Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • istanbul izmir kadınlarının maçı İzmir,15 ANKA)Haber aldığımıza göre,eski mili!takımımızın kaptanı Cihat Arman,burada bir arkadaşına müracaat ederek,İstanbul'da kurulan Kadınlar futbol takımıyla temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Hi i K;JiPIM ^B-İİ££&İbİ&İ9 HB?L ^19 £u Pw Safiye Karav'ın jübilesi yapıldı Gümüşsüyü Askeri Hastahanesinde yirmi yıldan beri feragatle çalışan hemşire Safiye Karavm emekliye ayrılması münasebetiyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • ASVEKIL AMERİKA SEYAHATİ HAKKINDA İZAHAT VERDİ D.P.Grupunun dünkü toplantısında Menderes,Amerikada cok müsbet neticeler alındıdını bi!Amerikan yardımının ehemmiyetini belirten Başvekil,yardımın arttır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Misafir Başvekil uçağa binmeden önce askerî kıtayı teftiş ederken.Muhammesi Ali dün gitti Misafir asvekil iki memleket arasındaki dostluğun günden güne.kuvvetlendiğini söyledi Bir kaç gündenberi memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Simsar kullanan doktorlar Alâkalılar yeni kanunun iyi neticeler Yerdiğini belirtiyorlar Meslek şeref ve haysiyetine mugayir hareket eden ve simsar kullanan doktorlar hakkında tatbikine geçilen kanunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • •H 4 il v YAPIŞIK KARDEŞLER AYRIL-DI Meşhur.İngiliz operatörü Dr.H.L.Straat Hollandalı yapışık kardeşleri bir ameliyatla ayırmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Joe Louis seyrüsefer cezasına çarptırıldı New-York,15 AP)Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Joe Louis,seyrüsefere mugayir hareketlerinden dolayı 300 dolar para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Kayıp Amerikan uçağı bulundu İçinde 17 kişi bulunan nakliye uçağının Yaku adasında bir tepeye-çarptığı anlaşıldı Tokyo,15 AP)Bugün Yaku Adasında Amerikan donanmasına ait bir uçağın enkazına ulaşan yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Sinemaya girenlerin bilet yerine elleri mühürleniyor Yeni Delhi IS V*,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • 30 Haziranda güneş tutuluyor Hâdise,merkezî Amerikadan Pakistana kadar uzanan 13 bin kilometrelik bir şerit içinde görülebilecek Kembriç 15 T.H.A.Dünya astronomları,15 gün sonra tutulacak olan güneşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Teni tesislerinde yakında mükemmel bir V halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor IMİLÜYET,İsviçre ve Amerika*dan getirttiğimiz en yeni ve modern dizgi,baskı ve diğer teknik cihazlarla pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • 40 dana çalan 12 yıl hapis yatacak İzmir 15 MİLLİYET)Aydın dan bildirildiğine göre,bir müdde evvel 40 baş dana çalan Mehme Demiralay ve Erdoğan Kıryar'nduruşmaları bugün bitmiş ve hayvan hırsızlan 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Milli takım oyuncuları antrenman arasmda istirahat ederlerken Millî Takımımız Lozan'da ilk antrenmanını yaptı Dünya kupası maçları bugün başlıyor,takımımız ilk maçını Bern'de Almanya'ya karşı oynıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Ürdün nümayişleri Ürdünü ziyaret eden Suudi Arabistan Krah Suud'un Amman'a muvasalatım müteakip sokaklarda nümayişler tertip edilmiş,«Kahrolsun Siyonist Amerika,kahrolsun İngiltere,kahrolsun müstemlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Churchill,25 Haziran'da Eisenhower ile buluşuyor Gayriresmî görüşmelerde,Güney-Doğu Asya ve Avrupa Müdafaası meseleleri ele alınacak Washington,15 AP)Dışişleri 25 Haziranda Washingtonda bulu-Vekili Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • v,i 4 GREVE TEŞEBBÜS EDEN İŞÇİLER Kazhçeşme'deki Santral Mensucat Fabrikasında,işçilerle işveren arasında,dün yeni bir ihtilâf çıkmıştır.iddiaya göre ihtilâf sonunda,işçiler tezgâhlarını bırakarak gre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Çıplak yıldız Simone Silva Amerika'dan çıkarılıyor Cannes'de göğüslerini açarak resim çektirdiği için meşhur olan artistte san'at kabiliyeti bulunmadığı iddia ediliyor Los Angeles,15 AP)Bir kaç ay evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Polisten kaçmak için buz dolabına giren bar kadını f Donmak üzere bulunan Nezahat,bir garsonun tesadüfen dolabı açması sayesinde kurtuldu İki gece evvel Beyoğlunda,maruf barlardan birinde mahiyeti iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Tekerlek altında Izmride evvelki gün fecî bir kaza olmuş ve Aziz Peynirci adında 6 yaşında küçük bir çocuk bir çöp kamyonunun altmda kalarak ölmüştür.Resimde feci hâdise bütün çıplaklîğiyle tesbit edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • Sebebsiz yere döğülen biletçi Dün geç vakit,matbaamıza gelen Mustafa Geçer adında bir tram vay biletçisi,sebepsiz yere polismemurlarından dayak yediğini bildirmiş ve Müddeiumumilik nezdinde de teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1954
  • İngiliz havacıları Belgrada gitti Dört gündenberi memleketimizde bulunan İngiliz bombardıman uçaktan dün Balgıada gitMİjhı dir.Besim fife IhmmiUmu Vfe-Mareşal J.H.WHleyi hareketinden önce Korgeneral F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • KISA HABERLER ir Türkiyedeki göçmen meselesini ve nüfus artışını yerinde tetkik etmek üzere Avrupa Konseyi tarafından gönderilen özel temsilci Pierre Schneiter uçakla Atina'dan şehrimize gelmiştir.Mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Bir hadise mahallinde temsili keşif yapılıyor Kasımpaşada Bayram Koçernik adında bir Arnavutu tabanca ile öldürmüş olan Fazlı Biray'la Selim Cermi,Cafer Ramazanoğlu,Şaban ve Cafer Sevgi adındaki suç o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • HİCRİ m* Çarşamba 16 RUMİ 1370 ıs Haziran 3 1954 Haziran ¡AKİT VASATİ EZANİ Ottu* 4.28 12.14 8.45 4.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • İnşaat malzemesi piyasasında darlık devam ediyor İnşaat malzemesi piyasasındaki darlık devam etmektedir.Bu arada kereste bulunamaz olmuştur.Stokların tamamiyle tükendiği belirtilmektedir.İthalât için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Sakatat tanzim satış yerleri ilan edildi Et ve Balık Kurumu tarafından kestirilen etlerin sakatatı Yenişehir Zerdali caddesinde,Eminönü Tahmis sokağında,Şehremini Büyük Saray meydanında.Samatya Tramva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Alman tütün heyeti dün İzmire gitti Bir müddet evvel şehrimize gelerek temaslarda bulunan Alman tütün mubayaa heyeti,dün İzmire gitmiştir.Heyetin Eğeden külliyetli miktarda tütün satın alacağı anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Şehrimize taze kaşar gelmeye başladı Yeni mevsimin açılması ve imalâthanelerin faaliyete geçmeleri üze rine şehrimize taze kasar peyniri gelmeğe başlamıştır.Dün gelen Trakya mahsulü taze kaşarlar 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Beyoğlunda da cenaze kaldırma istasyonu açıldı Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü,cenaze kaldırma işlerinde halka ko laylık sağlamak üzere Beyoğlunda da bir cenaze kaldırma istasyonu açmıştır.Beyoğlu Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Berlin Festivaline Türk filmi de katılıyor Berlinde,Milletlerarası dördüncü filim festivalinde memleketimizi temsilen «İstanbul Bir Şehrin Hikâyesi» renkli kültür filmi gösterilecektir.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Şehir Meclisinde alınan kararlar Kızıltopraktaki bir yola Cezmi Or adı verildi Şehir Umumî Meclisi dün saat 15.30 da Ferzan Aras'ın riyasetinde toplanarak,Haziran devresi çalışmalarına devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • HALKIN SESİ Vapurlarda izdiham bir mesele oldu!Adrsi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Yaz mevsimi münasebetiyle,şehir hatlarında çalışan vapurlarda izdiham son haddini bulmuştur.Oturmak değil,ayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Belediye Sağlık ekipleri çalışmaya devam ediyorlar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü sari hastalıklar ekipleri tarafından 3398 kişiye birinci,1929 kişiye ikinci,6935 kişiye rapel tifo aşısı yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Yaz mevsiminde dört otel kapatıldı Küçükçekmecedeki Yeşilköşk oteline evvelki gece sabaha karşı bir baskın yapıldığını ve altı çiftin uygunsuz vaziyette suçüstü yakalandığını bildirmiştik.Yeşilköşk ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Bir doktor kürtaj yaptığı iddiasiyle muhakeme ediliyor Kürtaj suretiyle çocuk düşürtmek suçundan mahkemeye verilmiş olan Gülizar Yeşilbulut adındaki bir kadınla Mihal Nikoladis adında bir doktorun dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Kaşık yüzünden birbirine girip kavga ettiler Beşiktaşta Dikilitaş Emirgân caddesinde 60 numarada oturan Ayşe adında 60 yaşlarında bir kadın ile gelini Fatma ve kızı Müşerref arasında,bir kaşık meseles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • İşçilerin asgarî ücretleri tesbit edildi Vilâyetimiz tekstil sanayiinde çalışan işçilerin asgari ücretlerini tayin ve tesbit etmek üzere kurulmuş olan «Asgarî Ücret Tesbit Komisyonu» vazifesini bitirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Sahte posta pulu satan bir şebeke yakalandı Müddeiumumilik ve Emniyet Müdürlüğü mühim bir sahtekârlık hâdisesine el koymuştur.Cağaloğlunda büyük biri matbaanın sahibi olan Refet ve Sezai admda iki kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • 18 avukat Ardıcoğlunun tahliyesini istedi Millet gazetesinde yayınladığı bir yazıdan dolayı tevkif edilmiş olan Nurettin Ardıcoğlunun namına hareket eden 18 avukat dün Müddeiumumiliğe müşterek imzalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Vergi kaçakçılığı yapanların duruşmaları dün yapıldı İstanbulun maruf tacirlerinden olan Osman Kumcuoğlu,Mehmet Çadırcı,Salih,İbrahim,Mazarakis,Raif,Abdülgani,Salih,Nüshet,Fethi,Nevres ve Safi adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Hububat mubayaa fiatı bildirildi Toprak Ofisi alış fiatında değişme yapmadı Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü,bu yıl alınacak ve satılacak hububatın fiat ve esaslarını dün alâkalılara bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Hernevi yağ fiatında bir yükselme var Zeytinyağı Hatlarına muvazi olarak,diğer nebatî yağ fiatları da yükselmeye başlamıştır.Halen ekstra ekstra zeytinyağının toptan kilosu 320 325,ekstraların 315 320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Mecidiycköyünde bir eve giren hırsız aranıyor Mecidiyeköyünde Büyükdere caddesinde 95 numarada oturan Abdullah Yazıcıoğlu adında bir kabzımalın evine evvelki gece belirsiz bir saatte meçhul bir hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Şimdi bir kaç dakika rahatça düşünebilmeniz için sizi bırakıyorum.Döndüğüm zaman bana kararınızı bildirirsi niz.Chaumet Bettina üe Brignolles'u başbaşa bırakarak odadan çıktı.Ve o çıkınca da Brignolle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • EMMİ KONGRE l Kızılay Cemiyeti istanbul Şubesinin senelik kongresi,bugün saat 17 de Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılacaktır.TOPLANTI Yerli Film Yapanlar Cemiyetinin yıllık umumi heyet toplantısı 21 Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Anilin boyası bulunamıyor Piyasamızda son günlerde anî bir boya darlığı da kendisini hissettirmeğe başlamıştır.İlgililerin belirttiklerine göre,hali hazırda elde mevcut stokların yüzde 90 ı bittiğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Hikmet Küçük'ün duruşması bugün devam ediyor Kadıköyde karısını,kaynanasını,baldızını öldüren dokumacı Hikmet'in duruşmasına bugün ikinci ağır ceza mahkemesinde devam edilecektir.Bu celsede,katilin gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • ¦ gFH5FT*^f TAKVİMDEN 8% YAPRAK Belediye bu kadar mı âciz Sultanahmetteki «Bitli Firm» rezaleti bakımsız bir keriz gibi doldu,taşdı,yayıldı,kokusu dünyayı tuttu.Fakat ismi var,cismi,yok olan İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Erkek Teknik Okullarında boyacılık şubesi açılıyor Maarif Vekâleti Erkek Teknik okullarında birer boyacılık şubesinin açılmasına karar vermiştir.Bu husustaki hazırlıklar için Tophane Sanat Enstitüsünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Ağustostan evvel toz şeker çıkarılamıyor Toz şeker piyasasındaki anormal durum devam etmektedir.AlpuUu şeker fabrikası ağustos ayında,Uşak da eylülde faaliyete geçeceğinden sıkıntının bu zamana kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Gülhane Parkında hasılat 320 bin lirayı buldu Belediye tarafından Gülhane Parkında tertip edilen Bahar ve Çiçek Bayramı hasılatı 320 bin lirayı bulmuştur.Diğer taraftan;Parkın Sarayburnu yönündeki büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • POLİSTE ir Şişli'de Rumeli caddesinde oturan Ziya adında biri,karısı Şükranla alâka» olduğunu haber aldığı Ahmet Şanal'ı tasla başından yaralamıştır.Yaralı tedavi altına alınmış,hâdise hakkında tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • İthal ve ihraç rejimi için çalışma başladı İthalât ve ihracat rejiminin tadili hususunda çalışmalar yapılmaktadır.Yeni mahsulün idrâk edileceği bu günlerde çalışmalar piyasa çevreleri tarafından dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Fabrikalar ham madde sikinim çekiyorlar iplik fabrikalarının temsilci] bulunmasını talep etmek üzı Şehrimizin muhtelif semtlerinde uzun senelerdenberi aralıksız faaliyette bulunan ve adedi 30 u geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Battal gazi romanının neşri dün menedilid Vakit gazetesinde yayınlanan ve Nizamettin Nazif tarafından kaleme alınmış olan «Battal Gazi» isimli roman müddeiumumilikçe müstehcen görülmüş ve neşri men ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Mahkeme koridorlarında eroin satanların duruşması başladı Bekir,Rıza,İbrahim ve Arif adında dört kişi,bir müddet evvel Beykoz ormanlarında kurdukları bir atölyede eroin imal etmek ve bunları bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Çuval satış fiatı gittikçe yükseliyor Çuval fiatları yükselişlerine hızla devam etmektedir.İstihsal mevsiminin başlaması ile beraber,hararetlenen çuval piyasasının elde mevcut stokların ihtiyacı karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihî Roman 167 Yazan:Kemal SAMANCIGIL Ahmet Reis:"Prens için hiç bir sözüm yok,dilediğin gibi cezasını ver,dedi Eyvah!Bu kadar emek boşa gidecek!Diye dövünmekteydi.Yükü de inleyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Amerikahlara teslim edilecek gemiler bugün geliyor M.M.V.İstanbul Temsil bürosundan öğrenildiğine göre Sovyet Rusya tarafından Amerika Birleşik Devletlerine teslim edilecek dördüncü gurup gemiler bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Köye gelen jandarmalara o ateş açıldı Beykozda Cihan Lokantası sahibi Arslan Yılmaz ile Akbaba» köyünden ibrahim ve İsmail adında iki kardeş,bir arazi meselesinden kavga etmiş ve biribirlerini dövmüşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Basılan kumarbazlar arasında bir Meclis üyesi de var İki gün evvel Teşvikiyede bir bakara salonunun basıldığını ve 28 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalandığını bildirmiştik.Haklarında gereken kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1954
  • Merhum Sedat Aksel dün anıldı Sedat Aksel'in ölümünün dördün cü yılı münasebetiyle dün talebeleri ve yakınları Beylerbeyi Küplüce tepesindeki kabrini ziyaret etmişlerdir.Bu arada merhumun aziz ruhuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Amerika Ürdün iktisadî anlaşması Washington,15 AP)Birleşik Amerika Ürdünle bir iktisadî yardım anlaşması akdetmiştir.Bu Amerikanın,bir Arap devletiyle yaptığı ilk iktisadî yardım anlaşmasıdır.Anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Kore konferansı dün neticesiz olarak dağıldı Mağlûbiyeti kabul eden Ruslar,harekete geçilmiyeceğine dair söz almak istediler Cenevre,15 A.A.Kore konferansının bugün 15 inci ve sonuncu toplantısına baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Ne Carthy'nin Trumanı ithamı Washington 15 A.A.Senatör Mc Carthy,bugünkü konuşmasında Truman idaresini beş ihanet hadisesiyle itham etmiştir.Senatöre göre,Truman hükümeti Kore harbini uzatmakla binler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Odun yüklü bir kamyon dereye uçtu İzmir,15 MİLLİYET)Kemalpaşa kazasının Sinancılar mevkiindeki köprüden geçmekte olan odun yüklü bir kamyon köprünün çökmesiyle 20 metrelik dereye uçmuştur.Neticede kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Köşeli şemsiyeler moda oluyor Munich 15 TÜRKTEL)Düsseldorf şehrinin en tanınmış moda evlerinden biri,garip bir şemsiye modası ortaya atmıştır.Bu şemsiyeler dört köşe veya simetrik olmayan beyzî şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Çıplak yıldız Simone Silva Amerika'dan çıkarılıyor TBaştarafo 1 incide] tedir.Artist geçen hafta,kendisine Amerikada çalışma müsaadesi ve-rilmesini istemişti.Bundan başka Landon şunları da söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Türkiyede uyuşturucu maddelerle mücadele Washington,15 AP)B.Amerika kongresinin dış yardımla ilgili müzakereleri sırasında Türkiyede,kanuna aykırı bir şekilde kaçak olarak uyuşturucu maddeler imalâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Seçim Kanununu tâdil eden tasarı komisyonda isyonlarından geçtikten sonra selise sevkedilecek Tasarı İçişleri ve Adalet Komi derhal Me Ankara 15 MİLLİYET)Seçim Kanununda tâdiller yapılması için hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • antrenmanını yaptı Millî takımımız ilk [Baştarafı 1 incide] Almanya ile karşılaşacak olan Millî futbol takımımız bugün saat 10.30 da Lozandaki büyük Olimpiyad stadında bir saat süren hafif bir antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • 75 kişilik Amerikan bandosu geliyor Ankara,15 ANKA)Amerikan hava kuvvetlerine mensup 75 kişilik bir skerî bando önümüzdeki ayın başında şehrimize gelecek ve konserler verecektir.Avrupada bir geziye çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Pul hâtırası için pul çıkarılıyor Kanberra,15 REUTER)Batı Avustralyada ilk pulun piyasaya sürülmesinin yüzüncü senesini kutlamak üzere bir yeni pul çıkarılmaktadır.Çıkarılan pul,1854 senesinde piyasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • italyan film sanayiinde inkişaf Roma,15 AP)Büyük bir faaliyet içinde bulunan İtalyan film sanayii,İtalyan stüdyolarında 1954 ün ilk beş ayı içinde 63 filmin birden çevrilmeğe başlandığını bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Guatemala'nın kızıl hükûmeli devriliyor Ordunun,Başkan Jacobe Arbenz'e bir ültimatom göndererek istifa etmesini istediği bildiriliyor Washington,15 A.A.Dün akşam Washington'a gelen bir rapora göre,Gua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Churchill felç geçirmiş 79 yaşındaki devlet adamı bu ağır hastalığı,irade kuvvetiyle yenmiş Londra 15 A.P.Sir Winston ChurchilTin Washington'a gitmek hususundaki kararının ilânından bir kaç saat sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Fransada kabineyi Mendes kuruyor Paris siyasî çevreleri Başvekil namzedinin muvaffak olmasını temenni ediyorlar Paris,15 RADYO)Yeni kabineyi kurmak için teşebbüse geçmeyi kabul etmiş olan Pierre Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Fransa'da bir «Sirk Kanunu» çıkarılıyor Paris 15 T.H.A.Fransız Mec lisinde kabul edilmiş olan «Sirk Kanunu» tatbik mevkiine konmuştur.Son zamanlarda,sirklerde ip üzerinde numara yapanlar arasında kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Izmirde sıcaklar tütünlere yaradı İzmir,15 ANKA)Bölgemizde günden güne şiddetini arttıran sıcaklar şehirde halkı ne kadar sıkıyorsa,mülhakatta da müstahsili o derece memnun etmektedir.Ege tütüncülüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Sebepsiz yere döğiilen biletçi rBaştarafı 1 incide] Dün saat 16 sıralarında Beyazıt eczahanesi önünde,tramvay arabasına yol vermek için makası açıyordum.Bu esnada içinde bir kaç polis memuru bulunan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Simsar kullanan doktorlar TBaştarafı 1 incide] edemiyordu.Fakat halen Tabib Cüdalarının teşebbüslerile suçlular hakkında Yüksek Haysiyet Divanı karar vermekte ve bu kararı,Ankaradaki Yüksek Haysiyet D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Rusya'da malî sıkıntı başladı Moskova,15 TÜRKTEL)Moskova Radyosu,bugünkü yayınları arasında,sık sık 16 milyar rublelik dahilî istikraz tahvillerinin satış propagandasını yapmıştır.Erkek spiker,bu tahv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Muhammed Ali dün gitti fBaştarafı 1 incide] halkı tarafından eşime,beraberimde bulunan heyete ve şahsıma gösterilen yakın ve samimî misafirperverliğe teşekkürlerimi ifade etmeyi borç bilirim.Gittiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Everest kâşiflerinden Sir John Hunt "Kar Adamı vardır" diyor İngiliz dağcısı,Orangotan ciı zannettiği mahlûkun izi Berlin 15 AA.Dün Moskova'dan Berlin'e gelen İngiliz Everest seferi heyetinin başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • ingilizler,mikrop harbi denemesini tamamladılar Bahama Adalarında yapılan denemelerin müsbet neticeler verdiği bildiriliyor Nassau Bahama Adaları)15 AP)İngiliz donanmasına ait Ben Lemonde gemisi,Baham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Gençlik teşkilâtında Kıbrıs komisyonu Ankara,15 T.H.A.Kıbrıs'ın ilhakını sağlamak için Yunan Hükümetinin Birleşmiş Milletlere müracaata karar vermesi Türk Gençliği üzerinde büyük bir tepki yapmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Diyarbakırda bir genç rakibini öldürdü Diyarbakır 15 MİLLİYET)Lice kazasına bağlı Hani nahiyesinin Huliç köyünde eski bir kız meselesi yüzünden feci bir cinayet işlenmiştir.Huliç köyünden olan İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Papagos,Almanya'ya davet edildi Atina,15 ANKA)Geçen ay Yunanistanı ziyaret eden Batı Almanya Başvekili Adenauer'in davetini kabul eden Yunan Başvekili Mareşal Papagos yanında Dışişleri Vekili Stefanop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Dolar kaçıran şebeke yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları,Havva adında bir kadının ihbarı üzerine bir kaçakçılık hâdisesine el koymuş ve İtalyaya dolar kaçırdıkları iddia olunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Afyon fiatları tesbit edildi Ankara 15 MİLLİYET)Buğday fiatları hakkındaki kararnamenin dünkü Resmî Gazetede neşrinden sonra bugün de 1954 yılı ham afyon iç alım fiatları çıkmıştır.Buna göre A sınıfın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Churchill,25 haziranda Eisenhower ile buluşuyor [Baştarafı 1 incide] vaziyetle beraber «Avrupa müdafaası» meselesinin de ele alınacağını belirtmiş,6 devletten müteşekkil bir Avrupa Müdafaa Camiası kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Birleşmiş Milletlerin bir milyonuncu ziyaretçisi New-York,15 AJV.Birleşmiş Milletler binalarını şimdiye kadar gezen ziyaretçilerin sayısı dünkü pazartesi günü bir milyonu bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Genç bir kızı 14 yerinden bıçakladı izmir,15 MİLLİYET)Manisanın Akhisar ilçesinde fecî bir cinayet işlennyş 60 yaşlarmda Mehmet Kıldır isminde biri anlaşılmayan bir sebeple Fatma Deveci adında güzel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Teknik üniversite Rektörünün beyanatı Bir müddet önce Teknik Üniversite ve Teknik Üniversiteye bağlı tesisler hakkında' ilgili makamlarla temaslarda bulunmak;üçere Ankaraya giden Teknik Üniversite rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Polisten kaçmak için buz dolabına giren bar kadını rBaştarafı 1 incide] Her gece şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan ahlâk zabıtası memurları iki gece evvel de bu bara girmiş ve çalışan art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • Kayıp Amerikan uçağı bulundu TBaştarafı 1 incide] etmektedir.Cesetler,uçağın çarpıp parçalandığı ağaçlık bir tepenin alt yamaçlarında bulunmuştur.Yaku Adası sık ormanlarla kaplı olup Pasifikte,Japonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1954
  • 78 ld«ilik bir uçak mecburi ini* yaptı Oklahoma,15 AP)içersinde 78 kişi bulunan bir DC-4 yolcu ucağı bu sabah erken bir saatte burada mecburi iniş yapmış,yolcularla mürettebat alana ayak bastıktan pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.06.1954
  • İngiliz ve Amerikan Üniversitelileri arasında atletizm karşılaşması Londra S.HA.Birleşik Amerika'nın Pennsylvania ve Cornell Üniversiteleri ile ingiltere'nin Cambridge ve Oxford Üniversitelerinin atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Bu hafta yapılacak profesyonel lig maçı Galatasaray Beyoğluspor profesyonel lig maçı 16/6/954 Çarşamba günü Mithatpaşa stadında yapılacaktır.Maçın hakemliğini Rifat Atakanı,lâynsmenliklerini de Meh me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Aşkale Askerî Satmalına Komisyonu Başkanlığından:Cinsi Miktarı Muhammen fiat Lira Kr.Tutarı Lira Kr.Sığır eti 76 ton 1 60 121600 00 1 Aşkale 4 üncü Tank Alayı senelik sığır eti ihtiyacı yukarıda cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • t fı i A t—1 ABONE ŞARTLARI Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.L Sâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkcesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Yaz sıcaklarında fiRIPIN fazla güne?te dur" şiddetli baş t sinir,romatizn GRİPÎN şiddetli baş ağrıları ile diş,adale,sinir,romatizma ağrılarını dindirir bayanların muayyen zamanlardaki sancı ve rahats
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Bisiklet mukavemet yarışı Beşinci Yol mukavemet bisiklet yansı 20/6/954 Pazar günü saat 8.30 da Topkapı'da yapılacaktır.Bu müsabakada birinci kategori 100,ikinci kategori ise 50 kilometre üzerinden ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Biiyükdere Bahçeköy Orman İşletmesi Müdürlüğünden:1 işletmemize bağlı Kurtkemeri bölgesi için 15 ton çekerinde kamyon baskülü alınacaktır.2 Baskülün muhammen bedeli 14950 lira olup,muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • ZAYİ 7587 numaralı şebekemi zayi ettim.Hükmü yoktur.Edebiyat Fakültesi talebelerinden Leylâ Pamir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:Kuruçeşmedeki Pik Depomuz 17 Haziran 1954 tarihinden itibaren kapatılacağından,bu tarihten sonra Pik satışlarımıza,Haliçte Halıcıoğlunda Kumbarahane c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • 1st.Borsasının 15.6.954 Hatları Esham ve Kambiyo Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54/12.50 45.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Aşkale Askerî Satınalma Komisyonu Başkanlığından.Cinsi Miktarı Muhammen fiat Lira Kr.Tutarı Lira Kr.Sığır eti 206 ton 1 60 329600 00 1 Aşkale Garnizonu seneliksığu* eti ihtiyacı yukarıda cins ve mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 19/6/954 Cumartesi saat 11 de Balıkesir Lv.A.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla Balıkesir Ağ.Bak.Tam.Fb.sı duş,mutfak,çamaşırhane inşası işçiliği yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Fuar ve Turizm Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Kültürpark dahilinde Alman pavyonu arkasındaki çamlık sahada Çamlaraltı açık gazino ve pavyonu inşaatı işi kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 I 1 1 2 IHI-illil 3 ii| 4 5 1 6 x:t 7 IİİİH1İİS L:6 9 lit III i IO jiiijij:II I:Soldan sağa:1 HUneri mevcut ikikelime)2 Tasfiye et;Topraklar.3 Hatırlama hassası yok.4 Cereyan eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • ÇINAR YEŞİLKÖY V_İstanbul'un en şık Lokali 17 Haziran Perşembe gününden itibaren Keman Virtüyozu EMİL BRUH Roma Radyosu yıldızı,Şantöz LlNA TARDETTO Meşhur italyan Caz orkestrası RİCCARDO DE MUCCİ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Ceza Heyetine verilenler Aşağıda isimleri yazılı sporcu ve idarecilerin 17 Haziran Perşembe günü saat 17.30 da Beden Terbiyeci Bölge binasında Ceza Heyetine davetleri tebliğ olunmaktadır.Oktay Alpin,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Yanan Atletizm Federasyonunun Fenerbahçeye müracaatı Yunan Atletizm Federasyonu Segas)Fenerbahçe kulübüne telgrafla müracaat ederek 800 metre ¦ampiyonu Depastas'ın yalnız 800 metreye iştirak edebilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Kayseri As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Kayseri Hv.Ikm.Mrk.Gnl.Müdürlüğünde muhammeni 126837 lira G.teminatı 7592 olan hangar çatı onarımı ve kaplama işi ile muhammeni 48403,G.teminatı 3631 lira bulunan mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Kırıkkale Belediyesinden:1 Kırıkkale şehir dahili asfaltlama işi pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.2 işin keşif bedeli 115.000 yüz on beş bin liradır.3 Şartnameler 10 on lira mukabilinde Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • İstanbulda İspanyollan 1-0 mağlûp ettiğimiz maçta İspanyol kalecisi Coşkunun bir atağmı önlerken.DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BVGÜN YAPİLACAK MAÇLARİN NETİCELERİ MERAKLA BEKLENİYOR İlk karşılaşmaları Brezilya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • M.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile ihale edilecektirihaleleri hizalarında gösterilen gün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Nazilli Belediye Reisliğinden:Nazilli Belediyesince yaptırılacak 98.965 lir» keşif bedelli fennî mezbaha ve müştemilâtının birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile ve birim fiat esası üzerinden eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • Ezine Belediye Reisliğinden:1 Eksiltmeye konulan iş Ezinede Geyikli Caddesinde yapılacak Belediye binası inşaatı olup keşif bedeli 81.000 geçici teminatı 5.300 liradır.2 Bu işe ait şartname plân ve di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLAR» I Beşiktaş Cihannüma mahallesi Bostan sokağı ile Yıldız arasındaki yerin mevziî imar plânı Nafıa Vekâletince tasdik edildiği ilân olunur.7746 Belediye malı arsa satılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 16.06.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Marie Jose'den dans şarkıları Pl.13.30 Şarkılar Rıza Rit 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Türküler Pl.14.45 Pasadobleler Pl.15.00 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor