Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Bozuk kaliteli'buğdaylar bozuk kalitedeki buğdayların kimyevi tahlili dün yapılmış ve gıda maddeleri nizamnamesine aykırı evsafta olduğu anlaşılmıştır.Diğer taraftan tahlil neticesi;kontrol ve teftiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Bozuk peynirlerden 100 kişi zehirlendi Caserta İtalya)31 A.A.Bozuk,peynirden zehirlenen yüz kişi Caserta hastahanesine kaldırılmıştır.Bunlardan bilhassa 23 tanesinin durumları ağır telâkki edilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • MILLİYET'in YENİ SEKLİ Gazetemiz mükemmel ve zengin bir halk gazetesi olarak çıkmıya hazırlanıyor MİLLİYET,yalnız memleketimiz için değil,dünyadaki mânasiyle modern bir halk gazetesine gerekli bütün t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Sel gider kum kalır derler amma.Geçen hafta Iranın Hürrem şah şehri sel felâketine uğramış ve binlerce insan dağlardan inen azgın suları denize akıtabilmek için geceli gündüzlü çalışmıştır.Açılan sun-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Görüşmelerin Programı New-York,31 AA.Başvekil Adnan Menderes'in ve refaka tindeki heyet azasiyle mütehasısların yarın sabah Washington'a Varmaları üzerine derhal başlaya cak olan çok cepheli Türk Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Emir Tallâhıı sıhhî durumu Alâkalılar,açlık grevinin aslı olmadığını söylüyorlar Halen şehrimizde Ortaköy Şifa Yurdunda tedavi görmekte olan Ürdünün sabık Kralı Tallâl'ın aç lık grevi yaptığına dair A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Memleketimize açılan krediler Almanyadan sonra Fransanın da 50 milyon dolarlık bir garanti verdiği bildiriliyor Ankara,31 ANKA)Dış Ticaret tediyesi bakımından hükümetimizin teşebbüse geçtiği ma lûmdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • DIEN BIEN FU MELEGI,PARİS'TE Hindiçinî'de kızıllara esir düştükten sonra iade edilen Dien Bien Fu meleği Genevieve Collard,dün uçakla Paris'e dönmügtür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Ankara'da nikâh kıyma rekoru Ankara,31 TÜRKTEL)Bugün Ankara Evlenme Memurluğu,bir nikâh kıyma rekoru kırmıştır.Her beş dakikada bir nikâh olmak üzere 400 dakikada 80 nikâh kıyılmıştır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Amerika'11 milyoner gitti Bir hafta şehrimizde kalan Cameron,Istanbula hayran kaldığını söyledi Limanımızda bir haftadan beri misafir bulunan Niki isimli Panama bandralı yat dün Akşam üzeri Türkiyeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • MrşL Tito,dün "Galep„ le Yunanistan'a hareket etti Yugoslav Reisicumhuru,«Ankara Paktı askerî ittifak şekline çevrilince çok daha kuvvetlenecektir» dedi Belgrad,31 T.H.A.Yuna-Yunanistanın Belgrad Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Eisenhower Golf maçı seyrederken Eisenhower'in yeni teklifleri Başkan,ihtilaflı meselelerin halli için Sovyetlerin anlayış göstermelerini istedi New York 31 RADYO)Amerika Reisicumhuru Eisenhower,bu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • BAŞVEKİL ADNAN MENDERES DON AKSAM NEW-YORKA VARDI Türk ve Amerikan resmî şahsiyetleri tarafından karşılanan Başvekil,bugün Washington'a gidiyor Menderes yapılacak ¦Eisenhower mülakatı cuma günü Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Meryem'e tecavüz edip öldüren berberin duruşması başladı Müddeiumumî,işlediği cinayeti büyük bir soğuk kanlıbkla anlatan kaatilin idamını talep etti J Bir müddet evvel Sarıyerde canavarca bir cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • i" s%fâ&8$$!7ia ı 1 mi 1 Modern isveç jimnastiğini tanıtmak maksadı isveç lı kızlar Aatora to rîl^.Saratt gösterilerini yaptıktan sonra Ankaraya gitmişlerdi isveçli kızlar Ankarada da muhtelif göste^e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Af* Bugün şehrimizde havanm bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Doğu Pakistanda geniş ölçüde tevkifler yapıldı Başbakan Muhammed Ali,örfî idare ilân etti.Komünistlerin tasfiyesine devam edilecek Karachi,31 AP)«Sadakat-tanda eski Eyalet İdaresinin ileri sizliği» il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Reisicumhur Karabük'te Karabük 31 MİLLİYET)Reisicumhur Celâl Bayar,beraberinde İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş ve diğer zevat olduğu halde saat 18 de Karabük'e gelmiş ve tezahüratla karşılanmıştır.Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • Bir subay feci şekilde öldü Esenkentte trene atlamak istiyen subay parçalandı Ankara,31 ANKA)Şehrimizden 40 kilometre uzakta Esenkent isyasyonunda dün saat 16 sıralarında bir kaza olmuş,bir süvari yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1954
  • ı v r Emniyet Genel Müdürü Pazar günü gidiyor İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne tayin edilen Ethem Yetkiner,bu akşam eski vazifesinden fiilen ayrılacaktır.[Devamı Sa.3 Sü.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • KISA HABERLER İt H Genel Meclisi Haziran dönemi çalışmalarına bugün saat 15 ten itibaren başlanacaktır.Bugünkü toplantıda ilk konuşmayı Vali Gökay yapacak ve müteakiben gündemdeki diğer maddelerin müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • POLİSTE ir Kasımpaşa'da Dörtkuyu caddesinde 43 numarada oturan Mehmet Çengel adında biri,bir alacak meselesinden arkadaşı Hasan Kaya'yı çakı ile muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Yaralı tedavi altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Sinir buhranı geçiren genç bir kız intihar etmek istedi Şehremininde Değirmen sokağında oturan Şükran Tongaç admda bir genç kız,bir sinir buhranı sonunda,tendürdiyot içmek suretiyle intihara teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Norveç,bir talebemize burs tahsis etti Balıkçılık ve balık konserveciliği üzerinde ihtisas yapmak üzere alâkalı makamlar tarafından seçilecek bir talebe için Norveç hükümeti burs tahsis etmiştir.Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi yeni silolar yaptırıyor Toprak Mahsulleri Ofüs yeniden 200 bin ton kapasitede 4 büyük silo yaptırmaya karar vermiştir.ys Ankara,Konya,İskenderun ve Tekirdağında inşa edilecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Tıbbî müstahzar ithali için yeniden tahsis yapıldı İktisat ve Ticaret Vekâletince tıbbî müstahzarlar için 2 milyon 568 bin 783 liralık yeni bir tahsis yapılmıştır.Eczahane ve hastahanelerle,Sanayi Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Sarıyere börek yemeğe gidenler dövüldüler Sarıyerde oturan Yakup Gider Mehmet Güner ve Mustafa adında üc kişi ailelerile beraber Sarıyere börek yemeye giden Ali İhsan Emiroğlu ve İnan Özgeniri,sebepsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • TAKVİMDEN g% YAPRAK HHl Kırk Pınar ULÜNAY Bir kaç gün sonra başlayacak olan Kırkpınar güreşleri için matbaaya ananevi davetiye geldi.Malûm olduğu üzere bu davetiyeye bade kırmızı dibli mum ilâve edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Kıskançlık yüzünden çıkan kavgada dostunu yaraladı Balat'ta Hamam sokağında 3 numarada oturan Hayriye Çetin adında bir kadm,evvelki gece dostu Osman Üçerle kavgaya tutuşmuştur.Kıskançlık ve geçimsizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Emekli Korgeneral Nihat Anılmış dün vefat etti Millî Mücadelede Elcezire Cephesi kumandanı ve sonra Askerî Temyiz Mahkemesi Reisliğinden emekli Korgeneral Nihat Anıl mış'm vefat ettiği Ordu Temsil Bür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Bir kadın,diğer bir kadını kürekle başından yaraladı Büyükderede Tepe mahallesinde 15 numarada oturan Makbule Tür ve Hayriye Küçük adında iki kadın,temizlik meselesinden kav gaya tutuşmuş ve birbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Eminönü öğrenci Lokalinde musikî kursları açılacak Millî Türk Talebe Birliği,Haziran ayından itibaren Eminönü Öğrenci lokalinde Türk musikisi çalışmalarına başlıyacaktır.Tatil aylarında genç istidatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Kambiyo,nukut borsasında bir canlılık başladı Geçen hafta içinde Kambiyo ve Nukut Borsasında hararetli muameleler olmuştur.Bu arada 941 yılı Devlet Tahvilleri 109.50 den 110.00 kurusa çıkmıştır.938 ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Dünkü vesait kazalarında iki kişi ağır surette yaralandı Kadıköyde Deri Zeynel sokağında 4 numarada oturan Ziya Yalçınkaya idaresindeki motosikletle Rıhtım Boyu caddesinden geçerken,Ali Aydın adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • I I I I.Salı Bed Rumi ~wf 1 1379 29 Bıran-Haziran 19 Mayıs n 1954 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 4.31 8.57 Ogle 12.12 4.38 ikindi 16.11 8.37 Aksara 19.34 12.00 Yatsı 21.33 1.59 imsak m e—2.1C 8.42 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Doktor Esat Durusoy'un buruşmasına başlandı Cerrahpaşa Hastahanesinin eski başhekimi Dr.Esat Durusoy,hastahaneye ait et,yağ ve buna mümasil gıda maddelerini otomobilinin bagaj yerine koyarak evine göt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Galata köprüsü iamir edilecek Tamir müddetince vasıtalar Koprü'den geçemiyecek Karaköy Köprüsünün döşemesinin tamiri için yapılan hazırlık lar tamamlanmıştır.Tamir işine 7 haziran pazartesi sabahı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • HALKIN SESİ Telefon Müdürlüğündeki bozuk asansör!Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Tahtakaledeki Telefon Mü* dürlüğünde bir asansör vardır.Fakat asansör,bir müddetten beri çalıştırılmıyor.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Yenişehir'de çıkan bir kavgada 5 kişi yaralandı Bir sarhoşun sebep olduğu münakaşa kısa zamanda kanlı bir kavga halini aldı Evvelki gece,Yenişehirde beş kişinin yaralanmasiyle neticelenen kanlı bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Metronun sondaj işleri tamamlanmak üzere Şehrimizde inşasına karar verilen metronun sondaj isleri devam etmektedir.Bu cümleden olarak Mecidiyeköyden Taksime kadar olan güzergâhın sondaj ameliyesi tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Batı Almanyaya sattığımız buğdayların şevki başladı Batı Almanyaya son defa satılan 150 bin ton buğdayın ihraç hazırlıkları tamamlanmış ve İzmirden sevkedilecek 10 tonluk ilk partinin yüklenmesine baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Olgunlaşma Enstitüsü bir defile hazırladı Olgunlaşma Enstitüsü Turizm Kurumunun Amerikaya yapacağı gezide,bir defile yapacaktır.Defilede teşhir edilecek elbiseler 10 Haziran perşembe günü davetlilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • SON HAFTA 5 Hazirana kadar En az 100 liralık bir hesap açtmrsanız 9 Eylülde bir çekilişte hediye edilecek 10 DÖŞELÎ EV Kurasına iştirak edersiniz.Evlerdeki eşyayı Giilhane Parkı Bahar sergisinde de gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Berlin Film Festivaline Türkiye de katılacak Berlin'de yakında tertib edilecek dördüncü büyük film festivaline Türkiyenin de iştirak edeceği haber alınmıştır.Bu defaki festivale katılacak olan memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Türkiye,Kıbrıs Fuarına iştirak etmiyor Her yıl 17 Temmuzda açılan ve bir ay devam eden «Kıbrıs Lef köse» fuarı bu yıl da aynı tarihte açılacaktır.Öğrendiğimize göre,memleketimiz bu sene fuara iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Şehirde kumar oynıyanlar arllı Dün de kahvelerde kumar oynayan 6 kişi yakalandı Niyazi Alkaya,Adnan Çetinkaya ve İsmail Hakkı adında üç kişi,Fatihte Ahmediye caddesinde 47/1 numaralı kahvede kumar oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Vali ve Belediye Reisvekili basına izahat verdi Sağlık Şûrası toplantısından şehrimize dönen Vali Gökay dün gazetecilere Ankaradaki temasları hakkmda izahat vermiştir.Prof.Gökay,bilhassa şehrin et dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Memlekette yeniden lise ve orta okullar açılacak Önümüzdeki ders yılında mem leketimizde açılacak yeni ortaokul ve liselerin mahallerini tesbit etmek üzere Maarif Vekâletinde bir komisyo teşkil edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Üç kişinin ölümüne sebep olan şoför mahkemede Bir müddet evvel Beykozda üç kişinin ölümü ile sona eren bir otobüs kazası olmuş ve İrfan Ocak adında bir şoför ölüme sebebiyet suçundan Adliyeye verilmis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Çirkin bir tecavüz vakası adliyeye intikal etti Sarıyerde oturan Ali Ayhan adında biri,iddiaya göre,Bahçeköyde Kibrit Fabrikasında çalışan Avni Kahraman adında 17 ya sında bir çocuğun zorla ırzına geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Ama bu akşam taksiye binebilmem için bana 200 frank vermen lâzım.Frederic elini cebine soktu,bir tomar para çıkardı ve içinden bir beşyüzlük ayırarak kıza uzattı:«Talihin varmış ki,dedi,bu gece biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Hububatın standardizasyonu tablosu hazırlandı Hububatımızın dış piyasalarda aranılır bir meta haline getirilmesi gayesiyle hazırlanan «standardizasyon tablosu» alâkalılarca hazırlanmış ve Toprak Mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • KONGRE Türkiye Yüksek Tahsil Ogtencilerini Koruma Demeğinin yıhık kongresi,bugün saat 18 de Galata'da Cemiyet Merkezinde yapılacaktır.ÇAY İr Erzinfan Lisesinden Yetişenler Derneğinin sonelik çayı,önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Bir kıza sarkıntılık eden genç dün tevkif olundu Şehremininde oturan Osman Günay adında biri,Aksarayda oturan Cenan Yıldız adında bir kıza,fırından pide alırken sarkıntılık etmiş ve el hareketleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Bir iş adamı sahtekarlık iddiasıyla yargılanıyor Şehrin iş adamlarından olduğu anlaşılan Adil Hünler adında biri,sahte senet tanzim etmek iddiasiyle mahkemeye verilmiş ve duruşmasına dün Birinci Ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Evinin önünü kirleteni bir teneke suyla ıslattı Eyüp'te Ortaokul caddesinde 18/2 numarada oturan Abdüsselâm,evinin önünde küçük ihtiyacını defeden Yavuz adında birinin basma bir kova su dök* müştür.Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Sebze ve meyva fialları bir miktar daha ucuzladı Cenup bölgelerinden şehrimize bol miktarda sebze gelmektedir.Bunun neticesinde fiatlar bir mik tar daha düşmüştr.Bu arada dün Halde yapılan toptan satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • 1600 öğretmen nakillerini istedi Verilen malûmata nazaran meş* rû mazeretlerine binaen Vilâyet ler arası nakillerini isteyen ilkokul öğretmenlerinin talepleri alâkalılarca incelenmiştir.Bu yıl 1600 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Polonyadan kereste ve demir ithaline karar verildi Ticaret Vekâleti Polonyadan yapılacak ithalât için 5 milyon do larlık yeni bir tahsis ayırmıştır.15 mayıs 1954 tarihine kadar Mer kez Bankasına yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Bir hamal kendisine çarpanı bıçakladı Kumkapıda oturan Antranik Çakır adında biri,Kumkapıda Babayiğit sokağından geçerken,ismet Bilgiç adında bir hamala çarpmış ve elinde bulunan çilek kâğıdının düşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Denirlerin Kızı Tarihi Roman 154—Yazan:Kemal SAMANCIGİL Resul:"Annenizin hâfırasısmız üzülmenizi kafiyen istemem »dedi Ne sözlerdi bunlar!Nergisin içine düştüğü muamma daha ziyade karışıyordu.Dudaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Bordrolarda tahrifat yapan memur aranıyor Sular İdaresi veznedarlarından Seyfettin Mecdi Ersoy ile ayni dairede çalışan Nurettin Gürüç adında iki memur,işçi yövmiyelerine ait bordrolarda tahrifat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1954
  • Kış ihtiyacı için muhtelif yerlerden kömür getirtiliyor Şehrin kışlık ihtiyacını temin maksadiyle,muhtelif mıntakalardan odun ve kömür getirtilmek tedir.Halen Yugoslavyadan 1.5 milyon kilo mangal kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Aldığınız müstahzarın hakiki GRİPİN olup olmadığını bizzat kontrol ediniz.Hakiki GRİPİN aldığınızdan emin olmak için kutunun üzerinde bulunan GRİPİN ismine bilhassa dikkat ediniz.Ancak hakiki GRİPİN b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazdı sığır eti ve koyun «ti 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Memleketimize açılan krediler [Bas tarafı 1 incide] bir kefalete girdiği,yani memleketekredi sağladığı söylenmektetir.İtalya'dan da ayni mahiyette olarak 25 milyon liralık bir kredi alınacağı anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • M e r y e mfe tecavüz edip öldüren berberin duruşması başladı [Baş tarafı 1 incide] etmiştir.Müteakiben salonda bulunan ve durmadan gözyaşı döken Meryemin annesi Nezahat Uzun'a bir talepte bulunup bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Görüşmelerin programı [Bağ tarafı X incide] ta olmak üzere hükümet axalan bulunacaktır.Başvekil 5 haziran saat 9 da uçakla New York'a dönecek,o sabah konuşmalar üzerinde müşterek bir tebliğ neşredilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Eisenhower'm yeni teklifleri [Bağ tarafı 1 incide] le bir nutuk vermiştir.Başkan Eisenhower,dış siyaset mevzuun* daki konuşmasında,«Almanya* nın birleştirilmesi yolundaki mü* zakereler Sovyetlerin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Şehrimize gelen vekiller Bayram tatilini geçirmek üzere,Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan,Devlet Vekili Dr,Mükrrem Sarol ve Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen dün Ankara* dan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Konya As.Sa.Al.Ko.Bşk.dan a)As.ihtiyaç için Konya'da taslim sartiyle 25.000 kilo yoğurt bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır.Muhwf*!Tw *ifi fiatı beher kilosu 70 kuruş,kesin teminatı 3281 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Doğu Pakistan'da geniş ölçüde tevkifler yapıldı [Baş tarafı 1 incide] Mecburrahman ve Doğu Pakistan Eyalet Meclisi azası Muhammed Gulam Kadir bulunmaktadırlar.Resmî mahfillere göre iktidardan uzaklaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Reisicumhur Karabükte [Bag tarafı 1 incide] çüış töreninde hazır bulunmuştur.Bayar'ın Azdavay'ı ziyareti Bayar,Karabük'e gelmek üzer» Kastamonu'dan hareket ettikten sonra Azdavay'daki yeni kömür maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • NABI UP EVLENDİ Vilâyet Kalemi Mahsus Müdürü Nabİ Up,dun Beyoğlu Evlendirme dairesinde güzide bir davetli huzurunda nikâhlanmıştır.Genç evlileri tebrik eder,saadeÜer dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Dört Galatasaraylı klüplerinden ayrılıyor Şükrü,Muzaffer,Bülent ve Reha'nın Şişli veya Beyoğluspora girecekleri löyleniyor Futbol transfer mevsimi yaklaşırken bu çevrelerde yeni dedikodular duyulmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • OSMANLI BANKASI İLAN Osmanlı Bankasmm Galata Merkeziyle,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy,Yemiş ve Çemberlitaş şubeleri ŞEKER BAY-RAMI münasebetiyle,2,3,4,5 Haziran 1954 günleri kapalı bulunacaktır «M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 4000 kilo hususi tereyağı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliylş satm alınacaktır,ihalesi hizasında gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • TUZLA İÇMELERİ Tatlı bayram günlerinizi istirahat ve tedavi ile geçireceğiniz memleketimizin biricik sağlık kaynaklarıdır.Banliyö trenleri 6.40 dan akşama kadar İçmelere devam ederler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Ağrı Valiliğinden:Patnos Muş yolu üzerindeki Badişan köprüsü takarrup imlaları işi açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 39154 lira 99 kuruştur.Kafi ihale 17/6/954 Perşembe günü saat İS te Ağrı vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Konya As.Sa.Al.Ko.Bşk.dan a)As.ihtiyacı için Kopya Karaman'da teslim şartiyle 800 ton çuvallı bulgur kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen tutarı 376.000 lira» geçici teminatı 18.970 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Âl.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır etleri 2490 sayılı kanımun Sİ.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Emir Tallâl'ın sıhhî durumu [Bag taralı 1 incide] düğü sağlık müessesesinde tecrit edildiği için asabi bir krize kapılmış ve açlık grevine başlamıştır.Dün Şifa Yurdu sahibi Dr.Asım Onur'un malûmatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Bir subay feci şekilde öldü [Baş tarafı 1 incide] larak fecî bir şekilde ezilip ölmüştür.Geç vakte kadar yapılan tahkikata rağmen,yüzbaşının henüz hüviyeti tesbit edilememiş,ancak evvelki gün Sarıkamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Emniyet Genel Müdürü Pazar {ünü gidiyor [Bas tarafı 1 incide] Ethem Yetkiner,Pazar günü Ankaraya hareket edecektir,Ethem Yetkiner,Genel Müdürlüğe tayini münasebetiyle dün saat 17 de bir basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • istanbul Asliye Altıncı Ceza Hâkimliğinden Esas Not 954/107 Karar No.945/136 C.M.U.No.954/4143 Hâkimt Edibe Feş^ttu 6892 C.M.U.M.Alâettin Dehrioglu Kâtip:Hadiye İkizler,15.3.954 tarihinde Samsun vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Askerî birlikler ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yara tealim şartiyle ve pazarlık suretiyle 70 M3 takoaluk kereste satm elmacık» tır.Muhammen bedeli 15400 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Konya As.Sa.Al.Ko.Bşk.dan A)As.ihtiyaç için Konya'da teatim şartiyle 80.000)kilo koyun eti kapalı earf usuliyla aatın alınacaktır.Muhammen fitti bahar kilosunun 350)kuruş,geçici teminatı 14250 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Amerika'n milyoner gitti [Baş tarafı 1 incide] sahibi milyoner George Cameron eşi ve beş ahbabı gelmişler şehrin görülmeye değer yerlerini ziyaret etmişlerdir.«Niki» bir Yunanlı Armatörün yatı olup,Mr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • 7.mm Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapah zarfla 13670 kilo koyun eti 15/6/954 Sah saat 16 da Karaköse As.Sa.AL Ko.da satm alınacaktır.Kilosu 250 kuruş,tutarı 34175 lira,geçici teminatı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden 1 Ankara ve istanbul 1954 1958 dan yıllan içki Tapu* |ama kursları açılacak ve lüzumu kadar öğrenci alınacaktır,2 Kurslara lise,orta ve muadili okul mezunları alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Başvekil Adnan Menderes dün akşam New York'a vardı [Baş tarafı l incide] miş Milletlerdeki daimi delegemiz Selim Sarper ve New Yorkun Türk kolonisine mensup şahsiyetler tarafından karşılanmıştır.Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Çelik Bora Satın Alınacaktır İLLER BANKASINDAN:1 Bartın kasaban igme au inşaatında kııllamlrnsk üaere:iç kutru 125 milimetrelik 85 met Çelik boru GibauM bağlantılı)iç kutru 200 milimetrelik 85 met.Çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • istanbul Jandarma Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 125 inci Jandarma Er Okul Alayı için beş adet Nissan ba« takası açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır.Kefil bedeli 15197 lira 77 kuruş olup ilk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Yunanistanda alınnn emniyet tedbirleri Atina 31 AP)Çarşamba günü buraya varması beklenilen Yu goslav Devlet Reisi Mareşal Titonun ziyareti münasebetiyle Atina da takriben 500 «şüpheli şahıs» tevkif ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1954
  • Tito,Yunanistana hareket etti [Batf tarafı 1 incide] rüşecek olan Mareşal Tito,çarşamba günü Atinaya varacaktır* Mareşal Tito,bugün yola çıkma* dan evvel Atina Ajansının muhabirine bir beyanat vermis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • R A D Y 0 ISTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Ha kerter 13.15 Operet fantezileri Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Ay ten Arı kan.Çalanlar:Cevdet Çağla,Kadri Ş e n ç a 1 a r ismail Şen» çalar,Halûk Recai 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • 1st.Borsasının 31.5.954 fiatları KAMBİYO VB ESHAM Açılış Kapanıı Sterline 734 784 Dolar 280.30—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S e 7 8 9 10 11 12 t Soldan safa:1 Liyakat;Atıftır.2 Kibara yakışır süratte;Üzüntü.3 Pek kısa an;Bir harfin okunuşu.4 Kastamonu'nun bir kazası;Siyaset sahamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • Otomatik Telefon Santralı Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:1 Teklif alma usulüyle bir adet 250 dahilî ve 25 haricî hatlık)otomatik telefon santralı satm alınacaktır.2 Teklifler 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Bsk.dan Askeri birlikler ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle ve açık eksiltme suretiyle'205 kalem motorlu araç ve malzemesi satın alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • ftahip v« Başmuharriri:A.K.KAMACaS Yazı illerini filin idare eden Martü Müdür:Funk DHÜBTAS Basüdıâı yer;MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhi Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • Hususi bir ihtimam göstermediğiniz takdirde CİLDİNİZİN SİZDEN ALACAĞI ııvuırucı» jf iMkmı Bu aeneki filimleri:Çakırcalının Definesi,Kanlı Çiftlik,Körogtu.öldüren.Şehir Filim yıldızı ve 1983 Türkiye gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara.Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazıb yiyeceklere talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşturihaleleri hizalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • Jandarma Umum Kumandanlığı Salınalma Komisyonundan Miktarı Rayiç fiatı Tutan Cinsi Kilo Lira Krş.Lira Krş.ihale günü Sığır eti 13000 1 20 15600 00 14/6/1954 S.14 Koyun eü 12000 1 65 19800 00.14/6/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Aşağıda cinsi,miktarı ve tahmin!fiatı yazılı ilâçlar ve eczane malzemesi alınacaktır.2 Firmalar verebilecekleri malm her kaleminin fiatı ile tutarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Hastahanesinin 954 yılı Tıbbî Malzeme İhtiyaç Listesi İhtiyaç maddesinin Ambalaj ismi sekli Co ton Hy drophile 500 gr.İlk k iloluk ami)Kapsül jelatin boş Eldiven lâstik ameliyat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4