Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • İHTİKAR VE PAHALILIĞI ÖNLİYECEK YEMİ TEDBİRLER Ticaret veSanayi Odaları'Başkanı,kar hadlerinin tayini hususunda bazı esaslara varıldığını dün I I« I Bankaların kredilerini kestiğine r" çıkan haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Guatemala'da çarpışmalar dün başladı 5 Hükümet zafer kazandığım,asiler ise ilerlediklerini iddia ediyor Tegucigalpa Honduras)22 AP)Guatemala hükümeti,kuvvetlerile istilâcılar arasında vukubulan ilk bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • V» I Bugünkü maç radyo ile yayınlanacak Millî takımımızın Zürih'te Al-manya ile yapacağı baraj ma-f İ çı Ankara,istanbul ve izmir Radyolarından saat 19 dan iti-baren naklen yayınlanacaktır.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • t Sâhs^-#İİ'/**yg r*v^ Bugün Almanya ile karşılaşacak olan Milli takunımız Güney Kore takımile birlikte maçtan önce halkı selâmlarken Millî Takımımız bugün ikinci defa Almanya ile karşılaşıyor AL.iri'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Afyon satanların sayısı artıyor Son bir hafta içinde 20 kişi suçüstü yakalandı Uyuşturucu madde satan veya kullananlara verilen cezaların ağırlaştırılması karşısında esrar ve eroin satışları tamamen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Sl'flSaı V il Şampiyon kadın şoföre kupa verildi 1 Turing Klüp tarafmdan tertiplenen ve amatör kadm şoförler arasında İstanbul Edirne yolunda yapılan otomobil yarışında derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Piyasaya sahte marka jilet süren bir şebeke yakalandı Kuledibi'nde bir Musevinin imalâthanesine yapılan baskın sonunda 35.000 taklit jilet ele geçti Dün Emniyet Müdürlüğü memurları,Kuledibinde Bereket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Celâl Bayar dost Libya Başvekiliyle beraber Dost Libya Başvekili dün Harp Okulunu ziyaret etti Misafir Başvekil ve diğer Vekiller şerefine Celâl Bayar tarafından Çankaya'da bir ziyafet verildi Ankara,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Başvekilin rahatsızlığı Ankara,22 AA.iki günden beri rahatsız bulunan Başvekil Adnan Menderes'in dişinde apse olduğu anlaşılmış ve kendisini TDevamı Sa.3 Sü.7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Güzellik Kraliçeliği seçiminde ihtilâf Nevers Fransa)22 AP)Avrupa güzellik kraliçesi seçim komitesi umumî delegesi Louis Fon.tenay,Christel Schaak'ın bir cMiss olmadığı için «Miss Europe» unvanını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Seçim Kanununda yapılacak tadilât Tasarının Anayasa Komisyonunda müzakeresine başlandı Ankara,22 MİLLİYET)Hükümetin Seçim Kanununda değişiklik yapılmasına dair Meclise sevkettiği Seçim Kanununu tâdil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • ŞEHİR MECLİSİ İl Genel Meclisi dün oldukça münakaşalı bir celse akdetmiş ve gündeminde bulunan mevzuları görüşmüştür.Valinin de izahat verdiği bu toplantıya ait tafsilât 3 üncü sayfadadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Yakında mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkıyor Gazetemiz yeni tesislerinde 4 renkli ve 8,10,12 ve 16 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,önümüzdeki günlerde aranan ve zevkle okunan bir halk gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • '^W^tWiWttU İST Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,sühunet de-recesinin değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • Şehrimizde de sun'î bir ekmek buhranı yaratılmak isteniyor Fırıncıların sistemli şekilde faaliyete geçmeleri üzerine I Belediye,icap eden bütün tedbirleri aldı Ankara ve İzmir'den sonra şehrimizde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • istanbul izmir Kadıniararası futbol karşılaşmasına hazırlık 4 temmuzda yapüacak futbol festivalinde izmir Kadmlar takımı ile karşılaşacak olan İstanbul Kadın futbolcuları dun Mithatpaşa Stadyomunda il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • İzmir'de büyük bir meydan kavgası oldu İzmir,22 T.H.A.Bayraklı semtinde büyük bir kavga olmuş,iki bekçi ile dört köylü yaralan* mistir.Bayraklıda Yenimahalle civarında bazı ekin tarlalarının sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1954
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı Ankara,22 MİLLİYET)Demokrat Parti Meclis grupu bugün saat 15 de toplanmıştır.Bugünkü toplantı 15 dakika sürerek grupun en kısa toplantılarından birini fee* til *»tmi«sHr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Mücadeleyi Patrik Athonagoras kazandı Rum Ortodoks Patrikhanesi ildeki ihtilâfın dün halledilmesi beklenirken,tahminlerin hilâfına olarak anlaşmazlık son haddini bulmuş,neticede Patrik Athenagoras'a m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Okumakla güçlük çeken çocuklar Yüzlerce öğretmenin katıldığı seminer bugün bitiyor İlkokul talebelerinin okumadaki müşküllerinin halli mevzuunda öğretmenler için 17 haziranda Fen Fakültesinde tertib e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • VTAKV3MDEN g& YAPRAK Meslek hakkında Rus istilâsı altında inleyen Doğu Alraanyada bir gazetenin yazı işleri müdürü bir hatâ yüzünden Komünist mahkeme kararı ile beş sene hapse mahkûm olmuş.Buna dair o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • KISA HABERLER ic Dün öğleden sonra Maarif Müdürü Hayrullah Ors,Müdür Yardımcısı Nevzat Yücel,il izci Kurulu Başkanı Rıza Bediz ve ilköğretim Teftiş Şefi Siyret istemi,önümüzdeki yıllarda aoıîacafc öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • POLİSTE Fatih'te Şair Fuzulî sokağında oturan Ayşe adında bir kadın,çocuk meselesi yüzünden çıkan bir kavga sonunda aynı sokakta ikamet eden Seher adında bir kadını başından taşla yaralamıştıric Sirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Irak Başvekili seyahatini şimdilik tehir etti Yaz tatilini geçirmek üzere şehrimize gelmesi beklenen Irak Başvekili Arşad El Omerin ziyaretini tehir ettiği öğrenilmiştir.Bu hususta kendisiyle görüştüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • HİCRÎ 1373 22 Şevval Çarşamba 23 Haziran 1954 RUMİ 1370 10 Haziran VAKİT VASATİ EZANİ GUnes İkindi Akşam Yatsı 4.29 12.16 16.17 19.45 21.49 8.44 4.31 8.32 12.00 2.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Dün vukubulan otomobil kazaları Kadıköyde oturan Müyesser Raci adında bir kadın,istasyon caddesinde Hüseyin adında bir şoförün idaresindeki taksinin sademesine maruz kalmış ve kaza sonunda ağır surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • öğretmenlerin gezileri programlı şekle sokuldu Dün Millî Eğitim Müdürlüğünde öğleden sonra öğretmenler ve ilk öğretim müfettişlerinin iştirakile bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda,Maarif Müdürlüğü ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Cankurtaran Merkezleri Talimatnamesi değişiyor Halen yürürlükte olan cankurtaran merkezleri talimatnamesinin,günün icaplarına göre tâdiline karar verilmiştir.Bu maksatla Belediye Sağlık İşleri Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Terfi eden Sağlık Teşkilatı memurları Şehrimiz muhtelif sağlık tesislerinden 6 Doktor,6 Hemşire,1 Eczacı,1 Ebe,l Sıhhat Memuru ve 1 Hemşire yardımcısı bir üst dereceye terfi etmişlerdir.Terfi edenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Türkiş Konfederasyonu 25 Haziranda toplanıyor Türkiye Türkis Konfederasyonu Yönetim Kurulu 25 haziranda Ankara'da toplanacaktır.Bu toplantıda İstanbul'dan mebus seçilen başkan Naci Kurt'tan açılan baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Brezilyaya Amerika tarafından buğday satılıyor Brezilya hükümetinin buğday ithal etmek için açtığı beynelmilel münakaşa,Amerikan firmaları üzerinde kalmıştır.Amerikalılar,Türk firmalarının teklifi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Gülhane Parkına otobüs seferleri İ.E.T.T.İdaresi.Bahar ve Çiçek bayramı münasebetiyle Gülhane parkı ile Taksim arasmda her yarım saatte bir olmak üzere iş günleri saat 24 e kadar,Cumartesi ve Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Gümrüklerde bol miktarda kahve bulunduğu görüldü Gümrükte bulunan kahvelerini çeşitli sebeplerle iki aydır gümrükten çıkaramamış bulunan tacirler için Gümrük Vekâleti yeni bir karar almıştır.Bu karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • HAiı 111H 2#£ııjl Telefon Başmüdürlüğünden bir rica Taksimde Lamartin caddesinde 46/5 sayılı Eren apartmanında oturan okuyucumuz Selâhattin Demirci'den aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Seksen kauçuk iabrikası çalışamaz hale geldi Dün toplantıda sanayicileı yana yakıla,acıklı Şehrimizde bulunan Sanayi Umum Müdürü Ahmet Cemil Conk,dün saat 15 de Ticaret Odasında sanayicilerle bir topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Sıcakların artması üzerine intihar vakaları çoğaldı Son günlerde şehrimizdeki intihar ve intihara teşebbüs hâdiseleri nazarı,dikkati celbedecçk kadar çoğalmış ve 21 mayıstan 21 haziran gününe kadar Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Karısı ile ortağından şikayet eden tacir Ahmet Haşhaş admda bir tacir karısı Nâzife ile ortağı Abdülfettah aleyhine bir dâva açmış ve ikisinin bir olarak kendisini zehirlemek istediklerini iddia etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Sardalya balığından ve pastadan zehirlendiler Gıda maddelerinden zehirlenenlere sık sık tesadüf edilmekte ve her nevi yiyecek maddesi satan dükkânların daha sıkı bir şekilde kontrolü istenmektedir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • tş ve tşçi Bulma Kurumuna telefon verildi İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünün Tophane,Lüleciler caddesinde yeni yaptırdığı binaya telefon verilmiştir,iş ve işçi arayanların istifade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • İğfal ve kız kaçırma hadiselerine el kondu Müddeiumumilik üç iğfal ve kız kaçırma hâdisesine el koymuştur,iddiaya göre,Rami'de oturan Tahsin Ünal' admda bir genç,aynı semtte oturan Senal Nesrin admda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Hastalıklı seyyar satıcılar Piyasamızda meyva ve sebzecilerin fahiş kârla satış yapmalarını önlemek gayesiyle Belediye İktisat Müdürlüğü murakıplarından maada,Meyvacılar Derneği İdare Kurulu üyeleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • İthalat için kırk beş milyon liralık tahsis Ticaret Vekâleti ithalât için yeniden 45 milyon liralık tahsisat ayırmıştır.Ayrıca,Marchal yardımından faydalanılarak 4,5 milyon dolarlık çeşitli malzeme it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Dün Boğaz'da sis yüzünden seferler aksadı Dün sabah Boğazın bilhassa yukarı kısımları kesif bir sis tabakasıyla örtülmüştür.Sis sebebiyle,saat 6,40 da Paşabahçeden Yeniköye,saat 7 de de Yeniköyden,Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Almanya'dan alacakları olanlara paraları veriliyor Merkez Bankasında Bloke tutulmakta olan Almanyadan alınacak paralar meselesi halledilmiş bulunmaktadır.Bu hususta dün kendisiyle görüştüğümüz alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Meyva fiatları yükseldi Halde yapılan sebze ve meyva satış Hatlarında herhangi bir istikrar görülememektedir.Bugün,düne nazaran kayısı,Yarımca kirazı,şeftali,dolmalık biber fiatlarında yükselişler kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Traktör bakımı kursları sona erdi Ziraat Müdürlüğünce 2 nisanda açılan «Traktör Bakımı» kursları sona ermiştir.44 köyde faaliyette bulunan kursları,4920 çiftçi alâka ile takip etmiştir.Kurslarda öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Şeker darlığı,şekerli maddelere tesir etti Toz şeker stoklarının bitmesini fırsat sayan bir kısım esnaf,kesme şekeri de karaborsa metaı haline getirmiştir.Şehrin bir kısım semtlerinde şeker bulunamaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Mülk sahipleri itham ediliyor Tacirler Derneği:«Hava parası unutulmadı!diyor Ticarethane kiralarının serbest bırakılıp bırakılmayacağı hususu,mülk sahipleri ile tacirler arasında münakaşa mevzuu halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarih!Roman 174 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Ahmet Reis:Şeytan kızın erkekliği üzerinde,kızdırmağa gelmez dedi Ağaçlığın arasından Ahmet reis çıktı.Neşeliydi,doğruca gelip,Nergisin yanma otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Mürefte gazı bütün evlere verilebiliyor Mürefte yeraltı tabiî gazlerinin şehrimize nakledilmesi için hazırlıklara başlanmış ve bu maksatla bir şirket kurulmuştur.Şirket şimdilik 300 bin lira sermaye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Ticaret Odasından verilen menşe şahadetnameleri Dün şehrimiz Ticaret Odasından verilen menşe şahadetnamelerine göre,muhtelif memleketlere 281 bin 221 liralık tiftik keçi kılı,küsbe,koyun derisi,çiroz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Fatma Tatarî'niıı damadı mahkûm oluyor Annesini ölümle tehdit etmek suçundan Adliyeye verilmiş olan Fatma Tatarînin damadı Uğur Terzioğlunun duruşmasma dün 8 inci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Jandarmalara hücum edenler yakalandılar Evvelki gece Ramide bir hâdise olmuş ve üc jandarma eri beş altı kişinin tecavüzüne maruz kalmıştır.Selim Tandır admda biri bu semtte Keçisuyu mevkiinde bir gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Fakat,şimdiki şartlar altında yapabileceğimiz en akıllı iş kepengi indirmekten ibarettir.Frederic bütün bu sözlerin boşuna söylendiğini Fallet'nin her ne pahasına olursa olsun gazeteyi kapatırı ıyacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1954
  • Cemiuel KONGRE Haliç Gençlik Kulübünün senelik kongresi,26 Haziran saat 21 de C.H.P.Fener İlçesi salonunda yapılacaktır.KONFERANS Hikayeci Afif Yesari tarafından yarın saat 18.20 de istanbul Radyosund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Avrupa'daki Amerikan hava gücü arttırılıyor İki Amerikan hava grupunun daha Avrupa'ya sevkedileceği bildirildi Wiesbaden,22 AP)Birleşik Amerika hava kuvvetleri başkomutanı,Avrupa bölgesindeki gücünü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Şehir Meclisinin dünkü toplantısı münakaşalı geçti Gökay Ortaköy Kuruçeşme yolundaki korulukların kesilmiyeceğini kati surette bildirdi Şehir Umumî Meclisi haziran devresi toplantılarına dün de saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Müşteri için çalışmanın en büyük MÜKÂFATI Sekizinci kuruluş yılı basında 100.000.000 lira olan mevduatın Dokuzuncu kuruluş yılı ¦ortalarında 200.000.000 liraya ve Onuncu yılın ortalarında 18 Haziran 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Atomla çalışan yolcu gemisi Washington,22 USIS)Atomla müteharrik Amerikan denizaltısı Nautilus'dan elde edilen bilginin,atom enerjisinin endüstriye tatbikinde olduğu kadar Okyanus'ta seyredecek yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Hakikî mermi ile yapılan tatbikat Dün saat 10 da Ankara'da Hüseyingazi ve Karaburçak köyleri civarında,20 kasım 1950 tarihinde Kunuri savaşlarında şehit düşen teğmen Nedim Tugaltay'a ithafen 28 inci t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Milli Takımımız bugün ikinci defa Almanya ile karşılaşıyor [Baştarafı 1 incide] karşısında ne netice alacağımız en fazla bizleri alâkadar ettiği için burada bulunan 300 400 kadar Türk Zürich'te takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Hizmei Dışı Gemilerin Satışı Maliye Vekâletinden)Muhammen bedeli Muvak-Bulunduğu kat mahal ve teminat mevki ihale tarihi Saat Parti Geminin No.adı 1 Dumlupınar 151.697.8.834.85 Gölcük ile Ka-16/7/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Dost Libya Başvekili dün Harb Okulunu ziyaret etti rBaştarafı 1 incide] Bu okul Atatürk gibi dünyanın hayran olduğu bir kumandan,bir siyaset ve iktisat adamı yetiştirmiştir.Ümit ederim ki daha da böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Guatemala'da çarpışmalar dün başladı rBaştarafı 1 incide] kuvvetlerin âsilerle Gualan'da karşılaştıkları ve kısa bir muharebeden sonra müstevlinin kasabadan çıkarıldığı bildirilmektedir.Gualan demiryo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Kızıl Çin Başvekili Nehru ve Mendes ile buluşuyor Berne ve Yeni Delhi'deki mü* zakerelerde Hindicini ve Kore meseleleri ele alınacak Cenevre,22 AA.Güvenilir bir kaynaktan öğrenildiğine göre,Mendes Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • İki yüz elli kişi,düğün yemeğinden zehirlendi Londra,22 TÜRKTEL)Salford'ta yapılan büyük bir düğün merasimine iştirak eden 250 davetli,bir hayli yiyip içtikten sonra,sancılar içinde kıvranmağa başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Yedi kişilik bir uçak dağa çarptı Nairobi,22 A.A.İngiltere Kraliyet Hava Yollarına R.A.F.ait Dakota tipi iki motorlu bir taşıt uçağı Nairobi'nin 20 kilometre uzağındaki bir tepeye çarparak parçalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Kıbrıs ve Yunanistan Stefanopulos,Yunanistan'ın kararının kati olduğunu tekrarladı Atina,22 TÜRKTEL)Yunanistan Hariciye Vekili Stefanopulos,New-York'ta çıkan Etnikos Kiriks gazetesi muhabirine verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Amerika,Almanya ile bir muahede aktediyor Hazırlık müzakerelerinin Başvekil Adenauer İle Amerikan Yüksek Komiseri arasında resmen başladığı bildiriliyor Bonn,22 TURKTEL)Hükümet çevreleri ile yakın alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • 935 doğumlu eratın yoklaması başlıyor Mükellefler yoklamaları sırasında radyoskopi muayenesine tabi tutulacak Ankara,22 T.H.A.985 doğumlu erat ile bunlarla işleme tabi mükelleflerin son yoklamaları 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • izmirde büyük bir meydan kavgası oldu [Baştarafı 1 incide] girdiğini şikâyet etmiştir.Hâdise mahalline gelen 6 koruma bekçisi tarlalarda bulunan hayvanları çıkarıp götürmek istedikleri sırada,hayvan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı [Baştarafı 1 incide] alâkalı vekillerin bulunmayışından dolayı görüşülememiştir.Gündemde bulunan sözlü sorulardan en mühimi İzmir Mebusu Pertev Arat'ın siyaset yapan memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • 0;uçak Pasifiği duraksız geçti Tokyo,22 AA.b.b.47 Stratojet tipi üç Amerikan bombardıman uçağı Los Angeles'ten kalkarak Pasifiği duraksız uçuşla geçtikten sonra bugün Tokyo yakınında bir alana inmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Bir Rus kaptanının küstahlığı İzmir,21 MİLLİYET)Fuardaki pavyonlar için eşya getiren bir Rus gemisinin gayri nizamî bir Türk bayrağını direğine çektiği görülmüş ve halk bu durumdan ilgilileri haberdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • İhtikâr ve pahalılığı önliyecek yeni tedbirler f Bastarafı 1 incide] Şehrimizde bulunan Türkiye Ticaret,Sanayi Odaları ve Borsaları Başkanı Üzeyir Avunduk,piyasadaki ticarî buhran ve asgarî kâr hadler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Tabancı Sermaye kanunu tatbikatı Ankara,22 AA.İlgililerden aldığımız malûmata göre,yabana sermaye mevzuunda 1951 ağustosunda meriyete giren 5821 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu 2,5 senelik müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Seçim Kanununda yapılacak tadilât TBaştarafı 1 incidel leden sonra olmak üzere iki toplantı yapan Anayasa Korniş-j yonunda teklif edilen tasannm sadece birinci maddesi görüşülmüştür.Otuz kadar milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Başvekilin rahatsızlığı TBaştarafı 1 incide!tedavi etmek üzere tanınmış dişçilerden Sami Günzberk bugün uçakla Istanbuldan şehrimize gelmiştir.Diğer taraftan,Başvekilin Ağustos ayında İtalya'ya,Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Güzellik Kraliçeliği seçiminde ihtilâf [Baştarafı 1 incide] dul olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.Bu şartlar altında Christel Schaak'ın Avrupa güzeli unvanını muhafaza edebilmesi mümkün değildir.Çünkü büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Afyon satanların sayısı artıyor [Baştarafı 1 incide] bahsedilen bazı uyuşturucu madde imalcisi,kanunun kazançlarına sed çekmesi karşısında iflâs durumuna düşmüş,gayri meşru bir şekilde sahip oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • İzmir'e Hambug'tan maymun getirtiliyor İzmir,22 T.H.A.Kültürpark Hayvanat Bahçesi için bu yüki fuar sezonuna kadar yetiştirilmek üzere Hamburg Hayvanat Bahçesin* den bir miktar maymun alındılı bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Truman'm kızı sahneye çıktı Mountain Home,22 AP)Etki Cumhurbaşkanı Harry Truman'm kızı Margaret Truman dün gece Pocono tiyatrosunda ilk defa sahneye çıkmış v* bir Avrupa seyahatinde pek kısa süren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • izmirde genel ev kadınları sendika kurmak istiyor İzmir,21 MİLLİYET)Şehrimizdeki Genelev kadınları bir sendika kurmak üzere faaliyete geçmişlerdir.Bunlar,İş Kanununun işçiye müteallik maddesini kendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • İzmit yolunda çirkin bir hâdise Adapazarı,22 ANKA)Bugün izmit'ten şehrimize gelen haberlere göre,izmit'ten istanbul'a gitmekte olan ve içerisinde Atatürkün kız kardeşi Makbule Atadan ile Mareşal Fevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Şehrimizde de sunî bir ekmek buhranı yaratılmak isteniyor [Baştarafı 1 incide] edilerek fiatlarda bir artış temini için yapılmaktadır.Fırıncıların muhtelif şekilde tatbik ettikleri bu usuller arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1954
  • Konya'da ekmek sıkıntısı Konya 22 MİLLİYET)Şehrimizde yine bir kaç gündenberi ekmekler az çıkarılmaya başlandı.Buna sebep fırıncıların ekmeğe zam istemiş olmalarıdır.Bu arada fırıncılar Belediyeye mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Açık Eksiltme İnşaat İlânı Devlet Orman işletmesi Orhaneli Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Büyükorhan bölgesinin Büyükorhan nahiyesi içinde Harmancık bölgesinin Harmancık nahiyesinde Karıncalı bölgesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • M.M.V.1.No.I u Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yicekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • İsviçre hattıüstüva memleketi gibi sıcaktan yanıyor!Şampiyonluk maçları ve öldürücü sıcak!Şimdilik istirahatte olan takımlar 30 derece sıcakta maç yapacaklar İ:T-S$ Brezilyalılar halkı selâmlıyorlar.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • İstanbul Bayanlar Muhteliti ilk antrenmanını dün yaptı 4 temmuz günü Mithatpaşa stadında tertiplenen büyük spor festivalinde,memleketimizde ilk defa olarak bir bayanlar arası futbol karşılaşması da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Bir Habeş futbol takımı,Yunanistan'a gidiyor Atina,22 T.HA.Bildirildiğine göre,bir Habeş Futbol takımı yakında Atinaya gelerek muhtelif karşılaşmalar yapacıktır.Habeş takımı Panionios ve Yunan askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Hamilton RtiwJ Kupası Satranç Turnuvası ı Buenos Aires,22 SHA)Arjantin satranç federasyonu dün yaptığı açıklamada,1 ve 26 eylül tarihleri arasında yapılacak olan Hamilton Russel kupası beynelmilel sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Rus kürekçileri Londra'da Londra,22 SHA)Sovyet Rusya kürek ekibi,dün uçakla faıınyı gelmiş ve derhal antrenmanlarına başlamıştır.Rus kürekçileri,Beynelmilel Henley Royal kürek müsabakalarına tarihte İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • BUUtml m ıı ıi ABONE ŞARTLARI ir.Kr.Senelik «S Altı aylık 22 50 Uç aylık U «0 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARİ S «e S fined sayfa aant 4 T.L.4 üncü sayfa aant.2.50 TA.Banl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkcesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • KAYIP Alemdar nüfus memurluğundan aldığım nüfus cüzdanımı zayi ettinu.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ahmet Cevdet oğlu SUleyman Şevki Atasafun 1339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Dsi Umum Müdürlüğünden Demirköprü,Kemer ve Hirfanlı barajları muhasebe servislerinde yevmiye ile çalıştırılmak üzere Yük sek Ticaret ve İktisat Fakültesi mezunlarına ihtiyaç vardıristeklilerin Barajla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Gayrı Menkul Satış İlânı İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan Borca karşılık merhun olup tamamına bilirkişi tarafından 125.000 lira kıymet takdir edilen ve vâki itiraz üzerine mercice 150.000 lira kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden:1 Yukarı mahallâtta yeniden yaptırılacak 25.000.00 lira keşif bedelli kaldırım işi 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminatı 1875.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Kaplan Alınacak 1.ci Ordu Müfettişliğinden Harbiye Ordu deniz motörü için 788 sayılı Memurin Kanunundaki şartları haiz bir kaptan alınacaktır.Azamî ücret brüt)300 lira olup smavda göstereceği başarıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Temel İnşaatı I.E.T.T.işletmelerinden:1 Keşif bedeli 95.089.37 lira olan Kurbağalıdere Gazhanesinde yeni tesis edilecek fırın baterisinin temellerinin inşası 5/7/954 Pazartesi günü saat 11 de kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Sivas As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından:Askeriyenin ihtiyacı için Sivasta teslim,aşağıda cins,miktar ve tahmin bedelleri yazılı yedi kalem yaş sebze alınacaktır.Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Taze kabak 25000 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Kars Cılavuz ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:Fiatı Tutarı Geçici teminatı Cinsi Miktarı Lira Krş.Lira Krş.Lira Krş.Sığır eti 15.000 Kg.2 00 30.000 00 2250 00 Koyun eti 9.000 Kg.2 80 25.000 00 1890 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle aşağıda cins ve miktarları yazılı makarna ve şehriye satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • tst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Malatya'da askeriyece gösterilecek bir yerde karargâh binası ve bir adet Nissen barakasının Demontajlı gösterilecek yere nakli ve çırada montaj inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Astsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • E33EEBŞ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo n 1 2 3 4 5 6 7 d 9 10 i 11 Soldan sağa:1 Kabahatsiz,Balkon.2 Dost,Kadın yemenisinde de bulunur.3 Ceriha çoğul)4 irade.5 Satış puslası mevcut değil iki kelime)6 Masset.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1954
  • ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Suzan Köktürk ve ismet Alparslan 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.30 Türküler Pl.14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4