Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • c 0& W Türk-Yunan atletizm karşılaşması Türk Yunan Enterrasyonal Atletizm Bayramının ikinci yıl müsabakaları dün saat 17 de Mithatpaşa Stadında merasimle başladı.Jandarma bandosunun iştirakiyle yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Truman,mide sancısından sahneye sıkamadı Kansas City,19 AA.Harry Truman dün akşam,pek revaçta olan cCüll me Madam» piyesinde bizzat rcl almak istemişse de bir mide sancısı yüzünden eski başka-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Guatamala'da komünist rejimine karşı isyan çıktı Albay Castillo idaresindeki beş bin kişilik bir kuvvet Honduras'tan Guatemala'yı istilâya başladı Honduras,19 AP)Cumhurbaşkanı Jacobo Arbenz Guzman'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Balkan Askerî Paktı Temmuzda imzalanıyor Haziran sonunda Atina'da yapılacak toplantıda pakt metni hazırlanacak Ankara,19 TÜRKTEL)Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki askerî üçlü ittif aknamenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Vali Gökay'in basın toplantısı Beynelmilel Antialkolizm Teşkilâtının Stokholmdeki toplantısına davetli olarak iştirak eden' Vali Prof.Gökay,evvelki gece uçakla şehrimize dönmüştür.Vali Gökay,seyahat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Ekmeğe zam yapılmıyor Belediye Reis Muavini,un fiatlarında indirme yapılacağını bildirdi Büyük şehirlerdeki ekmek durumunu görüşmek üzere,Ankarada Ekonomi ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah'nm başkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • s:^imm H& ^Ûf*^ 78 KİŞİYLE MECBURÎ İNİŞ YAPAN UÇAK Geçenlerde içinde 78 kişi bulunan DC 4 tipi bir Amerikan nakliye uçağı motorunun ateş alması üzerine Oklahama'da bir nehir sahiline mecburî iniş yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Denizin dibinde 70 gemi bulundu Sydney,19 AP)Avustralyalı bir gemi kurtarma şirketi hesabına çabşan bir dalgıç bugün Rabaul körfezinde en az 70 gemi enkazı bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • DEFİLE Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Enstitüsünün senelik defilesi dün okulun konferans salonunda yapılmıştır.Enstitü talebeleri defilede muhtelif elbise ve tuvalet modelleri teşhir etmişlerdir.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Dıs Ticaret rejiminde değişiklik Yetkili makamlar,ancak aksayan tarafların tâdil edileceğini bildiriyor Ankara 1& MİLLİYET)Dış Ticaret Kararnamesinde görülen aksaklıkların giderilmesi hususundaki çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Yakında mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor Gazetemiz yeni tesislerinde 4 renkli ve 8,10,12 ve 16 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,önümüzdeki günlerde aranan ve zevkle okunan bir halk gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Bugün şehrimizde havanm umumiyetle az bulutlu geçeceği,rüzgârlarm orta kuvvet te eseceği,tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • omnium minim i Maç radyo ile yayınlanacak I İsviçre'de yapılmakta olan İ Dünya Kupası maçlarına iştirak İ eden millî futbol takımımızm ğ bugün Cenevre'de Güney Ko-re'ye karşı yapacağı maç An-kara ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Dünkü maçlar Avusturya Çekoslovakya'yı 5-0,Uruguay İskoçya'yı 7-0 yendi.Brezilya-Yugoslavya 1-1 berabere kaldı Bern 19 AA.A.P.RADYO)Dünya Şampiyonası 1-8 finalleri için bugün yapılan karşılaşmalar şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Millî Takımımız bugün Güney Kore ile karşılaşıyor Takımımızda küçük bir değişiklik yapılıyor,kazanırsak Almanya ile ikinci bir maç yapacağız Zürich,19 Hususî muhabirimiz Ali Meral bildiriyor)Dünya Fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Bir Pazar eğlencesi Sir Churchill ile Mr.Eden'in,pazar tatilini Beyaz Saray'da geçirmek üzere Amerika Cumhurreisi tarafından Washington'a davet edildikleri açıklandı,ingiliz Başvekili,Avam Kamarasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • Gazeteciler Doğudan Batıya geçiyor Berlin 19 TÜRKTEL)Sovyet İşgali altındaki Doğu Almanyanın çn büvük gazetelerinden dördünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1954
  • SECİM KANUNUNUN TADİLİ İLE İLGİLİ ALIŞMALAR Dün Celal Bayar'ın riyasetinde Başvekalette uzun bir toplantı yapıldı.Tasarı bu hafta Mecliste görüşülecek C.H P Meclis Grupu da Genel İdare Kurulu ile müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Cemiuet FEVKALADE TOPLANTI Türk Kadınlar Birliğinin fevkalâde toplantısı,bugün saat 10 da Atatürk Bulvarındaki Yüksek Mühendisler Bir» ligi lokalinde yapılacaktır.Eyüpte ilkokullarda Okuyan Yoksul Çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Ticaret Müdürlüklerine daha geniş salahiyet veriliyor İktisat ve Ticaret Vekâleti,iç ve dış teşkilâtında geniş şekilde değişiklik yapmaya karar vermiştir.Bu cümleden olarak,dış ticaret dairelerine ehe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • İsviçre Migros teşkilatı beş kişi istedi İsviçre Migros teşkilâtından Belediyeye gelen bir yazıda teşkilâtın Reisi Senatör Dutteweiler'in 1-12 temmuz tarihleri arasında,yardımcısının da bugünlerde mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Yeni telefon tesisleri faaliyete geçti Münakalât Vekâletinden bildirildiğine göre,yurdun muhtelif bölgelerinde bir müddettenberi tevsi ve tesis edilmekte olan telefon santrallaruun bir çoğu faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • DİK YENİLİK DAHA Bundan sonra Hediye edeceğimiz Bütün evler Döşeli olacaktır.YAPI ve KREDİ BANKASI I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Vedat Etensel'in parasını çalan mahkûm oldu Kenan Işık adında sabıkalı bir hırsızın,muharrir Vedat Etensel'in,içinde 300 lira para bulunan cüzdanını calip kaçarken suçüstü yakalandığını bildirmiştik.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Esrar içtiğinden iki sene altı ay mahkûm oldu Esrar içmek ve bulundurmaktan sanık olarak,2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan İsmet Şengül adında biri.dün 2 sene 6 ay ağır hapis cezasına ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Suriye Büyük Elçisi dün Ankaraya gitti İki gündenberi şehrimizde bulunan Suriyenin yeni Ankara Büyükelçisi Emir Kâzım Cezayirli,dün akşam ekspresle Ankaraya haraket etmiştir.Büyükelçi önümüzdeki hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Mayıs ayında şehrimizde 67 yangın oldu Mayıs ayı içinde şehrimizde 67 yangın vak'ası kaydedilmiştir.Bunlardan iki bina tamamen,4 bina kısmen yanmış,43 yangın da daha başlangıçta söndürülmüştür.Nisan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Bulgaristan'a ihraç edilen mallar başka yere satılıyor Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere muamelesi yapılan bir kısım mallarımızın,başka memleketlere sevkedildiği ve bu suretle malların kıymetten düşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Büyükada öğretmenler kampı açılıyor Yurdun her tarafından şehrimize gelecek öğretmenlerin dinlenmelerini temin için Büyükadada bir kamp açılmasına karar verilmiştir.6 temmuzda faaliyete geçecek olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Yurdumuzda yeni fabrika inşaatı Ecnebi sermayesinin müsbet neticeleri görülmeğe başladı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanarak,memleketimizde fabrika ve sınai müesseseler kurmak isteyen ecne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Camiden çaldığı eşya ile yakalandı Tophane'de oturan Ali Cömert adında biri,Fındıklı'da Molla Çelebi camiine girmiş ve burada kalmakta olan müezzin Selâhattin Güney ile İsmail Avcı'nın eşyasını çalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Kamyonun yıktığı duvar çocukları yaraladı Hüseyin Eren adında bir şoförün idaresindeki 4484 plâkalı kamyon,bir manevra sırasmda Ortaköyde bir inşaatın duvarına çarpmış ve duvarın yıkılmasına sebebiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • MZA* SOHBETgEX Ekmek derdi Süt meselesi Büyük muharrir insanlar ve hayvanlar Ekmek Derdi:Bu meselede bütün kabahat Adem Babamızdadır.Cenâb-ı-Hak Ademi topraktan,Havva anamızı da onun eğe kemiğinden ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • KISA HABERLER ir Şehrimiz Emniyet Müdürü Alâeddin Eriş.dün sabah Vilâyete gelerek,şehrin asayiş durumu üzerinde Vali Gökay'a izahat vermiştirir ingiliz bandıralı «Sashan» yolcu gemisi bu ayın 21 inde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • atom!1373 18 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 4.28 8İ44 Oile 12.15 4.31 ikindi 18.18 842 Akıam 19.44 12.00 Pazar 20 Haziran 1954 rum!1370 7 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • POLİSTE ¦k Karagümrük'te Neslihansultan mahallesinde 4 numarada oturan Hasan Güzeliş adında biri,evvelki gece sarhoş bir vaziyette eve gelmiş ve sarhoşluğundan ötürü kendisine çıkışan 74 yaşındaki kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Orman yangınlarına karşı tedbir almıyor Son günlerde bazı yerlerde vukubulan orman yangınlarının vahim bir hal almaması için Orman Genel Müdürlüğünce tedbirler alınmağa başlanılmıştır.Bu cümleden olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Deniz Harb Okulu ve Kolejine talebe alınıyor Heybeliada Deniz Harp Okulu ve Kolejinin birinci sınıfına,ortaokulu bitirmiş ve devlet olgunluk imtihanlarında muvaffak olmuş 14 17 yaşlarında bulunan iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • 16 veteriner ve mühendis Amerika'ya gidiyor Memleketimiz veteriner ve ziraat mühendislerinden müteşekkil 16 kişilik bir grup tetkikler yapmak üzere Ziraat Vekâleti tarafından ve 6 ay müddetle Amerikay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Sağlık Sigortası için çalışılıyor Yakında Meclise verilecek olan lâyihaya göre belediye hastahaneleri devlete geçiyor Bir müddettenberi üzerinde çalışılmakta olan «Sağlık Sigortası» mevzuu nihayet hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • HALKIN SESİ Elektrik İdaresinin ehemmiyetle dikkatine!Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«13 Haziran pazar günü Lâleli ve Aksaray mıntakalarında elektrik cereyanı,anlaşılmayan bir sebeple kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Sanayiciler Ankaraya bir heyet yolluyorlar İlgili Vekâletlerle temas edilerek ham madde darlığının önlenmesi için tedbir alınması isteneceği bildiriliyor Sanayide kullanılan ham madde darlığı ile alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Bu senenin zeytin rekoltesi iyi Bu yıl,zeytin mahsulünün bilhassa Ege bölgesinde çok fazla olacağı bildirilmektedir.Erdek,Edincik ve Körfez bölgelerindeki zeytin tarlalarında 50 senedenberi görülmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Yemek bulamadığı için tentürdiyot içti Dikilitaşta Yenigelin sokağında 431 numarada oturan Halit Pilav,evde yemek bulunmayışına sinirlenerek tentürdiyot içmek suretile intihara teşebbüs etmiştir.Halit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Sahte evrak tanzim eden biri yakalandı Sultanahmet Tapu Dairesi önünde seyyar daktiloculuk yapan Bahri Meyam'ın,Sultanahmette Aksakal sokağında 24 numarada oturan Fuat Çavrun'a,sahte mühürle askerî yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Talebe Federasyonunun yaptığı anlaşma Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turzim Müdürlüğü,Amerika'da «The Experiment in International Living» teşekkülü ile gayet enteresan bir kültürel işbirliğine giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Cenup vilayetlerindeki kaçakçılık vakaları devam ediyor Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,1 hazirandan 15 hazirana kadar,Gümrük Muhafaza Teşkilâtı elemanları tarafından muhtelif bölgelerde 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Kendinden başkasını düşünmekte mâna yoktu.Maurice gibi bir adamın hayatını mahvedecekmiş,bunun ne ehemmiyeti olabilirdi?Onda o mıymıntılık varken nasd olsa günün birinde kazıklanacaktı.İyisi mi bari b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Denizlerin Kil i Tarihi Roman I71 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Bütün gemi tayfaları istanbula ayak atar atmaz soluğu meyhanede aldılar Yedeğe alınsın,yola devam olunsun!VI NERGİSE SUİKAST Balioğlunun konağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Bir günde vukııbıılan üç hadise tahkik ediliyor Beşiktaşta Hasanpaşa Deresinde 12 numarada oturan Kemal Oztelli adında biri,metresi Sabahat ile,evvelki gece Beşiktaş tramvay caddesinden geçerken Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Türk Tabipleri Birliğinin 3 üncü büyük kongresi Türk Tabibleri Birliğinin üçüncü büyük kongresi,25.haziran günü saat 10 da Eminönü Öğrenci Lokalinde toplanacaktır.Üç gün devam edecek kongrede,•k t?bib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Saadet Kaçarın mahkûmiyet kararı tecil edildi Emekli General Sadık Aldoğanın müdafaası sırasında,4 üncü Asliye Ceza Hakimi Selâhattin Demirelliye hakaret ettiği iddiasile mahkemeye verilen Cumhuriyetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1954
  • Muharipler Kongresine giden heyet döndü Amerikada yapılan Dünya Muharipler kongresine Amerikan hükümetinin davetlisi olarak giden General Tahsin Yazıcı.General Fahri Belen ve Natık Poyrazoğlu evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Dünkü maçlar TBaştarafı 1 incide] sa Meksika'ya 3-2 galip,Bale'de:Uruguay İskoçya'ya 7-0 galip gelmişlerdir,Lozan'da:Brezilya Yugoslavya 1-1 berabere kalmıştır.Avusturya Çekoslovakya Zürih Avusturya Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Dört ayaklı dört kanatlı civciv Kayseri,19 TJÎA)Burada bir hilkat garibesi dünyaya gelmiştir.Gazi Osman Paşa Mahallesinde oturan Cevat Ozdemir isimli şahsın tavuğuna ait yumurtadan çıkan civcivin dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Yunan ordusu azaltılıyor Atina,19 A.A.Millî Müdafaa Vekili,Yunan ordusundan 16.000 er Ve yedek subayın terhisine müteallik emirnameyi bugün imzalamıştır.Bu tedbir,askerî masrafların kısılması hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • izmirde kuduz vak'alan artıyor Izmir,19 T.H.A.Verilen malûmata göre,şehrimizde kuduz vakaları müşahede edilmiştir.Geçen ay zarfmda kuduz mücadele ekipleri şehirde 342 köpek itlaf etmişlerdir.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • istanbul-izmir kadınlar maçı 4 Temmuzde oynanıyor İzmir,19 T.H.A.Bir müddet evvel İzmir'de kurulmuş olup,rakip kadmlar takımı arayan İzmir Kadınlar Futbol Takımı ile İstanbul Kadınlar Futbol takımı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Mürefie'den Islanbu* verilecek tabiî gazlar Ankara'da Nafia Vekâletinde bir Amerikan şirketiyle mukavele imzalandı Ankara 19 AA.Mürefte civarında bulunan yeraltı tabiî gazlarının İstanbul'a borularla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • 4 direk yüzünden Ankara Adana telefonları kesildi Ankara,19 T.H.A.Kayseride 4 direğin devrilmesi üzerine üçgünden beri Adana Ankara telefon konuşması yapılamamıştır.Öğrendiğimize göre bu tamirin gecik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Bandırma As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Bandırma şehri üç No.lu trafe merkezinden 6 No lu Hv.Üs-de mevcut transformatör dairesine kadar olan hat tansiyon elektrik tesisatı kablosu değiştirilecek ve lüzuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından:Fuar ve Turizm Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Kültürpark dahilinde Alman pavyonu arkasındaki çamlık sahada Çamlaraltı açık gazino ve pavyonu inşaatı işi kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Su işleri için 250 milyonluk bono Ankara 19 TÜRKTEL)Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara sari taahhütlere girişilmesine dair Bayındırlık Vekâleti tarafından hazırlanan kanun lâyihası bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Kızıl Çin Formoza'yı istilâya hazırlanıyor Komünist Çin,6 kolorduyu emre hazır tutuyor Washington,19 TÜRKTEL)Amerikan Harbiye Dairesinden gelen raporlara göre,Komünist Çin kumandanlığı Fukien eyaletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Diyarbakır'da feci bir kaza Diyarbakır 19 MİLLİYET)Bu gün şehrimizin tarihi Silvan köprüsü yanında bir kişinin ölümü ile neticelenen fecî bir otc-mo-bil kazası olmuştur ve hâdise şu şekildedir:Şoför İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • GÜZEL MARMARANIN MUHTEŞEM KÖŞESİ KALAMIŞ KOYUNDA APARTMAN DAİRELERİ VE 500 ALTIN Sizin için hazırlanan ikramiyelerdir HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ İSTANBUL BANKASI GALATA,BEYOĞLU,SÜTLÜCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Guatamala'da komünist rejime karşı isyan Baştarafı 1 incide] ihracatı limanında ve Pasifik sahillerindeki San Jose deniz hava üssünde müstevli ile Arbenz kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmaların cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Kulak ve burnu kesilen çocuk İzmir 19 MİLLİYET)Akhisardan alman bir habere göre bu gün burada fecî bir hâdise olmuştur.Dağdere köyünde oturan Naime Mercan adındaki bir kadmm 10 yaşlarındaki kızı komşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Hava Yolları İktisadî Devlet Teşekkülü oluyor Yurt içi seyahatlerde öğrenci!Hasta nakli d Ankara 19 A.A.İktisadî Devlet Teşekkülü haline girmek için bütün hazırlıklarını ikmal etmiş bulunan Devlet Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Musolini'nin cesedi bir kilisede bulundu Roma,19 TÜRKTEL)Haftalık «Oro» dergisinin verdiği bir habere göre,Mussolini'nin cesedi,Milano'daki «Angelicum» kilisesinin bodrumunda gömülmüş bulunmaktadır.Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Hollywood'da bir boşanma daha Los Angeles 19 A.P.Aktris İrene Harvey 18 yıllık kocası şarkıcı Allan Jones'dan ayrılmıştır.İrene Harvey,mahkemede *eçen Nisanda San Francisco'da iken kocasmm kendisini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Kilisede papaza saldıran yarasa Soenderborg,19 REUTER)Soenderborg civarında Kegnases köy kilisesinde Papaz Madsen vaiz verirken büyük bir yarasanın hücumuna uğramıştır.Rahip ilk hücumu tardetmiş fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Somerset Maugham'a göre en iyi 10 roman New-York,19 TURKTEL)«Red Book» dergisi,meşhur ingiliz edibi Somerset Maugham'ın en değerli addettiği on romanın listesini neşretmiştir.Meşhur edibe göre,dünyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Gençliğin teessürü isviçre'de sporcularımıza verilen ziyafette Türk bayrağındaki hata teessürle karşılandı Dünya kupası maçlarına iştirak etmek üzere İsviçreye gitmiş olan millî takımımıza Bern'de ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Millî Takımımız bugün Güney Kore ile karşılaşıyor [Baştarafı 1 incide] alâka ile karşılandığını göstermek için kâfidir.Maç berabere bitecek olursa her iki takım da çeyrek finallere kalacaktır.Lâkin 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Bu sene hububat rekoltesinin düşük olacağı tahmin ediliyor Kışın uzun sürmesi bazı mıntı 40 nisbet Ankara 19 T.HA.İlgililere gelen raporlara ve istihsal bölgelerinden alınan ilk malûmata göre,bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Hindicini konferansında bir gelişine Vietminh'in Laos ve Kamboçya'dan geri çekilmesini sağlıyacak bir formül aranıyor Cenevre 19 AP)Hindicini sulh müzakerelerine iştirak eden 9 memleket temsilci heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Amerika' da bir Senatör intihar etti Senatoda her iki parti de 47 şer mebusla müsavi kaldı Washington 19 AA.Demok rat senatör Lester C.Hunt bugün senatodaki bürosunda 22 librelik bir silâhla intihar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Ekmeğe zam yapılmıyor [Baştarafı 1 incide] kadaşunıza Belediye Reis Muavini şu izahatı vermiştir:«Fırıncılar,işçi ücretlerinin yüzde 200 ilâ 300 artmış olduğunu ileri sürerek zam teklifinde bulunmuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • izmir'de durum düzeldi izmir,19 Milliyet)Bir müddetten beri «Fırıncılar Şirketi» nin tertipleri yüzünden devam etmekte olan ekmek hâdisesi artık hal yoluna girmeğe başlamıştırsahibi bugün belediyeye,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • D s i Umum Müdürlüğünden Demirköprü,Kemer ve Hirfanlı barajları muhasebe servislerinde yevmiye ile çalıştırılmak üzere Yük sek Ticaret ve İktisat Fakültesi mezunlarına ihtiyaç vardır.İsteklilerin Bara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Vali Gökay'ın basın toplantısı TBaştarafı 1 incidel isveçliler,bizimle ticaretlerini genişletmek istiyorlar.Boğaz köprüsü ile de ilgilendiler.Bana.43 bin ada üzerinde kurulmuş Stokholmde inşa edilen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • rastgele sabun yarine terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Daha GÜZEL olursunuz.SOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO yüzde yîfz safttr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Casus Lawrence ahlâk düşkünüymüş Londra,19 TÜRKTEL)İkinci Dünya Harbinde Araplar arasında çalışan meşhur İngiliz casusu Lawrence,İngiltere'nin millî kahramanları arasında yer almıştır.Halbuki,Richard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Lübnan'da 1000 avukat grev yaptı Beyrut,19 T.H.A.Lübnanlı bin avukat bugün burada.Rrev ilân etmiştir.Grevin sebebi avukatlara ait kongrede iki sivil polisin de bulunmak istemesidir.Verilen malûmata gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Veremden ölüm nisbeti düşüyor Asrın başından beri ölüm nisbetinin 80-90 azaldığı bildiriliyor Cenevre,19 AA.Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından yayınlanan raporda açıklandığına göre,1953 yılı temmuz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1954
  • Libya Başvekili yarın geliyor Mustafa Ben Halim çarşamba günü de şehrimize gelecek Ankara,19 AA.Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edecek Libya Başvekili Mustafa Ben Halim refakatind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Lozan,19 SHA)Macar millî takımını teşkil eden oyuncuların hepsi aynı zamanda yaman birer satranç oyuncusudur.Bunu öğrenen Soleure'deki satranç kulübü,Macarlarla bir karşılaşma teklifinde bulunmuş ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Belgrad boks karması geliyor Ankara,Kocaeli ve şehrimizde üç temsili boks müsabakası yapmak üzere Belgrad boks karması,bu aym 23 ünde şehrimize gelecektir.Yugoslav boksörleri ile yapılacak maçlarm pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • İtalya,Avrupa flöre şampiyonu oldu Lüksemburg,19 SHR)Avrupa eskrim flors)müsabakaları neticesinde takım halinde birinciliği 6 puanla italya kazanmıştır.Fransa 4 puanla 2 nci,Macaristan 2 puanla 3 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Macarlar,günde kaç defa yıkanıyorlar?Bern,19 TURKTEL)Macar futbolcuları,günde üç defa banyo yapmaktadırlar?Sabah,öğle ve akşamları yapılan masajdan sonra,bütün futbolcular,ılık suda üç dakika kadar du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • lilHWM'U 12 2 1 14 5 6 7 8 9 10 11 2 U J 3 T I 4 I ¦L J 1 r 1 8 9_P w "P 1 ff P-Soldan sağa:1 Birleşik Devletlerin 1777 de kurulan bir Cumhuriyeti,Sicim.2 Tıbbın kansızlığa verdiği isim,Pehlivan kolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • içel Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 1 Vilâyetimiz ilkokulları için yaptırılmasına lüzum görülen 400)dörtyüz adet ders sırası 1İ800)on altı bin sekizyüz lira kesif bedeli üzerinden acık eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır:Muhammen G.Güven Cinsi Mikdarı bedeli Tutarı Akçesi Kg.Lira Ura Lira Nebati margarin 3000 kg.3.00 9000.00 Salça 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Fransız Girondins takımının Rusya'daki son maçı Moskova,19 AP)Moskova'nın Gepantair futbol takımı,dün Dinamo Stadyomunda 100 bin seyirci önünde oynanan bir maçta Fransa'nın Bordeaux şehrinden Girondin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Isviçredeki millî takım kampından notlar Mektup:2 Lozan 15 Arkadaşımız Ali Meral bildiriyor)Dündenberi takım Lozan'da Terminus Otelinde misafir bulunuyor.Bizim futbolcularımızda muhakkak ki şeytan tüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Davis Kupumda Danimarka Macaristan'ı yendi Kopenhag,19 ANKA)Havaların yağışlı olmasından iki gündür tehir edilen Davis Kupası tenis maçlarına devam edilmşitir.Tek'te Nielsen,Adam Stolpa'yı 4-6,6-2,6-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Ezine Belediye Reisliğinden:1 Eksiltmeye konulan iş Ezinede Geyikli Caddesinde yapılacak Belediye binası inşaatı olup keşif bedeli 81.000 geçici teminatı 5.300 liradır.2 Bu işe ait şartname plân ve di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Basketbol millî tekimi yarın hareket ediyor Avusturya'da 2 millî ve bir temsil!maç yapacak olan basketbol A)ve genç mili!takımlarımız yarın saat 1320 de uçakla hareket edeceklerdir.Dün trenle hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • teL& t V Yunan atletleri dünkü karşılaşmaya ellerinde Türk Bayrağı olarak çıktılar.Mithat paşa Stadının tribünlerini dolduran atletizm meraklıları önünde Türk Yunan beynelmilel atletizm yarışmaları ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • AVUSTURYALI HAPPEL Dünya Kupasında isminden çok bahsettiren futbolculardan biri olmuştur.Dünyanın en iyi beklerinden olan Happel Iskoçya maçında sakatlanmasına rağmen yine takımındaki yerini muhafaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • Çuval satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Muhtelif cins ve vasıflarda 56096 adet hububat çuvalı 2.7.954 günnüden itibaren 5000—7500 adetlik partiler halinde satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarmda yazılı gün ve saatlerde İzmir Yurtiçi Kışla As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • istanbul 4 üncü icra Memurluğundan 950/745 Paraya çevrilmesi mukarrer muh telif kıymetli gümüş yemek takımları,çay takımları ile Dictionnaire Analogique Mon Professeur Encyclopedic Dictionnaire des Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakesneare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Hafif keman melodileri Pl.13.45 Şal kılar Safiye Ayla 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.40 Türküler Şen kardeşler 15.00 Oda müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j Bina Tamiri Yaptırılacak,Röntgen Cihazı ve Penisilin Alınacak 1 İstanbul Kadıköyde İbrahimağa İlkokulu binasında lüzumlu tamiratın 98.742,86 lira keşfi çevresinde yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Güzelyalı 41,42,54,59,57,58* 56,60 Çankaya 136 sokaklar ile Hatay caddesi ve Necmettin Emre ifrazından açılan Çank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4