Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • İhtyar bir adam evini satmak istiyen oğlunu bıçakladı Adliyeye verilen Abdullah Gülcan,«Bütün kabahat gelinimdedir» dedi Evvelki gece Küçükpazarda kanlı bir aile kavgası olmuş,Abdullah Gülcan adında 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Fransa'daki talebe müfettişimiz sevgilisiyle birlikte intihar etli Remzi Batu'nun intiharına,Paris'ten alınıp Eskişehir'e öğretmen olarak tayini sebep oldu Ankara,6 Milliyet)Millî Eğitim Vekâletine ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • ANORMAL FIAT ARTISINA KARSİ SERT TEDBİRLER ALINIYOR Vali Gökay gıda maddelerinin ortadan kalkacağı yolunda çıkarılan maksatlı şayiaların doğru olmadığını söyledi Hükümet para kıymetinin arttırılması v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • BİR KAZADA 31 KİŞİ ÖLDÜ Güney Fransanm Tournon mınfakasında iki trenin çarpışması neticesinde 31 kişi ölmüş,30 kişi de ağır surette yaralanmıştır.Gece yarısı vukubulan bu kaza son senelerdeki en büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Basketbol turnuvası Misafir Lübnan basketçileri Darüşşafaka'yı mağlûp etti Kadıköyspor Kulübü tarafından tertip edilen Basketbol Turnuvasına,dün gece Kadıköy açıkhava sahasında kalabalık bir seyirci ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • i Yeni öğretmenler Kız ve erkek teknik öğretmen okullarının beşinci dönemini başarı ile bitiren 76 kız ve 43 erkek talebeye merasimle diplomaları verilmiştir.Resim,Kız Teknik Öğretmen Okulunda yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • İktisadî ve mali tedbirler Ankara,6 TÜRKTEL)Hükümet,memleketin iki mühim iktisadî ve malî mevzu üzerinde,büyük bir hassasiyetle durmaktadır.Bunlardan biri paramızın serbest piyasada yeniden kıymet kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Merih'le bir göl kayboldu Tokyo,6 AP)Halen dünyaya en yakın bir mesafeye gelmiş bulunan Merih seyyaresinde bir gölün kaybolmuş olması karşısında Japon astronomları hayrete düşmüşlerdir.Merih hakkmda J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Sivasta bir fren kazası oldu İki yolcu vagonunun raydan çıkması neticesinde bir kişi öldü Sivas,6 A.A.Bugün saat 12.49 da Haydarpaşa istikametinden gelip Malatya ve Erzuruma geçecek olan 710 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Mendes-France,ın taahhüdü jl/fr.Mendes France'in bu ayın yirmisine kadar Hindicimde harbe nihayet veremezse istifa edeceğini meclise vâdetmesi başka memleketlerde biraz garip karşılanmış,Fransada ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Bayar,bugün istanbul'a geliyor Ankara 6 MİLLİYET)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bu akşam 20.50 treniyle istanbul'a hareket etmiştir.Reisicumhura bu seyahatinde Umumî Kâtip ve Başyaver refakat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Ege halkı yağmur duasına çıkıyor izmir 6 MİLLİYET)izmir ve Ege çevresinde hüküm süren kuraklık endişe verici bir mahiyet almıştır.Tütün tarlaları,sebze bahçeleri ve bağlar yağmur beklemektedir.Kemalpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Yirmi milyon liralık pamuklu mensucat ithaline karar verildi Sümerbank'tan bir heyet Avrupa'ya gidiyor.Ham madde darlığından bazı fabrikalar kapamyor Şehrimizdeki mensucat fabrikala-hakkuk etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • MUZAFFER GENERALLER Guatemaladaki dahilî harbin muzaffer kumandanı Albay Castillo Armas mütarekeyi müteakip el Salvador'daki Cumhuriyet Sarayında yarbay Monzon ile kucaklaşırken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Şehirdeki şeker satışı Mutemet bakkallardaki satışlara Emniyet memurları nezaret ediyor Şehrimizde,mutemed bakkalların yaptığı şeker satışlarma,bir polis memuru ile bir sivil memurun fDevamı Sa.3 Sü.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • İzmir körfezinde köpek balıkları İzmir,6 ANKA)İzmir körfezi,köpek balıklarmm istilâsma uğramıştır.Bu yüzden,mevsimi olduğu halde çipura» ateş pahasına satılmaktadır.Balıkçılarm ifadesine göre,körfezde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Şeker sıkıntısı 20 gün içinde gideriliyor Şeker Şirketi Umum Müdürü,fabrikaların 1 Temmuz'da çabşmaya ve derhal istihsale başhyacağım bildirdi Ankara,6 A.A.Seker Şirketi Umum Müdürü Baha Tekant bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor MÎLLÎYE T,her yerde yalnız 10 kuruşa satılacaktır vs=MİLLİYET,önümüzdeki günlerde yeni tesislerinde Türkiye'nin en büyük ve en mükemmel halk g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Alman takımını 500 bin kişi karşıladı Münih,6 AA.Almanya'nın Dünya Şampiyonluğunu ihraz eden millî futbol takımı oyuncuları,bugün burada millî kahramanlara yakışır bir şekilde karşılanmışlardır.Takım,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Bir arıza vukuunda şehrin susuz kalması muhtemel 1 Mütehassıslar tarafından hazırlanan rapor,ilgililere verildi.Bazı semtlerde su yüzünden kavgalar çıkıyor Şehrin su tesislerini islâh maksadiyle,müteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • Zeytinbumu Askerî Hastahanesi açıldı Millî Müdafaa Vekâletince tamir edilen Zeytinbumu Askerî Hastahanesi dün sabah saat 9 da merasimle açılmıştır.Merasimde Vali adına Bakırköy Kaymakamı» Ordu Müfetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1954
  • ¦f/fiı**.t6ttfUtmu Sgf Bugün şehrimizde havanın açık geçeceği,sıcaklık derecesinin biraz daha artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • POLİSTE r garşıkapı'da Sinanpaşa medresesln-o kunduracılık yapan Arif Yel adına 30 yaşlarında biri,rekabet yüzünün.Hüseyin Hazer'i adında diğer bir unciuracıyı bıçakla göğsünden yara-k7i.s ve kaçmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • 0I& kardeşinin hüviyetini taşıyan mahkûm yakalandı Hüviyet değiştirmek suretile zan müddet zabıtanın ve adaletin ]inden kurtulmağa muvaffak olan yasında Cemal Görgün adında M,âvn jandarmalar tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Ölümü şüpheli görüldü Kurtuluşta Savaş sokağında 228 »marşlı evde yalnız olarak oturan rit Neki adında 60 yasında biri,fün evinde ölü olarak bulunmuşur.Ölüm şüpheli görüldüğünden,ş«rt morga kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Cemiyet KONGRELER •k istanbul Elektrik Meslek Mensupları Cemiyetinin fevkalâde toplantısı,15 Temmuz perşembe günü saat 16 da Dernek Merkezinde yapılacaktır.Türk Teknisyenler Derneğinin senelik kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Maarif memurları Yalova'da toplandılar İstanbul İli maarif memurları,aylık toplantılarını dün öğleden sonra Yalova maarif memurluğunda,Maarif Müdür muavini Celâl Köktunanın başkanlığı altmda yapmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Hacı namzetlerinin pasaport muameleleri devam ediyor Hac hazırlıklarına devam edilmekte ve pasaport almak için Emniyet Dördüncü Şube Müdürlüğüne müracaat edenlerin sayısı hergün biraz daha artmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Karaağaç Kurumlarının soğuk hava tesisleri Karaağaç Kurumlarının eskiyen soğuk hava tesislerinin yenilenmesine karar verilmiştir.Bu maksatla varidat fazlası 635 bin lira Karaağaç Kurumlarına nakledilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Şehir Tiyatroları eser kabulüne başladı Şehir tiyatroları yeni sezon için eser kabulüne başlamıştır.İlk olarak Manisadan gönderilen telif bir eser edebî heyet tarafından incelenmeye başlanmıştır.Edebî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Demiryolları personeli için 300 yataklı sanatoryum Verilen malûmata göre,Devlet Demiryolları tarafından istanbul'da inşa ettirilmekte olan 300 yataklı sanatoryumun yakında inşası tamamlanmış olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Toplu köy bağ ve meyvelikleri Müstahsil tarafından,meyvesiz köylerde meyve yetiştirilerek bu ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için Ziraat Vekâleti tarafından yardım edilmek suretiyle kurulması tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • İlâç ithali için iahsis yapıldı Piyasadaki darlığın önlenmesi için daha da ithalat yapılması isteniyor Ekonomi ve Ticaret Vekâleti,ilâç ve müstahzar çocuk gıdalarının ithali için yeniden 4.250.000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • İzmir Fuarma ait malların transfer muameleleri 1954 İzmir Fuarında teşhir edilecek malların satış ve bedellerinin transferi hususunda takip edilecek muamele,iktisat ve Ticaret Vekâleti taarfmdan tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Tanzim satışı için kasapların müracaatı Tüccar malı,kasaplık hayvan fiatlarınin son günlerde yükselmeye başlaması üzerine bazı perakendeci kasaplar Et ve Balık Kurumu Müdürlüğüne müracaat ederek tanzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Şehir Umumî Meclisi 15 Temmuzda toplanıyor '¦$ehi.r Umumî Meclisi,16 temmuz ajTia günü fevkalâde bir toplantı aparak,haziran devresinden kalan tazı maddeleri müzakere edecek ve arara bağlıyacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Dolmuş tarifesi Daimi Encümende görüşülüyor Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünce hazırlanan yeni dolmuş tarifesi Belediye Daimî Encümeninde görüşülmektedir.Tarife son şeklini önümüzdeki hafta alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • HALKIN SESİ Armağan sokağı tamir ettirildi.Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir temenni mektubuna Belediye Neşriyat Müdürlüğünden su cevap gelmiştir:Saym gazetenizin 8 haziran 1954 tarihli nüshasında in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Orta okul ve liselerde neticeler belli oldu Liselerde başarı nisbetinin ortaokullardaki neticelerden iyi olduğu tesbit edlidi Şehrimizdeki Devlet ortaokul ve lise bitirme imtihanlarında,imtihanlara iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Nikotin sülfat fabrikası inşa ediliyor Sanayi Kalkınma Bankasının yar dimiyle şehrimizde bir nikotin sülfat fabrikası kurulacaktır.Bu husustaki hazırlıklara başlanılmış ve fabrikanın makineleri Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 Temmuz çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosiyle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Alman koro heyeti geliyor İstanbul Kızılay Temsilciliği ve Türk Alman Dostluk Cemiyetinin davetlisi olarak 30 kişilik Alman koro heyeti,yarın sabah şehrimize gelecektir.Lubekten gelen koro heyeti 8 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Ucuz arsa tevzii Yıldızda Jandarma Er Okulu binası yanında eski Mecidiyeköy mahallesinde 86 evlik arsa 5128 ve 5228 numaralı kanunlara göre Belediyeye intikal etmiş ve bu yerler,6188 numaralı kanun hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Beyaz ve kaşar peyniri imali kampanyası sona eriyor Peynir imâli kampanyasının nihayet 15 güne kadar gerek Trakya gerekse Ege bölgelerinde nihayete ereceği anlaşılmaktadır.Her iki istihsal bölgesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Amerikalı öğrenciler geldi Amerikalı öğrencilerden müteşekkil 12 kişilik bir grup,Istanbulda 3 hafta Türk aileleri yanında kalmak üzere dün sabah şehrimize gelmişlerdir.Öğrenciler,şehrimizdeki ikâmetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Diploma törenleri Kuleli Askerî Lisesi ve 3 cü Asb.Hazırlama Ortaokulunun 1953 54 ders yılı haziran döneminde başarı göstererek mezun olan ve derece alan öğrenciler için cuma günü saat 16 da Kuleli As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Hamile kadının ölümü şüpheli görüldü Müddeiumumilik,genç bir kadının ölümünü şüpheli görerek hâdiseye el koymuştur.Şişlide Akkarga sokağında 16 sayılı evde oturan Sahak Kaynar adında birinin üç ayl' h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • İsrail filosu bugün limanımıza geliyor israil Deniz Kuvvetlerine mensup Mivtach,Misgav,Mizmek firkateynleri bu sabah saat 8.30 da limanımıza geleceklerdir.Albay Sholome Erell kumandasındaki 3 parçalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Brezilya'dan yapılacak ithalat iktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından Brezilya'dan yaş ham deri,çekirdek,kakao ve ham kauçuk ithaline müsaade verilmesi üzerine bugüne kadar Bölge Ticaret Müdürlüğüne 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Pamuk rekoltesi iyi istihsal mıntakasından gelen haberlere göre,bu yılki pamuk rekoltesi iyidir.249.086 hektar arazide ekim yapılmıştır.Ayrıca 5.517 hektarlık geniş bir saha üzerinde yapılan çeltik ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Tütünlerimize yeni talepler Tütün ihracatımızda devamlı bir artış müşahede olunmaktadır.Bu arada,son 15 gün içinde limanımızdan muhtelif yabancı memleketlere 4.700.854 lira tutarında tütün sevkedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Çay ve tuz darlığı yok İnhisarlar Umum Müdürü,çay ve tuz darlığı hakkında su izahatı vermiştir:«Çay ve tuz darlığı olacağı hakkında çıkartılan asılsız haberlere inanan bazı vatandaşlarımızın,İnhisar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • 66 Yugoslav talebesi geldi Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak 66 Yugoslav talebesi dün sabah saat^lO.57 de şehrimize gelmişlerdir.Öğrenciler,üniversite sitesine yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Rumelihasrı'na turistik otel yapılıyor Belediye Daimî Encümenince görülen lüzum üzerine,şehrin bazı mıntakalarında yeniden istimlâkler yapılmasına karar verilmiştir.Bu cümleden olarak,tarihî Rumelihis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Şoförler Cemiyeti İdare Heyeti Vilayete çağrıldı Son günlerde taksiler ve dolmuşlar hakkında Vilâyete vatandaşlar tarafından bazı şikâyetler vâki olmuştur.Bu şikâyetleri nazarı dikkate alan İstanbul V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Açıkhava Tiyatrosunda bu geceki konser İstanbul Gazetecilerinin hazırladığı seri Türk Musikisi Konserlerinin ilki,bu gece saat 21 de Açıkhava Tiyatrosunda verilecektir.Bu büyük konsere Münir Nureddin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Bir Mesahir türbesi ÜLÜNAY Genç yaşında vefat eden rah-metli arkadaşımız Necdeti Yar;kaçık mezarlığına defnettiği-miz £iin,Türk musikisi ile t alâkadar ba'zı meslekdas ve dostlar,meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • KİSA HABERLER r Şehir Tiyatrosu Edebi Kurulunun günden itibaren her hafta çarşam- n günleri birer toplantı yapması ka-rlaştırılmıştır.Toplantıda,önümüzcki mevsim temsil edilecek yeni eser-r tetkik edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Trabzon'da otomobil kazasında beş kişi yaralandı Trabzon,MİLLİYET)bugün fchrürûzde müessif bir otomobil ka-0'i.ı olmuştur.Şoför Nazım Çağıra ismindeki 218 Trabzon plâkalı şıksi arabası,Maraş caddesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Uygunsuz kadınlar yakalandı Ahlâk zabıtası tarafından,dün gece Beyoğlundaki bar ve eğlence yerlerinde yapılan kontrol neticesinde,11 kadının izinsiz olarak çalıştığı tesbit edilmiştir.Ayrıca,Beyoğlund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Hapisten çıktığı gün tekrar hırsızlığa kalkıştı Hırsızlık sucundan müteaddit sabıkası olan Mehmet Lütfi Kürfe adında 30 yaşlarında bir sabıkalı,evvelki gün mahkûmiyetini doldurarak cezaevinden* tahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Türk Sovyet münasebetlerinde yeniden artan bir gerginlik görülmektedir.Stalin'in ölümünden beri biraz yumuşamış gibi görünen Sovyetlerin dış politikası,bir aralık Türklerin «Ankara ile Moskova arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Kaympedcrîylc kaymvaldesi tarafından dövülmüş Kadıköy'de Kuşdili semtinde Nahitbey sokağında 15 sayılı evde oturan 35 yaşlarında Basri Büyük adında biri,dün sabah Müddeiumumiliğe müracaat ederek,kayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • 1954 ikramiye plânında LİRA TUTARINDA TÜRKİYE Sİ BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • hîkaye)Yeşil Bakışlar 1 Nusret Vedat I—Bir kadın görüyordum.Gözleri yeşil,dalgın bakışları yere bakıyordu daima.Her akşam ve her gurup,sanki sözleşmiş gibi karşılaşıyorduk.Onu,tâ karşıdan,gri pardesü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • İthalât kontrol altına almıyor Yeni dış ticaret rejimi ilan edilmediği için piyasada durgunluk hüküm sürüyor Yeni dış ticaret rejiminin ilânı,piyasa çevrelerinde merakla beklenmektedir.Bu bakımdan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Çaldığı koyunları satarken yakalandı Kartalın Aydınlı köyünden Adil Ülker adında biri,Esat Başar adında bir çobanın sürüsünden 10 koyun çalarak kaçmıştır.Çaldığı koyunları Pendikte Hakkı adında bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Üniversiteliler bugün Adana vapuru ile gidiyorlar Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğü tarafından tertip edilen Üniversite gezilerinden birincisi bugün 25 kişilik bir grup halinde,Adana v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Kumar oynıyanlarm duruşmaları başladı Tarlabaşında oturan 40 yaşlarında Hüsniye Sezer adında bir kadının evinde,bakara oynattığı zabıtaca haber alınmış ve yanılan baskın sonunda üç tacir kumar oynarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1954
  • Kurtuluş'ta bir kadın evinde ölü bulundu Kurtuluşta Savaş sokağında 228 numarada yalnız olarak oturan 60 yaşlarında Feride Nebi admda bir kadın dün evinde ölü olarak bulunmuştur.Üç gün evvel öldüğü te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlük yeni yapılan merkez binası ihtiyacı için bir adet 5 harici,25 dahilî hatlı)otomatik telefon santralı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Akhisar çekirge istilâsına uğradı Akhisar 6 TURKTEL)Yeniden beliren çekirge sürüleri,tütün tarlalarını tahribe devam etmektedir,iki haftadanberi,gerek teknik ziraat teşkilâtının,gerek köylünün aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Yirmi milyon liralık pamuklu mensucat ithaline karar verildi TBastarafı 1 incidel nı tebarüz ettirmişlerdir.Bu arada piyasada istikrarı temin maksadıyla,20 milyon liralık pamuklu ithaline karar verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Tarsus,by sabah Miamiye varıyor Miami 6 ANKA)Dündenberi Havana'da bulunan «Tarsus» gemisi bu akşam bu limandan hareket etmiştir.«Kalkman Türkiye» sergisini hâmil bulunan Tarsus yarm sabah Miami'de bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Basketbol turnuası TBaştarafı 1 incidel Günün ilk karşılaşmasında Teknik Üniversite Beyoğluspor'u 61-44,gecenin ikinci karşılaşmasında ise Lübnan şampiyonu Enfants de Neptune Darüşşafaka'yı İlk devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Nakarioscular telâşa düştü Başpapaz,Orta Doğu'daki İngiliz karargahının Kıbrıs'a naklini protesto etti Lefkoşe,6 AA.Kıbrıs başrahibi Makarios,Ortadoğudaki ingiliz kuvvetleri karargâhının Süveysten Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Karısını ihbar eden koca izmir 6 MİLLİYET)Ali isminde bir şahıs bugün zabıtaya müracaat ederek karısı Fatma Uçku'nun sahte nüfus kâğıdı kullanarak genelevlerde gizli olarak çalıştığını ihbar etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • 12 bin senelik bir kafatası bulundu Santa Fe 6 T.H.A.Yeni Meksiko'da,Amerika kıtasmda en eski kafatasının bulunduğu bildirilmektedir.Arkeologlara göre,bu kafatası 12 bin sene evvel Amerika kıtasmda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Dir kaç gün evvel Ürdün Kralının İstanbula gelerek,şehrimizde tedavi edilen babasını gördükten sonra,Londra'ya gideceği ilân olundu.Dün verilen malûmata göre Kudüs müsademeleri üzerine Kral Hüseyin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Ortodoks papasları dün Şam'da toplandı Şam 6 ANKA)Şam Metropolitinin 50 inci senei devriyesi münasebetiyle bugün Ortodoks kilisesinde büyük bir tören yapılmıştır.Dünya Ortodoks kiliselerinin katıldıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • İktisadî ve malî tedbirler rBaştarafı 1 incide!Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ile Maliye Vekâletini ve Merkez Bankasını yakından ilgilendiren bu mevzular üzerinde,esaslı tedbirler alınması kararlaştırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • 1954 ikramiye,plânında J8*2L Türkiye Bankası paranızın.İstikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Guatemala'da Komünist Partisi kanun dışı edildi Hükümet,Demirperde gerisi memleketlerle münasebatı kesmeye karar verdi Guatemala City,6 A.A.Yeni Guatemala Hükümeti,demirperde gerisindeki memleketlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Almanya ile üçlü bir anlaşma imıalanıyor Washington görüşmelerinde Avrupa Ordusu tasdik edilmediği takdirde ittifak imzalanmasına karar verildi Berlin,6 AA.Berlin'de Amerikan kontrolü altında çıkan Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • İzmirden Kongo'ya gidecek ameleler İzmir,6 Milliyet)Belçika Kongosunda uranyum madenlerinde çalışmak üzere 2000 lira aylık ücret verileceği haberi.burada derin akisler yapmış ve yüzlerce İzmirli Belçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Celâl Yardımcı Amerika'ya gidiyor Ankara,6 Milliyet)Doğu illerimizde kurulacak Atatürk Üniversitesi için Chicago Üniversitesinde tetkik ve temaslarda bulunmak üzere Millî Eğitim Vekili Celâl Yardımcı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Bir köyde iki kişi mavzerle öldürüldü Diyarbakır,6 Milliyet)Çermik kazasının Karto köyünde eski bir kan kavgası yüzünden köy halkı ikiye ayrılarak mavzerlerle birbirlerine girmişlerdir.Bu silâhlı kavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Dev bir köpek balığı bir gemiyi 7 saat sürükledi 15 metre boyundaki canavar,içinde 50 kişi bulunan bir gemiye saldırdı St.Petersburg Florida)6 AP)Tahminen 15 metre boyunda ve 10 ton ağırlığında dev ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Ankarada 5 sarhoş bir doktorun eşine tecavüze kalktı Nevşehir Hükümet Tabibinin otomobilini çeviren mütecavizlerle doktor yarım saat dövüştü Ankara,6 ANKA)Orman Çiftliğinde yemek yiyen Nevşehir hükûme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • İki kamyon kazasında 6 kişi öldü Ankara ve Bursa'da vukubulan kazalarda 6 kişi de ağır surette yaralandı Ankara,6 ANKA)Dün İstanbul yolunda uçuruma yuvarlanan bir kamyondaki yolculardan dördü ölmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Libya'nın ilk Türkiye Orta Elçisi Libya,6 AA.Libya'nm ilk Türkiye Orta Elçisi Ali Esat El Jerbi,yeni vazifesine başlamak üzere bugün Türkiye'ye hareket etmiştir.Ali Esad,Mahmud Muntasır kabinesinde Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Merih'te bir göl kayboldu rBaştarafı 1 incide] Saeki,perşembe ve cumartesi geceleri Osaka rasathanesinden Merih'e baktığı zaman bu gölün görülmediğini söylemiştir.Saeki,gölün 1939 senesinde aynı şartl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Anormal fiat artışına karşı sert tedbirler alınıyor [Baştarafı 1 incide] edilecektir.Bu gibiler hakkında en sert cezalar tatbik olunacaktır.Dün şehrin muhtelif semtlerinde ânî kontroller yapan Vali Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Amerika'da şiddetli bîr deprem oldu Berkeley California)6 A.P.Bugün bu havalide gayet şiddetli bir deprem olmuş,fakat sarsıntı Nevada çölünün gayri meskûn^ kuzey batı kesimine tesadüf etmesi maddî has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Büyü yapan köy muhtarı Kartal Müddeiumumiliği garip bir hâdiseye elkoymuş ve bir muhtar hakkmda büyücülük suçundan dolayı kanunî muamele yapılmıştır.Yakacıkta oturan 49 yaşlarında Nadir Yalçın adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Hindiçinî'de mütarekenin ilân edilmesi bekleniyor Fransızlarla kızıllar arasında muzda yaralıların iade edilme:Hanoi,6 AA.Trung gıda mütareke görüşmelerinde bulunan Fransız ve Vietminh askerî şahsiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • İngiltere'de soğuk dalgası Avrupa'nın bir kısmı sıcaktan yanarken,bir kısmı soğuktan titriyor Londra,6 AP)Bugün İngiltere'de birdenbire bir soğuk dalgası hüküm sürmeğe başlamıştır.Bu sabah hemen hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Ankara D.P.teşkilatındaki ihtilâflar gideriliyor Ankara 6 MİLLİYET)Demokrat Parti Ankara teşkilatındaki ihtilâf ve hizipleşmeler halledilme yoluna girmektedir.Dün sona eren il kongresinde oartiyi itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Talihini denemek için kaplanlara et yedirecekti Kalküta,6 AA.İşsizlik yüzünden sefalete düşen Sen Sen adında bir Hintli,rüyasında bir kaplanı etle beslediği takdirde talihinin değişeceğini görmüş ve,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Pakistan'da su baskını Quetta,Pakistan,6 AP)Ziarat Tepesi istasyonu civarını suların basması üzerine 50 kişinin öldüğü ve 500 ailenin evsiz kaldığı bildirilmektedir.Su baskınına şiddetli yağmurlar seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Alman takımını 500 bin kişi karşıladı rBaştarafı 1 incide] Oyuncuları getiren hususi tren istasyona girerken «Hurra» ve «Yurda hoş geldin!âvazeleri kulakları sağır etmekteydi.İstasyonun karşısına düşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Sivasta bir tren kazası oldu [Baştaraf' 1 incide] b.c.yolcu vagonu ile 10 uncu yataklı vagon anî olarak raylarında çıkmışlardır.Bu beklenmedik kaza neticesine ağır surette yaralanan iki yok derhal Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Bir arıza vukuunda şehrin susuz kalması muhtemel rBaştarafı 1 incide] Bu cümleden olarak,ilgililerden müteşekkil bir heyet,dünden iti-baren bayileri esaslı bir şekilde kontrole başlamıştır.Vakıflar İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Macaristanda yeni bir azil Viyana,6 AP)Macaristarun 2 numaralı komünist idarecisi,Ernoe Geroe,Başbakan Başyardımcı lığı ve İçişleri Bakanlığından uzaklaştırılmıştır.Keyfiyet bu gece Budapeşte Radyosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Yma Sumach tevkif edildi Newyork,6 AA.Meşhur Perulu şarkıcı Yma Sumach,bugün Muhaceret Bürosu tarafından açıklanmıyan bir sebeple tevkif edilmiştir.Konser,sinema ve plân yıldızı dört oktav sesli Yma S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • ihtiyar bir adam evini satmak isteyen oğlunu bıçakladı [Baştarafı 1 incide!Hâl'de bir kabzımalın yanında çalışan Nedim,evlendikten bir müddet sonra tamamile değişmiş ve annesi ile babasına olan bağlıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Şeker sıkıntısı 20 gün içinde gideriliyor TBaştarafı 1 incide] Şeker istihlâkinin stoklara göre kampanya başlayacağı zamana kadarki durumu hiç bir zaman son 1-2 ay içindeki sürprizli şekli almamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Şehirdeki şsker satışı TBaştarafı 1 incidel nezaret etmesi kararlaştırılmış ve bu şekildeki satışlara dünden itibaren başlanılmış,kargaşalık nisbeten önlenilmiştir.Şeker darlığmı önlemek maksadıyla,şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Soğan çuyalmdaft çıkan İzmir,6 MİLLİYET)Uşaktan,izmirli Mustafa Korukhan ismindeki bir tüccara 21 çuval soğan gönderilmiş fakat yapılan bir ihbar neticesinde Basmahane Garında açılan çuvalların içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1954
  • Diyarbakırda durum Diyarbakır,6 MİLLİYET)Bir aya yakın bir zamandanberi şehrimizde hüküm sürmekte olan şeker buhranı artık son haddini bulmuştur.Halk ihtiyacı olan şekeri bakkallardan güçlükle temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • 1st.Borsasının 6/7/954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50-280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 İsviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 İsveç Kr.54.12.50 15.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunim 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • HASTALIĞIN MEVSİMİ YOKTUR Yaz sıcaklarında ^T BAŞ AĞRILARINA KARŞI i MİDEYİ BOZMAZ I KALBİ VE ı I BÖBREKLERİ l YORMAZ lfa*fc GRİPİN fazla güneşte durmaktan mütevellit baş ağrısı ve kırıklığa karşı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve EL sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • İstanbul Sular idaresinden:Mevsim dolayısiyle ve istanbul'un umumî su durumu sebebiyle vaziyet düzelinceye kadar 9.7.954 Cuma gününden itibaren Bakırköy mıntakasına saat 5-12 arasında su verilecek,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır ve koyun eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARA-CAN Yazı İslerini Hilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • Eyüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden 954/150 Davacı Eyüp Abdurrahman Şerefbey mahallesi 65 No.da oturan Huriye Özeselik)Midilli vekili Avukat Nusret Mavitan tarafından dâvâlı adreste oturan Asaf aleyhine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • Ankara 3.Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/490 Ankara Yenişehir Konur sokak No.48 de Calibe Berkem tarafından Ankara Sanayi caddesi Cihan Palas Oteli No.9 da ikamet etmekte olan Süreyya Sami Berkem adına ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • ABONE ŞARTLARİ Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildirt L A N ŞARTLARİ 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.Lilânlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.39 Şarkılar Perihan Kövenç 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.30 Şarkılar Nadir Hilkat Çulha 14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • t ST A NBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Çehlr Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BIB YAZ GECESİ BUT ASI)Komedi Tasan:Shakespeare Turkeesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • Ankara M.M.V.2 Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 500 beş yüz metreküp mamul çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 125.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yicekler 2490 sayılı kânunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • 4m ÇEKİLİŞLERİ TÜRKİYE ^L BANKASI paranızın.İstikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • T.ZİRAAT BANKASI Galata Şubesi ile Hâl Bürosunda Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar için 50.000 Liralık Hususî bir ikramiye tertip edilmiştir.15 Eylül 1954 tarihinde yapılacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • Muratlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/19 Muratlı'nın Aşağısevindikli köyünden Hüseyin Ercan,Recep Ercan,Mahmut Ercan,Süleyman Ercan ve Lebibe Ercan vekilleri Mehmet Emin İnanç tarafından Medenî Kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyeceklere teklif edilen fiatlar âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 250 ton odun kapalı zarfla 14/7/954 Çarşamba saat 11 de Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 10.000 lira,geçici teminatı 750 liradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle aşağıda cins ve miktarları yazılı makarna ve şehriye satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1954
  • 1 23456789 10 11 Soldan sağa:1 2.Dünya Harbinin meşhur kailin casusu.Rüzgâra emir.2 Tesviye etme.3 Kaşındırır,Yok olma.4 Hastalık,Soğuk bir hayvan.5 Vekil.6 Hem ayıttır hem bayıltır,O bisim şarkımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4