Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Patrikhane heyeti Şam'da Kıbrıs işini görüşmiyecek Kadıköy Başpiskoposu,«Eğer böyle bir şey ortaya atılırsa,şapkamızı alıp çıkar geliriz» diyor Antakya metropolidi Aleksand-İr mevzularından biri olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • İzmir ve Ankarada iki korkunç inayet 75 yaşında bir köylü bir kadım öldürdükten sonra kanını içti Beypazarmda bir adam metresiyle'bir olarak'70 yaşındaki anasını boğarak öldürdü 16:fANKA)Akhisar il-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Kore Birliğimiz bugün gidiyor İzmir,16 MİLLİYET)Beşinci Kore i değiştirme birliğimizin 2300 kişiden,müteşekkil son kafilesi yarın saat 16 da Amerikan nakliye gemisi ile ve büyük bir merasimle Koreye u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • I Maçların Bern 16 Husus!muhabirimiz Ali Meral bildiriyor)Dünya Kupası futbol maçları bugün İsviçre'nin dört şehrinde birden başlamıştır.Cenevre'de Brezilya Meksika'yı 5-0 yenerğ ken,Bernde de Uruguay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Rusların Amerika'ya iade ettiği gemiler İkinci'Dünya Harbi sırasında-Amerika.tarafından ödünç verme ve kiralama kanunu gereğince Rusyaya verilmiş olan 986 harp femişinden 8 hücumbotu dün limanımızda A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • w Kadınlar arası otomobil yarışı İstanbul ve Edirne arasında yapılacak müsabaka için 7 kişi müracaat etti Türkiye Otomobil ve Turing Kurumunun tertip ettiği kadınlar arası otomobil Rallysi bu Pazar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • İzmir fuarında ayak kokusundan şikâyet!Fuar müdürlüğü şikâyetleri önlemek üzere giriş ücretini 25 kuruşa çıkarmak istiyormuş izmir 16 MİLLİYET)izmir ¦Fuar idaresi Müdürlüğü,Belediye Başkanlığına mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Nı.ı ı.T Churchill Eisenhower mülakatı Washington görüşmelerinde Asya ve umumî meseleler üzerinde durulacağı anlaşılıyor Washington 16 AP)Başkan Eisenhower bugün ingiltere Başvekili.Chjırchill ile 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Dünya Kupası maçları dan başladı Millî takımıfnız Almanya ile bugün Bern'de karşılaşıyor Dün Brezilya Meksikayı 5 0,Yugoslavya,Fransayı 1 0,Avusturya Iskoçyayı 1-0,Uruguay da Çekleri 2-0 yendi Bern,16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • 1 Maç Radyo ile yayınlanıyor Millî futbol takımımızın Almanya ve Güney Kore ile ya-pacağı karşılaşmalar istanbul:ve Ankara radyolarından naklen verilecektir.Bugün yapılacak olan Türkiye Almanya maçı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Amerika bize 30 milyon dolarlık malzeme veriyor 30 Haziranda bitecek carî malî yıl için ayrılan tahsble yapılan askerî yardımın miktarı 76 milyona yükseldi Washington 16 USIS)Haricî Faaliyetler İdares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Bugün şehrimizde hava bulutlu ve az ihtimalle sağnak-lı geçecek,sühunet derecesi dcğişmiyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Mısırda 5 bin yıllık süs eşyası bulundu Bir Firavun mezarından çıkarılan eşyalar arasında altından kozmatik kutuları var Kahire,16 AP)Burada yapılmakta olan mühim bir hafriyat-ta meydana çıkarılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • MUHTEKİRLERE AĞIR PARA VE HAPİS EZASI VERİLECEK kanunuyle gayrı meşru Ticaret Vekaletince hazırlanan meni' ihtikar kazançlar önlenecek Yeni kanun çıkana kadar Ticaret Vekâleti konirolunda Belediye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Yeni tesislerinde yakında mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor 1 MİLLİYET,isviçre ve Amerika'dan getirttiğimiz en yeni ve modern dizgi,baskı ve diğer teknik cihazlarla pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Fransada evlerin yarısına kadar dolu yağdı Yağmur ve fırtınanın zararı 300 milyon Frank Marmande Fransa)16 AA.«Lot ve Garonne» vilâyetinin bir kısmında şiddetli yağmurlar ve rüzgârlar,bu bölgenin tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Boşanmak için 100 bin dolar veren yıldız Hollywood,16 AA.Filmi yıldızı Susan Hayword.dâvayı uzatmadan ayrılabilmek için kocası Jesy Barker'e 100.000 dolar vermeyi teklif etmiştir.Jesy Barker'in avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Katil Hikmet dünkü duruşmada Katil Hikmetin Adlî Tıbba sevgine karar verildi Dünkü duruşma sırasında kayınpederine hücuma yeltenen katil,güçlükle zaptedildi Karısı Nurseli,baldızı Sevimi ve nihayet ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Tekel işçilerine verilecek ikramiye Ankara.16 MİLLİYET)Tekel İdaresi Gümrük Muhafaza Kumandanlığı ye Milli Savunma Vekâleti iş yerlerinde çalışan işçilere sene* de üçer maaş nisbetinde ikramiye verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1954
  • Romanya'da harp hazırlığı Hükümet stratejik fabrikaları içeriye çekiyor,bazı mıntakalarda halk boşaltıldı Belgrad,16 TÜRKTEL)Son haftalar içinde Romanya'da mühim bazı hazırlıklar göze çarpmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Demirciler Birliğinden bir hey'et Almanyaya gitti inşaat demiri piyasasında müşahede olunan buhranı önlemek maksadıyla,Ticaret Vekâleti,yeniden 10 milyon liralık bir tahsis ayırmıştır.Almanyadan ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Gümrük Kanununa göre değişen tarifeler Verilen malûmata göre,İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından yeni Gümrük Kanunu ve tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle değişen istatistik ve tarife numaralarını hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Sokoni Şirketi Müdürünün evine hırsız girdi Rumelihisarında,Baltalimam raev kiinde oturan Sokoni Vakum Şirketi Umum Müdürü Mösyö Harrut'un köşküne evvelki gece hırsız girmiş ve bir miktar giyim eşyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Karayolları güzergahında güzelleştirme faaliyeti Kara Yolları Umum Müdürlüğü,yolların ağaçlandırılması hususundaki faaliyetini arttırmıştır.Güzergâhı çıplak yerlerden geçen yolların manzaralı bir hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Ardıçoğlu ile Söylemezoğlu' nun duruşmaları dün başlad Millet gazetesinde yayınladığ «Amerikalı dostlara hitap» başlıklı yazısından dolayı tevkif edilmiş olan Nurettin Ardıçoğlu ile yine hakkında dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Türkiye Bankası 1954 İKRAMİYE PLANINDA nı 30 BAUÇEi/EV VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ cemana 1 Hesabınızda daimi olarak 150 lira bulundurunuz.TÜRKİYE İŞ BANKASI iş adamları ve mevduat sahiplerinin if ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Sahte bono tanzim eden muhakeme ediliyor Maçkada oturan ve 11 daireli bir apartmanın sahibi olan Arsak adında biri,sahte bonolar tanzim ederek muhtelif kimselerden 20 bin lira dolandırmak iddiası ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • işçiler grev hakkının tanınmasını isliyorlar Santral mensucatta çıkan ve bu mevzuun tekrar orta;Santral Mensucat fabrikasında,iş verenle işçiler arasında çıkan ve bütün iş muhitinin üzerinde ehemmiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Gençleri esrar içmeye teşvik eden biri yakalandı Ortaköyde oturan mâruf sabıkalılardan Muammer Çeker admda birinin,bazı talebe ve gençleri esrar içmeye alıştırdığı ve bunlara esrar sattığı zabıtaca ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • ŞAN SİNEMASINDA 15 Haziran 1954 Salı gecesi Can Ciğer Kardeşler Sahnede)filmine alt kur'ada ikişer sinema davetiyesi kazanan numaralar:6049,«161,6334,6352,6443,6478,6680,«930,7076,7083,7205,7207,7256,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • İmam Hilmi sorguya çekildi Kur'an dersi verdiği bir kızı iğfal ettiği için tevkif edilmiş olan Sultanahmet Camiinin ikinci imamı hafız İbrahim Hilmi dün sabah adliyeye getirilmiş ve Eminönü 3 üncü Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Bir İngiliz Profesörü şehrimize geldi Oxford Üniversitesi profesörlerinden ve Milletlerarası Jeodezi ve Jeofizik Başkanı tanınmış bilgin Sydney Chaman,Fen Fakültesinin davetlisi olarak şehrimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Elektrik,havagazi ve su abone sayısında artışlar İ.E.T.T.İdaresinden öğrenildiğine göre,1954 yılı başında elektrik abonesi 245.441 iken son beş ay zarfında 6090 artarak 251.531 e yük selmiştir.Havagaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Denizcilik Bankasında kaptan kursu devam ediyor Denizcilik Bankası,Denizyolları İşletmesinde çalışan kaptanların teknik bilgilerini arttırmak maksadiyle bir elektronik seyir âletleri kursu açmağa kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Tütün satışları hararetli bir safhada devam ediyor 1953 mahsulü tütün satışları bu sene hararetli bir şekilde devam etmektedir.Yalnız Marmara bölgesinde 31 Mayıs akşamına kadar,13 bin 60 ton tütün sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • ilk hacı kafilesi 10 Temmuzda gidiyor Denizcilik Bankası Hacca gidecek vapurları şimdiden hazırladı Hac mevsiminin yaklaşmış olması sebebiyle Denizcilik Bankası ve Devlet Hava Yollarında gerekli hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • HALKIN SESİ Emniyet 6 ncı Şubenin müsbet bir cevabı!Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:Sayın gazetenizin 21/5/954 tarihli nüshasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Kömür tevziatında izdihamın önlenmesine çalışılıyor İstanbul Vali Vekili Mehmet Ali Çeltik dün beraberinde Türkiye Kö mür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürü olduğu halde,kok kömürü tevzi bürolarında tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • İlkokul öğretmenlerinin yolluksuz nakilleri Meşru mazeretlerine binaen bir vilâyetten diğer bir vilâyete nakil talebinde bulunan ilkokul öğretmenlerinin nakillerine ait formaliteler tamamlanmıştır.Ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Emniyet Teşkilatının telsiz sahası genişletiliyor Verilen malûmata nazaran,polis Emniyet teşkilâtının modernleştirilmesi hususunda hazırlanan prog ramın bir devamı olarak,teşkilâtm bellibaşlı merkezle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Karısını öldüren eski yüzbaşının duruşması başladı Bir müddet evvel Beyazıtta bir cinayet işlenmiş ve ordudan rnatrut Ahmet Zeki adında bir yüzbaşı,barışma teklifini ret eden karısı Müzeyyeni üç yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Pakistanla ticaretimizin inkişafı bekleniyor Dost Pakistan Başvekili Ali Hanın,memleketimizi ziyareti esnasında her iki devlet arasındaki ticarî münasebetlerin inkişafını Bağlıyacak müsait bir zeminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Hububat alımı haftaya başlıyor Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul şubesi müdürü bu hususta izahat verdi Yeni yıl hububat satın alma ve ihraç devresine girilmiş olması münasebetiyle,Toprak Mahsulleri Ofi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Topkapı Sarayı müzesi tamir ediliyor Milli Eğitim Vekâletince Topkap Sarayı Müzesinin esaslı bir «ekil de tamirine karar verilmiştir.B hususta lüzumlu tahsisat temin e dilmiş olduğundan tamirata yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Hukuk Fakültesinde başarı derecesi yüzde elli İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve şubelerinde imtihanla devam etmektedir.Bu arada,Hu kuk Fakültesinin Roma Hukuki imtihanında 350 kişiden 170 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihî Roman 168 Yazan:Kemal" SAMANCIGİL Tunus Beyine giden Saray Kumandanı lâzım olan kuvvetleri sayıp döktü.Artık dümen kuralım ve İstan bula dönelim sevgilim dedi,çünkü bu işin sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Lüzumsuz külfetler Fransanın Lille şehrinden gelen bir telgrafa nazaran martın yirmisinden beri bir mezarda aç taksir yatan ve Hindli olduğu söylenen bir Fakir,bundan evvel bir Alman tararından tutula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • KISA HABERLER ic Çuval fiatları dün yeniden bir I nında inşa edilen kulübenin 24 Haniktar daha artmıştır.Durumun,it-ziranda ihale suretiyle kiraya verile» rial güçlükleri ve taleplerin fazlalığın-ceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • POLİSTE Kasımpaşada oturan Ayşe adında bir kadın arka arkaya içtiği aspirinlerden zehirlenmiş ve koma halinde Haseki Hastahanesine kaldırılmıştırir Beyoğlunda Bostanbaşı mevkiinde oturan Emine Doğan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • r.HİCRÎ 1373 ıc Şevval Perşembe 17 Haziran 1954 RUMİ 1370 4 Haziran VAKİT VASATİ EZANİ Güneı 44» 8.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Ziraat Bankasının açtığı mesken kredileri Nafia Vekâleti tarafından köy ve kasabalarda yapılmakta olan inşaat faaliyetlerinde ihtiyacı şiddetle hissedilen teknik personelin yetiştirilebilmesi gayesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Muhtelif memleketlere yapılan günlük ihracat tutarı Son günlerde,limanımızdan yabancı memleketlere yapılan ihracatta devamlı bir artış müşahede olunmaktadır.Bu arada dün muhtelif memleketlere 1,689,61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Peki ama bir paranın asıl kaynağı neydi?Hırsızlıklardan,cinayetlerden,şantajlardan elde edilen kârların bir kısmı değil miydi?Böyle olmasına rağmen yine de bu paraya konan herife herkes hürmet ediyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Cemiuet Kfttipçelebi ilkokulu öğrencilerinin diploma tevzi töreni 18 Haziran 954 günü saat 15 te okul binasında yapılacaktır.Selimiye Kışlasının İç mimarisinin tâdili dolayısiyle tamirat İnşaatına bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1954
  • Emniyet Genel Müdürü Ankaradan geldi Emniyet Genel Müdürü Ether Yetkiner dün sabah Ankarada şehrimize gelmiş ve öğleden sohr Emniyet Müdürlüğüne giderek şehrin asayişi ile ilgili işler hakkın da izaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Millî takımımız Almanya ile Bern'de karşılaşıyor [Baştarafı 1 incide] Türk takımı tamamiyle değişik ve genç bir manzara arzetmektedir.Takımımız oyunun başından itibaren rakipleri üzerinde bir hâkimiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Maçların [BaştarafTl incide] Brezilya Meksikayı 5-0 gibi açık farkla yenerek şampiyonluğun en kuvvetli namzedi olduğunu göstermiştir.Turnuvada «seri başı» sayılıp da mağlûbiyete ilk uğrayan takım Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Muhtekirlere ağır para ve hapis cezası verilecek rBaştarafı 1 incide] da muhtekirlerin takibi ile yakından alâkadar olarak teşkilâttan günü gününe telefonla malûmat almaktadır.Men'i İhtikâr Kanunu,ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Elli yıllık Mühendisler [Baştarafı 1 incide] tıda,eski Maarif Vekili Tevfik İleri,Vali muavini Vefik Kitapçıgil,Teknik Üniversite Rektörü,profesörler ve davetliler hazır bulunmuştur.Türkiye Yüksek Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Amerika bize 30 milyon dolarlık malzeme veriyor [Baştarafı 1 incide] yerine getirmektedir.Türkiyeye gelecek malî yıl zarfında da yardım yapılacaktır.Fakat Birleşik Amerika Kongresi 1 Temmuzda başUyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • İtalya,Balkan Paktına katılmaya mütemayil Trieste ihtilâfının halli mümkün olduğu taktirde,İtalya pakta iştirak edecek Roma 16 ^AP)italyan Hariciyesine mensup yetkili bir şahsiyet bugün Yugoslavyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Mos kovada sıcak dalgası Moskova,16 TÜRKTEL)Moskova halkı,74 senedenberi haziran ayında görülmemiş bir sıcak dalgası altında bunalmaktadır.Dünkü sühunet 32 derece idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Saraçoğlu mahallesi Bu mahallede oturan yüksek maaşlı memurlar meselesi Mecliste görüşüldü Ankara 16 MİLLİYET)Meclisin bugünkü celsesi sadece 20 dakika devam etti.Oturum saat 15 te Fikri Apaydın'ın ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • 75 yaşında bir köylü kadını öldürdükten sonra kanını içti [Baştarafı 1 incide] Ankara 16 ANKA)Beypazarı ilçesinin Saray köyünde korkunç bir cinayet işlenmiştir.Bu köyden 50 yaşında Mehmet Tokgöz adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Seçim Kanununun tadil tasarısı İçişleri Komisyonu dün tasarının birinci maddesini kabul etti Ankara 16 MİLLİYET)Seçim Kanununun tâdili hakkındaki tasarının İçişleri Komisyonunda müzakeresine bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Hususî bir dershane sahibi genç bir kızı iğfal etti İngilizce öğrenmek üzere dershaneye devam eden Özden,sarhoş edilerek kirletilmiş Müddeiumumilik çirkin bir tecavüz hâdisesine el koymuştur.Lâlelide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Âlmanyaya olan borcumuzun büyük bir kısm.ödendi Eylül ayında imzalanacal çok geniş çapta Bonn 16 TÜRKTEL)Alman iktisadî ve malî çevreleri,Başvekil Dr.Adenauer'in Türkiye'yi ziyaretinden ve bu ziyareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Irak Başvekili 24 Haziranda Ankaraya geliyor Erşad El Ömer Türk Pakistan paktı mevzuunda görüşmeler yapacak Bağdat,16 ANKA)Irak Başvekili Erşad El Ömeri bu ayın 24 ünde Türk hükümeti ile temaslarda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • İnfilâk eden bir otobüste 20 yolcu yandı Meksika,16 A.A.Dün,San Luis,de Potosi ile Tampicom arasında bir yolcu otobüsünde 20 yolcu yanarak ölmüşlerdir.40 yolcuyla Guadalajara'ya gitmekte bulunan otobü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Kadinlararasi otomobil yarışı [Baştarafı 1 incide] dakika ara ile otomobiller harekete geçerek Topkapı,Büyükçekmece,Mlmarsinan,Silivri,Çorlu,B.Karıştıran,Lüleburgaz.Babaeski,Havza asfaltı üzerinden Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Katil Hikmetin Adli Tıbba şevkine karar verildi TBaştarafı 1 incide] kalmış ve kadınlı erkekli yüzlerce insan duruşmada bulunmak,katili yakından görmek maksadı ile koridorları doldurmuştur.Sabahın erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Churchill Eisenhower mülakatı [Baştarafı 1 incide] mahfillerin bu konuda faraziyeler yürüttüklerini,Başvekil Churchill' in bu söylentileri kökünden yok etmek için bir toplantı tertibi teklifinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • izmir fuarında ayak kokusundan şikâyet![Baştarafı 1 incide] olduğunu.Kültür Parkın fazla kalabalığı istiap edemediğini,masrafın cok fazla olduğunu ve daha kaliteli!ziyaretçilerin celbini temin maksadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A As.ihtiyaç için Konya'da öğütülmek şartiyle 2800 ton seksen randımanlı un kapalı zarf usulü ile öğtitttirülecektir.Muham-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Patrikhane heyeti rBaştarafı 1 incide] gibi,Antakya Patrikhanesine bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere gidiyoruz.Bu seyahatimizin siyaset ile en ufak bir alâkası bile yoktur.Kıbrıs Başpiskoposu Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Mısır'da 5 bin yıllık süs eşyası bulundu [Baştarafı 1 incide] çıkan Firavun mezarının hangi hükümdara ait olduğu henüz tesbit edilmemiştir.Bu mezarın yanında keşfedilen çeşitli mücevherat ve güzellik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1954
  • Bir genç kız Adliyede intihara teşebbüs etti Bakırköyde vuku bulan bir iğfal hâdisesi,dün Müddeiumumiliğe intikal etmiştir.Bu semtte oturan zengin bir ailenin 16 yaşlarındaki kızı Zeliha,yine ayni muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 800 ton odun 12/7/954 günü saat 11,30 da Davutpaşa As.Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 39200 lira,geçici teminatı 2940 liradır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Filimlerine ve güzelliğine hayran olduğunua ttr.i\dinwe benim ihtimam» go.Bugünden itibaren Puro Güzellik Metodunu siz de tecrübe ediniz.Puro cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkararak sizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask dan As.Birliklerin ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 10800)on bin sekiz yüz kilo karpit kapalı zarfla satın alınacaktır,muhammen bedeli 15120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden İnşaat Ressamı Alınacak Yapılacak imtihanda gösterecekleri liyakate göre ileride ihdas edilecek barem dışı kadrolara alınmak üzere muvakkat olarak 10 ilâ 15 lira yevmiye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • İstanbul Kadostro Müdürlüğünden Cinsi Miktarı adet Muhammen bedel Vüt 41 11000 1 Cins ve miktarı yukarıda yazılı 41 adet Vilt aleti tamir ettirilecektir.2 Eksiltmesi 30/Haziran/1954 çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkçesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şilepçilik İşletmesinden HOPA şilebimiz 19 Haziran 1954 tarihinde Istanbuldan hareketle izmir'e uğrayacak ve her iki limandan Cenova,Marsilya ve Barselon limanları için ve dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • GRİPİN KULLANINIZ GRlPİN,softuk algınlığından mütevellit bütün ağrı lara karşı faydalıdır Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında basan ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • SlUUiuel i iiKii t i.J.L i ABONE ŞARTLARI Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Dsi Umum Müdürlüğünden Demirköprü,Kemer ve Hirfanlı barajları muhasebe servislerinde yevmiye ile çalıştırılmak üzere Yük sek Ticaret ve İktisat Fakültesi mezunlarına ihtiyaç vardır.İsteklilerin Baraj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Fatih 3.Sulh Hukuk Hakimliğinden:954/567 Fatih Kirmasti mahallesi Darüşşafaka caddesi No.2 de oturan Ahmet oğlu Fatmadan doğma 1293 doğumlu Osman Nazif Paccı'nın hacrile kendisine aynı evde oturan kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • RADYO ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Ahmed Üstün 14.00 Sevilmiş orkestra parçaları Pl.14.20 Şarkılar Nimet Ergüder,Huriye Akhan 14.45 Los Panchos T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve II.sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Astsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • t 1 1 İ 1st.Borsasının 16.6.954 fiatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • agmsa I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 1 2 3 II t 4 IliiilHIi •r 5 II 6 7 lip 8 J lii 9 IO U:i HIİ 11 Soldan sağa:1 Muvaffak olamıyan.2 Hanesi çok iki kelime)Tersi serbest bırakma.3 Bir harfin okunuşu,Bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • f İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI J 1954 yıh motorlu kara nakil vasıtalarının muayene mahalleriyle gün ve saat listeleri:1 İstanbul muayeneleri» Spor ve Sergi Sarayı önündeki meydanda,2 Kadıköy ciheti mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • Aydın Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğindeni Söke Bağrası yolunun Söke'ye isabet eden kısmında yaptırılacak olan parke kaldırım imalâtı 6/7/954 Salı günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1954
  • fe»^M@;Mra^ BAŞ,DİŞ,VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT UCUDA9:u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4