Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.07.1954
  • UN YARIN GÖRÜŞÜLÜYOR Karma komisyonda kabul edilen tasarıya bazı D.P.mebuslarının da muhalefet edeceği anlaşılıyor Tasfiye tasarısının metni dün mebuslara dağıtıldı Ankara 3 Milliyet)Dün gece Karma Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • HİCRÎ Pazar 4 Temmuz 1954 RUMÎ |2?3 2 Zilkade 1270 21 Haziran VAKİT VASATİ EZANİ Ogle ikindi «am %ı 4M 12.12 16.18 19.44 21.46 2.18 8.49 4JS 8.34 12.00 2.02 6.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Meyva ve sebze satışları Dün halde yapılan satışlarda kayısı 30 60,Şam kayısı 90 140,şeftali 45 140,Değirmendere kirazı 45 200,vişne 35 120,yeşil erik 30 60,kırmızı erik 25 60,İtalyan erik 50 140,Burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Son günlerde intiharlar arttı sinir buhranı sonunda kendini Dün yetmiş yaşında biri de astı Son günlerde şehrimizde intihar ve intihara teşebbüs hâdiseleri,dikkati çekecek kadar çoğalmıştır.Dün de Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Dört bin lirasının çalındığını iddia etti Tepebşında Meşrutiyet caddesinde Uzun Can apartmanında oturan Halide Günay adında bir kadın,polise müracaat ederek,tramvayla Kadıköyden Bostancıya giderken,ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Dün üç yünlü mensucat fabrikası kapandı Tops eksikliğinin tahsis yapılamadığından ileri geldiği bildiriliyor.Dördüncü fabrika da yakında kapanıyor Kamgan yün iplik ham maddesi olan «Tops» buhranı deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Yugoslav talebesi bu sabah geliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonunun davetlisi olarak bu sabah saat 7.30 da şehrimize Yugoslavyadan 107 kişilik bir talebe kafilesi gelecektir.Misafir talebeler şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • İki çocuk kireç kuyusuna düştü Aksaray'da Atmaca sokağında 6 numarada oturan Miro Suculay admda birinin 2,5 yaşmdaki oğlu Dandi Suculay,evlerinin yanındaki kireç kuyusuna düşmüş ve sağ gözü kör olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • "Çrmtuz kebemizde Kadıköuûnûn en mutena yerinde i ^apAÇ i#k.J»A ^SöP1^ ^•ar^' Yarın akşama 150 liralık bir hesap açtmuı Her 150 liraua bir kum numarası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • MZA» SOHBETim Sıcağa dair Kördüğüm Kar adamı «Cinsi lâtif» Sıcağa Dair:Deniz çarşaf gibi.vapur dumanlan düm düz çıkıyor,tabiatta ufak bir nefha yok.Nerede Boğazın limonata gibi tatlı meltemi?Vapurun g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • KISA HABERLER Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 18.499 lira tutarında taze balık,koyun derisi ve bağırsak ihraç edilmiştirir Fen Fakültesinin davetlisi olarak muhtelif konferanslar vermek üzere ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Uzun süren bir seyahatten dönerken gözleriniz mütemadiyen ufku araştırır ve vapurun yürümediğini zannedersiniz.İşte böyle iştiyak içinde yandığınız demlerde birden İstanbulun silueti uzaktan belirir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • TÖRENLER A-Atatürk Kız Lisesinin 853 954 ders yılı mezunlarına,bugün saat 15.30 da törenle diploma verilecektir.Pertevniyal Lisesi Müdürlüğü ve Mezunlar.Cemiyeti tarafından tertip» lenen diploma tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • HÎKAYE Baİdanlinenin Bastonu ^Behlce Yücedaj j.Arkadaşım Ergun'la şöyle bir karar verdik:Bugün fakir ve hafifmeşrep kızlarla arkadaş olmağa çalışalım.Daha doğrusu birer işçi kılığına girelim.Sonra,son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Esnaf Dernekleri Birliğinde Başkanlık yüzünden ihtilaf Cuma günü akşamı ekseriyet temin edilemediği için toplanamayan Esnaf Dernekleri Birliği,yeni idare Heyeti pazartesi günü toplanarak vazife taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Fındık bareminin bir an evvel ilanı bekleniyor Tu yılki fmdık rekoltesi,80 bin ton olarak tahmin edilmektedir.Bu arada,fındık mubayaa baremi henüz ilân edilmediği irin,alivre satışları durgun geçmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Ziraî mahsul için sigorta Ziraî mahsulü,kuraklık ve sel gibi tabiat hâdiselerinden korumak maksadıyla,bir Sigortalar Kanunu tasarısı hazırlanmaktadır.Tasarı,mahsulât ve hayvanat olarak iki kısımda top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Tütün piyasası Yabancı piyasalardan tütünlerimize yapılan talepler devam etmektedir.Bu arada,Çekler ve Romenler külliyetli miktarda tütün satın almak maksadıyla alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Başvekalet Müsteşarı şehrimize geldi Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur dün sabah ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Kadın saçı tuvaleti müsabakası yapılıyor Bahar Bayramı tertip komitesince şehrimizin mütehassıs berberlerile ressam ve heykeltraşlardan müteşekkil bir jüri hey'eti nezaretinde,kadın berberlerini teşvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Zeytinbumu hastahanesinin onarımı tamamlandı Millî Müdafaa Vekâleti tarafından iki seneden beri tamir ettirilen Zeytinbumu Askerî Hastahanesinin onarımı ikmal edilmiştir.Modern usullere göre teçhiz ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Bir banka müdürünün evine hırsız girdi Bir bankanın müdürlerinden Mehmet Sürgit'in,Kadıköyde Misakı Millî sokağındaki 109/1 numaralı evine,bahçeye bakan mutfak kapısından meçhul bir hırsız girmiş ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Vali dün teftiş yaptı Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay,dün sabah beraberinde Fen ve İmar Müdürleri olduğu halde,muhtelif semtlerde yapılmakta olan yolları teftiş etmiştir.Prof.Gökay,bu meyanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Hububat alımı haftaya başlıyor Ofis geçen yıl harice iki yüz kırk bir milyon liralık hububat sattı Toprak mahsulleri.Ofisi İstanbul bölgesi,yeni hububat mubayaasına ait hazırlıklarını tamamlamış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • HALKIN SESİ Fatih,Sangüzel Caddesi çöpçü bekliyor!Fatihte,Sangüzel caddesinde 30/2 sayılı apartımanda oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle denilmektedir:Son günlerde çöpçüler semtimize uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • İlk öğretmen okullarına giriş imtihanı Ilköğretmen Okullarına kabul imtihanları her ilçede Maarif Memurluklarında Temmuzun 14 ve 15 ine* günleri Türkçe ve Matematik derslerinden yapılacaktır.Yalnız is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Yapılan tahsislerden tüccar,memnun değil Son günlerde iktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından ithal edilebilmeleri için tahsisi yapılan bazı sanayi ham maddelerinin kredili ithalât için olduğu öğrenilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • P OLİSTE •jt Üsküdar'da Toptaşı'nda oturan Bekir Mert adında biri,bir alacak meselesinden arlarında çıkan kavga sonunda arkadaşı 82 yaşında Abdullah Uçmaz'ı bıçakla yaralamış ve kaçmıştır.Suçlunun ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Yasak bölgede gezdiği için yakalandı Pangaltı'da Eşrefefendi sokağında 8 numarada oturan Avadis Serkisyan adında biri,evvelki gün Büyükçekmece'de yasak bölgede dolaşırken nöbetçi erler tarafından görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Komiserin ölümüne sebep olan şoför mahkûm oldu Bundan bir buçuk yıl önce Küçükpazar'da feci bir vasıta kazası olmuş ve Beyazıt Emniyet Başkomiserliği kadrosundan Komiser Mustafa Sabri Ozenkol,bir eroi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1954
  • Irz düşmanı çoban adalete teslim edildi Yalova'ya bağlı Çalıca köyünde oturan Ali Kurt adında 35 yaşında bir çoban,aynı köy halkından Fatma Beyaz ve Neriman Tosun adında 7 yaşlarında iki kız çocuğunu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Syngman Ri Eisenhower'in davetini reddetti Kore Cumhurbaşkanı memleketindeki huzursuzluktan şikayet ediyor Seoul,3 AP)Cumhurbaşkanı Syngman Rie bugün Washington'u ziyaret etmesi hususunda Başkan Eisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Amerika,dış yardım tahsislerini altı ayda bir yenilemek istiyor Kızıl Çin Birleşmiş Milletlere kabul edildiği takdirde,Amerika harice yardımı kesecek Washington,3 AP)Ayan Meclisi cumhuriyetçi liderler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Istanbul Belgrad boks karşılaşması bu gece yapılıyor Ankara ve Kocaeli karmalariyle iki müsabaka yaptıktan sonra evvelki gün şehrimize gelen Yugoslavya'nın Belgrad boks takımı bu gece Kadıköyspor'un M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • üçlü ittifak bu ay içinde imzalanıyor Üç devlet Dışişleri Vekilleri Yugoslavya'da toplanacak Atina,3 AP)Yunan Hariciyesinin bir sözcüsü,bugün Tür-Tdy Yunanistan ve Yugoslav Dışbakanlarının Askerî Balk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Emekli albay niçin kaçırılmış Albayın bir alacak meselesinde yüzleştirilmek üzere evinden kaçırıldığı anlaşıldı Beşiktaşta Akaretelrde oturan Ergün Er adında yaşlı bir emekli albayın evvelki gece meçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Kaynanasını zehirlemek isteyen gelin Kaynana kurtuldu,iki eşek,iki inek ve bir at öldü İzmir,3 T.H.A.Bundan bir mdüdet evvel Kemalpaşa kazasında bir hâdise olmuş ve uzun zamandanberi kaynanası ile geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • istinye faciasının keşfi yapıldı Evvelki akşam İstinye sırtlarındaki bir taş ocağında vukua gelen ve altı kişinin diri diri taş ve toprak yığınlarının altında kalmasiyle neticelenen çökme faciası etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Batı Almanya Başvekili Dr.Adenauer radyo ile yayınlanan bir beyanatında «Hükümetinin dış politikası Fransanın Avrupa savunn** camiası andlaşmasmı sür'atle tastik eyliyeceği prensip ve kanaatine istina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Türk kadını hakkında dikkate değer bir yazı Bonn,3 Türktel)Saar'ın en "fyük gazetesi olan «Volksstime» ]j*ı tanınmış kadın gazetecilerin-eii Betty Lewis,Türk kadmı haklıda dikkate değer bir makale Yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • MENKUL EŞYA SATIŞI Uosya 854/139 854/150 854/91 954/53 854/48 Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden Ölünün ismi Eşyanın bulunduğu mahal Satış,tarih ve saati Rasim Rüştü Maryanko Sofi Vartanoş Toph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sı.Al.Ko.Bşk dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için 200 ton taze aygeladın fasulyası 2490 sayılı kanunun 31.maddesi Seregince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Maarif Vekâletinden 1 19058,95 lira keşif bedelli Gaziantep Kız Enstitüsü ikmal inşaatı kapalı zarf usulüyle «470 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihaleye çıkarılmıştır.2 İhale 16 Tenmuz 1954 cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Dün yapılan aramalarda 11 ton stok şeker ele geçti fBaştarah 1 incide] edilmiş ve şekerler normal fiattan halka satılmıştır.Diğer taraftan,şeker buhranının devam etmesi ve şekerli sanayi imalâthaneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Bunaltıcı sıcaklardan şehrimizde iki kişi öldü TBaştarafı 1 incidel halk bir az serinleyebilmek ümidile sayfiye yerlerine ve plajlara akın etmiştir.İzmir'de sıcaklar İzmir,3 T.H.A.Bir aydan beri devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Hindiçinî'de kızıllar yeni bir taarruza geçtiler Hanoi'nin 60 Km.yakınındaki stratejik bir mevkii işgal eden kızılların,başşehre saldırmaları bekleniyor Paris,3 AP)Fransız Ajansı,bugün verdiği Hanoi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Avusturya dün yenerek dünya [Baştarafı 1 incide] dakikada Maspoli Wagner'in ayakları arasından hafifçe yaralandığından oyun bir dakika durduruluyor.Avusturyalıların ilk golü:16 ncı dakikada Uruguay ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Zelzeleden sonra indifa Manilla,3 A.A.Dün zelzele neticesi,nüfusundan 20 kişiyi kaybetmiş olan Sorfion şehri şimdi yeni bir felaketle karşı karşıyadır.Şehrin 30 kilometre güneyinde bulunan Bulosan yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • üç doktor bir kızın bakire olup,olmadığını kestiremedi [Baştarafı 1 incide] genç kızın bikrinin izale edildiğini bildirmiştir.Kızın ikinci bir defa muayenesine lüzum hasıl olmuş ve bu defa İlçe Sağlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Hayat pahalılığı Meclise aksetti TBaştarafı 1 incide] nı talep etmektedir:«1 Geçinme indeksleri ve toptan eşya fiatlarının gerek memleketimizde,gerek dünyada 1953 yılı zarfında takip ettiği seyir ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Galatasaray Trabzon'da 4 1 galip Trabzon 3 MİLLİYET)Dündenberi şehrimizde misafir bulunan Galatasaray futbol takımı,bugün ilk maçını Trabzon şampiyonu İdmanocak takımı ile yapmıştır.Büyük bir seyirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Voleybol İçin bir çalışma programı hazırlandı Voleybolumuzu kalkındırmak için esaslı bir çalışma programı hazırlanmıştır.Voleybol Antrenörü Pojar tarafından hazırlanan program da bilhassa,bugün bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • fSPOR Greko Romen güreş seçmeleri Greko Romen millî takım güreş seçmelerine dün gece Spor ve Sergi Sarayında çok az bir seyirci önünde 14 bölgeye mensup 90 güreşçinin iştirakiyle başlandı ve aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Ulvi Yenal'ın beyanatı Dünya Kupası maçlarından biraz evvel istifa etmiş olan ve şimdi Futbol Federasyonu hakkında neşriyat yapan Orhan Şeref ve arkadaşlarının bu hareketi karşısında ne düşündüğünü so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • D.P.Ankara İl kongresinde çıkan hâdise rBaştarafı 1 incide!Seçimler münasebetiyle bir müddet için durulmuş görünen bu anlaşmazlık bugün kongrede yeniden patlak vermiştir.Mücadele evvelâ Başkanlık Diva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Polatlı'da bir marşandiz izmir trenine çarptı TBaştarafı 1 incide!hareket eden marşandiz treni,Polatlı istikametinden makasa gelmiş ve makasın açılması neticesinde istasyona doğru seyretmiştir.Makas y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Bugün yapılacak spor gösterileri Bugün Mithatpaşa Stadyumu zen gin bir eğlence programına sahne olacak ve hem sahne,hem atletizm,hem de futbol seyircisini kucaklıyacaktır.Sıcakların iyice bastırdığı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Kasım Gülek'in basın toplantısı tehir edildi CHP.Genel sekreteri Kasım Gülek'in dün yapması beklenen basın toplantısı bir müddet ipin Teri bırakılmıştır.Bu arada basın toplantısı için davet edilen bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • C.H.P.içinde hizipleşmeler rBaştarafı 1 incidel programla tüzüğün değiştirilmesi ile meselenin halledilemiyeceğini C.H.P.ye zihniyet değişikliğinin lüzumlu olduğunu hatırlatmıştır.Partide yapılacak İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Kalbi zayıf Almanlara tavsiye Berlin,3 T.H.A.Alman gazeteleri,kalbi zayıf olanların,futbol meraklısı kalp hastalarının yarın İsviçre'de yapılacak,Macaristan Almanya final maçınm neticelerini radyodan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1954
  • Macaristan Almanya maçı [Baştarafı 1 incide] Spor otoriteleri,bu mühim maçın çekişmeli olacağını,Macarların kazanma şanslarının çok kuvvetli olduğu,fakat Alman takımının da bir «sürpriz takımı» manzar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 ¦r 4 1 J J 6 wjm 7 jı 8 ¦n 9 m u 10 11 Soldan sağa:1 Hastalığın en had devresi.Şart edatı,Musikide durak.2 Eşik eski terim)Bastaki harisiz bir musiki âleti.3 Mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Maraş Vakıflar Memurluğundan 1 Eksiltmeye konulan iş:Elbistan kazasında Çarşı Camiinin onarımına ait olup keşif bedeli 29895 lira 06 kuruştur ve geçici teminatı 2242 lira 13 kuruştur.2 Eksiltme 19/7/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Bandırma As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Bandırma şehri üç No.lu trafe merkezinden 6 No iu Hv.Üs.de mevcut transformatör dairesine kadar olan hat tansiyon elektrik tesisatı kablosu değiştirilecek ve lüzuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Sahip ve Başmuharrir)A.N.KARA-CAN Yazı islerini fiilen idare eden Meı'ui Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldıjı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • MW/STik*i ABONE ŞARTLARI l.r.Ki.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.50 T.Lilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • 1st.Borsasının 3/7/1954 flatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.30-280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 İsviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 560 5.60 İsveç Kr.54.12.50 15.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk dan Ankara Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve tüktarları yazılı maddeler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsilleri BİR YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkçesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • ALDIĞINIZ MÜSTAHZARIN HAKİKÎ GRİPÎN olduğundan emin olmak için GRİPİN ismine bilhassa dikkat ediniz.A-21 l/j*-sm^O* GRİPİN 19 senedenberi,baş,diş ve bütün sinir ağrılara karşı başarı ile kullanılan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Bursa Belediye Riyasetinden 100 Ton Asfalt Nakli Yaptırılacak Boş varillerin Raman'a götürülmesi ve tekrar Raman'dan dolu olarak Bursa'ya getirilmesi işi beher tonu 170 liradan 100 ton asfalt nakli ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • f ¦N Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yümdan ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve II.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • İSTANBUL I2J57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Nubar Tek yay ve Feyzi Aslangil)13.30 Hafif melodiler Pl.13.45 Şarkılar Perihan Altındağ Sözeri 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.40 Oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Açık Eksiltme İlâm Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden 1 Hayvan Sağlık Memurları Okulu idare binasının tamirine ait keşif bedeli 2975)lira 14)kuruştur.Eksiltme 17.7.954 tarihinde Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Kapalı Eksiltme İlânı İstanbul ili Bayındırlık Müdürlüğü 1 İstanbul Adalet Sarayı inşaatının ikmal edilen kısmındaki mahkeme salonlarında yapılacak sabit kürsü vesaire işi kapalı zarf usuliyle İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • San'at ve güzelliğiyle seyircilerini hayran bırakan bir sanatkârın cazibesine siz de sahip olabilirsiniz!"cildinizin kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olması için PURO Tuvalet Sabunu en büyük yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Eyüp İlçesi Satmalına Komisyonundan Cinsi Miktar Muhammen fiatı Tutarı Kilo Lira Kr.Lira Kr.Un 3 çuval 72 lik 36.50 109.50 Bulgur 300 Ki lo 55 165.00 İrmik 50 70 35.00 Nişasta 50 110 55.00 Makarna 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Kapalı Zarf Usulile Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından:Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 518 13277 Fatih,Kocamustafapaşa Mah.eski Pa-15340 1150.50 mukçu Tatyos,yeni Pamukçu So.301 pafta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • Sodyum Buharlı Lamba Ve Teferruatı Alınacaktıri.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 16.000.lira olan yukarıda yazılı iş 14/7/954 çarşamba günü saat 10.15 de Beyoğlu Metrohan 4 üncü katta Arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.ihtiyaç için gösterilecek yere teslim şar tiyle çoğu 175 ton,azı 140 ton tel balyalı kuru ot kapalı zarfla 21 Temmuz/954 çarşamba saat 16 da Bolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1954
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Baştabiplikteki şartlaşması gereğince hasta nakil işlerinde kullanılmak üzere bir adet hasta nakil otomobili kapalı zarflı eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4