Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Pek yakında büyük bir halk gazetesi şeklinde çıkıyor MİLLİYET Yeni şeklinde şimdiden ilân etmek istemediğimiz bir çok yeniliklerle intişar edecektir.O gün okuyucularımız gazetemizde kendilerine vaadet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • [Piyasada bira bulunamıyor Tekel İdaresi,civar Vilayetlere bira sev* kiyatını durdurdu Devamlı sıcaklar yüzünden ha km rağbetini arttıran bira,s günlerde karaborsa metaı halü gelmiştir.Bakkallar elal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Greko Romen seçmeleri bitti 18.Temmuz'da Bejgrad'da devlet arasında yapılacak ol Greko-Romcn müsabakaları için pılan mili!takım güreş seçmel iki gün ve üç gece devam etrneticede aşağıdaki güreşçiler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • MEMURLARIN TASFİYESİNE AİT KANUN KABUL EDİLDİ Mecliste müzakereler 4,5 saatten fazla sürdü.Başvekil iki defa söz aldı ve kırtasiyeciliğe son verileceğini bildirdi Meclis dünden itibaren yaz tatiline g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Karaborsaya karsı daha şiddetli tedbirler alınıyor Ticaret Odaları mümessillerinin iştirakiyle Ankara da yapılacak toplantıda ihtikara karşı alınacak tedbirler tesbit edilecek iktisat Vekâleti müfetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Macarlar,mağlubiyetin mesullerini tecziye edecek Dünya şampiyonu olan Alman takımı dün gece çılgınca eğlendi Almanyada zafer şenlikleri yapıhyor Bern,İsviçre)5 AP)Al-Diğer taraftan Macar millî takıman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Yersiz tahminler TL/f ütenakis haberlere rağmen buğ-day mahsulünün bu sene az olduğu anlaşılıyor.Bazı vilâyetlerde kuraklık ekinlerin gelişmesine imkân vermemiş.İlk tahminlere göre fark,geçen sene mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • KH$ Hi J^l İK" *4.HI İk A S flH y 1^ ^Hk.i r 1 J^a f r y.if** A 1 1 1 Î.I PROFESÖR KRESS VİLAYETTE Washingtondaki Bizans Enstitüsü kurucularından Mr.Kress dün Vali Gökayı ziyaret etmiş ve şehrimizdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • İki bin lira aylıklı amele başı aranıyor!İzmir,5 MİLLİYET)Belcikanın büyük şirketlerinden birinin mümessili olan İtalyan teb'alı Martinello isimli birisi,iki gündenberi şehrimizde,Belçika Kongo'sundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Sahte polis Erdoğan Sahte polis yakalandı Erdoğan Demirsüren adında biri randevucuları dolandırmış İstanbul zabıtası,kendisine ahlâk zabıtası şefi süsü vererek muhtelif randevuevi ve plaj sahiplerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • GÖKAYA VERİLEN NİŞAN Batı Almanya hükümetinin Vali Gökaya tevcih ettiği büyük-liyakat nişanı dün Alman Başkonsolosu tarafından verilmiştir.Resim Gökayı nişan ve beratı alırken göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu ve kısa sağanaktı geçeceği sühunet derecesinin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • HO*** Amerikalılann deve yansı ^J^^aroegini^v masmm yıldönümü münasebetile,Ankara hipodromunda Amerikalılar tarafından eğlenceler tertip edilmiftir.Besim» deve yarısını gösteriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Kadıköy ve havalisinin su ihtiyacı kısmen gideriliyor Yarından itibaren layterlerle Beyoğlundan Kadıköye su sevkiyatı yapılacak.Şehirdeki yeni inşaatlara su verilmiyecek Dün Vilâyette Vali Gökay'm baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • r»*»Pwı» nrwrii r»r »f-f~ı ı—i»i—m ı~ı ı~ır"Wi n LÜBNANLI BASKETBOL-CULAR DÜN GELDİ Kadıköyspor Kulübünün davetlisi olan Lübnan'ın en kuvvetli takımlarından Enfant de Neptune basketbol takımı dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Vergi kaçakçılığı yapan 5 firma daha tesbit edildi Bugün mahkemeye sevkedilecek olan sanıklar kaçakçılıktan başka çeşitli suçlardan da itham ediliyorlar Maliye Vekâleti müfettişlerinin baskınlarda,5 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Hacca gidenlere verilecek döviz Ankara,5 AA.İcra Vekilleri Heyetinin 30/6/1954 tarih ve 4/3205 sayılı karariyle,hac fârizesini ifa etmek üzere Suudî Arabistan'a gidecek vatandaşların her bi-FDevamı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1954
  • Sebze ve meyve fiatlarına narh konması kararlaştı Şehrimizde,pahalılık hergün biraz daha artmakta ve hemen hemen bütün maddelerin fiatları devamlı olarak yükselmektedir.Bilhassa,gıda maddeleri Katları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • KİSA HABERLER Istanbul Yüksek Ticaret ve Ekonoi Okulu Mezunları Cemiyetinin yılk kongresi,dün yapılmıştır.Kongrede,muhtelif meseleler görünmüş ve son olarak yapılan seçimde aşkanhğa Mehmet Ali Akbay g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • »OLİSTE Feriköy'de Lalaşahin sokağında oran Vahap Eraslan ve Yılmaz Işelpan adında iki genç,aynı semtte aran ismail Kerkenç adında 30 yalda birini,bir alacak meselesinden çakla göğsünden yaralamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • öğretmenlerin gezileri İstanbul Maarif Müdürlüğü tarafından öğretmenler için tertip edilen fehir içi ve memleket tetkik gerilerinden birincisi bugün yapılacaktır.Bu gezide İstanbuldaki Kariye camii,Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • bum!1379 23 Haziran VAKİT VASATİ EZANİ JUnef 4.35 SJ1 üe 12.lt 435 kindi 18.19 8.35 tkfun 19.44 12.00 fataı 21.45 2.01 rasak 2.17 6.33 flİCRÎ 1373 S ülkade saıı 6 Temmuz 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • il Mevlânâ,Hâtıra Pulları ULUNAY P.T.T.İdaresi İşletme Umum Müdürlüğü «Mevlânâ Celâleddin-i-Rûmî» nin 750 inci doğum yılı ve günü münaşebetile hâtıra pulları neşretmeğe karar vermi$ ve şimdiden teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • üniversite'de imtihan neticesi Bu yıl,randımanı en düşük Fakülte,Hukuk İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve şubelerinde imtihan neticeleri belli olmuştur.Muvaffakyet nisbetieri,geçen yıla naza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Santral mensucat fabrikasında çalışan işçilerin durumu Bir müddet evvel Santral Mensucat Fabrikasında İş Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri ile işlerinden çıkartılan işçilerin işlerine iade edilmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • İsrail filosu yarın geliyor İsrail deniz kuvvetlerine mensup Mivtaçh,Misgav,Mizmek firkateynleri yarın limanımızı ziyaret edeceklerdir.Albay Shlome Erell komutasındaki filo,saat 8.30 da limanımızda de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Türk Astronomi Derneği toplantısı yapıldı Türk Astronomi Derneğinin ilk Genel Kurul toplantısı dün saat 16 da Astronomi Enstitüsü salonlarında yapılmış ve idare heyeti başkanlığına Fen Fakültesi Dekan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Basra Belediye Reisi İstanbul' da tedavi görecek Basra Belediye Reisi Abdülbaki Taha £1 Salman,dün Bağdattan şehrimize gelmiştir.Abdülbaki Taha,burada kaldığı müddetçe şehrimiz hastahanelerinden biris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Bileklerini jiletle keserek denize atladı Karagümrük'te Karabaş mahallesinde Kafzade sokağında 9 numarada oturan Kahraman Yalcın admda 16 yaşında bir talebe,derslerindeki muvaffakiyetsizliğine üzü ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Ahmet Cevdet Beyin damadı Almanyadan geldi 20 seneden beri Münih fahrî konsolosluğumuzu yapmakta olan Dr.Robert Danteman memleketimizi ziyaret maksadile dün şehrimize gelmiştir.Tahsilini 35 sene evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • HALKIN SES!Dubaracı sokağı çöpçü bekliyor.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Son zamanlarda Arnavutköy Dubaracı sokağına çöpçü uğramaz oldu.Evlerden dökülmek üzere kapı önlerine bırakılan çöp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Insulin tevziatı için Vekâlet tedbir alıyor Satış yerlerinin daimî teftişten geçirilmesi için alâkadarlara emir ve talimat verildi Son günlerde İnsülin almak üzere eczanelere ve ecza depolarına yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Dün Vilayette bir toplantı yapıldı Dün saat 17 de Vilâyette Vali Prof.Gökay'ın riyasetinde istanbul Kaymakamları,Belediye Reis muavini,Fen işleri,Sağlık,Altıncı Şube Müdürleri ve iktisat Müdür,Muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Eğitim Enstitülerine alınacak talebelerin imtihanı Bu yıl Eğitim Enstitüsüne kabul edilecek öğrenci adaylarmın seçim imtihanı,22 temmuz 1954 perşembe günü yapılacaktır.13 hazirana kadar Eğitim Enstitü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Ekmek bıçağı ile yaralayıp kaçtı Galatada Arap Cami semtinde Tersane caddesinde ekmek bayiliği yapan Kâmil Pakkan,bir kadın meselesinden bu semtte oturan Halit Ekşi adında 31 yaşında birisi ile kagva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Hahambaşı Valiyi ziyaret etti Musevi Cemaatin Ruhanî Reisi Hahambaşı,dün Vilâyeti ziyaret etmiş,Vali ile Milletlerarası takvimde yapılacak değişiklik üzerinde görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Geçenlerde İngiliz Milletler Camiası memleketlerine yaptığı ziyaretlerde İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth Atlantik,Pasifik ve Hint Okyanuslarıyle Akdenizde 29.000 mil katetmiş bulunmaktadır.Bu den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Polis,bir sabıkalıyı arıyor Polis ve jandarma kuvvetleri azılı bir sabıkalıyı aramaktadır.20 ye yakın suç işlemiş olan ve Aksaray semtinde oturan Kâmil Yollu adında 22 yaşlarında bir sabıkalı,bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Bisikletli dolandırıcı çocuk yakalandı Muhtelif dolandırıcılık hâdiselerinin faili olan Feridun Sevgin adında 12 yaşında bir çocuk yakalanmıştır.Karagümrükte Karabaş mahallesinde 12 numarada oturan Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Ham madde darlığı yüzünden işsizlik Bazı fabrikalar işçilerini temizlik işinde kullanıyor Ham madde darlığı yüzünden başlıyan işsizlik,genişlemek istidadını göstermektedir.Bu cümleedn olarak,mensucat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Bugünlük ithalat ve ihcarat istanbul limanından dün yapılan ihracatın tutarı 229.418 TX,sidir.Ihrac edilen mallar arasında bilhassa afyon,çiroz,tuzlu balık vardır.Diğer taraftan limanımıza 4 yabancı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Kavgada saatini alıp kaçtılar Belirli bir ikametgâhı olmayan Ahmet Durmaz ve Yalçın Tüzün admda iki sabıkalı ismail Toker admda biri ile evvelki gece Yenikapıda bir meyhanede içtikten sonra Namık Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • 1350 lirasının çalındığım iddia etti Taşlıtarlada 155-A numaralı evde oturan Ahmet Potoğlu admda biri,dün sabah polise müracaat ederek,gece evde bulunmadığı bir sırada,edasına giren-meçhul bir hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Öğretmen dinlenme kampları bugün açılıyor istanbul Öğretmenler Derneği tarafından tertip edilen öğretmen dinlenme kampları bugün Büyük ada ve Heybeliadada açılacaktır.15 er günlük devreler halinde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Sebze ve meyve fiyatlarına narh konması kararlaştı rBaştarafı 1 incide!gün içinde anormal şekilde yükselmiş,perakende 60 70 kuruşa satılan domatesin kilosu 140 150 ye,50 60 kuruşa verilen patlıcanın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Trenden kaçarken köprüden yuvarlanıp öldü Henüz hüviyeti tesbit edilemiyen 25-30 yaşlarında bir genç,dün sabah Kadıköyde Söğütlüçeşme köprüsünden geçerken,Ankaradan gelmekte olan trenin kendisine çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Üç günlük çocuğunu terkeden kadın yakalandı 'Son zamanlarda çocuk terketme vak'aları nazarı dikkati celbedecek kadar çoğalmış,yavrusunu bir cami kapışma veya bir merdiven basamağına bırakıp kaçmak âde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Esrarlı sigara içerken yakalandı Kasımpaşada oturan 24 yaslarında Nuri Kement adında biri,bu semtteki kahvelerden birinde esrarlı sigara içerken yakalanmış ve dün Müddeiumumiliğe teslim edilen esrarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Yaz,kış münakaşası yüzünden arkadaşım yaraladı Pazar günü saat 16 sıralarında Beşiktaşta cereyan etmiş olan kanlı bir hâdise,dün sabah Adlî makamlara intikal etmiştir.Aslen Kayserili olan Ali taşkın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Ekmek darlığının kontrolsuzluktan ileri geldiği belirtiliyor istanbul halkı,ekmeksiz kalmak tehlikesiyle yüz yüze gelmiştir,yaptığımız tetkiklere nazaran ek* meğe zam isteyen bir kısım fırıncılar,arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Cemiuet KONGRELER Kasımpaşa Gençlik Kulübünün senelik kongresi,17 Temmuz cumartesi günü saat 14.30 da kulüp binasında yapılacaktır.istanbul Elektrik Mesleği Mensupları Cemiyetinin fevkalâde toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Yaşa motörü bir sandalı devirdi Mehmet Saygılı ve Hasan Yiğit admda iki gemicinin idaresindeki Silivri limanına kayıtlı «Yaşa» motörü,Ahırkapı Feneri yanında Şükrü Şengül,Zeki Arslangil ve Şükrü Peken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Sadeyağ fiatı istihsal mmtakasında düştü İstihsal bölgelerinde sadeyağ fiatlarının düştüğü,gelen haberlerden anlaşılmaktadır.Ancak,durum,şehrimiz piyasasına henüz tesir etmemiştir.Urfa yağmın toptan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Fatihte ortalığı telaşa veren bir hadise oldu Evvelki gece Fatihte,Haydar semtinde ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturduğu tesbit edilen ve bir suçtan dolayı hakkında tevkif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Havuzlarda gemi inşaatı Denizcilik Bankası Şehir hatları işletmesi hesabma havuzlarda inşa edilen 250 kişilik iki deniz otobüsü ile geçenlerde denize indirilen 550 kişilik Çengelköy vapurunun eksiklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Baba,oğul güçlükle yakalandılar Eyüpte Şifa Yokuşunda 3 numarada oturan Hüseyin Öztıldırım ve oğlu Hasan,bir köpek meselesinden ayni evde oturan ismail Şelâle admda biri ile kavgaya tutuşmuşlardır.Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1954
  • Bir eroinman seyyar satıcıyı yaraladı Cezaların ağırlaşması ve eroin fiatlannın yükselmesi sebebile,bir çok eroinmanlar için,beyazzehir tedariki güçlenmiştir.Bu yüzden,şehirde zaman zaman kriz geçiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Datı Almanya Başvekili Dr.Ade-nauer'in,Fransa,Avrupa Ordusu andlaşmasını tastik etmediği taıcdirde memleketinin bir millî ordu kurmaya mecbur kalacağı hakkındaki beyanatı Fransada kıyametler koparılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Silvana Pampanini bir antikacı ile evleniyor Roma,5 T.HA.İtalyan sinemacılığının gözde yıldızı Silvana Pampanini'nin son günlerde 56 yaşında bir antikacı ile seviştiği haberi burada herkesi hayretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Hariciyede yeni tayinler Ankara,5 AA.Kuzey Atlantik Andlaşması Türkiye Daim!delegeliğinde ortaelçilik müsteşarı Taha Carım,beşinci dereceye terfian mezkûr delegelik kadrosundaki müşavirliğe ve merkezd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Balkanlarda sıcak dalgası Atina,5 T.H.A.Balkan memleketlerini kaplamış olan sıcak dalgasının,bilhassa Yunanistan bölgesinden daha birkaç gün devam etmesi beklenmektedir.Dün Atinada ısı derecesi 36 yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Ürdün Kralı Arap âlemini yardıma çağırdı Kral,Ürdün'ün İsrail karşısında yalnız bırakıldığını söylüyor Amman,5 ANKA)f—Bugün açıklandığına göre,Ürdün Kralı Hüseyin,Arap memleketlerinin Kral,Reisicumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Pakistan'da Komünist Partisi dün lâğvedildi Komünistlerin,martta Meclisinde 40 n Dakka,5 AP)Doğu Pâkistan.ın yeni eyalet hükümeti bugün Komünist Partisini kanun dışı ilân etmiştir.Kızıllar,sabık Başna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Güney Kore,harbe devam etmek istiyor «Koreyi birleştirmek için yeniden dövüşmek lüzumuna kaniyiz» Washington,5 AA.Cenevre Konferansından henüz dönmüş olan Güney Kore Büyük Elçisi Yu-Çan-Yang,konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • C.H.P.de ıslâhat Dünkü toplantıda ıslahata Partinin programından başlanması ^czi kabul edildi Ankara,5 MİLLİYET)C.H.Pde ıslâhat yapılması için bir müddettenberi çalışmasına devam eden komisyon,bu gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Kaymakamlar arasında nakiller Ankara,5 AA.İslahiye Kaymakamı Kadir Öztürk'ün Oğuzeli Kaymakamlığına,Oğuzeli Kaymakamı Babür Unalan'ın İslahiye Kaymakamlığına,Yalova Kaymakamı Hüsnü Erkin'in Şişli Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Almanlar izmir üzümü almıyor İzmir,5 MİLLİYET)Batı Almanya tacirleri,İzmir üzümü ithal etmemek üzere,aralarında kati bir anlaşmaya varmışlardır.Bu hususta Almanlar tararından verilen resmî beyanatta,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Ankara'da bir mezar taşı aranıyor Ankara,5 THA.A.Akkiriş admda bir üniversite talebesi şehrimiz mezarlıklarında,üzerinde «Ruslara karşı harbedemeden öldü» ibaresi yazılı bir kitabeyi aramaktadır.Kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Kadıköy ve havalisinin su ihtiyacı kısmen gideriliyor FBaştarafı 1 incide] simine kadar,şehirde yapılacak yeni inşaatlara su verilmemesi kararlaştırılmıştır.İlgililer,inşaat sahiplerinin kuyulardan ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Greko Romen seçmeleri bitti [Baştarafı 1 incide] 57 kilo Birinci Süha Karman Eskişehir)İkinci Kemal Güloğlu İstanbul Üniversite)62 kilo Birinci Rıza Doğan Ankara)İkinci Müzahir Sille istanbul)67 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Sahte polis yakalandı [Baştarafı 1 incide] sokağında oturan ve polisçe tanınmış kadınlar arasında bulunan Sabahat Gür adındaki metresinin yardımı ile,şehrimizdeki randevuevlerinin yerlerini tesbit etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Yeni orman kanunu hazırlanıyor Yeni tasarı tahribat ve kaçakçılığa karşı çok şiddetli hükümleri ihtiva ediyor Ankara,5 TÜRKTEL)Ziraat Vekâleti,yeni Orman Kanunu tasarısı üzerinde çalışmalara devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Üçlü Balkan Paktının metni hazırlandı 3 Hariciye Vekili 20 Temmuz' da Paktı imzalayacaklar Atina,5 AP)Türk,Yunan ve Yugoslav Hariciyeleri mümessilleri bugün 3 devlet arasında akdedilecek Askerî Balkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Batılı devletler arasındaki antikomünist ittifak,dikiş yerlerinden sökülüyor mu?Halen İngiliz Amerikan mi konu,Kızıl Çin'in t Washington,5 AP)Batılı Devletler arasındaki büyük antikomünist ittifak dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Efsanevî Atlantis diyarının esrarı Prof.Piccard,bu defa 6000 metre derinliğe inecek Brüksel,5 TÜRKTEL)Deniz derinliklerindeki ve gök yüzündeki ilmî araştırmaları ile şöhret bulan Profesör Augusta Picc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Uçan dairelerin esrarı üç yıldan önce çözülemiyor Toronto,5 ANKA)«Kemsley muhabiri Alexandr Barriye» bildiriyor:Son zamanlarda uçan dairelerin çoğalması,dünyanın her tarafında endişeler uyandırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Vergi kaçakçılığı yapan 5 firma daha tesbit edildi rBaştarafı 1 incidel Diğer taraftan,vergi kaçakçılığı pıldığını bildirdiğimiz baskmda,meydana çıkarılan vergi kaçakçısı 18 firmadan 6 sının soruşturm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Hacca gidenlere verilecek döviz [Baştarafı 1 incide] rine,geçen sene olduğu gibi 80 er sterlinlik döviz tahsisi kabul olunmuştur.Gidiş ve dönüş nakil vasıtası ücretleri Türk parasiyle ödenmekte olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Ankara,5 A.A.Haber aldığımıza göre Pakistan hükümeti,bir müddettenberi boş bulunan,Ankara Büyük Elçiliğine Main Enynüddin'i tayine karar vermiştir.Halen Pencap Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Amerika,ikinci Rus notasını da reddetti Washington,5 AA.Dışişleri Vekâletinden bildirildiğine göre,Amerikan hükümeti,Sovyet bandıralı Tuapse petrol gemisinin Formoza makamları tarafından yakalanmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Kayalar arasından çıkarılan cesetler tstinyedeki facia mahallinden dün de iki ceset çıkarıldı İstinye sırtlanndaki taş ocağında meydana gelen çökme neticesinde kaya ve toprak yığınları altında kalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Macarlar,mağlûbiyetin mesullerini tecziye edecek TBaştarafı 1 incide!emin bulunan Macar efkârı umu* miyesinde bir yeis havası yaratmıştır.Budapeşteden gelen haberlere göre,maçın neticesini radyodan öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Ruslar,iran'a sekiz milyon dolar veriyor Moskova'nın İrana gösterdiği yakınlık şüphe uyandırıyor Tahran,5 AÂ.Dün mecliste beyanatta bulunan Hariciye Vekili Abdullah İntizam,İran Sovyet münasebetlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Konya'da mahsûl durumu iyi değil Konya,5 MİLLİYET)Bu yıl Kopya ovasının mahsul durumu diğer yıllara nazaran daha az ve kalite itibarile de düşüktür.Öğrendiğimize göre yağışın ekine lüzumlu olduğu ayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Gina Lollo Brigida mükâfat aldı Rom,5 AP)Sinema yıldızı Gina Lollo Brigida bugün İtalyan sinema,âleminin «Oscar» ı mesabesinde olan «Gümüş Kurdele» mükâfatını ihraz etmiştir.İtalyan sinema yazarlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Türk ve Yugoslav heyetleri Atina'dan ayrılıyor Atina,5 AA.Türkiye ve Yugoslavya Dışişleri Müsteşarları Nuri Birgi ve Ales Bebler idaresindeki Türk ve Yugoslav heyetleri,Balkan İttifakı metninin hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Memurların tasfiyesine ait kanun kabul edildi [Baştarafı 1 incide] murlara işçilerin sahip oldukları kadar bile teminat bırakılmamıştır.Nüvit Yetkin,müteakiben bir misal vererek,Madrit'de yapılan İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Karaborsaya karşı daha şiddetli tedbirler alınıyor fBaştarafı 1 incide] şeker partisi bu ayın 24 ünde şehrimize gelmiş olacaktır.Bu arada ihtikâra mani olunmak için,mutemet bakkalların yaptığı satışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Dış ticaret rejiminin tâdili iyi karşılandı Önümüzdeki günlerde ilân edilecek olan,yeni dış ticaret rejimine ait haberler ilgili çevrelerde alâka ile karşılanmıştır.Bilhassa dıs ticaretimizin yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • Piyasada bira bulunamıyor [Baştarafı 1 incide] c—Şehirde,bilhassa son günlerde bayi ve diğer satış yerlerinde bira bulunmadığı bir vakıadır.Buna da sebeb sıcaklar neticesi halkın biraya karşı fazla ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1954
  • iki bin lira aylıklı amele rBaştarafı 1 incidel uranyum madenlerinde amele bası olarak çalışacak insan aramaktadır.Mârtinello,bunlara ayda 2000 Türk lirası verileceğini söylemektedir.Teklif,macerapere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Kapalı Zarf I.T.0.Teknik Okulu Müdürlüğünden:1 Okulumuz için aşağıda cins,miktar ve tahmin!bedelleri yazüı madenî büro eşyası kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.2 Bu eşyalara ait şartname her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Nazilli Belediye Reisliğinden Nazilli Belediyesince yaptırılacak olan fennî mezbaha ve müştemilâtının 98965 lira keşif bedelli ve 25.6.954 günü ihalesi yapılamıyan birinci kısım inşaatı birim fiat esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parla temsilleri BIB YAZ GECESİ BUY ASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • ilân Tashihi Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayi Müessesesinden:19/7/954 pazartesi günü en geç saat 17 ye kadar Adana fabrikamızda açık arttırma suretiyle satılacağı ilân olunur,iplik ve dokuma makineler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Güzellikleriyle maruf perde ve sahne sanatkârlarının o büyüleyici ve cazip tenine sahip olabilirsiniz.Adalar Güzeli ve değerli Filim Yıldızı "Puro,cilt güzelliği için mükemmel bir krem ve fevkalâde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddesi 19 Temmuz 954 pazartesi saat 16 da Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satm almacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Silivri Sulh Hukuk Hâkimliğinden 53/381 Silivri'nin Fatih mahallesinden İslâm Dirik ve Sadık Aksu tarafından Silivri'nin Fatih mahallesinde kâin etrafı yol ile çevrili 500 M2 miktarında hamam yerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • 1st.Borsasının 4/7/954 Hatları Esham ve Kambiyo Sterling Dolar Fransız Frangı isviçre Frangı Belçika Frangı isveç Kr.Florin Liret Drahmi Cskoudes Açılı» Kapanış 734 784 280.30-280.30 0.80 0.80 64.03 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Profesyonel ligfte Tehir edilmiş olan maçlar Ağustos sonunda oynanacak Böylece,bir haftadır kulüpler arasında devam eden gerginlik sona ermiş oldu.Geçen hafta içinde toplanarak,11 temmuzdan itibaren,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Çalenç Kupası Tenis müsabakalarına başlandı Çalenç Kupası tenis maçlarına I yenmişlerdir.Müsabakalara bugün dün Tenis,Eskrim,Dağcılık külü-de devam edilecektir,bü kortlarında başlanmış ve aşağıdaki ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • ABONE ŞARTLARİ Lr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere Od misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve S üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 TJ* Hanlardan mesuliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Gayrimenkul Satış ilânı Eminönü 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden 953/721 Hissedarlar Murteza Şare ve ismail oğlu Recep aralarında taksimi abil olmamasından satılarak şuyuun giderilmesi Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • izmir Belediyesi Başkanlığından Baştabiplikteki şartlaşması gereğince hasta nakil işlerinde kullanılıak üzere bir adet hasta nakil otomobili kapalı zarflı eksiltme suretiyle itin alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • LIT.Umum Müdürlüğünden:Kablo döşeme layteri için müteahhitçe mahalline monte edilmek ve ler bir halde teslim edilmek şartiyle motor jeneratör grupu kapalı ırfla teklif alma suretiyle mubayaa edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARA» CAN Yazı talerini fiilen idare «den Mes'ui Müdür:Faruk OEMIKTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • KAYIP Yalova Nüfus Memurluğundan aldığım hüviyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Çiftlik köyünden 1907 doğumlu İsmail oğlu Ali DİNMEZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 952/337 Recep Yelbey tarafından Huriye Toktürk aleyhine açılan tescil dâvasının duruşmasında:Tescili istenen Orhangazinin Çeltikçi köyünün Sırımcı mevkiinde doğusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 953/197 Akharım köyünden ölü Ahmet Kara vereselerinden kızı Emine Cabi vesairelerin vekilleri Tevfik Aksongar tarafından Hasan Kara aleyhine açılan tescil dâvasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • ft\l mmmtff7.GRiPiN 35l m m NL GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Belediye Malı Arsa Satılacak 1 Fatih'te MoUaşeref Mahallesinin Dedepaşa ve Kaçamak sokakları köşesinde kadastronun 1976 ncı adasmda 2 parsel numaralı ve Kaçamak sokağına 4.50 ve Dedepaşa sokağına da 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Pityon Selanik yolu ile memleketimizle Yugoslavya ve daha ilerisindeki memleketler arasındaki doğru eşya nakliyatı h.TCDD İşletmesinden:5.7.1954 tarihinden itibaren Pityon Selanik yolu ile Türkiye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:istanbul'da Haliç Sütlüce Karaağaç caddesi 89 numarada bulunan 773 ton çimentonun Bursa'da Bölge Mmtakasmda ve aşağıda gösterilen mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Beden Terbiyesi Denizli Bölgesi Başkanlığından:1 Beden Terbiyesi Denizli Bölge binasındaki 22264.80)lira keşifti ikmali inşaat 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • R A DÎ ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Ayten Arıkan 14.00 Küçük öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Nigâr Uluerer 14.45 Tenor Richard Tauber Pl.15.00 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Eyüp İlçesi Satmalına Komisyonundan Cinsi Miktarı Muhammen flatı Tutarı Kilo Lira Kr.Lira Kr.Un 3 çuval 72 lik 36.50 109.50 Bulgur 300 Kilo 55 165.00 irmik 50 ı 70 35.00 Nişasta 50 110 55.00 Makarna 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • 9 2 34567 89 10 11 Soldan sağa:1 Akıl,Futbolda bir mevki.2 Ele geçir.Etrafına bakın.S Mülk,Kuru çayır.Peygamberimizin ashabından.4 Fena.Bir nota,Demir kiri.S Bir kumaş,Fiil takısı.6 Rekâketli bir sobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Borsa Belediye Riyasetinden 100 Ton Asfalt Nakli Yaptırılacak Boş varillerin Raman'a götürülmesi ve tekrar Raman'dan dolu olarak Bursa'ya getirilmesi işi beher tonu 170 liradan 100 ton asfalt nakli ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • 6800 Metre Muhtelif Cins Boru Satın Alınacaktır izmir Eshot Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı borular teklif alma usulü ile satın alınacaktıra 2000 M 2 galvenizli demir boru b 1000 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1954
  • Sivas As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Söfütlühan akaryakıt DP.ihata setleri inşaatı müteahhit namı hesabına eksiltmeye konulmuştur.Keşif tutarı 36083 lira 63 Kr.olup geçici teminatı 2706 lira 28 kuruştur,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4