Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • 366 metrelik uçuruma düşerek ölen kayakçı Estes Park Colorado)7 AA.21 yaşında bir üniversite talebesi,karla örtülü bir tepede kayak kayarken 366 metre yüksekten uçuruma düşerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Bugün şehrimizde havanın kısmen bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin değismiyeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • ADNAN MENDERES DON UÇAKLA AMERIKADAN ATINAYA GELDİ Yunan Kralının misafiri olarak Atinada bir gün kalacak olan Başvekil bugün Mrşl.Papagos ile görüşecek Menderes'in seyahatini yorumlayan Amerikan gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • 50 polisle 10 köpek bir sadisti arıyor New York,7 TÜRKTEL)50 sivil polise 10 polis köpeği,14 yaşlarında bir mektepli kıza zorla tecavüz eden siyah saçlı,orta boylu bir adamı dündenberi hummalı bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • mm$mm8$8%8.Küçüklerin deniz safası tün plajlar,yakıcı güneşten bir an için olsun sıyrılıp serinlemek istiyenlerle dolup taşmaktadır.Okullann tatile girişinden sonra «denize girme hakkı» m kazanan bu ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Pakistan Başvekili yarın geliyor Mnhammed Ali Han aynı gün trenle Ankaraya gidecek Muhammed Ali Han Dost Pakistan Başvekili Muhammed Ali yanmda zevcesi,iki çocuğu ve sekreteri olduğu halde uçakla yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Yeni tesislerinde Türkiy halk gazetesi şeklinde Mills MİLLİYET isviçre ve Amerikadan getirttiği yeni ve modern makinelerde batkı tekniğinin en son icaplarına göre mükemmel bir matbaa kurmuştur.MİLLİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Saadabat Paktı iptal olunmuş Iran Dışişleri Vekil Muavini,paktın iptal olunmuş sayıldığını söyledi Tahran,7 AP)Dışişleri Bakan Muavini Abdülhüseyin Meftah bugün İranın 1934 de Türkiye Irak ve Afganist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Yeni gümrük tarifeleri Kıymet esasım güden yeni beyannameler,tüccarlara verilmeye başlandı Yeni Gümrük Tarife Kanunu dün sabahtan itibaren meriyete girmiştir.Bu kanunun tatbikatı neticesinde bazı eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Dün uçakla yurda dönen güreşçilerimiz Yeşilköyde uçaktan inerlerken [Foto:Sami Önemü] Dünya şampiyonlarımız dün akşam uçakla yurda döndüler Yeşilköy Hava Alanında merasimle karşılanan arslanlarımız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Boğazdan geçen Rus gemileri mikroplu şişeler mi attı Rnmelikavağı civarında yakalanan şüpheli bir adamın ortaya attığı acaip iddia ehemmiyetle tetkik ediliyor Bir kaç gün evvel casus oldu-Boğazın muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Mısır ehramlarında iki mühim kesifte bulunulmuştur.Bunlardan biri solda)Keons ehramında bulunan gemidi" diğeri de 4600 sene önceye bir mezarlıktır.Sağda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Bir tahsildar zimmetine on yedi bin lira geçirdi Eskişehir 7 MİLLİYET)Vilâyet tarafından Belediye muamelâtı üzerinde yapılan teftişler sırasında tahsildarlardan i-irinin zimmetine 17 bin lira geçirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • i mmm ^VMHURREİSİNİN TETKİKLEv Şehrimizde bulunan Cum-«urreisi Celâl Bayar,dün bazı Jfyarefleri kabul etmiştir.Bayar;arada saat 18 de Vilâyete gevrek,Vali Gökay ile bir müd-gür üşmede bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • İnönü armağanı için bütçede 1 lira ayrıldı Ankara,7 THJİ.r Cumhuriyet Halk* Partisi,iktidarı zamanında,fen,edebiyat,sanat ve diğer ilim sahalarında başarı gösteren sanatkârlara.4933 sayılı kanun hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • İngiltere ve Hindicini Cenevre'de ingiliz Hariciye Vekilinden Fransızlar hiç memnun değiller.Doğu ile Batı arasında irtibatı temin edecek tek şahsiyet odur.Yalnız ingiltere,Pekin'le siyasî münasebet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Galata Köprüsü tamir ediliyor Galata Köprüsünün tamiri işine evvelki gece başlanmıştır.Bu münasebetle dün sabahtan itibaren Köprüden yalnız otobüs ve otomobillerin geçişine müsaade olunmuştur.Yeni şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Hayri Gönen D.P.İl Başkanlığına seçildi Demokrat Parti İl müteşebbis heyeti dün sat 15 de toplantısını yaparak Milletvekili seçilen Necmi Ateş'den boşalan yere muvakkat il başkanını.seçmiştir.Toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1954
  • Mareşal Tito Yugoslav milletine hitap etti «Üc devlet arasındaki işbirliği yalnız ilgili devletler için değil,dünya sulhu bakımından da muazzam bir kıymettir» Belgrad,7 ÂP)Yugoslav dönmüş ve Başkentin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • İstanbul Radyosunun programı ıslah ediliyor İstanbul Radyosunda bir ıslahat yapılması için ilgililerce bazı kararlar alınmıştır.Bu arada;radyo programının daha cazip bir hale konulması düşünülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Askerî okullara talebe kaydına başlandı Millî Müdafaa Vekâletine bağlı Ankara,İstanbul,Bursa,Konya ve Merzifon'daki askerî lise ve orta okullara 1954/1955 ders yılı için talebe kaydına başlanmıştır.As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • İstanbul limanı tevsi ediliyor Danimarkalı bir şirketle mukavele imzalandı istanbul limanının tevsii hususunda hazırlanan projenin tatbikatı devam etmektedir.Bu arada hâlen inşa edilmekte olan Sahpaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Kartalda çalınan otomobil dün bulundu Cumartesi günü gecesi Kartalda kanlı bir tecavüz hâdisesi olduğunu,Ali Sert admda bir şoförün,otomobilini kaçırmak isteyen üç kişi tarafmdan yaralandığını bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Maden Tetkik,Arama Enstitüsüne tahsisat verildi Yurdun muhtelif bölgelerinde etüd ve aramalar yapmak üzere,Hükümet tarafından Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 8 milyon 500 bin liralık bir tahsisat ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Belediyedeki münhal müdürlüklere tayinler yapılacak Belediye kadrosundaki münhal müdürlüklere,Belediye bütçesi tasdikten geldikten sonra tâyinler yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Kırlangıcı ezmemek için kazaya sebep,oldu Edip adında biri,idaresindeki cÇorlu 10» plâkalı hususî otomobille Kartalda Yunus Çimento Fabrikasının önünden geçerken,yolun üstünde uçan bir kırlangıcı ezme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Yanlış tedavi sonunda öldüğü iddia ediliyor Beşiktaşta Muradiye Bostan sokağında 6 numarada oturan Hanife Uçar,polise müracaat ederek,kardeşi Muharrem'in Beşiktaş İşçi Sigortaları Dispanserinde yanlış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Lise ve orta okul imtihanları yarın başlıyor Şehrimiz Lise ve Ortaokullarında 1953-1954 öğrenim yılı imtihanlarına 9 haziran 1954 günü başlanacak ve 26 haziran 1954 gününe kadar devam edecektir.İlk ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • İki Bulgar genci hakkında tahkikat yapılıyor Petrof.ve Dimitrof adında iki Bulgar genci,durumları şüpheli görülerek,dün polis memurları tarafından yakalanmış ve haklarında tahkikata girişilmiştir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Sen Sinod meclisi bu sabah toplanıyor Son günlerde Rum Ortodoks Patriği Athenagorasın hasta olduğuna ve Heybeliada Ruhban okuluna hava tebdiline gittiğine dair bazı haberler çıkarılmışsa da bunun.aslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Yeni kreşler tesis ediliyor Kreşlere,çalışan kadınların çocukları alınacak Kız Öğretmen Okullarında,okul öncesi çocuk eğitimi ile ilgili olarak okutulan derslerin,daha çok randıman verici bir tarzda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Otomobil hırsızlığı yapan beş kişinin duruşması Bakırköy semtinde oturan II* han,Fahrettin,Recep,Erdoğan ve Ali admda beş arkadaş,Osmaniye semtinde oturan Kerim admda bir tacirin husus!otomobilini çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Temizlik işlerine yeni kamyonlar almıyor Şehrin çöplerini daha çabuk toplatabilmek için,10 adet çöp kamyonu alınması kararlaştırılmıştır.Ayrıca 8 kamyon da oto* matik bir şekle sokulacaktır.Temizlik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • TAKV3MMEN g% YAPRAK Baş Pehlivanlık Bu senenin Kırkpınar güreşleri sona erdi.İbrahim Karabacak 1954 ün başpehlivanı ilân edildi.Bu sene bu başpehlivanlık acayip bir şekilde olmuştur.Gazetelerin rivaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • KISA HABERLER ir Üsküdar'da oturan Ali Rıza Gök-»çık adında biri,İddiaya göre,aynı semtte ikamet eden Münevver adın» da bir kadının evini kasden yakmağa kalkışmış ve adliyeye verilmişti.Münevver'l sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • İnegöl Tekel memuru aklî muvazenesini kaybetti İnegöl Tekel Yaprak Tütün Anbar memuru Feyzi Zongü,aklî muvazenesini kaybetmiş ve Bakırköy Akıl Hastahanesinde tedavi altına alınmıştır.Feyzi Zongü'nün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Kusyanın iade edeceği diğer gemiler de geliyor M.M.V.İstanbul Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Sovyet Rus ya tarafından Amerika Birleşik Devletlerine teslim edilecek üçüncü grup harb gemileri 8 Hazira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Şehirde köpeklerin itlaf işine hız verildi Şehirdeki köpekleri itlaf işine hız verilmiştir.Teşkil olunan üçer kişilik ekipler kazalara gönderilmiş ve başı boş gezen köpeklerin toplattırılmasına başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • r—1 hicri Sah 8 RUMİ 1373 1370 T Şevval Haziran 1954 26 Mayıs VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Oile ikindi Aksanı Yatsı imsak 4.29 12.13 16.13 l 19.39 21.40 2.11 8.50 4.34 8.34 12.00 2.02 6.32 k.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Bir otobüs şoförü komünistlik suçu ile yakalandı Dün komünizm propagandası yapan bir otobüs şoförü yakalanarak adliyeye verilmiştir.Hâdise şöyle cereyan etmiştir:Ahmet Ozyer adında bir otobüs şoförü,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Tatillerini İstanbulda geçirecek öğretmenler Tatillerini İstanbulda geçirmek isteyen taşradaki öğretmenlere mekân temini gayesiyle Millî Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı cevaplar 15 haziran 1954 gününd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • POLİSTE ic Topkapı caddesinde Simo adında birine ait 162 numaralı bakkal dükkânına,pencereden giren meçhul bir hırsız,çekmeceden 3000 lira para çalarak kaçmıştır.Suçlu,zabıtaca aranmaktadır.•ir Kasımp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • HALKIN SESİ «Armağan Sokağı» sâkinlerinin bir arzusu.Valdeçeşmesi,Armağan sokağında oturan okuyucumuz Piraye Gülnihalden aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«Bizim sokak,son günlerde köstebek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Milli Piyangoda kazanan numaralar Bu çekilişte yüz bin liralık numaralı bili Millî Piyangonun 7 Haziran çekilişi dün Ankarada yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları bildiriyoruz:022840 numara 100.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Sağlık memuru yetiştirme kursu Ankaraya alındı Şehrimizde bulunan Sağlık Me murlarını Yetiştirme Okulu Ankaraya naklolunmuştur.1 Temmuz 1954 ten itibaren tedrisata başlanacak yeni binada 100 meccani y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Çınarcığa her Pazar vapur işletilecek Yalovanın bir mesire mahalli olan Çınarcık iskelesine,yaz tarifesinin tatbikinden itibaren,Şehir Hatları İşletmesince her pazar günü vapur işletilecektir.Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Senin,yeryüzünde bulunabilecek en haşin kızların başında geldiğini ve hakkında verilen ve bilhassa oradaki diğer kızlarla olan münasebetlerinle ilgili raporlarda korkunç kısımlar oldu ğunu üeri sürere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Leventte dün yeniden 252 evin temeli atıldı Emlâk Kredi Bankasının Levent'te yaptıracağı 252 evin temeli,dün sabah atılmıştır.Bu münasebetle bir merasim yapılmış ve merasimde Vali Gökay,mebuslar,Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Doğu Almanyaya tütün ihraç ediliyor Doğu Almanya ile yapılan ticaret anlaşması gereğince bu memlekete 10 milyon dolarlık tütün ihraç edilecektir.Bu hususta memleketimize gelen üç kişilik mubayaa heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihî Roman 159 Yazan:Kemal SAMANCIGİL Nergis:"Tunusa gideceğîz.Yolda Hacı ve kızını görürsek temizleriz» dedi Görmemezlik edemez;zira bizim reis,delidir,vallah onu serene asıverir!El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • GEZİLER Türkiye Muallimler Birliği iç Turizm Bürosu tarafından.Terkos gölü ve civarına bir gezi tertip edilmiştir.Kırk öğretmenin iştirak edeceği gezi,13 Haziran Pazar günü yapılacaktır.istanbul Kız L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Yeni Emniyet Müdürü Eriş vazifesine başladı Yeni Emniyet Müdürü Alâaddin Eriş,dün sabah vazifesine başlamıştır.Alâaddin Eriş,Emniyet Müdür* lüğünün şube ve kısımlarını dola* şarak mesai arkadaşlarıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • İki randevu evinde dokuz çift yakalandı Ahlâk zabıtası memurları tara* fından Kireçbumundaki Mehtap Oteline yapılan baskın sonunda altı çift,uygunsuz vaziyette ya* kalanmıştır.Ayrıca Suat Gençkal adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Hastahanelerde hemşire yardımcısı kursları açıldı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince bu sene hastahanelerde hemşire yardımcısı yetiştirme kursları açılmıştır.Bir buçuk yd sürecek kurslara,Şişli hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Arkadaşlarının paralarını çalarken suçüstü yakalandı Vahit Genç adında biri,Florya plajlarının birinde Yani Ilyadis,Parsiyan ve Garbis adındaki şahısların saatlerini ve 200 lira tutarında paralarını ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Esad Adille arkadaşlarının duruşması devam ediyor Komünizm propagandası yap* mak iddiası ile adliyeye verilmiş olan Esad Adil Müstecabî ile Asim ve Reşit adındaki arkadaşla» rının duruşmasına dün ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Troleybüslerin teklif müddeti dün sona erdi Elektrik idaresi tarafından alınacak 20 trolyebüsün teklif müd* deti dün sona ermiştir.Aldığımız malûmata göre;bu husustaki teklifler yakında ince* lenecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Beyazıt Çocuk Kütüphanesinde resim sergisi açılıyor Beyazıt Çocuk Kütüphanesinde 24 haziranda açılacak olan istanbul İlkokulları resim sergisinde yer alacak resimlerin seçilmesi için teşkil edilen jür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • İlk okul kamplan çadırlarda yapılacak Millî Eğitim Vekâletinin ilkokul öğrencileri için açacağı meccani kampların yerlerinin tesbitine başlanmıştır.Bu cümleden olarak 9 haziran 1954 günü Koca Ragıp Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1954
  • Şehir hattı yaz tarifesi yarın başlıyor Şehir Hatları yaz tarifesinin tatbikine yarın sabahtan itibaren başlanacaktır.Yeni tarifede,Adalar Yalova ve Boğaza direkt seferler konmuş olup,ayrıca Moda Kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Nakarios diktatörlüğe hevesleniyor Kızıl papazın gayesi bir «Kıbrıs millî meclisi» kurmakmış Lefkoşe,7 T.H.A.Kıbrıs'daki Rumların Başpapazı Makarios'un bir «Kıbrıs diktatörü» olarak ortaya çıkmaya çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • icenti şoförün sebep olduğu kaza t nir 7 MİLLİYET)Kemal p d kazası futbol sahasında şoförlük öğrenmekte olan 16 yaşlarında Nuri Arık adında birisi,i-Haresindeki kamyonla,sahada a treman yapmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Dünya şampiyonlarımız dün akşam uçakla yurda döndüler [Baş tarafı 1 incide] eş dakika sonra piste inen Lübr m hava yolları uçağından,di-£eıjt yolcuları müteakip önce Veh-i Emre,bilâhare Hüseyin Erkten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Ankara cankurtaranları dun rekor kırdılar Ankara 7 T.H.A.Son 24 saat içinde vilâyet,köy ve kazalarında yaralama,doğum ve hastalık gibi 35 vaka tesbit edilmiştir.Bütün hastalar cankurtaran arabaları il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • akistan Başvekili yarın geliyor [Baş tarafı 1 incide] kistan Hariciye Vekili Zafih Han Hindistan ve Pakistan tındaki nehir meselesini hal a Washington's gitmiş bulunığundan bu seyahat sırasında ıkista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • ^ahlp ve' Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerini fiileü İdare eden V 'ul Müdür:Faxuk DEMİRTAŞ Basıldıtı yet:MİLLİYET Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Hayri Gönen D.Pil Başkanlığına seçildi [Baş tarafı 1 incide] başkanlığına Hayri Gönen,IIbaşkanlığa Fahrettin Sayıner,Muhasip üyeliğe Nuri Atılgan,seçilmişlerdir.Seçimleri müteakip DP.müteşebbis İl ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Yeni gümrük tarifeleri [Baş tarafı 1 incide] de mevcut değildir.Yeni tarife ne anormal derecede yüksek,ne de anormal derecede düşük bir vergiyi ihtiva etmeyip maddelerin hususiyetine,ehemmiyet dereces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Eskişehir'de bir köylü,tırpanla öldürüldü Eskişehir 7 MİLLİYET)Dün saat 19 da Sivrihisar kazasının Arnavut köyünde oturan Mustafa Pars ile Ali Göker arazi meselesinden kavga etmişler,Mus tafa elinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Eisenhower,Van Fleei'i Hindiçinî'ye gönderiyor Amerikan hükümetinin,Kongreden Hindiçinî'ye müdahale salâhiyeti istiyeceği bildiriliyor Washington 7 A.A.Salahiyetli çevrelerden bugün bildirildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Irak'ta karışıklık 103 kişi,mebus adaylığından feragat etti,17 muhalif tevkif olundu Bağdat,7 ANKA)Bugün resmen açıklandığına Köre,Millet Vekili seçimlerinde aday gösteril miş olan 110 kişi yatırmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Tepkili motörler uzmanı kaybolmadı Dr.Thomas,karısının polise beyhude yere başvurduğunu söylüyor Londra,7 AA.Esrarengiz bir şekilde ortadan koybulmuş ol ması İngiliz gizli polisini endişeye düşüren İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Bir günde on dört yaralama vak'ası oldu Son yirmi dört saat içinde,şehrin muhtelif semtlerinde 14 yaralama hâdisesi olmuş ve 12 kişi kama ve bıçakla,bir kişi taşla,bir kişi de sopa ile muhtelif yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Saadabat Paktı iptal olunmuş [Baş tarafı 1 incide] Türkiye Başvekili Adnan Menderes New-Yorkta yaptığı bir konuşma sırasında,Türkiyenin,mil letlerarası hukuk noktainazarından Saadabad Paktını mer'î gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Avrupa Ordusu ve Almanya Bonn,7 TURKTEL)Baü Almanya Müdafaa Komiseri Theodor Blank,Avrupa ordusuna dahil olacak ilk Alman birliklerinin teşkiline,ağlebi ihtimal,1955 yilı sonbaharında başlanacağını sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • italya'da eni bir Kralcı Parti kuruldu Bu parti de Kral Umberto'nun yurda avdeti ve yeniden krallık kurulması etrafında plebisit yapılmasını istiyor Roma,7 AP)Milyoner armatör Achille Lauro,dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Mehmet özbey'in bir kanun teklifi Ankara,7 TURKTEL)Burdur mebusu Mehmet Ozbey tarafından,yüksek tahsil fonu teşkili hakkında Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifi yapılmıştır.16 maddeden ibaret ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Bir dişi kaplan 87 I" kişiyi oldurdu Rewa,Hindistan)7 REUTER)Civarda bulunan Aitari bölgesinde uzun zamandan beri yakalanmasına imkân bulunmayan vahşi bir dişi kaplan bugüne kadar 87 kişiyi öldürmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Amerikan yardımının yarısı Asya'ya tahsis edilecek Syracuse New-York)7 AA.Yabancı Faaliyetler Dairesi reisi Harold Stassen,Syracuse Üniversitesi diploma tevzi merasimin de yaptığı bir konuşmada,önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • İngiliz kadınlarının eileri küçülüyormuş Londra,7 REUTER)İngiliz kuyumcularının bildirdiklerine göre İngiliz kadınlarının elleri günden güne kücülmekteymiş.Fakat kuyumcular dahi bunun sebebini izah ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • İki yüz bin yenge;Fransa sahillerine doğru yürüyor Paris 7 ANKA)Deniz hayvanlariyle uğraşan ilim adamlarının bildirdiğine göre,önümüzdeki bir kaç hafta zarfında tahmini sayıları 200 bin plan büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Bir esrar satıcısı tevkif edildi Aslen Bilecik'li olan Mustafa Yalman adında bir esrar imalcisi,evvelki gün Küçükpazar'da,5,5 kilo esrarı,kendilerine müşteri süsü veren Kaçakçılık Bürosu memurlarına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Boğazdan geçen Rus gemileri mikroplu şişeler mi attı [Baş tarafı 1 incide] Rumelikavağındaki yasak bölge olarak ilân edilen kısımda şüpheli bir vaziyette dolaşır ve bir takım acaip krokiler çizmeye ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Mareşal Tito Yugoslav milletine hitap etti [Baş tarafı 1 incide] tılan sırasınnda imzalanması bek lenmektedir.Yugoslav Devlet Reisi şunları beyan etmiştir:«3 devlet arasındaki işbirliğinin yalnız ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Adnan Menderes dün uçakla Amerika'dan Atina'ya geldi [Baş tarafı 1 incide] Cannon,Yugoslavya Büyükelçisi Rados Jovanoviç,büyükelçilik mensupları ve basın temsilcileri tarafından ve askeri merasimle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • #¦•¦1 Gökyüzünün fotoğrafı Gelecek yıl gökyüzünün muazzam bir atlası neşredilecek Pasadena Kaliforniya)7 A.A.Kaliforniya Teknoloji Enstitüsüne bağlı Palomar ve Wilson dağlarındaki rasat merkezleri tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Amerikan âlimleri Eisenhower's bir açık mektup gönderdiler 10 tanınmış âlim «Dr.Oppe mekten meneden sistemin Washington 7 A.P.Amerika'nın en tanınmış âlimi dün Başkan Eisenhower'e,Dr.Robert Oppenheime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Galata Köprüsü tamir ediliyor [Baş tarafı 1 incide] göstermiş ve zaman zaman buralarda uzun müddet devam eden tıkanıklıklar olmuştur.Bu arada,köprü üzerinde vesait geçişinin aksamadığı bilhassa dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Bir Japon gazetesinin Pakta dair mütalâası Tokyo,7 AA.Burada çıkan Nippon Times gazetesi bugün başyazısında «Türkiye Yunanistan ve Balkan ittifakı ferahlık ve memnunluk yaratan bir geliş medir.demekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Almanya,57 saniyede apartıntan katı yapıyor Bonn 7 ANKA)Hükümetin aldığı bir karar gereğince Batı Almanya'da bu sene zarfmda 550 bin apartıman katı inşa edilecektir.Alman tekniğinin bir zaferi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1954
  • Balkan Paktı karsısında dünya basını «Aklıselim,üç memleketin birlikte hareketlerini haklı kılmaya yeter sebeptir» Londra,7 A.A.Tarafsız Manchester Guardian gazetesi bugünkü başmakalesini Balkan ittif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • M.S.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46.maddesinin F.fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır.Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Bahar ve Çiçek Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkçesi:ŞÜKRÜ ERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Hastalık mevsim dinlemez 'V-V GRİPİN KULLANINIZ soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı lara karşı faydalıdır Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında baharı ile kullanılır GRiPiN KİNİNLİ Mideyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Millonarios Rotweiss'i 3—1 yendi Bogota,7 AA.Columbia'nın Millonarios futbol takımı,dün yapılan maçta Alman Rotweiss takımını 3/1 yenmiştir.Millonarios,geçen yıl profesyonel Colombia tumuası şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A As.ihtiyaç için Konya'da öğütülmek şartiyle 2600 ton seksen randımanlı un kapalı zarf usulü ile öğüttürülecektir.Muhammen fiatı beher kilosu 1 bir kuruş,geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A)As.ihtiyaç için aşağıda yazılı makarna ve şehriye 31/5/954 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır.B)ilk ihalesi 15 Haziran 954 Salı günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Sap samanı alınacak Sümerbank Selüloz Sanayi Müessesesinden:izmit imalâtımız için lüzumlu 3000 ton Trakya menşeli sap samanı açık eksiltmesi 23/6/954 Çarşamba günü saat 15 de Müessesemizde yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • istanbul 6.ncı icra Memurluğundan 954/1153 Bedriye Barış ile Dasiyadis Melenosoğlu aralarında taksimi kabil olmadığından acık arttırma suretiyle satılarak şuyuun izalesine Beyoğlu 1 nci Sulh Hukuk Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • İstanbul Emniyet Sandığından Borç miktarı Borçlunun adı,soyadı Hesap No.Lira Krş.Niyazi Ulutürk 223 1610 73 Hüseyin Hamit Tungay 53575 45 Nihat Ulvi Tüksavul 53197 197 40 Suat Maral 4010 9 50 Afife Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • PRODÜVİ ŞİMİK ALINACAK Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan:1 isim ve miktarları eksiltme şartnamesinde yazılı muhtelif Prodüvi şimik her kalemi ayrı ayrı da ihale edilmek üzere ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • niiUiyel ABONE şartları İr.K.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki millidir İLAN şartları 2 ve 3 üncü sayfa «ant.4 T.L.4 üncü sayfa «ant 2.S0 T.L Danlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • İstanbul Yapı Enstitüsü Satınalma Komisyonundan Muhammen Muhammen Muvakkat fiatı tutarı teminatı ihale Cinsi Miktarı Lira Krş.Lira Krş.Lira Krş.Saati Ekmek 19.200 adet 0 31 5952 446 40 Sadeyağ 350 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • ZAYİ Kemalpaşa kazası Yiğitler köyü ilk okulundan aldığım diplomayı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Yusuf Metin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • 1st.Borsasının 7.6.954 fiatlan kambiyo ve esham Açılı» Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.30—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • hlUM;W;l 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 *P a 5 6 7-8 9 11 12 ¦z d Soldan sağa:1 On para;Ufak topluluk.2 Noksanlasan;Kesici âletlerden.3 Onaran;Duman kiri.4 Genişlik;Sondaki harfsiz muhtelit.5 Sond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • R A D Y İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Ha berler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Lütfi Güneri 14.00 Küçük öğle konseri Pl.14.20 Şarkılar Okuyan-Güzin Sİ per 14.45 Not «King» Colo'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Mitri,Hazell ile tekrar maç yapacak Roma,SHA)Bir hafta önce Avrupa orta sıklet boks şampiyonu italyan Tiberio Mitri'yi puan hesabıyla yenen Gordon Hazell ile yine Mitri arasında Temmuz sonunda bir bok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Milletlerarası tenis müsabakası neticeleri Brüksel,7 AA.Kanadalı tenis yıldızı Lome Main,milletlerarası tenis turnuasında tek erkekler şampiyonu olmuştur.Tek kadınlar dömi final neticeleri şöyledir:Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • p" m Dün yurda dönen Dünya Güreş şampiyonasının muzaffer çocukları Yeşilköy hava alanmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • İlk hazırlık maçım Millî takım namzetleri bugün B.Sporla oynuyor Bugün sat 17 de Mithatpaşa Stadında millî takım namzetleri ilk hazırlık maçlarını Beyoğlusporla yapacaklar.Yalovadaki dinlenme kampında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Charlton Santa-Fe 0—0 berabere Bogota,7 AA.Milletlerarası futbol turnuasında ingiliz Charlton takımı Bogota Santa-Fe takımı ile 0—0 berabere kalmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Kısa Spor Haberleri Macarlar,Dünya Kupası maçlarında cenubî Amerika takımlarından korkmuyor Soleure,SHA)Soleure'de isviçre)bulunan Macar millî takımı dünya kupası maçlarından evvel 7 Haziran günü Bern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Marciano radyo ve televizyondan 320 bin Bra alacak New-York SHA)17 Haziranda burada yapılacak olan ağır sıklet dünya boks şampiyonu Rocky Marciano ile zenci Ezzard Charles arasındaki maç radyo ve tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Amerikalı Connolly'nin muvaffakiyeti Londra,SHA)Burada yapılan beynelmilel Kuzey ingiltere tenis turnuasında Amerikalı kadın tenisçi Connolly Amerikalı rakibi D.Hart'ı 6/3,6/2 yenerek spor tarihine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Dünya idman şampiyona» Roma,SHA)Roma'da yapılacak dünya idman şampiyonasına iştirak edecek Japonya takımının 6 ve 7 Temmuzda Fransa ile bir karşılaşma yapması kuvvetle muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • İngiliz millî fufbol takımı gelecek Pazartesi İsviçre'de olacak Londra,SHA)Hâlen kampta bulunan profesyonel futbolculardan müteşekkil İngiliz millî takımı,son mağlûbiyetlerden sonra büyük bir gayret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Zatopekln elinde bulundurduğu 10 dünya rekoru:«Çek lokomotifi» namile anılan hârika atlet Emil Zatopek'in elinde halen tam 10 Dünya rekoru bulunmaktadır.Bu rekorlar şunlardır:6 mil:27 dakika 59.2 sani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • Bilecik Valiliğinden:Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş:Bilecik istasyonu Söğüt yolunun 0x000—15x200 kilometreleri arası kum ihzaratı işi.Keşif bedeli 33903 lira,geçici teminatı 2542 lira 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1954
  • MACAR SPORCULARININ SON SENELERDE ALDIĞI NETİCELER Budapeşte,SHA)Macaristan Beden Terbiyesi ve Spor Millî Komitesinin reisi Gyla Hegyi Macar sporcularının son senelerde aldıkları neticelerden duyduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4