Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • rfĞ^*Z Ufai4HM Bugün cehrimizde havanın açık geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • tepkili uçak filosunun komutam Mareşal Whitley Tepkili İngiliz uçakları geliyor Cuma günü şehrimize gelecek olan filo muhtelif gösteriler yapacak İngiliz Hava Kuvvetlerine mensup dünyanın en süratli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Batı Trakya Türkleri serbestçe memleketimize gelebilecekler Türkiyeye gelmek isteyen ırkdaşlarımıza,Atina Büyük Elçiliğimiz serbest giriş vizesi verecek Ankara 8 MİLLİYET)Ötedenberi memleketimizle Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Yeni gümrük tarifesi iyi karşılandı Gümrüklerde kalan stok edilmiş-mallar da yeni tarifeye göre çekilecek Yeni gümrük tarifeleri kanununun tatbiki,piyasada umumiyetle müsbet karşılanmıştır.Ancak bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Konya ve izmirde ekmek sıkıntısı izmir,8 MİLLİYET)izmir halkının büyük bir kısmı dün ekmeksiz kalmıştır.Buna sebep,zam taleplerinin Belediyece kabul edilmediğini ileri süren fırıncıların grevi olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Şehirdeki sn sıkıntısını giderecek tedbirler alınıyor Solar idaresi Müdürü Cahit Çeçen,İstanbulini su vaziyeti hakkında geniş izahat Terdi Yaz aylarının geldiği ve sıcak-verilmektedir.Bilhassa şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • 931 doğumlular 1 Temmuzda terhis ediliyor Ankara,8 TÜRKTEL)Hâlen silâh altında bulunan 931 dokumlu erlerden iki seneyi doldurmuş olanların terhis edilmeleri bir tamimle bütün kıt'alara bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • SPOR Millî takım namzetleri dün Beyoğlusporu 5-0 mağlup etti Dünya Kupası maçları için bir müddetten beri kampta bulunan milli takım namzetleri dün ilk hazırlık maçmda Beyoğlusporu 5—0 mağlûp etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Yeni tesislerinde Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET İsviçre ve Amerikadan getirttiği yeni ve modern makinelerde baskı tekniğinin en son icaplarına göre mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • ların artmasiyle beraber mevsim meyvaları da bollaşmaktadır.Kiraz,çilek ve erikten sonra son günlerde dut da satışa arzedilmiş tir.Meyva fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi beklenmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Dansözleri ısıran artist Hollywood,8 AA.Sinema artisti 43 yaşındaki Sonny Tufts dün mahkemede 18 yaşındaki dansöz Margarievon'u bacağından ısırdığı iddiasını reddetmiştir.Dansözün iddiasına göre,şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Reeskont muamelesi Merkez Bankası,reeskont muamelesinin kesildiği şeklindeki şayiaları tekzip etti Ankara 8 AA.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden tebliğ olun muştur:«Merkez Bankasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Meclis bugün toplanıyor Adapazarı ve Adıyamanın ü olmalarına dair tasarılar bugün görüşülecek Ankara,8 MİLLİYET)On gündenberi tatil olan Büyük Millet Meclisi yarından itibaren toplantılarına başlıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Alinadaki görüşmeler Menderes,Papagos ile Balkan askerî ittifakı meselesini müzakere etti Ankara,8 AA.Amerika seyahatinden avdeti esnasında Atinaya uğrayan Başvekil Adnan Menderes bugün Yunan Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Memleketimize yapılacak yardım Stassen,Türkiyeye yapılan yardımın iyi netice verdiğini ve arttırılacağını bildirdi Washington,8 A.A.Haricî' Vardım Teşkilâtı Müdürü Harold Stassen bugün Dış Münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • MENDERES DUN ATİNADAN UÇAKLA ŞEHRİMİZE GELDİ Hava alanında Bayar tarafından karşılanan Başvekil Amerikadan müsbet neticelerle döndüğünü söyledi Bugün Ankaraya gidecek olan Başvekil,dün Atina'da Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Pakistan Başvekili bugün uçakla geliyor Misafirler,doğru Ankara'ya gideceğinden Yeşüköyde resmî karşılama töreni yapılmıyacak Memleketimizi resmen ziyaret edecek olan Pakistan Başvekili Muhammet Ali v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1954
  • Pakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Karaşi,8 AP)Pakistan hükümeti bugün Yakın ve Orta doğu memleketlerinde vazifeli diplomatları arasında bazı nakil ve tayinler yapıldığını bildirmiştir.[Devamı Sa.3 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • ı hicri Çarşamba 9 RUMİ 1373 1370 8 Haziran 27 Şevval 1954 Mayıs VAKİİ VASATİ EZANİ Güneş 4.29 8.49 Öğle 12.13 4.33 ikindi 16.13 8.34 Aksan ı 19.40 12.00 Yatsı 21.41 2.02 İmsak 2.10 631
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • KISA HABERLER ic Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Celâl Köktuna ile ilköğretim Teftiş Şefi Siyret istemi dün Silivri ve Çatalca ilçesi merkez ilkokullarında imtihan randımanları üzerinde tetkiklerde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • POLİSTE Kartaltepe'de oturan Mahmut Çelikkaya ve Şükrü adında iki kişi,aynı semt sakinlerinden Mevlût adında birinin ardiyesinden 60 kilo pamuk çalıp kaçarken suçüstü yakalanmışlardırir Amavutköyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Devlet orta okul imtihanları bugün başlıyor Devlet ortaokul imtihanlarının ilki bugün matematikten yazılı olarak başlayacaktır.Diğer yazılı imtihan günleri 10 haziran 1954 günü coğrafyadan ve 11 hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Bakıma muhtaç ilk okul öğrencilerine kamp açılıyor Vakıflar idaresi tarafından bu yıl da bakıma muhtaç ilkokul öğrencileri için birer ay süreli iki devre kamp açılacaktır.Kampın mevkii gecen yıl olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Radyoda ıslahat İstanbul Radyo programında esaslı ıslahat yapılacağına dair,son günler,gazetelerde haberler okuduk ve pek tabii olarak bu havadisden pek memnun olduk.İstanbul radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Nigros teşkilatı faaliyete geçiyor İsviçreli heyet,Haziran sonunda şehrimize geliyor Şehrimizde faaliyete geçecek olan «Türk Migros Şirketi» nin çalışmaları ikmâl edilmek üzeredir.Şirket için muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Ruslar üçüncü parti gemileri de iade ettiler Huşların Amerikalılara iade ettiği harp gemilerinden üçüncü partisi dün sabah limanımıza gelmiş ve saat 8 de Maltepe önlerinde demirlemiştir.13,14,15,17 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Gülhane Parkını bir milyon kişi gezdi Gülhane Parkında açılmış olan Bahar ve Çiçek Bayramı genliklerine yeniden bazı eğlenceler ilâve edilmesi kararlaştırılmıştır.Bu arada Saraybumunda yapılan havaî f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Fırıncılar Ankaraya ikinci bir heyet yolluyorlar Ankaraya gitmiş olan fırıncılar heyeti şehrimize dönmüştür.Heyet Ankarada,un maliyet Hatlarının düşürülmesi hakkında ilgililerle görüşmelerde bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Eşref Edip ve Mustafa Kentli muhakeme ediliyor Eşref Ediple,Mustafa Kentli tarafından Sebilürreşat dergisinde yazılan yazılar,lâyıklığa aykırı mahiyette görülmüş ve haklarında gereken kanunî muamele y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Temyizin bozduğu davaya yeniden bakıldı iki sene evvel Kasunpaşada bir cinayet işlenmiş ve Feriha Erbaşı admda bir kadmı tabanca ile öldüren Mustafa Yürüyecek admda biri 18 sene hapse mahkûm edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Bir inşaat bekçisinin çirkin marifeti Müddeiumumîlik çirkin bir tecavüz hâdisesine el koymuştur.Karagümrükte oturan 67 yaşlarında bir inşaat bekçisi,yatacak yer bulamıyan Halil Özkan adında 13-14 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Haticenin,fazla içki içtiği için öldüğü anlaşıldı Müddeiumumîlik garip bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Balatta,Vodina caddesinde oturan Hatice Çilekâr adında 77 yaşmda bir kadın,evinde ölü olarak bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • HALKIN SESİ Yine köpek derdi!Cerrahpaşada oturan okuyucumuz Ahmet İlhan yazıyor:«Semtimizdeki köpek beliyesinden geçen sene bu sütunlarda yine dert yanmıştım.Belediye,o tarihte verdiği cevapta semtimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Sanayiimizde büyük gelişme kaydedildi Hükümet,yerli sanayim gelişmesi için yeniden bazı tedbir ve kararlar aldı Son yıllarda milli sanayiimizde büyük bir gelişme kaydedilmiştir.Bu arada üç sene evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Sen Sinod Meclisi dün toplanamadı Mutad itibariyle salı günleri öğlenden evvel saat 11 de toplanan Rum Ortodoks kilisesinin Sen Sinod Meclisi dün fevkalâdeden olarak bu toplantıyı yapmamıştır.Halbuki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Rus gemileri hakkındaki iddia tahkik ediliyor Sarıyerde,yasak bölge olarak tayinedüen mahalde yakalanan ve Boğazdan geçen Rus gemilerinin denize,içinde mikrop bulunan şişeler attığını iddia eden Haşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • İnşaatta çalışan iki amele düşerek yaralandılar Demirkapı mevkiinde bir inşaatta çalışan Bekir Bekâr adında bir amele,muvazenesini kaybederek 20 metre yükseklikten düşmüş,ve koma halinde hastahaneye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Dün,Daimî Encümene Vali Gökay reislik etti Belediye Daimî Encümeni,dün sabah Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökaym başkanlığında bir toplantı yapmış ve Belediyeye müteallik muhtelif meseleleri görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Maarif Vekaletindeki ek görevler kalkıyor Maarif Vekâletinde İslahat hareketlerine devam edilmektedir.Celâl Yardımcının Millî Eğitim Vekilliğine gelmesinden sonra ilk öğretim ve terfih kanunları ele a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Yakalanan eroinci adliyeye verilip tevkif edildi Uzun zamandanberi kaçakçılık bürosu memurları tarafından takip edilen Nasri Cömert admda biri dün Unkapanında yakalanmış ve üzerinde yüz gram kadar ero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Gülhane Parkında yakalanıp tevkif edildiler Muharrem Kocabaş adında bir erkekle Necla Güler adında bir kadın evvelki gün Gülhane parkında çirkin bir halde yakalanmışlardı.Dün nöbetçi mahkemeye verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Bu sen£ sonuna kadar ikmal edilecek yollar Şehir yollarının tamir ve asfaltlanma ameliyesine devam edilmektedir.Hâlen yapılmakta olan şehir yollarından başka bu sene sonuna kadar yapılacak diğer yolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Bir İsrail firması emaye fabrikası kurmak istiyor Bir İsrail firması,Türk sermayedarlarıyla müştereken,memleketimizde bir emaye sanayii fabrikası kurmak için etüdlere başlamıştır.Tahminen 1 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • İktisat Vekaletinin son tahsisi memnunluk uyandırdı İktisat ve Ticaret Vekâletinin sınai ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla son defa yaptığı 47 milyon liralık tahsis,alâkalı çevrelerde memnuniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Mısır ve Jamaika bizden buğday talep etti Son günlerde,limanımızdan yabancı memleketlere yapılan İh racatta bir artış müşahede edilmektedir.Bu arada Jamaika ve Mısır,alâkalılara müracaat ederek buğday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Hasan Güleri dövenlerin duruşması dün yapıldı Kadıköyünde oturan Hasan Güler adında birini döverek ölümüne sebebiyet vermek suçundan muhakeme edilmekte olan Yelde* girmeni komiseri Muammer Akalla,yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Taksimdeki bayındırlık sergisi yarın törenle açılıyor Bayındırlık Vekâletince hazırlanan «Bayındırlık Yurt Hizmetinde» isimli sergi,yarından itibaren Taksim Gezisinde halka açılacaktır.Bu münasebetle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Tarihî binalara itina gösteriliyor Maarif Vekâleti alâkalılara lâzım gelen emri yolladı Tarihî değerleri itibarile eski eserler manzumesine alınmış olan bir kısım eserlerin ihmal yüzünden ve bakımsızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Şehir Meclisi dün de toplantılarına devam etti Şehir Umumî Meclisi,haziran devresi toplantılarından ikincisi,dün saat 15,30 da Reis vekillerinden Ferzan Aras'm başkanlığında yapılmıştır.Azadan Orhan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Muhtelif okullara alınacak talebenin yaşları belli oldu Şehrimizde ilköğretmen okulla* rının birinci devresine,5 sınıflı ilkokulu bitirmiş ve 12 yaşından küçük 17 yaşından büyük olmayan ve daha yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Tarihi Roman 160—Yazan:Kemal SAMANCIGİL Prens Lübnanlıyı süzerek:"Derdimin büyüklüğünü bilmiyorsunuz" dedi Nergis,sesin geldiği tarafa süratle yürüttü,henüz on adım atmamıştı ki,Hacı Süruriyi gemicile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Sümerbank mallarına rağbet gittikçe artıyor Sümerbank mamullerinin gör* düğü rağbet gittikçe artmaktadır.Bu arada Sümerbank'ın 954 yık ilk beş aylık satış miktarı 119£4Q,578 liraya yükselmiştir.Bu mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Toptan sebze ve meyva fiatları düştü Muhtelif istihsal bölgelerinden şehrimize bol miktarda sebze ve meyva gelmektedir.Dunun satışlara da tesir etmiş ve bilhassa meyva fiatlan bir miktar düşmüştür.Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Şehirde hileli sadeyağ satışı bir hayli arttı Şehirde hiyleli sadeyağ satışlarının arttığı iddia olunmakta ve yağlara iç yağı gibi maddele* rin katıldığı belirtilmektedir.Diğer taraftan sadeyağ fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • EHHİ DEFILE Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yarın saat 15.30 da Spor ve Sergi Sarayında bir defile verilecektir.ÇAY Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti senelik çayı 13 Haziran Cuma günü saat 15-19 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1954
  • Frederic yıkanıp giyinince,mat baaya gideceğini söyledi.«Sen de Grelsonlara git,dedi,telefonla seni orada ararım.Bettina başını salladı.Yatakta kahvaltı etmek niyetinde olduğunu bildirince,Frederic:«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Malatya'da askeriyece gösterilecek bir yerde karargâh binası ve bir adet Nissen barakasının Demontajlı gösterilecek yere nakli ve orada montaj inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Yalnız temizlemekle kalmaz.aynı zamanda GÜZELLEŞTİRİR Filim yıldızı ve 1952 Türkiye ikinci güzeli 4^*^taf' "PURO,HARİKA BİR TUVALET SABUNUDUR,diyorcilt üzerinde sivilce ve siyah beneklerin teşekkülüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları I Satınalma Komisyonu Başkanlığından-1 Mevcut şartnamesine göre 13 kalem demir malzeme açık eksiltme suretiyle satın alınacakta-2 Pazarlığı 25/6/954 Cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Yeni gümrük tarifesi iyi karşılandı [Baş tarafı 1 incide] fiatları bu bakımdan yüksek olacaktır.Durumu gözönünde tutan alâkalılar,daha evvelce ithal olunan mallarını yeni ithal edilmiş gibi gösterileı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Şehirdeki su sıkıntssıns giderecek tedbirler [Baş tarafı 1 incide] başına günlük 200 litre hesabiyle ve bir nülyon 250 bin nüfusa göre,günde 250 bin metre küplük su istihsali için bir proje yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Menderes dön Atina'dan uçakla şehrimize geldi [Baş tarafı 1 incide] Fuad Köprülü,Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu,İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,mebuslar,istanbul Valisi Gökay,askerî ve mülkî erkân,Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Almadaki [Baş tarafı 1 incide] Adnan Menderes hareketinden önce Atinadaki temasları hakkında şunları söylemiştir:«Konuşmalarımızdan her zaman olduğu gibi memnunuz.24 saat gibi kısa bir müddet dahi ols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Konya ve Izmirde ekmek sıkıntısı [Baş tarafı 1 incide] kadar ekmek çıkarmıyacaklarmı katiyetle ifade etmişlerdir.Konyada ekmek sıkıntısı Konya,8 MİLLİYET)Konya'da iki gündür sun'î bir ekmek sıkıntısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • İki köylü traktör kazasında öldü Konya 8 MİLLİYET)Bugün Ilgın kazasında iki kişinin ölümiyle neticelenen iki traktör kazası olmuştur.Bestigin köyünden Ömer Kalan,çift yerinden köye dönerken traktörü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • İngiliz tepkili uçakları geliyor [Baş tarafı 1 incide] Başkanının riyasetindeki Türk Hava Kuvvetleri delegasyonu tarafından karşılanacaklardır.Can» berra'lar,şehir üzerinde gösteriler yapacaklardır.Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Kapalı Zarf Usulile Otabüs Alınacak)istanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı Lira Krş.Lira Krş.25000 00 1875 00 Gümrük ve Tekel Vekâleti ihti-yacı iğin şartnamesindeki evsafa göre 1 tonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • 1500 M3 MICIR ALINACAKTIR İ.E.T.T.İşletmelerinden:1 Muhammen bedeli 27.750 lira olan yukarıda yazılı iş 16/6/954 Çarşamba günü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 üncü kat ta Arttırma Ekslitme Komisyonu oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Türkiye'ye yeni bir tahsis yapılacak Washington,8 AP)Amerika Haricî Yardım İdaresi bugün Tür kiyeye Dış Yardım tahsislerinden 3 milyon dolar sarf yetkisi vermiştir.Türkiye bu para ile motorlu taşıt,mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Irak'ta 33 aday,seçim haşlamadan mebus oldu Baskı yapıldığı iddiası ile adaylıklarını geri alanlar 118 i buldu Bağdat,8 T.HA.Irak mebus seçimleri yarın yapılacaktır.Halk,yarın sabah saat 8 den itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Vakıflar Bankası Ankara'da açıldı Ankara,8 AA.Vakıflar Bankası Genel Merkezi ve Ankara şubesi,bugün saat 10.30 da merasimle açılmıştır.Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ,İktisat ve Ticaret Vekili Sıtk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Pakistan Başvekili bugün geliyor [Baş tarafı 1 incide] Halen Pencap eyaleti valisi olan Mian Aminüddîn Ankara Büyük Elçiliğine,Hudut Eyaleti Valisi Kıvace Sabahüddin Kahire Büyük Elçiliğine,ve Pakista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Amerika'da işsizler azalıyor Washington,8 AA.Hükümet tarafından neşredilen istatistiklere nazaran bilhassa ziraî sahadaki faaliyetin artmış olması üzerine nisan ayı zarfında işsizlerin sayısı azalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Dansözleri ısıran artist [Baş tarafı 1 incide] Dansöz bu yüzden 26,500 dolarlık tazminat dâvası açmıştır.Gecen aylarda yine bir dansöz olan Barbara Gray de Tufts'a karşı ısırmak sucundan dâva açmış,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Batı Trakya Türkleri [Baş tarafı 1 incide] rağmen tehacümün devam etmesi üzerine mesele İcra Vekilleri Heyetine intikal ettirilmiş ve Gümülcine Türklerinin muhacir olarak Türkiye'ye girebilmelerine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Millî Takım Namzetleri ilk hazırlık maçmda B.Sporu yendi:5 0 Her iki devrede değişik tertiple oynayan namzetler beş gol çıkarmalarına rağmen tatmin edici olmaktan uzaktılar canlı ve hırslı oynadı.Haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Ağrı Valiliğinden:Patnos Muş yolu üzerindeki Badişan köprüsü takarrup imlaları işi açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 29154 lira 99 kuruştur.Kat'î ihale 17/6/954 Perşembe günü saat 15 te Ağrı vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • İstanbul Sıhhî Kuramlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazüı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Memleketimize yapılacak yardım [Baş tarafı 1 incide] Türk silâhlı kuvvetlerinin talim terbiye ve teçhizatı bakımından NATO kuvvetlerinin gayesine uygun bir şekilde modern hale getirileceğini söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • Sivas As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından:Askeriyenin ihtiyacı için Sivasta teslim,aşağıda cins,miktar ve tahmin bedelleri yazdı yedi kalem yaş sebze alınacaktır.Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Taze kabak.Taze fasu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • ARSA SATILACAK İstanbul'da Florya tesisleri dahilinde mevcut 115.595 metre murabbı Belediye malı arsa 346.785 lira mukadder bedel üzerinden 28/Haziran/954 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Divanyolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1954
  • İstanbul Belediyesi İlânları Tereyağ,Motorlu Vasıta,Sakatat Ve inşaat Malzemesi Alınacak 1 istanbul Birleşik Mahallî İdaresine bağlı hastanelerle diğer daire ve müesseselerin 954 yılı ihtiyacından bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • İST AN BUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Bahar ve Çiçek Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkçesi:ŞÜKRÜ R D fi N i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • EHEEEGE] 123456769 IO II I 2 3 4 5 6 7 6 9 10 II J İjİİİİjİjİ i|:1 m Soldan sağa 1 Psikolojik janrda en muvaffak kadın romancımız.2 Büyüklük;Bozası meşhur olan semtin üçte dördü.3 Değerin kısaltılmışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • Adana Belediyesi Başkanlığından:1 33411.68 lira keşifli 2505.88 lira muvakkat teminatlı 56 94-93 15 numaralı sokakların betonlaşmasının ihalesi kapalı zarfla 15/6/954 Sah günü saat 11 de Belediyede ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Eğridir Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Sipahiler bölgesi Tota Çıkrıklı orman kenarı istif yerinde mevcut 8535 adede denk 881207 metreküp tahtacı imali çam kalası 7 parti halinde 29/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldıjı yer:MİLLİYET Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • R A D Y ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Ha berle'r 13.15 Dans müziği PI.13.30 Şarkılar Okuyan:Melâhat Pars 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.30 Türküler Pl.14.45 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Aşağıda cinsi,miktarı ve tahmin!fiatı yazılı ilâçlar ve eczane malzemesi alınacaktır.2 Firmalar verebilecekleri malm her kaleminin fiatı ile tutarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • »miumt ABONE şartlan Lr.K t Senelik «2 00 Altı aylık 22 80 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLA N şartlan 2 V« 8 üncü sayfa «ant 4 T.L 4 üncü «ayfa tant 2,50 T.L Damardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • 1st.Borsasının 8.6.954 fiatlan kambiyo ve esham Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.50—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • ZAYİ Sirkeci Gümrüğüme ait 1737 sayı ve 14/5/954 günlü bevanha*meye ait 114515 sayılı depozito makbuzu zayi edilmiştir Yenicini alacağımızdan pskisinir.hükıriü yoktur.Yako Roso ve Davit fttuu şâ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • ALDIĞINIZ MÜSTAHZARIN HAKİKÎ GRİPİN olduğundan emin olmak için "GRİPİN,ismine bilhassa dikkat ediniz.GRİPİN 19 senedenberi,bafVİ diş ve bütün sinir ağrılara karşı başarı ile kullanılan müstahzardır GR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 28 Mayıs çekilişinde İKRAMİYE kazananlar:30.000 LİRA Antakya'da No.4397 hesap sahibi SEVİM'e çıkmıştır.1.000 Lira kazananlar:Ankara Ajansında 1280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Asker!birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT BUTUN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile ı günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1954
  • Zonguldak Devlet Haslahanesi Baştabibliğinden 1 Hastahanemizin 954 malî yılı ihtiyacı için muhammen bedeli 47402.50 lira olan ve muvakkat teminatı 3555.20 lira kuru erzaka talip çıkmadığından ikinci d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4