Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Subayların mecburî hizmeti Millî Savunma Vekaletince 15 yıla çıkarılması için tetkiklere başlanıldı Ankara,8 MİLLİYET)Subayların mecburi hizmetlerinin yeniden 15 seneye çıkarılması hakkındaki tetkik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Orta Doğudaki elçilerimiz Ankarada toplanıyorlar 12 Temmuzda yapılacak toplatıda Orta Doğu savunmasile ilgili sebeplerin ele alınacağı zannediliyor Ankara,8 MİLLİYET)Orta Doğu memleketleri nezdinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Bayar Şehrimizde Reisicumhur Celâl Bayar,beraberinde Meclis Reisi Refik Koraltan bulunduğu halde dün sabah ekspresle şehrimize.gelmiştir.Celâl Bayar,şehrimizde bir müddet istirahat edecektir.Resim,Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Kıbrıs'ta Atatürk heykeli dikiliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu Kıbrıs Komisyonu,dün Federasyon binasında toplanmıştır.İstanbul,İzmir,Ankara ve Zonguldak Vilâyetleri Mahallî Kıbrıs Komiteleri Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Yeni dış ticaret rejimi hazırlandı Vekiller Heyetinin tetkikinde bulunan kararnamenin bugünlerde ilanı bekleniyor Ankara,8 Milliyet)Vekiller Heyetinin toplantılarına bugün de devam edilmiştir.Sabahley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • TENZİLÂTLI İLÂÇ SATIŞI Tahdit kanununun kaldırılmasından sonra eczahaneler çoğalmış ve birbirleriyle rekabete başlamışlardır.Resimde caddeye astığı bir dövizle %10 tenzilâtlı ilâç satışı yaptığını ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • 104 sene devam eden bir dâva sona erdi Paris,8 AP)Paris İstinaf Mahkemesi,Fransanm kayıp veliahtı,kral 16 ncı Louis ile Marie Antoinette'in oğlunun Fransız ihtilâli sırasında Temple hapishanesinde 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Basından yapışık olarak doğan ikiz kardeşler Şehrimizde doğan yapışık kardeşler ancak 7 saa!yaşadı Başlarından birbirlerine yapışık olarak normal zamanda dünyaya gelen ikizlerin ölümü annelerini son d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Merih'ten gelenlerle konuşan nikelâjcı Dev adamlarla sohbet ettiğini iddia eden işçinin rüya gördüğü sanılıyor Garson,8 AA.Annio Lasar-2a adında bir nikelâjcı gecen hafta Merih seyyaresinin arze en ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Serbest bırakılan mahkûmlar 1 Ağustos 953 tarihinden evvel iş esasına müstenit yeni cezaevlerinde 3 ve 4 üncü devrelere geçmeye hak kazanmış olan mahkûmlar arasmda eski kanım ahkâmının tatbik olunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • ARABORSAYA KARSI ACILAN MÜCADELE ŞİDDETLENDİRİLİYOR Ticaret Vekaletinde yapılan toplantıda istifçi ve vurgunculara karşı alınacak sert tedbirler tesbit edildi 300 e yakın fırsatçının hergün binlerce m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Dünya çekiç atma rekora kırıldı Budapeşte,8 T.H.A.Burada yapılan atletizm müsabakalarında Macar atleti Csermak,çekici 61 metre 39 santime atarak yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir.Eski rekor 61 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Muzaffer Akgün mahkemede İzinsiz şarkı okuyan artist mahkemede Ankara,8 ANKA)Halk türküleri sanatkârı Muzaffer Akgün,«Aman oy,aman of» türküsünden dolayı mahkemeye düşmüştür.Radyoda,mahreç gösterilmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Memurların tasfiyesine ait kanun mer'iyele girdi Kanunun tatbikatı merakla bekleniyor.Ankara Üniversitesi Profesörlerinden Yavuz Abadan ve Cemil Çalgüder dün Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Akıntı burnunda bir deniz kazası-p.^r;köyde,Akmt burnu önünde bir deniz kazası olmuştur.Karadenize gitmekte ola» izmit limanına bağlı 107 tonluk «Balina» motörü,Akınöburnu önünde Denizcilik Bankasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor MIL L İ Y E T,her yerde yalnız 10 kuruşa satılacaktır MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yeni tesislerinde Türkiye'nin en büyük ve en mükemmel halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • w* *6ttfauuu Kgfj Bugün şehrimizde havanm muhtemelen yağışlı geçeceği,ve sühunet derecesinin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1954
  • Ham madde darlığı yüzünden dün iki fabrika kapandı önümüzdeki günlerde tahsis yapılmadığı taktirde bir kaç fabrikanın daha faaliyetini tatil edeceği anlaşılıyor Şehrimizdeki mensucat fabrika» larınm,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • İsrail Filosu Kumandanı ziyafet verdi Limanımızda bir nezaket ziyareti yapmakta olan İsrail filosunun kumandanı Albay Shlome Erell,dün Mitvach sancak gemisinde bir öğle yemeği ziyafeti vermiştir.Ziyaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • KISA HABERLER •k Yeni mahsul fındık baremi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.Baremin 140 kuru;üzerinden ilân «di-i leceği tahmin olunmaktadır.istanbul Plâstikçüer Demeği,20 temmuz salı günü Ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • POLİSTE Âli Yılmaz adında bir şoförün idaresindeki 14236 plaka sayılı taksi.La-Ieli'de 80 yaşlarında ibrahim Turan adında birine çarpmış ve ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Yaralı koma h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Veteriner Müdürü İtalyaya gitÛ Hayvanlarda suni ilkah yolu ile islâh mevzuu etrafında etüdlerde bulunmak üzere Vilâyet Veteriner Müdürü,Ziraat Vekâleti tarafından dün uçakla İtalya'ya gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Gazeteciler Cemiyetinden Cemiyetimizin fevkalâde kongresi 15 temmuz 1954 perşembe,bu tarihte ekseriyet olmadığı takdirde 19 temmuz 1954 pazartesi günü saat 13 de aşağıdaki gündemle toplanacağından say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • r HİCRİ 9 Temmuz 1954 1 RUMİ U73 t Zilkada ıs» 2C Mattı—VAKİT VASATİ EZANİ June»"" 4.37 9J9 Oİle 12.19 4M Octadl 1C.19 L3C Aksam 19.43 12.00 Yatsı 21.43 2.00 lm«ik 220 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Bundan kısa bir zaman önce,Karaşi'de Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan ve Arap basınında hararetli tefsirlere sebeb olan muahede *w^ik1ii nüshaları Pakistan Başvekili Muhammed Ali'nin ziyaretind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Cemiuet KONGRELER if Kasımpaşa Gençlik Kulübünün senelik kongresi 17 temmuz cumartesi günü saat 14.30 da kulüp binasına*,yapılacaktır.Ar istanbul Elektrik Mesleği Mensupları Cemiyetinin fevkalade topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • P.T.T.Umum Müdür Vekili Basın toplantısı yapıyor Uç günden beri şehrimizde bu* lunan P.T.T.Umum Müdür Vekilî Yüksek Mühendis Talât Tolonay dün de Telefon Müdürlüğünde şehrimizin telefon konuşmalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Belediye Halde toptan satış yapıyor Alman ciddî tedbirler sonunda,istihsal mmtakalarından şehrimize yapılan sebze sevkiyatı artmış ve durum piyasaya da tesir ederek fiatlar bir miktar düşmüştür.Görüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Anadolu yakasına su nakli devam ediyor Şehrin Anadolu yakasının su ihtiyacım temin maksadile,sarnıç gemileriyle su nakline devam edilmektedir.Verilen malûmata göre son 24 saat içinde Anadolu cihetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Hastahane kapısında öldü Dün müddeiumumiliğe enteresan bir hâdise intikal etmiş ve Vefada oturan Saim Susan adında 35 yaşlarında biri,Haseki Hastahanesi idarecileri hakkında takibata geçilmesini istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Reisicumhurun Amerika seyahatine ait gösteri programı Reisicumhur Celâl Bayar'ın Amerika seyahat ve temaslarına ait film,pazartesi gecesinden itibaren halkımıza gösterilmeğe başlanacaktır.Film evvelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Talebe Federasyonunun yıl dönümü kutlanıyor Türkiye Millî Talebe Federasyonunun kuruluşunun 6 ncı yıl dönümü münasebetile bugün Federasyon binasında bir merasim yapılacaktır.Törene,sehrimizdeki talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Romanyaya satılan buğdayların mukaveleleri imzalandı Toprak Mahsulleri Ofisinin,Romanya'ya ihraç edeceği 65.000 ton buğdaya ait satış mukavelesi imzalanmıştır.Buğdayların 35.000 tonu İstanbul,geri kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • HALKIN SESİ Birçok yerlerde çöpler sokağa bırakılıyor Beyoğlunda Tepebaşı caddesinde Çatma Mescitçeşme sokakta oturan bir okuyucumuzdan aldığımı/mektupta söyle denilmektedir:«Son zamanlarda Çatma Mesc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Çuval ve kanaviçe darlığı Yurdumuzun hemen her bölgesinde istihsal mevsimine girilmiş bulunmaktadır.Bütün mahsulâtın toplanma ve stok edilme kampanyası hararetle devam etmektedir.Bu itibarla bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Buz istihsali ihtiyacı karşılayacak miktara çıkarılılyor Belediye Karaağaç Kurumlan buz fabrikasının yeni tesisleri ikmâl edilmiş ve fabrikanın tecrübe çalışmalarına başlanmıştır.Yeni tesisler,15 temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Bir mes'ul aranıyor Ekmek meselesinde kabahati kimse üstüne almıyormus.Dünkü «Cumhuriyet» bunu «Samur kürk» hikâyesi ile izah ediyor.Son zamanlarda ekmekler bozuk ve noksan vezinli çıkıyormuş.Fırıncıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Gülhane Parkında ses müsabakası Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Gülhane Parkında tertiplenen ses kral ve kraliçesi müsabakaları için kayıtlar Gülhane Parkında Bahçeler Müdürlüğünde devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Motorlu vasıtalar yakın huzmeli farlarım yakalacaklar Müteaddit ikazlara rağmen motorlu vasıta kullananların geceleri yakını gösteren lâmbalarını yakmadıkları ve karşılaşma hallerinde sadece park lâmb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Şileblerimizin bîr çoğu muailal vaziyette kaldı Armatörler ihraç ve ithalât mallarının kendi gemileriyle taşınmasını teklif ediyorlar Çeşitli ihraç mallarımızın naklinde ecnebi gemilerin tercih edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Belediye İktisat Müdürü bu gün Ankaradan dönüyor Bir haftadan beri Ankara'da ilgililerle temaslarda bulunan Belediye İktisat Müdür.Vekili Muzaffer Akün,bugün şehrimize dönecektir.Muzaffer Akün'ün bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Plajlarda alınan emniyet tertibatı Memurlar mayo giyerek halkın arasında dolaşıyorlar Son günlerde gerek şehir dahilinde gerek sayfiye mahallerinde vuku bulan sarkıntılık vak'aları artmış,bu durum kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • 'tecessüsler] Hürriyeti seçen bir Bulgar gencinin macerası Nikola gizli polis emrinde çabşmayı reddedince 6 gün işkence görmüş ve nihayet teklifi kabul etmişti Bu,son zamanlarda Batıya firar eden 42 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Meslek Okullarında okutulacak Millî Savunma dersleri 1954-1955 ders yılından itibaren dört sınıflı resmî ve özel liselerde tatbik edilecek Millî Savunma prog ramından sonra,diğer resmî ve özel meslek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Köprünün tamiri Karaköy köprüsünün tamiratına devam edilmektedir.Köprünün Haliç tarafındaki nısfının döşeme demirleri tamamen değiştirilmiş,200 metreden fazla kısmı trafiğe açılmıştır.Mütebaki kısımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • İsimleri değişen köyler Büyük Çekmece nahiyesinin Muha köyünün adı Yeşilbayır,Bojdar köyünün adı Hoşdere,Yalovanın Çınarcık nahiyesine bağlı Katırlı köyün adı Esenköy olarak değiştirilmiş,keyfiyet ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Sandalla takip edip tecavüzde bulundular Müddeiumumilik ve Emniyet Müdürlüğü,yeni ve son derece cüretkârane islenmiş bir tecavüz hâdisesine el koyarak tahkikata başlamışlardır.Kadıköyde oturan 30 yasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Kıbrıslı Rum kızları şehri geziyorlar Kıbrıslı Rum Kız Lisesi son sınıf öğrencileri,şehrimizdeki tetkik gezilerine dün de devam etmişlerdir.Öğrenciler,Türk sanat eserlerine ve camilere karşı hayranlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Maarif Vekaleti bir anket hazırladı Maarif Vekâletine bağlı her derecedeki resmî ve hususi okullar ile prevantoryum sanatoryom,yetiştirme yurtları,sağır dilsiz ve körler müesseseslerindeki öğretmen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Öğretmenler için Londrada kurs İngütereye gidecek yirmi altı öğretmen tesbit edildi 1953 54 öğretim yılı yaz döneminde,Londra'da ingilizce öğretmenleri için bir kurs açılacaktır.Yurdumuzun muhtelif vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Çöp imha makineleri tecrübe ediliyor Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay,dün sabah şehirde bazı teftişlerde bulunmuş ve bu arada muhtelif semtlerin temizlik durumunu gözden geçirmiştir.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • İmralı Hapishanesinden 27 kişi tahliye edildi Mahkûmların tahliyesine ait kanundan istifade eden 27 kişi,dün İmralı cezaevinden tahliye edilerek Mudanya'ya gönderilmişlerdir.Tahliye edilen mahkûmlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • İki lokomotif arasında kalan er öldü laman Müfreze Komutanlığı erlerinden Nüzher Mansur dün sabah Sirkeci garında manevra yapmakta olan iki lokomotifin tamponları arasmda kalmış ve fecî şekilde ölmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Yeni mahsul fiatları Dün şehrimiz zahire borsasında yeni mahsul fob dökme ayçiçeği 37,5,Polatlı yumuşak buğday 38,5-40,Trakya sert buğday 31,Yozgat anamal tiftik 770 ve cerkeş tiftikleri de 690 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Macaristan elçisi memleketine gitti Macaristanın Ankara Büyükelçisi Yosef Gabor,dün sabah memleketine gitmiştir.Elçiye,Başkâtibi ve Konsolos Vekili de refakat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • İmar Müdürü günde 1300 imza atarak rekor kırdı İstanbul İmar müdürü günde imza rekorunu kırmıştır.Bir gün içerisinde 1300 evrak imzalanarak,altı ayda 30 bin müracaata cevap verilmiştir.Normal olarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1954
  • Sirkeci Florya arasında Turistik bir yol yapılıyor İstanbul semtinin Turistik güzelliğini artırabilmek maksadiyle yeni bir yol hazırlanmaktadır.Sirkeci garmdan başlıyarak demir yoluna paralel ve deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Maraş Vakıflar Memurluğundan 1 Eksiltmeye konulan iş:Elbistan kazasında Çarşı Camünin or rımına ait olup keşif bedeli 29895 lira 06 kuruştur ve geçici teminatı Z lira 13 kuruştur.2 Eksiltme 19/7/954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Maarif Vekâletinden 1 19058,95 lira keşif bedelli Gaziantep Kız Enstitüsü ikmal inşö kapalı zarf usulüyle 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihaleye karılmıştır.2 İhale 16 Temmuz 1954 cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Merih'ten gelenlerle konuşan nikelâjcı [Baştarafı 1 incide] toprağa acaip bir beyaz renk verdiğini anlatmıştır.Lasarza hikâyesine «öyle devam etmiştir;«Yanıma yaklaşan dev mahlûklar bir müddet konuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Kıbrıs'ta Atatürk heykeli dikiliyor rBaştarafı incide] Bu arada,Kıbrıs'ta bir Atatürk heykelinin dikilmesi kararlaşmıştır.Federasyonun hazırladığı rapor,yarın toplanacak olan Milli Türk Talebe Genel İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Subayların mecburî hizmeti TBaştarafı 1 incide!Bu arada Harp Okuluna yeni bir veçhe verilmesi ve ders itaatlerinin değiştirilmesi gibi tedbirlerin düşünüldüğü belirtilmektedir.Bütün bunlar önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • General Akkurt'a madalya verildi Halen Kore'de vazife görmekte olan 4.Türk Silâhlı Kuvvetleri Kumandanı Tuğgeneral Kemal Akkurt'a 26 haziran günü yapılan bir merasimle,1.Kolordu Kumandam tarafından Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Yeni dış ticaret rejimi hazırlandı rBaştaraf ı 1 incide] Heyeti,öğleden sonra 17 de toplanarak geç saatlere kadar çalışmıştır.Bugünkü toplantılarda da iktisadî meselelerin görüşülmesine devam edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Naboland şilebinin satışa çıkarılmasına karar verildi Şilebin acentası 5 milyon gemi serbes Dumlupınar denizaltısmda şehit düşmüş olan denizcilerimizden 26 sı adına hareket eden avukat Bekir Sami Gömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Şehrimizde doğan yapışık kardeşler ancak 7 saat yaşadı TBaştarafı 1 incide] met eden Kevser,10 ay önce evlenmiş ve böylece ilk doğumunu yapmıştır.Doğumu yapan doktorun verdiği izahata göre,yapışık kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Memurların tasfiyesine ait kanun meriyete girdi rBaştarafı 1 incide] devamlı olmaması ileri sürülmekte ve,«Bu türlü kanunlar muvakkat olarak çıkarılır ve tasfiye hareketi nihayete erdikten sonra,memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • İzinsiz şarkı okuyan artist mahkemede [Baştarafı 1 incide] okunan bu şarkının,kendisine ait olduğunu iddia eden Çaycumah Hüseyin Çakır,Muzaffer Akgün'ün plâk doldurması üzerine Savcılığa müracaat eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Serbest bırakılan mahkûmlar TBaştarafı 1 incidel istanbul bölgesinden İmralı cezaevine gönderilmiş olan ve bu kanundan faydalanan 75 mahkûm da dün sabah tahliye edilmiş ve bunlar bir motörle dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Ham madde darlığı yüzünden dün iki fabrika kapandı rBa,ştarafı 1 incidel Yün İplik Fabrikası,Eyüpteki cHerko» fabrikası ile «Tekvasvili» fabrikaları da önümüzdeki haftalar içinde faaliyetlerini tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • 104 sene devam eden bir dâva sona erdi rBaştarafı 1 incide!kasalardan sonra mahkeme,tarihte anlatılanların doğru olduğuna karar vermiştir.Bu karara göre,küçük Louis Charles hiç bir zaman 17 nci Louis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • I ondra'da 13 mayıstan 22 hazirana kadar toplanarak bir netice alamadan dağılan silâhsızlanma konferansı Moskovanın bu mesele hakkında geniş propaganda yapmasma vesile olmaktadır.Kendileri büyük kitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Eminönü 3.cü Sulh Hukuk Hâkimliğinden:Davacı Makbule ve dâvâlılar Mansur,Muazzez,Nezahat,Hakkı,Halit,Aliye ve Kemal aralarında iştirak mülkiyetinden olup taksimi kabil olmadığından suyunun izâlesine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı İçin 200 ton taze ayşekadın fasulyası 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiye çeklere kapalı zarf usuliyle 22/6/1954 günü talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Orta Doğudaki elçilerimiz Ankarada toplanıyorlar [Baştarafı 1 incide] Kahire Radyosu,haberi vermiş,hiç bir tefsirde bulunmamıştır.Kudüs Radyosu,haberi neşretmiş,Libyadaki Türk Elcisinin daha evvel Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ile yem maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Van.As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğünden Vakfı Ne^i Mitran Pıtns Petrus efendi veledi Şemun diğer adı Süryani Katolik fukara çorbahanesi Mahallesi Ev Vakıf No.su 244 Ada 382 Pars 2-Satış bedeli Lira Kıı.2300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankaı Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazıh sığır ve koyun etleri 2490 sayıh kaı nun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankaı Asker!Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler 2490 sayılı kanunun 31 1 maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.İhalele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Anke Asker!Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kar nun 31.maddesi gereğince kapak zarf usulü ile satın alınacaktır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • M.M.V.LNo.luSa.AI.Ko.Bşk.dan Anka Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı linyit sobaları 2490 sayılı kanun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Denizli Devlet Hastahanesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından Cinsi Muhtelif ilâç Pamuk idrofil Gaz idrofil Miktarı 164 Kalem 750 Kilo 8000 Metre Muhammen* bedeli Ura K.14999 60 4500 00 6400 00 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1954
  • Karaborsaya karşı açılan mücadele şiddetlendiriliyor [Baştarafı 1 incide] sonra,Bankaların da mütalâalarını almak üzere bugün iktisat ve Ticaret Vekilinin reisliğinde Banka Umum Müdürlerinin iştirakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • If ANBUL İ.57 Açılış ve program 13.00 Haer 13.15 Dans müziği PI.0 Şarkılar Sami Toker 14.00 ne eserleri için müzik Pl.14.20 iıiar Nebahat Yedibaş 14.45 0 yıldızları Pl.Bing Grosby)0 Kapanış.1.00 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Konya DSİ.4.Bölge Müdürlüğü mıntakası içinde bulunan Konya Çumra Hotamış)havalisinin Aerofotogrametrik nirengi şebekesi tesisi işi olup muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Yüksek Mühendis Alınacaktır.İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden:Biri elektrik ve diğeri makine olmak üzere yevmiyeli 2 yüksek mühendis alınacaktır.Taliplerin işletmelerimiz Zatişleri ve Sicil Müdürlüğüne 20.7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT BUTUN AĞRILARA KARŞI ispi|!wpB?s?g^:4 saat ara ile ^^iİgj^M^A günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi iskenderun Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda isimleri yazılı işyerlerimizden mevcut hububat bakliyat vesaire maddelerden hizalarında gösterilen miktarların is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • ALDIĞINIZ MÜSTAHZARIN HAKİKÎ olduğundan emin olmak için M GRİPİN lamina bilhassa dikkat adinizfotMl GRİPİN 19 senedenberi,baş,J di$ ve bütün sinir ağrılara karşı basan ile kullanılan müstahzardır GRİP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 26 Ağustos 1954 çekilişinde İki büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira.Bunlardan başka,10 tane 1.000,20 tane 500,40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • İst.Borsasının 8/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanı;Sterling 734 784 Dolar 280.50-280.30 Kransız Frangı 0J0 0.80 İsviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 45.12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • MEMUR ALINACAK İstanbul Defterdarlığından:Defterdarlığımızda mevcut ve ileride açılacak münhal memuriyetle» skerliRini yapmış Hukuk,iktisat Fakültesiyle Yüksek iktisat ve ret Mektebinin Malî kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 an saga:*i Hüner.Karga dili,Çeviren'in şj,Ard.3 Huzuru güzel iki 0.4 Bir renk.Bir nevi çigjarı.5 Gökler.6 Unsur,Bir i okunuşu.7 Tersi bir romanın ikinci adı.Öğren.8 Sömüt dörtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • fe'ı,Vâki tehacüm ısrar ve umumî arzu üzerine APOLLO SİRKİ larikulade temsillerini bir kaç gün daha uzatmaya mecbur kalmıştır.Ucuz halk ve ılebe matineleri devam edecektir Spor ve Sergi Sarayı arkasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • zmir Devlet Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Muhammen Geçici Tutarı Teminatı insi Lira Kr.Lira Krı kalem çeşitli ilâç 133852 65 7942 63 Kapalı zarf usulile 44826—3361 95 Hastahanenin 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Famk DEMIRTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:istanbul'da Haliç Sütlüce Karaağaç caddesi 89 numarada bulunan 773 ton çimentonun Bursa'da Bölge Mıntakasında ve aşağıda gösterilen mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • ABONE ŞARTLARİ Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Uç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere Ud mislidirt L A N ŞARTLARİ 2 S üncü sayfa san t 4 T.L 4 üncü sayfa sant-250 T.Lilanlardan mesuliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Kadıköy İcra Memurluğundan 953/1657 Hacizli ve 600 lira muhammen kıymetli 6 ayak Kelvinatör marka buz dolabı ve 150 lira değerli' lâmbalı Loranz markalı işler halde radyo 135 kutu vartu marka konserva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyet ve köy yolları için yaptırılacak ellilik 4742 adet beton büz 26/7/954 pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • İNŞAAT İLÂNI Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz dahilinde yaptırılacak müteferrik inşaat işleri ile su deposu,fabrika arası irtibat hattı bağlantı tesisatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Maltepe portatif çelik hangarlar sahasında inşa edilecek olan 8713 lira 32 kuruş keşif bedelli çalışma binası kapalı zarf usulü ile birim fiat es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • İst.Deniz İkmal Grup Amirliğinden 1.A Boğ.ve Mar.Dz.Kor.K.lığı gemilerinin uçaksavar atışları 14 temmuz 1954 günü aşağıda hudutları belirtilen sahada yapılacaktır.A 40° 37' 00" ile A=40° 48' 00" T 28°
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1954
  • Mücevher,Hah,Giyim ve Ev Eşyası Satış İlânı istanbul Emniyet Sandığından Teşhir Dosya Hesap Borçlunun ismi No.No.No.1096 950/1152 2723 Canan Yıldız 1099 951/1070 7727 Hacer Lâmia Ozaltan 1100 951/470
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4