Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Çocuklarını pencereden sokağa atan kadın New York,14 AP)Mrs.Lucille Kennedy adû 28 yaşındaki bil kadın bugün erken bir saatte iki çocuğunu,dördüncü kat apartmanlarının penceresinden atmış ve ar* kalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • M.P.mallan satılıyor Millet Partisinin feshi mallarının maliyeye intikali ve kurucularının mahkûmiyetlerine dair Ankara 5 ci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar,Temyiz Umumî Heyetince tasdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Bir tepkili uçak kazasında 3 kişi olda Londra 14 AA.Kraliyet Ha va Kuvvetlerine ait «Victor» tipi bir tepkili bombardıman uçağı,Bedfordshire'de Cranfield civarında düşerek parçalanmış,pilot ve mürette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Bu gece ay tutuluyor Yurdun her tarafından görülecek olan hâdise li 9.4 dakika geçe başlıyor Bu gece kısmî bir ay tutulması olacak ve memleketimizin her tarafından görülecektir.Kandilli Rasathanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yepyeni bir şekilde çıkmak üzere giriştiği hazırlıkları tamamlamak üzeredir.Haberde doğruluğu,yazıda kaliteyi,resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • £4 İ T-i jt |S m2m y foSi V\ir'''vH*i k S\«J V V' 0 t is^ "rT v;ş*V v "lt* 'v-if 8 kft aa^'v l^i *Ş fi?«î T $8*^» İİİmİ i\İPör;*f v Pendik Kampı açıldı Dünya Kızılay ve Kızılhaçlar Birliği tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Başvekil şehrimizde Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Devlet Vekili Mükerrem Sarol,Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü ile Başvekâlet Hususî Kalem Müdürü Muzaffer Ersü olduğu halde dün sabah saat 11.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Bir Jet uçağımız yanarak düştü Uçağın pilotu paraşütle atlıyarak kurtuldu Diyarbakır,14 MİLLİYET)Bu sabah şehrimiz hava üssüne mensup pilot teğmen Ahmet Koçoğlu idaresindeki 14 numaralı Jet uçağı tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • «S3* s Bayar Teknik üniversitede Reisicumhur Celâl Bayar,beraberinde İstanbul Mebusları.Vali muavini,Maarif Müdürü ve Şehir Meclisi üyeleri olduğu halde dün saat 1650 da Teknik Üniversiteyi ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Gökay Kupası yüzme yarışları Fenerbahçe Kulübü 63 puvanla birinciliği kazanarak kupayı aldı Gökay Kupası yüzme yarışları dün Fenerbahçe plajında 130'a yakın müsabıkın iştirakiyle büyük bir kalabalığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Tekaüde sevkedilen belediye memurları 65 yaşım dolduran 11 memura tekaüde sevk kararı dün bildirildi İstanbul Belediyesinde 65 yaşını dolduran 11 memur emekliye sevkedilmiş ve karar dün ilgililerce ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • RUSLARIN ELİNDEN KURTU-LAN KADIN Avustralya makamlarına iltica ederek Rus casusluk teşkilâtı hakkında mühim ifşaatta bulunan Sovyet Diplomatı Petrov'un bu hareketi üzerine Ruslar karısını kaçırmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Döviz kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Selanik Bankasında çalışan bir memur tarafından edıien şebeke,43ü bin ck-akk döviz kaçırmış idare Dün yakalanan kaçakçdar ve ele geçen vesikalar istanbul p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • DOMATES FİATLARI DÜŞÜ-YOR Şehrimizde meyva ve sebze fiatlarında fiat düşüklüğü görülmektedir.Bir hafta önce 150 kuruşa satılan domates 50 kuruşa kadar düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • İzmir Radyosunu bozan sanatkâr Müdüre kızarak kavga çıkaran bir sanatkâr jandarma ile dışarı atıldı İzmir,14 MİLLİYET)Bugünkü izmir gazetelerinin bildirdiğine göre,radyodaki ihtilâfla ilgili olarak mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Demiryolu işçilerine senede 2 defa ikramiye verileck Vazifelerinde başarı gösteren işçiler,haziran ve eylül aylarında ikramiye ile taltif edilecekler Ankara 14 MİLLİYET)Devlet Demiryolları işçilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Kadıköydeki aile faciasının tahkikatı derinleştiriliyor Hâdise sırasında görgü şahid arasındaki münakaşanın ı Kadıköy'de cereyanı eden ve Fuat Peker adında bir müteahhidin karısı Dürrünnisayı öldürdük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Peynir fîatına narh kondu En iyii cins peynir 290 kuruşa satılacak Son güfılerde peynir fiatlarında yeniden bir fiat yükselişi görülmüş ve bazı yerlerde beyaz peynir fiatları 300 350 kuruş arasında sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • Orta Doğu Elçilerimizin toplantısı Bugünden itibaren içtimalar Bayar'm riyasetinde şehrimizde yapılacak Ankara 14 MİLLİYET)Başbakan Adnan Menderes'in bu sabah istanbul'a gitmesi üzerine,şehrimizde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1954
  • KÂR HADLER!KARARNAMESİ BU HAFTA MERİYETE GİRİYOR Vekiller Heyetinin tasdikinden geçen kararnamenin piyasada fiat istikrarını temin edeceği anlaşılıyor Ticaretin murakabesi ve yeni kararnamenin şekli h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • KISA HABERLER k Amerikan donanmasına mensup 7608 tonluk 52 mürettebatlı J.E.RO-3IN.SON)nakliye gemisi,16 17 temtiu-z tarihleri arasında istanbul'u ziyaret edecektir.fc Yaz mevsimini geçirmek üzere şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • HİCRÎ Perşembe RUMİ 1373 15 1370 tf Temmuz 2 1954 Temmuz YAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 4.41 9.01 Öğle 12.20 4.39 ikindi 16.19 S.39 Akşam 1940 12.00 Yatsı 21.37 1.imsak 2.28 41 V II.I—I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Birinci Cihan Harbine kadar olan maziyi hatırlayanlar,dünya* daki şeylerin ve meselâ Ameri» ka'nm Türkiye'ye kartı olan hissiyatının birçok bakımdan nasıl değiştiğine hayret ederler.Cumhurreisi Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • KONGRE Türkiye Mili!Gençlik teşkilâtının üçüncü yıllık kongresi,17 temmuz 954 cumartesi günü T.M.T.Federasyonunun Cağaloglundaki binasında yapı» lacaktır.TOPLANTI Plâstikçiler Cemiyetinin senelik topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Konya'da mahsûl bu yıl iyi değil Konya,14 MİLLİYET)Bu sene Konya Ovasının mahsul durumu geçen yıllara nazaran düşük bulunmaktadır.Mahsulün düşük olmasının sebebleri,kışın 'erken bastırması ve uzun sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Antalya'da bir köylü,üç kişiyi yaraladı Antalya MİLLİYET)Merkez kazaya bağlı Kurşunlu köyünden Mehmet Demir,ötedenberi hüküm süren ailevi geçimsizlik yüzünden karısı zinet demiri silâhla,kaynanası Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Genç ve güzel bir kızı kaçırdılar Antalya,MİLLİYET)Aksu nahiyesinin Mandırlar köyünde oturan Mehmet Aydemirin tarlasında çalıştığı bir sırada evinde yalnız kalan genç ve güzel kızı Emine Mehmet t Saçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Lübnan'lı öğrenciler bugün geliyorlar iki gündenberi Ankarada misafir bulunan 28 kişilik Lübnan öğrencileri tetkiklerini bitirdikten sonra dün trenle İstanbul hareket etmişlerdir.Öğrenciler bugün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Türkiye Mülî Gençlik Teşkilâtı kongresi Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı büyük kongresi 17 temmuz cumartesi günü saat 10 da şehrimizde toplanacaktır.Kongreye,Türkiye Milli Talebe Federasyonu,Türk Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • İran havacıları bugün gidiyorlar Şehrimizde misafir bulunan Iran Hava Harp Akademisi hey'eti dün saat 9.15 de 1 inci Ordu Müfettiş Vekilini,saat 9.30 da XV inci Kolordu kumandanını ve saat 10 da Harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • HALKIN SESİ Çöplük haline gelen cadde!Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz bildiriyor.«Temizlik İşieri Müdürlüğünün ihmali yüzünden,bulunduğumuz Beyazıt Okçularbaşı,caddesi bir çöplük halini aldı.Muhiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Dumlupınar faciasının duruşması devam ediyor Dumlupınar şehitleri vereselerinden 50 si adına Naboland acentesi aleyhine 3 üncü Ticaret Mahkemesinde açılan iki milyon liralık tazminat dâvasının durusma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Sigorta Prodüktörü imtihanı yapılıyor Evvelce yapılan imtihanlarda muvaffak olamıyanlarla yeniden sigorta prodüktörü olmak istiyen namzetlerin imtihanı bugün yapılacaktır.Bu imtihanda bulunmak üzere İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • İnsülin ithali için tedbir alındı Son zamanlarda piyasada darlığı hissedilen İnsülin ithali için Ekonomi ve Ticaret Vekâletince gerekli tedbirler alınmaktadır.Bu cümleden olarak İtalya'dan 10 bin şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • 1954 ikramiye plânında MİUOH LİRA TUTARİNDA İKRAMİYE ^50 Türkiye VT Bankası paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Yeniden bir takım istimlâkler yapılıyor Şehir trafiğinin gittikçe artması karşısında ilgililerce yeniden bazı istimlâkların yapılmasına karar verilmiştir.Bu karar gereğince,Bankalar Karaköy arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Antalya'da kadınlar,protesto mitingi yapıyorlar Antalya,14 MİLLİYET)Bir yıl önce kurulan şehrimiz memur evleri mahallesine Belediye tarafından su verilmediği,yol yaptırılmadığı,otobüs işletilmediği iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Hollandalılar Antalya'da süt sanayii kuruyor Antalya,14 Milliyet)Bazı Hollanda firmaları şehrimizde bir süt sanayii kurmak için teşebbüse geçmişlerdir.Bu maksatla Hollanda'nın Türkiye Ticaret Ataşesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Turistik Türkiye'ye ait bir film çevriliyor Antalya,14 Milliyet)Almanlar tarafından hazırlanacak olan bugünkü ve turistik Türkiye'ye ait filmin bir kısmı Antalya'daki tarihî eserler çekilmek suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • İzmir ve İstanbul'a gelecek seyyahlar Akdeniz'de Arcades transatlantiği ile seyahate çıkmış bulunan bin ingiliz turisti 21 temmuzda şehrimizi ziyaret edecektir.Burada bir gün kalacak olan turistler mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Hacca gitmek için bulunan hile İkinci defa gitmek isteyenler gemici oluyor Pasaport almak için Emniyet 4 üncü Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan hacı namzetlerinin sayısı her gün artmakta ve bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • POLİSTE ir Kasımpaşa'da oturan ismail Haker e Hüseyin Akpınar adında 27 yaşlaında iki kişi,Ali Usta adında birine ı!t 12939 plâkalı taksiyi.Tabakhane neydamndan alarak kaçarlarken,Un-Tapanında bir kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Leb i Derya yalıları Iraktan pek yakın bir hısımım geldi.Bu mevsimde Boğaziçi o harikulade manzarası,püfür püfür esen poyraz kokulu tatlı meltemi ile bütün dünyada bir tanedir.Fikretin «Bîve-i-Bâkir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Memleketimize yeni turist kafileleri geliyor Akdenizde turistik bir geziye •ıkmıs bulunan ingiliz bandrah Dreades transatlantiği 21 temmuzda imanımıza gelecektir.Gemide 1000 ngiliz turisti bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Adliye,20 temmuzda tatile giriyor Adliye daireleri 20 temmuz sahalından itibaren yaz tatiline başlanış olacaklardır.Tatil müddetince ıangi mahkemelerin nöbetçi kala-agı tesbit edilmekte ve bu hususâ h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • haziran ayı içindeki yangınlar Haziran ayı içinde şehrimizde $0 u istanbul,19 u Beyoğlu,5 i Kaiıköy,7 si Üsküdar,6 sı Bakırköy,i i Adalar bölgesinde olmak üzere eman 75 yangın vakası zuhur etniştir.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Kaçakçılara karşı açılan mücadele şiddetlendirildi Gümrük Muhafaza Teşkilâtı taramdan kaçakıçlara karşı açılan nücadele şiddetlendirilmiştir.Son air ay içinde 190 kaçakçılık vakası lmuş,bunlardan 77 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Dövülerek öldürüldüğü iddia edildi Zeytinburnunda 34 üncü sokakta oturan 25 yaşında Akçaabatlı Nazmi Pirelli adında biri,Yenidoğan mahallesinde 53 üncü sokakta Necmeddin Birelli'ye ait evin bahçesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Şehrimize gelecek olan yabancı talebe grupları Gezi ve tetkiklerde bulunmak üzere önümüzdeki günler içinde şehrimize,muhtelif milletlere mensup 300 e yakın öğrenci gelecektir.Öğrenci kafilelerinden il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğünde bugünkü toplantı Bugün saat 10 da inhisarlar Genel Müdürlüğünde,Genel Müdür Münir Kayacık'ın riyasetinde,Müskirat Federasyonu icra komitesinin de iştirakiyle mühim bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Tren rötarlarının önlenmesine çalışılıyor Dün saat 10 da,1 inci İşletme Müdürü Rüştü Sarp'ın riyasetinde İşletme Şube Müdürlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda,son zamanlarda mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Florya otobüslerinin sayısı arttırıldı Bilhassa pazar günleri halkın mesire yerlerine gösterdiği rağbet dikkate alınarak,Florya hattına işleyen otobüslerin adedinin arttırılması kararlaştırılmıştır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Ordu maliye ve hesap memuru kursu açılıyor Ordu Maliye ve Hesap memuru kursunun 2 nci dönemi bugün saat 9 da Harbiye Orduevinde törenle açılacaktır.Kurmay Başkanı Tümgeneral Hüseyin Ataman tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Kadın oynatırken kavga çıktı Bıçaklarım çeken iki taraftan da yaralananlar oldu Eyüp'te kadın oynatma yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte İslâm Bey mahallesinde oturan Fahrettin Arı,Muammer Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • r—[HÎKAYE Ayyaş Bay Rüstem'in hayatta kızından başka birşeyciği yoktu.Bütün varını yoğunu ona sarfediyor,zaten güzel bir konca olan kızın,katmerli ve kokulu kayısı gülü halinde açılıp,gelişmesine çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Antalya'da 81 gecekondu yıktırıldı Antalya,14 MİLLİYET)Bundan bir müddet evvel usulsüz olarak evkaf arazisi üzerinde inşa edilmiş olan 81 gecekondu bugün yıktırılmıştır.Yıkılma esnasında gecekondu sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • İşçi Sigortalan,kiracıları aleyhine dâva açtı İşçi Sigortaları Kurumu,satınaldığı Tepebaşındaki Morali Pasajı binasında oturan 21 kiracı aleyhinde tahliye dâvası açmıştır.Dâvaya dün Beyoğlu 3 üncü Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • 65 kişilik bir Amerika'h talebe grupu geliyor' Amerika'dan 65 kişilik bir kız talebe kafilesi 20 temmuzda Istanbula gelecektir.Talebeler 24 temmuz gecesi saat 21.30 da bir konser vereceklerdir.Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Sümerbank mamulleri satışı artıyor Sümerbank mamullerinin satışlarında devamlı bir artış olduğu alâkalılar tarafından bildirilmektedir.952 yılında mensucat ve iplik satışları yekûnu 234.407.129 lira i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • işçi Sendikaları,Hakem Kurullarından şikâyetçi Bir çok iş ihtilâfının ayiardanberi kesin kararlara bağlanamadığına işaret ediyorlar İşçi Sendikaları,altı yedi ay önce şikâyet mevzuu olup Hâkem Kurulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Bakırköy'de isimlendirilen sokaklar Bakıraköy'ün Kartaltepe mahallesine ait incirli Bahçelievler mıntakasında teşekkül etmiş bulunan cadde ve sokaklar,Şehir Meclisince isimlendirilmiştir.Buna göre I N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Pendik kampında bir uçak model kursu açılıyor Maarif Vekâleti İstanbul izci kurulunun Pendik'te,Karataş yarımadasında açmış olduğu kamp müddetinde çalışmak üzere bir uçak model kursunun faaliyete geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • P.T.T.Umum Müdürlüğü hastahanelerini tevsi ediyor Yurdumuzun her tarafında memur ve işçilerimizin sağlığını korumak için açılmış ve açılmakta olan hastahane inşaatları yolundaki çalışmalara hızla deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Atatürk Üniversitesi Derneği faaliyete geçti Elâzığ'da kurulması takarrür etmiş bulunan Atatürk Üniversitesinin bir an evvel tesisini sağlamak amacile merkezi Elâzığda olmak üzere Atatürk Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Çöpler pazar gününden itibaren karada imha edilecek Şehrimizde çöpler,pazar gününden itibaren karada imha edilecektir.Belediyenin,sahillerimizi temiz tutmağa matuf bu hareketi,Amerika'dan getirtilen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • Piyasada yapılan kontroller İstanbul'da İktisad ve Ticaret Vekâleti müfettişleri tarafından inşaat malzemesi,çuval ve kanavice mevzuunda kontrollere devam edilmektedir.Bu güne kadar inşaat malzemesi,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1954
  • İstanbul limanından yapılan ihracat Dün İstanbul limanından muhtelif yabancı memleketlere 730.824 liralık ihracat yapılmıştır.Sevk edilen maddeler arasında ham afyon,rakı,gülyağı,ve cini mamulleri bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Döviz kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı IBaştarafı 1 incide] yazıhaneye girmiştir.Az sonra buradan çıkarak,bankaya dönen Castello,bankanın önünde kendisini bekliyen memura 100 doları verirken,ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • izmirde bir kız kıçırma hâdisesi İzmir,14 Türktel)Burhan Adlan adında 17 yaşında bir çocuk,Kançeşme'de oturan 20 yaşlarında Mürüvvet Çalgın adında bir kızı kaçırmıştır.Âşıklar,geç vakit zabıtaca yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Milletlerarası bir at sergisi açılıyor Londra 14 AA.Gelecek haf ta burada açılacak olan Milletlerarası At Sergisinin Başkanı Beaufort Dükü'nün bildirdiğine göre,sergiye katılmak üzere dünyanm her tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Çocuklarını pencereden sokağa atan kadın rBaştarafı 1 incide] haneye kaldırılmış,ve cinayete teşebbüs ile suçlandırılmıştır.11 yaşındaki kızı Arlene koma halindedir.6 yaşındaki erkek çocuk Gerard ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Izmjr Radyosunu bozan sanatkâr FBaştarafı 1 incide 1 Diğer taraftan müdüre kızan bir ses sanatkârı,geçen gece saat tO şuralarında fazla sarhoş bir vaziyette radyo evinin kapışma dayanmış ve bekçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ pcmmım.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Hindistan'da uranyum yatakları bulundu Yeni Delhi,24 AA.Burada açıklandığına göre,Rajastan'da Harash ve Saladipura civarında uranyum yatakları bulunmuştur.Hind maden mütehassıslarının kanaatince bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Kanseri imtiyaz sayan rahip kanserden öldü Harsons,14 AP)Kanserden ölmeyi bir imtiyaz saydığmı bir zamanlar söylemiş olan Julius Busse adlı 47 yaşındaki bir katolik rahip,mide kanserinden aylarca çekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Siyasî İcmal Tasta Kılavuzluk Teşkilâtı Müdü-rü olan bir Fransız,geçen gün öldürüldü.Bu gibi cinayetler Magrip Sultanlığı arazisinde günlük mutad hâdiselerdir.Şimdiye kadar bu adamdan çok daha mühim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Tekaüde sevkedilen belediye memurları TBaştarafı 1 incide] Sunguroğlu Beşiktaş Belediye Evlendirme Memuru)Mehmet Şükrü Aksoy Seyrüsefer Tahsil Tahakkuk memuru)Mithat Turgay Masraf Müdürlüğünde memur)R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Peynir fiyatına narh kondu [Baştaraf ı 1 incide] Ancak,peynir müstahsil ve tacirlerinin belediyeye verdikleri sözde durmadıkları,devamlı surette fiatları yükselttikleri görülmüştür.Bu arada durumu önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Güreş takımımız bu sabah hareket ediyor Yugoslavya ve Almanya'da muhtelif millî temaslar yapacak olan Greko Romen millî güreş takımımız dün bazı sebebler yüzünden hareket edememiştir.Kafile bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Bir yangında 14 kişi öldü Hong Kong 14 A.P.Bugün Hong Kong banliyösü köylerinden Kamşang'ı tahrip eden bir yangında iki Çinli aileye mensup 14 kişi yanarak ölmüşlerdir.Ayrıca 8 kişi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Cenevre Konferansı tehire uğradı Cenevre,14 AA.Batılı üç büyük devlet Dışişleri Vekillerinin Pariste toplanmaları üzerine Hindicini barış konferansı 24 saatlik bir tehire uğramıştır.İngiliz Hariciye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Avustralya' daki Sovyet casusları Mülteci Rus diplomatı Petrov,mühim ifşaatta bulundu Melburn,14 AA.Kraliyet Komisyonu tarafından Avustralya'daki Sovyet casus şebekesi hakkında yapılmakta olan tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Macaristanı da sel basması muhtemel Viyana'da Amerikan ve Rus askerleri birlikte seylâpla mücadele ediyor Viyana,14 AA.Budapeşte Radyosunun bugün bildirdiğine göre Macar hükümeti Tuna nehri sularının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Doğu Almanyanın silâhlı kuvvetleri Sovyet tipi teşkilâtlanmış olan polis kuvvetlerinin mevcudu 85 bini buluyor Londra,14 AA.Dün İngiliz Parlâmentosuna sunulan bir beyaz kitapta açıklandığına göre,doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Devlet Malzeme Ofisinin faaliyeti Ankara,14 Milliyet)Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürü bugün bir basın toplantısı yaparak Ofisin kuruluş maksatlarını bildirmiştir.Umum Müdür,beyanatında,garp memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Senatör Mac Carthy azlediliyor Washington,14 AP)Vermont Cumhuriyetçi Senatörü Flanders,Senatör McCarthy'nin Ayan Tahkikat Komisyonu başkanlığından azledilmesi hakkındaki teklifinin destekleneceğine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Kızıl Çin'in Birleşmiş Milletlere alınması Washington,14 AP)Amerikan Mebusan Meclisi Dışişleri Komisyonu,Kızıl Çin'i Birleşmiş Milletler teşkilâtı dışında tutmak için eldeki bütün imkânları kullanacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyet ve köy yolları için yaptırılacak ellilik 4742 adet beton büz 26/7/954 pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Millî Saraylar Müdürlüğünden Millî Saraylar Müdürlüğü kadrosunda açık bulunan bir elektrikçiliğe Bayındırlık Vekâletinin ehliyetnamesini haiz bir elektrikçi alınacaktır» İsteklilerin şartları öğrenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Fransız ihtilâlinin 165 inci yıldönümü Paris,14 AA.Fransa bugün 14 temmuz mili!bayramını kutlamaktadır.Bu münasebetle dün bütün geceyi sokaklarda ve meydanlarda dans etmekle geçiren binlerce Paris'li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • M.P.malları satılıyor TBaştarafı 1 incidel Cumhuriyet Müddeiumumiliği tarafından,dün İstanbul Müddeiumumiliğine bildirilmiş ve infazı istenmiştir.Keyfiyet,Müddeiumumilikçe,İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Kâr hadleri kararnamesi meriyete giriyor [Baştarafı 1 incide] Kararname,resmen ilân edilmemekle beraber,bazı esas hükümler etrafında ilgililerden malûmat temin edilebilmektedir.Salahiyetli müşahitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Kadıköydeki aile faciasının tahkikatı derinleştiriliyor [Baştarafı 1 incide] edilmemiştir.Dil,Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun olan Dürrünisa,kendisini tanıyanların ifadesine göre,bir* yıl evvel,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Yugoslavya'da toprak satışı serbest bırakıldı Hükümet,köylüye kredi kolaylıkları sağladı ve toprak sahibi olma hakkını tanıdı Belgrad,14 AP)Yugoslavya'da müstakil köylü için şimdi durum daha iyidir.Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Mısır,Türkiye'ye taarruz halinde Süveyş'i bırakıyor Mısır'ın bu tâvizi kabul etmesi ihtilâfı hal yolunda büyük bir adım teşkil ediyor Kahire 14 AA.Itimad edilir bir kaynaktan bildirildiğine göre,8 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Urladaki ihtilâf henüz halledilemedi İzmir,14 MİLLİYET)Urla ilçesinden gelen haberlere göre Urla DP,teşkilatındaki hizipleşmeden doğan ihtilâf henüz bir şekle bağlanamamıştır.D.P.Genel Kurulunca vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Tunus Beyinin doktoru vuruldu Tunus,14 A.A.Tunus Beyinin hususî tabibi Doktor Abdurrahman Mami ile yeğeni Tahir Mami,Tunus'un kuzey banliyösü Marsa'daki evlerinin önünde otomobilden indikleri sırada ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Suriye'de kurulan garip bir komite Şam,14 TÜRKTEL)«İskenderun sancağı daim!müdafaa koıpitcsi Reisicumhura,Parlâmento reisine ve Başvekile birer telgraf çekmiş,yeni Suriye parlâmentosunda sancak mültec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Ordumuzun motel eğitimi Ankara,14 A.A.Mülî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan aldığımız malûmata göre,ordunun moral eğitimine yepyeni bir veçhe verilecektir.Bu maksatla,bugün öğleden sonra Yedek Subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Bir isveç filosu Rusyaya gidiyor Stokholm,14 AP)Aralarında Tre Kroner kruvazörü de olmak üzere beş harp gemisinden müteşekkil bir İsveç filosu dün Rusyaya hareket etmiştir.Bu ziyaret Rusların daveti ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Balı Almanyada askeri teşkilât kuruluyor Alman Genelkurmay teşkilâtının kurulduğu ve Gnl.Gehle'nin Başkanlığa getirildiği bildiriliyor New-York,14 TÜRKTEL)«Newsweek» adındaki haftalık büyük Amerikan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Foster Dulles,Vietnam'ın taksimini kabul etti Paris'te yapılan üçlü görüşm bir felâket halini almaş Washington,14 AP)Birleşik Amerika,İngiltere ve Fransa Hindiçinî'de komünist kuvvetlerin karşısında c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Trieste ihtilâfı,Balkan ittifakını geciktiriyor İtalya'nın itiraziyle bir ihtilâfın doğmasına sebep olmamak için imza merasiminin tehir edildiği sanıhyor Paris,14 Türktel)Fransız Dışişleri Vekâletine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Remzi Baiu'nun intihar sebebi Ankara,14 MİLLİYET)Millî Eğitim Vekâleti Paris Talebe Müfettişliği Kâtibi Remzi Batunun intihar etmiş olduğunu evvelce bildirmiştik.Millî Eğitim Vekâletine gelen tamamlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Açık Eksiltme Hânı Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden 1 Hayvan Sağlık Memurları Okulu idare binasının tamirine ait keşif bedeli 2975)lira 14)kuruştur.Eksiltme 17.7.954 tarihinde Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Devlet üretme Çiftlikleri Gazi Merkez Atölyesi Müdürlüğünden Devlet Üretme Çiftliklerinin Gazi İstasyonunda bulunan merkez atölyesinde birisi helezon ve on beşi de bez tablalı olmak üzere ceman 16 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Moskova Radyosunun yeni bir hezeyanı Ankara,14 TÜRKTEL)Moskova Hadyosu,bugün öğleden sonraki neşriyatında,İran'ı Hazer denizinde «Harp hazırlıkları» yapmakla itham etmiştir.Moskova Radyosu bu münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Gökay Kupası yüzme yarışları fBaştarafı 1 incide] Teknik neticeler 100 metre serbest:1 Enver Uzunoğlu(Y.İht.1.07.9 2 Yılmaz Demir İzmit)3 Nejat Nakkaş F.Bahçe)100 metre serbest bayanlar)1 Viktorya Dul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1954
  • Türk deniz subaylarının sta] göreceği mektep La Valetta Malta)14 TURK-TEL)ilgili makamlardan verilen bir habere göre,Türk bahriyesine mensup subaylardna bir grup,yakında buraya gelerek,diğer müttefik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • 1 2 34567 89 10 11 Soldan Sağa:Bir seyyare.Bir deniz nakil vasıtası.2 Kumar âleti.Sonuna K gelirse kalburun arkadaşı.3 Adalet ölçüsü,Tersi beyaz.Kör.4 Ağabey argo)Bir hayvan,birinci.5 Tersi tatlı deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • olduğundan emin olmak için "GRİPİN,ismine bilhassa dikkat ediniz.Ki*ıM GRİPİN 19 senedenberi,bağ,diş ve bütün sinir ağrılara karşı başarı ile kullanılan müstahzardır î GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • 25U$U{ to6t 6 1 Katun çeâi£cjMc 12EV pate MteutUyefyti Türkiye İŞ Bankası paranızın.İstikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 26 Ağustos 1954 çekilişinde İki büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira.Bunlardan başka,10 tane 1.000,20 tane 500,40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan idaremizin ihtiyacı için pazarlıkla satın almacak olan müteferrik malzemenin cins ve miktarlarını gösterir listeler Haydarpaşa gar binası dahilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • 1st.Borsasının 14/7/954 fiatlan Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 040 0.80 isviçre Frangı 64.03 «4.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 İsveç Kr.54.12.50 15.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılıp ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Sabite Tur 14.00 Sevilmiş orkestra parçaları 14.20 Şarkılar Pl.14.45 Hafif şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.Başkan,dan Ankara As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle ve acele pazarlık suretiyle 70 metre küp takozluk kereste satın alınacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Uç aylık 12 oo Bir aylık SO Ecnebi memleketlere iki misildirt L A N ŞARTLARI 2 ve S üncü sayfa «ant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 TJ* İlanlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 650 ton odun 23/7/954 Pazartesi saat 10 da Hopa As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 19500 lira,geçici teminatı 1462,5 liradır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yakacak maddeleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • Akçadağ ılköğretmen Okulu Müdürlüğünden Cinsi Azı Çoğu Fiatı Tutan Geçici İhale şekli Kilo Kilo Kr.L.K.teminatı Un 50000 65000 44 28600.00 2145 Açık eksiltme Koyun eti 10000 13000 275 35750.00 2681.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • Sahip ve Basmulıarriıi A.N.KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden Mesul Müdür:Faruk OEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden istanbul'da veya Ankara'da teslim edilmek şartiyle dört adet çelik karkas ve oluklu saç kaplı baraka satın alınacaktır.1 Barakaların her biri takriben 300 metre m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Tekel Büyükdere Kibrit Fabrikası fidanhğmda mevcut şeftali agaçlarmm mahsulü tahminen 4500 kilo şeftali mevcut şartnamesi mucibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazdı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanu nun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • İLLER BANKASINDAN Hidro-elektrik Tesisat Projeleri Yaptırılacak 1 Aşağıda adı ve proje tahminiî bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların hidro elektrik veya hava hattı ve şebeke proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş 99940 lira 09 kuruş keşif bedelli Osmaniye merkezinde yaptırılacak ilkokul inşaatıdır.2 Eksiltme 2/8/954 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10.00 da Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • Pamuk Telefi,Üstüpü ve Malzeme Satışı Siimerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden 80 ton muhtelif cins pamuk telefi,16 ton muhtelif cins üstüpü,2 ton muhtelif parça bez,5 ton 5 lik,9 hık,9,5 luk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j 1 Belediyeye ait motorlu vasıtalar için lüzumlu 41 kalem elektrikö malzemesinin 14241,92 lira muhammen bedel çevresinde satın alınması.ilk teminatı 1068,15 liradır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı iğin aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31maddesi gereğince kapalı zarf usulile sat m alınacaktır.İhaleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4