Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Bir katil aranıyor 7 yıl evvel Tarsusta bir tüccarı öldüren kaatilin şehrimizde olduğu anlaşıldı Yedi yıl evvel Tarsusta bir cinayet işlenmiş ve Niyazi adında bir tüccar,meçhul kimseler tarafından yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • BAŞVEKİLİ GELDİ Uçağın arıza yapması yüzünden 4 saatlik gecikme ile gelen Muhammed Ali,Ankara'ya hareket etti Ankara'da yapılacak müzakerelerde Türk» Pakistan Paktının veçheleri incelenecek Hükümetimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Pakistan Başvekilinin ziyareti Dün memleketimize gelmiş olan Pakistan Başvekili Sayın Mehmet Ali memleketine büyük hizmetler ifa eden bir devlet adamıdır.Genç yaşında siyasetle iştigale başlamış,Pakis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Otomobil yarışı bugün başlıyor Ankara,9 A.A.Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun tertip ettiği otomobil yarışları yarın sabah saat 6 da Ankaradan başlıyacak ve İstanbulda sona erecektir.[Devamı Sa.3 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • izmir'de şeker 2 liraya çıktı İzmir 9 ANKA)Bir kaç gün evvel şeker fiatlarına kilo başına yapılan 3 kuruş zamdan sonra şeker fiatlarında bir artma olmuştur.Şeker bugün şehirde 2 liraya kadar çıkmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • C.H.P.Meclisi bugün toplanıyor mönünün riyasetinde açılacak toplantıya,vilâyet temsilcileri de iştirak ediyor Ankara,9 MİLLİYET)Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi yarın sat 10 da alâka ile beklenen topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Rumelikavağındaki yasak bölgede iki ecnebi yakalandı Ceplerinde birer fotoğraf makinesi bulunan şüpheli şahısların,casus oldukları sanılıyor Rumeli Kavağında,askerî mıntakada yakalanan ve casus oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Adnan Menderes Yeşilköy de u« ur lan irken Adnan Menderes dun uçakla Ankaraya gitti Cumhurbaşkanı Celâl Bayar da dün akşamki ekspresle Ankara'ya hareket etti Ankara,9 MİLLİYET)Başkan Eisenhowerin dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Bir horoz cinsiyet değiştirdi Lisbaune,9 TÜRKTEL)Coimbre şehri civarında küçük Certa köyünde bir horoz,beyaz olmayan ve garip şekil arzeden uzunca bir yumurta yumurtlamıştır.Portekizli veterinerler,ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Muhammed Ali'nin gazetemize beyanatı «Orta-Doğu devletleriyle sıkı dostluk bağları kurmak başlıca gayemizdir» Memleketimizi resmen ziyaret,etmekte olan Pakistan Başvekili Muhammed Ali Ankaraya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Yeni tesislerinde Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET isviçre ve Âmerikadan getirttiği yeni ve modern makinelerde baskı tekniğinin en son icaplarına göre mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • 0K f^ Mısırlı havacılar lg^£?g3Jz lerine mensup 20 kişilik bir askerî heyet iki uçakla Kahire'den şehrimize gelmiş ve kısa bir müddet tevakkuftan sonra İtalya'ya hareket etmiştir.Mısır'lı tayyareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • İzmir'deki dedikodulu kız kaçırma hâdisesi aydınlandı On beş gün önce ortadan kaybolan Meral Derman'in bir gedikliye kaçtığı anlaşıldı İzmir,9 MİLLİYET)Bun-dan ondört gün önce garip bir şekilde ortada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • 20 kişi bir kadına tecavüzde bulundu izmir,9 MİLLİYET)Bah-Kesirden verilen bir habere göre,Sındırgının Alacaatlı köyünde göçebe olarak oturmakta olan Gül Hanım adında bir kadına tecavü?[Devamı Sa.3 Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Fransa'da oturak âlemi Paris,9 TURKTEL)Nice civarındaki bir sayfiyede hep birlikte gayrı ahlâkî sefahat âlemleri yapan 12 kadın ve erkek polis tarafından tevkif edilmiştir.Yaşları 20 ile 60 arasında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Japon Meclisinde çıkan arbede Japon Başvekilinin yapacağı seyahati ve polis kuvvetlerinin merkezıleştirilmesi hakkındaki kanunu tasvip etmiyen bazı mebuslar,parlâmentoda kavga etmişlerdir.Resim,50 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Hudut dışı edilen Niko Bir vergi kaçakçısı hudut dışı edildi Döviz ve vergi kaçakçılığı yaptığı tesbit edilen Yunan tab'ah bir tacir Vekiller Heyeti kararile hudut dışı edilmiştir.[Devamı Sa.3 Sû.6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Fırsaiçılar,piyasada sun'î Inr pahalılık yaralıyor Stokçular yeni gümrük tarifesini bahane ederek manifatura fiatlarma yüzde yüz zam yaptılar Yeni gümrük tarifesi kanunu-nun tatbikatı devam etmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1954
  • Bugün şehrimizde havanın açık geçeceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • GEZİ Türkiye Muallimler Birliği iç Turizm Bürosu tarafından Terkos ve civarına bir gezi tertip edilmiştir.40 öğretmenin İştirak edeceği gezi İS Haziran Pazar günü yapılacaktır.DEFİLE Beyoğlu Olgunlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Otlar araşma esrar saklayan Necdet tevkif edildi Kumkapıda Fındık Kıran sokağında oturan Pozant acunda 12 yaşında bir çocuk,polise müracaat ederek,civardaki otlar araşma meçhul bir şahıs tarafından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Esrar aramağa girdiler,kumarbazları yakaladılar Galatada Yeni Zengin sokağında Oflu Hasana ait eve,esrar aramak için baskın yapan kaçak* çılık bürosu memurları,kumar oynayan yedi kişiyi suçüstü yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Bu yıl yaz mesai saati tatbik edilmiyor Şehrimizde sıcakların artması üzerine memurların mesai saatle-rinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı hususunda,dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Adalarda açılacak olan kamplara fazla talip var İstanbul Öğretmenler Derneği tarafından Heybeli ve Büyükada da açılacak kampların birinci devresi 6 temmuz 1954 ten 20 temmuz 1954 e kadar devam edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Eski Vali Kırdarın polisini öldüren hadise çıkardı Beş sene evvel Ortaköyde Vali Lütfi Kırdarın polisi Hasip'i bıçakla öldüren ve af kanunundan faydalanarak cezaevinden çıkmış olan Şükrü Arslanboğan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Sağır ve dilsizler bir sanat sahibi oluyor Memleketimizin muhtelif yerlerinde açılmış olan sağır ve dilsizler okullarındaki öğrencilerin bir meslek ve san'at sahibi olmaları iiçn,gerekli hazırlıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Liselere öğretmenlik imtihanı açılıyor aki öğretmenlerin de İstanbul bi tutulması kararına varıldı Ekalliyet ve ecnebi okullard Eğitim Enstitüsünde kursa tâl Gün geçtikçe öğrenci sayısı artan ortaokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Şehir hatları yaz tarifesinin tatbikine başlandı Şehir hatları vapur seferlerinde,yaz tarifesinin tatbikine dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Yeni tarifede,Adalar Yalova ve Boğaza direkt seferler kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Portekizle yakında ticarî müzakereler başlayacak Portekizle memleketimiz arasındaki ticari münasebetler sür'atle gelişmektedir-Bu durum karşısmda yeni bir ticaret anlaşmasının aktine lüzum görülmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Zeytinyağı fiatları yükselmeğe devam ediyor Son günlerde şehirde zeytinyağı sarfiyatı artmıştır.Durum fiatlara da tesir etmiş ve fiatlar yeniden yükselmeye başlamıştır.Halen Ayvalık ve Edremit menşeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Hazır fırsatken.Galata köprüsü tamir ediliyor.Tamir dört ay sürecekmiş.Köprü yapıldı yapılalı böyle esaslı bir meramet görmemişti.Kazma küreğin altından çıkan demir atkıların,potrelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • «Bayındırlık yurt hizmetinde» sergisi bugün açılıyor Şehrimizde bir müddettenberi kurulmasına başlanılan Nafia Vekâletinin «Baymdırlık Yurt hizmetinde» isimli sergisinin son hazırlıkları tamamlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Büyükadada olan bir hadise tevkifle neticelendi Büyükadada oturan Ömer adında biri,iddiaya göre,Faruk admda 12 yaşında bir çocuğu zorla kaçırmış ve ırzına geçmiştir.Ömer,yakalanarak adliyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1373 10 1370 t Haziran 28 Şevval 1954 Mayıs VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 4.28 8.4S Öğle 12.13 4.33 ikindi 16.14 8.34 Akşam 19.40 12.00 Yatsı 21.42 2.02 imsak 2.09 6.29 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Ha,fırsatı gelmişken söyliyeyim,dün seni düşünürken aklıma bir şey geldi.Hemen suratını asma.Nanne diyorum ki senin de hoşuna gidecek.Biliyorsun,bi zim Pierre Andrain edebiyat mükâfatı dağıtan birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Akıl hastasının arkadaşı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı Birkaç gün önce Bakırköy Akıl Hastahanesinde şüpheli bir ölüm hâdisesi cereyan ettiğini bildirmiştik.Hâdiseye el koyan Müddeiumumilik,koğuşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Çay yolsuzluğunun muhakemesi dün başladı istanbul Tekel idaresi malzeme alun şubesi memuru Ahmet Edip Uluç,idarenin çay deposu ambar memuru Nazif Ülkü ve yine aynı idarenin emrinde bulunan Nuri Hisli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Akdenize yeni bir vapur tahsis edildi İskenderun ve Mersin Limanlarının,Kıbrıs ve Hayfa ile olan işlerini karşılamak için yeni bir sür'at postası ihdas edilmiştir.Hatta tahsis edilen vapur,üç haftada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Canlı hayvan ve kesilmiş et sarfiyatı arttırıldı Et ve Çalık Kurumu tarafından şehrimize yapılan canlı hayvan ve kesilmiş et sevkiyatı artırılmış,dün Ankaradan şehrimize 1500 canlı hayvan getirilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Müzeyyen,dostu ile bir olup kocasını boğmak istedi Evvelki gece Kumkapıda çirkin bir hâdise cereyan etmiş ve bu semtte oturan Müzeyyen adında iki çocuk anası evli bir kadın,ayni semtte oturan Cemil Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Pendikteki kampa yabancı izciler de davet edildi Pendikte kurulması kararlaştırılan Kızılay kampına yabancı memleketlerden 28 izci davet edilmiştir.150 bin lira masrafla faaliyete geçecek olan kampta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Piyasadaki ilaç darlığı artıyor Piyasadaki ilâç buhranı hâd bir safhaya girmiş ve bir kısım ilâçlar bulunamaz olmuştur.Bu,yüzden büyük zorluk çekilmektedir:Diğer taraftan bazı Alman firmaları,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Cennet mecmuası yazı işleri müdürü mahkûm oldu Şehrimizde münteşir c Cennet» isimli bir mecmuada yayınlanan Gökçen Moran admda bir dansöze ait resim müstehcen mahiyette görülmüş ve mecmuanın yazı işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • KISA HABERLER İt Bazı Alman armatörleri gemilerini,Istinye tersanesinde tamir ettirmek istemektedirler.Bu maksatla alâkalılara müracaatlar yapılmıştırir Liman işletmesi hesabına inşa olunan İSO tonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • POLİSTE •k Taksim'de Ayazpaşa'da Ömer Rahmi sokağında 55 numarada oturan Salâhaddin Yürük,ailevî bir sebepten dolayı fazla miktarda uyku İlâcı içmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Salâhaddin ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Dünya Gazetesi mesulleri muhakeme ediliyor Ethem Menderesle Ankara Valisi Kemal Aygüne neşren hakarette bulundukları iddiasiyle haklarında gereken kanuni muamele yapılmış olan Dünya gazetesi sahibi Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Umumî Meclis,Belediye Meclisi ve muhtar seçimleri Umumî Meclis,Belediye Meclisi,mahalle muhtarları ve köy ihtiyar heyetleri seçimleri,7 Kasım Pazar günü yapılacaktır.Diğer taraftan,bu hususta Vali mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Kira Kanunu tadil ediliyor Kiralar serbest bırakılırsa buhran olacağı söyleniyor Dükkân ve ticarethane kiralarının serbest bırakılması hususundaki kanunun tâdil edileceği ilgililerce bildirilmiştir.To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • HALKIN SESİ Şirvanîzade Sokağının hak' ne olacak?Şehzadcbaşında,Şirvanîzade sokağında oturan okuyucumuz Necmettin Âdil Ergüvenç'ten aldığımız bir mektupta söyle denilmektedir:«Bulunduğumuz sokak,şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Troleybüs teklifi müddeti bir buçuk ay daha uzatıldı E.T.T.idaresince şehirde kurulacak troleybüs hattında çalıştırılmak üzere 20 troleybüs arabası alınması kararlaştırılmış ve bu husustaki teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Ardıçoğlu ve Söylemezoğlu hakkında tahkikat açıldı Millet gazetesinde yayınlanan «Amerikalı Dostlara Hitap» başlıklı yazıda suç unsuru görülmüş ve Müddeiumumîlik yazının muharriri Nurettin Ardıçoğlu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Elektrik İdaresi tekmil otobüsleri sefere çıkardı Galata Köprüsünün tamiratı ilerlemektedir.lamirat müddetince Köprüden tramvay geçmiyeceği için Elektrik idaresi yeniden bazı tedbirler almış ve bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • İstihsal bölgesinden enginar getirilip satılacak İstihsal bğlgelerinden bol miktarda sebze getirilmesine devam olunmaktadır.Bu meyanda dün şehrimize 10 bin adet enginar getirtilmiş ve Mısırçarşısındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Sun'î şeker darlığı yaratılmak isteniyor Ege bölgesinde,bir şeker buhranının başladığına dair piyasada dün bazı söylentiler dolaşmaya başlamıştır.Durumdan istifade etmek isteyen bazı esnaf,İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Fazla f iatla peynir satanlar takip ediliyor Belediye iktisat Müdürlüğü murakıpları şehirdeki kontrollerine devam etmektedir.Bu arada,dün muhtelif mıntakalarda peynir fiatları kontrol edilmiş ve fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Afyon alımına 15 Hazirandan itibaren başlanıyor Toprak Mahsulleri Ofisi,yeni mahsul afyon mübayaasma ait hazırlıklarım tamamlamış bulunmkatadır.Mubayaa 15 hazirandan itibaren başlanacaktır.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Hükümete ve Başvekile hakaretten muhakeme edilecek Seçim münasebetiyle Kasımpaşada C.H.P.ocağmda yapılan siyasî bir toplantıda söz alan Hacı Bayram Suat admda birinin konuşması Hükümeti ve Başvekili t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Rektör dün akşam Ankaraya gitti Tahsisat bulunursa Teknik Okul Maçkaya geçiyor İstanbul Teknik Okulunun tev sii hususunda alınan kararların tatbikine devam edilmektedir.Bu arada Maçkadaki askerî kışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1954
  • Denirlerin Kızı Tarihî Roman 161—yazan-Kemal SAMANCIGİL Prenses Lübnanlı kıza "seni hepsinden çok seviyorum dedi Prens onun hareketlerini durmadan tetkik ediyordu.Lübnanlı da sıkılma pozu içinde Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Hindiçinî'de Kızıllar Deltayı çevirdiler Âsî kuvvetlerin ne zaman taarruza girişecekleri henüz bilinmiyor Hanoi,9 AP)Komünist Vietminh kuvvetleri Hindicininin,satratejik bakımdan hayati önemi haiz Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Suriye'de bir parti kavgasında 2 kişi öidü Şam,9 AA.Dün Halepte milliyetçi ve halkçı parti taraftarları arasında bir kavga çıktığı ve 2 ölü ile 40 ağır yaralı olduğu hakkında Samda söylentiler dolaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Bir vergi kaçakçısı hudut dışı edildi [Baş tarafı 1 incide] Niko Cavuris adındaki bu tacir,7-8 yıl önce şehrimize gelerek ticarete başlamış ve bu arada iki tanınmış firmanm da hissedarı olmuştur.Memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Hasmını orakla biçen köylü Sivrihisar,9 TÜRK PRES)Kazamızın Horto köyünde korkunç bir cinayet işlenmiş,bir çiftçi hasmını orakla biçerek öldürmüştür.Bir tarla meselesinden kavgalı bulunan Mustafa Barı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • iki kardeş bir adamı öldürdüler Seyitgazi,9 TÜRKPRES)Kazamızın Cevizli köyünde Abdullah Çetin ile kardeşi Mehmet aynı köyden Halil Büyükköse isminde birini hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • İnşaat demiri karaborsada Ankara 9 T.H.A.Şehrimiz piyasasında betonarme demiri karaborsaya intikal etmiş ve dolayısiyle resmî ve hususî inşaat işleri aksamaya başlamıştır.Bilhassa malzemesi ihaleyi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • D.D.T.5 milyon insanı kurtarıyor Washington,9 USIS)Amerikan Böcek ilimleri Birliği Başkam Dr.Edward F.Kniplinger'e göre,10 yıldan beri alelade istimal sahasına girmiş bulunan DD T beş milyon kişinin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • isviçreliler ingiliz taktiğini etüd ediyorlar Zürich,9 SHA)Geçen hafta gelen Macaristan millî futbol takımı,İsviçre futbol federasyonuna İngiltere ile yaptıkları son karşılaşmanın bir tekmil filmini h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Türkiye Almanya futbol maçı için bilet kalmadı Dünya Kupası için yapılacak 24 maça ait biletlerin büyük bir kısminin şimdiden satıldığı bildiriliyor Bern,9 T.H.A.Dünya Futbol Kupası Tanzim Heyetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Beşiktaş Emniyet bugün karşılaşıyor Profesyonel küme maçlarına bu gün Mithatpaşa Stadında Beşiktaş Emniyet karşılaşması ile devam edilecektir.Lig şampiyonluğunu garanti eden Siyah beyazlıların lig son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Don Cockell nihayet Rocky Marciano ile karşılaşıyor Londra,9 SHA)İngilterenin en büyük boks organizatörü Jack Solomons,Rocky Marciano Ezzard Charles maçının galibini Don Cockell ile karşılaştırmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Turnede bulunan İngiliz takımlarının aldıkları netice Londra,9 SHA)Muhtelif memleketlerde bulunan İngiliz takımlarının aldıkları son neticeler şunlardır:Toronto şehrinde iki İngiliz takımından Chelsea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Amatör ve profesyonel lig maçları 10.6.954 Perşembe Mithalpaşa Stadında:17.30 B.J.K.Emniyet P)V.Yalman-L.Elmas-S.Zoroğlu 12.6.954 Cumartesi Şeref Stadında:15 Fatih Tepebaşı K.Çelik N.Türkantos N.Şahin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Bir şehire dehşet saçan haydutlar Seylân'ın küçük bir şehrinde haydutların korkusundan dükkânlar kapandı Kolombo,9 AA.Seylânın güneyinde küçük bir şehir olan Tissamaharama'da silâhlı haydutlar üç kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Usulsüz kesilen vergiler iade ediliyor Ankara 9 T.H.A.1950-51 senelerine ait memur harcırahlarından kesilen Hava ve Muvazene vergilerinin iadesi hususunda Maliye Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasmda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • 12 yaşında sadist bir kız çocuğu Amsterdma,9 TÜRKTEL)Apeldorn'da,ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 12 yaşlarmda bir kız çocuğu,beş yaşmdaki komşu kızını öldürdüğünü itiraf etmiştir.Maktul yavrun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • 20 kişi bir kadına tecavüzde bulundu [Baş tarafı 1 incide] eden 15-20 kişi arasında kanlı bir kavga çıkmıştır.Silâh ve bıçaklarla birbirine giren kavgacılar arasında 25 yaşlarında Gazi admda bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Izmirdeki kız kaçırma hâdisesi [Baş tarafı 1 incide] Şehrimiz doktorlarından Fehmi Derman adındaki şahsın 16 yaşındaki Meral ismindeki kızı,27 mayıs günü Narlıdere'deki evinden meçhul şahıslar tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Denizlide zelzele oldu Denizli,9 MİLLİYET)Dün akşam saat 20.30 da şehrimizde oldukça şiddetli bir zelzele olmuştur.Sarsıntı halk arasında korku yaratmışsa da,hiç bir hasar olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Mütecaviz imam tahliyesini istiyor Aklî kriz geçirdiği tesbit edilen Hacı Hilmi'nin müşahede altına alınması muhtemel İzdivaç vaadiyle 17 yaşında bir kıza tecavüz suçundan sulh hâkimi karariyle tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Balkan askerî ittifakının metni hazırlanıyor NATO devletlerine dün Pakt hakkında resmî bir rapor verildi Atina,9 T.H.A.Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavyanın Balkan askerî ittifakını sür'atle kuracakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Ruslar,Doğu Almanyada bava ordusu kuruyor Sovyetlerin Komünist Alman pilotlarına Mig-15 uçaklarının kullanılışını öğrettikleri bildiriliyor Bonn,9 AP)Batı Alman emniyet teşkilâtı kaynakları bugün Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Bunaltıcı sıcaklar Plajlarda kabine karaborsası başladı.Bazı yerlerde buz bulunmuyor Bir kaç gündenberi şehrimizde bunaltıcı bir sıcak hüküm sürmektedir.Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan aldığımız ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Kızıl sairin 3 hezeyanları Nâzım Hikmet,Polonya'da Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia etti Viyana,9 ANKA.Buraya gelen haberlere göre,geçen sene başlarında Türkiye'den kaçarak Demirperde gerisine il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Dün Mecliste 4 tasarı kanunlaştı Amme hizmetinde kullanılmayan gayrı menkullere ait tasarı komisyona iade edildi Ankara 9 MİLLİYET)Meclis bugün saat 15 te Esat Budakoğlu'nun başkanlığ.ında toplanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Fırsatçılar,piyasada suni bir pahalılık yaratıyor [Baş tarafı 1 incide] üzerine hiçbir ithalât yapılmadığı halde,eskiden ithal olunarak stok edilmiş bulunan mallar,yeni tarifedeki fiatlar üzerinden sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Avrupa sinek siklet boks şampiyonluğu Paris,9 SHA)Avrupa boks birilği Avrupa sinek siklet boks şampiyonluğu için,unvanı elinde tutan İtalyan Nazzareno Gianelliye meydan okuyan İngiltere şampiyonu Terr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Otomobil yarışı bugün b a ş 11 y o r [Baş tarafı 1 incide] Beynelmilel yarış kaidelerine göre tertip edilen bu müsabakanın bütün güzergâhı üzerindeki emniyet tedbirleri almağa ve kont rollerini yapmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Bir katil aranıyor [Baş tarafı 1 incide] olmuştur.Gülhane Parkında vazifeli polis memurları,arife günü,hırsızlık,dolandırıcılık,yaralamak gibi suçlardan muhtelif sabıkası bulunan Hacı Mehmet Sevilik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • C.H.P.Meclisi bugün toplanıyor [Baş tarafı 1 incide] Bu arada raporun müzakeresi esnasında bilhassa parti organı olan «Ulus» gazetesinin Kurultay kararma rağmen cıkarılmayışının sert tenkitlere vesile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Bahar ve Çiçek Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare TÜrkcesi:ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Lâleli Halâskârgazi Caddesi Karaköy Köprüsü ve Şehremini Garajında Cem'^n 52.000 M2 Emulsion Derzi Yaptırılacaktır I.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN:1 Muhammen bedeli 78.000.lira olan yukarıda yazılı iş kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Diyarbakır'da iki kaçakçı kadın tevkif edildi Diyarbakır,9 MİLLİYET)Dün şehrimizde büyük çapta bir kaçakçılık hâdisesi emniyet mensuplarımız tarafmdan meydana çıkarılmış bulunmaktadır.Kaçak eşyalar Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Hayrettin Erkmen'in Cenevredeki beyanatı Cenevre 9 RADYO)Milletlerarası 37 nci Çalışma Konferansı çalışmalarına devam etmektedir.Dünkü çalışmalar sırasında,Türkiye delegesi Çalışma Vekili Hayrettin Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • EISENHOWER ÇİFTÇİLİK YAPACAK Uzun bir askerlik hayatından sonra siyasete atılan Başkan Eisenhower şimdi de ziraatçilik yapmayı tasarlamaktadır.Resim Başkanı Pennsylvanyada satm aldığı çiftliğinde göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Muhammet!Ali'nin gazetemize beyanatı [Baş tarafı 1 incide] Mahallî ve beynelmilel meseleler karşısında,müşterek bir siyaset takip etmek ve bunların esaslarını tesbit etmek üzere Türkiye dönüşümde,Şam'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Türk Pakistan paktının ehemmiyeti New York,9 AA.«Colliers» mecmuasında bugün neşredilen bir haberde,Pakistamn Türkiye ve Birleşik Amerika ile imzaladığı anlaşmalar hür dünyanın Kore harbine iştirakind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Muhammed Ali,Lübnan Başvekili ile görüştü Beyrut,9 Radyo)Pakistan Başvekili Muhammed Ali'yi Türkiyeye götürmekte olan uçağm motörierinden ikisinde arıza görülmesi üzerine Lübnana uğramış» lardır.Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Rumelikavağındaki yasak bölgede iki ecnebi yakalandı [Baş tarafı 1 incide] ye girmişlerdir.Nöbetçiler tarafından görülen İngilizle Macara «dur» emri verilmiş,fakat Macar Aleksi bu emre itaat etmeyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Dost Pakistan Başvekili şehrimize geldi [Baş tarafı 1 incide] refakatindekiler Yeşilköy hava alanında Vali Gökay,Garnizon Komutanı ve Merkez Kumandanı ile Pakistan Büyük Elçisi tarafmdan karşılanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Gl.Gruenther,Rusya tecavüz ederse mağlûp olacaktır dedi NATO Kumandanı,üçüncü cihan harbinin galibi olmıyacağını söylüyor Londra,9 AA.Kuzey Atlantik Paktı Devletleri Yüksek Kumandanı General Alfred Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Adnan Menderes dün uçakla Ankaraya gitti [Baş tarafı 1 incide] topluluğu Başvekile sevgi tezahüründe bulunmuştur.Başta bando bulunan bir ihtiram kıt'ası da selâm resmi ifa etmiştir.Başvekil Adnan Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1954
  • Bayar Ankaraya dönüyor Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar dün akşam 18.30 ekspresine bağlanan özel bir vagonla Ankaraya hareket emiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Yaz sıcaklarında fazla güneşte dur-UH1F1H maktan mütevellit şiddetli baş ağrıları ile diş,adale,sinir,romatizma ağrılarını dindirir fi)ÎDÎM bayanların muayyen Ullll ili zamanlardaki sancı ve rahatsızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • 29 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE 100.000 LİRA 2 Adet 30.000 1 10.000 10 t 1 OOO 20 500 100 t» 100 Liralık para'ikramiyeleri vardır.Bu cazip çekilişe katılmak için siz de 15 HAZİRAN 1954 AKŞAMINA KADAR 150 Liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • içel Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 1 Vilâyetimiz ilk okulları için yaptırılmasına lüzum görülen 400)dört yüz adet ders sırası 16800)on altı bin sekiz yüz lira keşif bedeli üzerinden açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif şarkılar Fİ.13.30 Şarkılar Okuyan:Suzan Güven 14.00 Sevilmiş orkestra parçaları Pl.14.20 Şarkılar 14.45 Caz müziği Pl.25.00 Kapanış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • 1st.Borsasının 9.6.954 fiatları KAMBİYO VE ESHAM Açılı» Kapanıj Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 İsviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • P.T.T.Gene!Müdürlüğünden:1 Şişli santral binası tevsiatı işi vahit fiat esası üzerinden teklif alma suretiyle ihale edilecektir.2 Bu inşaata ait ihale evrakı 17 lira mukabilinde Istanbulda Telefon Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır:Muhammen G.Güven Cinsi Mikdarı bedeli Tutarı Akçesi Kg.Lira Lira Lira Nebatî margarin Salça Yemek tuzu Sofra tuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden Mca'ul Müdür:Faruk OEMİRTAf Basıldı*!yar:MİLLİYET Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Jandarma Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonundan Miktarı Rayiç fiatı Tutarı Cinsi Kilo Lira Krş.Lira Krş.ihale günü 13000 1 20 15600 00 14/6/1954 S.14 12000 1 65 19800 00.14/6/1954 S.14 Yalnız iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • ramı» W fi i f'i.111.ı sar.111 ıi şartları ABONE u.Ki.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 "Ecnebi memleketlere İki f mislidir.İLAN şartları 2 ve S üncü tayfa «ant.4 TJ* 4 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Konya As.Sa.Al.Ko.Bşk.dan a)As.ihtiyacı için Konya Karaman'da teslim şartiyle 800 ton çuvallı bulgur kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen tutarı 376.000 lira,geçici teminatı 18.790 liradırb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Bilecik Valiliğinden:Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş:Bilecik istasyonu Söğüt yolunun 0x000—15x200 kilometreleri arası kum ihzaratı işi.Keşif bedeli 33903 lira,geçici teminatı 2542 lira 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • PRODÜVİ ŞİMİK ALINACAK Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan:1 isim ve miktarları eksiltme şartnamesinde yazılı muhtelif Prodüvi şimik her kalemi ayrı ayrı da ihale edilmek üzere ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Satı$ İlânı İstanbul Dördüncü İcra memurluğundan 952/3004 Bir borçtan dolayı mahcuz* olup satılmasına karar verilen 2206 lira 72 kuruş kıymetinde 22 kalem bakkaliye eşyası bulunduğu Gedikpaşa Bâlipaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • İstanbul 9 uncu Asliye Hukuk Yargıçlığından 953/1349 Neriman Somer tarafından Cihangir Tavukçu çıkmaz sokak Tan apartman 31 no da iken hâlen ikametgâhı meçhul Refik Somer aleyhine açılan boşanma dâvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır etleri 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Pazarlıkla 2500 liralık kiraz 11/6/954 günü saat 10 da Davutpaşa As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kesin teminatı 375 liradır.Şartnamesi komisyonda gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Konya As.Sa.Al.Ko.Bşk.dan A)As.ihtiyaç için Konya'da teslim şartiyle 60.000)kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher ki* loşunun 350)kuruş,geçici teminatı 14250 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa,Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankar ada gösterilecek yere teslim şar* tjyla 132.250 metreküp çıralı çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Muhtelif Cins Ve Eb'atta Kablo Satın Alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden:Muhtelif cins ve eb'attaki kablolar teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 26/7/1954 Pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Haydarpaşa Numune Hastahanesi Baştabibliğinden:Ehliyetli bir bahçıvan ile bir kapıcıya ihtiyaç vardır.Taliplerin Haydarpaşa Numune Hastahanesi Başhekimliğine müracaatları.7345)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • Gayrı Menkul Satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Tokay Türk Limited Şirketine H.C.8 numaralı mukavelename ile Sandığımız Kadıköy Şubesinde ticarî senet mukabilinde kullanılmak üzere açılan 17.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1954
  • İstanbul içkili Yer İşletenler Cemiyetinden:Cemiyetimiz hakkında bazı hususat görüşülmek üzere umumî toplantının 15/6/954 günü saat 10 da Cemiyet Merkezi bulunan Beyoğlu,Asmalunescit 74 sayılı yere ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4