Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Yeni tesislerinde yakında mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor 1 milliyet,isviçre ve Amerika'dan getirttiğimiz en yeni ve modern dizgi,baskı ve diğer teknik cihazlarla pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Tekel işçileri için ikramiye Ankara,11 MİLLİYET)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkan Vekillerinden Esat Budakoğlunun başkanlığında toplandı.Gündemde bulunan Tekel Bakanlığı şiçilerine birer ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • MECLİS,DON TURK-PAKİSTAN ANDLASMASINI TASVİP ETTİ 370 reyle kabul edilen dostluk anlaşmasının müzakeresi sırasında Pakistan Başvekili de Mecliste hazır bulundu Türk Pakistan görüşmelerine dün de devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Memleketimizde faaliyette bulunan casus şebekesi Edirnede yakalanan Bulgar ajanlarının bağlı olduğu şebekeye ait bütün malûmat elde edildi Ankara,11 MİLLİYET)E-lılar bu hususta gayet ketum davdirne ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Muhammed Alî Harp Okulunu ziyaret elti Pakistan Başvekili bugün bir basın toplantısı yapacak Ankara,U AA.Dündenberi şehrimizin misafiri bulunan dost Pakistan Başvekili Muhammed Ali ve Maiyeti erkânı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • I HASTALARA VERİLEN TEM-SİL Şehrimizde temsiller vermekte olan Alman Apollo sriki,dün Gureba Hastahanesinin anfisinde hastalara iki temsil vermiştir.Resimde dünkü temsillerden bir sahne görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Milli Takımımızın kafi şekli dün belli oldu 17 Haziran günü Bern'de Almanya ile karşılaşacak takımımızın kadrosu tesbit edildi İsviçrede yapılacak Dünya Kupası maçlarına iştirak edecek olan millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Ankarada ekmek 150 kuruşa çıktı İzmirde de ekmek buhranı had bir şekil aldı Ankara,11 ANKA)Şehrimizde ekmek darlığı gittikçe artmaktadır.Bilhassa bugün akşam üzeri fırınların önünde kalabalık halkın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık geçeceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • i O l 1 m*-Bayılan kaatil Kadıköy'deki korkunç aile faciasının faili Hikmet Küçük,mahkemede bayıldıktan sonra kendisine gelirken.Kadıköy cinayetinin faili dim mahkemede bayıldı Cinayeti bir taammüd es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • İngiliz havacıları Yeşilköyde Rekortmen havacılar şehrimizde Dün sabah 11.30 da İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 77 numaralı filosuna mensup iki tepkili motorlu,dünyanın en süratli bombardıman uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Konyada eski bir yanardağ indifa etti Konya,11 MİLLİYET)Birkaç gün evvel Konya çevrelerinde vukubulan ve sebebi henüz bilinmeyen müthiş infilâkin sebeplerini araştırdım.Hususi olarak edindiğim malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • 'jjt wM v.v r Las** m Yangın sırasında vuku bulan infilâkla enkaz haline gelen ev Galatada beş katlı bir bina infilak ederek çöktü y İnfilâk sonunda civardaki dükkân ve evlerin camları kırıldı.Hâdisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Adanada gizli bir irtica şebekesi ortaya çıkarıldı Merkezi yort dışında olan Bahaî Cemiyetinin üyeleri arasında bir çok tanınmış şahıslar da bulunuyor Adana,11 MİLLİYET)Şeh-yet tarafından Bahaî âyinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • Ginger Rogers Türkiye'ye geliyor Roma 11 TÜRKTEL)Koca* sı Fransız sanatkârı Jacques Bergerac ile birlikte hâlen Roma'da bulunan meşhur ve sevimli Amerikan film ve dans yıldızı Ginger Rogers'in gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1954
  • C.H.P.Meclisinde dün sert tenkitler yapıldı Partide ıslahat yapılmasını istiyen İlhamı Sancar ¡e Şevket Adalan,Nihat Erime de çattılar Ankara 11 Hususi muhabiri-İlhami Sancar,partinin seçiminiz Levent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • POLİSTE:Fatihte Haliç caddesinde bir gecekonduda oturan Seyfettin Kambur,aynı semtte oturan Memiş Yeşildeniz adında birini,küçük bir meseleden dolayı bıçakla yaralamıştır.Yaralı tedavi altına alınmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • İstanbulda sun'î şeker buhranı çıkarmak istiyorlar Şehirde sun'î olarak bir toz şeker buhranı yaratılmak maksadı ile sarfedilen gayretlerin devam ettiği dikkati çekmektedir.Bu arada dün,Istanbulun iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Sümer Sinemasının tahliye davası devam ediyor Belediye ile Sümer Sineması arasındaki tahliye dâvasının duruşmasına dün Beyoğlu 1 inci Sulh Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve Fuat Rutkayla,Hurrem Erman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Cemiııef KONGRE Türk Kültürünü Koruma Derneğinin senelik kongresi,bugün saat 18 de Cihangir'de cemiyet merkezinde yapılacaktır.Fakir Çocukları Koruma Derneğinin tehir edilen senelik umumî heyet toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Kanadalını buğday fiatını düşürüşü bize tesir etmiyor Kanada ve Amerikada buğday Hatlarının düşürüldüğüne dair haberler gelmektedir.Durum şehrimiz piyasasında bazı söylentilere yol açmıştır.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Dün aynı sütçüden süt alanlar da zehirlendiler Üsküdarda Ayazma Kaptanpaşa çıkmazında oturanlardan 10 kişinin,Mehmet adında bir sütçüden aldıkları sütten zehirlendiklerini ve tedavi altına alındıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Kira Kanununa itirazlar artıyor Toptancı tacirler Ankaraya bir heyet gönderiyor Ticarethane kiralarının serbest bırakılmamasını temin maksadıyla alâkalılar tarafından yapılan çalışmalar devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Hasköy değirmeninin kapatılmasına sahibi itiraz etti Hayvan yemi olarak satışa çıkarılan kurtlu ve bitli buğdayları un yaparak satışa çıkaran Hasköydeki değirmenin 15 gün kapatılmasına ve değirmen sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Kok kömürü tevziine Pazartesi günü başlanıyor Kok kömürü tevziatına pazartesi gününden itibaren başlanacaktır.Kömür tevzi ve satış müessesesi bu husustaki hazırlıklarını tamamlamıştır.Bu arada geçen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Azgınlık ULUNAY Memleketimize,Fransayı,İtalyayı,Akdenızi,Balkanları yalayarak bir sıcak hava dalgası geleceğini gazetelerde okudum.Şimdilik sıcak hava dalgasını bilmiyorum;fakat bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Kabotaj Bayramı için dün bir toplantı yapıldı 1 Temmuz Denizcilik ve kabotaj bayramı hazırlıklarına başlanılmıştır.Bu cümleden olarak dün vilâyette Marmara ve Boğazlar Bölgesi deniz kumandanı,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • KISA HABERLER Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir suçundan adliyeye verilmiş olan Hüseyin Okyıldız adında birinin duruşmasına dün Birinci Ağırceza Mahkemesinde kapalı olarak başlanmış ve bazı hususlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • HİCRÎ 1373 11 ŞcvraJ Cumartesi 12 Haziran 1954 RUMİ 1370 30 Mayı» VAKİT VASATİ EZANİ Mil)4.28 12.14 16.14 19.41 21.44 9.M 8.47 4.33 8.33 12.00 2.03 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Elektrik İdaresi yol inşaatına devam ediyor Elektrik İdaresi,Aksaray Koska arasındaki yolun inşaatına başlamıştır.Yol;beton temel üstüne mozayik parke ye asfalt kaplama olacaktır.Ayrıca;Şişli Meydanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Komşusunu bıçakla yaralayıp kaçan Necdet aranıyor Vefada Kovacılar caddesinde 40 numarada oturan Necdet Kulaksız Kaptan adında biri,dün sabah saat 9 sıralarında,çocuk meselesinden komşusu Kâmile ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Kocasına kızıp kendini balkondan aşağı attı Yeldeğirmeninde Yavuztürk sokağında 9 numaralı evin dördüncü katında oturan İffet Çetinkaya adında 19 yaşında bir kadın,kocasına sinirlenerek kendisini balk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Emekli Sandığının Naboland aleyhine açtığı dava Dumlupınar denizaltısında şehit düşen denizcilerimizin ailelerine tazminat ödemiş olan Emekli Sandığı,bir müddet evvel Naboland şilebinin mensup olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Geçim endeksi yeni esaslara göre hazırlanıyor Şehrimiz Ticaret Odası,nazarî Ölçülere göre hazırlanmakta olan geçinme endeksini günün şartlarına daha uygun bir hale getir-^«ieye^karalf-vermiş ve çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Vali Gökay dün İşvece hareket etti Vali Prof.Gökay,Dünya içki Düşmanları Teşkilâtı» nın tertip ettiği milletlerarası kutlama toplantısında bulunmak üzere,dün sabah-Uçakla Stokholm'a gitmiştir.Profesör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • HALKIN SESİ l.E.T.T.İdaresinden bir rica.Beyoğlunda,Turnacıbaşı sokağında oturan okuyucumuz Burhanettin O/dil yazıyor:«Galata Köprüsünün tamirinden beri istanbul cihetiyle irtibatımız güçleşti.Bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Hububat rekoltesi bu yıl geçen yıldan fazla Toprak Mahsulleri Ofisi hazırlıkları tamamla)Toprak Mahsulleri Ofisi,yeni yıl hububat kampanyası hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktadır.Bu arada İstanbul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Şehir Meclisinin dünkü müzakeresi tartışmalı geçti Şehir Umumî Meclisinin haziran devresi toplantılarından dördüncüsü,dün saat 15,40 da Ferzan Aras'ın riyasetinde yapılmıştır.Nizamnamedeki teklifler,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Fiat artışının sebebi üzerin» deki iddialar Piyasada,fiat artışlarıyla alâkalı iddialar devam etmektedir.Bu arada ileri sürüldüğüne nazaran,son senelerde dünya piyasalarında fiatlar umumiyetle düşmüş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Çin firmaları mamul mal satmak istiyorlar Son zamanlarda memleketimiz ile Çin arasındaki ticarî münasebetlerde bir gelişme müşahede olunmaktadır.Bu arada,bazı Çin firmaları şehrimiz Ticaret Odasına mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • İskenderun vapuru dün Akdeniz seferine çıktı Denizcilik Bankasının Akdeniz Ring seferine tahsis edilen İskenderun yolcu gemisi dün saat 12 de limanımızdan hareket etmiştir.Gemi izmir yolcularını aldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Belediye fırınların kontrolü işini hızlandırdı Sultanahmet Cezaevi karşısında Ali Akpınar ve Osman Cakmak'a ait fırın,Belediye nizamnamelerine uygun faaliyette bulunmadığı için,dün ilgililerce faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Londra oteli 4 ay müddetle kapandı Yapılan baskında hastalıklı kadınlar yakalandı Emniyet Müdürlüğü Ahlâk Zabıtası memurları tarafından dün sabaha karşı Yeniköydeki Londra oteline yapılan baskın sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Tekel maddelerinin satışında büyük artış Son senelerde Tekel maddeleri satışlarında büyük bir artış görülmektedir.Alâkalıların verdikleri rakamlara göre 1950 de 629.700 kilo olan rakı satışları 1953 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Sanayiciler,Sanayi Vekaletinin ihdasını istiyorlar İşletmeler Vekâletinin,Sanayi Vekâletine çevrilmesi hususunda yapılan hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu belirtilmektedir.Bilindiği gibi,halen Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Lisans verildiğinden kanaviçe fiatları düşüyor Kanaviçe ithali için lisans verilmesi üzerine piyasa gevşemiş ve bugüne kadar normal durumunu muhafaza eden kanaviçe fiatlarında bir düşme başlamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Altı emniyet memuru birer maaşla taltif edildi Beykozda Akbaba civarında Lâz ibrahim ve Rıza Akbay'a ait eroin fabrikasını meydana çıkaran Turhan Can,Mustafa Bayer,Ali Oktay,İbrahim Sumru,Zeki Akalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Tünelin yaz seferleri dünden itibaren başladı Tünel işletme saatlerinde dünden itibaren yaz programının tatbikine başlanmıştır.Bu sebeple seferler Pazar günleri saat 0,30 a,diğer günler de saat 22 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • İki kamarota yüzer lira ikramiye verildi Bir müddet evvel Şehirhatları İşletmesine ait 59 numaralı gemide bulduğu 5500 lirayı sahibine iade eden kamarot Mehmet Yosma ile aynı şekilde bulduğu 1700 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Domates salçası piyasasında durgunluk müşahede edildi Son günlerde domates salçası satışlarında bir durgunluk göze çarpmaktadır.Bilhassa Anadoludan şehrimize bol miktarda domates gelmesi ve fiatlarınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Buna rağmen kendini yemeğe davet ettirdi.Fallet,Saint-Germain-des-Pres'de katiller lokantasına gitmelerini teklif etti.Orada Jeanette isminde şişman bir servöz vardı ve en büyük hususiyeti müşterileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Elli otobüs Temmuz ayında getiriliyor Elektrik idaresince Almanyaya sipariş edilen otobüslerden ilk parti 50 otobüs,önümüzdeki Tem* muz ayında şehrimize getirilecektir.Bu arada idare tarafından,yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Bu yıl vergi tahsilatı geçen yıldan fazla Mal!sene basından itibaren şehrimizdeki ilk üç aylık vergi tahsilatı 171,042,073 liradır.953 yılının aynı devresi içinde* ki vergi tahsilatı 113,521,107 lira*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Tarihî Roman 163 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Lübnanlı dilber de bir fare kadar ürkek ve sessizdi Eminim.Eminim ama,korkuyorum.Korkma benim güzeller güzelim!Yine güldüler,daha kuytu,dahaa tenha bir yere gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1954
  • Lisans ve imtihan şekline itiraz edildi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi talebeleri,yürürlükte bulunan lisans ve imtihan yönetmeliğinin değiştirilmesi için ilgililer nezdinde teşebbüse geçmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Shakespeare'e ait bir eser aranıyor New York 11 TÜRKTEL)Bir müddettenberi Amerika'da tet kiklerde bulunan bir İngiliz kitapçısı,Illinois eyaletinde 17 nci asra ait el yazması bir-kitap bulmuştur.Bu ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Bir kaçakçı,korkudan elindeki doları yuttu İzmir 11 ANKA)Tekel binası önünde kaçak dolar alış verişi yaparken suçüstü yakalanan Ahmet Ergir admda bir şahıs elindeki 5 dolardan birini yutmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Fuar ve Turizm Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Kültürpark dahilinde Alman pavyonu arkasındaki çamlık sahada Çamlaraltı açık gazino ve pavyonu inşaatı işi kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Fransa da buğday fiatını indiriyor Amerika ve Kanadanın da indirim yapması «fiat harbi» şayiasını doğurdu Paris,11 T.H.A.Fransız Ziraat Bakanlığı buğday fiatını en geç 31 temmuzda tesbit edeceğini ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Türk ve İslâm ansiklopedisi Ankara,11 T.HA.Maarif Vekâleti,Türk ve İslâm Ansiklopedilerinin sür'atle ilerliyebilmesini sağlamak gayesiyle bu vazifede çalışan heyetin fazla mesai yapması hususunu incel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Muhammed Ali Harp Okulunu ziyaret etti [Baş tarafı 1 incide] öğretmen ve öğrencilere takdir ve teşekkürlerimi bildirmeyi bir borç addederim.Müteakiben spor gösterileri esnasında hafifçe yaralanarak Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Rekortmen havacılar şehrimizde [Baş tarafı 1 incide] Atinadan gelen filonun ikmâl işlerini temin için gönderilen iki Hastings uçağı daha önce alana inmiş ve içinden çıkan mürettebat gümrük antrepoları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Kadıköy cinayetinin faili dün mahkemede bayddı [Baş tarafı 1 incide] Emin olun bıçağı kaptıktan sonra ne yaptığımı kafi olarak bilmiyorum.Hatırımda kalan yalnız çığlıklar,imdat sesleri,koşuşmalar ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • İstanbul Atletizm Bayramına bugün başlanıyor Müsabakalara 4 Mısırlı Ye muhtelif bölgelere mensup atletler iştirak ediyor Bugün dört Mısırlı atletin,iştirakiyle başlanacak olan İstanbul atletizm bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Muhtelif Cins Ve Eb'atta Kablo Satın Alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden:Muhtelif cins ve eb'attaki kablolar teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 26/7/1954 Pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Ankarada ekmek 150 kuruşa çıktı [Baş tarafı 1 incide] etmiş ve halkın büyük bir kısmı yine ekmeksiz kalmıştır.Ekme* ğe zam veya gramajından düşürülmesi hususunda Fırıncılar Şirketinin ısrarlı talepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • C.H.P.Meclisinde dün sert tenkitler yapıldı [Baş tarafı 1 incide] ve Kasım Gülek'ten başka kimsenin partiyle candan alâkadar olmadığını,Genel İdare Kurulu âzalarının şahsi menfaatlerinden başka bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Bir otoman büyüklüğü New York USIS)General Elektric kumpanyasının bildirdiğine göre,atom o kadar küçüktür ki,bir toplu iğne başını kaplamak için bunlardan 36 milyara ihtiyaç vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Bir öküz Hudson nehrini yüzerek geçti New-York,11 AA.New York'ta 220 hayvanlık bir sürü mezbahaya götürülürken içlerinden bir öküz şehrin tam ortasında sürüden ayrılarak kaçmıştır.Üç saat süren heyeca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Amerika yeni bir iip nakliye uçağı imal elti «Uçan çıkartma gemisi» adı verilen uçak bir seferde bir bölük asker taşıyabilecek Miami,11 AP)Johnvair uçaklarını imâl eden General Dynamics firması bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Nurettin Ardıcoğlu şehrimize getiriliyor Ankara,11 MİLLİYET)Millet gazetesinde,yayınladığı «Amerikalı dostlara hitab» başlıklı yazısından dolayı tevkif edilen Nureddin Ardıcoğlu,İstanbuldan Ankara Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Bazı vergiler kaldırılıyor Gelir,esnaf ve kurumlar vergilerinin ıslahı için çalışmalara başlandı Ankara 11 ANKA)Maliye Vekâleti,bugünkü durumları ile ihtiyaca cevap vermeyen bazı vergi kanunlarının ıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Bir Amerikan uçağı düştü Oran,11 AA.Fas'ta Ebubekir'den bildirildiğine göre,bir Amerikan tepkili uçağı olduğu zannedilen bir uçak Ujda'nın 20 kilometre güney doğusunda alevler içinde yere düşmüş ve in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Otomobil yarışı bugün sona eriyor Netice,müsabıkların direksiyon ehliyetleri tesbit edildikten sonra ilân edilecek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun tertiplediği Ankara İstanbul arasındaki otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Polis her gece arama yapacak Yeni Emniyet Müdürü şehrin asayişi ile ilgili bazı tedbirler alıyor Yeni Emniyet Müdürü Alâaddin Eriş,şehirde asayişi temin,maksadiyle bazı tedbirler almıştır.Bu cümleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Sovyetler ve peykleri büyük çapta askerî manevralara hazırlanıyor Seri halindeki manevralardan biri de kara,hava ve deniz kuvvetlerinm iştirakiyle Karadeniz sahillerinde yapılacak Berlin,11 TÜRKTEL)Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Cenevre Konferansından bir netice alınamıyor Dünkü müzakereler sıra konferansa olan ümil Cenevre,11 Radyo)Bugün öğleden sonra tekrar başlayan Kore hakkındaki müzakereler göstermiştir ki Cenevre konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Gl.Baransel Orduya bir mesaj gönderdi Yeni Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi kahraman ordumuza güvenini belirtti Ankara,11 A.A.Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nureddin Baransel yeni vazifesine baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Lanieffn durumu bugün belli oluyor Paris,11 T.H.A.Fransanın gayet nazik bir zamanda hükümetsiz kalıp kalmıyacağı yarın anlaşılacaktır.Laniel hükümeti Meclisten itimad oyu istemiştir.Mecliste yarın rey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Tekel işçileri iğin ikramiye [Bag taralı 1 incide] Söz alan Cemal Kıpçak ve onu destekliyen arkadaşları bu tasarının müstaceliyetle görüşülmesi* nin aleyhinde bulundular ve komisyona iadesini istedile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Galatada beş katlı bir bina infilâk ederek çöktü [Baş tarafı 1 incide] kârgir binada meydana gelmiştir.İnfilâk hâdisesinden evvel,binanın üçüncü katını işgal eden terzi Celâl Saruhan'ın atölyesinden,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Adanada gizli bir irtica şebekesi [Bas tarafı 1 incide] temaslarını sağlamak maksadiyle bir de hususî kulüp tesis edilmiş bulunmaktadır.Kurucuların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kitaplar,afiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Meclis,dün Türk Pakistan andlaşmasını tasvip etti [Baş tarafı 1 incide] ra Dışişleri Vekili Fuat Köprülü söz alarak kürsüye geldi.Köprülünün konuşması Konuşmasına,yüksek heyetinizin tasdikine arzoluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Memleketimizde faaliyette bulunan casuslar [Bas tarafı 1 incide] Bugün cehrimizde bazı tevkifler yapılmıştır.Ancak alakalılar ban sanıkların durumları bakımından bu tevkifler hakkında tamamlayıcı bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • Millî takımımızın kafi şekli dün belli oldu [Baş tarafı 1 incide] Buna göre 17 haziranda Bern'de Alman millî takımı ile karşılaşacak olan takımımız hastalık veya sakatlık hariç ilk maçına şu kadro ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1954
  • tik rakibimiz Alman takımı İsviçreye hareket etti Karlsruhe,11 AP)Tam formunda görünen Batı Almanya futbol takımı bugün Dünya Futbol Kupası şampiyonluk turnuvasına iştirak için trenle İsviçreye hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • m a d y İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Alâettin Yavaşça 13.45 Cumartesi konseri Pl.14.15 Dans müziği Pl.14.30 Saz eserleri Nubar Tekyay Feyzi Arslangil 14.50 Haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Kumandanlığından:1 Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulunun tahsil süresi 1954 1955 ders yılından ve yalnız birinci sınıfından itibaren 4)yıldır.2 Yalnız I.ve II.sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A As.ihtiyaç için Konya'da öğütülmek sartiyle 2600 ton seksen randımanlı un kapalı zarf usulü ile öğüttürülecektir.Muhammen fiaü beher kilosu 1 bir.kuruş,geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • KOMİKLER TAKIMI MAÇ İSTİYOR Geçen yaz Gazeteciler Cemiyetinin tertiplediği İstanbul Ankara ve Atina karmaları futbol turnuvası esnasında yapılan Komikler Yazarlar maçının tatlı hatırası hâlâ hatırlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Yunanlı atletler en kuvvetli kadrolarile geliyorlar İstanbul,11 AA.19/20 haziran tarihlerinde Mithatpaşa Stadında yapılacak olan Türk Yunan enternasyonal atletizm bayramına iştirak etmek üzere 17 hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Arjantin millî futbol takımının Avrupa turnesi geri kaldı Buenos-Aires,11 TÜRKTEL)Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Dominigo Peluffo,önümüzdeki ağustos aymda,Sovyetler Birliğinde yapılması mukarrer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Dünya orta sıklet bolu şampiyonluğu New-York,11 TH.A.Dünya orta sıklet boks şampiyonluğu 20 ağustos San Fransisko şehrinde Carl Olson ile Rocky Castellan!arasında yapılacaktır.Bu mü sabakada şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Davis Kupasında ingiltere Belçika tenis maçları başladı Brüksel,11 SHA)Davis tenis kupası maçlarının Avrupa bölgesi dömi-finali İngiltere ile Belçika arasında oynanmıya başlanmıştır.İlk olarak tek erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Fransa millî takım kalecisi sakatlandı Divonne,11 TÜRKTEL)Fransa millî takım kalecisi Ruminski,son antrenman macmda ciddî surette sakatlanmıştır.Alâkadarlar Ruminski'nin iyi olabilmesi için en az seki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Futbol milli takımı pazartesi günü isviçreye gidiyor İstanbul,11 A.A.İsviçre'de yapılacak Dünya kupasına iştirak edecek olan futbol milli takımımız pazartesi günü bir Suissair uçağı ile İsviçre'ye har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • ¦3 71 GRİPİN MEVSİMİ YOKTUR m j- j KIŞIN AYAZINDA YAZIN SICA HER MEVSİMDE m MİDEY!BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMAZ kininli BAŞARI İLE KULLANILIR yazın fazla güneşte durmaktan mütevellit baş agnsıivek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Millî fakım namzetleri son maçında B.Sporu 6-0 yendi Dünkü maçın ilk devresini 4-0 galip bitiren milli takım namzetlerinin gollerini Suat 4)Erol ve Letter attı Dünya kupası karşılaşmalarına iştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Adana Demirspor takımı Almanyaya gidiyor Ankara,11 ANKA)1954 Türkiye futbol şampiyonasını kazanan Adana Demirspor futbol takımı muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere Almanya'ya davet edilmiştir.Demirspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • 19 Mayıs Stadında gece maçları yapılacak Ankara,11 ANKA)Haber aldığımıza göre,19 mayıs Stadında gece maçları için tadilât yapılmaktadır.Gerekli tadilâtın ikmalini müteakip ilk karşılaşmanın Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Puskat,ingiliz futbolunun aksayan taraflarını açıklıyor Londra,11 TÜRKTEL)İngiltere'nin en büyük gazetelerinden biri,meşhur Macar futbolcusu Puskas'm,İngiliz futbolu hakkında kaleme aldığı mühim bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • ingiliz millî fatbol takımı Pazartesi günü tsviçrede Londra,11 SHA)Halen kampta bulunan İngiliz millî fut» bol takımı Dünya kupası maçlarına hazırlanmaktadır.Son bir sene içinde sarsılan İngiliz futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Meksika Futbol Federasyonunun koyduğu mükâfat Bern,11 TÜRKTEL)Meksika futbol federasyonu beynelmilel futbol federasyonu sekreterliğine,en cazip gol atan oyuncuya verilmek üzere fevkalâde güzel bir mük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Kadıköy İcra Memurluğundan:953/1245 Ahmet kızı Muhlise Yiğiter'in 23/8/943 tarih ve 2296 sayılı ipotek vesıkasıyle 146.000)yüz kırk altı bin lira bedel mukabili Mehmet Ali kızı Nefise Neyzi'nin kayden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Pastörize inek Sütü Alınacak Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Mües.Md.den:1 Müessesemizin senelik ihtiyacı bulunan azamî 60,asgari 45 ton pastörize inek sütü pazarlıkla alınacaktır.2 Pazarhk 21 Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Sahip ve Baımuharrlrl A.N.KABA CAN Yaz» İllerini fiilen İdare eden Meı'ul Müdür:Faruk DEMİBTAŞ Basıldığı yer;MİLLİYET Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Kırıkkale Belediyesinden:1 Kırıkkale şehir dahili asfaltlama işi pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.2 işin keşif bedeli 115.000 yüz on beş bin liradır.3 Şartnameler 10 on lira mukabilinde Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • PRODOVI ŞİMIK ALINACAK Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:1 isim ve miktarları eksiltme şartnamesinde yazılı muhtelif Frodüvl şimik her kalemi ayrı ayrı da ihale edilmek üzere ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • Nazilli Belediye Reisliğinden:Nazilli Belediyesince yaptırılacak 98.965 lira keşif bedelli fennî mezbaha ve müştemilâtının birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile ve birim fiat esası üzerinden eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • I İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları 1 Satınalma Komisyonu Başkanlığından:1 Kars Başmüdürlüğü Kağızman tuzlası elektrik tesisatı işleri açık eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmesi 7/7/54 Çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • ESEEHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan saga 1 Sedası pek nefis üç kelime)2 ipe çek;Kızartma aracı ahzet iki kelime)3 Değer çoğul)4 insan;Bir kumaş.5 Keyiflinin ağzından çıkar;Bedavaya yakın.6 Ödeşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • 1st.Borsasının 11.6.954 «atları KAMBİYO VB ESHAM Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Bahar ve Çiçek Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan:Shakespeare Türkçesl:ŞÜKRÜ ERDEN 48485348485348535348485348234848532348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem kumaş,hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ankara M.M.V.4 No.h Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satm almacaktır.Her b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4