Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Orta Doğudaki Elçilerimiz yarın toplanıyor Konferansta Orta Doğu siyasetimizin ele alınacağı sanılıyor Ankara,10 MİLLİYET)Arap memleketlerindeki Büyükelçilerimizin yapacakları toplantı pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Avrupa güzelleri Amerika'da ı Long Beach'da yapılacak müsabakaya katılacak güzeller New York'ta toplandılar New-York,10 AP)Kaliforniya'da Longbeach'de yapılacak bir müsabakada Dünya Güzellik Kraliçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • C.H.P.programında tadilât yapılıyor Ankara,10 MİLLİYET)Halk Partisinin kalkınması için Kurultaya bir proje sunmak üzere bir müddetten beri faaliyetine devam eden Islâhat Komisyonu mesaisini önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • bogus güzelliği uğruna ölen kadın Hong Kong,10 AP)Adi!Tıp bugün,göğüslerinin dik durması için parafin enjeksiyonları yaptıran 32 yaşındaki bir Çinli kadının bu sebepten Öldüğünü tespit etmiştir.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • il Mukaddes Banyo Temmuz ayının ilk günü binlerce Japon,Sumido nehrine girerek günahlarmdan temizlen» mislerdir.Eski bir ananeye göre,Japonlar Sumido nehrine çırılçıplak girmek ve suya hediyeler bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • İSPANYOL ELÇİSİ DEĞİŞTİ iki senedenberi Ankara'da ispanyayı temsil eden Büyük Elçi Jose Ruie,merkeze alınarak yerine Baena Dükü tâyin edilmiştir.Resim,eski Büyük Elçiyi Başvekil Adnan Menderes'e veda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • İki tepkili uçak havada çarpıştı North Bay 10 A.P.Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 tepkili uçak bugün bu mevkiin kuzey doğusunda havada çarpışmışlardır.Pilotlardan biri paraşütle athyarak kurtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • İHTİKARI ÖNLEYECEK YENİ BİR KARARNAME HAZIRLANDI Önümüzdeki günlerde ilan edilmesi beklenen kar hadleri beyannamesi seri cezalan ihtiva ediyor Şehrimizdeki esnaf teşekkülleri tarafından ihtikârla müca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Dünyanın sonunu getirecek ilmî bir kesif yapıldı Bir Amerikan âlimi tarafmdan elde edilen Anti Proton sayesinde bütün maddelerin imhası mümkün oluyor Anti-Proton,kara levhanın üzerinde iki küçük habbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikat 19 ve 23 Temmuz tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerinin iştirakiyle Medfild manevraları yapılacaktır.Tatbikatın idare merkezi Malta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Bavyera'da sel felâketi Tuna nehrinin taşması neticesinde binlerce kişi açıkta kaldı Munich,10 A.A.Alp nehir» lerinin yukarı mecralarında suların seviyesi biraz alçalmaya başladığından Bavyera'nm sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • İki rugbi takımı sahada dövüştü Sydney,10 AP)İngiltere ve yeni Güney Gal temsili Ragbi futbol takımları arasında bugün kopan arbede yüzünden maç yanm kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Transfer faaliyeti birdenbire hızlandı Milli Takım kalecisi Şükrü Ersoy Fenerbahçe'ye girdi.Bülent Esel'in durumu henüz belli değil Şehrimizde büyük kulüpler arasındaki transfer faaliyeti son günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • GOKAY TALEBELERLE BE-RABER Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Kurul toplantısı dün merkez binasında yapılmıştır.Toplantıyı müteakip Genel Kurul üyeleri Vali Gökay'ı ziyaret ederek Federasyonun faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • YÜZME VE YELKEN YAKIŞ-LARI Mevsimin ilk yüzme yarışları dûn Lido'da yapılmış ve yeni bir rekor kırılmıştır.Moda'da da yelken yaralan yapılmış ve kazananlara muhtelif mükâf atlar verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Bir yılda 2500 Mau-Mau öldürülüdü Nairobi,10 AA.Doğu Afrika Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Heyman,güvenlik kuvvetlerinin bir yıl içinde 2500 Mau Mau tedhişçisini öldürdüğünü ve 3000 kadar da esir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor MİLLİYET,her yerde yalnız 10 kuruşa satılacaktır MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yeni tesislerinde Türkiye'nin en büyük ve en mükemmel halk gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • Bir buçuk ay önce işlenen cinayetin faili yakalandı Metresine sarkmtılık eden Mustafa Ersan'ı öldüren Ahmet Yılmaz'ın yakalanmasına bir mektup sebep oldu Bir buçuk ay kadar evvel Beykoz-da işlenen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1954
  • v& mm Sıcakların sefasını kumlarda çıkaran genç bir kadın İstanbul dün senenin en sıcak gününü yaşadı Sayfiye ve plajlara gidenlerin rekor teşkil edecek kadar çok olması yüzünden kabineler karaborsaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Yapı Enstitüsüne talebe almıyor İstanbul Yapı Enstitüsüne,$ehri-miz ilkokul mezunlarından imtihanla 6 parasız yatılı öğrenci alınacak* tır.Sınavlar 23,24 ağustos 1954 tarihlerinde Türkçe,Tabiat Bilgis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • SOHBETLER ETLER.1 STABAKKIL Genç ve güzel bir kadın olan Florence Nightingale bugünkü modern mânada hastabakıcılık müessesesinin bânisidir.Bu yazıda,Florence Nightingale'nin hayatı ve mücadeleleri anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • İlâçlar,işçilere ambalajları bozulmadan verilecek İşçi Sigortaları Kurumunun Emin önü bölge eczanelerinde,sigortalı hastalara verilen müstahzarların ambalajlarından yırtılmak suretile teslim edilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Rıımelihisarında evlerin tahliyesi başlıyor Rumclihisarmın restorasyonu için Maarif Vekâletinden tahsisat gelmiştir.Tarihî Anıtlar Derneği,Teknik Üniversite ve Belediye mütehassıslarından mürekkep kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Köylüye kredi Bu yıl arpa mahsulü,ümid vericidir.Yakında buğday hasadına başlanacaktır.Toprak Mahsulleri Ofisi,çiftçiye 1 ilâ 3 kuruş arasında prim verilmesini kararlaştırmıştır.Ziraat Bankası da kred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Kömür tevziatı Kok kömürü almak üzere kömür tevzi şubesi müdürlüğüne yapılan müracaatlar devam etmektedir.Halk,kış basmadan kömürünü almak istediğinden fazla sarfiyat karşısında kalındığını gören idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Tekel'deki toplantı sona erdi Tekel Umum Müdürlüğünde istihlâkin artması karşısında istihsali düzenlemek için ne gibi tedbirler alınacağına dair yapılan toplantılar nihayete ermiş,bazı kararlar alınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Yâksek mühendisin çiğnediği adam öldü Kemal Vecdi Arduman adında bir yüksek mühendis,evvelki gece idaresindeki 1591 plâkalı hususi otomobille,Kadıköyden Üsküdara giderken,İntaniye Hastahanesi önünde H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Turgut Babaoğlu Darülacezeye müdür oldu Etki Samsun Valisi ve Sağlık Vekâleti Danı$ma Kurulu üyesi Dr.Turgut Babaoğlu,Darülaceze müdür ve baştabibliğine tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASININ Bu yeni ikramiye keşidelerine İI1İ7 I ¦4 •II İKRAM İYE Lİ GRUPİ MEVDUATI I Her 100 kişide:m Bir kişiye yatırdığı paranın 2 misli Bir kişiye yatırdığı para kadar PARA İKRA-MİYES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Doktor Fahri Celâl İsviçre'ye gitti Bakırköy Akıl Hastahanesi Başhekimi Dr.Fahri Celâl,Beynelmilel Akıl Hastalıkları Kongresinde hazır bulunmak üzere,dün İsviçre'ye hareket etmiştir.Dr.Fahri Celâl,Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Bakırköy cinayeti karara bağlandı Arkadaşım öldüren mühendis 2 yıl hapse mahkûm oldu İki yıl önce Bakırköy Bez Fabrikasında işlenen ve İhsan Aydın adındaki bir yüksek mühendisin,Fethi Ader adında diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Belediye yıldırım ekipleri teşkil ediliyor Bu teşkilâtın,adliyedeki gizli büro ile teşriki mesai edip vazife göreceği bildiriliyor Muhtelif şayialar çıkarmak suretile karaborsa yaratanlarla mücadeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • HALKIN SESİ Beylerbeyi sakinleri çeşme istiyorlar.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Beylerbeyinde Abdullahağa Hallaç Tahir sokağında oturanlar,yaz günlerinde susuzluktan kıvranmakta ve ne ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • RASA» SOHBETLE* Futbol babında 11 incilik-Ne yaptın Kaymakam Bey imamlara dair Futbol babında:Dünya futbol şampiyonluğunda hazin bir mağlûbiyete uğradık.Bu mağlûbiyet üzerine gazetelerin Spor muhabirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Kadınlar Birliği vatandaşlar arasında bir anket açtı Kadınlar Birliği,çalışmalarının daha faydalı olabilmesi maksadıyla yeniden bazı kararlar almıştır.Bu arada vatandaşlar arasında bir de anket açılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Almanya'ya iki yüz yirmi milyon lira borç var Batı Almanya ile Bonn'da yapılan ticaret müzakerelerinin birinci safhası sona ermiş bulunmaktadır.Bu anlaşmalar neticesinde Batı Almanyadan temin edilen 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Bir polisin on sekiz yıl mahkûmiyeti istendi Bir yıl evvel Fatihte Haydar semtinde bir cinayet işlenmiş,Lâtif Suruçlu adında bir polis memuru,berber dükkânında traş olmakta olan 80 yaşında Ahmet Aykal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • KISA HABERLER k 26 haziranda Bursa'da açılmış olan 5 inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi iün kapanmıştır.Sergi önümüzdeki junlerde Galatasaray Lisesinde açılmak jzere nakledilecek,bilahare izmir'e »öt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • POLİSTE Tophane'de Necatibey caddesinde turan Osman Nuri Boyadak adında 7 yasında bir köfteci,alış veriş me-«leşinden Ali Kıray adında 30 yaanda birini çakı ile omuzundan yaralamıştır.Taralı tedavi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • HİCRÎ 1373 Zilkade VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.3S 8-58 Öğle 12.19 4.37 ikindi 1(1.1» «37 Akçam 19.43 1340 Yatsı 21.41 1.59 imsak 2.23 8.41 J Pazar 11 Temmuz 1854 EUMt 137» 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Cemiyet KONGRE Tiyatro Derneği,kongresini,bugün saat 11 de Küçük Sahne salonunda yapacaktır.Kasımpaşa Gençlik Kulübünün kongresi,17 temmuz cumartesi güntt saat 14.80 da kulüp binasında yapılacaktır.TÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Emirgân Korusu yangın tehlikesi atlattı Tarihi Emirgân Korusu dün bir yangın tehlikesi atlatmış ve 50 metrekare ot yandıktan sonra ateşler etrafa sirayet etmeden hâdise yerine gelen Istinye itfaiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • İstanbul Genç Demokratları dün bir toplantı yaptılar İstanbul,Gene Demokratlar Tef* kilâtı İl İdare Kurulu tarafından dün saat 16 da Marmara lokalinde bir toplantı tertip edilmiştir.İstanbul Mebusları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Almanya,ithalatın yüzde yetmiş beşini serbest bıraktı Batı Almanya hükümeti,ithali* tın yüzde 75 inin tamamile ser* best bırakıldığını resmen açıklamış ve bu haber memleketimiz iktisadi mehafilinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • öğretmenler dün trenle Belgrad'a gittiler İstanbul Öğretmenler Derneği tarafından,Yugoslav öğrenicileri ile anlaşılarak tertip edilen tetkik gezisine iştirak eden 30 öğretmen dün trenle Belgrada mütev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • P.T.T.Umum Müdür Vekili tetkikler yapıyor Bir kaç günden beri şehrimizde bulunan P.T.T.Umum Müdür Vekili yüksek mühendis Talât Tolunay dün P.T.T.İçerenköyü Kozyatağı sanatoryomunu ziyaret etmiştir.Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • İran askerî heyeti yarın İstanbul'a geliyor Ankara'ya gelmiş olan İran Ha» va Harp Akademisi hey'eti,dün Eskişehire geçmiştir.Yarın Eskişehir hava tesislerini gezecek olan hey'et,salı günü saat 09.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Muhtarlara dün tebligat yapıldı Şeker tevziatı yalnız bakkallara bırakıldı Şehrimize yapılan günlük seker tahsisinin bir buçuk misline çıkarılması,darlığı nisbeten önlemiştir.Belediyenin yeniden temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • DENİZCİLİK BAHİSLERİ I ingiliz donanmasının yeni uçak gemileri Dünyanın en muazzam ve modern harb gemilerini teşkil eden Eagle ve Ark Royal,tepkili uçaklarla teçhiz edilmektedir Önümüzdeki bir veya ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Kira kanununa dair müracaatlar müsbet netice verdi Dükkân ve ticarethane kiralarının serbest bırakılmasına dair hazırlanan kanun lâyihası,piyasada günün mevzuu olmakta devam etmektedir.Ticaret Odası,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Gürültü ile mücadele Gürültü ile mücadele mevzuunda alınan kararların tatbikine devam edilmektedir.Hal'de seyyar esnafa,mahalle aralarında gürültü yapmamaları hususunda hergün hoparlörle tenbihatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • Beynelmilel Gençlik Kampı Pendik'te açılıyor Oslo'da yapılan Beynelmilel Kızılay ve Kızılhaç kongrelerinde ve-ilen karara uyularak beynelmilel îençlik kampı bu sene Türkiyede ıçılacaktır.14 temmuz çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1954
  • İstinyede'ki taş ocağından kokular geliyor Altı kişinin ölümüne mal olan okuntunun vukua geldiği İstinyeleki tas ocağının arka kısmında mlunan ve kayma tehlikesi arzelen tepenin uçurulması ameliyesite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Dünyanın sonunu getirecek ilmî bir keşif yapıldı TBaştarafı 1 incide] çok cebir muadeleleri görülüyor.Kara levhanın yanında Doktor Marcel Sheln,elinde tebeşir,gülümsemektedir.Antl-Proton'un bulunmasiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • istanbul senenin en sıcak gününü yaşadı rBaştarafı 1 incide] vam etmektedir.Dün,çeşitli vasıtalarla bu gibi yerlere serinlemek için gidenlerin sayısı yılın rekorunu teşkil etmiştir.Bu yüzden birçok pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • C.H.P.programında tadilât yapılıyor [Baştarafı 1 incide] prensip bakımından Halk Partisinin pı ogı aut "ve^tüztijjtnıde derişik.lik yapılmasını lüzumlu bulmuş,ancak,evvelâ programın ele alınması lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Transfer faaliyeti birden bire hızlandı rBaştarafı 1 incidel nerbahçe ile mutabık kaldığı,Sarı Lâcivert mehafilinde ısrarla söylenmektedir.Bu arada Galatasaray kulübü de basketbol sahasında kadrosunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Akçadağ ilk öğretmen Okulu Müdürlüğünden Azı Çoğu Fiatı Tutarı Geçici ihale Cinsi Kilosu Kilo Kuruş lira K.teminat «ekli Toz şeker 3000 4000 145 5800.00 435 Açık eksiltme Meşe odunu 150000 250000 5,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Orta Doğu Elçilerimiz yarın toplanıyor [Baştarafı 1 incide] «Konferansta Orta Doğu siyasetimiz yeniden tesbit edilecektir.Bu arada Arap memleketleri ile olan erazi ihtilâfları da halledilecektir.Bu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Avrupa güzelleri Amerikada fBaştarafı 1 incide] Alman güzeli 18 yaşındaki Bremenli Regina Ernst memleketinde elbise modelliği yapmaktadır.Esmer güzeline geçen yıl Almanya Güzellik Kraliçesi olan ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Bavyera'da sel felâketi [Baştarafı 1 incide] devrilmiş,içinde bulunanlardan bir kadınla bir aylık çocuğunu sular götürmüştür.Ölenlerden üçüncüsü ise oturduğu küçük bir kulübe İle birlikte seller taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından:1 Mecidiyeköyü spor sahası ikmal inşaatına ait 269.939)liralık imalât kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Eksiltme 26/7/954 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Kösele Vaketa ve Vidala Parçası Satışı 1 Müessesemiz anbarlarında mevcut ve cinsleri ikinci maddede yazılı kösele,vaketa ve vidala parçaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • İLLER BANKASINDAN Hidro-elektrik Tesisat Projeleri Yaptırılacak 1 Aşağıda adı ve proje tahmini!bedeli,geçici teminat v« proje nevileri yazılı kasabaların hidro elektrik veya hava hattı ve*şebeke proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞI Mükellef veya vergi sorumlusunun Bilinen adresi Verginin nevi Adı Soyadı Adem Emine M.19 Mayıs Mah.Gazi Cad.No.39 Samsun.İhbarname Aktepe Adil.Çerkeş Alaca köyünde rençber Çubuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyet ve köy yolları için yaptırılacak ellilik 4742 adet beton büz 26/7/954 pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Bir buçuk ay önce işlenen cinayetin faili yakalandı [Baştarafı 1 incide] Hâdiseye,Beykoz Müddelumumiliğince ve jandarmaca el konulmuş ve suçlunun araştırılmasına başlanmıştı.Tahkikat sonunda,bütün şüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • T.CD.D.İşletmesi Umum Müdürlüğünden Aşağıda yazılı şartları haiz olanlar arasında müsabaka imtihanı ile lokomotif makinisti alınacaktır.Müsabaka imtihanı 19.7.1954 pazartesi günü saat 9 da Ankara,Hayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Motopomp Alınacak iller Bankasından:1 Siirt hidro elektrik tesisatında kullanılmak üzere bir adet motopomp alınacaktır—w-«t t t«fe 2 Motopompun teknik evsafı iller Bankası Ticaret Servisince parasız o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Devlet Meteoroloji işleri Umum 1 Umum Müdürlük yeni yapılan merkez binası ihtiyacı için bir adet 5 haricî,25 dahili hatlı)otomatik telefon santralı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden 1 İdaremiz ihtiyacı için azı 5.900,çoğu 7.000 adet ekmek mubayaası kapah zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 2.100 lira,muvakkat teminatı 157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş 99940 lira 09 kuruş keşif bedelli Osmaniye merkezinde yaptırılacak ilkokl inşaatıdır.2 Eksiltme 2/8/954 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10.00 da Vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • MENKUL EŞYA SATIŞI İstanbul Defterdarlığından Miktarı Cinsi Vetur marka duvar saati Ayaklı Singer dikiş makinesi Silindir ütü makinesi Tek silindir 4 adet motor islim kazanı borusu 4 adet dolaplı boya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Gazi Merkez Atölyesi Müdürlüğünden Devlet Üretme Çiftliklerinin Gazi İstasyonunda bulunan merkez atölyesinde birisi helezon ve on beşi de bez tablalı olmak üzere ceman 16 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Aldığımı müstahzarın hakiki GRİPİN olup olmadığını bizzat kontrol ediniz.Hakiki GRİPİN aldığınızdan emin olmak için kutunun üzerinde bulunan GRİPİN ismine bilhassa dikkat ediniz.Ancak hakiki GRİPİN be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • wmmmmmmaemm l 2 4 5 6 7 8 9 IO II j;t:s:3 4 S 6 7 8 9 IO II ioldan saga:1 Muhasebeye dahil olan 1kl keime)2 Teşkilâtı Esasiye Kanunu,Vvuç içi.3 Ağız eski terim)Buuriı araba.4 Dini tören.Bir denir cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Kurşun Boru Alınacak İstanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı için 15 m/m kutrunda 50 ton kurşun boru satm alııacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,steklilerin şartnames
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 26 Ağustos 1954 çekilişinde İki büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira.Bunlardan başka,10 tane 1.000,20 tane 500,40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Şartnamesinde mevcut ebat,evsaf ve miktarlarda keten hortum,lans ve rekor pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 21/7/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • İstanbul Sular İdaresinden Yağmursuz geçen mevsim ve Boğaziçinin Rumeli yakasma su veren bentlerin bugünkü durumu sebebiyle bentlerden su alan mmtakaya aşağıdaki esaslar dahilinde vaziyet düzelinceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden:952/357 Davacı Ömer Akpmar vekili avukat Ziya Muzaffer Baysal tarafından Ankara Yeni Doğan mahallesinde eski şehir sokak 356 numarada mukim Fehmi Erol aleyhine ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 20 ton sığır eti 19/7/954 Pazartesi saat 16 da Karabük As.Sa.Al.Ko.da satm almacaktır.Geçici teminatı 3000 liradır.Şartnamesi komisyond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • En güzel müzik ve Atraksiyonlar Yeşilköy ÇINAR'dadır Çınar Oteli.Telefon:18502 Not:Perşembe akşamları sürprizler,Pazar günleri matine.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • KAYIP Gazeteciler Cemiyetinden aldığım 247 numaralı rozetimi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Foto Zeki Bükey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT BUTUN AĞRILARA KARŞI ir/ty-M/v-i.4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Maltepe portatif çelik hangarlar sahasında inşa edilecek olan 8713 lira 32 kuruş keşif bedelli çalışma binası kapalı zarf usulü ile birim fiat es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.20 Viyolonist Hans Wilk 13.45 Şarkılar Perihan Sözeri 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.40 Şen türküler kümesi idare eden:Necati Basa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • 734 784 280.50-280.30 0.80 0.8ü 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12 50 45 12.50 73.68.40 73.68.40 0.44.80 0.4480 93.34 93.34 9.7390 9.73.90 I VI İst.Borsasının 10/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi iskenderun Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda isimleri yazdı işyerlerimizden mevcut hububat bakliyat vesaire maddelerden hizalarmda gösterilen miktarların iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Sahip ve Baçmunarrtr» A.N.KARA-CAN Van islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Panik DEMIRTAŞ Basıldığı yeri MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Yüksek Mühendis Alınacak i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden:işletmelerimiz Elektrik Teknik Dairesi Silâhtarağa Elektrik Fabrikasında münhal bulunan ihtisas mevkii 400 ve 500 lira kadrolu nöbetçi mühendislikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • istanbul Eminönü Satış Gümrüğü Müdürlüğü Açık arttırma Satış K.Miktarı No.Kilo Gr.Kıymeti Lira Kr.Teminatı Lira Kr.Eşyanın cinsi Satış günü:23/7/954 Saat 13.30 da Anbarı 103 554 000 1452 00 108 90 Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Bursa Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Soğukpınar bölgesi Baraklı köyünde,Çalıköyü Bölgesi Balyaz köyünde ve Gemlik bölgesi Feyziye köyünde birer bakım memuru binası ile birer tavla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • ist.Deniz ikmal Grup Amirliğinden '1.A Boğ.ve Mar.Dz.Kor.K.lığı gemilerinin uçaksavar atışları 14 temmuz 1954 günü aşağıda hudutları belirtUen sahada yapılacaktır.A 40° 37' 00" ile A=40° 48' 00" T 28"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • ABONE ŞARTLARİ Ut.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere İki misildir.İ L A N ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.Lüfinlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BIB YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Türkiye Köylü Partisi İstanbul İl Başkanlığından:Türkiye Köylü Partisi İstanbul yıllık kongresi 1 Ağustos 1954 Pazar günü saat 10 da Aksarayda Atatürk Bulvarında Vardar Kraathanesinde yapılacağından t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • Pamuk Telefi,Üstüpü ve Malzeme Satışı Siimerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden 80 ton muhtelif cins pamuk telefi,16 ton muhtelif cins üstüpü,2 ton muhtelif parça bez,5 ton 5 lik,9 luk,9,5 luk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1954
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden.Üniversitemiz binaları için kurulan Proje ve Kontrol Bürosuna İnşaat ve Kontrol Bürosu Şefi Y.Mimar veya Y.Mühendis)ile mimarî,statik,tesisat,sürveyyan ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4