Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • CLİS,SECİM KANUNUNADA YAPILAN TADİLİ KABUL ETTİ Beş saat devam eden dünkü içtimada Kırşehir Vilayetinin ilgası hakkındaki tasarıda kanunlaştı Hayli gürültülü cereyan eden müzakerelerde Başvekil üç def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Rus ve komünizm gir Churchill,Washington'da basın mensupları tarafından tertip edilen bir ziyafette sorulan sualleri cevaplandırırken «Ben Rus aleyhtarı değilim,fakat şiddetli komünist düşmanıyım» ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Dünya Kupasında Almanya ve Macaristan finale kaldı Yr«guayı temdit devresinde 4-Avusturyay,6-1 mağlûp eden Lozan,30 AP)Dünya Futbol pupası turnuasının yarı final kartlaşmaları bugün yapılmış ve şu tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • İtil*.i Si il J ICZIlfffSİl mail Dünya Kupası maçlarının en mühimlerinden bir olan Brezilya AaCLVUCİII HldÇ Macaristan karşılaşması hayli gürültülü ve kavgalı cereyan etmişti.Yukarıdaki resimde soyunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Salla Atlantik'i geçen adam Calloa 30 A.A.Can yoldaşı olarak yanına yalnız bir kedi ve bir de papağan alarak 22 Haziranda,bir salla Pasif iğe açılan 61 yaşlarında New York'lu William Willis,saldaki al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Denizcilik Bayramı Taksim ve Beşiktaş'taki törenlerden sonra,Moda'da yarış ve gösteriler yapılacak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bugün şehrimizde karada ve denizde yapılacak merasimlerle kutlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • June Haver,otomobille halayına çıktı Hollywood 30 AA.iki gün önce tantanalı bir merasimle evlenen sinema dünyasının iki tanınmış siması June Haver ve Fred Mac Murray dün otomobille balayı seyahatine ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Başvekil Ankaraya döndü ^yrş nan Başvekil Adnan Menderes beraberinde Millî Savunma Vekili Ethem Menderes bulunduğu halde uçakla Ankaraya avdet etmiştir.Resim Başvekili Yeşilköy hava alanında uçağa bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Meclisten notlar Ankara,20 Milliyet)Yaz tatiline girmeden birkaç gün önce Meclis yine gürültülü ve hararetli celselerinden birini daha idrak etti.Görüşülen mevzu,seçim kanunu tâdil tasarısıydı.Muhalef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Partizan memurlara ait kanun tasarısı hazırlandı D Ti "R/F 1 'i i i ı.ı P.Meclis Grupunun bugünkü toplantısında idare heyeti tarafından hazırlanan tasarı görüşülecek Ankara,30 TURKTEL)Parti-zan ve liy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • PRENS SABAHATTİN ANIL-DI Büyük Türk mütefekkiri Prens Sabahattinin vefatının altmcı yıldönümü münasebetiyle dün Marmara lokalinde bir anma töreni tertip edilmiştir.Resimde anma töreninde bulunanlar gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Bize 30 milyon dolarlık yeni bir kredi açıldı Kredinin büyük bir kısmı ordu ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak Washington,30 AP)Dış Faaliyetler İdaresi dün,muhtelif mübayaat,bilhassa ordu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • 187 kadın cellât olmak istedi Cleveland 30 TURKTEL)Olüm sebebiyle boşalan Florida Devleti cellâtlığına 12 erkeğe mukabil 187 kadın talip olmuştur.Yapılan tahkikatta bu kadınların hepsinin kocalarmdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Pek yakında büyük bir halk gazetesi seklinde çıkıyor Gazetemiz yeni ve modern tesislerinde 4 renkli 8,10,12 ve 16 sayfa olarak çıkacak MİLLİYET Önümüzdeki günlerde zevkle okunan bir crazete olmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • SICAKLAR DEVAM EDİYOR Bunaltıcı sıcaklar bütün şiddetiyle devam etmektedir.Güneşten ve sıcaktan kavrulanlar kendilerini plajlara atmakta,işleri sebebiyle buna imkân bulamıyanlar ise soğuk meşrubat içe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Istiiçilere karşı açılan mücadele genişletildi Dün bazı manifatura dükkanlarına da baskınlar yapıldı.Şeker buhranı 20 Temmuzda sona erecek Stokçuluk yaparak sun'î buhran yaratmak isteyenlere karşı açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Beş bin kişi Hacca gitmek istiyor Bir kısım hacı namzetleri de Hicaz'a Yunanistan yolu ile gitmeğe teşebbüs ediyorlar Haç zamanının yaklaşması mü-nasebetile,pasaport muamelelerini yaptırmak için Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Dün güneş tutuldu Vukuu ender olan vakalardan biri de güneş tutulmasıdır.Bu tabiî ve semavî mesele,son haftanın bellibaşh hâdiseleri arasında [Devamı Sa.3 Sü 1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Mülteci Rus Diplomatı mühim açıklamada bulundu Avustralya'ya iltica etmiş olan Petrov,Sovyet casusluk teşkilatının Avrupa'da büyük bir kol halinde çalıştığını söyledi Melbourne,30 A.A.Sovyetler Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık geçeceği,sühunet derecesinin değismiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.07.1954
  • Perşembe 5 1 Temmuz 1954 ADRES:Cağalo&lu,Moüafenar)sokak No.1 İ S T A N B V L Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y I L 5 S A Y I 1490 Telefon:24217-18-19 Posta Kutusu:492 Fiatı:15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.07.1954
  • TAKVİMDİN gel YAPRAK ıı Ben,Vekâlet müfeliişiyim!ÜLÜNAY Dün trende garib bir vak'aya şahit oldum:Gençten bir zat haremi ile biletsiz olarak trene binmiş,kontrolör bileti olmadığını görünce biletsizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • KİSA HABERLER ir P.T.T.İdaresi,iktisadi devlet teşekkülü olduktan sonra zamanın icap ve şartlarına uyarak mevcut motorlu vasıtalarını takviye etmeğe başlamış ve bunları bir tipte ve aynı model olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • İsrail'den asitsülfirik ithal ediliyor Memleketimiz ile İsrail arasındaki ticarî münasebetler,sür'atle inkişaf etmekte,bilhassa karşılıklı mübadelenin artışı dikkati çekmektedir.N Bu arada İsrailden 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Pakistan'dan bir kültür heyeti geliyor Pakistan Millî Eğitim Vekilinin başkanlığında bir kültür heyeti,iki memleket arasındaki kültür bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla memleketimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Kaybolan çocuğun cesedi denizde bulundu Dün sabah,Arap camiî Şarap iskelesi sahilinde,isminin Salih Buruşuk olduğu tesbit edilen sekiz yasında bir çocuk ceseti bulunmuştur.Arap camiî semtinde Yolcuzad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Keserle yaraladı Rami'de Topçular mevkiinde Ferhatpaşa yolunda oturan Şekibe Çakır,Ferdane Azak,Müzehher Dirik ve Seyyare Sağlam adında dört kadın,çocuk meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır.Kavgaya,az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • HİCRÎ Perşembe 1 Temmuz 1954 RUMİ 137» 18 Hatıran 1373 30 gewal VAKİT VASATÎ ezan!Güneş Öğle ikindi Aksam Yatsı İmsak 4.32 12.17 16.18 19.45 21.48 2.12 8.47 4.33 8.33 12.00 2.02 627
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Haftanın başlıca siyasî mevzuu İngiltere Başvekili Sir Winston Churchill ile Hariciye VekiliAntony Edenin Amerikaya yapmış oldukları seyahattir.Bu seyahatte Eisenhower ile yapılan görüşmelerde varılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • ir İki seneden beri tamir edilmeld* olan «Zeytinburnu Askeri Hastahane' si» nin açılış töreni,6 Temmuz sal* günü yapılacaktır.Nişantaşı Kız Enstitüsü 1953-195* ders yılı mezunlarının diploma tev*» tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Fazla sebze geliyor Belediye iktisat Müdürlüğü tem* silcileri tarafından istihsal mıntakalarından şehrimize yapüan sebz* sevkiyatı artmıştır.Bu meyanda,dün de 5 ton tutarında çeşitli sebze getirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • İstirahat evleri yapıbyor Elektrik İdaresi,otobüs ve tramvay personelinin istirahatini temifl maksadiyle «istirahat evleri» ismi altında binalar yaptırmağa kara* vermiştir.Şehremini,Beşiktaş ve Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Türk Migros Şirketi hissedarları toplanıyor Şehrimizde kurulacak olan «Türfc Migros» şirketinin hazırlıkları ta'' marnlanmak üzeredir.Aldığımız malûmata göre,Mig* ros mucidi İsviçreli Senatör Dut*weil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Ardıçoğlu ile Söylemezoğlu'nU 7 avukat müdafaa etti Millet gazetesinde yazdığı «Amerikalı dostlara hitap» başlıklı ma* kalesinden dolayı tevkif edilmiş v» millî menfaatleri baltalayıcı mahiyette neşri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • İtfaiye arabasından düşerek yaralandı Büyükadada meydana gelen bir fundalık yangınını söndürmek üzere vazifelendirilen itfaiye arabasının kapısı,Çınar caddesi virajında birdenbire açılmış ve içinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • SPOR Bizim zaviyemizden dünya şampiyonasının blânçosu Üç maç,iki mağlûbiyet,bir galibiyet ve atılan 10 gole karşılık yenmiş olan 11 gol.İşte,Dünya Futbol Kupası finallerinde takımımızın aldığı neticen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Ekmek fiatına zam isteniyor Fırıncılar dün Ankara'ya î ir heyet yolladılar Ekmek fiatına zam yapılması için Ticaret ve Ekonomi Vekâleti ile temaslarda bulunmak üzere,bir fırıncılar heyeti,dün yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Birinci Ordu Müfettişliğindeki kurs bitti 1 inci Ordu Müfettişliğinde 15 Mart 1954 günü açılan birinci dönem Muamele ve Hesap memuru kursu sona ermiştir.Kursa katılan yedek teğmenlerden 18 kişi hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Saz sanatkarlarının açtığı dava talik edildi Ses ve saz sanatkârı Radife Erten,Yorgo Bacanos,Ercüment Batanay,Kemal Gürses ve Necdet Gezen tarafından Dünya gazetesi sahibi Falih Rıfkı Atay ve muharrir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Yeni araba vapuru seferi Anadolunun iki yakasında gün geçtikçe artan motorlu vasıtaların naklini kolaylaştırmak için,Denizyolları İşletmesince Kabataşla Üsküdar arasına yeni araba vapuru seferleri kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Kümes hayvanları sergisine sansarlar musallat oldu Bahar Bayramı münasebetiyle Gülhane Parkında açılan kümes hayvanları sergisine sansarlar musallat olmuştur.Alınan bütün tedbirlere rağmen sansarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Kendine polis memuru süsü veren biri yakalandı Kendisine polis memuru süsü veren 28 yaşlarında Bahri Parlar adında biri dün Müddeiumumuliğe teslim edilmiştir.Zeytinburnunda ikamet eden Bahri Parlar'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Taksim gezisindeki sergi dün akşam kapandı Taksim Gezisinde Nafia Vekâleti tarafından açılan sergi,dün akşam sona ermiştir.Yirmi gün devam eden sergiyi 460.000 kişi gezmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Esat Adil yine muhakeme ediliyor Komünizm propagandası yaptıkları iddiası ile mahkemeye verilmiş olan Esat Adil Müstecabi ile Asım Bezirci'nin duruşmasına dün de 2 ci Ağır Ceza Mahkemesinde gizli olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • İsrail filosu geliyor İsrail devletinin kuruluşundanberi ilk defa olarak İsrail harp filosuna mensup üç gemi,7 temmuzda,limanımızı ziyaret edecektir.Albay Shlomorrell'in komutasındaki filotila Mivtach
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Seyyar esnafın kontrolü Şehirdeki seyyar satıcıların hastalıklı olduğunu ve alâkalıların,ancak neşriyatımız üzerine harekete geçtiklerini yazmıştık.Harekete geçilip kontrollere başlandığı sırada ortay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Adliyede tatil başlıyor Adliye daireleri 20 temmuz salı sabahından itibaren yaz tatili yapacak,beş eylülde de normal mesai ye dönülecektir.Tatil müddetince nöbetçi olarak çalışacak olan Suçüstü,Ağır C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Zarla kumar oynıyanlar suçüstü yakalandılar Galata'da Necatibey caddesinde 262 numaralı kahvenin üzerindeki odada kumar oynandığı tesbit edilmiş ve polis memurları tarafından yapılan baskın sonunda al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Dünya Ormancıbk Kongresi Hindistan'da toplanıyor Orman Başmüdürlüğünden aldığımız malûmata göre,Birleşmiş Milletler gıda ve ziraat teşkilâtının teşebbüsü ile Dünya Tropikal Orman Silvikültür kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Orman Fakültesi talebeleri Almanya'ya gidiyor İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi son sınıf talebeleri başlarında profesörleri olduğu halde temmuz ayı başında Almanyaya gideceklerdir.Talebeler Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Şehir dışında kalan ifrazlar plânlaşıyor Arsa satışlarında vatandı caat ederek vaziyeti I Son zamanlarda Belediye hudutları dışında beledî icaplar düşünülmeden yapılan ve halka cazip gözükecek şekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Beyoğlu Kaymakamlığının dikkatine «Perapalas otelinin altmda uzun zamandanberi bir inşaat iskelesi durmakta ve dolayısiyle Refik Saydam caddesinin bu kısmında tıkanıklık vücuda gelmektedir.Hemen,hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Krom fiatı İstanbul Krom Komitesinin,35 dolardan düşük taleplerin tescilini yapmadığı iddia olunmaktadır.Durum şikâyet mevzuu olmuştur.Bu arada bir kısım krom ihracatçıları,iktisat Vekâletine müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Kartal'da kadınlara sarkıntılık edenler yakalandılar Ali Namık Kalça ve Halil Çakırlı adında iki kişi,serhoşluk saikasiyle Kartalda rezalet çıkararak kadınlara sarkıntılığa başlamış,bu arada kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Yakalanan eroinciler hastahaneye sevkedildiler Emniyet Müdürlüğü arama tarama ekipleri tarafından Tophane,Galata,Küçükpazar ve Tahtakale semtlerinde yakalanan 14 esrar ve eroin içicisi dün Müddeiumumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Yedek parça ithali Türkiye Oto,Makine ve Yedek parça kooperatinin,iktisat Vekâletince yapılan yardım faslından faydalanarak Amerika'ya sipariş ettiği 50 bin dolar tutarındaki motor ve yedek parçaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Gümrük komisyoncuları kongrelerini yaptılar Gümrük Komisyoncuları Birliğinin yıllık kongresi dün saat 17.30 da Eminönü Öğrenci lokalinde yapılmıştır.Toplantıda yıllık İdare Heyeti raporu okunmuş,tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Kazım Taşkent neşren hakaret davası açtı Yapı Kredi Bankasının İdare Meclisi reisi Kâzım Taşkent,mahkemeye müracaat ederek,Yeni Cephe isimli dergide neşredilen yazılardan dolayı derginin sahibi ve yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Kore'de yararlık gösteren subaylara madalya veriliyor Kore'deki Türk Tugayında bulundukları sırada üstün başarı gösteren subaylardan P.Yzb.Adnan Eryılmaz,P.Ütğm.O.Sakaryalı,P.Ütğm.Bekir Özen,P.Ütğm.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.07.1954
  • Üniversitede imtihan neticesi Bu yıl fakültelerde muvaffakiyet derecesi düşük İstanbul Üniversitesi muhtelif fakülte ve şubelerinde haziran başından beri devam eden yazılı ve sözlü imtihanlar dün sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Siyost İcmal liyiısır Millî İstikamet Vekili Salâh *"*Salim Lübnana resmî bir ziyaret yapmaktadır.Bu gibi seyahatlarına ciddî bir şekil verdirebilmek için beraber getirdiği kalabalık maiyetile Beyrut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Erkekliğe gıpta eden film yıldızı Paris 30 TURKTEL)Fransa'nın en büyük sahne ve film yıldızlarından biri olan Viviane Romance,gazetecilere verdiği bir beyanatta ezcümle şöyle demiştir:«14 yaşında iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Avrupa' hlar Amerika'dan korkuyorlar Amerika'nın gücüne güvenerek harb çıkarmasından endişe ediliyor New-York,30 A.A.İngiltere,Fransa,İtalya,Batı Almanya ve Mısır'a yaptığı seyahatten dönen «News Week
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Hindicimde Fransızlar Deltayı teslim ediyor Sekiz senedir devam eden Hindicini harbinin,Fransız'ların mağlubiyetiyle sona ermekte olduğu bildiriliyor New-York,30 A.A.Howard gazetesi muhabiri Jim Lucas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Dünya Kupasında Almanya ve Macaristan finale kaldı [Baştarafı 1 incide] Macaristan:Grosits,Buzanski,Michali Lantos Bossik,Lorant,Zakaryas Lazlo Budai,Sandor Koçsis,Peter Palotas,Nandor Hidekhuti,Zolta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Paraşütü uçağa takılan pilot Murcia 30 REUTER)Alcantiria hava meydanı üzerinde paraşütle atlama tecrübesi yapmakta olan pilot teğmen Enrique Carrasso atlayışlarından birini yaparken paraşütü uçağın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • S*JB.*1 B*PWfa«rirl A.N.KARACAN Yazı İğlerini fiilen İdare eden ***ul Müdür Faruk DEMERTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Dün güneş luiuldu TBaştarafı 1 incidel yer almış,evlerde,kahvelerde,hattâ otobüs ve tramvaylarda,şeker stok ambarlarına yapılan baskınlardan bahsedenler,güneş tutulmasını da kendilerine bir konuş ma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Mareşal Papagos Almanya'da Adenauer'Ie müzakerelerde bulunan Yunan Başvekilinin ziyareti beş gün sürecek Bonn,30 A.A.Bugün öğleden biraz sonra Bonn'a gelen Yunan Başvekili Mareşal Papagos,Cumhurreisli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Denizcilik Bayramı TBaştarafı 1 incidel Saat 9,30 da Taksim meydanında sancak çekilmesi ve âbideye çelenk konulması ile başlayacak merasime başlarında bando olmak üzere Deniz Harp Okulu ve kolleji tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Partizan memurlara ait kanun tasarısı hazırlandı TBaştarafı 1 incide] teklif müteaddit mebusların imzasını havi olacaktır.Diğer' taraf tan,Demokrat Parti Meclis Grupu yarın saat 10 da fevkalâde bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Bize 30 milyon dolarlık yeni bir kredi açıldı TBaştarafı 1 incide!Bu paranın 27.035.000 doları ile Birleşik Amerika,kendi Bakanlıkları vasıtasile mübayaatta bulunulacak ve geri kalan kısmı ile de nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Dış yardım programında kesinti Washington,30 AP)Amerika Mebusan Meclisi bugün Cumhurbaşkanı Eisenhower'in «onaylanması elzem» kaydiyle sunduğu 3.500.000.000 dolar tutarındaki Dış yardım programından 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Meclisten notlar [Baştarafı 1 incide] Ancak,C.H.P.bu fikirleri kürsüden müdafaa değil,doğru dürüst ifade edecek sözcüden dahi mahrumdu,inönü,nedense konuşmadı ve sözü Grup arkadaşlarına bıraktı.Somunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Truman,tehlikeli safhayı atlattı Kansas City 30 A.P.10 gün kadar evvel safra kesesinden ve apandisitten ameliyat olan eski Cum hurbaşkanı Harry S.Truman'ın sıhhî durumunun süratle düzelmekte olduğu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Taşova Asliye Hukuk Hâkimliğinden 954/70 Taşova kazasının Yemişen mahallesinde mukim Şerif oğlu İdris Torun tarafından hazinei maliye aleyhine açtığı tescil dâvası muhakemesinde:Davacı tarafından tesc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Şişli'de bir havagazı faciası oldu Şişlide,bir kişinin ölümü ve diğer bir kişinin de tehlikeli surette zehirlenmesile neticelenen bir havagazı faciası olmuştur.Bu semtte Koca Mansur sokağında 12/1 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Prenses Margaret'e rol teklif edildi Londra 30 T.H.A.Birleşik Amerika'nın eski Başkanı Trumanm kızı Margaret Truman gibi müteveffa ingiltere Kralı Georges'un küçük kızı Prenses Margaret'in de sahneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Hamalın sırtındaki şekeri çaldılar Küçükpazar'da Çeşme sokağında 1 numarada kahvecilik yapan Mustafa Yılmazer adında biri,tedarik ettiği bir çuval toz şekeri bir hamala verip kahvesine göndermiştir.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Türkiye ile Fransa arasında vize usulü kalktı Ankara 30 A.A.Hariciye Vekâletinden bildirilmiştir:Hariciye Vekâleti ile Ankara'daki Fransa Büyük Elçiliği arasında mektup teatisi suretiyle 3 ayı aşmamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • 35 yıllık polis âmiri İstanbul Emniyet Birinci Şube Müdür Muavini ve Polis müfettişi Hamdi Özdemir,dün 35 inci meslek yılını idrak etmiştir.Hamdi Ozdemir,yaş haddini uzun seneler evvel doldurmuş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Guatemalada iç harp sona erdi 12 gündür devam eden harekat,komünist rejimin yıkılmasile nihayetlendi Guatemala City 30 A.P.Merkezî Amerika'da kâin bu Cumhuriyette 12 gündenberi devam eden iç harb bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Isliiçilere karşı açılan mücadele genişletildi TBaştarafı 1 incide!şeker sıkıntısı halen devam etmektedir.Dün de birçok semtlerde şeker bulunamamış,şeker satabilen dükkânların önünde ise biriken halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Meclis Seçim Kanununda yapılan tadilâtı kabul etti [Baştarafı 1 incide] milli iradenin baltalandığını ileri sürdü.Sırrı Atalay bu kanunu tenkit ettikten sonra,radyo ve resmî ilân meselelerine temas^ e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Beş bin kişi Hacca gitmek istiyor TBaştarafı 1 incide] Ancak,herhangi bir sebeble Hükümetin Hacca gidenlere pasaport vermiyeceğini dikkate alan bazı hacı namzetleri,Yunanistan,Mısır ve Suriye tarikile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1954
  • Mülteci Rus diplomatı mühim açıklamada bulundu fBaştarafı 1 incide] miş ve etrafı çeviren büyük kalabalığın meraklı bakışları önünde,hemen hemen hiç görülmeden,bir anda kaybolmuştur.Ayni şekilde dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • MM?İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Hafif melodiler Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Melâhat Pars 14.00 Konçerto Pl.14.20 Şarkılar Pl.14.45 Renato'dan şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • 1st Borsasının 30/6/1954 fiatları Esham ve Kambiyo Sterling Dolar Fransız Frangı isviçre Frangı Belçika Frangı isveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 734 784 280.50—280.30 0.80 0.80 64.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Bir Güzellik Kraliçesinin kanaati "cildinize ne kadar iyi bakarsanız cazibe ve güzelliğiniz o derece artar Filim yıldızı ve Türkiye Güzeli BELGİN DORUK cilt bakımı için Puro Sabununu tavsiye ediyor.Pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • 3.000 Kiklo Kurşun üstübeç Toz)500 Litafon 1.500 Bezir Yağı ingiliz Tipi)İ.E.T.T.İşletmelerinden:1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme suretiyle ihaleye vaz'edilecektir.2 Teklif mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Askeriyenin ihtiyacı için Sivas'ta teslim 150 ton balyalı kuru,ot alınacaktır.Muhammen bedeli 24000 lira olup muvakkat teminatı 1800 liradır,ihalesi kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Sivas As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Söğütlühan akaryakıt DP.ihata setleri inşaatı müteahhit namı hesabına eksiltmeye konulmuştur.Keşii tutarı 36083 lira 63 Kr.olup geçici teminatı 2706 lira 28 kuruştur,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • istanbul 1 ci icra Memurluğundan 53/2052 Paraya çevrilmesi mukarrer nevi ve miktarı aşağıda gösterilen ve beheri 5000 lira itibari kıymette 49 adet Uludağ Verem Sanatoryomu hisse senetleri 13/7/54 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kandıra için 90 ton tel balyalı kuru ot kapalı zarfla alınabileceği gibi 40 tonu döküm,50 tonu da tel balyalı olarak alınabilir.Balyalı fiatı 20 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Ordu Valiliğinden Keşif be-Muvakkat deli teminatı Okul yapılacak mahal Lira Krş.Lira Krş Düşünceler Merkez kazası Oceli köyü Pl.6 tip 25321.95 1899.15 isteklinin on beş bin liralık iş yapokulun temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Trabzon Valiliğinden:1 Vilâyetimizin Vakfıkebir kazasının merkezinde,Cumhuriyet mahallesinde tapunun 98 tescil numarasında kayıtlı arsa üzerinde yeniden yapılacak ilkokul binasının 80863.36)lira keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Kızılcahamam Müdürlüğünden işletmemizin Peçenek bölgesi 12 nci Kızılcıkdere serisi 75 No.lu Havza ormanlarından 5000 »M3 çam ve köknar tomruğun istihsal ve Peçenek orman dışı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • ¦¦¦HIBHHHIBIB 1 23456 78 9 10 11 n ¦m ı iri m 8 9 10 11 Soldan sağa:1 Yazıcı,Bazan öyle de seslenilir.2 Bir imtihan şekli,Memurun manevi tahtı.3 Öyle yerde toprak)mahsul iyi yetişir.Bir.4 Tersi güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • ALDIĞINIZ MÜSTAHZARIN HAKİKİ GRİPİN olduğundan emin olmak için GRİPİN ismine bilhassa dikkat ediniz.^mm GRİPİN ğj* ff*\GRİPİN 19 senedenberi,baş,î diş ve bütün sinir ağrılara karşı başarı ile kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Ereğli Kömürleri işletmesinden Saf Motor Benzolü ihalesi yapılacaktır.İşletmemiz Kok Fabrikasında istihsal edilen miktar ve evsafı şartnamede yazılı saf motor benzolünün 19.7.954 Pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • M.S.V.Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden 6096 sayılı kanun gereğince muhtelif mıntakalarda Sandığımı^3 mensup işçiler tarafmdan inşa ettirilecek tahminen 600 kadar evin yan' gına karşı sigortası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • İ.T.Ü.Sismoloji Enstitüsü-Müdürlüğünden Milletlerarası Geodezik ve Geofizik Birliği Başkanı Oxford Vim versitesi Profesörlerinden büyük bilgin Sydney Chapman 1 TemmU* 954 Perşembe günü saat 16.30 da T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask dan As.Birliklerin ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere tesli"' şartiyle 10800)on bin sekiz yüz kilo karpit kapalı zarfla satın alına' çaktır,muhammen bedeli 151
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1954
  • BAŞ,DİŞ,VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yicekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4