Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Mağlûbiyetin akisleri Bern,4 AP)55.000 seyirci arasında bulunan binlerce Alman,Alman takımının Macarlraı mağlûp etmesini kablerini.durduran fDevamı Sa.3 Sü.7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Vazifeden uzaklaştırma kanunu JLff emurin kanununa yapılacak yeni ekler birçok münakaşa ve dedikodulara yol açtı.Memurların **tyik edileceğinden,iktidarın elin-e oyuncak olacaklarından,hattâ ilerin ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Hava Harp Okulu İzmir'e naklediliyor İzmir,4 Milliyet)Eskisehirde mevcut hava şartlannın müsaadesizi!yüzünden Hava Harb O* kulunun İzmir'e nakli tekarrür etmiştir.Bir müddetten beri Hava Kuvvetleri Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Memurların tasfiye kanunu Meclisin bugünkü içtimaında tasarının müzakeresi görüşülüyor Ankara 4 MİLLİYET)Büyük Millet Meclisi yarın Memurlar hakkındaki Tasfiye Kanununu çıkardıktan sonra kuvvetli bir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • BALKAN ASKERİ İTTİFAKI BUGÜN PARAFE EDİLİYOR Atina görüşmelerinde hazırlanan ittifak metni Türkiye Yugoslavya ve Yunanistanın tasdikine sunulacak Üçlü Balkan askerî ittifakı hakkında bugün resmi bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • tÜ İ YUGOSLAV TALEBELERİ Türkiye Millî Talebe Federasyon nun davetlisi olan 107 Yugoslav talebesinden 37 kişilik ilk grup dü sabah trenle şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • mjiw 3^£s^' #1 a |i Dün Bern'de 55 bin kişi önünde oynanan final ma-İampiyOn Almail lakimi CmdaMacarisWi^yene^kDunyaFutbolSam-r i piyonu olan Alman takımı.Soldan sağa doğru)Ptitz Walter,Turek,Eckel,Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Spor festivali dün yapıldı Dün Mithatpaşa Stadyomunda kalabalık bir seyirci önünde bir Spor Festivali yapılmış ve zevkle takip edilmiştir.Festivale genç sporcuların gösterisiyle başlanmış,bilâhare esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Ankara D,P.il kongresi sona erdi Hararetli müzakerelerden sonra Benderlioilu grupu İdare Heyetine seçildi Ankara,4 Milliyet)Demokrat Parti Ankara II Kongresi dün olduğu gibi bugün de asabî ve gürültül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • ÖĞRETMENLERİN PİLAV GÜ-NÜ İstanbul Öğretmenler Derneğinin ananevi pilâv günü dün Çapadaki Öğretmen Okulunda yapılmıştır.Resimde neş'e ile yemek yiyen genç bir öğretmen görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Pek yakında büyük bir halk gazetesi seklinde çıkıyor MİLLİYET Yeni şeklinde şimdiden ilân etmek istemediğimiz bir çok yeniliklerle intişar edecektir.O gün okuyucularımız gazetemizde kendilerine vaadet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Bir otobüs uçuruma düştü 17 kişi öldü Tetuan,4 AA.Uvet Lau*dan Tetkan'a gitmekte olan lw otobüs 50 metre derinliğinde bir uçuruma yuvarlanmıştır.Otobüste bulunanlardan 17'si ölmüş 20 si ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Yeni dış ticaret rejimi yakında ilân edilecek Mübadele sayesinde bazı maddelerin ucuzlayacağı umuluyor Ankara,4 ANKA)İnanılır kaynaklardan aldığımız habere göre,yeni dıs ticaret rejimi,Ticaret Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • Sıcaktan bayılan ve ölenler çoğalıyor Dün biraz düşen hava sıcaklığının bugün tekrar yükselece| tahmin ediliyor.Ankara'da hararet 65 derece Dün cehrimizde hava umumiyetle tür.Dün İstanbulda sıcaklık.*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1954
  • izmir radyosunda ihtilâf genişledi Ses ve saz sanatkarlarının bir çoğu istifa suretiyle radyodan ayrıldı İzmir,4 MİLLİYET)İzmir radyosunda san'atkârlar ve idare arasında bir müddettenberi devam eden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • POLİSTE ir Ahmet Kızıl ve Adil Gülistan adında 30 ar yaşlarında iki kişi Mercan'da sarhoşluk saikasiyle kavgaya tutuşmuşlardır.Bunlardan Adil,bıçağını çekerek Ahmet'i göğsünden yaralamış ve kaçmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • KİSA HABERLER ir Şehrimizde bulunan Fransa'nın sabık Tahran Elçisi M.Jean Herriot,dün sabah uçakla Paris'e gitmiştirit Pakistan yüksek tahsil talebelerinden müteşekkil bir talebe kafilesi.Temmuz sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Yanm kalan sendika toplantısı dün yapıldı Tekstil Örme Sanayii işçileri Sendikasının 4-5 haziran tarihlerinde yapılan ve ikmâl edilemiyen toplantısına,dün Aksaray'da Türk Ocakları salonunda devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • HİCRÎ Pazartesi 5 Temmuz BUMf 1373 4 1370 22 Zilkade 1954 Ua/ıraa VAKİT VASATİ ezan!Milli 434 12.18 16.18 19.44 21.46 2.16 8.50 4.34 8.34 12.00 2.02 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Türkiye Şoförler Federasyonunun büyük kongresi Türkiye Şoförler Federasyonunun ikinci büyük kongresi 10 Temmuz cumartesi günü Ankarada toplanacaktır.Kongreye 135 Vilâyet ve kazadaki şoförler cemiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • İzmir Fuarına iştirak edecek olan firmalar 20 Ağustos tarihinde açılacak obn İzmir Enternasyonal Fuarına iştirak edecek olan yabancı memleket firmalaruun temsilcilerinden bazıları şehrimize gelmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • DIŞ BASINDAN] Peirov'un Rus casusluk teşkilâtına dair ifşaatı «London Press Service»' in diplomatik yazarı tarafından kaleme alman bu makalede bir müddet evvel Avustralya makamlarına iltica eden Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Talebe Gençlik Kampları faaliyete geçti Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerin dinlenmelerini temin maksadiyle gençlik kampları açılmaktadır.Bu kampların ikisi Şile ve Büyükada'da 1 Temmuzdan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Çocuklar için akıl hastahanesı açılıyor Sağlık Vekâleti Ankara,attâr ve İstanbulda çocuklar için birer akıl hastahanesi açılmasına karar vermiş ve bu hususta tetkiklere başlanmıştır.Bu hastahanelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Sıddık Sami Onar bir kaza geçirdi İstanbul Üniversitesi eski rektörlerinden Sıddık Sami Onar,evvelki akşam Harbiyede bir kaza geçirmiş ve başından yaralanmıştır.Kazaya sebebiyet veren ve eski rektöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Bazı kitapların toplatılmasına karar verildi Son 3 ay içerisinde şehrimizdeki bazı kitabevleri tarafından neşredilmiş olan 15 kadar kitabın muzir ve gençliği fena yollara sevkedici mahiyette olduğu ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • 100 kişilik Amerikan bandosu memleketimize geliyor Birleşik Amerika Hava kuvvetlerinin dünyaca tanınan büyük bandosu 100 kişilik kadrosuyla memleketimizi ziyaret edecektir.Önümüzdeki hafta içersinde ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Fransız öğretmenleri memleketimizde tetkikler yapacaklar Fransız öğretmenlerinden 40 kişilik bir kafile Türkiye Muallimler Birliğinin davetlisi olarak bu ayın sonunda şehrimize gelecektir.Bir müddet I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • NATO devletlerinin faaliyetini gösteren sergi Hafta içinde Taksim gezisinde NATO devletlerinin faaliyetlerini gösterir bir sergi açılacaktır.Büyük bir ilgi göreceği anlaşılan sergiye ait hazırlıklar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Eyüpsııltan türbesi tamir ediliyor Tarihî Eyüpsultan Türbesi ile mezarlığının restore edilmesine karar verilmiştir.Tamir ve restore işi için alâkalılara 27 bin liralık tahsisat ayrılmış ve yakında faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Zabıta,kaybolan küçük bir kızı arıyor Paşabahçede Şehitlik caddesinde Sunazarı sokağında 3 sayılı evde oturan Yusuf "Gül adında birinin 3 yaşındaki kızı Sevinç Gül e in önünde oynarken birdenbire kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Belediye ekmek işini ele aldı Hafta içinde fırın sahiplerinin de iştirakiyle bir toplantı yapılacak Fırın sahipleri «kmek fiatmın arttırılması için yeniden teşebbüse geçmiş ve bu defa taleplerini kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • İstanbul'da yirmi dokuzuncu Memlekette altmışıncı Şube BÜYOKADA Şubesi Bugün hizmete girdi 5 Temmuz 1954 YAPI ve KREDt BANKASI 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Yurt dışı talebe gezileri başladı Yüksek tahsil gençleri gruplar halinde muhtelif Avrupa memleketlerine gidiyorlar İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi son sınıf talebeleri başlarında Profesörlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Hissedilen ilaç darlığı nihayet giderildi İktisat ve Ticaret Vekâleti bir müddet evvel ilâç darlığını gidermek maksadile tıbbî müstahzar ithalâtçılarına 3.000.000 liralık bir tahsis yapmış ve bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • 12 Amerikalı talebe bugün İstanbul'a geliyor Dördü kız,sekizi erkek olmak üzere 12 Amerikalı talebe ve öğretmenin bugün şehrimize gelmesi beklenmektedir.Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Romatizma Savaş Derneğinin toplantısı Ankara'da yapılıyor Türkiye Romatizma ve Araştırma Savaş Derneğinin yıllık Genel Kurul toplantısı önümüzdeki cuma günü Ankara'da Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Kliniğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Piyasada şimdi de limon darlığı başladı İstihsal bölgelerinden limon getirten tacirlerin mallarını piyasaya çıkarmayıp çürümesini göze alarak buzhaneye stok etmeleri yüzünden şehrimizde sun'î bir limo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Yaşlı bir kadın havagazı ile intihar etti Şişli'de Çimen sokağında 34 numarada oturan 65 yaşında Horopsina Uygun adında bir kadın,havagazı musluğunu açmak suretiyle intihar etmiştir.Hâdiseye Müddeiumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Gürültü ile Yanlış söylüyoruz.Mes'ele gürültü ile mücadele değildir,gürültü yapanlarla mücadeledir.İşin zorluğu da bundan neş'et ediyor.Dâva gürültüye kalsa bunu ihdas eden âmili ortadan kaldırmak sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Domatesin kilosu 50 kuruştan 150 kuruşa çıktı Son günlerde,istihsal mıntakalarından şehrimize bol miktarda sebze gelmiş ve bunun neticesi olarak da fiatlar bir miktar ucuzlamıştır.Fakat,bir kaç gün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Yugoslav talebelerinden bir grup İstanbul'a geldi Türkiye Millî Talebe Federasyonunun davetlisi olarak memleketimize gelmeleri kararlaştırılan 107 Yugoslav talebesinden 37 si,dün sabah trenle şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Belediye seçimi hazırlıklanna hız verildi Önümüzdeki aylarda yapılması kararlaştırılmış olan Belediye ve Vilâyet umumî seçimleri için başlanmış olan hazırlıklara hız verilmiştir.Bu cümleden olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Sağlık ve sıhhat meselesi beşerini doğuşile başlar ve tababet kısa zamanda buna ayak uydurmuştur.Fakat maalesef hasta bakımı ancak son bir iki asrın işidir.Anne,hemşire gibi her an şefkatine sığındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • HALKIN SESİ Şekerler kaim kağıtlarla tartılıyormuş.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Fatihte Mutemet sokak 33 n odak i «Güven bakkaliyesi» Belediye nizamnamelerine asla riayet edilmiyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Şehirde bira derece son bulmak güçleşti Bayilerin birayı doğrudan doğruya içkili lokanta ve gazinolara devrettiği iddia olunuyor Bir müddet evvel kendisini göstermiş olan bira darlığı devam etmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Memurlar Kooperatifi yünlü ithal ediyor İktisat ve Ticaret Vekâleti kadın ye erkek kuması ithal etmesi için İstanbul Memurlar Kooperatifine yeniden 1.5 milyon liralık bir tahsis vermiştir.Kooperatif t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Rezalet çıkaran sarhoş adliyeye verildi Şehremini'nde Nevbahar Mahallesinde Puka sokağında 15/1 numarada oturan Bayram Ali inan adında biri,dün bir meyhanede içmiş ve yoldan gelip geçenlere sarkıntılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Ana oğul,komşularının bacağım kırdılar Ortaköyde İşkembeci Yaver sokağında 13 numarada oturan Sara Yaman adında 27 yaşında bir kadınla,ayni semtte Gürcüoğlu sokağında 2 numarada oturan Esterya Anaç ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • Bir şoför,aleyhinde konuşan şahidi dövdü Beyoğlu Sulh Ceza Mahkemesinin önünde bir hâdise olmuş ve Apollo sirkinde çalışan Aleko Core adında biri,Mehmet Salih Yürür adında bir şoför tarafından dövülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1954
  • GOSTEBI Selçuk Kız Enstitüsünün MS 954 öğretim yılı faaliyetini belirten «Ç*sitil gösteriler» yaran saat 20.30 d* okul bahçesinde yapılacaktır.GEZİ istanbul Ki» Lisesi MeiunUn Derneginln tertip ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • MEMUR ALINACAK İstanbul Sular İdaresinden:Aboneler Dairesinde çalıştırılmak üzere imtihanla memur alınacaktırimtihan 12.7.954 pazartesi günü saat 14)de idare Merkezinde yapılacaktır.Şartlar şunlardır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Mağlûbiyetin akisleri [Baştarafı 1 incide] bir heyecanla takip etmişler ve zaferi kazanıp Fifa'nm 81 yaşındaki başkanı Jules Rimet takım kaptanına kupayı verirken hep bir ağızdan «Deutschland Über All
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Dünyanın meçhul ve en büyük adamı «İstanbul'da seyrüseferi idare eden şahıs,dünyanın en büyük adamıdır» Viyana,4 Türktel)«Winer Revue» adındaki dergi,okuyucuları arasında açtığı bir ankette,dünya çapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • 1800 yıldır bozulmayan bir şövalye cesedi Munich 4 TURKTEL)Tirol'da Pfarkirche kasabası civarında bundan takriben 1800 yıl evvel ölen Roma'h bir lejyonerin hiç bozulmamış iskeleti bulunmuştur.Kafatası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Gençlik tiyatrosu Almanyaya gidiyor tÜ.TJB.Gençlk Tiyatrosu,Almanya'nın Erlanger şehrinde yapılacak olan Amatör Tiyatrolar festivaline davet edilmiştir.17 milletin katılacağı bu festivalde Türk gençle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • İzmir radyosunda ihtilâf genişledi rBaştarafı 1 incide] Dün de kemani Ali Duyarlar kısa bir münakaşayı müteakip kemanını eline aldığı gibi radyo'yıı terketmiştir.Bugün de radyonun yegâne birinci sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Atom bombaları iklim değiştirmiyor!Bir Avusturyalı alim,atomdan çıkan hararet devede kulaktır,dedi Viyana,4 Türktel)Dünyanın en tanınmış meteoroloji âlimlerinden biri "sayılan Avusturyalı Profesör Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Oulgar hükümeti,bir sulh taarru-zu şeklinde müttefikimiz Yunanistana müracaat ederek her iki memleket arasındaki ihtilâflarn hallini ve normal siyasî münasebetler tesisini istemişti.Pariste yapılan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Fransız Vietnam görüşmeleri dün başladı Askerî müzakerelerde Hindiçinî'de ateş kesilmesine çalışılacak Hanoi,4 A.A.Trung Gia askerî müzakereleri bu sabah fotoğraf makinelerinin ışıkları altmda 15 Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Cenaze arabaları ile film reklâmı New York 4 T.H.A.Red Skelton'a ait bir filmin gösterilişine halk enteresan bir reklâm usulü ile davet edilmiştir.Filmin ve artistin menajeri tarafından kiralarak tanz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Memurların tasfiye kanunu fBaştarafı 1 incidel taktirde hafta içinde alınması muhakkak sayılmaktadır.Öğrendiğime göre yarın Mecliste görüşülecek olan Tasfiye Kanununa karşı Demokrat Parti içinden kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Ankara D.P.il kongresi sona erdi FBastarafı 1 incide] Dağıstan Binerbay'ın yaptığı sert konuşma üzerine söz alan Fuat Köprülü,parti içinde hizipleşme ve ihtilâfların artık önlenmesi icap ettiğini,seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Eski bir Alman marşı tekrar söyleniyor Berlin,4 AA.1945 den beri Almanyada işitilmemekle olan meş hur cDeutchland Über Alles Almanya Her Şeyin Üstünde» marşının ilk kıtası dün akşam Harb Felâketzedele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Şarlo,kendi filmine bol bol gülüyordu New York 4 TJÎA.Charles Chaplin'in oğlu Sidney Chaplin New York sinemalarından birinde,babasına ait bir filmi seyrederken arka sırada oturan ve mütemadiyen gülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Turk askeri varken rahat uyunabilir Bonn 4 TURKTEL)Burada Türk Alman Cemiyeti tarafından neşrine başlanan Bülten'in ilk sayısı çıkmıştır.Almanyadaki Türkiye Büyük Elçisi Suat Hayri Ürgüplü ile Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Demirperde gerisindeki Türklerin durumu Amerika'deki «Tetkik Komisyonu»,Rusya'ya zorla iltihak ettirilen Türkler hakkında rapor hazırhyor Munich,4 TURKTEL)Amerikan Temsilciler Meclisi âzasından müteşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Bir tren kazasında 22 kişi öldü Lyon,4 A.A.Dün Tournon'da vukubulan tren kazasında 55 kişinin öldüğü hakkındaki ilk tahminlere rağmen bu rakamın doğru olmadığı ve facia kurbanlarının yalnız 22 den iba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • İstinye'deki taş ocağında ölen altı kişiden ancak birinin cesedi çıkarıldı Lstinye sırtlarındaki taş ocağında vukua gelen çökme neticesinde kaya ve toprak yığınları altmda kalarak can veren işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Güreş seçmelerinde finale kalanlar Greko Romen millî takım güreş seçmelerine dün saat 16 dan itibaren Spor ve Sergi Sarayında az bir kalabalık önünde devam edilmiştir.73 kiloya kadar finale kalan güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Sovyetler ile iran arasında bir pazarlık Ruslar,Firuze kasabasının resmen kendilerine verilmesini istediler Tahran,4 TÜRKTEL)İran Parlâmento mahfillerinden sızan haberlere göre,Iran ile Sovyetler Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Zatopek mağlûp oldu Bir Macar atleti Çek lokomotifini 10 bin metrede geçti Viyana,4 AP)Budapeşte Radyosunun bildirdiğine göre,Çekoslovakya'nın şampiyon atleti Emil Zatopek,dün Budapeşte'de başlıyan Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • İngiliz Kabinesinde değişiklik yapılıyor Londra,4 AA.Sunday Times gazetesinin yazdığına göre^ Sir Winston Churchill,Birleşik Amerika'dan avdetini müteakip,kabinesinde bazı değişiklikler yapmak tasawur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Tütün işlerinde çalışan genç bir kız intihar etti izmir 4 MİLLİYET)Bugün öğleden sonra şehrimizde acıklı bir intihar hâdisesi vukubulmuş,12 yaşında Ayten Erdil isminde bir kız kendini 15 metre yüksekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Dondurulmuş balıklar tekrar canlandırılıyor Kopenhag 4 ANKA)Danimarka'lı bir doktor,hususî bir ilâçla dondurulmuş olan balıkları bir ay sonra tekrar canlandırdığını iddia etmiştir.Arne Jocker adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Bolivya'da komünistler tevkif ediliyor La Paz 4 AA.Gizli bir toplantıdan sonra bir çok komünistin tevkif edildiği Bolivya polisi tarafından bildirilmiştir.Tevkif edilenlerin içinde Bolivya Komünist Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • 2500 liraya bir torba bakır safın almış izmir 4 MİLLİYET)Tire ilçesinde Ahmet isminde biri 2500 lira mukabilinde meçhul bir şahıstan bir torba altın satın almıştdr.Bilâhare bunun bakır külçeleri olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Rita ile Ali Han buluşuyorlar New York 4 TURKTEL)Ali Han,sabık karısı sinema yıldızı Kita Hayworth ite görüşmek ve kızları Yasemin üzerinde pazarlığa girişmek üzere,yarm burada beklenmektedir.Bu pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Yeni dış ticaret rejimi yakında ilân edilecek [Baştarafı 1 incide] Yeni rejim.Ticaret Odaları Birliği tarafından hükümete verilen rapor esas tutularak hazırlanmıştır.Alâkalılar,geçen yılların tecrübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Almanya Macaristan)3-2 yenerek dünya şampiyonu oldu TBaştarafı 1 incide!Puskas,Mihaly Toth.Sekiz Avrupa memleketi arasında kurulmuş olan yeni televizyon şebekesi tarafından yayınlanan maç Türkiye saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Balkan askerî ittifakı bugün parafe ediliyor rBaştarafı 1 incidel Pazartesi günü ayrıca kısa bir resmî tebliğ neşredileceği anlaşılmaktadır.Ancak bu tebliğde hazırlanan metnin teferruata hakkında malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Sıcaktan bayılan ve ölenler çoğalıyor rBaştarafı 1 incide!künden yüksek olacağı tahmin edil mektedir.Dün de,sıcakların tesirile fena laşanlar,baygınlık geçirenler ol muştur.Bu arada,Galata köprüsü nün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1954
  • Ankara'da hararet 65 derece Ankara,4 ANKA)Yaz me\siminin başladığından beri şehr miz en sıcak gününü bugün yt şamış ve hararet saat 15,30 da nogede 39,5,günefte ise 65 derece} çıkmıştır.Mevsimin en sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Re melik 42 00 İt» aylık 22 50 çaylık 12 00 ir aylık 4 50 mebi memleketlere ikJ misildirt.L A N ŞARTLARI v» 2 üncü tayfa san t.4 T.Lüncü sayfa «ant 2.50 TXinlardan mesuliyet kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • ITANBÜL Belediyesi 2HİR Tiyatrosu ıir Tiyatrosu Gül* ne Parkı temsilleri IIR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi azan:Shakespeare rkçesi:Şükrü Erdeo Haftada dört gün sembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • t,Gal atletleri m ve İrlanda'ya karşı yarışacak ondra 4 S.ELA.Ingiltere'ı News Chronide gazetesi taradan desteklenen ingiltere Gal tizm karmasına karşı Iskoçya ında atletizm karmasının yapaı beynelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • 1.600 İngiliz lirası zarar edan kulüp Londra 4 SiLA.Chester Ffutbol kulübü iki sene içinde »tuğ masraflar sonunda 10.600 »iliz lirası zarara girmiştir.Kütün akıbetinden endişe edilmek-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Denizli Devlet Hastahanesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Muhtelif ilâç Pamuk idrofil Gaz idrof il Miktarı 164 Kalem 750 Kilo 8000 Metre Muhammen bedeli Lira K.14999 60 4500 00 6400 00 Geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Kızılcahamam Müdürlüğünden işletmemizin Peçenek bölgesi 12 nci Kızdcıkdere serisi 75 Nö.lu Havza ormanlarından 5000 M3 çam ve köknar tomruğun istihsal ve Peçenek orman dışı isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • 1 T" ı Mrnm Lss sûj^J* bıF=«w ICJs^x 7 'ft 1 PH •7,7 ^r yi HpV;v^i v^câ 5-t 7 5 C|jl jp iS 2\Kw^-JlJ vi^ ^gt 1 A si.£PJ i r GRİPİN in MEVSİMİ YOKTUR KIŞIN AYAZINDA YAZIN SICA HER MEVSİMDE MİDEYİ BOZMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Spor festivali dün Vlithatpaşa Stadında yapıldı iilhassa eski milliler ile futbolu yeni bırakmış şöhretler rasındaki karşılaşma çok zevkli geçti ve şöhretler hala kıymetlerini muhafaza ettiklerini gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden Kurumumuz sanatorium kısmı sıcak su tesisatında yapılacak tamiratın keşif bedeli 1390)liradır.Açık eksiltme 15/VÜ/954 perşembe günü saat 11 de Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • 1st.Borsasının 3/7/1954 fiatları Esham ve Kambiyo Sterling Dolar Fransız Frangı isviçre Frangı Belçika Frangı isveç Kr.Florin Üret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 734 784 280.30-280.30 0.80 080 64.03 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Ordu Valiliğinden Okul yapılacak mahal Merkez kazası Oceli köyü Pl.6 tip okulun temel üstü inşaatı işi Mesudiye kazasının Kotanı köyü Pl.5 a tip okul inşaatı Fatsa kazasınm Geçi köyü Pl.6 tip okul inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Ahmet üstün 14.00 Uvertür ve senfonik şiirler Pl.14.20 aŞrkılar Can Akşit 14.45 Hafif şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Enfant De Neptune geliyor 8u gün Air-Liban uçağı ile saat 30 da Yeşilköye gelecek olan erut'un «Enfant de Neptün» takıı 16 kişiden müteşekkildir.Bir îfüe başkanı,iki idareci,1 antrejr ve 1 de hakem k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Amatör lig maçları matör küme lig maçlarına dün v;am edilmiştir.Şeref stadında puan müsabakada Yeşildirek'i yenen Karagücü şampiyon olaç üçüncü kümeden ikinci kümeterfi etmiştir.Diğer maçlarda Rumelih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • İngiltere'de transfer başladı ^ondra 4 SILA.ingiltere'de neferler başlamıştır.Eski Wol-•hampton ve son zamanlarda nchester City'nin santrforu Ken ıitfielel 6500 ingiliz lirasına ghton'a transfer edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • to ve Başmuharriri A.N.KARA-Yazı İslerini fiile» İdare eden 'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ j.uıı rvpT u«wa«*eı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapah zarfla 75 ton arpa 5 Ağustos 954 perşembe saat 10 da Çaldıran As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 18750 lira,geçici teminatı 1406,25 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından 1 Kültür mahallesinde 1379 sayılı sokakta 1180 ada,11 parsel sayılı ve 1413,75 M2 den ibaret arsa kapalı zarfla arttırma suretiyle satılacaktır.Muhammen bedeli 141375 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Konya DSİ.4.Bölge Müdürlüğü mıntakası içinde bulunan Konya Çumra Hotamış)havalisinin Aerofotogrametrik nirengi şebekesi tesisi işi olup muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Miktarı Muhammen İlk fiatı kilosu tutarı teminatı İhalenin Cinsi Lira Krş.Azı çoğu Lira Krş.Lira Krş.tarihi saati Kemikli dana eti 2 20 2000 3000 6600 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı sığır ve koyun etleri 2490 sayıh kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye1 ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • I:WİH',M.M 1 23456789 10 11 t 2 3 4 S 6 7 I 8 BM 9 10 1 11 Soldan sağa:1 Bir nevi çek,Çınçınlı hamam.2 Hürriyetin öz biraderi,Müteallik.3 Dişlerini göster,Eski yevmi gazetelerden biri.4 «Kıvır» in kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1954
  • Trabzon Valiliğinden:1 Vilâyetimizin Vakfıkebir kazasının merkezinde,Cumhuriyet mahallesinde tapunun 98 tescil numarasında kayıtlı arsa üzerinde yenir den yapılacak ilkokul binasmm 80863.36)Ura keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4