Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • MECLİS EMEKLİ KANUNUNDA YAPILAN TADİLATI KABUL Eni Profesör,Yargıtay ve Danıştay üyeleri memurlar gibi 25 hizmet yılından sonra veya 60 yaşında tekaüt olacak Adalet Vekili kanunun tatbikatı hakkında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Adapazannia bir köye balık yağdı Adapazarı,21 TURKTEL)'Birkaç günden beri şehrimizde sağnak halinde yağmakta olan yağmurlar,dün hafiflemiştir.Şiddetli yağmurlarla birlikte şehrimize 8 kilometre mesafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • IHiMiuet Yakında mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor Gazetemiz yeni tesislerinde 4 renkli ve 8,10,12 ve 16 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,önümüzdeki munderecat 10,12,16 ve fevkalade 10 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Amerika kıtasının yegâne komünist devleti olan Guatemala'nın Reisicumhuru Arbenz,iktidarının son günlerini yaşamaktadır.Kızılların idareyi ele alması üzerine Hondurasa sığınan Albay Castillo,evvelki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Guatemala' da harp kati bir safhaya giriyor Kurtuluş Ordusu Kumandanlığı zaferin 48 saat içinde kazanılacağını bildirdi Tegucigalpa,Honduras)21 A.A.Guatemalaya yayılmakta olan komünist aleyhtarı kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Urfa Diyarbakır yolunda feci kaza Diyarbakır,21 Milliyet)Bugün Urfa Diyarbakır yolunda feci bir jeep kazası olmuştur.Şoför Halil Yurdasever idaresindeki bir jeep ile Urfadan şehrimize gelmekte olan Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Bannister' in rekoru kırıliı Avustralyalı bir atlet,1 mili 3 4akika 58 saniyede ikoştu Turku,Finlandiya)21 AP)Avustralyalı yarı mukavemet koşucusu John Landy,bugün burada yapılan bir Atletizm müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • YENİ SURİYE ELÇİSİ Birkaç gün önce şehrimize gelmiş olan yeni Suriye Elçisi Emir Kâzım Cezayirli dün bir basın toplantısı tertip etmiş ve iki memleket arasındaki dostluğun takviyesine çalışacağını söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Komünist denemeleri Komünistlerin Amerikada bir köprübaşı kurmak tesebbv i her defasında akamete uğramıştır.Arjantin ve Meksika'daki gayretleri bir hiçle neticelendi.i- ır sene evvel İngiliz Guyane'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Bir müddetten beri şehrimizde temsiller veren Apollo sirkinin topçusu Paulo istanbulun popüler simalarından biri olmuştur.Yukardakl resim Paulo'yu bir mağazadan aldığı toplar başında ve elinde olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • FİFAnın yeni başkanı seçildi Belçikalı Reymond Seeldrayers başkan oldu.Jules Rimet'e fahrî başkanlık verildi Bern,21 AP)69 yaşındaki Belçikalı bir futbol idarecisi,Reymond Seeldrasyers bugün Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Millî Takımımız Almanya ile yarın tekrar karşılaşıyor Sekizler grupuna girmek için yapılacak baraj maçı Zürich'te oynanacak.Takımımız dün istirahat etti Cenevre 21 Husus!muhabi-cağız.Yine baraj maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Misafir Libya Başvekili ve diğer vekiller Ankara da karşılanırken Libya Başvekili dün sabah uçakla Ankaraya geldi Misafir Başvekille beraber gelen Hariciye ve Maliye Vekillerile müzakerelere bugün baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Bir Mısır gemisi Kızıl denizde battı Geminin kaptanı boğuldu,mürettebat kurtuldu Kahire,21 A.A.«Karnak» adındaki Mısır yük gemisi Kızıl denizde Ebu Zenima limanı civarında kayalara çarptıktan sonra ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Öpüşmek insanın iştahını açıyormuş Melburn,21 REUTER)Buradaki İtalyan lokantasının yakışıklı şef garsonu Cloudio Magris'e göre yemek esnasmda öpüşmek insanın iştahını açtığı gibi hazme de yardım etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • M.aa MÜZİKLİ DEFILE Eskişehir Kız Enstitüsü evvelki gün müzikli bir moda defilesi tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • İsveç'le bunaltıcı sıcaklar Stockholm,21 AA.İsveç'te iki günden beri görülmemiş bir sıcak hüküm sürmektedir.Bu sabah ısı gölgede 28 derece idi.Bu rakam isveç'te haziran ayı içinde bir rekor teşkil etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Gülhane Parkında gündüzleri yol lan temizliyen belediye ameleleri,parkı gezenler için ayrı bir eğlence mevzuu olmaktadır.Şehrin en ucuz eğlence yeri:Gülhane Parkı Birçok eğlence imkânlariyle dolu olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • Üç ay sonra cinayet olduğu anlaşılan hâdise Otomobilde intihar ettiği sanılan Ferit Giritli'nin,bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı intihar olduğuna kanaat getirilen bir ölüm hâdisesinin,tecrübeli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1954
  • fcTT/witfffifmTn:Bugün şehrimizde havanın umumiyetle az bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvet te eseceği,tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • POLİSTE •k Ortaköy'de Muallim Naci caddesinde 101 numarada oturan Necati Yılancı,komşusu Ruşen Beyduman'ı,küçük bir meseleden dolayı bıçakla kalçasından yaarlamış ve yakalanmıştır.Yaralı tedavi altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • KISA HABERLER •k Hâlen Amerika'da yük boşaltmaka olan Denizcilik Bankasının Yozgat e Çoruh şilepleri.Şilepçilik işletmesine yapılan müracaatlar üzerine Ame-¦ka'ya iki sefer daha yapacaktır.Bu ususta g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • İşine müdahale ettiği için dövüştü Floryada cereyan eden garip bir hâdise Adliyeye intikal etmiştir.}eniz Hastahanesinde makinist olaak çalışan Bayram Mergül adınca birinin otomobili Floryada,Havuzlub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • HİCRÎ 1373 21 Şevval Sah 22 Haziran 1954 bum!1370 9 Haziran VAKİT VASATÎ EZANÎ fit 4.29 12.16 16.17 8.44 4.31 8.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Bettina,müthiş bir sıcaklığın vücudunu sardığını hissetti.Lüksemburg önlerine gelmişlerdi.Madame Bourgerie'nin evini bulabilmesi için takip edeceği yolları Maurice'e tarif etti.Meğer,insan,ufak bazı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Cemiuet KONGRELER Türk Film Dostları Derneğinin senelik kongresi.28 Haziran günü saat 14 te Taksim SıraselvUer caddesinde 45/2 No.lu binada yapılacaktır.Kongre,ekseriyet olmadığı takdirde 3.7.954 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Dayısı çocuğun ölümüne sebep oldu Mercan'da Tacirhane sokağında 23 numarada oturan Cer Çeker adım da bir kadının,20 günlük çocuğu* dün sabaha karşı ölmüştür.Hâdiseyi müteakip Cer,polise müracaat edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Taskebabini beğenmediği için karısını dövdü Şehzadebaşında,Molla Hüsrev mahallesinde,Kilise sokağında 6 numaralı evde oturan Hayriye Güneş adında genç bir kadın,Müddeiumumiliğe müracaat ederek kocasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • İntihara teşebbüs vakaları son günlerde arttı Sirk^-ue giriş gümrüğünde memur olarak çalışan Nurettin Koran evvelki gece Apollo sirkinden dönerken,bir sinir buhranı sonunda kendisini tabanc-ile yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Son günlerde bıçak taşıyanlar yeniden arttı Son günlerde bıçak ve şiş taşımaya başlayanların fazlalaştığı müşahede edilmiş,arama tarama faaliyetine hız verilmiştir.Dün de üzerinde iki bıçak taşıyan Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Beynelmilel sergilere iştirakimize karar verildi Yerli mahsullerimizi yabancı piyasalara tanıtmak maksadiyle reklâm ve propaganda işlerine önem verilmesi kararlaştırılmış ve harekete geçilmiştir.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Çanakkale'ye şehitliklerin imarı için heyet gidiyor Şehitlikleri İmar cemiyeti,Çanakkaledeki şehitlikleri,bilhassa Hastahanebayırı şehitliğinin imârını ele almıştır.Bu maksatla yarın Cemiyet Reisi San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Mürefte'den İstanbul'a gaz şevki için anlaşma Mürefte yeraltı tabiî gazlarının İstanbula şevki hususunda bir Amerikan firmasile Ankarada yapılan anlaşmanın imzalanmasında hazır bulunan E.T.T.Umum Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Ticaret filomuza iltihak edecek olan yeni gemiler Denizcilik Bankası Umum Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre,şüepçilik işletmesi hesabma yeniden 10 parça geminin siparişi gerekli çalışmalara başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Tahvilat satışlarında fiat yükselişi var Kambiyo Borsasında satışlar hararetlenmiştir.Bilhassa devlet tahvillerine olan taleplerin arttığı dikkati çekmektedir.Bunun neticesinde yüzde 5 faizli 1951 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Avrupa'ya giden yağh tohum heyeti döndü Avrupa Hububat ve Yağlı Tohumlar ihracatçıları Derneğinin Paris'teki son toplantısına katılan Türk heyeti,dün şehrimize dönmüş tür.Kendisiyle görüştüğümüz bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Yakında ithalat için tahsis müsaadesine geçiliyor Piyasada bulunamıyan sanayi ham maddeleri cinslerinin tesbiti hususunda yapılan çalışmalar devam etmektedir.Bu maksatla şehrimize gelmiş olan Sanayi U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Naboland aleyhine açılan davanın duruşması istanbul Barosu avukatlarından Necmettin Alkan,Dumlupınar denizaltısmda şehit düşenlerden yedisinin ailesi adına harekete geçmiş ve Naboland acentası aleyhin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Şehirdeki dolmuş durağı sayısı arttırılıyor Şehirdeki mevcut 40 dolmuş durağının 120 ye çıkarılmasına karar verilmiştir.Bu maksatla,Emniyet 6 ncı Şube Müdürlü iü ve Şoförler Cemiyeti temsilcilerinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Pazar günü çalıştıkları için mahkemeye verildiler Küçükpazarda dükkânı olan Bekir Köylü adında bir terzi ile Eminönü civarında atölyesi olan Niyazi Demircan adında başka bir terzinin pazar günü de çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Cesedi şüpheli görülerek Adlî Tıbba kaldırıldı Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Aksarayda,Molla Aşkı sokağında oturan Ahmet Feyyaz Gürdağ adında bir gencin iki günden beri ortal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Yolların ağaçlandırılması ULUNAY Eir ajans haberine göre Karayolları Umum Müdürlüğü yolların ağaçlandırılarak güzelleştirilmesi hususunda faaliyet göstermekte imiş.Şimdilik Pamukova,Konya,Cihanbeyli,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Piyasaya,ihtiyacı kadar buz çıkarmağa çalışılıyor Son günlerde şehrimizde yeniden buz sıkıntısı başgöstermiş ve bu sebeple buz satış yerlerinde izdiham fazlalaşmıştır.Durumun,sıcakların artmasından ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Duvardan düşüp bir müddet sonra hastahanede öldü Samatya'da Derviş Mehmet sokağında 21 numarada oturan Hakkı admda 70 yaşında bir adam,evinin duvarını yaparken,bir kriz neticesinde muvazenesini kaybed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Yugoslavyalı bir ressam sergi açtı Yugoslavyanın tanınmış ressamlarından Enver Krupiç,dün Fransız Konsolosluğu salonlarında 25 eserlik bir senri aç-uştır.Aslen Müslüman olan Enver Krupiç 1952 de Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Beş metropolit Sen Sinod toplantılarına giriyorlar Rum Ortodoks Patrikhanesindeki ihtilâf hal yoluna girmek üzeredir.Patrik Athenagoras'ın Sen Sinod Meclisinde bulunan Enez ve Bergama Metropolitlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Dün 923 turist geldi İngiliz bandıralı cChusan» yolcu gemisi evvelki gece 923 turistle limanımıza gelmiştir.Çoğu ingiliz olan turistler dün Istanbulun tarihi yerlerini gezmişlerdir.Chusan yolcu gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Su inkıtaının sebeplerini tetkike mütehassıs geldi Şehirde zaman zaman vukubulan su kesilmesinin sebepleri üzerinde araştırmalara devam edilmektedir.Sular İdaresi bu mevzudaki tetkiklerinde son ve kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Denizde boğulma vak'alan çoğaldı önleyici tedbirlerin kifayetsiz olduğu anlaşıldı Deniz mevsimi ile birlikte boğulma vakaları da başlamıştır.Beyoğlu işçi Sigortaları Kurumu Şubesinde çalışan Mehmet Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Bir çocuk,beyni parçalanarak can verdi Üsküdarda Rumi Mehmet mahallesinde Çeşmeî Cedit sokumda 5 numarada oturan Kibar Şenel adında 10 yaşında bir kız çocuğu,evin penceresi önünden gül toplarken muvaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Merdiveııköy İlkokulunun temeli atıldı Merdivenköy ilkokulunun temeli dün merasimle atılmıştır.Bir sene zarfında tamamlanacak ve 160 bin liraya çıkacak olan bu ilk okul,9 dershaneyi ihtiva edecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Sulh Kervanı Sergisi,Taksim Gezisinde açılıyor Nato Sulh Kervanı Sergisi,bu sene de Taksim gezisinde açılacaktır.İlgililer,bu hususta hazırlıklara başlamıştır.Sergi,18 vilâyetimizde daha açılarak halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Kahve fiatının yükseleceğinden korkuluyor Alâkalılar tarafından verilen malûmata nazaran,Yeni Gümrük Tarifeleri Kanununun tatbikinden evvel ithal edilmiş olan kahvelerin stokları tükenmiştir.Şimdiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • İstanbul Limanının bir haftalık faaliyeti Son bir hafta zarfında İstanbul limanına 27 si Türk bandıralı olmak üzere 50 gemi gelmiş ve 22.038 ton yük tahliye edilmiştir.Gelen mallar arasmda kereste,çim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Köprünün tamiratı hızla devam ediyor Karaköy köprüsünün tamirine büyük bir hızla devam edilmektedir.Köprünün halen açılıp kapanan kısmında esas taşıyıcı demir kirişlerdeki bozukluklarla ayna saçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • HALKIN SESİ Kapalı şişelerdeki sular ve içindekiler Belediye Sağlık Müdürlüğü murakabe teşkilâtının kifayetsiz oluşu bir kısım fırsat-düşkünlerinin hileli yollara sapmalarına vesile olmaktadır.Bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Zeytinyağı fiatları gittikçe yükseliyor Zeytinyağı fiatları devamlı olarak yükselmektedir.Anadolu'nun,şehrimiz piyasasından külliyetli miktarda mal çekmesi duruma sebep olarak gösterilmektedir.Hâlen 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Şehrin asayişi için yeniden tedbir alındı Büyükada,Sarıyer ve Kadıköy semtlerinde her gece dörder atlı polisin ana caddelerde devriye gezmeleri kararlaştı Şehrimiz Emniyet Müdürlüğü,şehrin asayişi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Motorlu vasıtaların fenni muayeneleri başlıyor Motorlu kara nakil vasıtalarının yıllık muayenelerine 1 temmuzda başlanacaktır,istanbul cihetindeki vasıtalar Spor ve Sergi Sarayı önünde,Anadolu yakasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Yağlı tohumların Hatları da yükseliyor Ticaret Borsasında-muhtelif mallar üzerinde yapılmakta olan alivre satışlar hararetli bir devreye girmişti?Bilhassa Hatların mevsim için yüksek oluşu dikkati çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Hergün on vagon şeker getiriliyor Ayrıca,bugün kesme şeker tahsisi de yapılıyor Bazı tacirlerin stok yapmak ve şehrimizde bir şeker buhranı yaratmak istemeleri üzerine,alâkalılarca yeniden bazı tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Bir günde şehirde on vesait kazası oldu Orhan Bozkurt'un idaresindeki 1252 plâkalı hususî otobomille,şoför Mustafa Yıldırım'ın idaresindeki 12350 plâkalı taksi,Kartal'da içmeler mevkiinde,fazla sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Şehirde olan üç yankesicilik hadisesinin failleri bulunamadı Fatih'te Sinanağa'da Astar sokağında 6 numarada oturan Basri Caferoğlu,adliye binasının önünde otobüs beklerken 1050 lirasını yankesicilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Bendlerde dolaşırken hali şüpheli görülüp yakalandı Ali Uçkun adında biri,Sarıyerde Bendler m-kiinde şüpheli bir vaziyette dolaşırken,jandarma devriyeleri tarafından çevrilmiştir.Hüviyet cüzdanını ibr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Bira darlığının sun'î olduğu iddia ediliyor Havaların ısınması ve halkın biraya karşı fazla rağbet göstermesi yüzünden son günlerde şehirde bir bira darlığı başgöstermiş bulunduğunu yazmıştık.Dün kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1954
  • Tarihî Roman 173 yazan:Kemal SAMANCIGIL Resul:"Ben şöyle bir dolaşayım,çoktandır gemileri görmedim,dedi Anahtarları üstündeyse,hücreleri aç,mahpusları çıkart,buraya getir!Dedi.Gemici koştu,Nergis ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.06.1954
  • HAZİRAN/1954 MİLLİYET SAYFA:3 Hindiçinî'de 500 kızıl esir Fransızların elinden kaçtı ietıninlı çetelerinin yardımıyla kampta isyan çıkaran esirlerin 100 tanesi kaçarken öldürüldü Saygon,21 AP)iyi habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • İstanbul Defterdarlığından:İstanbul,Galata,Rıhtım caddesi Sağlık Hanmda icrayi faaliyet eden Topser,Toprak ve Seramik Sanayii Türk Anonim Şirketinin 900.000)dokuz yüz bin liradan ibaret ortaklık serma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Kırkpmar güreşleri için 25 bin lira yardım yapıldı Ankara,21 T.HA.Her sene Kıkpınar'da yapılmakta olan an' anevî güreşler için bu sene de hükümet tarafından Edirne Belediyesine yardım yapılmıştır.Bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • PURO TUVALET SABUNU SAYESİNDE cazibesini v muhafaza 1 L edebilir i Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Şükran Özer 14.00 Küçük öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Mürşide Şener 14.45 Hafif şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Kartal Asliye Hukuk Hâkimliğinden 953/166 Davacılar Emine Çölük Kartal Soğanlık caddesi 19 numarada,Cemile Akkaya Kartal Harmanlık sokak 11 numarada,Hikmet Çeliköz Bostancı Yenikariye Ziverbeyyolu 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • hlUV J:W:1 8 9 10 11 Soldan sağa:1 Hedefe vuran iki kelime)2 Alın.KUşad et.3 Benlik,Fransa'nın meşhur sarayı.4 Talep et,Bayır aşağı.5 Kalben bağlan iki kelime)6 Kan,Ev çoğul)7 Derviş sopası,Büdu'nün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve II.sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Diyarbakır Hv.Grz.binaları yağmur oluklarının onarımı kapalı zarfla 14/7/954 Çarşamba saat 10 da Diyarbakır As.Sa.Al.Ko.da eksiltmesi yapılacaktır.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Milli basketbol takımı Avusturyaya gitti A ve genç millî basketbolcularımız Viyanada 2 millî ve 1 temsilî karşılaşma yapacaklar Avusturyada biri millî,diğeri temsilî iki karşılaşma yapacak olan basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğünden:Sayın Halka ve inhisar Maddeleri Satıcılarına İlân:Bir şişe biranın bayilerde perakende satış fiatı,35 kuruşu şişe depozitosu olmak üzere 80 kuruştur.Salon birasının satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Kapalı Eksiltme İlânı istanbul ili Bayındırlık Müdürlüğü 1 İstanbul Adalet Sarayı inşaatının ikmal edilen kısmındaki mahkeme salonlarında yapılacak sabit kürsü vesaire işi kapalı zarf usuliyle İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Giresun Belediyesinden:Dikmen menba sularının isaleye bağlanması işi 20)gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.İhale 2/7/954 Cuma günü saat 15 te Giresun Belediye Encümeninde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0istanbul Liman işletmesi Müdürlüğünden:Hasköy'de 64 No.lu anbarlama sahasmda elektrik tesisatı yaptırılacaktır,işin keşif bedeli 8.900 liradır.Bu işe ait şartname ve keşif cetv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Demirköy Kazası Nal Müdürlüğünden 1 Yapılacak iş:Merkez Demirköy hükümet konağının ikinci kişim onarımı işi 7.6.954 Pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Puskaş,Koscis,Ocwirk,Matthews,Baltazar,Boszik,Schiaffino,Mermans,Beara büyük alkış topluyorlar Dünya Kupasının şöhretli yıldızları kimlerdir L Macarların her maçta çok golle galip gelmesi Macar futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Eskrim Federasyonunun 1954 çalışma programı tespit edildi Ankara,21 Türkpres)Maarif Vekâleti Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Eskrim Federasyonu bölgeler için 954 faaliyet programım aşağıdaki şekilde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Belgrad boks karması geliyor Türkiye'de üç karşılaşma yapmak üzere Yugoslavya'nın Belgrad boks karması çarşamba günü şehrimize gelecektir.Yugoslavlar Türkiye'de Ankara,izmit ve istanbul'da,bu şehirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Valencia,İspanya futbol şampiyonu oldu Madrid,21 A.A.Dün 100.000 seyirci önünde Chamartin Stadyomunda yapılan maçta Valencia Barselona'yı 3—0 yenerek ispanya futbol şampiyonu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask dan As.Birliklerin ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 10800)on bin sekiz yüz kilo karpit kapalı zarfla satın alınacaktır,muhammen bedeli 15120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A As.ihtiyaç için Konya'da öğütülmek şartiyle 2600 ton sek* sen randımanlı un kapalı zarf usulü ile öğüttürülecektir.Muhammen iatı beher kilosu 1 bir kuruş,geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4