Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Havacılık tarihinin en tehlikeli uçuşu Meksiko 9 TURKTEL)Meksika hava ordusu mensuplarından Albay Brischutto,«Sabre» tipinde tepkili bir uçakla 140 kilometrelik bir mesafeyi motorsuz katederek,havacıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • İstanbulini telefon sıkıntısı daha bir müddet devam edecek Dün gazetecilerle görüşen P.T.T.Genel Müdür Vekili,alınan tedbirler hakkında geniş izahat verdi Bir kaç günden beri şehrimizde nun için elimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Bir kadın güneşle işleyen ocak yaptı New-York,9 USIS)Evvelce güneşle ısıtılan bir ev inşa etmiş olan güneş enerjisi uzmanı Dr.Maria Telkes şimdi Amerika'da güneş şuaları kullanmak suretiyle işleyen ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Fazla fiatla seker satan 6 bakkal savcılığa verildi Fatih'te şeker almak için sıra bekleyenler arasmda çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı Muhtelif semtlerde bakkallık yapan Necati Altuğ,Tanyer Altuğ,Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Şeffaf tualet giyen artistler Las Vegas 9 AP.Marlene Dietrich'den ilham alan sinema aktrisi Terry Moore,bu akşam burada,belden yukarısı şeffaf bir tualetle bir gece kulübünde numaraya çıkmıştır.Elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • üniversitede Atom tesisleri kuruluyor Jeo Fizik Enstitüsünün yanında inşa edilecek atomun parçalanması temin edilecek tesislerde İstanbul Üniversitesinde iki milyon lira sarf ile kurulacak olan Siklot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • HÜKÜMET İHTİKARI ÖNLEMEK KIN SERT KARARLAR ALIYOR Millî Korunma Kanunu çerçevesi dahilinde muhtekirlere ağır ceza verilmesini derpiş eden kararname hazırlandı Ham madde buhranını önleyecek yeni tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Surat yüzünden feci bir kaza Hendeğe yuvarlanan bir taksinin içinde bulunan beş kişi ağır surette yaralandı İzmir,9 MİLLİYET)Bu sabah Seydiköy yolu üzerinde fecî bir taşıt kazası olmuştur.Şoför Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Şükrü Esmer de C.H.P.den ayrıldı Ankara,9 MİLLİYET)Tasfiye Kanununun mer'iyete girmesiyle CHP.den istifalar devam etmektedir.Yavuz Abadan'dan sonra,bugün de Prof.Şükrü Esmer CHPden istifa etmiştir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • C.H.P.de yeni cereyanlar Partinin ismi ve idaresi mevzuunda sert münakasa-I 1ar yapılması bekleniyor Ankara,9 TÜRKTEL)27 temmuzda yapılacak C.H.P.Kurultayı için Ankarada hummalı bir faaliyet göze çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Kiptiler arasında çıkan kavga Polisin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada yaralanan bir kipti öldü Mecidiyeköy'de cereyan eden-bir yaralama hâdisesi dün sabah cinayet mahiyetini almıştır.Mecidiyeköyünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • m V' TM T F 7 ıi5icınrloTürkiye MİUÎ Talebe Fede-İTİ.I.I fa JuŞlIlUâ rasyonunun kuruluşunun 7 nci yıldönümü münasebetiyle dün yeni federasyon binasında bir tören yapılmıştır.Bahriye bandosunun çaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Bayar Elmalı Bendini tetkik etti Şehrimizde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,öğleden sonra,beraberinde istanbul mil letvekillerinden bazıları,istanbul Valisi ve Belediye Reis Vekili,Sular idaresi Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Elçiler arasında bazı değişiklikler yapıldı Feridun Cemal Erkin Bern'e,Faik Zihni Akdur da Atina Büyük Elçiliğine tâyin edildiler ina Ankara,9 MİLLİYET)Dış İşleri Vekâleti teşkilâtında yeniden değişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Bacadan girerek adam öldürdü izmir 9 MİLLİYET)Balıkesir'den verilen bir habere göre,Bigadiç kazasının Darcık köyünde dün gece korkunç bir cinayet işlenmiştir.Adem Güler adında bir sabıkalı dün gece Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Orta-Doğudaki elcilerimizin yapacağı toplantı Ankara'da Yakın Şark'ın savunmasile ilgili meseleler görüşülecek Ankara,9 MİLLİYET)Orta doğudaki elçilerimizin önümüzdeki pazartesi günü şehrimizde yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Bugün şehrimizde havamn bulutlu ve az bir ihtimalle yağışlı geçeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor MİLLİYET,her yerde yalnız 10 kuruşa satılacaktır MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yeni tesislerinde Türkiye'nin en büyük ve en mükemmel halk gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Şoförlerden şikâyet Son günlerde,bir kısım taksi ve dolmuş şoförlerinin müşteriye kötü muamele ettiği yolundaki şikâyetler çok artmıştır.Durumla alâkalı olarak dün Vali Prof.Gökay'ın başkanlığında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • Tiyatrosu kuruluyor İzmir,9 MİLLİYET)İzmirde bir Devlet Tiyatrosunun kurulması hususunda Maarif Vekâletince tetkikler yapılmaktadır.Bu mevzuda temaslar yaparak müşterek bir hareket hattı tesbiti için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1954
  • îf ' ~«ga3$l Oede Musa ve Nairn Lay Esrar imal eden birisi yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Masası memurları,dün Beşiktaşta bir esrar imalâthanesini meydana çıkarmağa muvaffak olmuşlardır.Sabıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Kisük dereceli şarapları yükek fiatla satan biri yakalandı Sabri Yüksel adında biri,piyasaa gösterişli etiketler altında düşük ali teli şarap sürmek ve bu suretle e halkı aldatmış olmak suçundan olayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • İzmir limanından yapılan ihracat İzmir,9 MİLLİYET)İzmir Ticaret Odasının tanzim ettiği istatistiklere göre,ihraç mevsimi başından itibaren haziran 1954 ayı sonuna kadar on aylık devre zarfında 25.314.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • İstinye'deki taşocağında hafriyat durduruldu İstinye sırtlarındaki tas ocağında meydana gelen çökme neticesinde toprak ve kaya yığınlarının altında kalan isçilerden,bugüne kadar ancak dördünün cesedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • İsrail filosu gitti Üç gündenberi şehrimizde bulunan 3 parçadan müteşekkil İsrail filosu dün saat 18 de şehrimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • 29 misyoner Valiyi ziyaret etti Şehrimizde bulunan Amerikalı Hıristiyan ve Musevi Cemiyetine mensup 29 misyoner,dün sabah Vilâyete gelerek,Vali Prof.Gökay'ı ziyaret etmişler ve Vali ile samimî hasbıha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Beyoğlu Kaymakamlığının yaptığı teftişler Belediye Sağlık Müdürlüğü ve kaymakamlık ekiplerinin şehirdeki kontrolleri devam etmektedir.Beyoğlu Kaymakamlığı,geçen bir aylık müddet içinde 1800 esnaf ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Şehirde ekmek darlığı yaratılmamasına çalışılıyor Şehirde herhangi bir sebeple ekmek darlığı yaratılması ihtimalini göz önünde tutan Belediye,yeniden bazı tedbirler almış ve bu arada,muhtelif semtlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Kendisini kaldıran bekçiyi dövdü Evvelki gece Bakırköyde istasyon caddesinde devriye gezen Şerif Ezder adında bir gece bekçisi,35 yaşlarında bir adamın yerde baygın bir halde yattığını görmüş ve kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Seçmen kütükleri askıdan indirildi Vilâyet ve Belediyenin ayrılması mevzuundaki çalışmalara devam edilmektedir.Bu arada bir müddettenberi askıda bulunan Vilâyet ve Belediye Meclisi seçimine ait seçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Buz dolabından çıkarılan kız tekrar Florya'da yakalandı Bir ay kadar'evvel Beyoğlundaki barlardan birinde garip bir hâdise olmuş ve kontrole gelen ahlâk zabıtası memurlarından korkarak buz dolabının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Denizcilik Bankasının inşa ettireceği gemiler Denizcilik Bankasının yabancı tezgâhlarda inşa ettireceği Akdeniz ve Karadeniz tipindeki 5 gemiye ait temaslar devam etmektedir.Bu arada,inşaat için Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Kuleli Lisesinden mezun olanların diploma töreni Kuleli Askerî Lisesi ile 3 üncü Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olan öğrencilerin diplomaları dün tevzi edilmiştir.Bu münasebetle Kuleli Askerî Lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Tekaüt edilecek profesörler Rektör,isimlerin Vekâlete bildirildiğini açıkladı İstanbul Üniversitesi ve Teknik Üniversitede 25 yıl hizmet süresini ve 60 yaşını doldurmuş profesörlerin re'sen tekaüde se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Beyaz zehirciler ULUNAY Son hafta zarfında Ağır Ceza Mahkemeleri yakalanan eroin ve esrarcılar hakkında ağır hükümler verdi.Türk ırkına kasdeden bu katillerin gazetelerde resimlerini de gördüm.Ne meym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • KISA HABERLER Öğretmenler Derneği tarafından tertip edilen şehir içi tetkik gezilerine bugün başlanacaktırilk olarak 100 öğretmenin iştirakile.Eğitim Enstitüsü tarih öğretmenlerinin mihmandarlığında T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • POLİSTE k Şehreraininde Bâlâ caddesinde 17 lumarada oturan Nevzat Ometeri adının 8 yaşında bir çocuk,yalnıghkla içti-i gazdan zehirlenmiş ve tedavi altına ıhnmıştır.r Kâzım Tuzun adında birinin idare»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Öğretmenler Yugoslavya'ya gidiyorlar istanbul Öğretmenler Derneğinin Yugoslav öğretmenleriyle anlaşarak ertip ettiği tetkik gezisine,Işık Liesi Müdürü Sacit Öncel'in başkanığı altında 30 öğretmen işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Vali,Korfo'ya davet edildi Korfo Adası Metropolidi dün beaberinde Patrik Vekili olduğu hale Vilâyeti ziyaret etmiştir.Metrololit Metodios,büyük Türk milleini ve onun büyük şehrini yakman görmekle baht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • hİcrî Cumartesi Bumi ma *v W7» 9 Temmuz 27 Zilkade İSSA VAKİT vasat!ezan!Günej 4.37 8.55 Öğle 12.19 4.M kindi 16.19 8.36 Akşam 19.42 12.00 Yatsı 21.42 2.00 İmsak 2.21 6.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • israr içici yakalanınca hüngür hüngür ağladı Taksim'de Hacıahmet mahallemde oturan 30 yaşlarında Lâmbo ıscoğlu adında biri,esrarlı sigai içerken Emniyet ikinci Şube lüdürlüğü memurları tarafından akal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • [DÜNYA BASININDAN BALKAN PAKTI VE AMERİKA BASININDAN İN PAKTI VE AM Amerikan hükümetinin gayesi,Balkan Paktı ile Roma Hükümetinin talepleri arasında bir ahenk kurabilmektir J Komada intişar eden «Gior
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • İş yapmak isteyen yabancı firmalar' çoğalıyor Yabancı Sermaye Kanununun tatbiki ile ilgili olarak,şimdiye kadar Türkiyede is yapmak üzere müracaat eden 41 firmaya müsbet cevap verilmiştir.Bu firmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Belçika ve Avusturya'dan ticaret heyetleri geliyor Belçika ve Avusturya hükümet» leri,memleketimizle olan ticari münasebetlerini geliştirmek maksadıyla alâkalılar nezdinde teşebbüse geçmişlerdir.Bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Piliçlerin kanını emen sansar Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Gülhane Parkında açılan kümes ve uçan hayvanlar sergisine dadanan ve mütehassısların kur duğu kapanlar sayesinde,iki çift tavuk ve ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Kadınlar Birliği kampı Türk Kadınlar Birliği istanbul merkezi,Bebek Aşiyan durağında bir kamp kurmuştur.Azaya ve gençliğe tahsis edilen bu kampta,voleybol,deniz sporları,beden eğitimi hareketleri de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Kira dâvaları son aylarda ariiı Bir ayda mahkemeye 674 dâva intikal etti Milli Korunma hükümlerine tâbi olmayan ev,dükkân ve ticarethane sahiplerinin kiracılarından fazla kira talep etmeleri karşısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • HALKIN SESİ D.D.Y.U.Müdürlüğünden gelen bir cevap.Bir müddet evvel neşrettiği" miz bir şikâyet mektubuna,Devlet Demiryolları ve Liman» lan İşletmesi Genel Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:«Sayın gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • ifflikramiye plânında LİRA TUTARINDA İKRAMİYE TÜRKİYE L BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Ruhani heyet Şam'dan döndü Şam patriğinin 50 ci meslek yıldönümü münasebetiyle Şam'da yapılan jübileye İstanbul Rum Ortodoks patrikhanesi namına iştirak eden 3 kişilik ruhanî hey'et dün uçakla şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Hacca gitmek için yapılan müracaatlar Döviz tahsisine dair kararnamenin neşrinden sonra dün talepler birdenbire arttı Bu sene hac maksadile Suudi Arabistana gideceklere döviz tahsisine ve bu mevzuda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Ruslar,İzmir Fuarına portatif pavyon kuruyor İzmir,9 T.H.A.Ruslar İzmir Fuarından kendilerine ayrılan sahada portatif muazazm bir pavyon kurmağa hazırlanmaktadırlar.Bu hususta İzmir belediyesinden lüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Yeşihrmak'ta dün bir çocuk boğuldu Amasya,9 TÜRKTEL)Şehrimizde misafir bulunan Samsunlu İbrahim'in 11 yaşındaki oğlu Ayten Yeşilırmakta yıkanırken,derine kayarak çırpınmağa başlamıştır.Hâdiseyi gören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Kız Teknik Öğretmen Okulu mezunları Ankara 9 MİLLİYET)Kız Sanat Enstitüsü,Akşam ve Orta Sanat Okullarının muhtelif meslek şubelerine ait tâyinler tasdikten çıkmıştır.Yeni tâyinlere ait listeyi aynen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Yeşihrmak sed inşaatının temeli atıldı Taşova,9 AA.İlçemizin Yeşihrmak taşkınından korunabilmesi için 400 bin liraya ihale edilen set inşaatmm temel atma merasimi dün kalabalık bir halk topluluğu huzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Karısını sokak ortasında dövdü Dün adliyeye tuhaf bir hâdise intikal etmiştir.Cibali'de Mescit sokağında 12 sayılı evde oturan 28 yaşlarında Zehra Kuyucu adında bir kadının iddiasına göre,kendisi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • Cemiuet GEZİLER:Türk Armatörler Birliği tarafından tertip edilen vapur gezisi,bugün saat 19.30 da Rıhtım iskelesinden kalkacak Ulev vapuru ile yapılacaktır.Göçmenleri Koruma Derneğinin tertiplediği Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • İzmit Emniyet Müdürü Genel Müdürlüğe alındı İzmit,9 MİLLİYET)Üç seneden beri izmit,Emniyet Müdürlüğünü yapmakta olan Nihat Ertürk.Emniyet Genel Müdürlüğünde bir vazifeye tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1954
  • TETKİKLER Rusların büyük bir kısmı halâ batıl itikatlara inanıyor Dinî meseleler uzun zamandanberi Rusya diktatörlerinin başlıca meşguliyeti olmuş ve dinî hisleri körletmek için zecrî tedbirler almışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Sözleşme akdi tarihinden itibaren bir ay müddetle Bursa Orman Müdürlüğü İnegöl İşletmesinin Mudanya'ya 18 kilometre Hamyol ve 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE VL BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti *8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Bir talim uçağı düştü,iki kişi öldü New-York,9 AA.Hava kuvvetlerine mensup tepkili bir talim uçağı dün Sulffolk hava alanından hareketinden az sonra düşmüş ve iki kişilik mürettebatı ölmüştür.Kazanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Fransız Başvekili yarın Molotov ile buluşuyor Cenevre'de yapılacak müzakerelerde Hindicini meselesi ele alınacak Paris,9 AP)Başbakan Pierre Mendes-France,Hindicini harbine nihayet vermek maksadile müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • ¦Tunus ve Faşta,fasılasız bir su-rette devam eden suikastlar,bunların icra şekilleri,Fransızları yeni bir mesele ile karşılaştırmaktadır.Evvelce münferiden,bir fedai vasıtasile,yapılan işler şimdi teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j Elektirik Ampulü,Karyola,Kereste,ilâç ve Tıbbi Malzeme Alınacak,Bina Tamiri Yaptırılacak 1 Birleşik idareye bağlı hastahane ve müesseseler için lüzumlu muhtelif volt ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Devlet Orman işletmesi Burdur Müdürlüğünden 1 işletmemiz Bucak bölgesi Gerce Nuhu Çıkrıklı arası tahminen 6 kilometrelik yolun toprak tesviyesi inşaatı olup birim fiatlan üzerinden açık eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • İstanbul üniversitesi Rektörlüğünden:Elektrik Lâboratuvarı yaptırılacaktır.1)Fen Fakültesinde yaptırılacak Elektrik Lâboratuvar ve tesisatı kapalı zarf usûlü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2)Bu işin keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Hükümet ihtikârı önlemek için sert kararlar alıyor ["Baştarafı 1 incide] Hazırlanan esasların bir kac güne kadar Vekiller Heyetine şevki beklenmektedir.Vekiller Heyeti toplantısı Ankara,9 MİLLİYET)Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Ham madde buhranı İktisat Vekâleti,ham madde darlığı yüzünden kapanmak tehlikesine maruz kalan fabrikalarm durumunu ehemmiyetle ele almıştır.Bu münasebetle dün Ankara'dan şehrimize gelen bir mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • İzmir Radyosunda yeni istifalar Sanatkâr buhranı yüzünden müzik yayınları plâklarla yapılıyor İzmir,9 MİLLİYET)İzmir Radyosunda iki senedenberi zaman zaman alevlenen ihtilâf,bugün Müzik Yayınlan Şefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Esrar* imal eden birisi yakalandı rBaştarafı 1 incidel yaşlarında şüpheli bir adam.Dede Musa'nm evine girerken görülmüştür.Biraz sonra içeriye giren memurlar,Nairn Lay adındaki bu adamı,Dede Musa'ya 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • İslanbulun tel daha bir müddeS [Baştarafı 1 incide] man içinde gidermeğe çalışıyoruz.Davanın esaslı surette halledilmesi için gerekli etüdler yapılmış ve ilk olarak istanbul telefon kapasitesine 37.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Bavyera'da şiddetli fırtına ve su baskınları Tuna ve İnn nehirleri mütemı tahliye edildi.Alplerde kar Munich,9 A.A.Bavyera radyosu dün akşam müzik yayınlarını keserek yukarı Bavyeranın dört şehir halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Katolik haccı için hazırlıklar İzmir,9 MİLLİYET)Ağustos ayı içinde Panayakapulu'da Meryem Ana ikametgâhında katoliklerin yapacakları büyük dinî ayînin hazırlıkları ilerlemektedir.Bu münasebetle Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Ortadoğudaki elçilerimizin yapacağı toplantı fBaştarafı 1 incide] bakılmaktadır.Bu arada yabancı kaynakların bildirdiklerine göre,Dışişleri Vekilinin önümüzdeki aylarda Arap memleketlerine yapacağı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • C.H.P.de yeni cereyanlar rBaştarafı 1 incidel Çarpışan fikirlerden açıkça anlaşıldığına göre,Kurultayda en mühim mevzuları «partiye verilecek yeni veçhe»,«partinin ismi»,«İsmet İnönü'nün durumu» ve «p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Dersleri basit bulan talebe Londra,9 A.A.Yüz gün içinde seksenbir gün mektepten kaçtığı için Çocuk Mahkemesinde muhakeme edilen 14 yaşında bir çocuk dersleri çok basit bulduğunu söylemiş ve kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Sür'at yüzünden feci bir kaza TBaştarafı 1 incide!bir şekilde yaralanmışlardır.Yolcular şehrimiz Memleket HaStahanesine kaldırılmıştır.Tahkikat neticesinde,şoförün 100 kilometre sür'atle seyrettiği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Kore'de iki Türk,Tugayımıza teslim ediliyor Üç buçuk sene kızıl kamplarında kalan ırkdaşlarmuz yarın hürriyete kavuşuyor Seul,9 AP)Türk ırkından olmakla beraber tabiiyetleri meşkûk iki sivil,55 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Hazin ve mesut bir izdivaç Birbirlerini güzel ve yakışıklı bulan çiftin ikisi de âma Corry Amerika)9 AP)Howard Colins,nişanlısı Gladys Camfielt'in yarın kendisi ile nikahlanmak üzere kiliseye girdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • islâmiyeti yaymak istiyen Amerikalılar Chicago,9 AP)Birleşik Amerika ve Kanada Müslümanları Cemiyeti,her iki memleketteki müs-Ilımanlardan İslâm dinini yaymağa çalışmalarını istemiştir.Cemiyetin başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Almanların galebesi politika mevzuu oldu Frankfurt,9 AP)Batı Almanya basını,Alman Futbol Federasyonu Reisi Dr.Peco Bauwens'in gecen salı,Almanyanın Dünya Futbol kupası final maçında Macaristanı 3-2 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Amerikada ırk tefriki kaldırılıyor Washington 9 AA.George Washington Üniversitesi,Amerikan Cemiyetinin değişen şartlarına uymak üzere,ırk farkı gözetilmeksizin zencilerin de bu Üniversiteye alınacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Truman hastahaneden Sikli Kansas City,9 A.A.Birleşik Amerika Devletlerinin eski başkanı Harry Truman,20 haziran'da geçirdiği iki ameliyattan beri tedavi edilmekte olduğu hastahaneden bu sabah çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Kadıköy Basketbol Turnuası Memleketimizde Basketbol sporunun son senlerde göstermekte olduğu gelişme,bilhassa bu sporu sevenler arasında,büyük bir memnuniyet yaratmaktadır.Yakın mazisine rağmen Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Sceiba Almanya'ya divef edildi Roma,9 TÜRKTEL)Siyasî çevrelerden elde edilen malûmata göre,Almanya Başvekili Adenauer,italya' Başvekili Scelba'yi,mühim görüşmelerde bulunmak üzere Bonn'a davet etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Kıyı Emniyeti işletmesinden:İşletmenin Camialtı mevkiindeki anbannda mevcut takriben on iki ton demir,dökme,pirinç hurdalarile 250 adet hurda Asetilen tüpü 15/7/1954 Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Sivas il Daimi Komisyonu Başkanlığından Aşağıda yazılı iki köy okulu yapımının eksiltmelerine talip çıkmadığından ihaleleri 6/7/954 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır.Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Satılık Emlâk)istanbul Defterdarlığından.Cinsi Kıymeti Teminatı lira Lira Beyoğlu,Keçeci Piri Mah.Aynalı Ka-4051.50 303.90 vak So.268 pafta,236 ada,12 parsel,yeni 51,53,imara göre taj 53 kapı sayılı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müfettiş Muavinliği Müsabaka imtihanı Açık bulunan 35 lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için bir müsabaka imtihanı açılmıştır.1 Müsabaka imtihanının yanlı kısmına 6/9/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • İ.E.T.T.İşletmelerinden:1 Keşif bedeli 62.424,31 lira olan Şehremini Otobüs Garajı Su kulesi inşası kapalı zarf usulile 26/7/1954 pazartesi günü saat 11 de eksiltmeye konmuştur.2 Geçici teminat 4.372.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • istanbul Sular idaresinden Yağmursuz geçen mevsim ve Boğaziçinin Rumeli yakasına su veren bentlerin bugünkü durumu sebebiyle bentlerden su alan mıntakaya aşağıdaki esaslar dahilinde vaziyet düzelinoey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Kiptiler arasında çıkan kavga [Baştarafı 1 incide] Sait Tanrıverdi'nin iştirakiyle daha çok büyümüş ve zabıtanın müdahalesine lüzum görülmüştür.Vaka yerine gelen polis memurları,ellerine geçirdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • Fazla f iatla şeker satan 6 bakkal şavalağa verildi rBaştarafı 1 incide] adliyeye sevkedilmiştir.Diğer taraftan dibi Fatihte,şeker almak için bir bakkal dükkânının önünde sıra bekliyen iki kişi arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • üniversitede Atom tesisleri kuruluyor [Baştarafı 1 incidel Tesis,tıbbî,ziraî ve sanayi saha' larında atom parçalanmasından istifade suretiyle yapılan aletler için izotop imalinde kullanılacaktır.Bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1954
  • En fazla kazanan İtalyan artisti Roma 9 TURKTEL)italyan matbuatı,kazançları dolayısiyle maliyeye en çok vergi ödeyen sinema artistlerinin isimlerini havi bir listeyi neşretmektedir.Bu listeye göre ita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • RADS0 İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Muallâ Gökçay 13.45 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.15 Dans müziği Pl.14.30 Saz eserleri Nubar Tekyay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • EHEnZl 1 2 3 4 5 6 7 e 9 IO İt 1 i 2 II 3 4 i:S Sji;6 i:7 1 e i:9 10 i!j It l Soldan sağa:1 Bir kadın romancımız.2 Tutuk,Tersi rahne aç.3 Taam et,Ag.4 Favori,Ebe.5 Sondaki harisiz bir nev'İ kumaş,Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Hastalık mevsim dinlemez YALAZLA GRİPİN KULLANINIZ GlUflN.ioğuk algınlığın;dan mütevellit bütün ağrı lara karşı faydalıdır^ Bayanların njuayyen_zamanlardaki aancılarında başarı ile kullanılır GRiPiN K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • İst Borsasının 8/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.30-280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr 54.12.S0 45.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • 35 tit U01 %k ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ 4 BANKASI 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Bandırma İcra Memurluğundan:954/58 Gayrimenkul Satış İlânı Satılacak gayrimenkulun mevkii:Bandırma Günaydın Mah.Tapunun 7/2/952 gün Sıra No.39,Sahife 55,No.68 de kayıtlı.Kahve ve dükkânı havi 6 dairel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Açık Eksiltme İlânı Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden 1 Hayvan Sağlık Memurları Okulu idare binasının tamirine ait keşif bedeli 2975)lira 14)kuruştur.Eksiltme 17.7.954 tarihinde Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Vâki tehacüm ısrar ve umumî arzu üzerine APOİLO SİRKİ Harikulade temsillerim bir kaç gün daha uzatmaya mecbur kalmıştır.Ucuz halk ve talebe matineleri devam edecektir Spor ve Sergi Sarayı arkasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • M.M.V.I No lu.Sa.Ai.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Miktarı Muhammen İlk fiatı kilosu tutan teminatı İhalenin Cinsi lira Krş.An çoğu Lira Krs.Ura Krs.tarihi saati Kamildi dana eti 2 20 2000 3000 6600 00 Koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • izmir Belediyesi Başkanlığından Baştabiplikteki şartlaşması gereğince hasta nakil işlerinde kullanılmak üzere bir adet hasta nakil otomobili kapalı zarflı eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • İlân Tashihi Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayi Müessesesinden:19/7/954 pazartesi günü en geç saat 17 ye kadar Adana fabrikamızda açık arttırma suretiyle satılacağı ilân olunur,iplik ve dokuma makineler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Gönen Belediye Riyasetinden:1 Kasabamız alçak ve yüksek tevettürlü elektrik şebekesi inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Tesisatın keşif bedeli 243.969.00 liradır.3 Muvakkat teminat 13.448 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Nazilli Belediye Reisliğinden Nazilli Belediyesince yaptırılacak olan fennî mezbaha ve müştemilâtının 98965 lira keşif bedelli ve 25.6.954 günü ihalesi yapılamıyan birinci kısım inşaatı birim fiat esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Gayrimenkul Satış İlâm İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan 954/2900 İzaleyi şuyû suretiyle satılmasına mahkemece karar verilmiş bulunan ve tamamına bilirkişi tarafından 33750 lira kıymet konan Eminönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirt L AN ŞARTLARİ 2 ve S üncü sayfa sant 4 T.L 4 Uncu sayfa cant 2.50 T.L.Hânlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Bursa Belediye Riyasetinden 100 Ton Asfalt Nakli Yaptırılacak Boş varillerin Raman'a götürülmesi ve tekrar Raman'dan dolu olarak Bursa'ya getirilmesi işi beher tonu 170 liradan 100 ton asfalt nakli ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Beden Terbiyesi Denizli Bölgesi Başkanlığından.1 Beden Terbiyesi Denizli Bölge binasındaki 22264.80)lira kesifi!ikmali inşaat 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden Kurumumuz sanatorium kısmı sıcak su tesisatında yapılacak tamiratın keşif bedeli 1390)liradır.Açık eksiltme 15/VII/954 perşembe günü saat 11 de Üsküda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden 15 ton kaynamış,1.5 ton standovil,50 ton İngiliz,10 ton ham ve 60 ton da rafinat beziri en geç 19 Temmuz 1954 Pazartesi günü akşamina kadar Istanbulda To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • ist.Deniz ikmal Grup Amirliğinden 1.A Boğ.ve Mar.Dz.Kor.K.lığı gemilerinin uçaksavar atışları 14 temmuz 1954 günü aşağıda hudutları belirtilen sahada yapılacaktır.A 40° 37' 00" ile A=40° 48' 00" T 28°
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 75 ton arpa 5 Ağustos 954 perşembe saat 10 da Çaldıran As.Sa.AL Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 18750 lira,geçici teminatı 1406,25 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1954
  • İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinden Cemiyetimizin senelik adî umumî hey'et toplantısı 17/7/1954 cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Mencez binamızda yapılacaktır.Toplantıya girmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4