Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Yakında mükemmel ve zengin bir halk gazetesi olarak çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET İsviçre ve Âmerikadan getirttiği yeni ve modern makinelerde baskı tekniğinin en son icaplarına göre mükemmel bir matba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Fiat kontrolü t thai malları sun'î olarak pahahlaştırıldığı için bunlarm da kontrola tâbi tutulmasına Ticaret Vekâletince karar verildiğini gazetelerde okuduk.Çok yerinde bir tedbir.Bu gibi satışların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Dullesin beyanatı Hariciye Vekili:Yardım,Türkiyeden başka yere yapılacaksa hiç yapmıyalım,diyor Washington 4 AA.Amerika Hariciye Vekili Foster Dulles,bu sabah,Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu huzurund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • TÜRK AMERİKAN SİYASİ GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ İki taraf arasındaki görüşmeler fam bir anlayış havası içinde geçti.Bugün müşterek bir tebliğ neşrediliyor Dün Eisenhower ve Dullesle görüşen Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Müessif bir tecavüz hâdisesi İzmir 4 MİLLİYET)Arife gecesi saat 12 sıralarında şehrimizin Turan mevkiinde müessif bir yol kesme hâdisesi olmuştur.Adliyeye intikal eden vakaya göre,izmir Yüksek İktisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Gelinini hamile bırakan adam Eskişehir,4 TÜRKTEL)Merkeze bağlı Görmüş köyünden Ramazan Kocabekir adında biri,askerde bulunan oğlu Mustafanın 17 yaşındaki karısı Mevlûde'ye göz koymuş ve bir gün evde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Alhenagoras Noskovaya dave!ediliyor Viyana,4 TÜRKTEL)Sovyet Rusyanın Moskova'da büyük bir Patrikhane inşasına karar ver diği haber alınmıştır.Baş patrik Alepei'nin ikametine tahsis edilecek olan bu Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Pakistan Başvekili Salı günü şehrimize geliyor Muhammed Ali Han ve Zafirullah Han şehrimizde bir gün kaldıktan sonra Ankaraya gidecekler Londra,4 ANKA)Reuter rişecekleri müzakerelerin son de-Ajansının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Bir denizaltı infilâk etti Portsmouth,4 TÜRKTEL)Dün akşam Sirago adındaki Amerikan denizaltısmda bir infilâk vukubulmuştur.iki asker ölmüş,biri ağır yaralanmıştır,infilâkın sebepleri hakkında tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • v*-v Atinada üçlü Askerî ittifak müzakereleri Balkan askerî ittifakından sonra Yugoslavyanın Natoya alınması istenecek Atina 4 AJP.Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito ile Yunan Başvekili Mareşal Papago
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Kırkpmar güreşleri münasebetiyle dün Edirnede yapüan törenden bir görünüş.Kırkpmar güreşleri dün törenle haşladı Edirne,civar köylerden gelenlerle dolda.Güreflere 163 pehlivan iştirak ediyor.Deste kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Bugün sehrimiy.de havanm bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmektedir.İ Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Valiler arasında nakil ve tâyinler Ankara 4 MİLLİYET)Seçimlerde bir çok valiliklerle Umum Müdürlükler açılmış ve bun lara bugüne kadar henüz tâyin yapılmamıştır.Başvekilin Amerika seyahatinden avdetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Omurtak'm sıhhi durumu ağır Emekli Genelkurmay Başkam damar sertliğinden mnztarip Ankara 4 TJLA.Uzun zamandanberi hasta bulunan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtak'ın sıhhi vaziyeti son g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • 50 SAATTE ATLANTİĞİ GE-ÇECEK OLAN UÇAN GEMİ Wilhelm Fechner isimli bir Alman mühendisi tarafından yapılan ve yukarıda resmi görülen uçan seminin Atlantiği 50 saatte geçeceği iddia edilmektedir.Foto:AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • İngiliz uçakları 11 Haziranda geliyor Londra,4 ANKA)Tepkili 6 Canberra bombardıman uçağından müteşekkil bir filo 11 haziran cuma,günü öğleden sonra Atina'dan İstanbul'a hareket edecektir.Dünyanın en s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • Bayramın tadını çıkarmaya çalışan yavrulardan bir kısmı Bayram her tarafta büyük bir sevinç içinde geçti Bayramı geçirmek üzere tafradan şehrimize gelenlerin çokluğu,nakil vasıtalarında izdihama yol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • KARŞIYAKA İLÇE OLDU nİ kanunla ilçe olan Karşıya' vm kaymakamlık binası Va" zaffer Göksenin taraf iniatılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • C.H.P.Meclisi toplanıyor 10 Haziranda yapılacak toplantıda seçimlerin neticeleri gözden getirilecek Ankara,4 MİLLftfET)Cum huriyet Halk Partisi Genel İdare Kurulu ile Meclis grupunun müştereken yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1954
  • KARPUZ KABUĞUNDAN ÖNCE Bunaltıcı sıcaklar yüzünden artık hiç kimse karpuz kabuğuna aldırmıyor ve kurtuluşu denizde buluyor.Sıcaklara ait haberlerimiz 2 nci sayfamızdadır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • KISA HABERLER Tamir dolay isiyle bir müddetten beri kapalı olan Bebek vapur İskelesi işletmeye açılmıştır.1954-955 devresi kok kömürü tevziatına ait kararname alâkadarlara gelmiştir.Şehrimizde kömür t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Kız ve kadınlara sarkıntılık eden alü kişi yakalandı Gülhane Parkında ve şehrin diğer semtlerinde kız ve kadınlara sarkıntılık eden altı kişi yakalanmış,haklarında gereken kanunî muamele yapılan suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • HICEI Cumartesi 5 BUMI 1379 an 4 Haziran 23 Şevval 1954 Mayıs VAKTİ VASATİ EZANİ Güne« 449 8.S2 Öğle 12.12 4.35 ikindi 16.12 8.35 Aksun 19.37 12.00 Yatıı 21XI 2.01 imsak 2.13 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • KONGRE istanbul Liman Tahmil ve Tahlisiye işçileri Sendikasının senelik kongresi,yarın saat 10 da Galata'da,Cemiyet merkezinde yapılacaktır.TÖREN Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü istanbul Tapulama Khsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihi Roman 156—Yazan:Kemal SAMANCIGİL trembağın sinirliliği artmıştı,dudaklarını ısırmağa başladı Seni de sıkıyorlar değil mi?Beni sıkmıyorlar,ama ben sıkılıyorum.Zira senin yaptığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Tekstil işçileri sendikasının yıllık kongresi başladı İstanbul Tekstil ve Örme Sa« nayiî İşçileri Sendikasının dördüncü yıllık kongresi,dün sabah saat 10 dan itibaren,Eminönü Öğrenci Lokalinde çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Sinema artisti Turhan arkadaşı tarafından yaralandı Bayramın birinci günü Kızıltoprakta bir gazinoda kanlı bir hâdise olmuş,tanınmış sinema artisti Turhan Seyf ioğlu,bir arkadaşı tarafından bıçakla ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Dokumacılar için bir site meydana getiriliyor Motorlu Küçük San'at Dokumacıları Kooperatifi Umumî Heyeti'nin yıllık kongresinde alınan karar gereğince şehrimizde 200 tezgâhlık bir dokuma sitesi kurulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Devlet Malzeme Ofisi yakında faaliyete geçiyor Maliye Vekâletine bağlanmak ve hükmü şahsiyeti haiz olmak üzere Devlet Malzeme Ofisi adı ile yeni bir iktisadî devlet teşekkülü bu ayın 23 ünde resmen fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Devlet Vekili Sarol Bergama Kermesine gitti Devlet Vekili Mükerrem Sarol,Bergama kermesinde bulunmak üzere dün sabah Gemlik vapura ile Izmire hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Bir randevu evi basıldı ve bir kadın yakalandı Şake Mığırdıçyan adında bir kadının,Yenişehirde 13 numaralı evde randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş ve alınan tertibat sonunda iki erkekle iki kadın suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • İstanbulda sıcaklar iki gündür yeniden arttı Gülhane Parkındaki Bahar bayılanlar oldu,bir 1 Şehrimizde iki günden beri,temmuz ve ağustos günleri ile kıyas edilebilecek bir sıcaklık hüküm sürmekte ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • HALKI!1 SESİ Gülhane Parkında murakabe sıklaştırılmalıdır.Adresi bizde mahfuz bir o-kuyucumuz yazıyor:«Gülhane Parkında devam eden «Bahar şenlikleri» nde bir çok aksaklıklar göze çarpmaktadır.Meselâ;y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Bir çok ev soyan Tahir Salcı suçüstü yakalandı Fatih,Aksaray ve Lâleli semtlerinde bir çok ev soyduğu anlaşılan Tahir Salcı adında bir hırsız,evvelki gece yine Lâlelide bir eve girmek isterken suçüstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • İneklerini ayırmak isterken ağır surette yaralandı Beykozda Ortaçeşme caddesinde 4/4 numarada oturan ve inekçilik yapan Veliha admda 64 yaşında bir kadın,tarlada dövüşen inekleri ayırmak istemiş ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Şehre ucuz sebze,meyve getirilecek Bu is için Belediye İktisat Müdürlüğü/istihsal bölgesine bir heyet yolluyor Belediye İktisat Müdürlüğünce,muhtelif istihsal bölgelerinden şehrimize yeniden ucuz sebz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • İstanbulda ilk elektrikli tren 1955 de işliyebilecek Sirkeci Soğuksu arasında çalıştırılacak olan elektrikli tren için çalışmalara devam edilmekte ve bu arada istasyonlarda gereken tadilât ameliyesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Yabancı firmaların fabrika kurma müracaatları artıyor Yabancı firmalar tarafından memleketimizde fabrikalar kurmak maksadıyla yapılan müracaatlar devam etmektedir.Bu arada,bir Amerikalı is adamı,Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • İstanbul dahilinde teknik ziraat teşkilatı kuruluyor İstanbul Ziraat Müdürlüğüne bağlı olarak bir teknik ziraat teşkilâtı kurulacaktır.Kaza merkezlerinde birer teknisyeni ve öğretmeni bulunacak olan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Ucuzluk teşkilatını sabote etmek için faaliyet arttı Şehrimizde faaliyete geçeççk.Or lan ucuzluk şirketinin hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.Ancak Migros'un faaliyete geçmesini istemeyen bazı toptanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Şehirde de,köylerde olduğu gibi aşı tatbikatı hızlanacak Sağlık Müdürlüğü,şehrin sağlığı ile alâkalı olarak mevsim icabı bazı tedbirler almış ve bilhassa ası tatbikatına hız veril-mistir.Ayrıca köyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Bira tevziatı kifayetsiz olduğundan sıkıntı çekiliyor Mevsim dolayısıyla şehirde bira ve buz sarfiyatı artmıştır.Ancak bazı semtlerde bira bulunama yışından şikâyet olunmaktadır.Bilhassa bayram günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Bir buçuk yaşındaki Nevin çukura düşerek boğuldu Bayramın ikinci günü Paşabah çede fecî bir ölüm hâdisesi olmuş tur.Hâdise şudur:Bu semtte,Tuğ la Fabrikası civarında Çukurçayır mevkiinde oturan Mediha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Plajların düzene konması için tedbir almıyor Plajların bir düzene konulması ve şikâyeti mucip hallerin önlenmesi için alâkalılarca bazı kararlar alınmış ve teşebbüse geçilmiştir.Bu kararların başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Belediye bazı semtlerde yeni çeşmeler açacak Cadde,sokak ve mecraların Belediyece tanzim ve tamiri içine devam edilmektedir.Bilhassa meskûn bulunan mmtakalardaki koku neşreden mecraların siir'atle kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • TAKVİMDEN &h YAPRAK Bayram ve nakil vasıtaları ULÜNAV Arife günü İstanbul görülecek halde idi.Ay basının arifeye tesadüf etmesi bayram masrafları için pek müsaid oldu.İstanbul bir misli artan nüfusu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Emniyet Altıncı Şube Md.Iüğü yeni tedbir alıyor Civardan şehrimize gelen nakil Vasıtalarının sayısı,son günlerde çok artmıştır.Bu arada bazı şoförlerin takip edecekleri güzergâhı bilmediklerinden traf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Kır bekçisi kavga ettiği adamı bıçakla yaraladı Maltepe'de Feyzullah caddesindee 23 numarada oturan Hasan Başarır,Soğanlıda kır bekçiliği yapan Zekeriya ile kavgaya tutuşmuştur.Kavga sonunda kır bekçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Türk tütünü hariçte çok rağbet görüyor Tütünlerimiz yabancı memleketlerde büyük rağbet görmekte ve ithal talepleri devamlı olarak artmaktadır.Bu arada bir müddetten beri memleketimizde bulunan Çekoslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Boyun eğeceğini biliyor du.Madem razı olacaktı,numara yapmanın mânası neydi?Alacağı parayı haketmesi lâzım geleceğini bilecek kadar tecrübeli ve pişkindi.Maurice titrek bir sesle: Bir otele gitsek mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Tekel İdaresi anason satın almağa başlıyor Tekel İdaresi ay sonuna doğru anason alımına başlıyacak ve geniş ölçüde mubayaada bulunacaktır.Bu hususta gereken her türlü hazırlık yapılmış ve icap eden em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Kısıklı tramvayına tabanca atan şahıs aranıyor Bayramın birinci günü Üsküdarla Kısıklı arasında Tramvay yolu civarında meçhul bir kimse tarafından atılan bir tabancanın kurşunu,25 numaralı tramvayla Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Bayram günlerine ait çeşitli zabıta vakaları Şeker Bayramı,şehrimizde umumiyetle sakin ve hâdisesiz geçmiştir.Son üç gün içinde şehrin muhtelif semtlerinde 8 yaralama,15 hırsızlık,2.yankesicilik,1 dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • POLİSTE Beşiktaş'ta Serencebey yokuşunda 91 numarada oturan Hatice Konuk adında bir kadın,bir bankadan aldığı 50 lirayı,Bahçekapı'da meçhul bir yankesiciye carptırmıştır.Suçlu zabıtaca aranmaktadırir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • İntihara kalkışan iki kişi,hastahaneye kaldırıldı Hasekide Davutpaşa çöp iskelesinde 105 numaralı gecekonduda oturan Burhan Kanat adında bir genç,annesile yaptığı münakaşa dan müteessir olarak,yarım k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Okullarda yaz dönemi imtihanı Orta tedrisat okullarında imtihanlara Pazartesi sabahı başlanıyor Lise ve orta okullardaki yaz dönemi imtihanlarına pazartesi sabahından itibaren başlanmış olacak ve yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Ticaret Vekaleti yeni ataşelikler kuruyor Ekonomi ve Ticret Vekâleti,dış ticaret teşkilâtını genişletmeye karar vermiştir.Bu cümleden olarak 1954 yılı sonuna kadar ye niden 4 ticaret ataşeliği kurulac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Hususî sanayi mensubunun teşebbüsü destekleniyor Hususî sanayie kredi temini maksadiyle yapılan çalışmalar ta marnlanmak üzeredir.Bu hususta Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından hazırlanan rapor da al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Blok apartıman ve ucuz ev inşaatı için toplantı Belediyenin Atatürk Bulvarında yaptırmaya karar verdiği blok apartmanların temeli bir müddet evvel atılmıştı.Halen buradaki inşaat devam etmekte ve bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1954
  • Bir heyet Divriğe gidip İstanbula döndü istanbul Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Profesörü Dr.Kurt Erdmann'ın başkanlığında,aynı fakülte talebelerinden ikisi Alman,beşi Türk olmak üzere 8 kişilik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • GRiPiN başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarını' süratle teskin* eder,derhal hazmolur ve tesirini gösterir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • İSTANBUL Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu Bahar ve Çiçek Bayramı Temsilleri BİR YAZ GE-CESİ RÜYASI)KOMEDİ Yazan Shakespeare Türkgesi;ŞÜKRÜ fi fi D fi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Kore Birliğimiz 10 Haziranda yola çıkıyor İzmir 4 MİLLİYET)Beşinci Kore değiştirme birliğimizin seyahat hazırlıkları tamamlanmıştır.İlk kafile 10 Haziranda,ikinci kafile de 17 Haziranda Amerikan nakli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Beşiktaş Adalet maçı Bugün Beşiktaş Şeref Stadında yapılan Adalet Beşiktaş amatör takımları maçını 2—1 Beşiktaş kazanmıştır.SJLA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Bugün Fenerbahçe B.Spor karşılaşıyor Profesyonel küme maçlarının millî takımın dünya kupasına hazırlanması için zarurî olarak aksaması yüzünden bu gün profesyonel kümeden hiç bir karşılaşma yapılmıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Bayram Kupası basketbol maçları Kadıköy Spor kulübü tarafından tertip edilen «Bayram Kupası» basketbol turnuvasının ilk iki gününde aşağıdaki neticeler alınmıştır:2 haziran çarşamba Teknik Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Millî takım namzetleri haftada iki maç yapacak Dünya Kupası maçlarına hazırlanan mili!takım namzetleri hareket tarihlerine kadar haftada iki antrenman maçı yapacaklardır.Millî takımın idman maçlarım B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Ulvi Yenal Ankaraya gidiyor Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal bugün veya yarın akşam Ankaraya gidecek ve dünya kupası maçları arifesinde millî takım hazırlıkları hakkında Umum Müdürlükle son temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Binicilik ekibimiz bugün dönüyor Avrupanın muhtelif şehirlerinde başardı müsabakalar yapan binicilik ekibimiz bugün saat 17 de Adana vapuruyla yurda avdet edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Gül Kupası atletizm müsabakaları 3 ve 4 katagori atletizm müsabakaları yarın saat 14,30 dan itibaren Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.S.HA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Athenagoras [Baş tarafı 1 incide] ni Dünyadaki bütün Ortodoksların dinî makam haline getirmek gayesiyle büyük bir kongre toplayacaktır.Patrikler arası bu kongre'ye,başta istanbul olmak üzere,iskenderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Valiler arasında nakil ve tayinler [Baş tarafı 1 incide] Argun izmir Valiliğine tâyin edileceklerdir.İzmir Valisi Muzaffer Göksenin kısa bir müddet merkez valiliğinde istihdam edildikten sonra Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Gelinini hamile bırakan adam [Baş tarafı 1 incide] liyeye intikal etmiştir.Ramazan Kocabekir yakalanarak» evli olduğunu bildiği bir kdınla zina suçundan Mahmudiye Sulh Ceza Mahkemesine sevkedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Müessif bir tecavüz hâdisesi [Baş tarafı 1 incide] kişi hususî bir otomobilin önünü kesmişlerdir.Mütecaviz yüksek tahsil talebeleri,otomobilin içinde bulunan bir gene kızı nişanlısının yanından zorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Celâl Bayar'm temasları Üç gündenberi şehrimizde bulunan Cumhurreisi Celâl Bayar,dün yarandaki zevat ile birlikte öğlen yemeğine Yapı Kredi Bankası meclisi idare reisi Kâzım Taş kent'in Yeniköy'deki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Alfred Nakkaş Türkiye'ye geliyor Lübnan Hariciye Vekili,emlâk ihtilâfı mevzuunda resmî temaslar yapacak Beyrut 4 T.H.A.Lübnan Dışişleri Bakanlığından bildirildiğine göre Dışişleri Bakanı Alfred Nakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Bayramda Profesyonel Lig maçlarına devam edildi Emniyet,ilk beraberliği Beyoğluspor karşısında almaya muvaffak oldu.Vefa Beykozla berabere kaldı.Adalet K.Paşa maçı tehir edildi.Beşiktaş t.Spora 2—0 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Pakistan Başvekili şehrimize geliyor [Baş tarafı 1 incide] Bilhassa bu görüşmelerin,Türk Pakistan paktının imzalanışından beri iki memleket devlet adamları arasında ilk resmi görüşmeleri teşkil etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Dullesin görüşmeleri [Baş tarafı 1 incide] Hariciye Vekili Türkiye'nin,Amerikan iktisadî yardımının en lüzumlu olduğu bir bölgede ve şartlar içinde bulunduğunu ve bu müttefik devletin askerî kuvvetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Türk-[Baş tarafı 1 incide] rikanın kurucusu,müteveffa George Washington'un evini ziyaret etmiştir.Bu arada Meçhul Asker âbidesini de ziyaretle Menderes buraya bir çelenk koymuştur.Başvekil bu akşam Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Görüşmeler sona erdi Wshington,4 AA.Başvekilin Washington'u ziyaretinin dördüncü ve son günün sabahında,umum!intiba,devamlı görüşme ve çalışmaların tam bir muvaffakiyetle neticelenmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Caferîlerin isyanı dün sona erdi Beyrut,4 T.H.A.Bir müddetten beri Bukaa vilâyetinde Caferi kabilesi âsilerinin isyanı bugün sabaha karşı teslim olmaları neticesinde sona ermiştirisyan,Şiî kabilelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Atinada Üçlü Askerî ittifak müzakereleri [Baş tarafı 1 incide] lis tarafından kordon altına alınmıştı.3 devlet arasında askerî bir ittifak kurulması hususunda prensip anlaşmasına Tito'nun Türkiye'yi z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Bedel Smith ile Edeı;Noloiovu kızdırdılar Cenevre Konferansında 1 hangi atın kaza:Cenevre,4 AP)İngilterenin klâsik at yarışlarından Derby'nin koşulduğu gün,Cenevredeki konferans masasında komünist del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Kırkpınar güreşleri dün törenle başladı 3 [Baş tarafı 1 incide] ve daha birçok vasıtalarla kafileler halinde akm akın gelmiye baş hımışlardı.Edirne halkı,civardan gelen köylüler ve pehlivanlar saat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Bayram sevinç içinde geçti [Baş tarafı 1 incide] de normalin üzerinde bir ücretle sefer yapmışlardır.Bayramda en ziyade eğlenenler çocuklar olmuş ve muhtelif semtlerde kurulan «bayram yerleri» büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı Açık bulunan 35 lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için bir müsabaka imtihanı açılmıştır.1 Müsabaka imtihanının yazılı kısmına 6/9/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Samsun As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından Askeriye ihtiyacı için 160 ton kesilmiş sığır eti kapalı zari usulüyle satın alınacakta*.Muhammen bedeli 256000 lira olup geçici teminatı 14050 uradır.Eksiltmesi 10 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Bilecik Valiliğinden Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş:Bilecik istasyonu Söğüt yolunun 0x000—15x200 kilometreleri arası kum ihzaratı işi.Keşif bedeli 33903 lira,geçici teminatı 2542 lira 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Adana Belediye Başkanlığından 1 33411.68 lira keşifli 2505.88 lira muvakkat teminatlı 56-94-93 15 numaralı sokaklarm betonlaşmasının ihalesi kapalı zarfla 15/6/954 Salı günü saat 11 de Belediyede yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Paris revüsü Londrada hücuma uğradı Artistlerin çıplaklığına kızan üniversiteliler,sahneye mey va attılar Londra,4 A.A.Dün gece Cambridge tiyatrosunda «Paris Çılgınlıkları» adındaki rövünün temsili,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Japon Parlâmentosunda mebuslar kavga ettiler Başkanlık mevkiini ve Veki buslar işgal etti.Kavga,B Tokyo,4 AA.Japon Parlâmentosunun tarihinde ilk defa olarak dün Meclisteki karışıklıkları bastırmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No la Sa Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 135 yüz otuz beş metreküp köknar ve 67 altmış yedi metreküp çıralı çam kereste kapalı zarfla sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • ZAYİ Tekirdağ Belediyesinden aldığım 399 sicil No.lı şoförlük ehliyetimi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Axu Toptu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • ABONE şartları Lr.K-r Sentlik 42 00 Altı aylık 22 60 Uç aylık 22 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere Ud mimlidir.İLAN şartları 2 2 Oncu tayfa «ant 4 T.I 4 OneO tayfa «ant 2.50 TJL Sanlardan mesuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Sap samanı alınacak Sümer bank Selüloz Sanayi Müessesesinden:İzmit imalâtımız için lüzumlu 8000 ton Trakya menşeli sap samanı açık eksiltmesi 23/6/954 Çarşamba günü saat 15 de Müessesemizde yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • R A D İT 0 ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Ha berler 13.15 Şarkılar.Okuyan:Nec tni Rıza Ahıskan 13.45 Radyo salon orkestrası konseri,idare eden Semih Argeso 14.15 Dans müziği Pl.14.30 Saz eserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • 1st.Borsasının 31.5.954 fiatlan KAMBİYO VE ESHAM Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.30—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Devlet Orman işletmesi Eğridir Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Sipahiler bölgesi Tota Çıkrıklı orman kenarı istif yerinde mevcut 8535 adede denk 881.207 metreküp tahtacı imali çam kalası 7 parti halinde 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 M 12 1 n 2 1-1 3 l 4 5 6 I~ 7 8 10 m 11 12 S Soldan saga:1 Hftlâ sulha bağlanamamış bir çıbanbaşı.2 Eski rütbelerden;Cümle;Cüzi.3 Oyun aletlerinden;Tren yolu;Eski harflerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Zonguldak Devle!Haslahanesi Baştabibliğinden 1 Hastahanemizin 954 mal!yılı ihtiyacı için muhammen bedeli 47402.50 lira olan ve muvakkat teminatı 355520 lira kuru erzaka talip çıkmadığından ikinci defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • ¦ahip t» Başmuharriri:A.N.KABACaN Yası Ifleritü fiilen idare «den I Matful Müdür:Faruk DEMİKTAS BasUdiii.yer:MİLLİYET Matbaan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Ekşilime Komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhht Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli ilk teminatı Lira Kr.Lira Kr.Basılı kâğıt ve defter 50 kalem 12019.00 901.43 1 idaremizin 1954 yılı basılı kâğıt ve defter ihtiyacı kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır:Muhammen G.Güven Cinsi Mikdarı bedeli Tutarı Akçesi Kg.Lira Lira Lira Nebati margarin 3000 kg.3.00 9000.00 Salça 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • OSMANLI BANKASI YENİ TAKSİM ŞUBESİ GİŞELERİNİ Taksimde İstanbul Kulübü ittisalindeki)Yeni Lokalinde 7 Haziran 1954,Pazartesi günü,açacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay Sınıf Okuluna öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Astsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Ağrı Valiliğinden:Patnos Muş yolu üzerindeki Badişan köprüsü takarrup imlaları işi açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 29154 lira 99 kuruştur.Kafî ihale 17/6/954 Perşembe günü saat 15 ti Ağrı vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • I İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları!Satmalma Komisyonu Başkanlığından:1 Mevcut şartnamesine göre kutu fabrikamız için muhtelif tip şekil ve mikdarlarda klişeler pazarlık suretiyle yaptırılacaktır.2 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A As.ihtiyaç için Konya,Ankara,Karaman ve Iskenderunda teslim şartıyla 5000 ton bulgur kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu çuvalh 47 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da kapak zarfla satm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Bir Güzellik Kraliçesinin kanaati:"cildinize ne kadar iyi bakarsanız cazibe ve güzelliğiniz o derece artar Filim yıldın ve Türkiye Güzeli BELGİN DORUK cilt bakımı için Puro Sabununu tavsiye ediyor.Pur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • Jandarma Umum Kumandanlığı Salınalma Komisyonundan Miktarı Rayiç fiatı Tutarı Cinsi Kilo Lira Krg.Lira Krş.ihale güntt Sığır eti 13000 1 20 15600 00 14/6/1954 S.14 Koyun eti.12000 1 65 19800 00.14/6/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1954
  • İzmir Vakıflar Müdürlüğünden:1 Izmirde Karantina Camiinin 19740.23 lira keşif bedelli minare inşaatı kapalı sarf usuliyle münakaşaya konuldut 2 ihalesi 15/6/954 Salıgünü saat 10.30 da izmir Vakıflar M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4