Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • KÖMÜR TEVZİATI Şehrimizde Kömür tevziatına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.1954 yılı istihkakım almak üzere kömür tevzi şubelerine 3 binden fazla vatandaş müracaatta bulunmuş ve bunlardan mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • N Bir erkek daha kadınlığı seçti Washington 14 AP)Charles Ernest Mc Leod adlı 29 ya,'»ki bir şahıs bugün Federal Mahkemeye müracaatla Danimarkada kendisine yapılan bir seri ameliyat ve tıbbi tedavi ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • İstanbul polisi yeni bir şekilde çalışmaya başlıyor r 28 motorlu ekip,gece ve gündüz şehrin her köşesinde arama tarama yapacak v-1 Emniyt Müdürü Alâaddin Eriş,Önümüzdeki cumartesi gününden İstanbul şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Libya Kralı Temmuzda geliyor Bingazi,14 ANKA)Burada açıklandığına göre Libya Kralı İdris El Sunusi'nin Türkiye Cumhurreisi Celâl Bayar'ın davetlisi olarak Tür kiyeye yapacağı resmi ziyaret önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Muhammed Ali bugün gidiyor Pakistan Başvekili dün de şehrin muhtelif yerlerini gezdi Maiyetiyle birlikte Türk hükümetinin resmî davetlisi olarak gelmiş bulunan Pakistan Başvekili Muhammed Ali,dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Yeni bir yıldız keşfedildi Pasadena,California REUİER)7-29 yaşında M.Paul Wild isimli İsviçreli bir astronomi asistanı 18 inçlik bir film sayesinde Virgo yıldızlar grubunda yeni bir yıldızın mevcudiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • 3 kollu,3 ayaklı 2 başlı çocuk Şam,14 TJLA.Duma kazasında bugüne kadar eşine rastlanmamış bir hilkat garibesi dünyaya gelmiştir.Doğan çocuğun üç kolu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • ÇOCUK SAĞLIĞI KLİNİĞİ Dün Ankarada Tıp Fakültesine bağlı çocuk sağlığı klinik ve enstitüsünün temel atma töreni yapılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Sağlık Vekili Dr.Behçet Uz bir konuşma yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Mill!takım oyuncularımız İsviçreye hareketlerinden önce Dünya Kupası müsabakalarına katılan Millî Futbol Takımımız don uçakla İsviçreye gitti Zürich t e Türk kolonisi tarafından karşılanan oyuncularım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Tepkili otomobil tecrübe edildi Detroit USIS)General Motors Kumpanyası,Amerika'da ilk tepkili otomobilin basarı ile tecrübe edildiğini bildirmiştir.XP-21 Ateşkusu ismi verilen tepkili otomobil gerek g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Patrikhane heyetinin Şam'a yapacağı ziyaret Patrik Vekili,çıkan haberlerin yalan olduğunu söyledi Patriklik salâhiyetini haiz Antakya Metropolidi Aleksandros'ur 51 inci sene!devriyesi münasebetile Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • ADAPAZARI VE ADIYAMAN KAZALARI VİLAYET OLDU Kanunun Mecliste müzakeresi sırasında C.H.P.İllerde Adıyaman'ın Malatya'dan ayrılmasını tasvip ettiler Adapazarına Sakarya ismi verildi.Yeni vilâyetlerde fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Bir kilo kahvenin hikâyesi Alâkadarların verdikleri malûmata göre kıymet esasına dayanan yeni kanunim tatbikine başlandıktan sonra bir kilo gümrüklenmiş kahvenin maliyeti,3 lira istihlâk resmi de dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Kore Birliğimizin ikinci kafilesi 1700 kişiden müteşekkil kafile Perşembe günü gidiyor İzmir 14 THA.1700 kişiden müteşekkil olan Kore Değiştirme Birliğimizin ikinci kafilesi de hareket hazırlıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Seyrüsefer zorluğunu giderecek tedbirler Beyoğlu ve İstanbul arasındaki izdihamı hafifletmek üzere Galata ile Unkapanı arasında metro inşa edilecek Galata Köprüsünün tamiri devam zünden trafik aksaklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Hırsızdan mal alan kuyumcular Haklarında takibata geçilen 42 kuyumcudan 13 ü dün sorguya çekildi Emniyet Müdürlüğü hırsızlık bürosu memurları,bir ay kadar evvel,şehrin muhtelif semtlerinde bir çok apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • ingiliz uçaklarının dünkü gösterileri İngiliz' Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı bombardıman uçaklarından müteşekkil 27 inci filonun altı tepkili Camberra uçağı dün şehrimiz üzerinde gösteri uçuşları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Toz şeker sıkıntısı daha bir müddet devam edecek Alâkalılar,bugünkü buhranın ancak Temmuz ayı içinde giderileceğini söylüyorlar Şehirde birkaç günden beri toz şeker buhranı baş göstermiş bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • grayg£W*gısry "M Bugün şehrimizde havanın 1 umumiyetle az bulutlu ge-1 çeceği,sühunetin biraz arta-1 cağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • Yeni tesislerinde yakında mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor 1 MİLLİYET,îsviçre ve Amerika'dan getirttiğimiz en yeni ve modern dizgi,baskı ve diğer teknik cihazlarla pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • 7 sahte polis bir adamı soydu Evvelki gece Edirnekapı dışında bir soygunculuk hâdisesi olmuş ve Kırkpınar üçüncüsü Ahmet Ayvalık;yolu kesilmek suretiyle soyulmuştur.Gece saat 21 sıralarında Edirnekapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1954
  • C.H.P.de ıslâhat Kurultay toplantısında büyük değişiklikler yapılacağı anlaşılıyor Ankara,14 ANKA)CH.P.Meclisi çalışmaları sonunda yayınladığı tebliğ dışında olarak,Kurultaya arzedilmek üzere bazı müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • İşçi hastahanesinin inşaatı devam ediyor Maltepe Sanatoryomundan sonra işçi Sigortaları Kurumunun Istanbulda inşa ettirdiği ikinci büyük hastahane,Samatya yolu üzerinde denize nazır bir arsa üstünde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • HİCRİ Salı 15 Haziran 1954 RUMÎ 1370 2 Haziran 1373 14 Şevval VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 00* Akıam 7atn 4.28 12.14 16.15 19.42 21.45 8.46 4.32 8.33 12.00 2.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • CenHuet TOPLANTILAR Haydarpaşa Lisesinden mezun olanların ananevi senelik yemekli toplantısı,20 Haziran Pazar günü saat 17.30 da okul binasında yapılacaktır.ilkokullarda Okuyan Yoksul Çocuklara Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Sekiz manav hakkında ceza zaptı tanzim edildi Belediye İktisat Müdürlüğü murakıplarının şehirdeki kontrolları devam etmektedir.Bu cümleden olarak,dün muhtelif semtlerde yapılan kontollarda,nizamlara r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • HER AY BİR ÇEKİLİŞ Haziran ayında 100 TALİHLİ Bu çekilişte hesabındaki kadar para kazanan 100 talihlinin isimlerini gösterir liste bütün Şube ve Ajanslarımızda müşterilerimizin emrindedir.Kazananlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Radyo Müdürleri Ankarada toplanıyor Program hazırlarken her üç ayrı saatlerde yayınlanmı Zaman zaman çeşitli şikâyetlere sebeb olan İstanbul,Ankara ve İzmir radyoları yay m programlarının esaslı suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Ticarelhene kiraları meselesi Esnaf Dernekleri de kiraların serbest bırakılmasını istemiyor Dükkân ve Ticarethane kiralarının serbest bırakılmasına dair hazırlanan kanun piyasada günün mevzu olmakta d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Ardıçoğlu ile Söylemezoğlunun duruşması yakmda başlıy Millet Gazetesinde yayınladığı «Amerikalı dostlara hitap» başlıklı yazısından dolayı tevkif edilmiş olan Nurettin Ardıçoğlu ile,bu yazının neşrine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Karabük fabrikası satış esaslarını ilan etti Karabük Demir ve Çelik fabrikaları Müessesesi,1954 yılı üçüncü üç aylık hadde mamulleri satış esaslarını ilân etmiştir.Buna göre;ihtiyaç sahiplerinin 1 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Küçükçekmecedeki Yeşilköşk oteline baskın yapıldı Küçükçekmecedeki Yeşilköşk ertelinde fuhuş yapıldığı haber alınmış ve dün sabaha karşı buraya ahlâk zabıtası memurları tarafından ani bir baskın yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Chaumet:«İşinizi yoluna koyacağımı,artık ne firarınızın ne de ondan evvelki hırsızlık hâdisesinin bahis mevzuu olmıyacağını söylediler değil mi?Bir koltuğa yan gelip kurulmuş olan Brignolles'a baktı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Şemsipaşa önünde kendini denize attı Dün saat 13,20 de,Köprüden hareket ederek Köprü Üsküdar seferini yapmakta olan Anadoluhisarı yolcu vapuru,Şemsipaşa önlerine geldiği sırada gemide bulunan ve Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Çaldıkları bisiklet yüzünden kavga ettiler Çaldıkları bir bisikleti paylaşamadıkları için kavga eden iki hırsız dün Müddeiumumiliğe teslim edilmişlerdir.Refet ve Şakir adında iki kişi,pazar günü Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Simsar kullanan dört doktora ceza verildi Yaz mevsimi dolayısiyle Anadolunun muhtelif yerlerinden şehrimize gelmekte olan hastaların son günlerde arttığı görülmüştür.Buna muvazi olarak doktor simsarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Selimiye kışlası yakında tamir ediliyor Tarih!bir değeri olan Selimiye kışlasının tamirine karar verilmiştir.Bu maksatla 17 haziran perşembe günü saat 16.30 da yapılacak bir merasimle tamirata başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Gülhane Parkında iki t kişinin parası çalındı Evvelki,gece Gülhane Parkında İsmail Barın adında birinin 1200 Salih Ersümer adında birinin de 500 lirası yankesicilik suretiyle çalınmıştır.Suçlular zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • İşçi seminerlerinden ilki dün sabah açıldı İs ve İşçi Bulma Kurumu tara* fından,mütehassıs sendikacı yetiştirmek gayesiyle açılmasına karar verdiği işçi seminerlerinden ilki dün sabah saat 9 dan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • TAKVİMDEN gft,YAPRAK Din adamlarında mubalâlsızlık ÜLÜNAY Dünkü gazetede hususi bir haber gördüm:Manisanın bir köyünde caminin hafızlığını yapan bir adam beş yaşmda bir kız çocuğunu evine götürerek te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • KISA HABERLER ¦fr Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü,Tapulama Kursu 1953 954 yılı mezunlarının diploma tevzi merasimi dün saat 17.30 da Yıldız'da Teknik Okul binasında yapılmıştır.İr Dün Türkiye Mualliml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Mürüvvete tecavüz edenler suçlarını inkar ettiler Bir müddet evvel Topkapı surları dışında bir hâdise olmuş ve Müddeiumumiliğe müracaat eden Mürüvvet adında bir kadın.Kemal adında bir jandarma eri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • On dört yaşındaki hırsız tevkif edildi Kasımpaşada oturan ve kundura boyacılığı yapan Şevki Pehlivan adında 14 yaşlarında bir çocuğun 20 ye yakın hırsızlık hâdisesinin faili olduğu tesbit edilmiş ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Et tanzim satışında fiatlar indirildi istihsal mıntıkalarından şehrimize yapılan kesilmiş et ve canlı hayvan sevkiyatı artmıştır.Durum piyasaya tesir etmiş ve et fiyatlarmda bir miktar düşme görülmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Sanat tenkitçileri kongresinde minyatür sergisi açılıyor 1954 yılı Eylül ayında açılacak olan Sanat Tenkitçileri Kongresinde Türk sanatkârları tarafından yapılmış bir minyatür sergisi teşhir edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Şehir Meclisi bugün tekrar toplanıyor Şehir Meclisi haziran devresi toplantılarına bugün de saat 15 ten itibaren devam edilecektir.İçtimada,gündemdeki imar mevzuundaki teklifler incelenerek karara bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • POLİSTE Cibali'de Çıraklıçeşme sokağında 42 numarada oturan Ziya Ataylar adında biri,ev sahibi Nâzım Arslan tarafından kira meselesinden bıçakla yaralanmıştır.Yaralı,tedavi altına alınmış,suçlu yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Seçim kütüklerinin hazırlanması işi tamamlandı Umumî Meclis,Belediye Meclisi ve Mahalle muhtarılğı seçimi ile ilgili komisyon,çalışmalarına devam etmektedir.Bu arada,seçim kütüklerinin hazırlanması ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Tekel Genel Müdür Vekili Ankaraya çitti inhisarlar Umum Müdür Vekili Münir Karacık,müdürlüğünü ilgilendiren muhtelif mevzular üzerinde Vekâletle temaslarda bulunmak üzere dün akşam ekspresle Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Belediye Sarayı inşaatında bulunan mozaikler Belediye sarayı inşaatında bulunan tarihi mozaiklerin müzeye nakli için yapılan çalışma devam etmektedir.Halen mevcudu 10'u bulan eserlerin;milâttan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Kok tevziine dün sabah başlandı Her gün şehre 1000 ton kömür getiriliyor Şehrimizde kok kömürü tevziatına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Dün şehrin muhtelif satış şubelerine 3250 kişi müracaat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • HALKIN SESİ Belediye İktisat Müdürlüğünün dikkatine.Beyazıtta Ordu caddesinde oturan okuyucumuz Ziya Avni Güçlüer yazıyor:«Son zamanlarda muhallebilerde,bir fiat yükselişi vardır,Yediğimiz her hangi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Sarhoş iki kişinin yaptığı marifet Ahmet Aydoğan ve Halil Köse adında iki kişi,Kadıköyde Rızapaşa semtinde,yoldan gelip geçenlere edep yerlerini gösterirlerken ya kalanmışlardır.Fazla miktarda içki iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Rat şirketinin kasasını açamayınca kaçmışlar Yugoslavyanın şato binasını yapan Rat Şirketinin,Ayazpaşadaki,Semiramis apartmanında işgal ettiği daireye eyvelki gece birkaç hırsız girmiş ve.şirketin.içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • 28 kişi kumar masasında yakayı ele verdiler Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları dün sabana karşı.Teşvikiyede bir bakara salonunu basmağa muvaffak olmuşlardır.Bu semtte Göknar sokağında Ziya Güler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Bitli fırını kapatmak mümkün olmadı Sultanahmet Cezaevi karsısında,Osman Çakmak ve Ali Akpınar'a ait fırının Belediye nizamlarına aykırı faaliyette bulunduğu tesbit edilmiş ve Eminönü Kaymakamlığınca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Üç İngiliz harp gemisi limanlarımıza geliyor İngilterenin Akdeniz filosuna mensup Birinci kruvazör fijotilâsına bağlı üç harp gemisi Türkiyenin Akdeniz limanlarına bir nezaket ziyaretinde bulunacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihi Roman 166 Yazan:Kemal SAMANCIGIL Sarhoş levent şaşırmıştı;korkudan bir arkasına bir denize bakıyordu Kız durmadan çırpınıyordu.Baş forsa bir avucunu tencere kapağı gibi ağzına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1954
  • Orta okullarda matematik randımanı zayıf Yazılı eleme imtihanlarını bitiren Ortaokullarda dünden itibaren sözlü imtihanlar başlamıştır.Geçen sene olduğu gibi bu yıl da matematikten,muvaffakiyet randım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Irak hükümeti,dün Mısıra bir nota verdi devlet ricaline hücumları ıtesto ediliyor hinde sözler sarfetmişlerdir.Irak notası bunları da şiddetle protesto etmekte ve bunu Irak'ın dahili işlerine bir müda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Kanada'nın vereceği tepkili uçaklar Ottawa 14 AP)Kanada hükümeti bugün Türkiye ve Yunanistana Sabre tipinde 110 adet daha tepkili av uçağı devredeceğini bildirmiştir.Kanada,uçakların herbiriyle bir ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Türkiye ve isviçre arasında vize kalktı Ankara 14 AA.Hariciye Vekâletiyle Ankara'daki İsviçre Elçiliği arasında mektup teatisi suretiyle Türkiye ile İsviçre arasında,iki memleketten her birinin diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Denizli P.T.T.santralı ihale edildi Denizli 14 MİLLİYET)günden güne inkişaf eden vilâyetimizin mübrem ihtiyaçları meyanında bulunan P.T.T.santral binası 162 bin lira üzerinden ihale edilmiş ye inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Hırsızdan mal alan kuyumcular TBaştarafı 1 incide] yarım milyon lirayı geçtiği tesbit edilmiştir.Tahkikatı genişleten alâkalılar,Uğurun aşırdığı kıymetli mücevherleri,yok pahasına muhtelif kuyumculara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Seyrüsefer zorluğunu giderecek tedbirler rBaştarafı 1 incide] İ.E.T.T.Umum müdürü Prof.Kâmuran Görgün,gerek bu hususa ve gerek idareye ait diğer işlere dair kendisile konuşan bir arkadaşımıza şu izaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Amerika'da atoma karşı pasif korunma denemeleri yapılıyor New York'taki hücumlarda 2,175,000 kişinin öldüğü farzedildi.Harekâtı Eisenhower idare ediyor New-York 14 AP)Bugün şehirde harp yıllarından be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Üniversite Tıb Fakültelerine bağlı Ebe Okulları Mezunları Derneği Ana Nizamnamesi BİRİNCİ KISIM Madde 1)Derneğin adı:ÜNİVER-SİTE TIB FAKÜLTELERİNE BAĞLI EBE OKULLARI MEZUNLARI DER-NEĞİ)dir.Merkezi Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • C.H.P.de ıslahat [Baştarafı 1 incide] nel Sekreterliğin üstünde yetkilere sahip olacaktır.Parti meclisindeki cereyana göre,Genel Sekreterin de değiştirilmesi tasarlanmaktadır.Kasım Gülek'in yerine get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Toz şeker sıkıntısı bir müddet daha devam edecek [Baştarafı 1 incide] Bakkallar Cemiyeti Genel Sekreteri ise şunları söylemektedir:t—Bugün şehrimizde hissedilen toz seker buhranının başlıca iki sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Mısır'da 50 subay daha tevkif edildi Kahire,14 T.H.A.Mısır diktatörü Albay Nasır'ın,ordu dahilinde geniş ölçüde tevkifat yapmakta olduğu bildirilmektedir.Bundan evvel 16 subay tevkif edilmiş ve hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • İstanbul polisi yeni bir şekilde çalışmaya başlıyor TBaştarafı 1 incide] edecektir.Emniyet amirliklerinden alınan 37 memur ve 13 âmirle takviye edilecek olan motorlu ekipler,kendilerine tahsis edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Bir Fransız müstemlekesi daha ayaklandı Hindistanda 200 nümayişçi resmî binaları işgal ettiler Madras Hindistan)14 AP)Fransanın Hindistandaki ufak müstemlekelerinden Yanaon'da dün gece bir ayaklanma o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • illi futbol takımımız İsviçreye gitti fBaştarafı 1 incide] Futbol Federasyonu Reisi Ulvi Yenal'm başkanlığında giden kafilede idareci olarak Saim Saymener,antrenör Puppo Sandro ve Masör olarak da Yorg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • İngiliz futbol takımı İsviçre'ye hareket etti Londra 14 TÜRKTEL)Dünya Kupası maçlarına katılacak olan İngiliz futbol takımı,bugün öğleden sonra uçakla İsviçre'ye hareket etmiştir.Kafile,on yedi futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • izmir Vilâyeti Daimi Komisyonundan:1 izmir Kiraz kazası merkez okuluna ilâveten yaptırılacak olan pavyon inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 25.799 lira 60 kuruştur.3 Keşif cetveli ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASINI KAYBEDEN RUSLAR,BİZDEN BAHSETMİYORLAR Sovyet basını güreşçilerinin,rakiplerinin sırtlarını bir karış toz içinde bıraktıklarını yazmakta,fakat omuzları çamura bulanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • 7 sahte polis bir adamı soydu [Bagtarafı 1 incide] hüviyetleri tesbit edilemiyen yedi kişi,Ahmet Ayvalık'a polis memuru olduklarını,üzerini arıyacaklarını söylemişler,mukavemet gösterdiği takdirde şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Izmirde sıcaklar 61 dereceye yükseldi İzmir,14 T.H.A.Bir müddetten beri devam eden bunaltıcı sıcaklar,dün ve bugün had bir seviyeye ulaşmıştır.Sühunet derecesi güneşte 61 dereceye kadar yükselmiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı Açık bulunan 35 lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için bir müsabaka imtihanı açılmıştır.1 Müsabaka imtihanının yazılı kısmına 6/9/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Ankarada ilk gece maçı 3 Temmuzda yapılacak Ankara 14 ANKA)Şehrimizde gece maçları yapmak üzere Ankara Spor Yazarları Derneği harekete geçmiş bulunmaktadır.Şehrimizde ilk defa olarak yapılacak gece ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan ANKARA Askeri birlikler ihtiyacı için ağaşıda cins ve miktarları yazılı sığır eti ve koyıu.2490 sayüı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Adapazar ve Adıyaman kazaları vilâyet oldu [Baştarafı 1 incide] Adıyaman hakkındaki kanun görüşülürken Malatya mebusu Nüvit Yetkin söz almış ve Adıyaman'ın vilâyet haline getirilmesinin doğru olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Cenevre Sulh Konferansı dağılıyor Batılı çevreler hiç bir neticeye yarılamadığını bildiriyorlar Cenevre,14 AP)Kore meselesiyle Hindicini harbini müzakere için Cenevrede yapılmakta olan konferans sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Churchill resmen şövalye oldu Windsor ingiltere)14 AP)Bugün Windsor şatosunda yapılan bir tören sırasmda Başbakan Sir Winston Churchill'e Kraliçe Elizabeth II.tarafından Ingilterenin en kadim şövalyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Patrikhane heyetinin Şam'a yapacağı ziyaret [Baştarafı 1 incide] patrikhanesinin metropolitlerinin bu toplantıya iştirak etme ihtimalleri bile pek azdır.Bu ziyaret doğrudan doğruya Antakya kilisesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Fransa'da kabine krizi Paris,14 AA.Radikal Parti ileri gelenlerinden Pierre Mendes-France Cumhurbaşkanı tarafından kabine buhranına bir çare bulmak için teşebbüse geçmeye davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Yeni bir yıldız keşfedildi rBaştarafı 1 incide] Bu yıldızın fezada yıldızlar arasında bir infilâk neticesi meydana çıktığı ve bu infilâkin dünyanın meydana gelişinden evvel vuku bulduğu anlaşılmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Muhammed Ali bugün gidiyor TBaştarafı 1 incide")Öğle yemeğini Boğazda yiyen misafir Başvekil,Marmara ve Boğazda motörle dolaşmış,aksam oteline avdet etmiştir.Misafir Pakistan Başvekili bugün 11 de uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1954
  • Teati edilen mesajlar Ankara,14 AA.12 haziran 1954 de Türkiye Pakistan dostane işbirliği andlaşmasının tasdiknamelerinin teatisi münasebetiyle Reisicumhur Celâl Bayar tarafından Pakistan Genel Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde İzmir Yurtiçi Kışla As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • iyi.iyi.v.ı no.m oa.hi.rvu.dşr.uaıı ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapak zarf usulü ile satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Kıymetli sanatkâr fa vsiye C/ediyor w I Bugündeu itibaren PURO Güzellik Metodunu biz de tat» bik ediniz.BOL KOPUKLU l cildi temizler ko rur ve beslersivilce ve siyah beneklerin te şekkülüne mani olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • KAYIP Fener Nüfus memurluğundan aldığım hüviyetim ile 1st.Erkek Lisesinden aldığım pasomu kaybettim.Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.935 doğumlu Saim oğlu Doğap Uğur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • İçel Vilâyeti Daimi Encümen Reisliğinden 1 Vilâyetimiz ilk okulları için yaptırılmasına lüzum görülen 400)dört yüz adet ders sırası 16800)on altı bin sekiz yüz lira kesil bedeli üzerinden açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GBîPiN KİNİNLİ 186 GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Ankara Numune Has!aha nesi Başiabibliğinden:Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk teminat ihale şekli ihale gün ve saati Muhtelif ilâç 237 kalem 271.896 TL.14.626 TL.Kapalı zarf.28/6/954 Pazartesi 15.00 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Patinaj Kumu Satın Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:Lokomotiflerde kullanılmak üzere 1830)ton patinaj kumu pazarlıkla satın alınacaktır.Muhammen bedel tutarı 8052)lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri A.N.KARA-CAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul MüdUr:Faruk DEMIRTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu BAHAR ve ÇİÇEK Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkcesi ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Konya As.Sa.Al.Ko.Bşk.dan a)As.ihtiyacı için Konya Karaman'da teslim şartiyle 800 ton çuvallı bulgur kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır.Muhammen tutarı 376.000 lira,geçici teminatı 18.790 liradırb)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Pastörize İnek Sütü Alınacak Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Mües.Md.den:1 Müessesemizin senelik ihtiyacı bulunan azamî 60,asgari 45 ton pastörize inek sütü pazarlıkla alınacaktır.2 Pazarlık 21 Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • işçi Dolabı ve Karyolası İmal Ettirilecektir.Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden:Kapalı zarfla 1500 adet altlı üstlü işçi karoylası ve 1500 adet işçi dolabı imâl ettirilecektir.Şartname:Zon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şilepçilik İşletmesinden HOPA şilebimiz 19 Haziran 1954 tarihinde Istanbuldan hareketle izmir'e uğrayacak ve her iki limandan Cenova,Marsilya ve Barselon limanları için ve dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Konya As.Sa.Al.Ko.Bşk.dan:A)As.İhtiyaç için Konya'da teslim şartiyle 60.000)kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosunun 350)kuruş,geçici teminatı 14250 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:1954 Fuarı münasebetiyle Havuzlu Sergi evindeki standlarla Eubank yanındaki karşılıklı vitrinlerin tevziine 21/6/954 tarihinden itibaren başlanacağı ilân olunur.Lunaparkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • R A D Y 0 ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PL)13.30 Şarkılar irfan Doğrusoz 14.00 Küçük öğle konseri PL)14.20 Şarkılar Nigâr Uluerer 14.45 Hafif şarkılar PL)15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 e 9 lO II 1 2 3 4 S 6 7 ÜİÜHJj 6 9 x:10 II m Soldan sağa:1 Herhangi mal üzerinde etiket görmeyince esnafa sorarız iki kelime)2 Dillerin iştikakından bahseden ilim.3 Ağızdan ağza dolaşanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır:Muhammen G.Güven Cinsi Mikdarı bedeli Tutarı Akçesi Kg.Lira Lira Lira Nebati margarin 3000 kg.3.00 9000.00 Salça 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 125 inci Jandarma Er Okul Alayı için beş adet Nissen bankası açık eksiltme usulü İle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 15197 Ura 77 kuruş olup ilk temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • 29 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE lOO.OOO E-IRA 2 Adet 30.000 t 10.000 10 1000 20 OO 500 IOO Liralık para »i krarr i yeleri vardır.Bu cazip çekilişe katılmak için siz de 15 HAZİRAN 1954 AKŞAMINA KADAR;150 Liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır etleri 2490 sayılı kanunun 31maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1954
  • Aydın Vilâyet Daimi Encümeni Reisliğinden:Söke Bağrası yolunun Söke'ye isabet eden kısmında yaptırılacak olan parke kaldırım imalâtı 6/7/954 Salı günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4