Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yepyeni bir şekilde çıkmak üzere giriştiği hazırlıkları tamamlamak üzeredir.Haberde doğruluğu,yazıda kaliteyi,resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • İlk tepkili nakliye uçağı bugün sefere çıkıyor New-York,16 TÜRKTEL)Amerika'da inşa edilen ilk tepkili nakliye uçağı yarın ilk seferini yapacaktır.«707» tipindeki bu uçak,95 ton ağırlığında ve 39 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Radyo programlarında yapılacak ıslaha!Ankara Radyosunun neşriyat saati uzatıldı ve Türk musikisi programlarına daha fazla yer verildi Ankara,16 MİLLİYET)Rad-okuyan Şerif Arzık'dan bu vazife yoları Isl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • m Zimmetine 61 bin lira geçirmiş 1î Bir müddet önce bin lira zimmetine geçirmek iddiasiyle mahkemeye verilen Denizcilik Bankasmm Ankara Acentası Aziz Fadıhan'm duruşmasına dün başlanmıştır.Resim sanığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Edebiyatçılar kongresi Türkiye Edebiyatçılar Derneği senelik genel kurul toplantısı dün Ankara'da yapılmıştır.Çok hararetli geçen kongrede yeni idare Heyeti seçilmiş,ve Anıt Kabre gidilerek tazim duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • İzmirde bir bekçi karısı ve kayınvalidesini yaraladı Güpegündüz vukubulan hâdise sırasında yoldan geçen genç bir kız da ağır şekilde yaralandı Izmir 16 MİLLİYET)Bugün sabahleyin şehrimizde kıskançlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Deniz Ticaret filo muz Amiral Necati özdeniz,Bankanın çalışmaları hakkında izahat verdi Denizcilik Bankası idare Meclisi Reisi Amiral Necati Özdeniz,Denizyolları işletmesinin son durumu ile yeni alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Avnktlık ücretleri Gayri muayyen meblâğlarda ücretin yüzde üzerinden alınması usulü kaldırıldı Ankara,16 MİLLİYET)Temyiz Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesinin kararı üzerine Hukuk Genel Heyetince avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Amerikada Türk moda defilesi Washington,16 AP)Memleketin birinci sınıf müzelerinden Smithsonian Enstitüsü kostüm koleksiyonu menfaatine dün gece burada tertiplenen bir Türk moda defilesinde Amerika Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Şeker buhranı önleniyor Şehirdeki sıkıntı son günlerde oldukça hafifledi istanbul'un şeker sıkıntısını önlemek maksadiyle ilgililerce alman ciddî tedbirler,semeresini vermiş ve bu yüzden şeker darlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • «NATO Sulh Yolu» Sergisi Bir müddettenberi açılış hazır lıkları yapılmakta olan «NATO Sulh yolu» isimli sergi bugün saat 11 de Taksim gezisinde Başvekil Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • f II ft İpsala'da bir horoz tavuk oldu Cinsiyet değiştiren horoz,yabancı civcivleri toplıyarak kuluçkaya yattı İpsala,16 MİLLİYET)Kazamızın Koyunyeri köyünde bir horoz cinsiyet değiştirmiştir.Horoz,ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Taşıt isçilerinin grevi yüzünden felce uğrayan İzmir limanının evvelki günkü hali İzmirde taşıl işçilerinin grevi dün de devam elli M—ı—Tevkif edilen 24 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • PAPAGOS,UÇLU ASKER!PAKTIN DERHAL İMZALANMASINI İSTİYOR Yunan Başvekili anlaşmanın biran evvel akfi için Adnan Menderes ve Mareşal Tito ya müracaat etti Mareşal Papagos,"ittifakın gecikmesi arzu edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • DP.büyük kongresi Eylül sonunda yapılacak kongrenin kulis faaliyetleri şimdiden başladı Ankara,16 MİLLİYET)DPbüyük kongresi eylül sonunda veya ekim başmda toplanacaktır.Partinin Ankara teşkilâtında şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • CENEVRE YOLUNDA İngiltere Hariciye Vekili Anthony Eden Pariste Fransız Başvekili Pierre Mendes-France ile uzun bir görüşme yapmış ve Cenevrede yapılacak müzakereler hakkında görüş birliğine varmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Bir Asteğmenin zorla yıktırdığı gecekondu Bakırköy jandarma komutanlığı ve askerî makamlar,bir gecekondunun yıkılması hâdisesine el koymuşlardır.İddiaya göre,Zeytinburnundaki birliklerden birinde Aste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Bursada sıcaklardan iki köy imâmı çıldırdı Bir müddettir devam eden bunaltıcı sıcakların tecennün eden iki imam müşahede altına tesiriyile alındı Bursa,16 MİLLİYET)Şehrimizde çok şiddetli sıcaklar hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1954
  • Amerikada sıcaklardan ölenler 150 kişiyi buldu New-York,16 AP)Dün Amerikada sıcaklardan ölenlerin sayısı 150 ye çıkmıştır.Yalnız Oklahoma,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Vapur mu?Ecel Beşiği mi?ULUNAY Hâdise ehemmiyetsiz olmakla beraber hafızamda bir yer tutmuştur.Bundan aşağı yukarı 35 sene evvel bir yaz mevsimi Adadan dönüyordum.Eski,yandan çarklı vapur iğne atılsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • HİCRÎ Cumartesi 17 Temmuz 1954 1 RUMİ U7f 4 Temmuz tan u Zilkade VAKİT VASATİ ezan!Güneş Ogle fitindi 4V|gm Yatsı imsak k_4.43 12.20 16.18 19.39 213& 2.31 9.04 4.41 8.40 12.00 157 6.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Cemiuet KONGRELER:Ar Gazeteciler Cemiyetinin fevkalâde topiantıaı,19 Temmuz pazartesi günü saat 14 te Gazeteciler Cemiyeti Lokalinde yapılacaktır.ir Plâstikçller Cemiyetinin senelik kongresi,20 Temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Musikimizin muntazam bir tarihini vücude getirmek istiyenlerin vesika kıtlığı ile karşılaştıklarını müteaddit defalar yazmıştım.Bu sebeble tarihe taallûk eden irili ufaklı ne kadar kayda tesadüf edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • HALKIN SES)Galatasaray postahanesi Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Galatasaray postahanesi,hemen hemen şehrin en göze carpan bir yerindedir.Ve burası bilhassa,ecnebilerin en cok uğradıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • hîkaye)Büyük ikramiye f II.Bi Şükrü,her günkü gbi,bir insanın zor sığabileceği,mini mini tahta barakasının önünde,iskemle yerine kullandığı tahta sandığa oturmuş.«İlimon ektim taşa,ilimon yar aman.Diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Manaygat;ta¦.IZjawtokJfchız Kaçırıldı Antalya 16 MILUYET)Manavgat kazamızın Hacı Ali köyünde,Bayram isimli 20 yaşlarmda bir genç,köyün 17 yaşmda en güzel kızı Ummühan'ı evlenmek için babasından istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Antalya'daki turistik otel tamamlanmak üzere Antalya 16 MİLLİYET)Şehrimizde inşa edilmekte olan büyük turistik otel tamamlanmak üzeredir.Otel,muhtemelen önümüzdeki ay başmda açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • İzmir'de halk oyunlarına katılacaklar seçiliyor İzmir,16 TÜRKTEL)İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin teşebbüsü ile yapılacak olan milli halk oyunları müsabakalarına Ege bölgesinden katılacak olanları seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • İstanbul'da Birleşik İdarenin ayrılmasına ait hazırlıklar İstanbulda Vilâyetle Belediyenin ayrılmasına dair hazırlıklar devam etmektedir.Bu husustaki kanun yeni malî yılbaşında tatbik mevki" ine konmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • İzmir bekârları bir cemiyet kuruyorlar İzmir,16 4TÜRKTEL)Balıkesirde çıkan Ateş gazetesinin teklifi üzerine,kurulduğu bildirilen Bekârlar Cemiyeti,İzmir'de de büyük bir alâka uyandırmıştır,izmir li be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Zeynep Kâmil Çocuk Bayramı Sevimli gözlerini yurt ufuklarına Zeynep Kâmil Hastahanesinde açmış olan küçük,büyük memleket çocuklarını birbirleriyle ve ziyaretçilerle tanıştırmak maksadiyle 23 temmuz cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Zeytin mahsulünün iyi olacağı tahmin ediliyor istihsal bölgelerinden alınan malûmata göre,bugünkü hava şartları,zeytin mahsulü için normal ve hattâ müsait denilebilecek şekilde gitmektedir,ilk tahminl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Liselerde olgunluk neticeleri belli oldu Şehrimizde mevcut 12 liseden 10 unda 1954 yılı haziran dönemi olgunluk imtihanları neticeleri katt olarak belli olmuştur.Yapılan istatistiklere göre,Edebiyat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Üzerinde kftma bulunduğu için tevkif edildi Yalova'dan şehrimize gelen Emin Ergül adında birinin üzerinde 40 santim uzunluğunda bir kama bulunmuştur.Yalova'da Mustafa Kaya admda bir çiftçinin yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Yüz bulamadığı erkeği tırmıkladı Bu yüzden de beş gün hapse mahkûm oldu Kachköyde oturan zengin bir ailenin lise tahsili yaptığı bildirilen 19 yaşlarındaki kızı Resmiye Gül dün beş gün hapse mahkûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Sağlık Vekili bugün İzmir'e gidiyor Uç gündenberi şehrimizde bulunan Sağlık Vekili Dr.Behçet Uz,dün Zeynep Kâmil Hastahanesini,Üsküdar sağlık merkezini,Taksim Verem Savaş Derneğini ziyaret etmiş,tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Vali,basın toplantısı tertip etti istanbul Valisi tarafından 20 temmuz sah günü saat 13.30 da Büyükdere Bahçe Kültürleri istasyonunda basın mensupları şerefine bir meyva toplantısı tertip edilmiştir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Şehir galerisi hizmete giriyor Memleketimizde sanat hareketlerinin günden güne artışı ve şehrimizin büyük bir galeriye olan ihtiyacı karşısında Belediyece Beyoğlu,istiklâl caddesinde eski ipek sinemas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Alsancak limanının inşaatı başlıyor Nafıa Vekâleti tarafından Alsancak'ta inşa edilecek yeni limana ait tekliflerin incelenmesi bugünlerde tamamlanacaktır.Liman inşaatı için milletlerarası şöhreti hai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Altı tacir kaçakçılıktan mahkemeye verildi Vergi kaçakıçlığı yaptıkları ve hileli fatura tanzim ettikleri tesbit edilen 6 tacir hakkında gereken kanunt muamele yapılmış ve dün adliyeye verilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Beyoğlu Kaymakamlığının teftişleri Beyoğlu Kaymakamlığı,Vilâyetin bu husustaki emirlerine uyarak kontrolleri sıklaştırmıştır.Son bir ay içersinde 1800 esnaf ve müessese kontrol edilmiş bulunmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Milli Gençlik Teşkilâtı kongresi toplanıyor Bugün saat 14.30 da Federasyon merkezinde yapılacak olan kongre üç gün sürecek Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı kongresi bugün saat 14.30 da Federasyon merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Zekâi Okan emekliye ayrılmıyor M.M.V.istanbul Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Dünkü sabah gazetelerinin ikisinde Orgeneral Zekâi Okan'ın emekliye ayrıldığına dair çıkan havadis tahkik edilmiş ve neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Jet uçakları merasimle tesellüm edilecek Kanada hükümetinin memleketimize verdiği tepkili uçakların hava ordumuz tarafından tesellümü münasebetiyle yarın Eskişehir'de büyük*-bir törteır yapriaeâlftır;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Necip Fâzıl hakkında yeni tahkikat açıldı Büyük Doğu mecmuasında yayınlanan bazı yazılar suç mahiyetinde görülmüş ve mecmuanın sahibi Necip Fâzıl Kısakürek'le,yazı işleri müdürü Hakkı Karabulut hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Rusya,canlı hayvan alıyor Son günlerde canlı hayvan ihracatında mühim bir artış görülmektedir.Ticaret Vekâletinden alâkadarlara gönderilen bir tamimde,Rusya'nın Şark vilâyetlerimizden canlı hayvan ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Ankara vapuru gitti Ankara vapuru dün saat 12 de 536 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Vapurla gidenler arasında Riverpol Başkonsolosu Orhan Tahsin Günden,Mısır Ankara Ataşemiliteri Muhib Safi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Defterdarlıkta beş memur emekliye ayrıldı 5434 numaralı kanunun hükümleri gereğince,65 yasını dolduran memurların tekaüde şevkleri devam etmektedir.Bu cümleden olarak,Defterdarlık teşkilâtına bağlı 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Döviz kaçakçıları dün tevkif edildiler Geniş mikyasta döviz kaçakçılığı yaptıkları tesbit edilen Selanik Ban kası merkez şubesinin muhaberat şefi italyan tebaalı Kastello Hristofolos ile suç ortağı Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Topkapı,Edimekapı ve Yedikule tramvayları arttırıldı Son günlerde yolcu sayısı bir hayli artmış bulunan Topkapı,Edirnekapı ve Yedikule mıntakası ahalisinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere bu hatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Uyuşturucu madde kaçakçıları tevkif edildi Uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları tesbit edilen ve Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları tarafından yakalanmış olan Havva Kanısıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Kapanan çivi fabrikaları Altı fabrika kapanınca fiatlar yeniden arttı Şehrimizde,ham madde darlığı yiuründen kapanan fabrikaların sayısı artmaktadır.Bu arada çivi imalâthaneleri de ham madde yokluğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Japonya'ya pamuk ihraç ediliyor Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,Japonya'ya Çukurova pamuklarım tanıtmak maksadiyle 2 bin ton pamuk ihracatı kararlaştırılmıştır.Bu ihracat Çukurova'dan yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Elektrik Umum Müdürü Ankara'ya gitti Elektrik idaresi Umum Müdürü Kâmuran Görgün,idareye ait bazı işler üzerinde ilgililerle temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya gitmiştir.Kâmuran Görgün bu arada,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • Haziran ayında sağlık faaliyeti II hududu dahilinde bir ay içinde zuhur eden bulaşıcı hastalık mihrakı yerlerle civar semtlerinde alınan sıhhî tedbirler meyanında,Belediye sağlık ekiplerince 1140 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • KISA HABERLER Şehrin ana caddelerinde bazı dukan ve apartmanlarından paspas vesae silkelendiğine tesadüf edilmekteir.Belediye mevzuatına aykırı buinan bu vaziyet daimi surette kontıl edilecek ve silke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • ocağının parlamasile muhtelif yerlerinden yanmış ve Bakırköy Akıl Hastahanesine kaldırılmışlardır.•k Dün gece Beyoğlundaki Kokteyl ve Çay salonlarında yapılan kontrol neticesinde,kartonsuz çalışan 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1954
  • İspanya Büyük Elçisi gitti Memleketimizden ayrılmakta olan ispanyanın Ankara Büyük Elçisi Ekselans Alfonsa Fiscovich,dün saat 12 de Ankara vapuriyle şehri* mizden ayrılmıştıristanbul Valisi Prof.Gökay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • "Nato Sulh,yolu sergisi [Baştarafı 1 incide] Bu merasimde bulunmak üzere NATO Genel Sekreter yardımcısı M.Rene Sergent bu aksam saat 21.30 da Parisden şehrimize gelecektir.Bu cümleden olarak dün İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Izmirde bir bekçi karısı ve kayın validesini yaraladı [Baştarafı 1 incide] ile kayınvaldesi Asiyeye tütün mağazasına girerlerken rastlamış ve barışma teklfiini tekrarlamıştır.Kaymvaldesi bu teklifi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • 4 Temmuz Alman Sporunda Zaferler Günü ilân edildi Münih,16 SHA)Alman spor mahfilleri,1954 senesi Temmuz ayının 4 üncü gününü Alman sporunun «zafer günü» olarak kabul ve ilin etmişlerdir.Filhakika Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Fenerbahçe'nin kongresi Fenerbahçe spor kulübünün senelik kongresi yarın saat 14 te Kadıköydeki Süreyya sineması salonlarında yapılacaktır.Sarı Lacivertlilerin bu kongresinin enteresan bir şekilde geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • inmujet iki yüzücü Yılmaz ile Enginin durumları İki genç yüzme rekordmenimiz Engin Ünal ile Yılmaz Özüak,evvelki gün uçakla Almanyaya hareket etmeden önce,kulüplerinden istifa ederek Galatasaraya inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Açıkhava voleybol turnuası istanbul Spor Oyunları Ajanlığı tarafından tertiplenen açıkhava voleybol turnuvası bugün saat 19 da Nişantaşı Kulübünün açıkhava sahasında başlıyacaktır.S.H.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Karadeniz Kupası yüzme yarışları istanbul Bölgesi Su Sporları Ajanlığı tarafından tertiplenen Karadeniz Kupası yüzme müsabakaları bu sabah saat 10 da Lido yüzme havuzunda yapılacaktır.Bu yarışların en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Basketbol hakemlerinin imtihanı istanbul Bölgesince açılmış olan basketbol hakem kursuna katılan namzetlerin yazılı imtihanları 22 temmuz perşembe günü saat 17.30 da Bölge merkezinde yapılacaktır.S.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Papagos,üçlü Askeri Paktın derhâl imzalanmasını istiyor [Bastarafı 1 incide] Hariciye sözcüsü,Papagos'un teşebbüsünün muvaffakiyetle neticeleneceği ve bir toplantı tarihi tesbit olunacağı hususunda iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Radyo programlarında yapılacak ıslahat [Baş tarafı 1 incide] ve sesi mikrofona müsait bulunan bir spiker tarafından okunacaktır.Ayrıca Hikmet Münir Ebcioğlundan açılan program müdürlüğüne de Can Okan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Bir Asteğmenin zorla yıktırdığı gecekondu [Baştarafı 1 İncide] yaşlarındaki iki «ocuğu ile birlikte içerisine girmiştir.Fakat Asteğmen Ercüment Binyılduan annesi Ulviye,dün öğleden evvel Betülü bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Cephane fabrikan İnfilâk etti Chestertown Amerika)16 A.P.Maryland eyaletinin bu şehrinde bir cephane ve hava!fişek fabrikasında vukua gelen infilâkler bugün 90 dakika müddetle şeh ri sarsmış ve tutuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Avukatlık ücretleri [Baştaraf ı 1 incide] hk ücreti tesbit edilemiyeceği bunun,yüzde ile tesbiti cihetine gidilmesi hâlinde,mutlaka bir rakkam kaydı gerektiği açıklanmaktadır.Karara mucip sebep olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Deniz Ticaret filomuz [Baştarafı 1 incide] dettenberi devam eden çalışmalarımız müsbet şekilde neticelenmektedir.1952 senesinde müesseseyi devir aldığımız zaman,bütçede 18 milyon liralık açık bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Tuna Demirperdeyi istilâ ediyor Macaristan'da fevkalâde hal ilân edildi 30 bin kişi evsiz kaldı Viyana 16 AA.Tunanın köyleri kaplaması ve demir perde gerisindeki şehirleri istilâ etmesi uterine on bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Maurice Thorez Moskovaya gidiyor Strasbourg,16 A.A.Fransa Komünist Partisi lideri Maurice Therez bu sabahki Doğu Ekspresi ile Strasbourg'dan geçmiştir.Yanında komünist mebuslardan bir grup ile oğullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Amerika'da Türk moda defilesi [Baştarafı 1 incide] teberrulara lüzum vardır.Smith» sonlan Enstitüsü halen kostüm koleksiyonunu zenginleştirmeye girişmiştir.Bu teşebbüse yardım mak sadıyla Washington'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Mayo giyemediği için tazminat aldı Londra 16 TURKTEL)Margaret Farley adındaki genç bir kadın,bundan bir müddet evvel tedavi gördüğü hastahanede,baygın bir halde yatarken,hastabakıcının koy duğu sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Cenevre müzakerelerinde bir netice alınamadı Fransız Başvekilinin Hindiçinl'de mütarekeyi temin kızıllara bazı tâvizlerde bulunacağı sanılıyor için Cenevre,16 AP)Fransız Başvekili Mendes France,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Yeni Ur harika ilâç Mobile USIS)Mobile'de Spring Hill Kolejinde teneffüs iltihaplarından muztarip çocukların hayatlarını kurtaran yeni bir harika ilâç geliştirilmiştir.Alevaire ismi verilen bu yeni il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Yağmurdan korkan hapishane kaçakları Stokholm 16 AP.Evvelki gece buradaki Langholmen hapishanesinden iki mahkûm kaçmış,fakat duvarı atladıktan sonra fikirlerini değiştirmişler ve hapishaneye girebilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Yahyalı bucağı kaza oldu,^Kayseri 16 A-AJ Develi kazasına bağlı Yahyalı bucağı bugün yapılan bir merasimle kaza haline ifrağ edilmiştir.Bu münasebetle yapılan merasimde Meclis Reis Vekillerinden Kayse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Bir bestekâr madalya ile taltif edildi Washington 16 AP)Başkan Eisenhower bugün «God Bless Ame rica» ile diğer vatani şarkılar besteleyen Irwing Berlin'e bir altın madalya vermiştir.Bestekâr,töreni mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Kutup denizlerinin suları ısınıyor Washington 16 AA.Ban Amerikalı Alimlerin kongrede ile ri sürdüklerine göre,Kutup suları bugünkü gibi ısınmağa devam ettiği takdirde 25 ile 50 sene sonra bu sularda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Türkiye'ye bir denizaltı veriliyor San Francisco,16 AP.Deniz Kuvvetlerinden bildirildiğine göre,Hammerhead denizaltısı,karşılıklı müdafaa yardımı programı çerçevesi dahilinde Türkiyeye verilmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Bir muhasebeci,kasayı soyarak dostuyla kaçtı Bursa 16 MİLLİYET)Vilâyet hususî muhasebesi ile Vilâyet Matbaasının muhasebeciliğinde çalışan ibrahim Arıcıoğlu,matbaanın kasasmdaki mevcut parayı çalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Türkiye'ye cephane siparişi yapıldı Heidelberg Almanya)16 AP)Amerikan ordusu bugün Türk «Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu» firmasiyle cephane imalâtına mütedair 874.104 dolarlık bir mukavele imzaladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Prenses Margaret'ln nişancılığı Bonn 16 TURKTEL)ingiliz Kraliçesinin bir kaç günlük ziyareti için Almanya'ya gelmiş olan hemşiresi Prenses Margaret,silâh atışlarında gösterdiği meharetle her keşi hayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Edremit Cezaevinde kanlı hâdise izmir 16 MİLLİYET)Balıkesirken alman bir habere göre,bu gün Edremit Cezaevinde mahkûmlar arasında büyük ve kanlı bir kavga çıkmıştır.Hâdise yeni ve eski mahkûmların anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Amerika Libya görüşmeleri dün başladı Eisenhower ile Libya Başvekili arasındaki müzakerelerde askerî meseleler ele alınıyor Washigton 16 AA.Başkan Eisenhower,Libya Krallığı Başvekili Ali Aneyzi ile Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • D.P.büyük kongresi [Baştaraf ı 1 incide] Bilindiği gibi,Ankara teşkilatındaki ihtilaf Benderlipğlu Çiçek» daft grupu ile Necmi İnanç taraftarları arasında cereyan etmektedir.Benderlioğlu ve Çiçekdağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Şeker buhranı önleniyor [Baştarafı 1 incide] Kaymakamları yapılan şeker tahsisini kabul etmemişlerdir.Alâkalılara gelen malûmata göre,bu kazalarda şeker satışları normal seyrini bulmuştur.Diğer kazala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Curiyede «İskenderun Sancağı Müdafaa Komitesi» namı altında bir siyasî cemiyet kurulmuş.Reisi ilk iş olarak Cumhurreisine,Parlâmento Reisine ve Başvekile iskenderun mültecileri adına telgraflar çekere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • İzmirde taşıl işçilerinin grevi dün de devam etii [Baştarafı 1 incide] bildirdiğim 24 kişi bugün geç vakit Savcılığın mümanaatına ragmen serbest bırakılmışlardır.Serbest bırakılanlar arasında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Hapishanedeyken Senatoya seçilidi Dublin,16 AA.İrlanda dün Senatoya hapishanede bulunan bir parlâmento üyesini seçmiştir.Cumhuriyetçi Partiye mensup bulunan Kelly İngilterenin şimaldeki kontrolüne şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • İki tepkili uçak dağa çarptı Tokyo,16 AP)Birleşik Amerika Hava Kuvvetlerine ait F—84 tipinde iki tepkili av bombardıman uçağı bugün Yokohoma yaltınlarında bir dağın yamacına çarparak parçalanmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Graziani,Faşistlerin başından çekildi Roma 16 AA.«İtalyan Sos yal hareketinin Neo Faşist)ku rucularından biri olup partinin başkanlığını yapmakta olan Mare şal Rodolfo Graziani bu başkan lıktan istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Almanya'da bugün Reisicumhur seçiliyor Bonn,16 AA.Almanya,yarın üçüncü defa demokratik usullerle bir Cumhurbaşkanı se çecektir.Cumhurbaşkanı 1.018 âzası olan bir federal kongre tarafından seçilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Aşk yüzünden hırsız olan kibar delikanlı İzmir 16 Milliyet)Birmüddettenberi İzmirin en büyük otel lerine dadanarak bilhassa ecnebi müşterilerin binlerce liralık kıy metli eşya ve paralarını galan yama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Bursada sıcaklardan iki köy imamı çıldırdı [Baştarafı 1 incide] Kuzey Batı eyaletlerinde de sıcak dalgasını müteakip,şiddetli fırtmalar olmuştur.Fırtmalar Ohio,Michigan'm güneyi ve Pennsylvania'da mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Konya As Sat.Al.Ko.Bşk.lığından As.ihtiyaç için 65.000 kilo kuru fasulya kapah zarf usulü İle satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 80 kuruş,geçici teminatı 3850 liradırb İhale 2 ağustos 954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Avrupa müdafaa camiası Roma 18.AJP.Avrupa Mü-l dafaa camiası muahedesi bugün bir engeli daha asmıştır.Muahede» İta!yan Parlamentosu Savunma Komisyonu taralından 19 a karsı 30 oyla tasdik edilmiştir.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Ballı Almanya'ya İltica edenler çoğalıyor Washington 16 AA.Amerikan istihbaret dairesinden bildiril diğine göre,Doğu Almanya polisin den takriben 1500 kişi senenin ilk altı ayı zarfında Batı Almanyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Almanya'ya egemenlik veriliyor Amerikan Ayan Meclisi,Almanya ile anlaşma imzalanması için karar alıyor Washington,16 AP)Amerika Ayan Meclisi liderleri Eisenhower hükümetinin,Kongrenin şimdiki oturum d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Habeş İmparatoru Mce'de Nice,16 TÜRKTEL)Habeş İmparatoru Haile Selâsiye,büyük bir Amerikan uçağı ile buraya gel» mistir.Başkan Eisenhower'in seçim kam panyasinda kullandığı bu uçak bir bar,bir istirah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Selim Sarper dün şehrimize geldi Birleşmiş Milletler Türk daîmi delegesi Selim Sarper dün sabah Zürich'ten uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Feridun Cemal geliyor New-York,16 AA.Ttirkiyenin Amerika Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin dün akşam Roma yoluyla Ankara'ya müteveccihen uçak la buradan hareket etmiştir.Büyükelçi üç senedenberi memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • Penbe Köşkü kül haline getiren yangının tahkikatı başladı Ehlivukuf tarafından dün ya] dikkati çekti.Savcılık bugün Emirgândaki tarihî pembe köşkün kül haline gelmesine sebep olan yangının tahkikatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1954
  • İki Macar takımı Cenubî Amerika'ya gidiyor Montevideo 16 S.HA.Futbol Federasyonu tarafından bildirildiğine göre,Macaristan futbol şampiyonasuun birinciliğini ve ikin ciligini kazanan Honved ve Kızıl B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Ankata M.M.V.2 Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim sortiyle 500 beş yüz metreküp mamul çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 125.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanu nun 31 inci maddesi gereğince kaPah zarf usulü ile satm alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • İst Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizin ikinci Kadın Doğum ve Radyoloji binaları yapışma ait 49999 lira 67 kuruş keşif bedelli iş kapalı zarf eksiltmesiyle iale olunacaktır.2 ihale 29/VII/954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Deniz Astsubay Hazırlama Orla Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve II.sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yakacak maddeleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle satın alınacaktırihaleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • BAŞ,DİŞ,VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT NEYROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • İst.Borsasının 17/7/954 fiatlan Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 040 040 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 İsveç Kr.54.1240 45.1240
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş,Bankamız Üsküdar Ajansı lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutarı Geçici teminatı 100.000.6.250 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • İLLER BANKASINDAN Hidro-elektrik Tesisat Projeleri Yaptırılacak 1 Aşağıda adı ve proje tahmini!bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların hidro elektrik veya hava hattı ve şebeke proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Akçadağ îlköğretmen Okulu Müdürlüğünden Cinsi Azı Çoğu Fiatı Tutarı Geçici İhale şekli KUo Kilo Kr.L.K.teminatı Un 50000 65000 44 28600.00 2145 Açık eksiltme Koyun eti 10000 13000 275 35750.00 2681.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı* yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31maddesi gereğince kapalı zarf usulile satın alınacaktır,ihalele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • muuuci i.ı.ı ABONE ŞARTLARİ Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bur aylık 4 80 EcnebJ memleketlere İki mislidirt L A N ŞARTLARİ 2 ve S üncü sayfa sant 4 Tl* 4 üncü sayfa sant 2.50 TJU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Ankara M.M.V.2.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin)adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 15.500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Denizcilik Bankası istanbul Liman işletmesi Müdürlüğüne Eminönü anbar taracalarmm 20268.54 lira keşif bedelli mastik asfalt tamiratı vahit fiat esası üzerinden teklif alma suretiyle yaptırılacakta Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Et ve Batık Kurumu Umum Müdürlüğünden istanbul'da veya Ankara'da teslim edilmek şartiyle dört adet çelik karkas ve oluklu saç kaplı baraka satın alınacaktır.1 Barakaların her biri takriben 300 metre m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • GBiPiN ıras w KİNİNLl W\WVV GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Karacabey Harası Müdürlüğünden 1 Karacabey Harasının bir teahhüt mevzuunda olmak üzere değişmez birim fiat esası üzerinden Gönen ilçesinde inşa ettireceği beş adet tavuk kümesi ile bir adet yem anbarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • ISTANBUL Belediyesi SEHÎR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erdeo Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Sahip ve Bajmunarrtrl A.N.KABA» CAN Yazı islerini dilen idare eden Mes'ul MüdUl:Panik DEM IRT AŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.İli Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlikler ihtiyacı için Eskişehir'de gösterilecek yere teslim şartiyle 5 kalem elektrik cihazı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 47260 kırk yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Kom.Bşk.lığından Asker!ihtiyaç için Sivas'ta teslim 12000 kilo koyun eti alınacaktır.Muhammen bedeli 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 liradır.İhalesi 4 ağustos 954 çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından:Fakültemiz teşkilâtı için 5 haricî,100 dahilî hatlı bir telefon santralı kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen bedeli 24.500 lira,geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş 99940 lira 09 kuruş keşif bedelli Osmaniye merkezinde yaptırılacak ilkokul inşaatıdır.2 Eksiltme 2/8/954 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10.00 da Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • 1 23456789 10 11 Soldan Sağa:1 Konversasyonlu.2 Kuşat ede» rek.Bir harfin okunuşu.3 Ufak par» ça,ide.4 ibadete davet,Bir cins de» mir.5 Tecrübe.6 Tersi tatlıdır,Teşrih ilmi.7 Baş.Afrikada bir nehir.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • R AD Y© İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Perihan Sözeri 13.45 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.15 Dans müziği Pl.j 14.30 Saz eserleri 14.50 Hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Tavşanlıda yeniden yaptırılacak As.Şube binası kapalı zarfla eksiltmesi 23/7/1954 Cuma saat 11 de Eskişehir As.Sa.AL Ko.da yapılacaktır.Keşif bedeli 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4