Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor MİLLİYET,her yerde yalnız 10 kurusa satılacaktır MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yeni tesislerinde Türkiye'nin en büyük ve en mükemmel halk gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Ayvalık Belediye Reisine işten el çektirildi Ayvalîk,13 MİLLİYET)Görülen lüzum üzerine,Ayvalık Belediye Reisi Avni Aşkın'ın vazifesine son verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Greko Romen güreş takımımız bugün gidiyor 16 18 temmuz arası Belgradda ve müteakiben Almanya ile Avusturyada muhtelif millî temaslar yapacak olan Greko Romen millî güreş takımımız bugün şehrimizden ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Eyüpte bir tuğla ocağı çöktü ve iki amele ezilerek öldü Ameleler enkaz arasından derhal çıkarılmışlarsa da ikisi aldıkları ağır yaralar yüzünden kurtarılamadı Dün Eyüp'e bağlı Alibey köyünde bir tuğla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • W,H z .TârSLIS l3 U6l İİ6_Türkiye Turizm Kurumu tarafından tertip edilen Amerika seyahatini yapan «Tarsus» Miamide tezahüratla karşılanmış ve gemide tertip edilen defile büyük bir alâka görmüştür.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Urla D.P.lileri arasında ihtilâf İki hizip arasındaki gerginliğin müessif bir hâdiseye sebep olmasından endişe ediliyor İzmir,13 MİLLİYET)D.P.Genel İdare Kurulunca vazifesine son verilen Urla ilçe ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Bir bakkalda 500 kilo şeker bulundu Fatihte,Turşucu Halil sokağında 10 sayılı evde oturan 40 yaşlarında Rifat Pazarcı adında bir bakkalın,şeker karaborsacılığı yaptığı haber alınmış ve yapılan baskın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • MALİYET FİYATLARINA KONACAK NISBETLERI TESBlT EDİLDİ Bugünlerde ilan edilecek olan yeni kararname ile e!değiştirmeden doğan kar ilavesi kafi şekilde kaldırılıyor Dış ticaret rejiminde yapılacak tadilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Bizans eserlerinin nakli için Müze müdürüne çek verilirken Belediye Sarayı inşaatında bulunan Bizans mozaikleri Müze Müdürü,bunların Milâttan sonra 4 üncü asra ait olduğunu söylüyor Geçen ay içinde Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Jose Ferrer baba oluyor Hollywood,13 AP)Şantöz Rosemary Clooney ve kocası aktör Jose Ferrer gelecek ocak ayında bir çocukları olacağını bildirmişlerdir.Sanatkâr kan koca bugün izdivaçlarının birinci s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Süveyş ihtilâfı hallediliyor Mısır'la İngiltere arasında ticareti aksatan tahditler kaldırıldı Kahire 13 A.P.Mısır hükümeti,ingiltere ile ticaretini aksatan çeşitli tahditleri kaldırmış ve böylece iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Bayar,Libya Kralına bir mesaj gönderdi Reisicumhur Celâl Bayar,Libya Kralı Majeste İdris Elsunusfye,Riyaseticumhur Umumî Kâtibi Büyükelçi Haydar Görk ile hususî bir mesaj göndermiştir.Fevkalâde murahh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Orta Doğu Elçilerimizin toplantıları devam ediyor Müzakerelerde Orta Doğu Paktı ile Arap memleketlerinin durumunun başlıca mevzu olarak görüşüldüğü anlaşılıyor Ankara,13 Hususi muhabirimiz Levent Esme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Subaylar için dinlenme kampları açılıyor Ankara İS AA.Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe,Büyükçekmece,Abant,Yenikale,Amasra ve Sapanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Bir müteahhit evvela karısını sonra da kendini öldürdü Kadıköy'de cereyan eden korkunç aile faciası bir gün sonra meydana çıktı.Hâdiseye karı-koca arasındaki kıskançlığın sebep olduğu anlaşılıyor Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık geçeceği,sıcaklık derecesinin değişmiyecegi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Feyezan bölgesinde yeni tehlikeler başgösterdi Alp dağlarından yuvarlanan çığların,nehirleri yeniden taşırmasından korkuluyor.İtalyada da şiddetli yağmurlar başladı Viyana,13 AP)Feyezan felâketine uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • C.H.P.Ankara II kongresi 24 Temmuzda Ankara,13 MİLLİYET)CM P.büyük kurultayının toplantı tarihi olan 26 temmuzdan 2 gün evvel,24 temmuzda CHP.Ankara İl kongresi toplanacaktır.Kongrede yeni il idare ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Kızılhaç Kampı Pendik'te kurulacak Kızılhaç Kampına iştirak etmek üzere,Alman,Avusturya,Fransız ve Isveçli'lerden müteşkekil 36 kişilik bir Kızılhaç ekibi,dün şehrimize gelmiştir.Kamp,nıııh temelen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Uçakta kaybolan elmaslar Londra,13 AP)Polisin bildirdiğine göre,Avustralya uçağında bir posta torbası içinde nakledilmekte olan 3000 İngiliz lirası kıymetinde ham elmaslar kayıptır.Bu elmaslar Seylan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1954
  • Ayaklı bir balina fosili bulundu Tokyo,13 AA.İlk defa olarak ayaklı bir haline fosili bulunmuştur.20 milyon senelik olduğu söylenen bu fosilin dokuz ayağı mevcuttur.Hokkaido adasında Easashi'de bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • HİCRÎ Çarşamba 14 Temmuz 1954 RUMİ 1373 12 Zilkade 1170 1 Temmuz VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Ogle i ikindi Akşam Yatsı İmsak W—4.40 12.20 18.19 1940 21.38 2.28 9.00 4.30 8.38 12.00 1.50 6.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Cemiuet gezi Türk Kadınlar Birliği tarafından tertip edilen vapur gezisi,17 temmuz cumartesi günü yapılacaktır.SERGİ ¦k Taksim Gezisinde hazırlanmakta olan NATO Sergisi 17 temmuz cumartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Sıcaktan bir kadın öldü Uzun müddettenberi şehrimizde hüküm sürmekte olan sıcaklar dün de bütün şiddetiyle devam etmiştir.Yegilköy Meteoroloji istasyonundan aldığımız malûmata göre,dün sıcaklık gölged
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • İsrail'den ithalâta mukabil buğday satılıyor İsrail'den kauçuk ve diğer sun'î maddeler idhaline başlanmıştır.Buna mukabil İsrail'e hububat ve bu meyanda buğday ihraç olunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Bir kaçakçı idam talebiyle muhakeme ediliyor Beşiktaş'ta oturan Hasan Yılmaz d in da bir eczacı kalfası,morfin mal etmek ve bunları Hıristo ianna ve Yusuf Habip adında iki Suriyelinin yardımı ile yurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Kavgacı kardeşleri ayırırken yaralandı Rami'de Sarıgüzel mahallesinde oturan ismail Çolak admda 20 yaşında bir genç,kendisinden iki yaş küçük kardeşi Ali Çolak ile bir alacak meselesinden dolayı kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • HALKIN SESİ Gülhane Parkının kadercileri.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Gülhane Parkında,şans-talih oyunları oynatan bir sürü kumar yerlerinde halk alenî olarak aldatılmaktadır.Kaderci,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • r—f HÎKAYE v_Zavallı V* Cezmi,öğretmen okulunun yeni mezunlarındandı.Birçokları gibi,şehirlere,muntazam ve teşkilâtlı okullara tayin edilmek istemiyordu.Hayalinde yemyeşil ağaçlar arasında mütevazı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Dericilik hakkında bir rapor hazırlandı İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından dericilik hakkında tetkikler yaparak bunların hazırlanma şeklinin tesbiti ile vazifelendirilen Yüksek Ziraat Enstitüsü pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • İran havacıları şehrimizde İran Hava Harb Akademisine mensup 22 kişilik bir heyet,dün saat 9.50 de uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Hava alanında Hava Harb Akademisi Kumandanı,1 inci Ordu Haber A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Kibns'a beş öğretmenin tâyini yapıldı Kıbrıs Türk Ortaokul ve Liselerinde vazifeli bulunan Türk öğretmenlerinden sürelerini doldurmuş olanların yerlerine Maarif Vekâleti tarafından yeniden bazı tâyinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Bir günde 12 hırsızlık vakası oldu Son yirmi dört saat içinde şehrimizde 12 hırsızlık hâdisesi olmuştur.İlk vaka Edirnekapı'da olmuş ve bu semtte Tekkebahçe sokağında oturan at cambazı Cemil Boynubüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Bir bekçi,oğlunun sevdiği kızı kaçırmak istedi Evvelki gece saat 23 sıralarında,Karagümrükte,muhiti heyecana düşüren bir hâdise olmuş ve tabanca tehdidi ile kız kaçırmaya kalkışan bir emniyet bekçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Dört gün içinde yapılan ihracat Son dört gün zarfında İstanbul limanmdan muhtelif yabancı memleketlere 2.837.838 liralık ihracat yapılmıştırihraç edilen maddeler arasında yumurta,ceviz kaplama,buğday,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Floryadaki arsaların parselleri tetkik ediliyor Floryadaki Belediye arsalarının usulsüz satıldığı iddiası üzerine,İstanbul imar Müdürlüğü,satışı yapılan parsellerin plânlarını tetkike başlamıştır.Plân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Dün iki kazada iki kişi öldü Dün şehrimizde ölümle neticelenen iki fecî kaza olmuştur.Galatada eski Sah Pazarında Cemal Okçuoğlu adında birine ait inşaatta boyacı olarak çalışan Mehmet Yener adında 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Hâldeki murakabe iyi netice verdi Hâl Müdürlüğündeki murakabe heyeti,Hâl'de kontrollerine devam etmektedir.Kontroller,Hâl Müdürünün riyasetindeki bir heyet tarafından yapılmakta ve Hâl'den sevk edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Ufak sandan avantalar Geçenlerde bir dostum Köprüden kalkan' «Anadolu Hisarı» vapuru ile Boğaza giderken hararet basmış,vapurun kahveci tabiinden bir şişe su istemiş.Şişe gelmiş,içmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Belediye esnafa kontrol işinde muvaffak olamıyor Kontrol kifayetsizliğinden her tarafta fiatlar yükseliyor ve keyfî tarife yapılıyor alabildiğine Belediye murakıp kadrosunun kifayetsizliği yüzünden,şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • KİSA HABERLER Kadıköy'de karısını,baldızım ve kayınvalidesini bıçakla öldüren Hiknct Küçük'Un duruşmasına dün 2 ncl Vğır Ceza JWahkemesinde devam edilniş ve Adli Tıp müessesesinde bululan suçlunun müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • POLİSTE r Kadıköy'de Moda Mektep sokağında 0 numarada oturan 38 yaşında Mi-ail Bursalıoğlu adında birisi,evvelki ece saat 21 sıralarında Kadıköy paranda yalnız başına otururken,henüz üviyeti tespit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Kaçakçılık dâvaları çabuk neticelendirilecek Çeşitli kaçakçılık suçlarının artması ve mahkemelere intikal eden bu kabil vakaların son derece çoğalması karşısında alâkalılar dâvaların çabuk görülmesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Toprak Ofisin mubayaa ve satışları Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre Toprak Mahsulleri Ofisi,1.6.1954 tarihinde başlayan 1954/19-^hnr ^lk" a?T ^rârfmda müstahsilden 67.772 ton buğday,178 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Bir komünist sanığının duruş-ması gizli yapılıyor Komünizm propagandası yapmak ve bu maksatla beyannameler dağıtmağa teşebbüs etmek suçundan tevkif «dlhniş" olan» Vartan-Aşd^ran adındaki terzinin duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Brezilya'dan yapılacak ithalât Brezilya'dan yapılacak kauçuk,kakao yağı,kakao çekirdeği ve deri ithalâtı için,şimdiye kadar protokol imzalamak üzere Bölge Ticaret Müdürlüğüne 42 firma müracaat etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Temmuz aymda hediye edilecek DÖŞELİ 2 EV Çekilişi 18 Temmuz 1954 Pazar günü saat 10 da Atlas sinemasında yapılacaktır.Yerler mahdut olduğundan çekilişte bulunmak isteyen müşterilerimizin cüzdanlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Atlantik Paktı imza edileli beri Rusya'nın maruz kaldığı endişelerden en mühimmi,Türkiye'nin son zamanlarda giriştiği siyas!faaliyetlerdir.Türkiye,komünist tecavüzüne karşı Orta Şark'taki bütün müttef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Şehir Meclisi toplantısı tehir edildi Şehir Umumi Meclisinin Haziran devresi çalifmalannda,gündemde görüşülmeyen bazı maddeleri karara bağlamak üzere Cuma günü yapacağı fevkalâde toplantı,tehir edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Ankara vapuru ile gelenler Ankara vapuru bugün saat 18'de Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemide bulunan yolcular arasında Fransanın Ankara Büyük Elçisi M.Hardoin,Türkiye'nin Libya Elcisi Celâl Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Beyoğlu Kaymakamlığının kontrolleri Vilâyetin emrile,Kaymakamlar,bölgeleri dahilinde Belediye kontrollerine hızla devam etmektedirler.Haziran ayı içinde Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 1800 esnaf ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Dün Vilâyette Gökay'ın başkanlığında bir toplantı yapıldı Dün sabah Vilâyette Vali Gökay'ın başkanlığında Belediye Reis Muavinleri,Hukuk,Fen,Emlâk ve Temizlik İşleri Müdürlerinin de iştirak ettiği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • İşçilerin asgarî ücret tarifesi İşverenler tarafından tanınmadığı şikâyet edildi Resmen teşekkül eden Asgarî Ücret Komisyonunun karara bağladığı asgari ücret tarifesi,bazı işverenler tarafından ciddîy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Kasaplar Belediye ile rekabet ediyor «Eti,Belediyeden yüzde 25 ucuza satacağız» diyorlar Et ve Balık Kurumunun şehrimize yaptığı canlı hayvan sevkiyatı arttırılmıştır.Dün de 750 koyun getirilerek Mezb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1954
  • Havayollarının dört motorlu uçakları geliyor Devlet Havayollarına ait bir kısım tayyarelerin revizyon için Hollanda'ya gönderilmesi dolayısiyle dahilî hatlarda vukua gelen aksaklıklar önümüzdeki ay ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • ¦ngiltere hükümeti,Yemen'e bir *nota vererek Aden mıntakasında aşiretlerin taarruzlarına nihayet verdirmediği takdirde «İngiliz himayesinde bulunan halkı korumak için hudud bölgesinde,doğrudan doğruya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Helikopter meraklısı bir kazazade Erding Almanya)13 AP)Amerikan ordusuna mensup bir helikopter pilotu,Bavyera'dan feyezan bölgesinde tahliye işlerine yardım ederken,başından geçen garip bir vak'ayı şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Kolombia'da yüz kişi toprak altında kaldı Bogota,13 AA.Dün «ece Medellin şehrinin civarında yüz kadar insanın ölümüyle neticelenen bir facia olmuştur.İlk facia on kişinin ölümüne yol açan bir toprak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Memur tasfiye kanununun tatbikatı Ankara,13 A.A.İstanbul'da çıkan Millet gazetesinin bugünkü sayısında,«Memur Tasfiye Kanununun tatbikatına başlanıyor,ilk listeler 15 temmuzda neşredilecek» baslığı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Süveyş ihtilâfı [Bagtarafı 1 incide] 1950 yılı ortalarındanberi memlekete ingiliz menseli mallardan yalnız bazı makine aksamı,ilâç gibi mahdut şeyler sokulmaktadır,ingiltere'nin Mısır'a yaptığı ihraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlanları Kapalı zarfla 4000 metre 50 Cm.eninde Filter Havlusu 21/Temmuz/954 Çarşamba saat 15 te izmit Dz.As.Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 16.000 lira,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • İstanbul Kız Lisesi Satınaima Komisyonu Başkanlığından:istanbul Kız Lisesi sıhhî tesisat ve onarım işi birim fiyatı esası üzerinden açık eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 19000 liradır.Eksiltme 29 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • f ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j Yevmiye Defteri,Elektrik Havaî Hattıv ve Telefon Tesisatı Yaptırılacak 1 Belediye tahsil şubelerinde kullanılmak üzere lüzumlu 196 adet yevmiye defteri 3920 lira tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • ölü bir çocuğun cesedini fare yemiş Şehrimizdeki hususî kliniklerden birinde cereyan etmiş olan bir hâdise,polis ve adliyeye intikal etmiştir.Tarlabaşında oturan Mehmet Şişmanoğlu adında bir tacirin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Bir bakkalda 500 kilo şeker bulundu [Baştarafı 1 incide] bu semtteki bir bakkal dükkânında şeker dağıtılırken İbrahim Tüfenkçi adında 30 yaşlarında biri,bekleşen halkı yararak Öne geçmek istemiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Atom roketleriyle tatbikat yapıldı Fort Bragg,13 AP)Birleşik Amerika Müdafaa Şefleri,bugün ordunun en seçkin birliklerinden 82 nci Paraşütçü Tümeninin 17500 mensubu ile bu birliğin atom çağı silâhları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Greko Romen güreş takımımız bugün gidiyor [Baştarafı 1 incide] 52 Kilo Ahmet Bilek.57 Süha Karman,62 Rıza Doğan,67 Burhan Pandül,73 Tevfik Uysal,79 Muammer Varboz,87 Hilmi Tafracı,Ağır Hamit Kaplan.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Urla D.P.İlleri arasında ihtilâf TBaştarafı 1 incide] Diğer taraftan D.P.Genel Kurulunca verilen azil kararının tatbiki ve zuhuru muhteeml herhangi bir hâdisenin önlenmesi için vilâyete müracaat edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Dulles,görüşmeler yapmak üzere dün Parise gitti Amerika Dışişleri Vekili,Fransa'nın,Hindiçinî'dc şerefli sulh şartları elde etmesine yardım edileceğini söyledi Paris,13 AP)Amerika Dışişleri Vekili Fos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Üçlü ittifakın imza tarihi ilân edilmedi Bled'de yapılacak toplantı tarihinin açıklanmaması söylentilere sebep oldu Belgrad 13 A.P.Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan arasmda aktedilen askerî ittifak mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Hükümet binasını işgal eden veremliler Tokyo,13 A.A.Japonya'da bütçe tahditleri ve deflasyon tedbirleri aleyhindeki protestolar genişlemektedir.Her gün üç ilâ dört bin işsiz Tokyo'daki iş bulma bürola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Seçim Sosyolojisi adlı eser hazırlanıyor Ankara,13 Milliyet)Siyasî Bilgiler Fakültesi memleketimizde ilk defa olarak «Seçim Sosyolojisi» adı altında bir eser hazırlamağa başlamıştır.Bu hususta alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Bir müteahhit evvelâ karısını sonra da kendini öldürdü rBaştarafı 1 incidel sene kadar önce Ankara'da tanışmıştır.Güzel bir kadın olan Dürrünnisa daha evvel üç kişiyle evlen miş ve eski kocalarıyla ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Sarıyer Asliye Hukuk Hâkimliğinden 953/60 Davacı Ömer Fethi Kazdal taraflarından dâvâlı hazine aleyhine ikame olunan teshihi kayıd tescil dâvasının yapılan muhakemesinde Ayazağa köyünde Derbend karako
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Maliyet fiyatlarına konacak kâr nisbeti tesbit edildi [Baştarafı 1 incide)kendeci ve ithalâtçı kâr haddinin dışında mal,ne kadar el değiştirirse değiştirsin,yine de kâr ilâve edilemiyecektir.Bundan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Şarkıcı Yma Sumac serbest bırakıldı New York,13 AA.Avrupadan buraya dönüşünde nezaret altına alman Perulu şarkıcı Yma Sumac,bugün muhaceret dairesi tarafından sorguya çekildikten sonra serbest bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Kadın hukukçular kongresi sona erdi Helsinki,13 TÜRKTEL)Beş kişiden müteşekkil bir Türk hey'etinin de katılmış olduğu beynelmilel Kadın Hukukçular Kongresi,mesaisine,dün ve bugün de devam etmiş ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Fas ve Tunus'ta tethiş hareketleri devam ediyor Kazablanka'da bir tedhişçinin attığı bombadan 1 kişi öldü,8 kişi yaralandı Kazablanka,13 AP)Dün gece hüviyeti meçhul bir şahıs burada Faslılardan müteşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Belediye Sarayı inşaatında bulunan Bizans mozaikleri fBaştarafı 1 incide] müdür,şimdiye kadar müzeye nakledilen mozaikleri göstermiş,tarihî kıymetlerine işaret ederek gerek teknik,gerek tasvir bakımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/17 Hasene Üste vesairenin şayi hissedarı bulundukları Üsküdar'da Tabaklar mahallesinde Meydancık sokağında kâin 16 No.lu maa baraka bostan ile Üsküdar'da Valdeiati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Kraliçe Elizabeth tatil yapıyor Londra,13 A.A.Dün gece bildirildiğine göre,Kraliçe Elizabeth ağustosta mutad yaz tatilini geçirmek için Iskoçyada Balmoral şatosuna gidecektir.Kraliçenin bu seyahati,ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Orta-Doğu Elçilerimizin toplantıları devam ediyor [Baştarafı 1 incide] lerin alacağı durum gözden geçirilmektedir.Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasmda akdedilen Orta Doğu Paktına bütün Arap memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Armut yüzünden öldü İzmir,13 Milliyet)Kemalpaşa'nın Parsa köyünde Fevzi Âşık isminde ihtiyar bir köylü,armut ağacından armut toplarken burnuna isabet eden bir armut yüzünden ölmüştür.Armudun burnuna d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • ist.Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizin ikinci Kadın Doğum ve Radyoloji binaları yapışma ait 49999 lira 67 kuruş keşif bedelli iş kapalı zarf eksiltmesiyle iale olunacaktır.2 ihale 29/VÜ/954 pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Eyüp'te bir tuğla ocağı çöktü TBaştarafı 1 incide] jandarmalarla birlikte çalışarak ameleleri toprak altından çıkarmışlardır.Derhal Eyüp İşçi Sigortaları Hastahanesine kaldırılan ağır yaralılardan Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Ziraî mahsullerden vergi alınması Ankara,13 Milliyet)Öğrendiğimize göre,Siyasî Bilgiler Fakültesi,hükümetin talebi üzerine,ziraî mahsullerden vergi tarhı yapılmasının doğru olup olmadığı mevzuunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • Feyezan bölgesinde yeni tehlikeler başgösterdi TBaştarafı 1 incide] yardım malzemesi taşınmaktadır,isviçre,İsveç,Hollanda,ve diğer Avrupa memleketlerinden de yardım malzemesi gelmektedir.Amerikan uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1954
  • İtalya'da fırtına ve yağmurlar Roma,13 A.A.İtalya'nın her tarafında kötü hava şartları hüküm sürmektedir.Torino'da temmuz ayında şimdiye kadar görülmeyen bir şey olmuş ve termometre 11 dereceye inmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • İsparta Gönen ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden Fiatı Cinsi Miktarı LiraKr.Elbiselik Molina kumaş 1326 met 24 00 Orkardan iskarpin 510 çift 22 00 Kaput bezi 4000 met 1 35 Gömleklik poplin 1275 3 50 Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır ve koyun eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazdı yiye çeklere kapalı zarf usuliyle 22/6/1954 günü talip çıkmadığından tekrar kapah zarf usulü ile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Vakıflar Başmüdürlüğünden:Semti Mahallesi Sokağı Kapı No.sı Cinsi Aylık kirası Muvakkat teminat Lira K.Lira Kr.Eminönü Hobyar Yenicami,Ce-lâlbey İş Han kahveocagı Kahveocagı 500 00 450 00 Eyüp Eyüp Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Muratlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/19 Muratlı'nın Aşağısevindikli köyünden Hüseyin Ercan,Recep Ercan,Mahmut Ercan,Süleyman Ercan ve Lebibe Ercan vekilleri Mehmet Emin İnanç tarafmdan Medenî Kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyeceklere teklif edilen fiatlar âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğünden Vakfı Nevi Vakıf No.su Ada Parsel Mitran Pıtns Petrus Ev 244 efendi veledi Şemun diğer adı Süryani Katolik fukara çorbahanesi Mahallesi Satış bedeli Lira Ku.Savaş 230
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 80 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mitildirt L A N ŞARTLARİ 2 v» 8 üncü tayfa «ant 4 TJ* 4 üncü sayfa «ant 2.50 T.Lnanlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • RA D Y 0 İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Mustafa Kovancı 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.30 Şarkılar Muallâ Yakar 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • T.CD.D.İşletmesi Umum Müdürlüğünden Aşağıda yazılı şartları haiz olanlar arasında müsabaka imtihanı ile lokomotif makinisti alınacaktır.Müsabaka imtihanı 19.7.1954 pazartesi günü saat 9 da Ankara,Hayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Nafia Vekâletinden:Ereğli Limanı gümrük ve işletme binası,anbar binası ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 750 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:Samatya'da Hacıevhattin mahallesinde Tayyareci Rıdvan sokağında eski ve yeni 17 kapı,1076 ada,33 parsel sayılı 81 metrekare ahşap evin 2/10 hissesi.Dosya:884 Fatih't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Burdur Müdürlüğünden 1 işletmemiz Bucak bölgesi Gerce Nuhu Çıkrıklı arası tahminen 6 kilometrelik yolun toprak tesviyesi inşaatı olup birim fiatları üzerinden açık eksiltmeye çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • KIŞIN AYAZINDA.YAZIN SICAĞINDA.MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMAZ.Kininli her mevsimde GRİPİN BAŞARI İLE KULLANILIR Yazın cereyanda oturmaktan mütevellit kırıklık ve ağrılara karşı GRİPİN kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz binaları için kurulan Proje ve Kontrol Bürosuna inşaat ve Kontrol Bürosu Şefi Y.Mimar veya Y.Mühendis)ile mimarî,statik,tesisat,sürveyyan ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Kösele Vaketa ve Vidala Parçası Satışı 1 Müessesemiz anbarlarında mevcut ve cinsleri ikinci maddede yazılı kösele,vaketa ve vidala parçalarmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • MM 1st.Borsasmin 13/7/954 fiatlan Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 İsveç Kr.54.12.50 »5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Gönen Belediye Riyasetinden:1 Kasabamız alçak ve yüksek tevettürlü elektrik şebekesi inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Tesisatın keşif bedeli 243.969.00 liradır.3 Muvakkat teminat 13.448 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Kocaeli Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden 53/900 Millî Savunma Vekâleti tararından İzmit İskele caddesinde Kemalpaşa mahallesi 18 No.da oturur emekli Albay Kemal Durmaz ve İstanbul Emirgân Baltalimam D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Maraş Vakıflar Memurluğundan 1 Eksiltmeye konulan iş:Elbistan kazasında Çarşı Camimin onarımına ait olup keşif bedeli 29895 lira 06 kuruştur ve geçici teminatı 2242 lira 13 kuruştur.2 Eksiltme 19/7/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden Kurumumuz sanatorium kısmı sıcak su tesisatında yapılacak tamiratın keşif bedeli 1390)liradır.Açık eksiltme 15/VÜ/954 perşembe günü saat 11 de Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • EKSİLTME İLÂNI istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:istanbul Fatih Külliyesi Karadeniz Başkurşunlu Medreseleri iç kısmı 1954 yılı onarımı olup keşif bedeli 152051.76,muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Devlet Orman işletmesi Bursa Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Soğukpınar bölgesi Baraklı köyünde,Çalıköyû Bölgesi Balyaz köyünde ve Gemlik bölgesi Feyziye köyünde birer bakım memuru binası ile birer tavla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • [USEES] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 ¦za 5 6 rr 9 jj 10 V Soldan Sağa:1 Cümle içindeki sözler.Lâtife 2 Adi şekilde.Su ortasındaki kara 3 Karşılık,Koyma 4 Vilâyet.Güzel sise iki kelime)5 El yıkana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARACAN Yazı İslerini fUlen İdare eden Met'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4