Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Sigara kaçakçılığı yapan İtalyanlar Chiavari İtalya)17 AA.Sigara kaçakçılığı yaparken yakalanan 26 İtalyan 4.377.000 liret para cezası ödemeğe mahkûm edilmialerdiB.Yakalanan kaçakçılar Tanca'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • KIRŞEHİR KANUN TA İLGASINA AİT MECLİSE VERİLDİ Tasarıda,Nevşehirin Kırşehire nazaran İl olmaya her bakımdan çok daha müsait olduğu belirtiliyor Kırşehirin üç kazası Nevşehire,iki kazası da Ankara ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Fransa buhranı Fransa Cumhurreisi,Laniel'in istifası üzerine onun siyasî düşmanlarından ve ekalliyette kalmasını temin eyleyen parti şeflerinden Mendes France'i yeni kabineyi kurmaya davet etti.Bu zat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Nihat Erimin muhakemesi İtibar,kırıcı neşriyat yüzünden yargılanan Nihat Erim dünkü celseye gelmedi Ankara,17 MİLLİYET)Özdemir Evliyazadenin 'duruşması sırasında e zamanki İçişleri Vekili Ethem Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • General Cook Ankara'da Ankara,17 AA.Avrupadaki Amerikan işgal kuvvetleri kumandanı Orgeneral Cook,bugün saat 13.30 da hususî uçağı ile şehrimize gelmiştir.General [Devamı Sa.3 Sü.7 de] k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Macaristan Kore'yi 9 0 mağlûp etti Bern* 17 AP)Bugün İsviç-temdit sırasında iki takım birer gol renin muhtelif şehirlerinde Dünya daha çıkararak 4-4 berabere kal-Futbol Kupası turnuvasının birinci mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Türkiye'de yüz yaşını geçkin 4300 kişi yaşıyor Asırdidelerin 2784 ü kadın 1516 sı erkek Ankara,17 T.HA.Yayınlanan Beynelmilel bir istatistiğe göre,Türkiyede 4300 insanın yağı yüzü geçmiş bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • İL $*#h3 M Türk Alman takımlarının,bundan önceki karşılaşmalarından bir görünüş Millî Takımımız dün ı'ya 4-1 Otuz bin kişinin takip etiği maçta yegâne golümüzü ikinci dakikada Suat attı.Pazar günü Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Yeni tesislerinde yakında mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor 1 MİLLİYET.İsviçre ve Amerika'dan getirttiğimiz en yeni ve modern dizgi,baskı ve diğer teknik cihazlarla pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • &ÜK&;ri⣣Ss Yazdan kışa hazırlık Yaz sıcakları bütün şiddetile devam ededursun,gecen kışın amansız soğuldarmı bir türlü hatırdan çıkaramıyan İstanbullular,kömürlerini bir an evveli;temine çalışmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Dış ticaret rejiminin bazı maddeleri tadil ediliyor Ticaret Vekili istikrarlı bir ticaret rejimi kurmak için aksayan tarafların değiştirileceğini bildirdi Ankara,17 ANKA)Dış ticaret rejimimizdeki mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Sağır sevgiliye verilen hediye Paris 17 T.H.A.Pierre Gay on adında 27 yaşında bir genç âşık olduğu sağır sevgilisine ilânı âşk edebilmek için 65 bin Frank kıymetinde bir dinleme âleti çalarak,sevgilis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Tanzim satışlarında bozuk et satılmıyor Mezbaha Müdürlüğü ederin gayrisihhî olduğu şeklindeki iddiayı yalanlıyor Et ve Balık Kurumunun,İstan-da devamlı surette imha edildiği bul Belediyesi ile müştere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Ordu'da sel felâketi Yağmur yüzünden iki dere taştı şehirde suların yüksekliği 50 santimi buldu Ordu,17 A.A.İki günden beri fasılasız şekilde yağan şiddetli yağmur neticesinde Bülbülhamamı ve Aziziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Atom ve hidrojen tahribatına karşı memleketimizde alınan tedbirler Sıhhat Vekâleti «Harp işleri Müdürlüğü» yayınladığı bir tamimle yapılacak işleri bildirdi Ankara,17 T.HA.Sıhhat larının yapacağı tahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • 11 yaşındaki çocuk evini ateşe verdi New York 17 T.H.A.Biı dergideki resimli hikâyeyi oku duktan sonra evimi yakmayı düşündüm diyen 11 yaşındaki Chicago'lu bir.çocuk,evini ateşe vermiş ve 7 kişi ile 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • AKORDEONLAR/W if ODEON MAĞAZALARİ jty 8ETOÖLD SİRKECt KADIKÖT j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1954
  • Selimiye kışlasının tamirine başlandı Tarihi Selimiye kışlasının tamirine dün başlanmıştır.Bu münase betle yapılan merasimde Vali muavini,Birinci Ordu Müfettiş veki 11,yüksek rütbeli subaylar bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • KISA HABERLER ¦ir Her perşembe toplanan Univerte senatosunun dünkü müzakereleri 'ıb Fakültesi mütedavil sermaye yö-•tmeliği,Orman Fakültesi yönetmedi ve Edebiyat Fakültesi doktora ünetmeliği» mevzular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • ürk Tabibleri Birliğinin 3kongresi yapılıyor Türkiyede mevcut bütün sivil ve sker tabip ve diş tabiplerinin işraki ile kanunî bir teşekkül olaak kurulan «Türk Tabibleri Birlimin üçüncü büyük kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • ki Rahibeyi yaralayan Dimitri 8 seneye mahkûm oldu Bir müddet evvel Beyoğlunda mumî efkârı yakından ilgilendiği kanlı bir hâdise olmuş ve Di-itri Eliftiriyadis admda biri kar aşi Anastasyanm meshebini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • IİCRÎ Cuma RUMÎ un 18 1370 1» HaziraB 5 devral 1954 Haziran VAKİT VASATÎ EZANİ Günaa 4.38 8.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Cemiyet Koca Ragıp Paşa ilkokulunun diploma tevzi töreni 20 haziran 1954 günü saat 16 da okul binasında yapılacaktır.Bugün Orduevlnde M.M.V.istanbul Temsil Bürosu basın mensuplarına bir «Karavana» yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Bakırköy Akıl Hastahanesinde açılan tahkikat Bakırköy Akıl Hastahanesine mensup dört hekimle 7 müstahdem hakkında,hastaneye ait eşyayı şahısları için kullanmak suçundan tahkikat açılmıştır.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Eniştesinin elini ısırdı Kumkapıda Nişanca yokuşunda 16 numarada oturan Ali Mazlumoğlu admda biri,evvelki gece ailevî bir meseleden ötürü,kayınbiraderi Harabeyle kavga etmiş tir.Kavga sonunda Karabey,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Sanattan menedilen doktorların muayenehaneleri kapandı Meslek şeref ve haysiyetine mugayir hareket eden ve simsar kullanan doktorlar hakkında Tabib Odaları Yüksek Haysiyet Divanı tarafından alman ve V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Enginar,fasulya ve çilek tanzim satışları İstihsal bölgelerinden temin edilen 5 bin adet enginar,tanesi 10 kuruştan,bin kilo yerli fasulya kilosu 65,bin kilo ereğli çileği kilosu 60 kuruştan olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Kumkapida bir ceset bulundu Evvelki gece Kumkapı sahilinde* 55 yaşlarında,bıyıklı zayıf,siyah saçlı bir erkek cesedi bulun muştur.Göğüs kısımında üç santim uzunluğunda bir yara bulunan ceset ölüm sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Ayşe Ege için dün bir toplantı yapıldı Çalışma hayatının 45 inci yılını dolduran Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu müdiresi Ayşe Ege,yaş haddi dolayısile emekliye ayrılmıştır.Bu münasebetle Galatasaray L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Şeker fiatlanıu yükselten biri adliyeye verildi Şehremininde bakkallık yapan Mehmet Ören adında biri ihtikâr yapmak ve şeker fiatını yükseltmek suçundan dün Adliyeye verilmiştir.Ayni semtte oturan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Krom ve manganez ihracatı bir hayli azaldı Krom ve manganez ihracatımızda bir azalma müşahede olunmaktadır.Durumun fiatlarm pahalılığından ileri geldiği belirtilmektedir.Vaziyet karşısında Krom İhraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Geri kalan ıslâhat Radyoda ıslahat yapılacağı Hakkında gazeteler».hemen hepsinde intişar eden haberden sonra yeni bir haber daha gördük:«Şmidilik radyoda ıslahat yapılmasından vaz geçilmiştir.Radyoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • POLİSTE Balatta Aynalı Bakkal sokağına 8 numarada oturan Hüseyin Aydın dında biri,Kadıköyde Yurtdaşlık song ında şüphe üzerine çevrilmiş ve üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar bulunmuştur.Suçlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Boş Beşik adh film yüzünden ihtilaf çıktı Tefsir ve dedikodulara yol açan bir hâdise dün Adliyeye intikal etmiştir.Cumalı admda bir şair tarafından yazıldığı bildirilen cBoş Beşik» isimli bir destan,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • û şahıs paralarını çaldırdılar suçlular aranıyor Kadir Gürel adında biri,polise üracaat ederek,Güneysu vapuı ile Bandırmaya hareket edeceği rada,pantalonu cebinde bulunan 0 lirasının yankesicilik sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Şişli Emniyet Amirliğine tayin yapıldı Emniyet Üçüncü Şube Müdür Muavini Hulusi Perker,yeni kurulan Şişli Kazası Emniyet Amirliğine tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Dinamit lağımının patlaması neticesinde yaralandılar Kartala bağlı Yayalar köyünde,Hasan Acar'a ait Taşocağında çalışan İlyas Bekir,Hıdır Çakır ve Mustafa Çakır adında üç amele,dinamit lâğımının patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Vilâyet yolları inşa ediliyor özel idare bütçesine 1 milyon 980 bin lira kondu 1954 yılı Özel İdare bütçesine Vilâyet yolları inşa ve tamiri için 1.980.000 lira tahsisat konulmuştur.Nafıa Vekâleti de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Bit bulunduğu için kapatılan fırın bugün mühürleniyor Bir müddet önce,Sultanahmet Cezaevinin karşısındaki fırına yapılan bir baskında bitli ekmekler bulunmuş,işçilerin de bitli olduğu tesbit edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Avrupa Konseyi Göçmen temsilcisi İstanbula geldi Bundan bir müddet evvel memleketimize gelip Ankaraya gitmiş olan Avrupa Konseyi Göçmen iş leri temsilcisi Pierre Shneider dün 14,30 da Yalova yolu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Kadınlar arasında otomobil yarışı yapılıyor Amatör kadın şoförler arasında Pazar günü Topkapı Edirne yolu üzerinde otomobil yarışı yapılacaktır.Yarış münasebetiyle 6 ncı Şube Müdürlüğü yol güzergâhınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • HALKIN SESİ Bir okuyucunun temenni mektubuna İ.E.T.T.den gelen cevap Bir müddet önce neşrettiğimiz bir temenni mektubuna Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:«Sayın gazetenizin 27/5/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • İthal müsaadesi satışını önlemek üzere tedbirler alındı Aldığımız malûmata göre,Gümrük ve inhisarlar Vekâleti tarafından,ithalâtta dürüstlüğü temin ve firmalar arasında ithal müsaadesi satışını önleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihi Roman 169 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Nergis:"Bir kahvenin yıllarca hatırı vardır,bir türlü elim varmıyor» dedi Üçü de düşünceli idi;kayıkhaneye böylece girdiler.Bir takım de nizci p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Metropoliten inşaatı için çalışmalar ilerliyor Mecidiyeköy'le Aksaı^ıy arasında kurulacak olan Metropoliten şebekesinin güzergâhının tesbiti hususundaki çalışmalar süratle devam etmektedir.Şebekeyi ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Usulsüz lisans ve döviz devri Bazı firmalar aldıkları müsaadeleri karla devrediyorlar Son günlerde piyasada,yeni bir kazanç usulü türemiş,ithal müsadesi satışları yapılmaya başlamıştır.Belirtildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Uyuşturucu madde satanlar şiddetle cezalandırılıyor Uyuşturucu madde satmak veya imâl etmek suçundan Adliyeye verilenler yeni kanun gereğince gayet ağır cezalara çarptırılmaktadırlar.Dün de on gram er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Yapağı piyasasında canlılık var Yapağı piyasasında bir canlılık müşahede olunmaktadır.Bilhassa devlet müesseseleri geniş mikyasta mubayaada bulunmaktadırlar.Diğer taraftan fiatlar yüksek görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Santral mensucat işçileri mahkemeye başvuruyorlar Santral Mensucat Fabrikasında,işverenle bir kısım işçiler arasında Cikan ihtilâf dün de henüz halledilememiş ve alâkalılar tarafından yapılan müdahale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Brezilyaya 50 bin ton buğday ihraç ediyoruz Brezilya'ya memleketimizden 50 bin ton buğday ihraç edilecektir.Bu maksatla dün şehrimizde bir münakaşa yapılmıştır.Münakaşaya 20 firma iştirak etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Taksim Florya otobüs servisi ay sonunda başlıyor Yaz mevsimi dolayısiyle E.T.Tidaresi gecen senelerde olduğu gibi bu yıl da Taksim Florya arasında otobüs işletecektir.Bu servis ay sonunda işletmeye aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Boğazda bulunan cismin şamandıra olduğu anlaşıldı Kireçburnu açıklarında bulunan meçhul cismin eski bir şamandıra olduğu anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • İstanbulda evlenenlerin sayısında artış var 1954 yılı Mayıs ayında şehrimiz Evlenme Dairelerinde 1246 çiftin senenin ilk bes ayında ise 4719 çiftin nikâhları kıyılmıştır.Gecen sene Mayıs ayında 1150,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Vali Gökay bugece İstanbula dönüyor Dünya içki Düşmanları teşkilâtının davetlisi olarak teşkilâtın Stokholmde tertiplediği toplantıya katılan ve bir haftadan beri Isveç'de şehircilik ivleri etrafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Hayalı ucuzlatmak için hükümet tedbir alıyor Sanayi Umum Müdürü İstanbula gelerek İşçi Seminerlerini faaliyete geçirmek için çahşmalara başladı Hükümet,hayat pahalılığını ehemmiyetle ele almış bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Mayıs ayı geçinme indeksi ilan edildi Şehrimiz Ticaret Odası tarafından hazırlanan geçinme indeksinin Mayıs ayma ait olanı neşredilmiştir.1938 yılı 100 kabul edildiğine göre,Mayıs aymda indeks umum!ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Eski karısı ile Adliye koridorunda barıştı Dün sabah Adliyede garip bir hâdise olmuştur.İki ay kadar evvel Galatada bir cinayet işlenmiş ve Reşat Süvari adında biri,karısı Vergil'le anormal münasebett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Dut ağacından düştü ve hastahanede öldü Şile'nin Kızılca köyünden Şevki Çınar adında biri dut ağacından düşmüş ve ağır surette yaralanmıştır.Yaralı hastahaneye kaldırılmıssa da biraz sonra ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Yeni Emniyet Müdürü gece teftişleri yapıyor Emniyet Müdürü Alâaddin Eriş,evvelki gece saat 21 den 1 e kadar,Bakırköy,Fatih,Eminönü,Beyoğlu ve Gülhane Parkı karakollarını teftiş ve kontrol etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1954
  • Ve bu şişmanlığından istifade ederek,«Gul yabani» pozuna girer,uğradığı lokantalarda ya mayonezli bir ölü doğmuş çocuk haşlaması yahut ta asılarak intihar etmiş bir toprak amelesi dili ısmarlar ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Bulgar'lar Türkiye ile dostluk istiyor Bulgar Komünist Partisi organı yakında ticarî müzakerelerin başlıyacağını bildiriyor Sofya,17 A.A.Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesinin naşiri efkârı olan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Macaristan Kore'yi 9 0 mağlûp etti [Baştarafı 1 incide] İngiltere ve Belçika arasında kura sekilecek,maçın galibi bu şekilde aayyün edecektir.Macaristan Kore maçı Olimpiyad şampiyonu Macaristan ugün D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • 100 kiloluk külbastı Londra 17 T.HA.İngiliz Hü ûmetinin aldığı bir karar gereğine,12 Temmuzda bütün ingiltere 'e et vesikadan kurtulmuş olacakır.Bu münasebetle Oksford havaisi kasapları elele vermişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Atom ve hidrojen rBaştarafı 1 incide] 1 Şehir Hastaneleri,Harp halinde nerelerde ve ne şekilde faaliyette bulunacaklarını şimdiden tesbit edeceklerdir.2 Atom ve hidrojen bombalarının radyoaktivitesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Guatemala'da durum son derece karışık Ordunun hükümet aleyhine harekete geçtiği anlaşılıyor Pasifik sahillerine paraşütçüler indirildi Panama,17 AP)Dün buraya gelen haberlere göre,Guatemala Genel Kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • İki atom denizaltısı daha inşa ediliyor Washington,17 A.A.Ayan Tahsisat Komisyonu başkanı Styles Bridges,1 temmuzdan itibaren başlayacak yeni malî yıl içinde atom enerjisi ile hareket eden iki denizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Türkiyede yüz yaşını geçkin 4300 kişi yaşıyor [Baştarafı 1 incide] bir asırdanberi yaşamaktadır.Kars vilâyetini,59 u erkek 99 u kadınla Malatya,46 erkek 84 kadınla Urfa,24 erkek,107 kadınla İz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Windsor Dükü'nün katıldığı davet Paris.17 TÜRKTEL)İngiliz Büyük Elçiliği tarafından tertip edilen bir Garden Parti'de,her memleketin yüksek sosyetesine mensup 4.000 misafir hazır bulunmuştur.Misafirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Fransa'nın yeni Başvekil adayı Pierre Mendes dün Meclisten itimad reyi istedi Paris,17 AP)Yeni kabineyi kurmakla vazifelendirilmiş olan Pierre Mendes France bugün Millî Meclisten desteklenmesini istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • 40 dolar'a atomik şua Washington,17 USİS)Amerika Atomik Enerji Komisyonvınun Arfionne millî laboratuarında,elektrik yerine,barışsever bir atom malzemesi olan radyo aktiv Thulium kullanan yeni bir port
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Pakistan'da sıcaklar Karaşi,17 T.H.A.Her sene olduğu gibi bu sene de sıcaklar anî olarak bastırmıştır.Bu yüzden Karaşide 15 kişi bayılmış ve şehrin muhtelif semtlerindeki çeşme başlarında sıra bekleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Acele işe şeytan karışır Paris.17 A.A.Bir çiftçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Dış ticaret rejiminin bazı maddeleri tâdil ediliyor [Baştarafı 1 incide] şeklini gözden geçirmekte ve yeni bir takas sisteminin fiat yükselişlerini önlemiş olacağını zannetmektedir.Komisyon raporu der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Fuat Köprülü'ye verilen armağan Hariciye Vekiline dün törenle ilmî bir armağan verildi Ankara,17 MİLLİYET)Hariciye Vekili Prof.Fuad Köprülü'ye takdim edilecek «Fuad Köprülü Armağan» ı münasebetiyle bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • izmir'de et fiatları iniyor İzmir 17 T.H.A.İzmir'de et meselesi nihayet halledilmiştir.Havaların iyiden iyiye ısınması ve bol miktarda kasaplık hayvanın geti rilmesi sebebile et fiatlarmda oldukça faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Cava'da haydutlar 11 kişiyi öldürdü Cakarta,17 A.A.Cava'mn merkezinde bir yol üzerinde gitmekte olan bir otobüse silâhlı bir haydut çetesinin hücumu sonunda 11 kişi ölmüş,6 kişi de yaralanmıştır.Bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Tanzim satışlarında bozuk et satılmıyor [Baştarafı 1 incide] günde 40 50 hayvanın imha edildiği bildirilmektedir.Dün bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz Mezbaha Müdürü,bize şunları söylemiştir:Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Kara Ordusuna Sınıf Astsubay Adayı Alınacak 1 Piyade,topçu,uçaksavar,süvari,istihkâm,muhabere,ulaştırma,levazım,ordudonatun,tank,harita,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyen,maliye,kâtip sınıflarına 'as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • General Cook Ankarada [Baştarafı 1 incide] Cook ve maiyeti Esenboğa hava alanında Korgeneral Yakup Gürkaynak,Tümgeneral Azit Avman,M.M.V.Temsil Bürosu mensupları,Amerikan Yardım Kurulu ileri gelenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Ürdün Kralı evleniyor Şam 17 TÜRKTEL)Elyevm Gazetesinin verdiği bir habere göre,18 yaşlarındaki Ürdün Kralı Hüseyin pek yakında Suudî Arabistan Kralının kızlarından biri ile evlenecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Yunan Yugoslav askerî görüşmeleri Strumca Makedonya)17 A.A.General Minikadis başkanlık udaki Yunan askerî heyetile general Rade Amoviç başkanlığındaki bir Yugoslav heyeti arasındaki.Yunan ve Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Kore Birliğimizin son kafilesi dün gitti Üç bin kişilik kafile tzmirden merasimle uğurlandı İzmir,17 T.H.A.Koredeki dördüncü birliğimizi değiştirecek olan 5 inci Tugayımızın ikinci ve son kafilesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Sovyetler;Orlaşark'taki Ermenileri kışkırtıyor Suriye,Lübnan ve Iraktaki Ermenilerden,Türk Pakistan Paktına muhalefet etmeleri istendi Şam 17 T.H.A.Sovyet ler Ortaşarktaki propagandalarına yeni bir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Suriye'nin yeni Ankara Elçisi Şam,17 A.A.Suriye'nin yeni Ankara Elçisi Emir Kâzım Cezayirli,cuma günü uçakla istanbul'a hareket edecek,oradan da Ankara'ya vazifesi başına gidecektir.Şam'daki Türk masl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Başkan Eisenhower'e Kıbrısa dair bir teklif yapıldı lir gazeteci,Amerika Reisicuml müzakerelerde Ada meselesinin Washington,17 AP)Look Tecmuasımn başyazarlarından baan Fleur Cowles,ingiltere Başveili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Millî takımımız dün Almanya'ya 4-1 yenildi [Baştarafı 1 incide] Bugünkü maç esnasında Portekizli hakem Dakosta'nın Almanları bir hayli sert olan hareketleri-3 ve bir iki ofsaytlerine göz yumasına rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Magna Charta'nm bir nüshası çalındı Salisbury,17 AA.12'inci asırda Kral John tarafından ingiliz milletine tanınan hakları ihtiva eden,ingiltere'nin ilk anayasası Magna Charta'nm tarihî ve çok kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Bekâr kızların yaptığı grev Tokyo 17 T.H.A.Buradaki bir mensucat fabrikasında çalışmakta olan bekâr kızlar,fabrika1 müdürünün evlenme ile alâkalı bir kararını protesto için grev yap tıkları sırada pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Berlin Festivalinde Türk Bayrağı Berlin,17 TÜRKTEL)28 memleketin katıldığı Berlin Dördüncü Film Festivalinde bugün lik defa olarak Türk bayrağı da dalgalanmaktadır.Buna sebep-Denizcilik Bankası tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Hava hücumlarının kuvveti Toronto 17 A.A.Kanada Mü dafaa araştırmaları konseyi müdürü Dr.Solandt,Toronto Üniversitesinde yaptığı bir konuşma esnasında şöyle demiştir:«Bugünkü imkânlarla,sırf hava hücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Bir kadın avcısı yakayı ele verdi Ankara,17 MİLLİYET)Bugün Ankara'da meşhur «Eyüplü Halid* i taklid ederek genç kızları evlenmek vadile iğfal eden bir kadın avcısı yakalanmıştır.Gayet yakışıklı olan C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Pakistan Başvekili Dostluk Paktına dair izahat verdi Muhammed Ali,«Paktın gayesi tecavüze uğrayana yardımdır» dedi Karachi,17 AP)Türkiye ve Yunanistana yaptığı 10 günlük bir ziyaretten dönen Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Olimpiyat meşalesi uçakla gidiyor Atina,17 A.A.1956 Olimpiyatlarına gönderilecek olan olimpiyad meş'alesi tarihinin en uzun seyahatini yapacaktır.Uçaklardaki «sigara içilmez» ihtarına rağmen meş'ale u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1954
  • Aşk mesajları yayan radyo istasyonları Hollandadaki kaçak istasyonlar polisi müşkül duruma düşürüyor Amsterdam,17 TÜRKTEL)Son zamanlarda,Holanda'nın bir çok yerlerinde kurulan kaçak radyo istasyonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1954
  • 1 I Dünya Kupasında i 3üncü gün)Bugün mıç yok.Yannki en mühim maç:Brezilya Yugoslavya Dünya kupasında 3 üncü gü-nü istirahatle geçecek.Yarın en i mühim maç Brezilya Yugos-j lavya arasındaki karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Saatte 280 mil süratli deniz yarış motoru Londra SHA)Yakın arkadaşları,pilot ve dezignatör Donald Campbell'in saatte 280 mil sür'atle hareket edecek deniz yarış motörü üzerindeki 1,5 senelik mesaisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Amerikalı atletler Brüksel'e gidiyor Oxford,İngiltere)SHA)16 haziranda Brükselde yapılacak beynelmilel atletizm müsabakalarına iştirak edecek 5 Amerikalı yıldız atletin isimleri dün ilân edilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabibliğinden:Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk teminat ihale şekli ihale gün ve saati Muhtelif ilâç 237 kalem 271.896 TL.14.626 TL.Kapalı zarf.28/6/954 Pazartesi 15.00 Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • 1 2 3 4 S 6 7 8 9 IO II v 1 2 3 4 5 6 r 7 8 9 111 Ill 10 ijİîİHH:II Soldan sağa:X Aklı ermeyenlere öyle de denir iki kelime)2 Yer minderine intibak ederek.S Tersi sak.4 Amerikanın remzi,daimi değil.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Esham ve Kambiyo 16.6.95* Açılış Kapanıl Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 8.60 isveç Kr.54.12.50 45.12.50 Florin 73.68.40 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • S\Dünya Kupası şampiyonları Lozan,17 SHA)Beynelmilel Futbol Federasyonun emektar başkanı Jules Rimet'in ismini taşıyan Dünya Kupası futbol maçlarının mükâfatı 30 santim boyunda ve 4 kilo ağırhğındadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • İsviçre'de oynanmakta olan Dünya Kupasını takip eden futbol müşahitlerine göre MACARLAR ŞAMPİYONLUK YOLUNU ŞİMDİDEN AÇTILAR Alman lakımı antrenörü M acarları yenecek formülü buldum diyor URUGUAY şöhre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KABACAN Yazı islerini «İlen İdare eden Mes'ul Müdür Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MILUYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Malatya'da askeriyece gösterilecek bir yerde karargâh binası v« bir adet Nissen barakasının Demontajlı gösterilecek yere nakli ve çırada montaj inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Kırıkkale Belediyesinden:1 Kırıkkale şehir dahili asfaltlama işi pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.2 işin keşif bedeli 115.000 yüz on beş bin liradır.3 Şartnameler 10 on lira mukabilinde Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:Kuruçeşmedeki Pik Depomuz 17 Haziran 1954 tarihinden itibaren kapatılacağından,bu tarihten sonra Pik satışlarımıza,Haliçte Halıcıoğlunda Kumbarahane c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Pastörize inek Sütü Alınacak Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Mües.Md.den:1 Müessesemizin senelik ihtiyacı bulunan azamî 60,asgarî 45 ton pastörize inek sütü pazarlıkla alınacaktır.2 Pazarlık 21 Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkçesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • ABONE ŞARTLARI ir.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 üncü sayfa sant 4 T.L.2.50 T.L.Hânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Puskas "Paşa,oluyor!Macarların meşhur futbolcusu Puskas bilindiği gibi Macar ordusunda subaydır.Her millî maçta kazanılan başarı,Macar milli takım kaptanının omuzlarındaki rütbeleri artırmakta idi.Nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Cihat Annan Beyoğluspora antrenör oldu Haber aldığımıza göre Beyoğlusperlular yeni sezonun hazırlıkları na şimdiden başlamış bulunmaktadırlar.Bu cümleden olarak genç milli takımımızın antrenörü eski F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Muzaffer Selvi rövanşe hazırlanıyor Geçen hafta İstanbul atletizm bayramında 100 metrede uzun tereddüdlerden sonra,Mısırlı rakibine karşı ikinci sayılan Muzaffer Selvi önümüzdeki hafta Mısır sürat şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Türk Yunan atletizm karşılaşmasına Mısırlılar da giriyorlar Türk Yunan beynelmilel atletizm karşılaşmasına Mısırlı atletlerin iştiraki de tekarrür etmiş bulunmaktadır.Mısırlı atletlreden geçen hafta h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Türk Yunan atletizm karşılaşmasına davet edilen Türk atletleri Türk Yunan Enternasyonal atletizm müsabakası için aşağıda ilimleri yazılı bulunan atletler çağrılmıştır:Gökpınar,Cenkmen,Çulpan,Koç,Dinçc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • D.Demiryolları Eskişehir Satmalma Komisyonundan:1 Satılması mukarrer 85)kalem 3377)parça rende,plânya,el testeresi,makkap ve testere lamaları gibi marangoz alât ve edevatı pazarlıkla 29/6/1954 sah gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Nazilli Belediye Reisliğinden:Nazilli Belediyesince yaptırılacak 98.965 lira keşif bedelli fenni mezbaha ve müştemilâtının birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile ve birim fiat esası üzerinden eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • UZUN SÜRMEYEN SEVİNÇ GÖSTERİSİ 'i ¦^i^my-u m^mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Su Yolları Tamir Ettirilecektir İstanbul Sular İdaresinden:Üsküdar'da Atikvalde Vakıfsuyu yollarının esaslı tamiri işi eksiltmeye konmuştur.Proje ve şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • İÜlf İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Mustafa Kovancı 14.00 Opera ve operetlerden fanteziler Pl.14.20 Şarkılar Güzin Siper 14.45 Film yıldızları Pl.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 18.06.1954
  • Kars Cılavuz ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:Fiatı Tutarı Geçici teminatı Cinsi Miktarı Lira Krş.Lira Krş.Lira Krş.Sığır eti 15.000 Kg.2 00 30.000 00 2250 00 Koyun eti 9.000 Kg.ı.2 80 25.000 00 1890 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor