaj hırsızlıkları devam ediyor Emniyetçe alınan tedvirlere rağmen,plajlarda vukubulan hırsızlık hâdiselerinin önü alınamamıştır.Dün de şehrimizde üç plaj hırsızlığı olmuştur.Tophanede bir kablo fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Silâh taşımayı âdet haline getirmiş Malatya,19 TÜRKTEL)Musa Kâzım Fırat adında birinin son zamanlarda memnu silâhlar taşı* mayı itiyad edindiği haber alınmış ve takibine başlanmıştır.Nihayet Musa Kâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • İktisat Müdürlüğü 20 murakıp alıyor İthal mallarını da kontrol selâhiyetine haiz 20 murakıpın yeniden,iktisat Müdürlüğüne alınması kararlaştırılmıştır.Yüksek tahsil şartı koşulan bu murakıplar için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Gülhane Parkında yağlı güreş müsabakaları Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Gülhane Parkında tertiplenen Ses Kral ve Kraliçesi seçimi müsabakası yarın sona ermektedir.Neticeler 25 temmuz gecesi ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Kocası tarafından tehdit edildiğini iddia etti Kasımpaşada oturan Altın Pekgöz adında 30 yaşlarında bir kadın,evvelâ zabıtaya sonra da adi!makamlara müracaat ederek,bir müddetten beri ayrı yaşadığı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Romanya'ya ikinci pirinç ihracı yapılıyor Romanya'ya yeniden 500 ton pirinç ihracı hazırlığı ikmal olunmak üzeredir.Romanya'ya geçenlerde 1500 ton pirinç gönderilmişti.1000 tonluk ihracat anlaşması,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Elektrik İdaresi Umum Müdürü Ankaradan döndü Bir müddettenberi Ankara'da bulunan Elektrik İdaresi Umum Müdürü Kâmuran Görgün,dün sabah şehrimize dönmüştür.Kâmuran Görgün,Ankarada alâkalılarla şehrin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Bakırköy'deki müessif hâdise Asteğmen Ercümen Binyıldızdan aldığımız bir mektupta,Bakırköy'ünde cereyan ettiğini bildirdiğimiz hâdise tavzih olunmaktadır.Y~ 'ek asteğmen Ercüment,tavzihinde arasıra ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Kok kömürü tevziatı Bir müddettenberi Ankarada Bulunan Türkiye Kömür Satış ve tevzi Müessesesi Müdürü şehrimize dönmüştür.Verilen malûmata Köre,müessese şubelerinden 35 gün zarfında rekor sayılabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Sarıyer'li katil berberin duruşması başka güne kaldı Sarıyer'de oturan bir ailenin 6 yaşlarındaki sağır ve dilsiz kızı Meryem Uzun'u kirlettikten sonra boğarak öldüren Hayri Uyumaz a* dındaki berber k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Plâstik imalcileri Ankaraya heyet yolluyor Dün Ticaret Odasında to| Vekâletinin acilen tah Plâstik İmalâtçılar Demeği,bugün Ticaret Odası salonunda bir toplantı tertib ederek ham madde darlığı mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • HALKIN SESİ Köpek derdi Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Cerrahpaşa m in tak ası başı boş köpekler yüzünden her sene bir şikâyet mevzuu olmaktadır.Nitekim bu mevzudaki şikâyetlerimiz kaçmcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Esnaf hasiahanesi inşaatı hazırlığı Vali Gökay dün,Hastahanedeki ioplnatıda bulundu Beyazıtta yapılması kararlaştırılan yeni Esnaf Hastahanesinin inşaatı hazırlıkları ilerlemektedir.200 yataklı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Vilâyette dün imar işleri için toplantı yapıldı Dün sabah Vilâyette Vali Prof.Gökay'm başkanlığında,Belediye Reis Muavinleri,Fen ve imar Müdürleri,Emekli Sandığı Genel Müdürünün de iştirakiyle mühim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Adliyede tatil bugün başlıyor Adliye daireleri bugünden itibaren yaz tatiline başlıyacaklardır.Tatil müddetince aşağıdaki mahkemelerin nöbetçi olarak çalışması uygun görülmüştür:Uç ve Dördüncü Ağırcez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Avukatı,Muammer Karaca aleyhine dava açtı Muammer Karaca,bir müddet evvel umum!vekili Avni Olkıvanç aleyhine bir dâva açmış ve kendisini dolandırıcılıkla itham etmişti.Dâva dün 8 nci Asliye Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Adliye koridorunda bir mahkûm hâdise çıkardı Öldürmekten 20 seneye mahkûm edilmiş olan ve hâlen Sultanahmet Cezaevinde bulunan Hüseyin Urfah adında biri,bir müddet evvel cezaevinde de bir hâdise çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Yunanistan'a 50 talebemiz davet edildi Bir müddet önce şehrimizi ziyaret eden Atina Valisi,50 kişilik bir Türk öğrenci kafilesini Yunanistana davet etmişti.Bu cümleden olarak 50 kişilik bir talebe gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • İsimlendirilen caddeler Koşu Yolunda belediye evlerinin bulunduğu mahalledeki yollar Şehir Meclisince isimlendirilmiştir.1 No.lu caddeye hekimliğe büyük hizmetlerde bulunmuş olan Türk hekimi İbni Sina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • TAKVİMDEN &k YAPRAK Zoraki Mizah Abdülhak Hâmidin olduğunu zannettiğim söyle bir söz vardır:¦Bir milletin nisvânı,derece-i-terakkisinin mizanıdır.Bu cümleyi su sekle koyabiliriz:«Bir memleketin mizahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • KISA HABERLER ir Muhtelif meseleler üzerinde memleketimizde tetkikler yapmak için Almanya'dan 7 si kadın,3 ü erkek olan 10 kişilik profesörler grupu dün şehrimize gelmişlerdir.Selanik Yunan Kadınlar B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • POLİSTE ir Denizbank'a ait 60 numaralı Rağbet gemisinde çalışan Mehmet Yakut ve Celâl Diktas adındaki denizciler,gemiyi temizleme meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga sonunda Celal,çakı ile Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Trakya'da hububat alımı Toprak Mahsulleri Ofisi,Trakya mıntakasmda hububat alımına devam etmektedir.Ofis Müdürü,bu mıntakada yaptığı seyahatten dönmüştür.Öğrenildiğine göre,Ofis anbarlarının yüzde 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • İki buçuk kilo esrarla yakalandı İstanbul polisi,toptan esrar satışı yapan 37 yaşında,Niyazi Tarakay adında bir kaçakçıyı dün suçüstü yakalamağa muvaffak olmuştur.Niyazi'nin Geyve'den ve Bilecikten ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • r_HİCRÎ Sah 20 Temmuz 1954 1 RUMİ 1279 1 Temmuz 1373 19 Zllkad* VAKİT VASATİ EZANt Güneş Oüe İkindi Akşam Yat»ı imsak 445 12.20 18.18 19.27 21.32 2.35 9.08 4.43 8.42 12.00 135 838
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Yedi yaşında bir çocuk balık tutarken boğuldu İzmir,19 TÜRKTEL)Şirin Mahallede oturan Mehmet Erkal adında yedi yaslarında bir çocuk.Melez çayında balık tutmağa çalışırken,Murat Şenol isminde ve aynı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • İtalyan arkeologları Efes'te tetkikler yapıyorlar İzmir,19 TÜRKTEL)Efes'te mesleki tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelen italyan arkeologları heyeti,çalışmalarını bitirmek üzeredir.Hey'ete İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • İzmir'de P.T.T.Sarayı inşa edilecek İzmir,19 TÜRKTEL)İzmir'de Cumhuriyet meydanında,yedi katlı büyük bir P.T.T.Sarayı inşa edilecektir.Bu işle ilgili projeler için,ağustosta müsabaka açılacaktır.Bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Dumlupınar faciasının duruşması devam ediyor Dumlupınar denizaltısında şehit düşen denizcilerimizden yetmişinin adına açılmış olan tazminat dâvasının duruşmasına dün 3 üncü Ticaret Mahkemesinde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1954
  • Öğretmen gezisi Maarif Müdürlüğünce öğretmenler için tertip edilen şehir ve memleket içi tetkik gezilerinden ikincisi bugün yapılacaktır.Geziye katılacak öğretmenler,sabah 9 da Kocamustafapaşa ilkokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Antalya'da 17 yaşında gen;bir kız intihar etti Antalya 19 MİLLİYET)Finike ilçesinin Kumluca nahiyesinde oturan 17 yaşlarındaki Hatice Ateş adında güzel bir köylü kızı dün kendisini nahiye hududundan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Macar hükümeti gayri meşru çocukları satın alıyor Viyana 19 TURKTEL)Macaristan hükümeti «gayri meşru* çocukları satın almağa karar vermiştir.Hükümet 3000 yahut 4000 floruit tediyesi mukabilinde çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Samiye Cemal,Fransa'da yeni bir film evirecek Paris,19 TÜRKTEL)Sabık Kral Faruk'un eski gözdeıi meşhur Mısır dansözü Samiye Cemal,burada mühim yeni bir kontrat imzalamıştır.«Ali Baba ve Kırk Haramiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Macaristan'da su baskınları Viyana 19 AA.Prag Radyosunun bildirdiğine göre,Çekoslovakya'nın sular altında bulunan kısmında durum değişmemiştir.Tuna yavaş yavaş alçalmaya devam etmektedir.Buna rağmen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • UJ HACI NAMZETLERİ YOLA ÇIKTI Bu sene hacca gitmek istiyenlerin ilk kafilesi dün uçakla şehrimizden ayrılmıştır.Resim ilk kafileyi teşkil eden 65 hacıdan bir kısmmı göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Haile Selâsiye Belgratı resmen ziyaret ediyor Belgrad,19 AP)Yugoslav başkenti bugün Habeşistan imparatoru Haile Selasiyenin ziyaretine hazırlık olmak üzere bayraklarla donatılmıştır.İmparator yarın uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Zelzele dinamit sandığını patlattı Tokyo,19 AA.Dün akşam Hondo adasında vukua gelen şiddetli yer sarsmtigy.iki,kişinin ölü» müne,bir kişinin de ağır yaralanmasına sebebiyet vermiştir.İki kişinin ölümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Çekoslovakya'da Yahudi aleyhtarlığı başladı Viyana,19 TÜRKTEL)Çekoslovakya'da büyük bir Yahudi aleyhtarlığı başlamıştır.Geçen hafta Çeske Budejoviç'te Yahudi komitesine mensup 21 şahıs tevkif edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Müşterek bir Avrupa pazarı kurulacak Paris,19 TÜRKTEL)Avrupa İktisadî işbirliği Teşkilâtı,önümüzdeki toplantısında,ziraî maddeler için müşterek bir Avrupa Pazarı kurulması isini ciddî bir surette tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Rubens'in bir tablosu müzeden çalındı San Francisco,19 AA.Avusturya arşidükü Albert'in,Rubens ta rafından yapılmış olan bir minyatürü San Francisco'daki Young müzesinden çalınmıştır.Hırsızlık meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Ankarada gece yarısı bir randevu evi basıldı [Baştaraf i 1 incide] Tanınmış randevuculardan Güzide Güvendire,İstanbul'a gitmiş ve yerine patron vekili olarak Handan Adile adında bir kadını bırakmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Güzeller şikâyetçi [Baştarafı 1 incide] «Bu vaziyette hiç birimiz bir film şirketile kontrat yapmağa lâyık değiliz.Çoğumuz heyecan ve sıcak yüzünden kendimizi iyi hissetmiyoruz.Bugünkü uzun ve yorucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Şeker sıkıntısı ortadan kalkıyor Şehrimizdeki şeker sıkıntısı hafiflemiş ve bir kısım semtlerde satışlar normal seyrini bulmuştur.Dün de Eskişehir'den 15 vagon şeker getirilmiş ve ihtiyacı olan Kaymak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Komünist Çin Başbakanı Şarlo'ya ziyafet verdi Cenevre 19 AJ?Komünist Çin Başbakanı jChou En Lai,dün gece Hindicini mütareke müzakerelerinden vakit bulunca,ikamet etmekte olduğu villâda sanatkâr Charli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Graziani sahnede Roma,19 TÜRKTEL)Mussolini devrinin en tanınmış İtalyan Mareşali Graziani,fahrî başkanı bulunduğu Neo Faşist Partisi «M Sİ» ye,Avrupa Savunma Camiası anlaşmasını,kayıtsız şartsız,deste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Belediyede yeni tayinler [Baştarafı 1 incide] Zabıt ve Muamelât Müdürlüğünü de ayni daire şeflerinden İbrahim'in vekâleten idare etmesi kararlaştırılmıştır.Ayrıca,Belediyenin yeni kadrosunda ihdas edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Atomun nesiller üzerindeki tahribatı Tokyo,19 TÜRKTEL)Hiroşima'da yapılan sağlık kongresinde okunan bir rapor,delegeler üzerinde büyük bir tesir husule getirmiştir.Bu rapora,göre,Nagasaki üzerine,bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Amerikan yardım idarecileri şehrimizde toplanıyorlar [Baştarafı 1 incide] yardım misyonları şefleri ile toplantılar yapacaktır.Bu arada Amerikan Büyük Elçisi Avre Warren,General Sheppard ve Jammaf in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Jandarma Umum Kumandanlığı Satmalına Komisyonundan:1 Askeri ihtiyaç için 220)ton ekmeklik buğday unu kapalı zarf usulüyle alınacaktır.2 Muhammen bedeli 110.000)liradır.3 Şartnamesi Mardin Jandarma Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından Mehmet Yezdan Berk Mükâfatı:1950 senesinden itibaren 3 senede bir verilmek üzere 1000 liralık bir Mehmet Yezdan Berk)mükâfatı tesis edilmiştir.Bu mükâfat Kalb ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Müfettiş Muavinliği Müsabaka imtihanı Açık bulunan 35 lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için bir müsabaka imtihanı açılmıştır.1 Müsabaka imtihanının yazılı kısmına 6/9/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • İLLER BANKASINDAN Hidro-elektrik Tesisat Projeleri Yaptırılacak 1 Aşağıda adı ve proje tahmini!bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların hidro elektrik veya hava hattı ve şebeke proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • İzmir'de iki otobüs çarpıştı izmir 19 MİLLİYET)Bugün Birleşmiş Milletler yolunda müessif bir otobüs kazası olmuş ve aksi istikametten gelen Söke plâkalı bir otobüs diğer bir Söke otobüsü ile Çarpışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Eskişehirde bir kadın 4 çocuğunu zehirledi Eskişehir 19 TURKTEL)Tunalı mahallesinde oturan Ayşe Karagöz adında bir kadm,sinir buhranına tutularak,eline geçirdiği uyku haplarını limonataya karıştırıp,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Gayri kanunî nikâh kıyan muhtar mahkûm oldu Antalya 19 MİLLİYET)Korkudeli ilçesinde gayri kanunî nikâh kıyan bir muhtar mahkûm olmuşturilçemiz Kargalık köyü muhtarı olan Ali Ersan,iki çiftin nikâhını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • KİNİNLİ GRİPİN 4 saat ara ila günde 3 adat ahnabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • izmirde grev yapan işçilerin bir kısmı dün işbaşı yaptı [Baştarafı 1 incide] lamalarını bildirmişlerdir.İşçi mümessilleri toplantıda iyimser göründükleri halde işe başlamamakta inat etmişlerdir.Öğlede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • izmirde 7 firma savcılığa verildi [Baştarafı 1 incide] eden malların yeddiemine tevdiine,depoların mühürlenmesine karar verilerek mesullerin celbi için Emniyete tebligat yapılmıştır.7 firmayı temsil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Akdeniz Nato manevraları [Baştarafı 1 incide] Saat 14.30 da yapılan açılış merasimine,karargâha mensup Türk ve yabancı bütün subaylar katılmışlar ve 6 devletin bayrağı,millî marşları çalınarak direkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Deniz işçilerinin çalışma saati [Baştarafı 1 incide] işçilerinin if müddeti normal olarak günde 10,kısa sefer yapanların 9,uzak sefer yapanların 8 ve hepsi birden haftada 56 saati geçmiyecektir.Güvert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Bazı içkilerin imali hususi teşebbüse bırakılıyor [Baştaraf ı 1 incide] vir ile yeni bir iş sahası açılacağı gibi ucuzluk da sağlanmış olacaktır.Son senelerde istihlâki çok artmış olan biranın diğer m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Mısır'da hükümet darbesi hazırlığı [Baştarafı 1 incide] dır.Bu 44 kişi önümüzdeki ekim ayında Yüksek Asker!Mahkeme hu zuruna çıkarılacaktır.Diğer taraftan,yapılan birçok arama sonunda polis ayrıca 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Döviz tasarrufu için tedbirler [Baştarafı 1 incide] 2 Muvakkat vazife ile dışarı gidenlere kanunî yevmiyelerin dışında zaruri masraf veyahut başka namlar altında döviz talebinde bu» lunulmaması.3 Hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Han ve Yanksen nehirleri taştı Hong Kong,19 AP)Komünist Çin radyosu bugünkü bir yayımında Han ve Yanksen nehirlerinin taşıp feyezanların Upeh eyaletinde geniş çapta tahribat yaptığını ve nehir kıyılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • 24 bin kilometre sürerek talim uçuşu Norfolk B.Amerika)19 AP)Birleşik Amerika Donanması Ha va Koluna ait bir ihtiyat bombardıman filosu sulh devrinde ilk defa olarak Kuzey Afrika ve Avrupa'ya kadar uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Sarhoş Almanlara vize verilmeyecek Bonn,19 TÜKKTEL)Federal Alman Hükümeti,yabancı memleketlere yaptıkları seyahatler esnasında,Alman prestijini haleldar edecek hareketlerde bulunan Almanlara karsı,şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • f şçi Partisi solcu grupu lideri Be-*van,bir mitingde irad eylediği nuntukta,Sir Churchill'in aptal ve ahmak olduğunu iddia etmiş.Ona göre İngiltere Başvekili Birleşik Amerika ile anlaşarak Pekin hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Balkan Paktı ve Nato'nun durumu Askeri paktın bir müddet tehiri NATO memleketlerinde iyi karşılandı Paris,19 TÜRKTEL)NATO çevreleri,Balkan Askerî İttifakına müteallik imza merasiminin geriye bırakılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • 418 düşman uçağı düşüren pilot Roma,19 TÜRKTEL)İkinci Dünya Savaşında 418 düşman uçağı düşürmek suretiyle,büyük bir şöhret yapan ve harbi müteakip,bütün dünya efkârı umumiyesini heyecan içinde bırakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Tarsus,New-York'ta törenle karşılandı New-York,19 AP)Türkiye Denizcilik Bankasına ait Tarsus vapuru bu sabah buraya varmış,ve limanda parlak bir şekilde karşılanmıştır.450 Türk seyyahını taşıyan gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Hanoi'deki Fransızların tahliye edilmesi muhtemel Vietnam'ın taksimini protesto maksadiyle bu sabah büyük bir nümayiş yapılacak,halk arasındaki endişe gittikçe artıyor Hanoi,19 AA.20 temmuz tarihini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Doğu Almanya'da gizli mukavemet hareketleri arttı Trenlerin çarpışması ve fabrikalardaki tahribat sabotajlara misal olarak gösteriliyor Washington,19 AP)Birleşik Amerika İstihbarat Ajansı USİA)dün,Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • bandaki komünistler fair adaya sürülecekler Halkı ayaklanmaya teşvik ed Ziraat Vekâleti Müzesin Tahran,19 TÜRKTEL)Meydana çıkarılan gizli komünist partisi etrafındaki tahkikat genişledikçe,mühim safha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1954
  • Ruslar Cenevre konferansını baltalıyorlar Müzakeresi devam eden en mühim mevzular,bugün kat'î olarak karara bağlanacak Cenevre,19 AA.Umumiyetle iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre Cenevre k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • M.M.V.2.No lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Ankara Asker!birlikler için Ankara'da gösterilen yere teslim şartiyle 4 kalem akümülâtör ham malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yasan:Shakespeare Türkeest:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma.Cumartesi,Pazar Saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Koda satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından KREMLI PURO «15 Yakınşarkın en modern Sabun Fabrikasında en mütekâmil maki* nelerle imal edilmiştir.Cildinizi besler,korur ve yumuşatır.Yüzünüze sihirli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • M.M.V.Ankara 2.No.lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Askerî birlikler için ve Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 120.000 adet akümülâtör separatörü kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • R A BM ğs ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Afitap Karacan 14.00 Küçük öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Göçmez kardeşler 14.45 Sevilmiş hafif şarkılar P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • 7 Kısa Spor Haberleri FUTBOL:Adana B.T.G.M.Bölge Müdürü Cemil Olca İzmir'e tayin edilmiştir.İf İsrailin Hapoel takımı Bulgaristanda birkaç maç yapmak üzere şehrimizden Semplon ekspresi ile geçerek Sof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Meşhur Isviçre'li futbolcu Fatton Fransa'da!Meşhur Isviçre'li millî futbolcu solaçık Fatton Fransız Lyon kulübü ile bir anlaşma yapmak üzeredir.Büyük bir dedikodu uyandıran bu transfer hareketi bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • 15 yaşındaki rekordmen Londra,15 yaşında bir çocuk olan Christopher Richards,üç çeyrek mil yürüyüş müsabakasında 5 dakika 4 salise gibi bir derece yaparak rekor kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Mitri Hazel boks karşılaşması Roma Mitri Hazel boks revanş maçı 28 temmuz günü Torino'da yapılacaktır.Büyük bir iddia taşıyan bu maç için iki boksör de sıkı bir şekilde hazırlanmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Turpin Smith maçı Londra İngiliz-İmparatorluk orta sıklet boks şampiyonluğu unvanını elinde tutan Randolph Turpin'e Bermuda'h Edward Smith meydan okumuştur.Boksörler,Leicester'de ağustos sonunda karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Avrupa yüksek atlama rekoru kırıldı Stokholm Burada yapılan atetizm müsabakalarında Isveç'li atat Bengt Nilson yüksek atlamada 05 lik bir derece yaparak yeni bir Vvrupa yüksek atlama rekoru-kırılıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • İngiltere'de yapılacak atletizm müsabakaları Londra New Chronicle gazeesinin tertip ettiği atletizm hayranı cumartesi günü yapılacaktır.Bu müsabakada ingiliz Gal millî atletsri karması irlanda,Iskocya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Galatasaray Kadıköyspor karşılaşması Yarın gece Kadıköyspor açık haa basketbol sahasında Galatasaray l Kadıköyspor A takımları aramda bir basketbol maçı yapılacak tr.Galatasaray'ın bu maçta,yeni ransf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • 'ransa Belçika Ordulararası müsabakaları Paris,Fransa Belçika ordu ırarası basketbol ve eskrim karılaşmaları 23-26 temmuzda yaılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Gordon Pirie,Avrupa atletizm şampiyonasına katılmayacak Paris,Büyük Britanya atletizm şampiyonasında ayağından sakatlanan meşhur atlet Gordon Pirie,İngiliz Atletizm Federasyonuna bildirdiğine göre Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Fritz Walter sabancı takımlara girmeyecek Bonn,Alman millî futbol takımı kaptanı Fritz Walter basma verdiği beyanatta ecnebi futbol kulüpleri tarafından yapılan teklifleri hiçbir suretle kabul etmiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Türk,Yunan,Yugoslav atletizm yarışmaları 24 temmuzda başlıyor Belgrad'da yapılacak müsabakaların beynelmilel bir kıymet taşıması yarışların önemini arttırıyor Millî atletizm takımımız bugün trenle har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Bisiklette yeni bir rekor Londra 30 mil bisiklet yanında Vic Gibbons birinci olmuş 'e 1 saat 8 dakika 22 saniyede bu nesafeyi katederek yeni dünya recoru tesis etmiştir.Bundan önceki dünya rekoru ene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Futbolcu Borsası nm faaliyeti canlandı.Hemen bütün kulüpler şöhretli futbolcuları elde etmek için faaliyet gösteriyor reketleri oldu.Bu arada su sporlarının transfer ayı olarak kasım ayının kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Yugoslavya Avusturya yüzme müsabakaları Belgrad Yugoslavya'da yapılan üzme karşılaşmalarında Yugoslav aillî takımı Avusturya takımını enmiştir.Yugoslavlar 83 puana karşı 84 uanla birinci gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • i-»j y*p,j£l |j jt!Mm X i 1 'm "W\iyp M 1 a w Tp w 1 J1I J y 1 jL ^n iPf nS£ ğ i?i.^aV ^ppaj f' V tw îti fesi Û pfe 1 1 2$sls iiSs;V*-Fransa turu heyecanlı bir safhaya girmiştir.İtalyanların iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Yüzmede iki Yugoslavya rekoru kırıldı Belgrad 19 S.H.A.Yugoslavya'da yapılan yüzme müsabaaklarında Yugoslav yüzücülerinden Skanata ile Ligorio iki yeni rekor tesis etmişlerdir.Skanata 100 metre serbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Almanya atletizm şampiyonası Bonn Almanya'da yapılan atletizm şampiyonasında aşağıdaki neticeler elde edilmiştir:100 m.Krans 10,5,200 m.Futtereo 21.6,400 m.Geister 48.6,800 m.Strake 1.52,5,1500 m.Lueg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • ABONE ŞARTLAR!Lr.Ki.Senelik «8 00 Altı aylık 22 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere tk)misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve S üncü «art» cant 4 T.L 4 üncü carta aant 2 50 TO» ilanlardan mesuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • Fiatı Miktarı LiraKr.1326 met 24 00 510 çift 22 00 4000 met.1 35 1275 3 50 460 2 40 510 3 60 510 2 50 3060 1 30 Tutan Geçici inanca Eksiltmenin Ura K.Lira Kr.şekli 31824 00 2386 80 Kapalı zarf 11220 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • 1 23456789 10 11 Soldan Sağa:1 Konuşma,Bir emir.2 Götürücü.3 Zor,Ressam yapar.4 Hamız,Madem'in diğer adı.5 Lttaumlu.6 Son,Çamaşırları sert tutan ilâç.7 Nota.Hikâye.8 Başına M gelirse rütbeler,Tersi to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • f İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI I Yol Yaptırılacak,Kömür Naklettirilecek Ve Muşamba Alınacak 1 istanbul iltisak Davutpaşa Metris yolu toprak tesviyesi,blokaj,stablize ve sınaî imalât işleri 211.187,23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1954
  • JOOOtt" »ml J j 1 i 1st.Borsasının 19/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 7.34-7.84 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80-0.80 isviçre Frangı 64.03-64.03 Belçika Frangı 5.60-5.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4