Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • I U r u g n a y I I İngiliereyi 14 2 yendi İ il I Avusturya da İsviçre'yi 7-5 i mağlûp etti Macaristan I Brezilya ile karşılaşıyor Bale,26 AA.AP.f ğ Uruguay ve İngiltere milli ta-f İ kımları bugün Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Halk Partisi borçlarını ödiyemiyecek durumda Parti ileri gelenleri bir çare 1 kapanma tehlikesi ile 1 Ankara 26 MİLLİYET)Halk Partisi içinde son günlerde şiddetli bir buhranın mevcudiyetini bizzat Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • ^W:&Lİ* am M İNDİFA EDEN YANARDAĞ Bir kaç gün önce Yeni Zelanda'da Naguruf yanardağı indifa etmiş ve t.JÎ-lîl-V*.t.i 1»,1»-1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Kızıl Çin ve Fransa Jl/lr.Mendes France işe başla-diktan bir gün sonra Cenevre' ye giderek Çin Hariciye Vekiliyle uzun bir mülakat yapmıştı.Ajanslar,bu görüşme neticesinde Vekillerin Hindiçinî'nin iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Seçim Kanunu tadil tasarısı Tasarının yarın Mecliste müstaceliyetle müzakeresi muhtemel Ankara 26 MİLLİYET)Dün Adalet Komisyonunda müzakeresi bitirilen Seçim Kanunu tâdil tasarısı Meclisin Pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • *v "İ jt v*C Enkaz altında kalanlar halkın yardımiyle çıkarılırken Cerrahpaşada bir duvar yıkıldı,iki amele öldü Tedbirsizlik yüzünden vukua gelen kazadan,bir işçi de ağır surette yaralı olarak kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Marilyn Monroe hamile değilmiş Hollywood,26 AP)Sinema artisti Marilyn Monroe dün hamile olmadığını ve salı günü stüdyoda film çevirirken fenalık geçirip yere düşmesinin hamilelikten değil,fazla çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Libya Başvekili dün gitti Bir müddetten beri memleketimizde bulunan Libya Başvekili Mustafa pen Halim,beraberinde Mahye ve Hariciye Nazırları olduğu1 halde dün saat 7 de hususî uçaklâriyle Libya'ya mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Hekimlerin asgari ücreti Tabibler Birliğinin dünkü kongresinde ilaçların reçetesiz satılması tenkid edildi Türk Tabibleri Birliği üçüncü büyük kongresi çalışmalarına dün sabah saat 10 dan itibaren Eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • BayarınYassı Adada tetkikleri Reisicumhur,Savunma Vekili ile deniz üssünü ziyaret etti Reisicumhur Celâl Bayar,dün refakatinde Milli Savunma Vekili Ethem Menderes,Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • ISTİFCİLERE KARSI ZECRİ VE SERT TEDBİRLER ALINIYOR Ticaret Vekaleti müfettişleri dün de bazı inşaat malzemesi satan firmaların depolarına baskınlar yaptı Şehirdeki şeker buhranı,tanzim tevziatının kif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Pek yakında büyük bir halk gazetesi seklinde çıkıyor Gazetemiz yeni ve modern tesislerinde 4 renkli 8,10,12 ve 16 sayfa olarak çıkacak MİLLİYET Önümüzdeki günlerde zevkle okunan bir gazete olmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • 4 4^i^&mj&jjt 1 i s* #T ü Bir günde biten 22 katlı apartman J Amerikalılar bir günde 22 katlı muazzam bir bina yapmak suretiyle inşaat rekoru kırmışlardır.Her katı 38 dakikada tamamlanan binanın duvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Med dalgası 17 balıkçıyı sürükledi Chicago 26 AP.Polis bugün büyük bir med dalgasının en az 17 balıkçıyı Michigan Gölüne sürüklediğini ve bir çoklarının boğulmuş olmalarından korkulduğunu bildir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • 30 Haziranda güneş tutuluyor Hadise şehrimizde 2 saat 19 dakika görülebilecek Kandilli Rasathanesinden bildirildiğine göre,30 Haziran 1954 Çar samba günü bir tam güneş tutulması olacak ve memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • Bir yolcu uçağımız Manisa üstünde tehlike atlattı 23 yolcu ile İzmir'den İstanbul'a gelmekte olan Eti uçağının 2 motörü de bozuldu.Pilotun mahareti sayesinde kaza olmadı İzmir,26 MİLLİYET)Bugün Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1954
  • 4/OiAMk *£ ufotmu ğ5p Bugün şehrimizde havanın açık,hafif rüzgârlı geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyecegi tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Amerikalının 700 lirasını aşırırken yakalandı Coldler adında Amerikalı bir şoför,dün Haydarpaşa garında bilet almakta iken cüzdanını gişenin yanına bırakmış ve bunu gören Selimiye 53 üncü Piyade Alayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Hariciye Vekaleti Müsteşarı Atina'ya gitti Dün sabah Ankara'dan şehrimize gelen Hariciye Vekâleti Müsteşarı Muharrem Zeki Birgi saat 18 de uçakla Atina'ya hareket etmiştir.Muharrem Zeki,yarın Atina'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Ticaret Odaları Birliğinin raporu Başvekile verildi Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Bürliği tarafından hazırlanmış olan ve ihracatımızla ilgili bir çok hususları ihtiva eden rapor,Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Selimiye Camiinde define aranıyor Yüksek mimarî kıymeti ve tarihî şöhreti olan Edirnedeki Selimiye Camii avlusunda tarihî bir definenin aranmasına başlanmıştır.Valilik makamına müracaat eden 3 definec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Metro inşaatı sondajı filme alındı Şehrimizde kurulacak metro tesisleri için çalışmalara devam edilmektedir.Bu arada,Fransız profesörü M.Jean Aubort'un nezaretinde jeolojik sondajlara başlanmış ve son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Hal bekçisinin kavgada ayağı kırıldı Küçükpazarda İviş sokağında eskicilik yapan Ahmet Yılmaz,iş yüzünden Hâl bekçisi Şükrü ile kavga etmiştir.Kavga sırasında Şükrü'nün sol ayağı sandıklar arasında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Bir sahne sanatkarı kızının kaçırıldığını iddia etti Muhterem Bıyıkoğlu adında bir sahne san'atkârı,Müddeiumumiliğe müracaat ederek,mahkeme kararı ile ayrıldığı kocası Rıdvan Okay'ın,iki yaşındaki kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Beynelmilel Kriminal Polis Kongresi Roma'da toplanıyor Beynelmilel Kriminal Polis kongresi bu yıl Ekim ayında Roma şehrinde toplanacaktır.46 devlete mensup üyelerin iştirak edeceği bu kongrenin gündem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Kok kömürü tevziatı devam ediyor Şehrimiz kok kömürü tevziatı normal olarak devam etmektedir.Düne kadar kömür almak üzere müracaat edenlerin sayısı 16250 yi bulmuş ve 18 bin 900 ton kömür tevzi edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Et fiatında yeniden düşüklük bekleniyor Et ve Balık Kurumu tarafından şehrimizde yapılan canlı hayvan ve kesilmiş et sevkiyatı artmıştır.Bu arada,getirilen hayvanların daha besili olduğu bilhassa dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Rus muhripleri dün memleketlerine döndüler Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusyaya ödüne olarak verilen gemilerin dördüncü partisi olan 7 nci Avcı botunu iade eden Rus bahriyelileri iki gün şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Otelin eşyasını kaçırırken yakalandılar Yaşar Çapanca,Hamit Şafak ve Eyüp adında üc kişi,11467 plâkalı taksi ile,evvelki gece Yeşilköydeki Yeşilköşk'ün önünde durmuş ve silâhla kapıcıyı tehdit etmek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Belediye,Elektrik İdaresini protesto etti İstanbul Elektrik ve Tünel İşletmesi,belediye tarafından protesto edilmiştir.Bu protestoya sebep,İdarenin 1952 yılı hesabından,Belediyeler Kanunu gereğince is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Kaçırmak istedikleri kız bağırınca yakalandılar Bakırköy Bez Fabrikasında çalışan Cemal adında bir genç,ayni fabrikanın işçilerinden 18 yaşında Nigârı kaçırmağa karar vermiş ve bu maksatla 11405 plâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • RASA» SOHBETLER Tatlı konuşalım Genel »leredair-Bir aşk macerası Tatlı Konuşalım:Eski bir mâni vardır:Siinbül derdi,lâle derdi,gül derdi.Ana derdi,baba derdi,yar derdi.Ölürüm de senden ayrılmam derdi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • KISA HABERLER ¦it Yakacık Barındırma Yurdunda sünnet olan çocuklardan müteşekkil bir kafile dün Vilâyette Vali Gökay'ı ziyaret etmişlerdirir Bir müddet evvel temeli atılan Mecidiyeköy Dkokulu için 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • POLİSTE ir Hasköy'de oturan Mehmet Eyikan adında biri,geçimsizlik yüzünden aralarında çıkan kavga sonunda karısı Aliye'yi ekmek bıçağı ile başından yaralamıştır.Yaralı kadın tedavi altına alınmış,suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Muallimler için Anıt Kabre ziyaret programı yapıldı Türkiye Muallimler Birliği öğretmenler için Anıt Kabir'e bir ziyaret programı hazırlamıştır.Öğretmenler grup halinde 5 Tem muzda Ankara'ya gidecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Ağaçların kesilmemesi için kazalara tamim yapıldı Şehrin muhtelif mıntakalanndaki korulukları himaye etmek maksadiyle,vilâyet tarafından kaymakam lıklara bir tamim gönderilmiş ve hiçbir suretle ağaç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Amerika,Türkiye'ye yaptığı askeri yardanı hem arttıracak,hem de süratlendirecektir.Bu karar,Türkiye Başvekili Adnan Menderes'in Amerika'ya yaptığı dört günlük ziyaretin sonunda neşredilen müşterek teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • r-HİCRİ 1373 26 Semti VAKİT VASATİ EZANİ Gün*» 4.30 MS OP» 12.17 4 32 ikindi 1«1İ 8*3 Pazar 27 Haziran 1954 RUMÎ 1374 14 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Sadeyağ piyasasında durgunluk göze çarpıyor Sadeyağ piyasasında bir durgunluk müşahede olunmaktadır.İstihsal bölgelerinden gelen mallar satılamadığı için buzhanelerde stok edilmektedir.Bu yüzden buzha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • 20 nci me'slek yılım kutlayan subaylar Harbiyeden 1934 yılında mezun olup halen orduda vazife görenlerle,ordudan ayrılanlar ve bu sınıfın emsali tabib,veteriner,eczacı ve öğretmen subaylar dün saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Zeytinyağı fiatları yükselmekte devam ediyor Geçen sene mahsulünün az idrâk edilmesi dolayısiyle mevcut stokların günden güne azalmasına muvazi olarak serbest piyasada zeytinyağı fiatları yükselmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Zahire Borsasında yeni sene satışı başladı Şehrimiz zahire borsasında yeni sene mahsulü ilk ayçiçeği alivre satışları bugün başlamış ve ilk gün hayli hararetli geçmiştir.Ayçiçeği bu ilk günde 38 39.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Seyyar satıcılar muayene ediliyor Kontrol ve muayenelere Pazar olduğu halde bugün de devam edileceği bildiriliyor Anadolunun muhtelif yerlerinden şehrimize tedavi maksadıyla gelen bir kısım hastaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • HALKIN SESİ Suyu akmayan bir çeşme Taşkasapta,Beyazıtağa mahallesinde Kalaycı Ali sokakta oturan okuyucumuz Hüseyin Soydaner'den aldırımız bir çok imzalı mektupta söyle denilmektedir:«Oturduğumuz Kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Şehrin buz ihtiyacı on gün sonra karşılanıyor Tesisler ikmal olunduktan sonra her gün piyasaya 50 bin kilo buz çıkarılacağı bildiriliyor Son günlerde şehrimizde yeniden bir buz buhranı baş göstermiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Kahve istihlakinde bir durgunluk var Mevsim dolayısıyle kahve istihlâki azalmıştır.Ancak toptan fiatlar 970 kuruştan durumunu muhafaza etmektedir.Diğer taraftan yeni gelecek kahvelerin ne fiattan satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Türk Tabibler Birliği kongresi bugün bitiyor Türk Tabibler Birliği büyük kongresi dün de Eminönü Öğrenci Lokalinde çalışmalarına devam etmiştir.Tenkitlere Konsey namına Başkan Dr.Ahmet Rasım Onat söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • İsrail'den üç milyon dolar alacağımız var Türkiye İsrail ticarî münasebetleri sür'atle inkişaf etmektedir.Bu arada İsrail'den 8 milyon dolar alacaklı olduğumuz belirtilmektedir.İhraç ettiğimiz malları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • İki hırsızlık vakasından birinin faili bulunamadı Çamlıca caddesinde 59 numarada oturan Aram Mardiranyan adında 8 yaşında bir çocuk,Mehmet Çakır adında bir inşaat amelesinin,100 lirasını çalmış ve yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Kocasına kızarak gripinle intihara kalkıştı Samatya'da İmrahor caddesinde oturan Etımiyal İlyadil adında 22 yaşında bir kadın,kocasına sinirlenerek,fazla miktarda gripin yutmak suretile intihara teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Kumarcılar,oyun malzemesi ile yakayı ele verdiler Abdullah Bektaş'ın idaresindeki polis ekibi,dün sabaha karsı Galatada Gecekuşu sokağmda bir kumarhaneyi basmıştır.Nasri Öncü admda bir sabıkalı tararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Esrar bulunduranlar yakayı ele verdiler Kasımpaşada oturan Hamdi Birol'un üzerinde 30 gram,Üsküdarda oturan Rafet Balkan'ın üzerinde de 3 gram esrar bulunmuştur.Ayrıca,İbrahim Özçalışkan ve Salih adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Radyolarda ıslahat Radyolar,rasyonel bir anlayış havası içinde çalışacak hale konuyor Radyo programlarım,zamanın icaplarına uygun,daha cazip ve faydalı bir şekilde tertip etmek üzere,Ankara'da Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Er yetiştirmek için eğitim merkezleri açılıyor Ordu hizmetine çağrılan gençlere ileri savunma bilgilerini öğretebilmek gayesi ile,Eğitim Merkezleri ihdası kararlaştırılmış ve kararın tatbikine geçilrm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Adlî Tıp Müessesesi ıslah ediliyor Adlî Tıp Müesseselerinin ıslâhı ve modern tesislerle tevsiine karar verilmiştir.Bu cümleden olmak üzere Adlî Tıp Müesseselerinde bulunan tıbbî âletlerin yenilenmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Yeni açılan P.T.T.merkezleri ve telefon santralları Zonguldak Vilâyetinin merkex kazasına bağlı Beycuma nahiyesin* de bir P.T.T.şubesi açılmış.Cuma Ovasında ellilik bir telefon santrali kurulmuştur.Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • İstanbul Esnaf Hastahanesine yardım yapıldı Alâkalı makamlardan verilen malûmata göre,İstanbul Esnaf Dernekleri tarafından inşa edilmekte olan Yeni Esnaf Hastahanesi için hükümet tarafından 250 bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Belediyeye,50 milyon liralık istikraz salahiyeti verildi Şehirde trafik sıkıntısını önlemek için,yeniden bazı tedbirler alınmaktadır.Bu cümleden olarak,bir kısım yolların açılmasını temin ve yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Esnaf Dernekleri kongresi istanbul Esnaf ve Sanatkârlar Derneği yıllık umum!heyet toplantısı 29 Haziran Salı günü saat 14 te Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılacaktır.Bu hususta,gerekli hazırlıklar ikmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • İsrail'den kamyonet alıyoruz İsrailde monte,edilmesine başlanmış bulunan İngiliz yapısı kauçuk kamyonetlerin dış memleketlere satılması hususunda İsraildeki fabrika,ana firmadan müsaade almıştır.Mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Çamlıca Kız Lisesinde bugünkü tören Çamlıca Kız Lisesinden mezun olan öğrencilere,bu gün saat 12 de Okul bahçesinde diplomaları tevzi edilecek ve bu münasebetla bir tören yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Cemiııet TÖREN ir Büyük Türk mütefekkiri Prens Sabahattin'in ölümünün 6 ncı yılı münasebetiyle 30 Haziran çarşamba günli saat 16.30 da Beyazıtta Marmara Lot kalinde bir «Anma Töreni» tertip edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1954
  • Kültür Bahisleri ingiliz âlimlerinin islâm kültürüne gösterdiği alâka Hazreti Muhammed'in hayatı ile alâkalı altı eser neşredilecek İngiliz âlimlerinin İslâm kültürüne karşı gösterdikleri büyük alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Kaptan Alınacak l.ci Ordu Müfettişliğinden Harbiye Ordu deniş motörü için 788 sayılı Memurin Kanunundaki şartları haiz bir kaptan alınacaktır.Azamî ücret brüt)300 lira olup sınavda göstereceği başarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Rafael ve Van Dyck'e ait iki tablo bulundu.Paris,26 TÜRKTEL)Rafael ve Van Dyck'e ait iki tablonun keşfi buradaki san'at muhitlerinde büyük bir alâka uyandırmıştır.Rochelle'de,Tessier adındaki bir Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Yeni evlilerin çamaşırı 3 ay bedava yıkanıyor Londra 26 TURKTEL)ingiliz çamaşırcıları,yeni evlilerin çamaşırlraını üç ay müddetle parasız yıkayacaklarını ilân etmişlerdri.Çamaşır yıkayıcıları,yeni evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Yeni bir tecavüz hâdisesi daha 17 yaşında bir çırak,bir sübyanın bikrini izale etti Dün Kadıköyünde korkunç bir ırza geçme hâdisesi olmuştur.Yeldeğirmeniride eczacı çıraklığı yapan Ahmet Özkan adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • iran hükûmetile petrol konsorsiyumu halâ anlaşamadılar.Musaddık,Abadan tesislerine el koyduğu zaman Yakın Şark petrol istihsali bir anda takriben otuz milyon ton eksilmişti.Kısa bir zamanda Irak,Kuvey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Churchill ve Eisenhower arasındaki müzakereler Batılı iki lider Hariciye Vekilleri ve askeri müşavirleriyle birlikte Uzak Şark vaziyetini inceliyor Washington,26 AP)Başkan Eisenhower ve İngiltere Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Türk Pakistan Paktı Mısır'ı düşündürüyor Millî İstikamet Vekili,Arap Birliğinde muhtemel ikiliği önlemeğe çalışacak Kahire,26 T.H.A.Mısır milli istikamet Vekili Salâh Salem'in Lübnan ile Yemene yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • İsrail güzeli,Dünya Kraliçesi olacağını söylüyor 'Tel Aviv,26 Türktel)1954 İsrail Güzellik Kraliçesi,seçilmiş bulunmaktadır.Aviva Pelper adındaki İsrail güzeli 18 yaşlarındadır ve Budapeşte'de doğmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Yeşilay kongresi Yeşilay'ın 34 üncü yıllık kongresi dün saat 15 te Tabibler Odası salonunda toplanmıştır.Kongreye bir mesaj gönderen fahri başkan Ord.Profesör Fahrettin Kerim Gökay içki düşmanlığı müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Hekimlerin asgari ücreti rBaştarafı 1 incide] delegelerden Yekta Karamustafaoğlu,diş hekimlerinin yanında çalıştıktan sonra protez öğrenen kalfaların diş hastalıklarına bakmalarını tenkit etmiştir.Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Franko'nun kızı Amerikad'a New-York,26 AA.İspanya Devlet reisi General Franko'nun kızı Markiz de Villaverde,kocasiyle birlikte bugün uçakla buraya gelmiştir.Ağustos ortalarına kadar Amerika'da kalacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • İstanbul Kız Lisesi mezunları İtalya'ya davet edildiler Ankara 26 AA.istanbul Kız Lisesi Mezunlar Cemiyetinden 10 kişilik bir grup,italyan Kültür Heyetinin davetlisi olarak italya'nın muhtelif şehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Guatemala'nın merkezi bombalandı New-York,26 AA.Birleşmiş Milletler nezdinde Guatemala murahhası Edonardo Castillo Arriola dün gazetecilere verdiği beyanatta:«Bir yanda Guatemala meselesi güvenlik kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Türkiye lehte oy kullandı Birleşmiş Milletler New-York)26 AA.Güvenlik Konseyi,Gu atemala şikâyetinin müzakeresini geri bırakmıştır.Müzakerelerin geri bırakılması için lehte oy veren 5 memleket:Birlegi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • rM-İ» i.i-n TÜRKİSTAN GÖÇMENLERİ Türkistan'dan memleketimize gelen göçmenler yarın Sirkecideki kamp binasında bir halıcılık sergisi açacaklardır.Sergiden temin edilecek para Göçmenler Derneğine kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Nesebi gayri sahih çocukların durumu Ankara,26 MİLLİYET)Medenî Kanun hükümlerine aykırı birleşmelerde doğmuş nesebi gayri sahih çocukların nüfusa tesciline dair kanun teklifi Büyük Millet Meclisi Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Pire plajlarında köpek balıkları görüldü Pire 26 T.H.A.Kalamata plajı açıklarında köpek balıklarının görülmesii,sıcaklardan bunalıp denize akın edenleri son derece endişelendirmiştir,ilgili makamlar,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Yılda 40 bin kişi yılan ısırmasından ölüyor Cenevre,26 A.A.Dünya sağlık teşkilâtının Cenevre'de yayınladığı bir raporda bildirdiğine göre,bir yılda yılan zehirlenmesinden dünyada 30 ilâ 40.000 kişi öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Barbara Hutton Avrupa'da boşanacak New York 26 TURKTEL)Dünyanın en zengin kadını sayılan Barbara Hutton,ispanya'ya hareket etmiştir.Meşhur kadının,hâlen Zsa Zsa Gabor ile Avrupa'da âşıkane seyahatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Bir yolcu uçağımız Manisa üstünde tehlike.atlattı [Baştarafı 1 incide] alarak İstanbul'a gitmek üzere sabahleyin saat 8 de Cumaovası hava alanından hareket etmiştir.ETİ uçağı Manisa üzerine geldiği za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • 30 Haziranda güneş tutuluyor [Baştarafı 1 incide] bulmaktadıristanbul'da kısmî tutulmanın bas langıcı Türkiye saatiyle saat 14 ü 16 dakika geçe,ortası saat 15 i 29 dakika geçe ve nihayeti de saat 16.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Libya Başvekili dün gitti [Baştarafı 1 incide] Diğer taraftan,Türk subaylarının yardımı ile teşkilâtlanmış olan Libya ordusu,ilk manevralarına önümüzdeki hafta içinde bağlıyacaktır.Bingazi civarında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • İstifçilere karşı zecrî ve sert tedbirler alınıyor [Baştarafı 1 incide] I halka satılmıştır.Şeker tevziatına Diğer taraftan,aylardan beri de-her gün bu kontenjan dahilinde devam edegelen demir darlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Uruguay [Baştarafı 1 incide] önce İngilizler sağ açıkları Matthews vasıtasiyle bir akma girişiyorlar.Fakat Matthews'in Lofthouse'a vermek istediği pası Santamaria yakalayıp hemen Abadie'ye havale ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Avrupa Ordusu ve Fransa Bonn 26 A.P.Batı Almanya Hariciyesi bugün 6 devlet kuvvetlerinden müteşekkil Avrupa Ordusunun istikbalini müzakere için ilgili devletler Dışbakanları arasında yapılması mutasav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Atina konferansı yarın başlıyor Konferansta üçlü askerî ittifakın projeleri incelenecek Atina,26 T.H.A.Pazartesi günü burada başlıyacak olan Türk Yunan Yugoslav konferansı için hazırlıklar ikmâl edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Makarios'cular Komünistlerle ihtilâfa düştü Kızıllara göre «Mukaddes Gaye» yi Komünist Partisi tahakkuk ettirecekmiş Lefkoşe,26 T.H.A.Başpapaz yayınladığı bir tebliğle Lefkoşa Rumlarını kendi ikametgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Birmanya'da haydutlar bir uçağı indirerek soydular Pilotu tabanca ile tehdit ede dutlar,Maliyeye ait 50 Rangoon,Birmanya,26_AP)Birmanya Havayolları İdaresinin bildirdiğine göre,dört haydut dün bir yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Davis Kupasında Amerika'ya düşen hisse Melbourne,SHA)Avustralya Tenis Federasyonu muhasebecisi John K.Hall'in açıkladığına göre,1953 Davis Kupası tenis müsabakalarında Amerika Birleşik Devletleri Teni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1954
  • Garip bir pazarlık Yeni Delhi 26 AJ.Burada çıkan Times Of India'nın Pakistan muhabiri,gazetesine gönderdiği bir haberde bir Amerikan sinema prodüktör üyle Lahur hapishanesinde yatan Zartaj adlı bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden İhalenin tarihi saati Kemikli dana eti.2 20 2000 3000 6600 00 Koyun eti 3 00 10000 12000 36000 00 3117 50 12.7.954 pazartesi polis Koyun karaciğeri 1 50_150 200_30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Fransa turu başlıyor!FRANSA TURU 8 Temmuz günü başlıyacaktır.Bu seneki tur'a iştirak edecek bisikletçilerin yekûnu bir hayli kabarıktır.Coppi,Bartalı,Bobet,Kubler,Koblet gibi dünyanın en şöhretli bisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Böyle de hakem y a r m ı y m ı ş Brezilya'da bir hakem 22 oyuncuyu sahadan attı.Sonra da kendisi çıktı!San Paolo,26 S.H.A.Bu gün dünya futbol tarihinde eşi görülmemiş enteresan bir hâdise olmuştur.«Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Bir çok formalite güçlükleri sebebiyle hâlâ ev sahibi olamıyan Hasan Gemici Hasan Gemici'ye evi hâlâ niçin verilmedi?izmit'ten Ahmet Sonat ismindeki okuyucumuzdan aldığımız bir mektup,dünya şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür Panik DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve II.sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Sandıktık Tahta Satın Alınacak Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemizce 10.000 On bin)adet kundura anbalaj sandığı için gerekli tahta veya şartnamesi esasları dairesinde 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • R A D mm İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Nobar Tek yay,Ercümend Batanay 13.30 Viyolonist Hans Wilk 13.45 Şarkılar Okuyan:Safiye Ayla 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Elin dünyanın bir numaralı futbolcusu kabul edilen Stanley Mathews,Tommy Finneyle 40 yaşındaki S.Matthews dünyanın hâlâ en iyi futbolcusu İtalya millî takımının mağlûbiyeti sebebiyle meclise bir soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Dünya Kupası maçlarının hasılatı üç milyon Türk lirasmı buluyor Zürich,26 Türktel)Dünya Kupası maçları hasılatının büyük bir rekor teşkil edeceği anlaşılmaktadır.Dömifinal ve final maçları hariç olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Gül Kupası Atletizm III ve IV Küme)istanbul Atletizm Ajanlığının programında olan III ve IV küme atletizm müsabakalarına dün Mithatpaşa Stadında başlandı.Alman teknik sonuçlar şöyledir:KÜME Di Çekiç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Warner Haas yaralandı Belfast,26 SHA)Meşhur sür'at koşucusu Werner Haas bir otomobil kazası neticesinde yaralanarak hastahaneye kaldırılmıştır.Meşhur atletin yaraları,bilhassa baş nahiyesinde bulunanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Yelkencilerimiz bugün Fransa'da ilk müsabakalarını yapacaklar Kadıköyspor kulübü adına Fransaya giden sekiz kişilik yelken ekibimiz ilk müsabakasını bugün Paris civarında Man gölünde yapacaktır.SHA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Hakem ve tekaüt atletler arasındaki iddialı yarışların hazırlıkları yapılıyor!istanbul Atletizm Ajanlığından bildirilmiştir:İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertibi düşünülen hakem ve tekaüt atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Eskrim dünya şampiyonası Lüksemburg,26 SHA)Günlerden beri devam eden Dünya ferdî eskrim kılıç flöre)şampiyonası Sona ermiş ve kılıçta 7 galibiyetle Macar Karpati dünya şampiyonu olmuştur.İkinciliği 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Greko Romen güreş müsabakaları 3 ilâ 4 temmuz tarihlerinde Belgratta yapılacak olan Balkan güreşlerine hazırlık olmak üzere tertiplenen Greko Romen güreş müsabakaları 26 ilâ 27 haziran cumartesi ve pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • İtalya'nın mağlûbiyeti Meclise aksettiriliyor Roma,26 A.A.İtalyan millî takımının Dünya Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında İsviçre-takımı karşısında uğradığı çifte mağlûbiyet,İtalyan Millî Meclisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:1 Mevcut şartnamesine göre 4 kalem yangm söndürme malzemesi Kova,kazma,kürek,hortum)pazarlık suretiyle satm almacaktu*.2 Pazarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • DESE SATIŞI Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz anbarlarında bulunan 12 ton kadar kırpıntı,talaş,buruşuk ve ebatsız levha halinde selon deşesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Boğ.ve Marmara Dz.Kor.K.lığından:1 Boğazlar ve Marmara Dz.Kor.K.lığı gemilerinin su üstü top atışları 28,29,30/Haziran/1954 günleri aşağıda hudutları belirtilen sahada yapılacaktır.2 Atışlar gündüz 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Kartal Asliye Hukuk Hâkimliğinden 954/155 Davacı Nuri Erener vekili avukat M.Vedat And tarafından Kartal Asliye Hukuk Mahkemesine açılan tahdit dâvasının yapılan duruşmasında:Kartal'ın Dolayoba köyü T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • İst.Borsasının 26.6.1954 Esham ve Kambiyo Açılı» Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 45.12.50 Fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • 1 2 34567 8910 11 Soldan sağa:1 Fasıl heyetindekinin kucağındaki.Gezinti mahalli.2 Noksansız,Uye.3 Nazar et,Elektrikte bir kanun,Hararete maruz kal,4 Büyük,Nefi edatı,Demir yolu.5 «Boru» nun «dolu» nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden:1 Yukarı mahallâtta yeniden yaptırılacak 25.000.00 lira'keşif b' delli kaldırım işi 20 gün müddetle ve kapab zarf usulü ile eksütmej konulmuştur.Geçici teminatı 1875.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 11 kalem sebze 14/7/954 Çarşamba saat 11 de izmit Dz.As.Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 93320 lira,geçici teminatı 5916 liradır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4