Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • ORTA DOĞU ELCİLERİMİZİN ÎOPLANTISI DUN BAŞLADI Başvekilin riyasetinde yapılan içtimada mutasavver Orta Doğu Paktı ve Arap memleketlerinin durumu görüşüldü Vekiller Heyeti de dün sabah 4 saat süren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • 3.5 yıl süren hamilelik %arbakır'da Sıdıka adında kadın,doğuramadığı çocuklarını karnında büyütüyor Öiyanbakır,12 MİLLİYET)*enrimizde tıb tarihinde eşine ener rastlanan bir doğum hâdisesi £ereyan etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • G.H.P.içinde kaynaşma Kurultay arifesinde fikir cereyanları daha da arttı Ankara,12 MİLLİYET)Halk Partisi Kurultayının toplanma tarihi yaklaştıkça parti içinde çeşitli fikirler açığa vurulmaktadır.Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Dil Kurultayı 19 temmuzda toplanıyor Ankara,12 MİLLİYET)Yedinci Türk Dil Kurultayı 19 temmuz pazartesi günü toplanacaktır.Dil Kurumu her ne kadar siyasî bir teşekkül değilsede,hâlen kurumu idare edenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Yeni kar hadleri kararnamesi Perşembe günü ilan ediliyor Piyasanın bugünkü vaziyetine "göre hazırlanan kararname ile sun'î hayat pahalılığının önleneceği anlaşılıyor Ankara 12 MİLLİYET)Kâr hadleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • İÜ 3ör-Tuna nehrinin taşması neticesinde sular altında kalan Burghavsen Orta Avrupadaki seylâp cok vahim bir hâl aldı Seller Viyana'yı tehdide başladı.İsviçre'de de Costance Gölü taştı.Bir çok yerlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Sarıgüzel cinayetinin duruşmasına başlandı Katil Faruk'un dört yaşındaki oğlu,mahkemede babasını göstererek:«Annemi bu öldürdü» dedi Cumartesi gecesi Fatihte,Sarıgüzel semtinde bir cinayet işlenmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Emniyet kadrosunda nakil ve tayinler Ilgara,12 A.A.Emniyet îjç?1!1* Müdürlüğü Teftiş Heyeti JvSl.Selâhattin Arslankorkut'un Hç jyet Umum Müdür Muavinliği-Emniyet Umum Müdürlüğü fDevamı Sa.3 Sü.2 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • İngiltere Kraliçesi Elizabeth hâmile V^-York,12 AP New-İL*?Daily News gazetesi Bucta m Sarayı kaynaklarına atğw' Kraliçe Elizabeth'in sene bajjj Üçüncü çocuğunu beklediği-^azmaktad irhv*1^ doğacak ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • 6 ııcı Şubede dün yapılan toplantıdan bir görünüş Dolmuşlar için yeni bir tariie hazırlanıyor Fiatlarm arttırılması için şoförler tarafından Vilâyete yapılan müracaat reddedildi Dolmuş hatlarının artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Bunaltıcı sıcaklar yüzünden şehirde bayılma vak'aîarı arttı ¦ğlı-I Dün sıcaklık derecesi 35 e kadar yükseldi.Serinlemek I için denize giren iki kişi boğuldu Memleketimizde şiddetli sıcaklar radeniz vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Sarhoş bir arabacı araba ile uçuruma yuvarlandı İzmir,12 Milliyet)Bergama yolunda bugün feci bir kaza olmuş,Nevruz Ozturan adında bir şahıs çok sarhoş bir vaziyette araba ile birlikte uçuruma yuvarlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Kore Birliğimiz 4 ağustosta geliyor İzmir,12 Milliyet)Kore'de hizmet sürelerini tamamlamış olan Dördüncü Değiştirme Birliğinin ilk kafilesi 8 temmuz tarihinde bir Amerikan nakliye gemisi ile memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Türk gücü kompozisyonu Millî Türk Talebe Birliğinin davetlisi olarak Ankara'ya gelmiş olan Yugoslav Tıp talebelerine «Türk Gücü» isimli bir kompozisyon hediye edilmiştir.Yugoslav talebeler dün sabah d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Mahkûm olunca sevindi İzmir,12 Milliyet)Bundan bir müddet evvel zimmetine 17 binküsur lira geçiren Tekel memurlarından Adil adındaki şahıs,bu-gün sona eren duruşması netice-sinde 9 sene 6 ay hapse mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Bir genç,kuduz bir kurdu boğarak öldürdü Malatya 12 TURKTEL)Pütürge'nin Avhan köyünde son üç gün zarfında ortalığı dehşete veren bir kuduz kurt,birbiri peşine altı kişiyi ısırmıştır.Bunların hepsi has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • iki ses sanatkârı mahkemeye verildi Radife Erten ile Gönül Yazar sahtekârlıkla itham ediliyor Ses sanatkârlarından Radife Er^ tenle.Gönül Yazar,sahte hastalık raporu tanzim ettirmek suçundan mahkemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık geçeceği,sıcaklık derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkıyor MİLLİYET,her yerde yalnız 10 kuruşa satılacaktır MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yeni tesislerinde Türkiye'nin en büyük ve en mükemmel halk gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Higro teşkilâtı bu hafta kuruluyor Jsviçre'li Ucuzluk Kralı ve Muavininin bugünlerde şenimize gelmesi bekleniyor Türk Migrosu bu hafta içinde bulmuş olacaktır.Migros'un kuşiarından İsviçreli senatör D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1954
  • Ankara'da 5 yolcu bir şoförü öldürdü J^kara,12 Milliyet)Bugün fimizde feci bir cinayet işlen-*S ve bir şoför beş kişi tarafın-ensesinden bıçaklanmak svae-We öldürülmüştür,«aber aldığımıza göre,hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1954
  • Kömür istihsali ve israf ÜLÜNAY Kömür istihsalimiz düşüyormuş,hâriçten kömür ithal edilecekmiş.Bu rivayet kömür havzası Umum Müdürünü sinirlendirmiş.Bir gazete muhabirine uzun uzadıya beyanatta buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • KISA HABERLER ir Türkiye Millî Talebe Federasyonu çalışmalarına devam etmektedir.Dün de saat 21 de idare Heyeti.Federasyon binasında yaptığı toplantıda turizm raporunun müzakeresini yapmış,iç tüzük ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • POLİSTE Şehremini'nde Yayla sokağında 4 numarada oturan 33 yaşında ibrahim Aydın adında biri,bu semtte Vezir caddesinde 16/1 numarada bakkallık yapan Celâl Ozdemirgil'i,bir alacak meselesi yüzünden ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • İki defa rey kullanan şahsın duruşması Mebus seçiminde biri Mecidiyeköyde,diğeri de Şişlide olmak üzere iki defa rey kullandığı tesbit edilen ibrahim Suat adında biri mahkemeye sevkedilmişti.Otuz yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Plâkasız deniz motörleri takip ediliyor Son zamanlarda motorlu deniz vasıtalarını kullanan ehliyetsiz ve yaşı küçük kimselerin çoğalması ve bu sebeple deniz kazalarının artması üzerine Vali ve Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Kaçak inşaata dair şikâyetler Ruhsatsız,kaçak ve proje dışı inşaat,Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.Bu husustaki şikâyetler,Belediye Reis Muavini Hüsnü Tümer'in emrindeki Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • r HİCRÎ Salı 13 RUMÎ 1373 1370 12 Temmuz 30 Zilkade 1954 Haziran VAKİT vasat!ezan!Güneş 4.39 8 58 Öğle 12.19 4.38 ikindi 16.19 8.38 Akşam 19.41 12 00 Yatsı 2139 1.59 Imsâk 2.25 6.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Sabahat Erdemir'in duruşması karara kaldı Cumhurreisine hakarete yeltendiği iddiası ile Adliyeye verilmiş olan Sabahat Erdemir adındaki Tıp Fakültesi talebesinin duruşmasına dün gizli olarak 4 üncü As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • İhaleye çıkarılan yollar İstanbul iltisak Davutpaşa Metris,İstanbul Çatalca Feteköy Kadıköy Haraççı,Yalova Kılıç Çukurköy Yalova Çiftlik köy Gacık Lâledere yolları ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır,iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Tekel fabrikaları rapor hazırlıyor Gelecek ay Başmüdürlerin toplanması kararlaştı İnhisarlar Umum Müdürü Münir Karacık'ın riyasetinde,bütün Tekel Fabrika Müdürlerinin iştirakiyle,şehrimizde bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Ahmet Demir esrar satmaktan tevkif edildi İstanbulun eski Emniyet Müdürlerinden biri olduğunu ileri sürerek polis memurlarının elinden kurtulmaya çalışan bir esrar satıcısı dün Müddeiumumiliğe teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Üvey kızı ile dans eden genci bıçakladı Kınalıada'da cereyan eden ve mahiyeti itibariyle oldukça enteresan olan bir hâdise dün adliyeye intikal etmiştir.Adada Yelden mahallesinde oturan 45 yaşlarmda S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • ill e Ki;KURS «Eleyis Sendikası» tarafından garson yetiştirilmek üzere tesebbÜ^ geçilmiştir.Bu husustaki faaliyete,önü' muzdeki hafta içinde Sendika MerK«' zinde başlanacaktır.KONGRE Kasımpaşa Gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Öğrencilerin resim sergisi »ugün kapanıyor Beyazıt Çocuk Kütüphanesin* açılan ilkokul öğrencileri resim se " gMİ,bugün kapanacaktır.300 es*' nn teşhir edildiği sergiyi 55.487 Şi ziyaret etmiştir.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • iki ses santkâri mahkemeye verildi TBaştarafı 1 incide!İddiaya göre,bir gazinoda çal1' şan Radife ile Gönül,şahsî bir sele yüzünden bir gece gazino)gitmek istememiş,fakat mukaVH lelerindeki maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Sarıgüzel cinayetinin duruşmasına başlandı TBaştarafı 1 incidel münasebeti Öğrenmişti.Dâva açıp karısından ayrıldı.Fakat çocuk,nüfusa onun oğlu olarak kaydedildi.Nıvart kocasından ayrıldıktan sonra be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Y TECESSÜSLER Haricî politikada seyahatin önemi Doğu ve Batı dünyası arasını sayesinde hafifleyeceğini ı Şu son günlerde ziyarete,çıkanlardan bahsetmiyen gazete olmuyor.Daha geçenlerde Türkiye Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Radyo komisyonu İstanbul'a geldi Islahat programının burada hazırlanması kararlaştı Radyo programlarını,zamanın icaplarına uygun,daha cazip ve faydalı bir şekilde tertip etmek üzere,Ankara'da Devlet V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • ı:ı 11 1111111111 12 temmuz pazartesi Kraliyet Hava Kuvvetlerinin gelişme tarihinde yapılan en büyük inkılâbın onuncu yıldönümüdür.12 temmuz 1944 tarihinde,ilk iki Meteor uçağı,o sırada Culmhead Somer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Boş sandaldaki elbisenin sahibi bulundu Dün sabah Samatya'da,polisi beş saat meşgul eden bir hâdise olmuştur.Halil İbrahim Bektaş adında bir kaptan,idaresindeki kum yüklü motörle,Samatya'dan geçerken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Istanbulda buğday mubayaasına başlandı Toprak Mahsulleri Ofisi,İstanbul bölgesinde hububat mbayaasına başlamıştır.Bu yıl 110 veya 120 bin ton'a yakın mubayaa yapılabileceği tahmin edilmektedir.Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Sosyal Himaye evi çalışıyor Çatalcanın Ahmediye köyünde Türk Kadınlar Birliği tarafından vücude getirilen «Sosyal Himaye evi» faaliyete geçmiş bulunmaktadır.Pazar günleri,üç dahiliye mütehassısı,Ahmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Merkez Bankası hiç bir tahsisi transfer etmedi Yaş,kuru deriler meyanında çikolata,ham kauçuğun da ithali kararlaştı Mensucat sanayiine ait ham madde buhranı devam etmektedir.Yeni «tops» tahsisi yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Talebe Birliği tiyatrosu Almanya'ya gidiyor Almanya'da 30 Temmuz ile 7 Ağustos arasında yapılacak olan Mil letlerarası Talebe Tiyatrosu Haftasına,istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Belediye kontrolleri Belediye Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin şehirdeki kontroUeıi devam etmektedir.Bu meyanda,dün yapılan kontrollerde,Belediye nizamnamesine riayet etmiyen 5 satıcı hakkında ceza zaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Köpekleri imha ekipleri takviye edildi Son günlerde şehirde başıboş gezen köpekler çoğalmış ve alâkalıları yeniden bazı tedbirler almak zorunda bırakmıştır.Bu cümleden olarak,mevcut itlaf ekipleri tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Kok kömürü tevziatı devam ediyor Kok kömürü tevziatına devam alunmaktadır.Düne kadar,İstanbulda 42 bin aileye 47000 ton kömür tevzi edilmiştir.Henüz kömür almayan aile yekûnunun 70.000 civarında olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Yangın ihbar telefonu değişti İstanbul ciheti için yıllardanberi kullanılan 24222 numaralı yangın ihbar telefonu,25 temmuz sabahı lağvedilecektir.P.T.T.idaresi,bu numarayı 14222 ye çevirecektir.İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Yalova Belediye Reisinin duruşması başladı Seçimden bir gün evvel,dinî mahiyette seçim propagandası yapan ve Adnan Menderesle Athenagorasm birlikte çekilmiş resimlerini göstererek halkı Hükümet aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Kadınlar Birliği,Belediyeden vazife istedi Türk Kadınlar Birliğinin yeni teşkil olunan idare heyeti,dün sabah Vilâyette,Vali Prof.Gökay'ı ziyaret ederek muhtelif meseleler etrafında bir görüşmede bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • Gecekondularının yıkılacağım anlayınca kavga çıkardılar Dün Paşabahçede,bir gecekondu sahiplerile jandarma ve polisler arasında bir kavga olmuştur.Mustafa Kalay adında birinin Paşabahçede yaptırdığı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.07.1954
  • HALKIN SESİ Sağlık Müdürlüğünün bir cevabı Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden gelen cevapta şöyle denilmektedir:Sayın gazetenizin 22/6/954 tarihli nüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • ^Alap memleketlerindeki sefirlerimizin,hükümet merkezinde bir toplantıya çağırılmış olmaları bazı tefsirlere yol açtı.Türkiye'nin bu memleketlerle bir yakınlık tesisine karar verdiğini iddia edenler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Haile Selâsiye İzmir sahillerine geliyor Atina,12 Türktel)Resmî bir ziyaret için önümüzdeki 5 ağustos tarihinde Atina'ya gelecek olan Ha beşistan imparatoru Haile Selâsiye'nin Rodos adasına bir seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Emniyet kadrosunda nakil ve tayinler TBaştarafı 1 incidel Önemli İşler Müdürü Feridun Sipahioğlu'nun aynı Umum Müdürlük Trafik Şubesi Müdürlüğüne,5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince Emniyet Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Mahkemede şahit döven esrarkeş İzmir,12 Milliyet)Bugün Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması yapılan esrar kaçakçılarından Mehmet adındaki şahıs,aleyhine şahitlikte bulunan İsmail adındaki birisini hâkimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Sivas teslimi 700 ton ekmek pişirilmesi kapalı zarfla 27/7/1954 Salı saat 16 da Sivas As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Bedeli 49.000 lira,geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Bunaltıcı sıcaklar yüzünden şehirde bayılma vakaları arttı FBaştarafı 1 incide!«an verilen malûmata göre,sıcaksın artmasına sebeb,orta Akdemde teeşkkül eden yüksek tazyik Merkezinin şimale doğru harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Sıcaklarda İzmire köpek balıkları hücum etti Wir,12 MİLLİYET)Bugün Sihrimizde mevsimin en sıcak gü-£u yaşanmıştır.Buca nahiyesinde bu yüzden ihtiyar bir kadm ölmüş Vg Karşıyaka kazasında birçok bakılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 953/593 fr Kadıköy Pazaryolu 101 No.ve |Wıköy Yağlıkçı sokak 8 no.ve stanbul Topkapı son tramvay du-^Si Hallaçhasan sokak 15 no.da l*en ikametgâhı meçhul Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Rize Çay Fabrikası haricî su tesisatı ikmali işi 7/7/954 günü talibi çıkmadığından tekraren kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • İstanbul Emniyet Sandığından Dosya No.53/5129 Borçlu Muazzez Eşme Zarif kızı)na ilân yolu ile tebliğ Gösterilen ikametgâh:Maltepe Merkezefendi Mah.Ayvalıdere Sokağı No.6.A.2237 hesap numarasiyle Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından:1 Dolmabahçe Mithatpaşa Stadyomu etraf demir parmaklık ve turnike tadilâtına ait 91694.67)liralık imalât kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Uşak Şeker Fabrikasından 1 Bu kampanya devresinde Çivril'den Uşak Şeker Fabrikasına takriben 12000 ilâ 16000 on iki bin ilâ on altı bin)ton pancar kamyonlarla naklettirilecektir.2 Bu işe talip olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş 99940 lira 09 kuruş keşif bedelli Osmaniye merkezinde yaptırılacak ilkokl inşaatıdır.2 Eksiltme 2/8/954 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10.00 da Vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversite bahçesine dikilecek Atatürk heykelinin kaidesi yaptırılacaktır.1)Üniversite bahçesine dikilecek Atatürk heykelinin kaidesi kapalı zarf usulü ile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Nafia Vekâletinden 1.Ankara'da Esenboğa Hava Alanında meydan işletme emniyetini temin etmek üzere yaptırılacak olan 75600)lira keşif bedelli tel örgü işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Akçadağ ılköğretmen Okulu Müdürlüğünden Cinsi Azı Çoğu Fiatı Tutarı Geçici İhale şekli Kilo Kilo Kr.L.K.teminatı Un 50000 65000 44 28600.00 2145 Açık eksiltme Koyun eti 10000 13000 275 35750.00 2681.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından Mehmet Yezdan Berk Mükâfatı:1950 senesinden itibaren 3 senede bir verilmek üzere 1000 liralık bir Mehmet Yezdan Berk)mükâfatı tesis edilmiştir.Bu mükâfat Kalb ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Millî Saraylar Müdürlüğünden Millî Saraylar Müdürlüğü kadrosunda açık bulunan bir elektrikçiliğe Bayındırlık Vekâletinin ehliyetnamesini haiz bir elektrikçi alınacaktır.İsteklilerin şartları öğrenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyet ve köy yolları için yaptırılacak ellilik 4742 adet beton büz 26/7/954 pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Kantar Yeri Kiraya Verilecek Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan:Sirkeci garı holünde insan tartmak için açık arttırma ile üç sene müddetle bir kantar yeri kiraya verilecektir.Kiraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/120 Luiz Barry'ye hastalığı sebobile İstiklâl caddesi Mısır ap.da mukim Iraida Barry'nin vâsi tayinine karar verildiği ilân lounur.9305
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul 4 üncü İcra memurluğundan 952/1969 Birinci derecedeki alacaktan ötürü merhun olup tamına bilirkişi tarafından 6700)altı bin yedi yüz lira kıymet konmuş bulunan Fatih N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Dolmuşlar için yeni bir tarife hazırlanıyor fBaştarafı 1 incide] tir.Toplantıda,İstanbul Şoförler Cemiyeti temsilcileri de hazır bulunmuştur.Diğer taraftan,6 ncı Şube Müdürlüğü,Şoförler Cemiyeti ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • 3,5 yıl süren hamilelik TBaştarafı 1 incide] cuklar annenin eğilmesiyle ağlamakta,bunların çığlıkları dışarıdan da duyulmaktadır.Bu vaziyet karşısında doktor ve ebeler hiçbir şey yapamamış ve şu rapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Orta-Doğu elçilerimizin toplantısı dün başladı TBastarafı 1 incidel Elçilerin bu toplantısında her siyasî temsilcinin Ortadoğu'daki durum,Ortadoğu Paktı ve Arap memleketlerinin vaziyetleri ve Türk,Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Bir genç kuduz bir kurdu boğarak öldürdü FBaştarafı 1 incidel canavarın peşine düşmüşlerse de yakalıyamamışlardır.Nihayet dün,aynı köyden Vehap adında bir genç kasabaya inerken bu korkunç hayvanın tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Plânörcülerimiz Belgrade gittiler Ankara 12 A.A.16-25 Temmuz 1954 tarihinde Belgrad'da yapılacak olan planör yarışlarında.Yugoslavya Havacılık Birliğinin davetlisi olarak hazır bulunacak Türk Hava Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • İtalya'da yeni bir Montesi meselesi Roma,12 Türktel)İtalya'da yeni bir Montesi meselesi ortaya çıkmıştır.Metruk plajlarda iki genç ve güzel kızın cesetleri bulunmuştur.Cesetlerden biri Foggia,diğeri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Yeni kâr hadleri kararnamesi perşembe günü ilân ediliyor [Baştarafı 1 incide] açıkça bildirmektedirler.Hattâ hükümetin bugünkü spekülatif buhranları çok evvel keşfedip,bu kararnameyi hazırladığı,seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • İsrail askerî birlikleri bir Mısır karakolunu bastı Top ateşiyle başlayan hücur öldü.Hâdise,Mısır tar Kahire,12 AA.Dün resmen bildirildiğine göre,150 kişilik bir İsrail askerî birliği,dün gece bir Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Migro teşkilâtı bu hafta kuruluyor TBaştarafı 1 incidel dan imâl edilecektir.Bu hususta idare kurulu lüzumlu selâhiyeti vermiş bulunmaktadır.Ayrıca şehrimizde de Migrosla işbirliği yapmak üzere mütead
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • Orta Avrupa'daki seylâp çok vahim bir hâl aldı [Baştarafı 1 incide!felâket vahimleşmekte ve Viyana kapılarına kadar dayanmaktadır.Bir kısım demiryolları kullanılamaz olmuştur.Aşağı Avusturya'dan devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1954
  • C.H.P.içinde kaynaşma [Baştarafı 1 incide] Şimdilik sevk ve idare makanizma sı başında bulunanlara en sert tenkitlerde Cemil Sait Barlas bulunmaktadır.Barlas,bu sabahtan itibaren tekrar intişara başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Rıza Rit 14.00 Küçük öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Güzin Siper 14.45 Passo Dobleler Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • 1st.Borsasının 12/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 İsviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 45.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • I 2 34 56 769 IO II IB J:ii:j I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Soldan sağa:1 Elçilik durumunda olan.2 Tersi futbolcu baldırında çoktur,Bir soru.3 Muvaffak olan.4 Uzvî kimyada bir gaz,Nefi edatı.5 Yurd.6 Yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 UncU sayfa sant 2.50 T.Lilânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Denizli Devlet Hastahanesi Satmalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Muhtelif ilâç Pamuk idrofil Gaz idrofil Miktarı 164 Kalem 750 Kilo 8000 Metre Muhammen bedeli Lira K.14999 60 4500 00 6400 00 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bsk.dan 5 Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı linyit sobaları 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Maarif Vekâletinden 1 19058,95 lira keşif bedelli Gaziantep Kız Enstitüsü ikmal inşaatı kapalı zarf usulüyle 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale 16 Temmuz 1954 cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:istanbul'da Haliç Sütlüce Karaağaç caddesi 89 numarada bulunan 773 ton çimentonun Bursa'da Bölge Mıntakasında ve aşağıda gösterilen mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi iskenderun Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda isimleri yazdı işyerlerimizden mevcut hububat bakliyat vesaire maddelerden hizalarında gösterilen miktarların isk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Ankara M.M.V.2.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin)adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 15.500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • İstanbul Eminönü Satış Gümrüğü Müdürlüğü Açık arttırma Kıymeti Tem Satış K.Miktarı inatı No.Kilo Gr.Lira Kr.Lira Kr.103 554 000 1452 00 108 90 87 20000 000 8000 00 600 00 1803 140 000 1028 38 77 13 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Kom.Bşk.lığından Askerî ihtiyaç için Sivas'ta teslim 12000 kilo koyun eti alınacaktır.Muhammen bedeli 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 liradır.İhalesi 4 ağustos 954 çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Konya As Sat.Al.Ko.Bşk.lığından As.ihtiyaç için 65.000 kilo kuru fasulya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 80 kuruş,geçici teminatı 3850 liradırb İhale 2 ağustos 954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.G.I.T.isletmesi Haliç Tersanesi Müdürlüğünden Azapkapı'daki Tersanemizde birikmiş olan muhtelif cins ve miktarda 882 kalem hurda tesviyeci,kazancı,tornacı,marangoz,armador tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • İLLER BANKASINDAN Hidro-elektrik Tesisat Projeleri Yaptırılacak 1 Aşağıda adı ve proje tahminiî bedeli,geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların hidro elektrik veya hava hattı ve şebeke proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 26 Ağustos 1954 çekilişinde İki büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira.Bunlardan başka,10 tane 1.000,20 tane 500,40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • baş,diş,adale,sinir ve lumbago ağrılarına karşı BASARI İLE KULLANILIR 4 saat ara ile günde v^.ilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş,Bankamız Üsküdar Ajansı lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutarı Geçici teminatı 100.000.6.250 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 953/197 Akharım köyünden ölü Ahmet Kara vereselerinden kızı Emine Cabi vesairelerin vekilleri Tevfik Aksonlar tarafından Hasan Kara aleyhine açılan tescil dâvasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Kayıp:Yapı ve Kredi Bankasından aldığım 188497 sayılı Küçük Câri hesap cüzdanımı kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Erol Ataç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Kartal Asliye Hukuk Hâkimliğinden 954/155 Davacı Nuri Erener vekili avukat M.Vedat And tarafından Kartal Asliye Hukuk Mahkemesine açılan tahdit dâvasının yapılan duruşmasında:Kartal'ın Dolayoba köyü T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 952/337 Recep Yelbey tarafından Huriye Toktürk aleyhine açılan tescil dâvasının duruşmasında:Tescili istenen Orhangazinin Çeltikçi köyünün Sınmcı mevkiinde doğusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4