Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Kâr hadleri kararnamesi Yarın yayınlanacak olan yeni kararnamenin ucuzluk getirmesi bekleniyor Ankara,17 D.H.A.Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yeni kâr hadleri kararnamesi pazartesi günkü Resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Nato Sulh Sergisi açıldı «NATO Sulh Yolu» Sergisi dün açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu,Savunma Vekili Ethem Menderes,NATO Sekreter Yardımcısı Rene Sergeu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Çek defferi taşıyan dilenci Detroit,17 APP)Polisin «Detroitin en zengin dilencisi» dediği şahıs,mekansız takımmdan 51 yaşındaki Center Adams bugün 49 uncu hapis cezasına çarptırılmıştır.Dilendiği sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Bir ameliyatta sun'î kalb kullanıldı Stokholm,17 AA.İsveçli operatö.ıerden Prof.Clafort dün bir ameliyat sırasında,iki meslekdasiyle imal etmiş olduğu bir sunt kalbi kullanmıştır.Bir kalp tümöründen r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Berlindeki Rus anıtı kaldırılıyor Berlin,17 AP)Ruslar bugün Amerikan Ordusu Komutanlığına müracaatla,Batı Berlin'in Ameri» kan kesiminden kendilerine ait bir anıtı kaldırmak hususunda müsaade istemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • PllOtSUZ ifit UCafrl Bir müddet Önce Frangda imal edi-ııvtvus.#uı uyağı len pilotguz Jet uçaftmm üjç tecrübesi Malta da yapılmıştır.Radyo tarafından idare edilen uçak,roketler gibi.istenilen hedefe gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yepyeni bir şekilde çıkmak üzere giriştiği hazırlıkları tamamlamak üzeredir.Haberde doğruluğu,yazıda kaliteyi,resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Millî Gençlik Teşkilâtının yıllık kongresi dün yapıldı Kongrede Santral Fabrikasından çıkarılan 87 işçinin işlerine iadesi istendi ve W.A.Y.toplantısına gidecek delegeler seçildi Türkiye Millî Gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Hipnotizma yoluyla hırsızlığa teşvik Kopenhag 17 AA.Josepi Schouw Nielsen adında biri bir başkasını ipnotize ederek banka soygunculuğuna teşvik suçundan bugün müebbed hapse mahkûm edilmiştir.Ceza huku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Dün iki eroin satıcısı yakalandı Ayvansarayda Çınar Çeşme sokağında 61 numarada oturan 50 yaşlarında Hasan Cirit adında biri,300 lira mukabilinde alıcı hüviyetine bürünen bir memura eroin satarken,kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • YÜZME YARIŞLARI Dün sabah Lidoda Karadeniz Yüzme yarışları yapılmıştır.Resimde tramplenden atlayan genç bir yüzücü görülmektedir.Yarışların neticeleri ile diğer Spor haberlerimiz 4 üncü sahifemizdedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • izmirde 14 firma mahkemeye verildi Ticaret Vekâleti Müfettişleri,piyasadaki teftişlerine ara vermeden devam ediyor İzmir,17 Milliyet)İktisat ve Ticaret Vekâleti müfettişlerinin piyasada yaptıkları tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • BEKÇIUIN VURDUKLARI Evvelki gün izmir'de bir bekçinin,kendisiyle barışmayı reddeden karısını vurduğunu,bu arada yoldan geçen bir genç kızın yaralandığını bildirmşitik.Yukarıda bekçi Cavit tarafından t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Üçlü askerî pakt görüşmeleri tekrar başlıyor Bu defaki müzakerelerde paktı geciktiren sebepler üzerinde durulacak Atina,17 Türktel)Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki Üçlü Balkan İttifakının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Malatya suikastının duruşması dün sona erdi Hüseyin üzmez 20 yıl,diğer sanıklar ise 12 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.Cevat Rıfat ve Necip Fazıl beraet ettiler Ankarai 17 MİLLİYET)Vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Bayar'a verilen ziyafet Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafından dün Büyükdere Fidanlığında Reisicumhur Celâl Bayar şerefine bir öğle yemeği verilmiştir.Resimde,Bayar ve davetlileri yemekten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • İZMİR'DE TAŞIT İSÇİLERİNİN YAPTIĞI GREV DEVAM EDİYOR Savcılığın itirazı üzerine iki sendika reisi işçileri greve teşvik suçu ile tekrar tevkif edildi 600 işçinin grevde ısrar etmesi büyük zarara yol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Kasım Gülek dün C.H.P.nin durumu hakkında izahat verdi Teşkilâtta ihtilâf olmadığım söyliyen Genel Sekreter,«Kurultay m kararım beğenmiyenler aramızdan ayrılabilir» dedi Şehrimizde bulunan CH.P.Ge-çim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • Kraliçeliğe Alman güzeli namzet Bremen'li Regina Ernst,oburluğ uile de dikkati çekiyor Long Beach,17 AP)Dünya Güzellik Kraliçeliği müsabakasına katılacak muhtelif memleket lere mensup 78 güzel,heyecan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1954
  • WQ Hu Fuar Mudurumı hırsız zannetmiş Gece bekçisinin balyozla hücumuna uğrayan Müdür,hayatını zor kurtardı izmir 17 MİLLİYET)izmir Fuarı Müdürü Ferruh Orel dün gece Fuar içindeki pavyon inşaatından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • hîkaye]-Büyük ikramiye ¦f H.B.n Şükrü artık Beyefendi)olmuştu.Bir milyon sahibi olunca,etrafındakilerin,kendisine karsı muameleleri büsbütün değişmişti,her yerde,şimdiye kadar görmediği saygı ve sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Ekspreste doğan çocuğa Güney adı verildi Diyarbakır 17 TURKTEL)istanbul'dan hareket eden Güney ekspresi şehrimize yaklaştığı sırada,yataklı vagon yolcularından Remziye Arslan adında bir kadın,gece yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Kızılay Aband kampı açıldı Kstanbul Üniversitesi ve yüksek okullar talebeleri için Kızılay tarafından dün Aband'da bir kamp açılmıştır.3 devreli olan bu kam» pa 600 öğrenci katılacaktır.Her dev resi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Cemiuet GEZİLER Türk Kadınlar Birliğinin tertip ettiği deniz gezisi,dün aksam Fasabahçe vapuruyla yapılmış ve sabaha kadar devam etmiştir.•k D.P.Kanlıca Ocağı taarfından hazırlanan mehtap gezisi dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • 1949 yılına kadar Sovyetler Jirliği aşırıdaki memleketlerle karşılıklı yardım muahedeleri imzalamış bulunuyordu:1942 de Çekoslovakya ile,1945 de Polonya ile,1948 de Romanya ile,1948 de Macaristan ile.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • r HİCRÎ Pazar 18 Temmuz RUMİ 1373 17 137» S Zift*.1984 Teaunnz VAKİT VASATİ EZANİ Gün*f 4.43 9.05 Öğle 12.20 442 İkindi 1618 8.40 Upn 193» 12.00 Yatel 21.34 1.56 Imı&k 232 654 V ı J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • İki hırsız dün hüküm giydi Bir şebeke halinde çalışan ve şehirde müteaddit ev soyan Faruk Okur,Semih Benlik ve Idris Salarak adında üç hırsız yakalanarak adliyeye verilmişlerdi,ikinci Ağırcezada muhak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Emlâk Bankası evleri Umum Müdürlüğün yakında izahatta bulunacak Emlâk Kredi Bankası taralından Levent'te yaptırılan evlerin satış Hatlarının artırıldığı iddiasiyle,Banka ile mevduat sahipleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Beşiktaş kazası dahilinde yapılan teftişler Beşiktaş kazası dahilinde Şehir Meclisi Azaları ile birlikte Beşiktaş Kaymakamı ve Belediye Şube Müdür Muavini,üç gündenberi geceli gündüzlü kontroller yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Dün üç Vekil şehrimize geldi Dün sabahki ekspresle Maliye Vekili Hasan Polatkan,Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes,Münakalât Vekili Muammer Çavuşoğlu istanbul'a gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • HALKIN SESİ lı ı "ı ili.Iıı1 ıı"1 iuSSSmSt Vapur büfecilerinin yarattığı inhisar!Adresi bizde mahfuz bir oka* yucumuz yazıyor:«Sayfiyelerin büyük rağbet gördüğü bu günlerde şehir hattı vapurlarında ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Bahar ve Çiçek Bayramı şenlikleri uzatılıyor Belediyeye 100 imzalı bir istida verilerek Parkın kapatılmaması istendi Gülhane Parkmdaki eğlenceler büyük bir rağbet görmektedir.Bu arada düne kadar parkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Sağlık Müdürlüğünün faaliyeti Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü Teşkilâtı tarafından son bir hafta içinde 1357 esnaf teftiş edilmiştir.Bunlardan 35 yer hakkında Türk Ceza Kanununa cöre muamele yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Gecekonduyu yıkan erler yakalandı Bakırköy'de müessif bir hâdise olmuş ve Betül Yüce adında bir kadına ait gecekondu,bir asteğmen tarafından,emrindeki erlere yıktırılmıştı.Müessif hâdise ile ilgili ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • 39 ilkokul tamir ettiriliyor Belediye şehirde yeni ilkokullar yaptırırken bu arada mevcutların da tamirine karar vermiştir,ilk olarak 39 ilkokul binası tamir ettirilecektir.Tamir olunacak ilkokullar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Tahsisler zamanında tevzi edilecek İktisat ve Ticaret Vekâleti tara» fundan verilen tahsislerin,fiat kontrolü formaliteleri dolayısiyle T.C.Merkez Bankası tarafından derhal tevzi edilemediği anlatıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Tahsisleri yapılmış ithal talepleri İktisat ve Ticaret Vekâletince ithal taleplerine yapılan ve T.C.Merkez Bankasına intikal eden tahsislere ait muamelelerin bu ay sonuna kadar tekemmül ettirilmesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Ziraat piyasası kuruluyor Paris'ten bildirildiğine göre,Paris'te toplanan 17 memleket temsilcileri Fransa'nın Yeşil Kartel Plânını OEEC nin bir zirai piyasası haline getirilmesini derpiş eden İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Dün şehrimizde ölümle biten dört kaza oldu Dün şehrimizde ölümle neticelenen dört kaza olmuştur.Eyüp'te Yenidoğan mahallesinde Mehmet Sarıoğlu'na ait taş ocağında çalışan Ahmet Yeşilbağ adında bir ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Suni bira buhranı yaratan bayiler Yapılan teftişlerde 14 bâyiin ruhsatı geri alındı inhisarlar Umum Müdürlüğü her tarafa bira verdiği halde sun'î bir bira buhranı yaratılmış olması,bu idareyi harekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı beyannamesi Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı yayınladığı bir beyannamede,Santral Mensucat Fabrikasından çıkarılan 87 genç işçinin uğradıkları madd!ve mânevi zararlar üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Belediye bütçesi İstanbul'a gönderildi istanbul Belediyesinin 954 yılı bütçesi,Dahiliye Vekâletûıce tasdik edilerek şehrimize gönderilmiştir.Yeni bütçedeki kadrolara göre,Belediyeye bağlı bir kısım da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Kiracı Evsahibi kavgası Beyazıt'ta,evsahibi kiracı ihtilâfı yüzünden kanıl bir kavga olmuştur.Mercan'da Semaver sokağında 6 numarada kiracı olarak oturan Meh met Bican Ozyaydı ve Ahmet Kara,evsahibi F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Belediye Yapı Kooperatifinin kongresi dün yapıldı Belediye Müntesipleri Yapı Kooperatifinin senelik kongresi,dün saat 14 te Belediyede,Şehir Meclisi salonunda yapılmıştır.Fenan Aras'ın kongre başkanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • PAIA» SOHBETLER Deniz tatlı su olursa Uygunsuz vaz'iyet!Kıyamet alâmeti!Deniz tatlı su olursa.Amerikalılar deniz suyunu tatlı su,hattâ içme suyu yapabilecek bir usul bulmuşlar.Bizim gazetelerden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • KISA HABERLER Gazi Eğitim Enstitüsü İle Çapa Eğitim Enstitüsüne girmek üzere ilimizden müracaat eden adayların giriş imtihanları 20 temmuz salı günü Çapa Eğitim Enstitüsünde yapılacaktırir 22 temmuz 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Avukatlık ücreti hakkında alınan karar Hukuk Genel Heyetince,avukatlık ücretleri hakkmda bir tevhid-i içtihad kararı alınması ve gayri muayyen meblâğlarda ücretin yüzde üzerinden ödenmesi usulünün kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Meriç üzerinde yeni bir köprü kuruluyor Ankara 17 AA.Türk Yunan hududunda ipsala Kipi yolunda,Meriç nehri üzerinde ceman 35 gözlü ve 802,50 metre uzunluğunda betonarme ipsala köprüsü inşaatının Türk v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisinin satın alacağı mavnalar Ankara 17 AA.Son günlerrlf» gaaetelprde «Toprak Ofis harice 80 mavna sipariş etti ve bu hal işçilerimizi üzdü» şeklinde bazı haberler üzerine Toprak M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Plajlarda hırsızlık vakaları alâkalıları düşündürüyor Plâjlardaki hırsızlık vakaları,bu kabil yerlere gidenleri korkutup düşündürecek kadar fazlalaşmış ve temmuzun birinden düne kadra 32 plaj hırsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Ankara Briket Fabrikası dün törenle açıldı Ankara,17 AA.Etibank'ın teşebbüsü ile kurulan Ankaya~Briket Fabrikası,bugün saat 10.30 da yapılan bir törenle işletmeye açılmıştır.Açılış töreninde İşletmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Üvey çocuğuna döven kadın,6 ay hapis yatacak Geçen nisan ayı içinde,Şişli'de bir hâdise olmuş ve Mustafa Yüksel adında 11 yaşlarında bir ilkokul talebesi,üvey annesi Melâhat Yalçın adındaki kadının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • POLİSTE ir Şehrimizde misafireten bulunan Gaziantep istasyon tesisatı teknisyenlerinden Jozef Budavarı'nın,2450 lirası dün sabah istiklal caddesinde zarfçılık suretiyle çalınmıştır.Suçlular zabıtaca a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1954
  • Evlenmeye dair alınan bir karar Boşanma vakalarında beklenmesi gereken iddet müddetiyle evlenme memnuniyeti cezalarına ait sürenin ilâmda yazdı karar tarihinden mi,yoksa kesinleşme tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Faruk'un mücevherat koleksiyonu satılıyor New-York,17 AA.Şehrin en büyük mağazalarından biri olan Gimbels'de dün eski Kral Faruğa ait 56 parça nadide mücevher teşhir edilmiştir.Binlerce meraklı Faruğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Yunanistan Kraliçesi ameliyat olacak New Vork 17 A.P.The Jounal American mecmuasının bildirdiğine göre,Yunanistan Kraliçeci Frederika,mühim bir kulak ameliyatı geçirmek üzere bu yaz Birleşik Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • B er I i n d e k i Rus anıtı kaldırılıyor [Baştarafı 1 incide] kadar çeşitli hâdiselere sebebiyet vermiştir.Rusların,beklenilmedik bu müracaatları herhalde is'af edilecektir.Anıt Tank'ın nisan 1945 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Dün iki eroin satıcısı yakalandı [Baştaraf ı 1 incide] Hasan,eroini Mehmet Kurtuluş admda 40 yaşında bir sabıkalıdan aldığını söylemiştir.Bunun üzerine Mehmet de yakalanmış ve suçlular hakkında takiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Japonya'da dizanteri salgını başgösterdi Tokyo 17 AA.254 nüfusu bulunan Kamizato köyünde dizanteri salgını başgöstermiştir.Köylüler dini inançlarına aykırı olduğu bahanesiyle tıbbi müdahaleye razı olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Fuar Müdürünü hırsız zannetmiş [Baştarafı 1 incide] şaata giren bir hırsızın tekrar geleceğini tahmin ederek,eline büyükçe bir balyoz almış ve bir duvarın arkasında,gölgenin yaklaşmasını beklemiştir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • ArsenaPin yeni bir transferi Johannesburg Afrika)17 SİL A.İngiltere'nin meşhur futbol takımlarından Arsenal,21 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Charles Hurly'yi almağa karar ver» mistir.Geçen sene İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Doğu Almanyadaki Rus kumandanı azledildi Londra 17 A.A.Moskova Radyosunun dün gece bildirdiğine göre,Rusya'nın Doğu Almanya'daki Büyük Elçisi ve işgal kuvvetleri kumandanı General Vladimir Semen ov ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Uş buutlu film seyretmek isteyen boğa Alicante,17 TÜRKTEL)Şehir salhanesinden kaçan bir boğa,üç buutlu film göstermekte olan açık hava sinemalarmdan birine girmiştir.Filme dalmış bulunan seyirciler,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Devlet Su işleri 1.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:istanbul'da Haliç Sütlüce Karaağaç caddesi 89 numarada bulunan 773 ton çimentonun Bursa'da Bölge Mıntakasında ve aşağıda gösterilen mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Kâr hadleri kararnamesi [Baştarafı 1 incide] Bölge Ticaret Müdürlüklerine,Belediyelere ve Ticaret Odalarına bildirilmiştir.Yeni kararnamenin tatbikine başlanması Üe piyasada bir ucuzluğun başlamasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • f ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j BİNA ENKAZI VE ARSA SATILACAK 1 Lânga'da Camiişerif Sokağında 36 numaralı maili inhidam bina enkazının 1500,21 lira keşif bedeli üzerinden satılması,ilk teminatı 112,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır ve koyun eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Kraliçeliğe Alman Güzeli namzet Baştarafı 1 incide] si teshir etmiştir.Dün akşam verilen bir kokteylde,Alman güzeli koca bir pasta yiyerek gazetecileri hayretler içinde bırakmıştır.Bunun üzerine fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Keops ehramının mukaddes sandalı Kahire,17 AA.Arkeolog Kemal El Mallak,son zamanlarda Keops ehramında keşfedilen cMukaddes sandalın» bir çift küreği bulunduğunu söylemiştir.Arkeolog ve tarihçiler aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Gangster «makineli tüfek» öldü Leavenworth,17 AP)Amerika'nın maruf sabıkalı' haydutlarından «Makineli Tüfek» lâkabını taşıyan Chicagolu George Cally bu gün Cansas eyaleti Federal hapishanesi hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Be van,Churchill için «abdal» dedi Durham 17 AP.ingiliz işçi Partisinin solcu grupu lideri Aneurin Bevan bugün burada bir mitingte yaptığı konuşmada Başbakan Churchill hakkında «aptal» tâbirini kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Milliyetçi ve Kızıl Çin donanmaları çarpıştı Taipeh 13.AA.Milliyetçi Çin Müdafaa Vekâletinden bugün bildirildiğine göre,Komünist Çin'e ait 9 harb gemisi ile Formoza'daki Milliyetçi hükümete mensup iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Hindiçinî'de kanlı savaşlar cereyan ediyor On bin kişilik bir Fransız Vietnam kuvveti kızıllara karşı taarruza geçti Hanoi,17 AA.Fransız Yüksek Kumandanlığından buttun bildirildiğine göre,10.000 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Heuss,tekrar Alman Reisicumhuru oldu Berlin,17 AP)Batı Almanya'nın Nazi ve komünist aleyhdan Cumhurbaşkanı Theodor Heuss bu gün ezici bir çoğunlukla tekrar Devlet Reisliğine seçilmiştir.Federal Parlâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Yunan Güzeli Dulles'i öpecek Atina,17 AP)Amerika Dışişleri Vekili John Foster Dulles,Yunanistan güzellik kraliçesi seçilen Rika Dialina'ya tesadüf edecek olursa,kendisini belki de pek hoşuna gidebilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Hipnotizma yoluyla hırsızlığa teşvik [Baştarafı 1 incide] muştur.1951 şubatında aynı şekilde bir bankayı soydurmaya teşebbüs etmiştir.12 kişiden müteşekkil jüri heyeti,suçluyu Danimarka kanunlarının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • M.Gençlik Teşkilâtının yıllık kongresi dün yapıldı [Baştarafı 1 incide] üzerinde de duran teşkilât üyeleri bu dâvanın halli için harekete geçmek üzere bazı kararlar almışlardır.Müteakiben W.A.Y.kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Pencab'ı çekirge istilâ etti Yeni Delhi,17 A.A.Peneabın Hindistan Pakistan hududunda geni» bir sahayı çekirgeler istilâ etmiştir.Hindistan hükümeti,çekirgelerin imhası için derhal tedbir almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Izmirde taşıt işçilerinin yaptığı grev devam ediyor [Baştarafı 1 incide] İlgili makamlar tahkikata ehemmiyetle devam etmekte ve işçilerin teker teker ifadelerine müracaat edilmektedir.Önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Üçlü askerî pakt görüşmeleri tekrar başlıyor [Baştarafı 1 incide] istememekte,buna mukabil,Türkiye ile Yunanistan,NATO'ya bağlı olduklarından bu hususta vecibelerini yerine getirmekle mükellef bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Kasım Gülek dün C.H.P.nin durumu hakkında izahat verdi [Baştarafı 1 incide] H.P.deki ihtilâftan bahsetmektedirler.Sebebi aşikârdır.Evvelâ C H.P.3 milyondan fazla rey almış hatırı sayılır bir kuvvettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Ruslar Kutupta istasyon kurdular İki sabit buz dağı üzerinde kurulan istasyonlarda ilmî araştırmalar yapılıyor Moskova,17 AP)Tass Ajansı bugün Sovyetler Birliğinin kuzey kutbu yakınlarında 2 sabit buz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Almanya İsrail münasebetleri Bonn,17 AA.Batı Alman* ya Hükümet makamları Almanya-İsrail arasında mevcut statünün değiştirileceği hakkında hiçbir malûmata sahip olmadıklarını beyan etmişlerdir.Bir hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • İnfilâk eden fabrikanın kurbanları Chestertown.17 AA.Dün Chestertown silâh fabrikasında vukubulan infilâk neticesinde yıkılan fabrika binasının enkazı arasından 10 cesed çıkarılmıştır.Bu suretle şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Arkadaşının burnunu ısırarak kopardı Marsilya,17 TÜRKTEL)İki Kuzey Afrikalı bir kadın uğrunda kavgaya tutuşmuşlar ve yumruk yumruğa gelmişlerdir.Fakat,bir aralık kavga esnasında altta bulunan Reziyuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Japonya tepkili uçak imâl ediyor Tokyo,17 AP)Kyodo Ajansı bugün Japon «Shin Midsubişhi» ağır endüstri firmasının tepkili Sabre av uçakları imali için North Amerikan Kumpanyasiyle bir mukavele imzaladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • AlpuSlu Fabrikası kampanyaya başlıyor Edirne 17 DİLA.Alpullu Şeker Fabrikası,yeni yıl kampanyasına yarın sabahtan itibaren başlıyacaktır.Müstahsil fabrikaya pan car şevkine başlamıştır.Kantarlar faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Nixon'un şapkasız dolaşmasından şikâyet Washington 17 A.A.Senatör Albert Morano,Başkan Muavini Nixon'a,bilhassa resmî ziyaretlerde kullanması için çeşitli şapkalar hediye etmek teklifinde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Suudî Arabistan,Amerika'nın teknik yardımını reddetti Washington,17 AA.İyi haber alan kaynaklardan dün gece açıklandığına göre,Suudi Arabistan,Birleşik Amerika'ya yaptığı müracaatta,teklif edilen yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Cenevrede nihai müzakereler bugün başlıyor Mendes France ile Molotof arasındaki görüşmelere büyük ehemmiyet veriliyor Cenevre 17 A.A.Cenevre görüşmeleri gün geçtikçe daha basit bir manzara arzetmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • I ki politikacı düello ediyor Havana,17 AA.Kübalı iki politikacı Meksika'da düello etmeye karar vermiştir.Bu şahıslar Ortodoks Partisi başkanı Agramento ile eski Millî Eğitim Vekillerinden Arango'dur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Orta Doğunun petrol istihsali Washington,17 AP)Amerikan Petrol Müstahsilleri Cemiyeti bugün yayınladığı bir raporda.Ortadoğu bölgesinde ham petrol istihsalinin 1948 53 devresinde %113 nisbette bir art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Malatya suikastının duruşması dön sona erdi [Baştarafı 1 incide] edilmiştir.Hâdiseye birinci derecede methaldar olan Şerif Dursun,İlhan Özcivelek.Hüseyin Yabacı,Mahmut Şentürk,Musa Sarhun,Abdülvahap A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Nalo Sulh Sergisi açıldı [Baştarafı 1 incide] Ord.Prof.Vali Gökay bulunmuştur.Merasime saat 11 de İstiklâl Marşı ile başlanmış ve Serginin ön cephesindeki bayrak direklerine NATO devletlerinin bayrakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Atom enerjisinin kömür ve petrolle rekabeti Washington,17 AA.Atom enerjisi komisyonu başkanı Ster ling Cole,dün gece televizyonla yayınlanan bir konuşmasmda,atom enerjisinin sanayide kullanılması mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Robenson adası batmak üzere Vlapasaiso,Şili)17 AA.Arkeologlar tarafından hazırlanarak hükümete verilen bir raporda «Robenson Krüzoe» adı verilen Juan TeYftaritfeY «aasîhın* "'gittlfcse"ThıK*-ra gömüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Fransızlar Tunus'a yeni kuvvetler sevkediyor Gün geçtikçe artan tedhiş hareketlerini önleyebilmek için askerî birliklerin derhal takviyesine karar verildi Tunus,17 AA.Dün Tunusta yeni hâdiseler vukua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Burgiba Parise gidiyor Lorient,17 AA.Mayıstan beri Lorient açığındaki Groix adasında gözaltı edilmiş bulunan Tunus Milliyetçi Partisi Lideri Habip Burgiba bir Fransız mayin tarama gemisiyle bu sabah L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1954
  • Siyasî İcmal Ver yüzünde sulhu temine çalıştı-Rinı iddia eden Hindistan da bir türlü komşusu Pakistan'la geçinemiyor.İngiliz Hind İmparatorluğunun mirasını paylaştıkları zaman bir Keşmir dâvası çıkard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • Landy,Bannister ile karşılaşıyor Londra,17 SHA)İki gün önce Vanconver Kanada)e gitmiş olan 1 mil dünya rekortmeni Avustralyalı John Landy,İngiliz İmparatorluk oyunlarında yarışlara katılacaktır.Landy,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • Torino'da yapılacak yüzme yarışları Londra 17 S.H.A.31 ağustosta Torino'da yapılacak olan Avrupa yüzme şampiyonasına katılacak ingiliz millî takımına Jack Wordrop ve Bert Wordrop adlı ikiz kardeşlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • Bristol City'nin yeni antrenörü Londra,17 ŞHA)Bristol City Kulübü eski İngiliz millî takımının ve Arsenal'in sağ hafi olan Wilf Copping'i antrenör olarak almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • Yeni parlayan Japon kadın tenisçisi Tenis âleminde son senelerde parlayan kadın tenisçilerden biri de Japon Sachiko Kamo'dur.Wjmbledon'da meşhur Avustralyalı Edda Strecker'i 6-3,7-5 mağlûp etmesiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • Malzeme Alınacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden F.O.A.dan temin edilecek kredi ile Amerika'dan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır.1 13 adet Station vagon 2 4 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BIB TAZ GECESİ BUT ASI)Komedi Taam:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Hartada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • lîıUhul ABONE ŞARTLARİ Lr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 83 80 Uç aylık U 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleketlere iki misildirt L A N ŞARTLARİ 2 ve 8 üncü sayfa cirit 4 T.L.4 üncü sayfa sant &80 TJ» Dûnlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • 12 3 4 5 LU-2IJB I 6 7 8 9 10 11 3 4 ¦P o II T—J-J ¦H hor 8 10 11 ¦T Soldan Sağa:1 Astığı astık kestiği kestik,Su.2 Sondaki harf siz fikir çoğul)3 Dini vazife,Kabından dışarı çıkan.4 Keder verici.Neba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde Çorlu As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnameler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • İsparta Gönen İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden Fiatı Cinsi Miktarı LiraKr Elbiselik Molina kumaş 1326 met 24 00 Orkardan iskarpin 510 çift 22 00 Kaput bezi 4000 met.1 35 Gömleklik poplin 1275 3 50 Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • immmWm^ V i»y Dün Lido'da yapılan yarışlardan bir görünüş Karadeniz Kupası yüzme yarışları dün yapıldı Büyüklerarası müsabakalarda Yüzme İhtisas ortada Beykoz,küçüklerde Refiispor linçi oldu Vi=Karade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • Aslen Galatasaraylı olan bir şöhret:Şükrü Sönen b i r futbol yıldızı!Şükrü'nün bu mevsim oynayıp oynamıyacağı henüz belli değil Transfer hareketlerinin bir hayli kızıştığı bu günlerde,kulüplerin hangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • wmsx iatları 888$ JfYg l C fi İst.Borsasının 17/7/954 i Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 640
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • HASTALIĞIN MEVSİMİ YOKTUR Yaz sıcaklarında MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMAZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI GRİPİN 0 fazta güneşte dur* maktan mütevellit baş ağrısı ve kırıklığa karşı başarı ile kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk OEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Jackie Gleason orkestrası Pl.13.45 Şarkılar Safiye Ayla 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.40 Türküler Şen Kardeşler 15.00 Oda müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1954
  • T.ZİRAAT BANKASI Galata Şubesi ile Hâl Bürosunda Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar iğin 50.000 Liralık Hususî bir ikramiye tertip edilmiştir.15 Eylül 1954 tarihinde yapılacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4