Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • m/$uM DAM DE SİON KIZ LİSE-SİNDE DİPLOMA TÖRENİ Dam De Sion Kız lisesinde,bu sene mezun olan öğrencilere diplomaları» dün törenle tevz^ edilmiştir.Okul'da tertib olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • ft* Kİ K# ^B GUATEMALA HARBİ Komünist idareyi devirmek üzere giri-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Ulvi Yenal dün İsviçre'deki hezimetin sebeplerini izah etti Federasyon Başkanı,Almanya mağlûbiyetinin başlıca amilini,futbolcuların sürantrane olmasında buluyor Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • 2 milyon lirayı bulan sahtekârlık Hasan Yeşilırmak adındaki birinin sahte senet tanzim ettiği iddia ediliyor Piyasanın tanınmış firmaların dan beşi ile bazı tacirler alâkalılara müracaat ederek iplik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Piyasadaki kontroller Ankara,28 Milliyet)İktisat ve Ticaret Vekâleti müfettişleri tarafından piyasada yapılan tetkikata devam edilmektedir.Bugüne kadar İstanbul'da muhtelif firmalar nezdinde yapılan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • LEDİYE SEKER TANZİM SATIŞLARINA BAŞLADI Bugüne kadar yapılan baskınlarda 15 fon şeker ele geçti.Fırsatçıların Anadoluya şeker kaçırdığı anlaşıldı Ankara ve izmirdeki kontrollerde de fazla miktarda inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Bunaltıcı sıcaklar daha bir müddet devam edecek Dün şehrimizde sühunet 32 dereceye kadar yükseldi.Yaşlı bir adam evine giderken öldü Şehrimizde şiddetli sıcaklar de-Dün,iş günü olmakla beraber,vam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Namuslu tüccarın tavsiyesi Ticaret Odaları Birliği idare he-yeti hükümete verdiği bir raporla,fahiş fiatla mal satan,mâruf tâbi rile ihtikâr yapan tüccarın •»imlerinin neşrini istemiş.Bu kadarının vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Görülmemiş bir mahkeme kararı iktidarsız olduğu iddia edilen koca,erkeklik uzvu mühürlenerek muayeneye yollandı İzmir 28 MİLLİYET)Adanadah verilen bir habere göre,gayet enteresan bir boşanma davası Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Ürdün Kralı Hüseyin geliyor Amman,28 T.H.A.Bugün resmen ilân edildiğine göre,Ürdün Kralı Hüseyin 4 Temmuzda Londra'ya gitmek üzere,uçakla buradan ayrılacaktır.Ürdün Kralı Hüseyin Londra'ya giderken,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Kuzey Kafkasya'da katledilen Türkler Mesele,Birleşmiş Milletler Teşkilatında ele alınacak New York,28 TÜRKTEL)1946 yılında.Kuzey Kafkasya'da Çeçen,İnguç ve Karaçay Türklerinin,Ruslar tarafından topyek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • rii GÖÇMENLER SERGİSİ DÜN AÇILDI Sirkeci'deki göçmen misafirhanesinde Türkistanlı göçmenler tarafından biçki,dikiş,nakış,dokumacılık ve halıcılık sergisi açılmıştır.Bu arada misafirhanede açılan kurst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Bir kadın otobüste «yapışık kardeş» doğurdu Ankara 28 ANKA)Adana'lı bir memurun karısı olan Hayriye Küçükburç,Ankara'dan Adana'ya giden otobüste sancılanmış ve kısa bir müddet sonra bir oğlan çocuğu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Bütçe Komisyonu Kırşehir İlinin ilgasını kabul etti C.H.P.ve C.M.P.li mebuslar,tasarının siyasî maksatlarla hazırlanmış olduğunu iddia ettiler Ankara 28 MİLLİYET)Kır-I M.P.li Mebuslar tarafından sidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Churchill Beyaz Sarayın bahçesinde Eisenhower ve Dullesle beraber Churchill Eisenhower görüşmeleri Washington,28 A.P.Eisenhower ve Churchill arasında üç günden beri devam eden görüşmeler bugün sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Merzuka Akçam'ın idamı istendi Ankara,28 MİLLİYET)Beyrut'a kokain kaçırırken Vaklanan Merzuka Akçam hakkında açılan dâvaya bugün Ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir.Merzuka'nın Beyrut'a bir şişe iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1954
  • Pek yakında büyük bir halk gazetesi şeklinde çıkıyor Gazetemiz yeni ve modern tesislerinde 4 renkli 8,10,12 ve 16 sayfa olarak çıkacak MİLLİYET Önümüzdeki günlerde zevkle okunan bir gazete olmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • KISA HABERLER Galata köprüsünün Eminönü cihetinde bağlı bulunan irfan adında bir gazete' müvezzüne ait motörde yangın çıkmış ve 2000 lira kadar zarar kaydedilmiştir.Yangının,köprü üstünden,belirsiz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • HİCRÎ Salı BUMÎ 1373 29 1370 28 Haziran 18 Şevval 1954 Hasina VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.31 MS Öğle 12.17 4.32 1 Tkinrf» Itvlt MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Cemiuet TÖREN Pertcvniyal Lisesi 953 954 yılı mezunlarının diploma tevzii töreni 4 Temmuz pazar günü yapılacaktır.GEZİ istanbul Kız Lisesi Mezunları Derneği tarafından tertip edilen «Şile Gezisi» 4 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • r—f HÎKAYE'-Köyün Sevgilisi Fethi SERÇE L Köyün en küçüğünden tutun,en büyüğüne kadar herkes onu «Köyün Sevgilisi» diye çağırırlardı.Yüz hanelik köyde ve civar köyler de dahil olmak üzere onu tanımaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Yugoslav turistleri şehri geziyorlar Dün şehrimize Yugoslavyadan trenle 150 Yugoslav turisti gelmiştir.Bir hafta şehrimizde kalacak olan turistler,dünden itibaren şehrimizi gezmiye başlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Devlet himayesine alınan çocukların durumu Veriİen malûmata göre,7-18 yasları arasında muhtelif kanunî sebeplerle Devlet himayesine alınan çocukların ilk mektep tahsilini yaptıktan sonra rüştlerine er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Memurlar için ikinci devre kurslar açılıyor Ordu hizmetinde muamele ve hesap memurları yerine vazife gören Yedeksubaylaruı bu vazifeye mu* vazzaf olarak tayin edilebilmeleri için 3,5 ay devam edecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Mezarlıktan geri çevrilen cenaze Abbas Yıldırımın,dişinden fazla kan aktığı için öldüğü iddia edildi Zeytinburnunda,Yenidağan mahallesinde oturan Abbas Yıldırım adında biti,üç gün evvel hastalanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Esrar kaçakçıları suçüstü yakalandılar Mecidiyeköyünde Dut bahçelerinde oturan Ali Güven adında bir sabıkalının,birkaç aydanberi bu semtte esrar satışı yaptığı tesbit edilmiştir.Tertibat alan Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Ceryana kapılarak can verdi Üsküdarda Şair Naili sokağında Mehmet Seyfullah Akyıldız'a ait 2/1 numaralı inşaatta çalışan Nevzat Ocaklı adında bir badanacı,inşaatın yakınından geçmekte olan elektrik te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Bir kadın,yeğenini bıçakladı Kadıköy'de Feritbey sokağında 50 numarada oturan Fethiye adında bir kadın,15 yaşındaki yeğeni Leman Özlü ile,eve geç vakit dönmesinden dolayı kavga etmiştir.Leman'ın,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • İki kaçırma hadisesinin failleri aranıyor Bakrıköy civarında bakkallık yapan Durmuş adında biri,yanında bir kaç arkadaşı olduğu halde,Bez fabrikası işçilerinden Hanife Nalbant'ı kaçırmak istemiştir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Dolmuş tarifesi olmayan semtler için de tarife yapıldı Fazla para alan ve dolmuş tarifelerine riayet etmiyen şoförler,6 ncı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şiddetle takip olunmaktadır.Vatandaşlar,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Devlet Vekili Dr.Mükerrem Sarol Ankara'ya gitti Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Devlet Vekili Dr.Mükerrem Sarol dün sabahki uçakla İstanbuldan Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Florya cinayetinin faili ifade veremiyor Evvelki akşam Floryada bir cinayet işlendiğini ve Mustafa Yaver adında bir mahalle bekçisinin kadın ve sarhoşluk yüzünden Abdullah Küçük adında bir eri tabanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Plaj ve ötesi.ULUNAY Bizim bildiğimiz plaj,cem'iyet hayatı yaşayan medeni insanların senenin sıcak aylarında deniz banyosu almak üzere devam ettikleri deniz kenarlarında kurulan müesseselere ıtlak edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • POLİSTE •k Ayvansarayda Mollaaşkî mahallesi gecekondularında oturan Şükrü ve Tali Düngeç adındaki kardeşlerle Şaban Rüzgâr ve Hasan adında diğer iki kardeş,küçük bir meseleden ötürü kavga etmiş ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • ingiliz Elçisi izmir'de izmir 28 MİLLİYET)Tertip ettiği bir basın toplantısında ingiltere'nin Türkiye Büyük Elçisi Sir R.James Bowker,Ege'de kara yolu ile yaptığı kısa bir seyahate ait intibalarıni na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • İstanbul limanından yapılacak ihracat Üç gün zarfında Istanbul limanından muhtelif memleketlere 1 milyon 210.473 liralık ihracat yapılmıştır.İhraç edilen mallar arasında tütün,iç fındık,deri ve yumurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • İstanbul limanının bir haftalık faaliyeti Son bir hafta zarfında limanımıza 34 ü Türk bandralı olmak üzere 48 gemi gelmiş ve 15264 ton yük getirmiştir.Gelen mallar arasında çimento,kereste,ilâç,züccac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Genelev kadınları sendika kurmak istiyor izmir Genelev Kadınlarının İş Kanunu şümulüne alınarak.Sendika kurmak üzere izmir İşçi Sendikaları Birliğine müracaat etmeleri üzerine bu hususta fikrini sordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • İthal edilen çimentolar hafta içinde geliyor Ticaret Vekâletinin,otomatik tahsis yoluyla ithaline karar verdiği ikinci parti çimentolar,hafta içinde memleketimize gelmiş olacaktır.Çimentolar,Vilâyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Belediye bütçesi Temmuz ayında tasdik ediliyor İstanbul Belediyesi 954 yılı bütçesi Vekiller Heyetinin tasdikine sunulmuş bulunmaktadır.Yeni bütçe,muhtemel olarak temmuz aymm ilk haftasında tasdik edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Şehir Tiyatrosu eser kabulüne başladı Şehir Tiyatrolarına,1954-1955 mevsimi için eser kabulüne başlanmıştır.Piyeslerin iki nüsha,yazı makinesile temiz ve seyrek olarak yazılması,bunlardan tercüme ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Geçen hafta 26.819 liralık kaçak eşya yakalandı Son günlerde kaçakçılarla yapılan mücadele artmıştır.Geçen hafta içinde,Gümrük Muhafaza birlikleri tarafından 26819 lira değerinde çeşitli kaçak eşya mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Kuyudan 1888 adet dolu mavzer fişeği çıkarıldı Kadıköy'de Kuşdilinde Şefin adında birinin bakla tarlasındaki su kuyusunda,temizleme ameliyesi sırasında 1888 adet dolu mavzer fişeği ile namlu bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • İstanbulini telefon ihtiyacı gideriliyor Ankara,İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde,ticari,sinaî ve içtimaî faaliyetlerin artmasına muvazi olarak artan telefon ihtiyacının giderilmesi mevzuunda ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Bir ırz düşmanının idamı istendi Bir müddet evvel Sarıyerde fecî bir cinayet işlenmiş ve Hayri Uyumaz adında bir berber kalfası,kandırarak dükkâna getirdiği 6 yaşlarında sağır ve dilsiz olan Havva adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Darülacezeye 25 bin lira yardım yapıldı İs gücünü kaybetmiş,kimsesiz ve himayeye muhtaç kimseler için Sadrazam Halil İbrahim Pasa tarafından kurulan ve bir asra yakın bir zamandan beri faaliyette bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Ege hububat rekoltesi tahmini yapıldı 1954 yılı hasat mevsiminin başlaması dolayısiyle Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Başmüdürlüğünce alınacak olan tedbirler tamamlanmak üzeredir.Geçen yılki muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Terhis edilen er tren altında can verdi Çatalcaya bağlı Nakkaş ve Hadımköy tren istaysonları arasında,evvelki gece raylar üzerinde,Cemal Çakmak admda bir er ölü olarak bulunmuştur.Tahkikat sonunda,Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Üniversitelerimize 31 milyon 347 bin 538 lira tahsis edildi Hükümet,Ankara,istanbul Teknik Üniversitelerinin umumî masraflarına karşılık olarak 31 milyon 347 bin 538 lira tahsis etmiştir.Bu tahsisin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • HALKIN SESİ Yerine getirilen bir rica Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir temenni mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:Sayın gazetenizin 12 haziran 954 tarihli nüshasında intişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Şehir Meclisi bugün son toplantısını yapıyor Son dakikada öğrendiğimize göre,Şehir Umumî Meclisinin 1 ay daha uzatılması muhtemel görülüyor Şehir Umumî Meclisi çalışmaları,bugün yapılacak toplantıyı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Komiser muavini Muammer'in duruşmasına devam edildi Hasan admda birini döverek Ölümüne sebep olmak iddiasiyle mahkemeye verilmiş olan Muammer Akalın adındaki komiser muavini ile 6 arkadaşının duruşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Saç,kadın ve erkeklerin en kıymetli bir zinetidir,ne kadar derbeder ve maddiyata ehemmiyet vermeyen bir şahıs bile saçlarının vakitsiz dökülmesini müsamaha ve tevekkülle kabul edemez.Dünya kurulduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Borç para alamadığı için dövdü Dün Adliyeye garip bir dayak hâdisesi intikal etmiştir.Aksp.rayda oturan Seyfettin Sucu adında biri,Küçükpazarda oturan İbrahim Cirak adında bir arkadaşma giderek 50 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Dumlupınar faciasının duruşmasına devma ediliyor Dumlupınar Denizaltısında şehit düşen denizcilerimizden 29 unun ailesi adına açılmış olan tazminat dâvasının duruşmasına dün 3 üncü Ticaret Mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • İki Amerikan harb gemisi limanımıza geliyor M.M.V.İstanbul Temsil Bürosundan öğrenildiğine göre:Amerikan donanmasına mensup 2475 tonluk ve 275 mürettebatlı U.S.S.Mamato refakat muhribi 31 Temmuz 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Bir haftalık ithalat Geçen hafta içersinde limanımıza 34 Türk bandıralı gemiyle 6107 ton,ecnebi bandıralı 14 gemiyle de 9157 ton ticarî eşya getirilmiş ve liman vasıtalariyle tahliye edilmiştir.Gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Kıbrıs,pirinç istedi Kıbrıstan bir firma,alâkalılara müracaat ederek,memleketimizden mühim miktarda pirinç ithâl etmek istediğini bildirmiştir.Tetkik edilmekte olan teklif,müsait karşılandığı takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Bebek Sergisi Yunanistan'a davet edildi Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Gülhane Parkında açılan Enternasyonal Bebek Sergisini ziyaret eden Yunan Kızılhaç Temsilcisi Sergiyi,Atina ve Selâniğe dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Şehrin menba suyu ihtiyacı Her semtte su bulundurul* ması için dün Vilayette bir toplantı yapıldı Dün sabah Vilâyette,Vali Gökay' m risayestinde Belediye iktisat Müdürü ile Vakıflar Başmüdürünün iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Aşçı dükkanında çıkan kavtoa yaralanma ile sona erdi Eyüpte oturan Niyazi Topalhasan oğlu ile amcası Dursun Sormaz,bu semtte bir ahçı dükkânının sahibi Caferle hesap meselesinden kavgaya tutuşmuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Almanya'ya satılan buğdayların ihracına devam ediliyor Batı Almanyaya satılan 150 bin ton buğdaydan 30 bin tonu İzmir den sevkedilmektedir.İzmire gelen Alman bandrah Keitum şilebi 2700 ton buğday yükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1954
  • Bir günde beş hırsızlık vakası oldu Son yirmi dört saat içinde şehrimizde beş hırsızlık hâdisesi olmuştur.Bu hâdiselerin ilki,Bakırköyde Osmaniyede cereyan etmiş ve bu semtte Fırın sokağında 3 numarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Sosyal Sigortalar her vatandaşa teşmil edilecek Çalışma Vekili:«Hedefe ergeç varılacağı muhakkaktır» dedi Ankara 28 MİLLİYET)İşçi Si gortaları Kurumunun bu sabah açı lan 9.devre umumî heyet toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • I TÜRK HACILARI I DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Bu yd da huzur,rahat ve emniyetle ve memleket şerefine uygun şekilde BÜYÜK HAC YOLCULUĞUNUZ İÇİN l/S İSTANBUL Vapurunu tahsis etmiştir.BİLET ve BİLGİ İÇİN TÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Dünya Takvimine ait hazırlıklar ilerliyor 4 müsavi kısma ayrılan mevsimler,Pazar günü başlayıp Cumartesi bitecek New York,28 A.A.Birleşmiş Milletlere teklif edilen yeni bir takvimde her yılın birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Bütçe Komisyonu Kırşehir İlinin ilgasını kabul etti rBaştarafı 1 incide] ise tasarının aleyhinde bulunarak,hissî sebeplerle Kırşehirin kaza yapıldığı şeklinde matbuatta ve umumî efkârda hâkim olan kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Askeriyenin ihtiyacı için Sivas'ta teslim 150 ton balyalı kuru ot alınacaktır.Muhammen bedeli 24000 lira olup muvakkat teminatı 1800 liradır,ihalesi kanalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Kuzey Kafkasya'da katledilen Türkler TBaştarafı 1 incide!müthiş barbarlığını ifa den Sovyet riyakârlığı,burada en canlı misalini bulmaktadır.Beynelmilel konferanslarda,küçük milletlerin müdafii sıfati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • İstanbul 6.İcra Memurluğundan 953/2429 Bir borçtan dolayı mahçûz olup paraya çevrilmesine karar verilen 250 lira değerinde Erika marka yazı makinası ile 500 lira değerinde üzeri camlı yazıhane 50 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Uçakta haydutluk Rangoon 28 TURKTEL)Birmanya Havayollarına ait bir tayyarede seyahat etmekte olan üç haydut,pilotu tabanca tehdidi altında Bassein civarında bir plaja inmeğe icbar etmişlerdir.Haydutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Basketbolcularımız Avusturya'da galip Graz,28 AP)Türkiyenin seçkin oyunculardan müteşekkil basketbol takımı bugün Graz'da karşılaştığı bir Styria temsili takımını 99/44 yenmiştir.İlk haftaym ziyaretçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Miami'de Tarsus'u karşılama hazırlığı New York 28 T.HA.Amerika,Tarsus'la gelmekte olan «Kalkman Türkiye Sergisi» ni fevkalâde programlarla karşılamağa hazırlanmaktadır.Tarsus'un ilk olarak uğrıyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Taksim Florya Otobüsleri i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Taksim Florya otobüslerinin,her sene olduğu üzere bu sene de Topkapı güzergâhı takip edilmek suretiyle 1 Temmuz 1954 perşembe gününden itibaren sefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • 6800 Metre Muhtelif Cins Born Satın Alınacaktır İzmir Eshot Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı borular teklif alma usulü ile satın alınacaktıra 2000 M 2 galvenizli demir boru b 1000 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Himalaya' larda 2 İtalyan dağcısı öldü Heyetin başkanı sağ kaldı,bir diğeri de gölde boğulmuştu Yeni Delhi,28 AP)Bu yıl ilk defa olarak Himalâyalarda kâin 23399 kadem irtifaındaki Api dağına tırmanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • •Türkiye,Yugoslavya ve Yunanis-tan arasında akdi mukarrer üçlü askerî paktm Romanya,Bulgaristan ve Macaristanda yaptığı akisleri tahfif etmek maksadiyle Moskovanın bu üç peykine bir ittifak muahedesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Belediye şeker tanzim satışlarına başladı TBaştarafı 1 incide!dan satılacaktır.Ayrıca,bakkallarda kesme şeker satışına devam edilecektir.Dün,muhtelif semtlerdeki bakkallara dağıtılan şeker miktarı 114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Bunaltıcı sıcaklar daha bir müddet devam edecek [Baştarafı 1 incide] büyük bir kısmı plajlara hücum etmiştir.Bu münasebetle,nakil vasıtalarında,izdiham görülmüştür.Diğer taraftan,şehirde yer yer sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Trabzon Valiliğinden:1 Vilâyetimizin Vakfıkebir kazasının merkezinde,Cumhuriyet mahallesinde tapunun 98 tescil numarasında kayıtlı arsa üzerinde yeniden yapılacak ilkokul binasının 80863.36)lira keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Cihangir Otobüs Güzergâhı I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Siraserviler asfaltının belediyece tamiri dolayısiyle,Altıncı Şube Müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine:Cihangir'e giden otobüslerin Maç sokağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Görülmemiş bir mahkeme kararı [Baştarafı 1 incide] Bunun için erkeğin erkeklik uzvu mahkeme heyetince işaretlene rek bağlanmış ve mühürlenmek suretiyle davalı şahıs nezaret altında İstanbula gönderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Churchill Eisenhower görüşmeleri TBaştarafı 1 incide] nın yeniden tehire uğramasının Atlantik İttifakına dahil devletler arasındaki tesanüde zarar verebileceği inancını izhar etmişlerdir.Eisenhower ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Merzuka Akçam'ın idamı istendi [Baştarafı 1 incide] Neticede Merzuka ile yakınen alâkası bulunan Müzeyyen'in ihzaren celbine,hâdiseye yakinen şahit olan on kişinin dinlenmesine ve başka mahkûmiyeti ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Ürdün Kralı Hüseyin geliyor TBaştarafı 1 incidel İngiltere'yi ziyaretine de hususî bir ehemmiyet verilmektedir.Bilindiği gibi,Ürdün Hükümeti,Parlâmentodan itimad reyi almadan,Parlâmentoyu feshetmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Yeni hububat rekoltesi düşük İzmir,28 Milliyet)2 yıldır hububat ihraç eden memleketler meyanında bulunan Türkiye,kötü iklim şartları yüzünden bu sene,dışarıdan hububat satın almak zorundadır.Zira,hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Piyasadaki kontroller [Baştarafı 1 incide] İzmir'de ise 905639 kilo demir,27678 metre demir boru,48800 torba ithal malı çimento ve 196778 metre kanaviçe tespit edilmiştir,izmir'de ayrıca altı firmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Tekel ve Savunma işçilerine ikramiye Ankara,28 Milliyet)Bugün Mecliste Tekel ve Millî Savunma işçilerine birer maaş ikramiye verilmesine dair olan kanun tasarıları müzakere edildi.Tasarı üzerinde söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Macaristan Brezilya maçındaki hâdiseler Berne,28 AA.Dünya Futbol Şampiyonası Tertip Komitesi bu sabah toplanarak Macaristan Brezilya maçında husule gelen hâdiseleri tetkike başlamıştır.Macaristan Bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Bir Bulgari,bir yumrukta yere seren Türk 32 yaşındaki küstah Bulgar,bir Alman kızına saldırıyordu Munich,28 TÜRKTEL)Augsbourg şehrinde bir Türk,bir Bulgari bir yumrukta yere sererek bayıltmış ve sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Satılık Emlâk)istanbul Defterdarlığından:No.Cinsi Kıymeti Lira 11880 Teminatı Lira 891,Beyoğlu,Yenişehir mah.Katmerli so.205 pafta,1384 ada,14 parsel,en eski 12,eski ve yeni 20 kapı sayılı 59.40 M2 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • öpüsemeyen kadın Londra 28 TURKTEL)Bir otomobil kazası sonunda dudaklarından yaralanan Lily Green adında bir kadın,mahkemeye müracaat ederek,bundan böyle gülemediğini ve kocasının da kendisiyle öpüşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden 200 Ton Muhtelif Cins Betonarme Demiri Satın Alınacaktır 1 Akreditifi tarafımızdan açtırılmak suretiyle aşağıda cins ve miktarı yazılı ceman 200 ton betonarme dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Dünya Kupası maçları Berne,28 A.A.Dünya Futbol Şampiyonası Tertip Komitesi 30 Haziran çarşamba günü yapılacak olan yarı final karşılaşmaları hakkında şu kararları almıştır:Bale'de:Avusturya Almanya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Ulvi Yenal dün İsviçre'deki hezimetin sebeplerini izah etti TBaştarafı 1 incide!hazırlık,antrenör teknik ve taktik bakımlarından bize faiktiler.Alman lar üç sene içinde müstakar bir kadro ile devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1954
  • Dış ticaret rejiminde değişiklik İtalat için Merkez Bankasına yatırılan %4 lerin arttırılması düşünülüyor Ankara,28 ANKA)Dış Ticaret Rejiminin bugünün şartlarına göre tâdil edilmesi hususu üzerinde hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum Müdürlüğünden işletmemiz Merkez Hastahanesi ve Bölge Dispanserleri için 7 Eczacı alınacaktır.Taliplerin 27/Temmuz/1954 günü akşamma kadar müracaatları.8513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden 10 ton Bitomastik boya satm alınacaktır.Alâkalıların 6/Temmuz/954 tarihine kadar tekliflerini kapatılmış zarflar içinde Tophane'de Malzeme Müdürlüğü holü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Muzaffer Birt»n 14.00 Küçük Öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Okuyan:Radife Erten 14.45 Tenor Rudi Schurike Pl.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 d 9 10 ît Soldan sağa:1 Kıyı,Tencere yuvarlandı onu buldu.2 iskambilde bir kâğıt.Bir nevi kumaş.3 Kötü kaderin tezahürlerinden.4 Kart.5 Arkadaşlıkta bulunan iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Eskişehir Devlet Su işleri III üncü Bölge Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:1 Evvelce ihaleye çıkarılıp isteklisi çıkmayan ve Müdürlüğümüz dahilinde bulunan Mihallıççık Kazasına bağlı Sazak köyü göl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Sandıkhk Tahta Satın Alınacak Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemizce 10.000 On bin)adet kundura anbalaj sandığı için gerekli tahta veya şartnamesi esasları dairesinde 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Bandırma As.Sa.AL Ko.Başkanlığından:Bandırma şehri üç No.lu trafe merkezinden 6 No lu Hv.Us.de mevcut transformatör dairesine kadar olan hat tansiyon elektrik tesisatı kablosu değiştirilecek ve lüzuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Ordu Valiliğinden Keşif be-Muvakkat deli teminatı Okul yapılacak mahal Lira Krş.Lira Krş.Düşünceler Merkez kazası Oceli köyü PL 6 tip 25321.95 1899.15 isteklinin on beş bin liralık iş yapokulun temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.İhtiyaç için 5500 ton odun kapalı zarfla 7/Temmuz/954 Çarşamba saat 16 da Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 275.000 lira,geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Maraş Vakıflar Memurluğundan 1 Eksiltmeye konulan iş:Elbistan kazasında Çarşı Camiinin onarımına ait olup keşif bedeli 29895 lira 06 kuruştur ve geçici teminatı 2242 lira 13 kuruştur.2 Eksiltme 19/7/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Kızılcahamam Müdürlüğünden işletmemizin Peçenek bölgesi 12 nci Kızılcıkdere serisi 75 No.lu Havza ormanlarından 5000 M3 çam ve köknar tomruğun istihsal ve Peçenek orman dışı ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • D.D.Yolları 6 cı İşletme A.E.Komisyonundan Aşağıda cins,miktar,evsaf ve muhammen fiatları yazılı balast hizalarmda gösterilen tarihlerde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Kartal Mahkemesi Başkâtipliğinden 953/393 Ali Fuat Unalın Ferit ile şayian ve müştereken uhdelerinde bulunan Maltepede Gülsuyu caddesinde kâin 270 ada 16 parselde kayıtlı 420 metre 6300 lira muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 953/197 Akharım köyünden ölü Ahmet Kara vereselerinden kızı Emine Cabi vcsairelerin vekilleri Tevfik Aksongar tarafından Hasan Kara aleyhine açılan tescil dâvasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 952/337 Recep Yelbey tarafından Huriye Toktürk aleyhine açılan tescil dâvasının duruşmasında:Tescili istenen Orhangazinin Çeltikçi köyünün Sinmeı mevkiinde doğusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Vtanbul Asliye 6 ncı Hukuk Hâkimliğinden:53/726 Raif Taşkan tarafından dâvâlı İstanbul Ankara caddesi Vilâyet karşısı 13 No.da mukime Zeynep Taşkan aleyhine açılan boşanma dâvası için dâvâlının 23 haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Kuru Ot Alınacak.Hususî şartnamesinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim şartiyle satın alınacak olan 1000 ton kuru otun 19/7/954 Pazartesi günü saat 16 da eksiltmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 13 kalem demir malzeme 25/6/954 cuma,talibi çıkmadığından tekraren açık eksiltmeye konulmuştur.2 Pazarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • fmralı Yeni Cezaevi Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için 6000 paket hâki veya beyaz renkte 8/2 Nolu pamuk ipliği satın alınacaktıriplikler defaten veya aylık 1000 paketlik partiler halinde teslim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.G.İ.T.işletmesi Haliç Tersanesi Müdürlüğünden Tersanemizde birikmiş olan muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş tesviyeci,kazancı,marangoz,armador,tornacı takım ve tezgahlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Istanbul Defterdarlığından özel inşaatlarda işçi Olarak Çalışanların Nazarı Dikkatine Özel inşaatta işçi olarak çalışan hizmet erbabı için 954 955 yıllarında muteber olmak üzere takdir olunan götürü ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • İst.Borsasının 28.6.1954 Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—28ü 30 Fransız Frangı 0.80 0.89 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 İsveç Kr.54.12.50 45.12.50 Fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • İstanbul 7 nci İcra memurluğundan 52/2246 Mahcuz ve 400 lira değerli PHO-ENIX markalı elektrikli motorlu el dikiş makinası İstanbulda Sirkecide Ankara caddesinde 87/2 No.da 1/7/954 perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • İstanbul İflâs Memurluğundan 53/37 Müflis Topçularda 10 No.da lâstik ayakkabı vesaire ile iştigal eden Gimes Hopyanın sıra cetveli tanzim ve dosyasına konmuştur.Alacaklılar ikinci toplantısı 19/7/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • İstanbul Asliye 3 üncü Ticaret Mahkemesinden 951/346 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından Tophane Bostanbaşı mahallesi Hamam sokak 30 No.da mukim Sabri Eligür aleyhine açılan alacak dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • Taşova Asliye Hukuk Hâkimliğinden 954/70 Taşova kazasının Yemişen mahallesinde mukim Şerif oğlu İdris Torun tarafından hazinei maliye aleyhine açtığı tescil dâvası muhakemesinde:Davacı tarafından tesc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 953/5380 Mahçûz olup paraya çevrilmesine karar verilen 300 lira değerinde beyaz körüklü çocuk arabasının birinci açık arttırması 2/7/954 tarihinde saat 12 den 13 e k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Rr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki-misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve S üncü sayfa sant 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından 1 Kültür mahallesinde 1379 sayılı sokakta 1180 ada,11 parsel sayılı ve 1413,75 M2 den ibaret arsa kapalı zarfla arttırma suretiyle satılacaktır.Muhammen bedeli 141375 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1954
  • M.S.V.Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden 6096 sayılı kanun,gereğince muhtelif mmtakalarda Sandığımıza mensup işçiler tarafından inşa ett yajfik tahminen 600 kadar evin yan-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4