Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Karavana günü İstanbul gazetecilerine,dun,Millî Müdafaa Vekâleti İstanbul Temsil Bürosu tarafından,Orduevinde bir «Karavana» yemeği verilmiştir.Temsil Bürosunun yeni Müdürü Kurmay Kıdemli Binbaşı Kadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Bitli fırın kapatıldı Sultanahmet Cezaevi karşısındaki fırına verilen ceza kararma itiraz müddeti dün akşam sona ermiş ve firm sahipleri mahkeme nezdinde cezaya itirazda bulunmadıkları için firm 5 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Askerlerin sigara istihkakı arttırıldı Meclisin dünkü toplantısında,erata 10 adet fazla sigara verilmesini derpiş eden ödenek kabul edildi Ankara,18 MİLLİYET)Bu-rak yerine getirilmesi icap eden gün Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Daktilosuna aşk iksiri veren müdür ilâçlı çikolata ile gönül avcılığına çıkan müdür,katil oldu Londra 18 A.P.Müstahzar ilâçlar imal eden bir firmanın 44 yaşlarındaki bir daire müdürü,genç ve güzel dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Millî takımımız yarın Kore ile karşılaşıyor Almanya karf ısındaki mağlûbiyetimiz Korelileri ümide düşürdü.Macaristan Almanya maçının neticesi merakla bekleniyor Bern,18 Hususî muhabiririmiz Ali Meral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Mendes,itimat reyi aldı Yeni Başvekil önümüzdeki günlerde kabine üyelerini Meclise bildirecek Paris,18 AP)Pierre Mendes France bu sabahın erken saatlerin» de Fransanın yeni Başvekili olmuştur.47 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • m i j?«*mf Samatya hastahanesi Müdürlüğünce inşa ettirilecek 560 yataklı İşçi Hastahanesinin temeli,dün saat 16 da atılmıştır.7 milyon 500 bin liraya mal olacak hastahane 30 ayda tamamlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Bir Rus casusunun idam hükmü Mecliste Ankara,18 TÜRKTEL)Ruslar hesabına casusluk yapmaktan idama mahkûm edilen Hayatî Karasahin'in dosyası bugün Büyük Millet Meclisine gelmiş ve Adalet Komisyonuna sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Son günlerde suç işleyenler arttı Son günlerde şehrimizde suç isleyenlerin çoğaldığı söylenmekte ve bu husustaki rakkamlar ileri sürülen iddiaları teyit etmektedir.Verilen malûmata göre,bu haftanın ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Yeni telefon kabloları Kızkulesi ile Sarayburnu arasına yeni telefon kabloları döşenmektedir.Resimde bu husustaki faaliyet tesbit edilmektedir.i.1 g*\Wm^ ğmm r fS^İtİ W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu ve mevzii yağışlı geçeceği» sühunetin değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • İşçiler için yeni hastahane ve dispanserler açılıyor İ$çi Sigortaları Genel Müdürü,önümüzdeki günlerde Hastalık Sigortası Kanununun tâdil edileceğini bildirdi İşçi Sigortaları Umum Müdürü Dr.Kâmil İdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • SECİM KANUNUNDAKİ TADİLAT KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ Başvekil C.H.P.Grupu adına kendisiyle görüşmek istiyen Server Somuncuoğlunun talebini reddetti C.H.P.Meclis Grupu bir tebliğ neşretti.Lâyihanın Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • *Vt Ş*İW S" y Türk Bayrağını ne hallere sokuyorlar!Dünya Kupası maçlarma iştirak etmek üzere İsviçreye gitmiş olan futbolcularımız şerefine verilen ziyafette dostumuz Isviçrenin yeni bir azizliğine uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Ticaret ve ihtikâr Hükümetin ihtikârla mücadele için hazırladığı kanun,kendilerine güvenmedikleri anlaşılan bazı tüccarın şikâyetini intaç ediyor,bunlar «ticaret serbestisi kaldırılıyor mu?diyorlarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Yedi yıl devam eden dolandırıcılık Ahmet Yıldırım,bankaya yatırdığı 500 lirayı hileli yollarda 13.800 lira olarak çekmiş Ankara,18 ANKA)İs Bankası merkez ve yurdjun muhtelif yerlerindeki şubelerini 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Rocky Marciano,kendisini dünya şampiyonu yapan yumruğunu Eisenhower'e gösterirken Rocky Marciano Ezzard Charles'i mağlûp elti 13 raundluk maçı 50 bin seyirci takip etti New-York,18 AA.Dünya ağır sıkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • izmirli Dördüzier 5 yaşına giriyorlar İzmir,18 MİLLİYET İzmirli dördüzier,Temmuz ayının 23 üncü günü 5 inci yaşlarına gireceklerdir.Dördüzlere,İlkokul çağları yaklaşmakta olduğundan,devamlı surette oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • BAYAR'A VERİLEN FİLM Reisicumhur Celâl Bayar,evvelki gün Amerikan Büyük Elçiliğinin bahçesinde tertip edilen Garden partide hazır bulunmuş ve Amerikayı ziyareti sırasında çekilen filmi seyretmiştir.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1954
  • Yakında mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkıyor Gazetemiz yeni tesislerinde 4 renkli ve 8;10;12 ve 16 sayfa olarak intişar edecek MİLLİYET,önümüzdeki günlerde aranan ve zevkle okunan bîr halk gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Kadınla birlik olup taşralıyı soydu Süleyman adında taşralı bir tacirin zarfçılık suretiyle 250 lirasını dolandırdığı iddia olunan Hüseyin adında biri dün adliyeye verilmiştir.Süleyman'ın beyanına gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Dumlııpınar faciası duruşmasında üç günlük mehil verildi Dumlupmar denizal tısında şehit olan denizcilerimizden yirmisinin ailesi adına ve Nabolant acentası aleyhine açılmış olan 600 bin liralık tazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Sun'i şeker buhranına karşı ledbir alınıyor Şeker mamulü fiatları yükseltildi,muhallebicilere toz şeker temini için teşebbüse geçildi Şehirde toz şeker sıkıntısı devam etmekte ve bu arada toz şekerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Yurda esrar sokanların duruşması devam ediyor Memlekete,eroin imâlinde kullanmaya mahsus asit sokmak suçundan Adliyeye verilmiş olan Vedat Taşkın ve Fedon admda iki ithalât tacirinin duruşmasına dün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Göçmenlere bilgi vermek için kurs açılıyor Sirkeci,Zeytinburnu ve Tuzla Göçmen misafirhanelerinde Doğu Türkistanlı göçmenlerin bilgilerini artırmak maksadiyle,İskân Müdürlüğü tarafından 26 haziran'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Kömür levziinde numara usulü Her gün 600 vatandaşa numara veriliyor İzdihamı önlemek için Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin İstanbul bürosu Sultanahmet ilkokuluna naklolunmuş,günde 600 vatandaşın işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Bu yıl 160 P.T.T.Merkezi inşa olunuyor Alâkalı makamlardan verilen malûmata nazaran,yurt içi haberleşme sistemimizin tevsii hususunda girişilen faaliyete devam olunmaktadır.P.T.T.Umum Müdürlüğü tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • KISA HABERLER ic Batı Akdeniz seferini yapmakta o-'an Ankara vapuru dün saat 12 de 450 olcu ve 120 ton yükle limanımızdan lyrılmıştıric istanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin davetlisi olarak şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • POLİSTE ir Hüseyin nâmda bir şoförün İdaresindeki 24567 plâkalı kamyon,direksiyonda meydana gelen bir arızadan dolayı,Çarşıkapıdaki Iplikçi hanına girmiş ve hanın bitişiğindeki şekerci dükkânının vitr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • 3ir Türk Gazeteciler Heyeti,Almanya'ya davet edildi Haber verildiğine göre,Federal Almanya Hükümetinin davetlisi olarak,Ağustos ayı içinde Türk Gazetecilerinden müteşekkil bir heyetin Almanyayı ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Kandilli Kız Lisesinde kurs açılıyor Millî Eğitim Vekâleti tarafından kandilli Kız Lisesinde bir kurs çılması kararlaştırılmıştır.21 Haziranda başlıyacak ve 20 gün devam edecek kursta,okullarda Öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Köprüdeki telefon cihazını çalan yakalandı Bundan iki buçuk ay önce,Galata köprüsünde enteresan bir hırsızlık hâdisesi olmuş,köprünün Üsküdar iskelesindeki telefon cihazı meçhul bir hırsız tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Yurt içinde 438 kilometre yol ağaçlandı Karayolları Umum Müdürlüğün» ce,yol güzergâhlarında girişilen ağaçlandırma faaliyetine hız verilmiştir.Bu cümleden olmak üzere,son günlerde muhtelif bölgeler yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • HİCRÎ Cumartesi 19 Haziran 1954 bum!1373 18 Şevval 1370 8 Haziran VAKİT VASAT!EZANİ Güneş Oile İkindi Aksam Yatsı Imsâk 4.28 12.15 16.18 1944 21.48 8.44 4.31 832 12.00 2.04 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Otel bulamadığı için polislere hakaret etti Lâleli'de,Hamam sokağında 12 numarada oturan Nuri Emren admda biri,evvelki gece sarhoş bir vaziyette,Heybeliada karakoluna girmiş ve geceyi geçirecek otel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Kandilli Rasathanesi tevsi ediliyor Verilen malûmata göre,Kandilli rasathanesinin tevsi edilmesine ve yeni rasat âletlerile takviyesine karar verilmiştir.Yapılacak tevsiat ve diğer umumî masraflar içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Okul yaptırma derneklerine yardım yapılıyor Halkın,okul yaptırma hususunda giriştiği faaliyetin arttığı Maarif Vekâletince yapılan bir istatistikte tesbit edilmiş bulunmaktadır.Mahalli orta okul ve li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Çöp imhası için 6 Buldozer getirildi Çöpleri gömmek suretile imha etmeğe karar veren Belediye,Amerikadan 6 buldozer makinesi getirtmiştir.Bu makineler,gümrükten bir kaç güne kadar çıkarılacaktır.Makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Rus gemicileri dün Odesa'ya döndüler Sovyet Rusya tarafından.Birleşik Amerikaya iade edilmekte olan harp gemilerinin dördüncü grupünu limanımıza getiren Rus bahriyelileri bir gün şehrimizde kaldıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Ev sahibini,eline geçirdiği takunya ile yaraladı Beşiktaşta,Vişnezade Halitbey sokağında 15/1 numarada oturan Kezban adında bir kadın,kira meselesinden,ev sahibi Mustafa Yılmazla kavga etmiştir.Kezban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Esrar satarken suçüstü yakayı ele verdi Yasin ve Sezai Dikmen admda iki sabıkalı,dün sabaha karşı,Cibali Kız Ortaokulu önündeki sahada,İzzet Aksoy,Yaşar Gündoğan ve Osman Özgü adındaki şahıslara esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Denizcilik Bankasında Bankacılık Şubesi ihdas edildi Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğünde,bankacılık şubelerini tedvir etmek üzere cŞubeler Müdürlüğü» adıyla yeni bir müdürlük ihdas edilmiş ve bu müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Motorlu polisler,gece gündüz arama yapacak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün elinde bulunan motorlu vasıtalar,bugünden itibaren,kendilerine ayrılan bölgelerde geceli,gündüzlü şehri tarayacaklardır.Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Galata köprüsü tamiratı hızla devam ediyor Galata Köprüsünün tamiri devam etmektedir.İlgililerden aldığımız malûmata göre,tamiratm başladığı 10 gün içinde 200 metrelik bir kısmın demirleri değiştirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Şeker satışında ihtikar yapan biri yakalandı Şehremininde Mecitbey caddesinde 36/1 numarada bakkallık yapan Mehmet Oren'in,kesme ve toz şekeri fahiş fiatla satmak suretile ihtikâr yaptığı polise ihbar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Ziraat Vekaletine bağlı okulların programı Ziraat Vekâletine bağlı muhtelif okullarda tatbik edilmekte olan meslek dersleri müfredat programlarının yenilenmesi gayesile vücude getirilen bir heyet çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Uygulama bahçeleri ele alınıyor Önümüzdeki ders yılı içinde ilkokullarda uygulama bahçeleri ehemmiyetle ele alınacak ve mevcut bahçelere yenileri ilâve edilecektir.Uygulama bahçe faaliyetlerinin taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • İhracat tacirleri Ticaret Odasında toplanıyorlar Şehrimiz ihracatçı tacirleri,25 haziran cuma günü Ticaret Odasında bir toplantı yapacaklardır.Toplantıda,ihracatla ilgili mevzular görüşülecek ve bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Ney seki Bettina orada idi ve bütün bunları makulât dairesinde çekip çevirmeyi kendine iş edinmişti,yoksa o güzelim para tomarları boş yere harcanıp gidecekti.Çeyrek saat süren bir müzakereden sonra g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Tramvaylara aktarma bilet usulü konuyor Şehir Umumî Meclisinin haziran devresi toplantılarına,dün de saat 15.30 da Ferzan Aras'ın riyasetinde devam olunmuştur.İlk olarak geçen celseye ait tutanak özet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • TAKVİMDEN T&K YAPRAK Yüz yaşlılardan İlham ULUNAY Memleketimizde yüz yaşını idrak,yahud tecavüz etmiş dört bin üç yüz kişi varmış.Bunların 1516 sı erkek,2784 ü cins-i-lâtife mensub imiş.Cins-i-lâtif d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • HALKIN SESİ Temizlik İşleri Müdürlüğünün müsbet cevabı Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden gelen cevapta şöyle denilmektedir:«Sayın gazetenizin 22/Mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Yüz bin liralık mücevher çalan hırsız nihayet ele geçti Bir müddettenberi aranmakta olan Androniki Epni adında azılı bir mücevherat hırsızı,dün hırsızlık masası memurları tarafından yakalanmıştır.Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Cemiııet KONGRELER Türk Tabipleri Birliğinin senelik kongresi 35 Haziran Cuma günü aaat 10 da Eminönü Öğrenci Lokalinde yapıİHcaktır.Nişantaşı Gençlik Kulübünün senelik kongresi yarın saat 10 da Kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Macuncu kılığına girerek esrar satarken yakalandı Dilenci,kundura boyacısı veya eskici gibi kılıklara girerek esrar satan Salih adında bir sabıkalı yakalanmış ve dün Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Kadeş vapurunda kaçak eşya bulundu Batı Akdeniz seferinden dönen «Kadeş» vapurunda,Gümrük Muhafaza memurları tarafından yeni bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarılmıştır.Vapurdan inen üç musevi vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Belediye Sarayı inşaatında beton dökümü başladı Atatürk Bulvarında Saraçhanebaşmda yapılmasına karar verilen Belediye Sarayı inşaatında,temel hafriyatı tamamlanmış,beton dökülmesine başlanmıştır.İnşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Ahlat'ta ilkokul öğretmen okulu inşa ediliyor Maarif Vekâleti tarafından Bitlis vilâyetinde bir «ilkokul öğretmen» okulunun inşası kararlaştırılmıştır.«Ahlat» da tesisi düşünülen ilk öğretmen okuluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Ofis,ilan edilen fiattan hububat alıyor Toprak Mahsulleri Ofisi,ilân edilen fiatlar üzerinden hububat mubayaasına başlamıştır.Serbest piyasada hububat fiatları,Ofisin tayin ettiği Hatlardan düşük oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • İstanbul'da sıııı'î ekmek darlığına karşı tedbir alındı Ekmeğin maliyetini daha ucuza indirmek maksadiyle,ilgililerle temasta bulunmak üzere Ankaraya gitmiş olan Fırıncılar heyeti önümüzdeki,hafta iği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihi Roman 170 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Denizlerin Kızının gemileri Prensin gemilerini ablukaya almışlardı Onlar serbest bir yürüyüş içinde sallanadursunlar.Prensin adamları toparlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Otobüste 1500 lira çalan sabıkalı yakalandı Otobüsle seyahat etmekte olan Yusuf Kazancı adında birinin 1500 lirası,Ali Hikmet adında bir sabıkalı tarafından yankesicilik suretile çalınmıştır.Ali,zabıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Yeni sene fındık mahsulü tahmini yapıldı Yeni mahsul fındık satışlarıyla alâkalı hazırlıklar başlamıştır.Rekolteye ait ilk tahminler de yapılmaktadır.Havalar müsait gittiği takdirde rekoltenin 30 35 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Migros teşkilatı yakında faaliyete geçiyor Belediye Reis Muavini Ferruh titer,ilgililerle temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmiştir.Ferruh İlter,bu arada Ankarada Ekonomi ve Ticaret Vekili Sıtkı Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • Vergi kaçakçılarının duruşmaları başlıyor Defterdarlıkça vergi kaçakçılığı yaptığı veya buna teşebbüs ettiği tesbit olunan 154 tacir hakkında gereken kanunî muamele yapılmış ve bunlara ait hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1954
  • On milyon liralık ilâç getiriliyor Buhranın ithalâttan sonra önleneceği bildiriliyor Ticaret Vekâleti,ilâç ithali için yeniden 10 t milyon liralık tahsis ayırmıştır.İthal edilecek ilâçlar,Tıbbî Müstah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • işçiler için yeni hastane ve dispanserler açılıyor [Baştarafı 1 incide] mahiyettedir.Tasarı,önümüzdeki günlerde müzakere edilecek ve kanunlaştıktan sonra derhal tatbikata geçilecektir.Diğer taraftan U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Daktilosuna aşk iksiri veren müdür [Baştarafı 1 incide] için edindiği fondan cinsinden çikolataların içine,Cantharidine veya «İspanyol sineği» denilen cinsî hisleri tahrik edici gayet kuvvetli bir mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Mendes,itimat reyi aldı TBaştarafı 1 incide] üncü Başvekildir ve 20 inci kabineyi kuracaktır.Komünistler ve taraftarlarile kendi partisinin reylerinden başka,Mendes-France general De Gaulle' ün arkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Yeşilay pazar günü bir gezi tertipledi Yeşilay Cemiyeti istanbul Şubesi tarafından yarın Hereke Ereğli'ye bir gezi tertiplenmiştir.Geziye iştirak etmek isteyenler en geç yarın akşama kadar Cemiyet Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Milliyetçi Çin'e iltica eden Polonyalılar Taipei,18 A.A.Formozadaki Çin hükümeti,Praca adlı Polonya bandıralı bir şilebin süvarisine ve onbir kişilik mürettebatına,dün siyasî iltica müsaadesi vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Türk-Yunan atletleri bugün karşılaşıyor Her iki kadroda bulunan şöhretli atletlerin çekişmeli mücadelesi merakla beklenmektedir Fenerbahçe kulübü tarafından kalarda numaralı tribünü 250,diğer tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Seçim Kanunu dolayısıyle partiler arası ilk ihtilâf [Baştarafı 1 incide] gibi tâdilinde de bir ilim heyeti tarafından meselelerin tetkik olunmasını temin için Grup Başkanve-*illeri 17.6.954 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Hikmet Münir Vekâlet emrine alındı Ankara,18 ANKA)Bir müddet evvel Ankara Radyosu Program Müdürü iken bu vazifeden uzaklaştırılan ve tekrar vazifesi iade edilen Hikmet Münir de bu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Suriye'nin yeni elçisi dün geldi Suriyenin yeni Ankara Büyük Elçisi Emîr Kâzım Cezayirli,dün saat 16 da uçakla Şam'dan şehrimize gelmiştir.Büyük Elçi,kısa bir istirahati müteakip gece ekspresle Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • c-Millî Basketbol takımımız bugün Avusturya'ya gidiyor Basketbolcularımız Viyana'da biri genç,diğeri A olmak üzere iki millî maç,bir de temsilî karşılaşma yapacak Viyanada biri genç,diğeri A)olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Guatemala'ya orak-çekiçli silâhlar atıldı Amerika Devletleri Hariciye Vekilleri toplanıyor Guatemala Cily,18 AA.Guatemala Hükümetinin dün neşrettiği bir tebliğde,milliyeti belli olmıyan uçakların Guat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Amerikanın,Orta Doğuda takip edeceği siyaset Washington,18 AP)Dışişleri Bakanı Foster Dulles'in,ingiltere ve Fransa'ya» Birleşik Amerika'nın Ortadoğu ve Afrika'da şimdikine kıyasen daha müstakil bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Radyolarda ıslahat Ankara 18 T.H.A.Hükümet tarafından Basın Kanunu ve Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü teşkilâtmm yeni baştan ele alınması ve her ikisinde de esaslı bir tâdil yapılması karar altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Son günlerde suç işleyenler arttı [Baştarafı 1 incide] İki gün içinde Müddeiumumiliğe 80 hâdisenin intikal edişinin bugüne kadar Adliye tarihimizde görülmediği ve bu rakamın bir rekor teşkil ettiği de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Rocky Marciano Ezzard Charles'i mağlûp etti [Baştarafı 1 incide] İkinci raunda da Ezzard Charles da ha atılgan hareket etmiş ve bu raund bunun lehine neticelenmiştir.Fakat üçüncü raundda Marciano kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Yedi yıl devam eden dolandırıcılık TBaştarafı 1 incide] sahifelere yazıldığı için paranın tamamını şubelerden alan Ahmet Yıldırım bu sayfaları yırtarak bankadan evvelce de yatırdığı 500 lirayı da bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Bir kız çocuğu erkek arkadaşını bıçakladı Eskişehir,18 JTÜRKPRES)Bugün burada Omerağa mahallesinde Aysel adında bir kız çocuğu bir erkek arkadaşıyla oynarken aralarında bir kavga çıkmıştır.Arkadaşına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Yugoslavya'da fırtınadan 28 kişi öldü Seller ansızın maden ocaklarını bastı,işçiler kurtarılamadı Paris,18 AA.Tanjug Ajansının verdiği bir habere göre,dün Bosna'da Togatika,Rijeljina ve Tuzla bölgeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Arjantin ve Paraguay'da sel baskını Formosa ~Arjantin—18 A.A.Paraguay ve Parana nehirlerinin taşması yüzünden 20.000 kişi açıkta kalmıştır.Nehrin Paraguay sahilinde 2500 ev sular altında kalmış ve tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • izmir'de sıcaklar devam ediyor Bunaltıcı sıcaklarla birlikte şehirde bira sıkıntısı başgösterdi izmir,18 T.H.A.Evvelki gün bir miktar yağmur yağmasına rağmen havalar hâlâ bunaltıcı bir şekilde sıcaklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Milli takımımız yarın Kore ile karşılaşıyor [Baştarafı 1 incide] İtalyayı mağlûp eden İsviçre ve Ingiltereye yenilmeyen Belçika haklı takdir toplamış bulunmaktadır.Burada intişar etmekte olan gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • General Necip Pakistana gidiyor Kahire 18 T.HA.Mevsuk bir kaynaktan bildirildiğine göre,Reisicumhur General Necip,yakında resmen Pakistan'ı ziyaret edecektir.Ziyaret tarihinin yakında açıklanacağını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Balayının ilk gecesini karakolda geçiren çift Kopenhang,18 REUTER)Genç bir Finli karıkoca halaylarının ilk gecelerini Kopenhag karakolunda geçirmişlerdir.Buna da sebep bir gece kulübünde damad beyin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Mau Mau'lar bir İngiliz subayını oldurdular Nairobi 18 A.A.Resmî kaynaklardan bugün bildirildiğine göre,bir İngiliz ordu subayı dün gece bir çiftlik civarında tedhişçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Tunus'ta şiddetli bir buhran hüküm sürüyor Günden güne artan tedhiş har tekrar istifa e Tunus,18 AA.Bugün Tunus'ta,gergin bir hava ve şiddet hareketleri bir hükümet buhranının işareti sayılmaktadır.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Bir Fransız uçağı Hindistan'da tevkif edildi 84 kişilik uçağın silâh taşıdığı iddia ediliyor Lohdara AA.Air France Hava Yolları şirketinin Londradaki bir sözcüsünün bu gece bildir diğine göre,bir Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Amerikanın savunma bütçesi 29 milyar dolar Demokrat Partili Senatörler bü bir kumar ok Washington,18 AP)1 Temmuzdan itibaren başlıyacak yeni malî yılı zarfında B.Amerikanın müdafaası için 29 milyar do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • İ' v KARA AHMEDİN RUHUNA FATİHA Türk gücünü Dünyaya tanıtan Cihan Pehlivanı Kara Ahmedin mezarı dün Kırkpınar güreşçileri tarafmdan ziyaret edilmiş,Türkiye başpehlivanı ibrahim Karabacak tarafmdan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Eski bir sabıkalı tekrar cinayet işledi Diyarbakır 18 MİLLİYET Dün akşam saat 23 sıralarında şehrimizin Arbedaş mevkiinde feci bir cinayet işlenmiştir.Eski sabıkalılardan olan ve sonradan ıslahı nefs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Kraliçenin atlattığı kaza London,18 AP)London Star gazetesi,Kraliçe Elizabeth'in bugün Ascot yarış sahasında at koştururken ciddî bir kaza atlattığını yazmıştır.Habere göre Kraliçe,atını dörtnala süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • 3 ağaç devirerek Hollanda hududunu kapayan çiftçi Brüksel,18 T.H.A.Franz Van den Eynde isminde Belçikalı bir çiftçi oğlu ile birlikte üç ağaç devirerek Hollanda Belçika hududunu kapayıp,trafiği durdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1954
  • Everest Fatihi Kalkiitaya döndü Himalayalarda hastalanan Hillary,geçirdiği kaza hakkında izahat vermedi Kalküta,18 AP)Geçen ay Himalaya dağlarının ıssız bir glasyesinde zatürreye tutulan Everest zirve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • BULMACA t 2 I 2 3 4 S 6 7 e ıo II LİÜÜÜÜ 1 5 6 7 B 9 IO II 1MIH.J ÜtİlfM s-n-r h.ı.nnu SoWansaga:1 Kız evlâdı kesir iki kelime)2 Güzel dört ayaklı iki kelime)Teni tavır.3 Battaki harfilx yap» ma.Masse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • 1st.Boratımın 18.6.M4 «aüarı blum ve Kambiyo Açılıı Kapanıı Startta*;7M 7M Dolar 280.50—280.30 Fransıs Frangı 0.80 0.M lavlar» Frangı M.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 Isrec Kr.54.12.50 45.1240 Flor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KAKA-CAK Tan İtlerini fiilan idare adan ÜMTUİ Müdür:rank DEMUTAŞ yar:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Ufki Santrifüj Tulumba Gurupu Satan alınacaktır İstanbul Sular İdaresinden:İkiai çalışır,biri yadak olmak üaara üç adat Ufkî Santrfüj Tulumba Grup u satın alınaoaktır.Şartnamesi badeli mukabilinde ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları As.ihtiyaç için 67 ton sığır eti kapalı zarfla 30/6/954 Çarşamba saat 16 da Karaköse As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 165 kuruş,tutarı 110550 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Kayseri As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Kayseri Hv.Ikm.Mrk.Gnl.Müdürlüğünde muhammeni 126837 lira G.teminatı 7592 olan hangar çatı onarımı ve kaplama işi ile mu* hammeni 48403,G.teminatı 3631 lira bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • GRİPİN in MEVSİMİ YOKTUR A-c İÜ KIŞIN AYAZINDA YAZIN SICA HER MEVSİMDE MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMAZ kininli BAŞARI İLE KULLANILIR yazın fazla güneşte durmak* tan mütevellit baş ağrısıivej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Cağaloğlundaki Sağlık vt Sosyal Yardım Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • HersaMı to HETOOO cildinizi,bel PURO ktfpüdU v« au İle tahriş etmeden yıkayın» ve hafifçe namınl alın»cilde nüfuz ederek lyabancı ve zararlı maddeleri temizler Çjsizi daha güzel we cazip yapar PURO yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • STANBÜL:1247 Açılı» v* program 13.00 Hairier 13.15 Şarkılar Mualla Gökay 13.45 Cumartesi konseri Pl.14.15 Dana müziği Pl.14.30 Saz »erleri Kubar Tekyay.Ercüment Baanay 14.50 Haftanın programı 5.00 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Sivas As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından:Askeriyenin ihtiyacı için Sivasta teslim,aşağıda cins,miktar ¡e tahmin bedelleri yazılı yedi kalem yas sebze alınacaktır.Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Taze kabak 25000 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Aydın Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden Söke Bağrası yolunun Söke'ye isabet eden kısmında yaptırılacak olan parke kaldırım imalâtı 6/7/954 Salı günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Izmir Vakıflar Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş Tire'de Lûtfipaşa vakfından hamamın onarımı olup keşif bedeli 19990.46 lira ve geçici teminatı 1499.28 liradır.2 Eksiltme 29/6/954 Salı günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Büyiikdere Bahçeköy Orman İşletmesi Müdürlüğünden:1 işletmemize bağlı Kurtkemeri bölgesi için 15 ton çekerinde kamyon baskülü alınacaktır.2 Baskülün muhammen bedeli 14950 lira olup,muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Satınalma Komisyonu Başkanlığından:1 Sözleşme akdi tarihinden itibaren bir yıl müddetle Adapazarı Orman İşletmesinin Akyazı istif yerinden Adapazarmdan 30 kilometre şose miktarı azalır çoğalır 800 M3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 Cins ve miktarları şartnamesinde yazılı 59 kilo esans pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 6/8/954 Cuma günü saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Silâhtar Fabrikasında Anbar Binası Yıktırılacakiır I.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN:1 Keşif bedeli 6840.lira olan yukarıda yazılı iş 24/6/954 Perşembe günü saat 10.15 te Beyoğlu Metrohan 4 üncü katta Arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Demirköy Kazası Mal Müdürlüğünden 1 Yapılacak iş:Merkez Demirköy hükümet konağının ikinci kısım onarımı işi 7.6.954 Pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • İnşaat Ressamı Alınacak i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Yapılacak imtihanda gösterecekleri liyakate göre ileride ihdas edilecek barem dışı kadrolara alınmak üzere muvakkat olarak 10 ilâ 15 lira yevmiye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden:1 Yukarı mahallâtta yeniden yaptırılacak 25.000.00 lira keşif bedelli kaldırım işi 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminatı 1875.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Istanbul 4.icra Memurluğundan 953/3439 Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen acem halısı,gaz sobası,6 adet sandalye bulunduğu Osmanbey Matbaacı Osman Sokak Lâle Apart.9/1 No.lu yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa s'ant.4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.50 T.L.Hânlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • S T A N B U L Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ye ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Tüsfecesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT BUTUN AĞRILARA KARŞI û L.k4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Bşk.lığından As.Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 2200)iki bin iki yüz metre branda bezi kapalı zarfla satın alınacaktır,muhammen bedeli 248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1954
  • Eskişehir Devlet Su işleri III.üncü Bölge Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:1 Evvelce ihaleye çıkarılıp isteklisi çıkmayan ve Müdürlüğümüz dahilinde bulunan Mihallıççık Kazasına bağlı Sazak köyü göl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4