Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • mu Bugün şehrimizde havanın mevzii yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin biraz düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Yeni tesislerinde 8,10,12 ve 16 sayfa olarak çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET,İsviçre ve Amerika'dan getirttiğimiz yeni dizgi ve baskı makineleriyle mükemmel bir baskıya kavuşmuştur.Tİr;MİLLİYET,önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Şehrimizde misafir bulunan^ Libya Başvekili dün Vali Gökayla birlikte Savarona yatıyla Boğazda ve Marmarada bir gezinti yapmıştır.Resim Vali Gökayı Başvekile Boğazicinde bir yeri gösterirken tesbit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Dünya Takvimi hazırlandı Noel,her yıl Pazartesi gününe rastlayacak Paris 25 TURKTEL)Beynelmilel Takvim Cemiyetinin kurucu» su Mis Achelis,Parise muvasalatında,her memlekete şâmil olmak üzere bir «Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • RUS DENİZCİLERİ Amerikaya iade edilen gemilerle beraber limanunıza gelen Rus denizcileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Kanada'mn Türkiye'ye yapacağı askeri yardım 70 milyon dolarlık tahsisin üçte ikisini «82 Sabre» uçağı teşkil ediyor Ankara,25 TÜRKTEL)Selâhiyettar çevrelerden alman malûmata göre.Kanada,Türkiye'ye ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Dünya Kupası maçları Bugün İngiltere Uruguay,Macaristan Brezilya ile karşılaşıyor Cenevre,25 Ali Meral bildiriyor)Millî takımımızın Dünya kupası maçlarından elimine olması dolayısiyle şampiyona ile do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • YENİ DEKAN Teknik Üniversite inşaat Fakültesi dekanlığına Profesör Mustafa İnan seçilmiştir.Resim eski ve yeni dekanı göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Ticarethane kiraları Ticaret Komisyonu,Talat Vasfi Öz'ün kanun teklifini kabul etti Ankara 25 ANKA)Meclis Ticaret Komisyonu bu sabah toplanmış ve meskenden gayri şekillerde kullanılan gayrimenkuller h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • İstanbul şoförleri yeni Trafik Kanununun tatbikini bekliyor Belediyeden şikayet eden Şoförler Cemiyeti,yeni kanunla aksaklıkların ortadan kalkacağına inanıyor r Galata köprüsünün bir müddet rin fikrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Kızların mahrem yerine yazı yazan üfürükçü izmir 25 MİLLİYET)Söke kazasmda üfürükçülük yapan Fehmi adınnda bir şahıs yakalanmıştır.Bu yaman üfürükçü,koca bulamıyan kızlara koca bulmak vaadiyle muskala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Cibali Fabrikası genişletiliyor Tekel Umum Müdürü,dün verdiği izahatta,2 çay fabrikası daha kurulacağını bildirdi Genel Müdürlüğe ait bazı mevzular üzerinde görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gitmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Vurgun hazırlığı Şeker,piyasadan çekildi,stoklar bir anda eridi.Fabrikaların yeni istihsal ile memleketi şekere boğacakları zamana kadar bu hal devam edecektir.Vaziyet İstanbulda düzelse İzmirde bozul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • MUHTEKİRLERE KARSI ACILAN MÜCADELE ŞİDDETLENDİ Suni pahalılık yaratmak için stok yapan 10 firmanın deposu basıldı ve külliyetli miktarda malzeme ele geçirildi Şeker buhranını önlemek için şimdilik İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Celâl Bayar şehrimizde Cumhurreisi Celâl Bayar,dün sabah beraberlerinde Millî Savunma Vekili Ethem Menderes olduğu halde Ankaradan ekspresle şehrimize gelmiştir.Bayar,Pendik'te trenden inmiş ve oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Bir katil idam edilecek Meclis,Kayserili Eınirza Ergün'üıı idam hükmünü tasdik etti Ankara,25 MİLLİYET)Meclisin bugünkü toplantısında iki idam hükmü görüşülmüş bunlardan biri kabul diğeri de alâkalı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Sühunet derecesini gösteren âletler Dün şehrimizde sühunet güneşte 59 dereceye çıktı Ord% Prof.Glayser,anormal şırakların_Hidrojen ve Atom bombalariyle münasebeti olduğunu söylüyor Şehirde bilhassa so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Lise mezunları öğretmen olabilecek Ankara,25 ANKA)Öğrendiğimize göre 439 sayılı kanunun 7 ci maddesi gereğince yakında yapılacak bir imtihanla ortaokullara öğretmen yardımcısı alınacaktır.Lise mezunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • SALİH OMURTAK'IN CENAZE TÖRENİ Eski Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtak'ın cenazesi dün Ankarada hazin bir törenle kaldpılmıştır.Cenaze töreninde devlet adamları,mülki ve askerî erkân,askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Ağa Han,zengin değilim,diyor Londra,25 T.HA)Britanya televizyon neşriyatında ilk defa gözüken ve bir konuşma yapan Ağa Han,bu konuşmasında dünyanın sayılı altı zengini arasında sayılamıyacağını söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1954
  • Seçim Kânununu tâdil eden tasarı Meclise sevkedildi Adalet Komisyonu tasarıyı ufak bir tashihle kabul ederek Mecliste müstaceliyetle görüşülmesini istedi Ankara,25 Milliyet)Seçim yeniden bazı tâdiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Ehliyetsiz çırak Boğazda bir kaza yaptı Talimhanede İsmail Aksel'e ait tamirhanede cırak olarak çalışan Erkin Özkan adında bir genç,tamir için dükkâna bırakılan 14625 plâkalı taksi ile yalnız olarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Meçhul madde birdenbire patladığından yandı Kadıköy'de Kurbağalıdere temizlik işlerinde çalışan Cevat adında birinin 8 yaşındaki oğlu Kâmil Bakkal,sokakta oynarken bulduğu bir maddeyi yanmakta olan at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • HALKIN SESİ K üçükayasofya Camiinin yıkılması önlenmelidir Sultanahmctte oturan okuyucumuz Sabahattin Sabuncuoğlundan aldığımız bir mektupta Söyle denilmektedir:«Küçükayasofya camii,bakımsızlık yüzünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Esnaf bugün sıhhî taramadan geçiriliyor Sağlık Müdürlüğünün,neşriyatımız üzerine harekete geç* mesi Esnaf Derneklerini memnun etti Anadolunun muhtelif yerlerinden şehrimize tedavi maksadıyla gelen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Hububat ekim sahaları bir hayli arttı Memleketimizde son yıllarda hububat ekim sahası genişlemiş,hububat istihsalimiz memnuniyet verici bir şekilde artmıştır.Hububat ekim sahasının artışı,esasında ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Türkistanlı göçmenler için açılan kurs bitti Toprak ve İskân Müdürlüğü tarafından Sirkeci Göçmen misafirhanesinde Türkistanlı göçmenler için açılan biçki,dikiş,nakış,dokumacılık,halıcılık,marangozluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Motor ve makine ithalatçıları dün toplandı Motor ve makina ithalâtçıları,dün saat 15 de Ticaret Odasmdda bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda,tacirler arasında bir dernek kurmak maksadıyla yapılan çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • tik öğretmen okullarına alınacak talebelerin imtihanı İlk Öğretmen okullarına alınacak talebelerin imtihanı temmuz ayında her ilçe merkezinde yapılacaktır.Türkçe imtihanı 14 temmuzda,matematik imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Bir er Altınkum'da denizde boğuldu Abdulkadir Can adında İspartalı bir er,evvelki akşam Sarıyerde Altınkum sahilinde denize girmiş ve yüzme bilmediği iğin boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • KISA H •k istihsal bölgelerinden gelen haberlere göre,bu yılki hububat rekoltesi,geçen yıla nazaran düşüktür.Kıs.mahsule zarar vermiştir.Bilhassa Orta Anadolu ve Eskişehir mıntakasında zayiat fazladır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • POLİSTE ¦jr Mustafa Demirci adında bir inşaat amelesinin 150 lirası,Yüksekkaldırımda iki kişi tarafından zarfçılık suretiyle çalınmıştır.Suçlular aranmaktadır.Kadıköyde Acıbadem caddesinde 31 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Şehvet Canavarları İrza tecavüz vak'alan gemi azıya almış bir at gibi alabildiğine gidiyor.Gün geçmiyor ki gazetelerde bir hattâ bir kaç tane ırza tecavüz vakası okumıyalım.Şu bir iki gün zarfında İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Dün iki yerde hırsızlık vakası tesbit edildi Kumkapıda Hisardibi sokağında 23 numarada oturan Kemâl Gürcan adında birinin evine giren meçhul bir hırsız,1600 lira para ve muhtelif kıymetli eşya çalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • On metre merdivenden düşüp yaralandılar Üsküdarda Uncular sokağında izzet adında birine ait inşaatta çalışan Mustafa Kaya,Hasan Uğur ve Cemil Kaya adındaki ameleler,üzerinde bulundukları merdivenin çö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Dostu tarafından vurulduğunu iddia etti Müddeiumumiliğe müracaat eden Ünal Yeşilova adında gene bir kadın,iki seneden beri kendisile beraber yaşadığı dostu Bedri Bulut tarafından,kıskançlık yüzünden ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Valiye güvenen berber dün tevkif edildi Burgaz adasında,Vali Konağı caddesinde kadın berberliği yapan Yorgi Dimitriyadia adında biri dün tevkif edilmiştir.Yerginin dükkânında çalışan kalfaların,kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Girdikleri evlerden yalnız pere çalıyorlar Hırsızlık Bürosu memurları tarafından yakalanan Mehmet ve Haydar adında fld hiniz,dün Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Şimdiye kadar 20 ye yakın hâdisenin f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • S HİCBİ Cimarttsi BUMt IS» 26 İSTİ SB Haziran ıs 1MM ¦MİM VAKİT VASATÎ EZANİ Gümv İM 45 otu 1*47 4SS «47 •S8 Akvam S14S tts» ratal UM SJS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Bir turist gemisi Aksu vapuruna bindirdi Panama bandıralı «Mediterannean» yolcu gemisi,dün sabah saat 10.55 de 91 yoku ile Pire'den limanımıza gelmif ve birkaç saat kaldıktan sonra ayrılmıştır.Gemi,Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Takma dişlerini ev sahibinin çaldığım iddia ediyor Kadıköyde Nüshetefendi sokağında 25 numarada oturan Nazile Özgüden adında bir kadın,polise müracaat ederek evin musluk taşına bıraktığı 300 lira kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • İnönü Mahallesi Aliınbakkal oldu Dünkü Şehir Meclisi toplantısı hararetli geçti Şehir Umumî Meclisi toplantılarına,dün de saat 15.30 da Ferzan Aras'ın başkanlığında devam edilmiştir.Zaman,zaman tartış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Gülhane Parkı sergisinin en çok beğenilen pavyonları Bugüne kadar Gülhane Parkına bir milyon 200 bin kişi girmiştir.Tutulan istatistiklere göre Enternasyonal Bebek sergisi.Akvaryum ve kümes hayvanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Komşusunu zorla kaçırdığı için yakalandı Sarıyerde Balakandere mevkiinde oturan Hasan Avcı adında 19 yaşında bir genç,komşusu Saime Akıncı'yı zorla kaçırmış ve yakalanmıştır.Hasan adlî makamlara tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • İki kişinin üstünde esrar bulundu Beykozda ikamet eden Ahmet Seval ve Ahmet Ersoy admda iki kişinin üzerinde esrar bulunmuş ve dün Adliyeye verilen suçlular tevkif edilmişlerdir.Ahmetlerin bu esrarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Un Halında indirme isteniyor İşçi ise farkın yevmiyeye eklenmesini talep ediyor Son günlerde bazı fırıncıların vaktinde ve ihtiyacı karşılayacak derecede ekmek imâl etmemeleri,fırınların önünde zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Denizcilik Bankası vapurları halkı ıslatıyor Gülhane Parkının Sarayburnu kısmı İstanbulini en serin yeri olduğundan halk burasını tercih etmekte' ve binlerce kişi deniz kenarlarına yayılarak serin hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Taksiden fırlayan lastik yüzünden bacağı kırıldı Recep Tosun adında bir şoförün idaresindeki 12487 plâkalı taksi,Eyüp'te Türbe Hamamı yanından sür'atle geçerken,birdenbire sağ ön tekerleği yerinden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Kalp parayı sürerken suçüstü yakalandı Şehrimizde zaman zaman kalp para sürenlere tesadüf edilmektedir.Dün de Niyazi Balçık adında bir inşaat amelesi,Kadıköy çarşısında bir manava,kalp olduğu anlaşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Bıçak taşıyanlar birer birer tevkif ediliyor Üzerinde 35 santim uzunluğunda bir kama taşıyan Abdülkadir acunda biri,evvelki gece Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü memurları tarafından yakalanmıştır.Evvelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Evinde randevuculuk yaptı» çından muhakeme ediliyor İsa Can adında biri,evli kadın* lan fuhşa teşvik etmek ve randevuculuk yapmak suçundan adliyeye verilmiş,duruşmasına dün 2 nci Asliye Ceza Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Hadise yerinden kaçarken çocuğu ezip öldürdü Osman Nuri Acarsoy acunda bir şoför,idaresindeki 12586 plâkalı taksi ile Maslak'ta Volkansuyu mevkiinde,yanında 14 yaşındaki oğlu Mithat Büyük olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • İsviçrede «Luzerner Tagblatt» gazetesinde memleketimizle ilfili mühim bir makale intişar etmiştir.Bu yanda muharrir,dört yıldanberi iktidarda bulunan Demokrat Partinin mayıs ayının ilk pazar gününde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • ¦»flüTMl KONGRE istanbul Belediyesi Yol ve Kanalizasyon,I«lerl Sendikasının fevkalâde kongresi,yarın saat 15 de Kadıköy D.P.Hçe(Lokalinde yapılacaktır.SER'H Toprak ve iskân Müdürlüğü tarafından Sirkec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Üç randevu evi dört ay müddetle kapatıldı Emniyet Müdürlüğü Ahlâk Zabıtası memurları,dün sabaha karsı Beyoğlunda üç randevu evini bas* mış ve sekiz çifti uygunsuz vaziyette suçüstü yakalamışlardır.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Sahte doktor,muayene esnasında yakalandı Kendisini bazen dahiliye mütehassısı,bazen do asabiyeci olarak tanıtan Ali Rıza Tunca adında sah* te bir doktor,dün geç vakit Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihi Roman 177 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Nergisin palası boşa gitmemiş olsaydı,Prens bir anda ikiye bölünmüş olacaktı Prens sözünü kesti:Efendimiz,söylemiştim ya;meşhur Denizlerin Kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Bir İngiliz harb filosu İzmir'de İzmir,25 MİLLİYET)İngilterenin Akdeniz Donanmasına mensup üç harp gemisi bugün limanımıza gelmşitir.Filo limana girerken Balıkesir hava üssünden kalkan hava kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Churchill'in Amerikadaki beyanatı «Elcle çalıştığımız takdirde aramızda pekala geçinebiliriz» Washington,25 AP)İngiltere Başvekili Sir Winston Churchill,Başkan Eisenhower ile mühim görüşmelerde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Macar müzisyenlerine ceza veriliyor Budapeşte,25 TÜRKTEL)Amerikan sistemi müzikle Macar şarkıları söylediklerinden dolayı,birçok Macar artisti hakkında takibata geçilmiştir.Macar müziğini inhitata sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Dsi Umum Müdürlüğünden Demirköprü,Kemer ve Hirfanh Barajları Muhasebe Servislerinde yevmiye ile çalıştırılmak üzere Yüksek Ticaret ve iktisat Fakültesi melunlarına ihtiyaç vardıristeklilerin Barajlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • 100 asker ve 45 jandarma bîr ayının peşine düştü Atina 25 T3LA.Teselya civarında Kalambaka kasabasmda,bir çiftçi karı koca,ağaç altmda beşikte bıraktıkları 5 aylık yavrularının bir ayı tarafından kaçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Gülhane Parkında çıkan yangın Dün Gülhane Parkında Gazi heykelinin üst kısmında Mehmef Çağlayan'a ait atış pavyonunun arkasındaki ot,saman ve kâğıt birikintileri,atılan bir sigara izmaritinden tutuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Ordu saflarında gençleştirme hareketleri Yeni tayinlerin değişik esaslara göre yapılacağı açıklandı Ankara,25 T.H.A.Ordunun gençleştirilmesi mevzuunda Millî Müdafaa Vekâletince mühim kararlar alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Bir günde biten 22 katlı bina New York 25 TURKTEL)Burada bir günde inşa edilen 22 katlı bir bina bütün New York' lulann hayretini mucip olmuştur.Binanın her katı 38 dakikada yükselmiştir.Binanm duvarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Dünya Takvimi hazırlandı TBaştarafı 1 incide] «Dünya Takvimi» ne vakfetmiş ve bu uğurda servetinden bir hayli masraf yapmıştır.Bir kaç gün sonra Birleşmiş Milletler Konseyi Mis Achelis'in teklifini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Siyasî İcmal ll/loskova'yı ziyaret eden Doğu Al-manya Başvekili Grotevvohl'un tavsiyelerine uyan Malenkov,Pravda gazetesine bir beyanat yererek «Batı Almanyanın Sovyet İttihadı hükûmetile münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Türk-Libya müşterek tebliği dün neşredildi [Baştarafı 1 incide] İki memleketin müşterek,alâkalarının bulunduğu bölgedeki vaziyet bakımından noktai nazarlarının tam bir mutabakat halinde olduğunu müşah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Avustralya'n kızların evlenme şansları fazla Kanberra,Avustralya 25 REU-TER)Avustralyadaki bir genç kızın evlenme şansı',İrlanda ve Kanada müstesna dünyadaki bütün memleketlerden fazladır.Yapılan ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Elsenhower'e göre Türk ordusu Washington,25 USİS)Başkan Eisenhower,«Karşılıklı Güvenlik Programı» ile ilgili olarak 31 aralıkta sona eren müddet için kongreye verdiği raporunda Türk ordusunu «çetin,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • June Haver evleniyor New-York,25 TİLA.Genç artist June Haver,Fred Mac Murray ile evlenmek üzere,San Fransisco'da eirdi&i katollklerin bir ma-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Malatya seçimlerine dair yapılan itiraz Ankara,25 MİLLİYET)Malatya seçimlerinin neticesine Demokrat Parti tarafından yapılan itiraz Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmıştır.Bugün bildirilen bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • İstasyonları soyan gangster taslağı İzmir,25 T.H.A.İki aydan beri Ege havalisinde türeyen bir gangster taklidi kasa hırsızı nihayet dün sabaha karşı yakalanmıştır.Geçen mayıs ayının 31 inci günü Nazil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Memleketimizde temaslar yapan Lübnanlı banker Milletlerarası şöhrete sahip Samuel H.Abadie isimli bir Lübnan'lı banker,Ankara ve istanbul'da Türk iktisadî mahfilleriyle temaslarda bulunduktan sonra dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Ressam Raphael'e ait bir tablo bulundu Paris,25 T.H.A.La Rochellede Tessier adında bir şahıs evinde tablolarından birini bir ekspere muayene ettirirken,bu tablonun meşhur ressam Raphaele ait olduğu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Takma bacaklı Suzan Ball televizyonda Hollywood,25 TJH.A.Geçenlerde bacaklarından sakatlanan Suzan Ball,yeni takma bacağı ile gayet normal yürümeğe başlamıştır.Televizyonda verdiği bir temsilde Suzan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Şiir okuyup cüzdan çalan genç şair Paris,25 T.H.A.Roland Duray adında 23 yaşlarında sakallı,hır sız bir şair taslağı meşhur Quartier Latin'de bir kahvehaneye giderek şiirleriyle patronu uyuttuktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Sovyetler,Amerika'ya dün seri bir nola verdi Formoza aşıklarında m bir gerg Taipeh,25 AP)Milliyetçi Çin bu akşam harp gemilerinden birinin çarşamba günü Formoza açıklarında Sovyet bandıralı Tuapse tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Cibali fabrikası genişletiliyor [Baştarafı 1 incide] Yeni bütçe İle ilgili bazı temaslarda bulunduk.Cibali Sigara Fabrikasının modernleştirilmesi için yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.Hâlen keşif evr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Lise mezunları öğretmen olabilecek [Baştarafı 1 incide] sı olarak alınacak lise mezunlarından olgunluk diploması aranmayacak ve ayrıca 5 6 yıl ilk öğretim müessesesinde öğretim üyesi olarak çalışanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Kanada'nın Türkiye'ye yapacağı askerî yardım TBaştarafı 1 incidel suretiyler 25 Türic pilotunu yetiştirmeği kabul etmiştir.Bu mikdar ilerideki aylarda artabilecektir.Uçaklardan başka,yardım faslından,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Muhtekirlere karşı açılan mücadele şiddetlendi [Baştarafı 1 incide] Şeker darlığını önlemek ve istihsal aylarına kadar halkı şekersiz bırakmamak için şeker ithaline karar verilmiştir.Muhtemelen İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Genlkurntay Başkanı Baransel İstanbula geldi Önümüzdeki günler içerisinde Marmarada yapılacak olan büyük deniz tatbiatmda hazır bulunmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nurettin Baransel,dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Türk Tabibler Birliği kongresi Türk Tabibleri Birliği merkez konseyinin üçüncü büyük kongresi,dün saat 10 da Eminönü Öğrenci lokalinde başlanmıştır.Prof.Dr.Ahmet Rasim Onat'm açış konuşmasından sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Bir katil idam edilecek [Baştarafı 1 incide] Öğrendiğimize göre Hayati Karaşahin iadei muhakeme talebinde bulunmuş ve bu talep Bakanlıkça kabul edilmiş idi.Neticede karar Başbakanlığa iade edildiikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Ticarethane kiraları TBaştarafı 1 incidel kullanılsa bu kanuna tâbi olacaktır.Kiralayanı tahliye talebine nıec bur kılan esaslar da şunlardır:1 Kira bedelinin vaktinde odenmesi hali,2 Kiracı tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/114 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.tarafından Ankara,Sanayi Caddesi 23 numarada Stella Sarantis aleyhine ağılan kasa tahliyesi dâvasının yapılan muhakemesinde:Dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Dün şehrimizde sühunet 59 dereceye kadar yükseldi [Baştarafı 1 incide] Dün bu hususta görüştüğümüz astronomlar,durumun büyük bir fevkalâdelik arzetmediğini belirtmişlerdir.Bu arada İstanbul Teknik Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Seçim Kanunu tâdil eden tasarı Meclise sevkedildi rBaştarafı 1 incide] 35 inci madde değiştirilmiştir.Bu suretle «Mensup olduğu partinin listesinden namzetliğini koyan bir şahıs başka partiden adaylığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Dekan şeşimi İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversitede sürelerini dolduran fakülte dekanları için dün seçim yapılmıştır.Seçimler sonunda Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Arif Müfit Mansel ve in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • ihtiyar bir karı koca bayramlık elbiselerini giyip intihar ettiler Kapının üzerinde,«Havagazına dikkat ediniz» yazılı bir kağıt bulunuyordu taklarına karşı karşıya oturarak Torino 25 AA.Dün burada 83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Çapkın Yüzbaşı «Mac Carthy» Londra,25 Amerikan hava kuvvetlerine mensup Yüzbaşı Mac Carthy,zina sucundan 280 ingiliz lirasına mahkûm olmuştur.Yüzbaşının 16 yaşlarında iki İngiliz kızı ile aynı zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • istanbul şoförleri yeni Trafik Kanununun tatbikini bekliyor rBaştarafı 1 incide] olmaktadır.Gece verilen anî kararın sabahleyin tebliği hiç bir netice vermez.Şoförler Cemiyeti,buna karşılık Belediyeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Boğ.ve Marmara Dz.Kor.K.lığından:1 Boğazlar ve Marmara Dz.Kor.K.lığı gemilerinin su üstü top atışları 28,29,30/Haziran/1954 günleri aşağıda hudutlan belir» tilen sahada yapılacaktır.2 Atışlar gündüz 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Rize ili Daimî Komisyonundan:1 Fındıklı kazasına bağlı Saat köyü okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 24222.79 liradır.3 İhalesi 12/7/954 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 12 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Ulvi Yenal'ın F.F.A'va seçilmeyişiıtin sebebi Cenubî Amerika'da Arlaç yapmak teklifi aldı edilmesi gerektiği mütalâasında bulunmuştur.Yugoslav ve Yunan delegeleri bu işin bilâhare düşünüleceğini söyli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Somuncuoğlu'nun C.H.P.den istifa etmesinin sebebleri Ankara,25 TÜA.C.H.P.Meclis grupu başkan vekillerinden Server Somuncuoğlunun partiden istifa sebebi hakkında tarafsız «Akis» mecmuası yarın çıkacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • YANAN AMERİKAN BAYRAĞI Guatemaladaki son hâdiseler üzerine Şilinin merkezi Santiagoda komünistler Amerika aleyhtarı nümayişler yapmışlar ve Amerikan bayrağını yakmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1954
  • Dünya Kupası maçları [Baştarafı 1 incide] dır:Macaristan,İngiltere,Uruguay,Brezilya,Avusturya,Almanya,İsviçre,Yugoslavya,Macaristan Brezilya,Uruguay İngiltere,İsviçre Avusturya Yugoslavya Almanya 1/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • z V Irl 4 V^ç L X l,2^ KIŞIN AYAZINDA YAZIN SICA HER MEVSİMDE MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMAZ kininli BAŞARI İLE KULLANILIR yazın fazla güneşte durmak-tan mütevellit baş ağrısı ve kırıklığa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • ISTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri Bir yaz «ecesi rüyası)KOMEDİ Yazan:Shakespeare Türkçesi:»ükrü Erden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • Giresun Belediyesinden:Dikmen menba sularının isaleye bağlanması işi 20)gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştırihale 2/7/954 Cuma günü saat 15 te Giresun Belediye Encümeninde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden Adana fabrikamızdan 14.6.954 tarihinde kapalı zarf usulü ile satışa arzedilen 5904 iğlik komple iplik makineleri ile 100 kamçılı ve 30 otomatik dokuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask dan As.Birliklerin ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 10800)on bin sekiz yüz kilo karpit kapalı zarfla satın alınacaktır,muhammen bedeli 15120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • İstanbul Liseler Alım,Satım Komisyonu Başkanlığından Eksiltmenin şekli ve saati:Cinsi Eksiltmenin şekli ve saati:Açık eksiltme 15.de Tahmin Fi.Kuruş Miktarı Klg.Tutarı Lira Kapalı zarf 15.30 da Odun K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • M.M.V.I No lu.Sa.AL Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihalesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • İstanbul 3 cü icra Memurluğundan Gayrimenkul Satış İlanı 53/5303 ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen:1 Bakırköy Safra köyünde Çekmece yolu mevkiinde 8271 metrekare sarkan vakıf tarla,garbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • mm San'at ve güzelliğiyle seyircilerini hayran bırakan bir sanatkârın cazibesine siz de sahip olabilirsiniz!"cildinizin kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olması için PURO Tuvalet Sabunu en büyük yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • Kapalı Eksiltme İlânı istanbul İli Bayındırlık Müdürlüğü 1 İstanbul Adalet Sarayı inşaatının ikmal edilen kısmındaki mahkeme salonlarında yapılacak sabit kürsü vesaire işi kapalı zarf usuliyle İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • 1 2 3 1 i 5 6 7 8 9 10 11 İl 2 3 ır^ 6 B H 7 rtT 8 ^1 9 LJ I.«Mi ion raf 111 J Soldan sağa:1 Emen,Çoğul edatı.2 Pek boylu.Okuyucu.3 Hayat bulan çayır iki kelime)4 Başlıca gıdamızın asil maddest.Olgun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • Sivas As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Söğütlühan akaryakıt DP.ihata setleri inşaatı müteahhit namı hesabına eksiltmeye konulmuştur Keşif tutarı 36083 lira 63 Kr.olup geçici teminatı 2706 lira 28 kunistur.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • İLAN Kooperatifimizde mevcut aşağıda cins ve miktarları vazıh traktör kamyon ve zira!âletler satılacaktır.5 Temmuz 1954 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 de Kooperatif binasında haddi lâyık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Zeki Müren Özel Pl.13.45 Cumartesi konseri Pl.14.15 Dans müziği Pl.14.30 Saz eserleri Nubar Tekyay Feyzi Arslangil 14.50 Haftanın program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • 1st.Borsasının 25.6.1954 Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 15.12.50 Fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Diyarbakır Hv.Grz.binaları yağmur oluklarının onarımı kapalı zarfla 14/7/954 Çarşamba saat 10 da Diyarbakır As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1954
  • Türkiye Köylü Partisi Eyüp İlçe Başkanlığından İlçemizin yıllık kongresi 27/6/954 pazar günü Eyüp Mete sinema bah çesinde yapılacağından Kurulumuza kayıtlı üyelerimizin teşrifleri rica olunur.8340)Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4