Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • AZIZ OKUYUCULARA:MİLLİYET MÜKEMMEL BİR halk gazetesi halinde çıkmaya hazırlanıyor 1 Milliyet 8,10,12,16 sayfa çıkacaktır 2 Milliyet kadrosunu memleketin en kıymetli kalemleriyle zenginleştirmiştir.Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • MÜBAREK KADİR GECESİ Mübarek Kadir Gecesinin İstanbulun fetih yıldönümüne tesadüf etmesi bu kutsi geceye ayrı bir revnak vermiştir.Dindaşlarımız bütün camilere ve bilhassa Fatih ve SiUeymaniye camiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Moskovanm tacizleri Rusların,Ingiltereye yedi milyon sterlinlik mensucat makinesi sipariş ettikleri Londradan bildirildi.Bu,ikinci Dünya Harbinden beri harice parti halinde ve bir kalemde verdikleri e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • ADNAN MENDERES BUGÜN AMERİKAYA HAREKET EDİYOR Başvekil dün Çankaya köşkünde Bayarla Amerika seyahati hakkında 2 saat süren bir görüşme yaptı Eisenhower ile yapılacak görüşmelerde mühim kararlar alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Partizan memurların tasfiyesine başlanıyor C.H.P.den adaylığını koyan bazı memurların nakillerine ait kararname Yüksek Tasdika iktiran etti Ankara 29 MİLLİYET)Devlet hizmetinde bulunan partizan memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Arlene Dahi evleniyor Hollywood,29 AA.Film yıldızlarından Arlene Dahi ile Arjantinli aktör Fernando Lamas,bu yıl içinde evleneceklerini,bugün haber vermişlerdir.İki sevgili,geçen sene çevrilen ilk üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Orgeneral Nurettin Baransel Orgl.Baransel Genel Kurmay Başkanı oldu Tayin kararnamesi dün Yüksek Tasdika iktiran etti Ankara 29 AA.Münhal bulunan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğine 5398 sayılı kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Traktör Fabrikası Türk ve Amerikan Şirketleri tarafından inşa edilecek fabrikanın mukavelesi imzalandı Ankara,29 AA.Bugün saat 12 de İsletmeler Vekâletinde Başvekil Adnan Menderes,İşletmeler Vekili Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Oç kişi 8 kilo esrar satarken yakalandı Emniyet Kaçakçılık Memurları,esrar ticareti yapan üç kişiyi dün suçüstü yakalamışlardır.Bilecik'in Sarmaşık köyünden Ömer Çetinkaya ile,ayni vilâyetin Cumalı kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Meşhur bir romancı öldü New York 29 AJV.Seyahat ve macera romanları yazmakla meşhur muharrir Poultney Bigelow,dört aydır müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak dün ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • iki çocuğunu öldüren bir kadın iniihar elti 34 yaşındaki anneyi evinde,iki kızı ile beraber boğazları kesilmiş olarak buldular Londra 29 TURKTEL)Mrs Joon Bird adında 34 yaşlarında bir kadın,evvelki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • DEFİLE İzmir Cumhuriyet Kız Enstitüsünden yetişenler tarafından dün alâka ile takip edilen bir defile tertip edilmiştir.Resimde defilede teşhir edilen modellerden biri görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Alman borçlan hakkında bir anlaşmaya varıldı 45 milyon dolarlık borç için yapılan müzakereler sona erdi Bonn,20 AP)Federal Ekonomi Vekâleti dün,Türkiyenin Almanyaya olan 45 milyon dolarlık borcu hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Avrupa Konseyinde Kıbrıs için sert münakaşalar oldu Yunan mebuslarının Kıbrıs işini tekrar ortaya atmaları üzerme,delegemiz sert bir cevap verdi Strasbourg,29 TURKTEL)ri Yunanlı olduğunu,Yunanhla-Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Güreşçilerimizin yeni zaferi Japon güreşcileriyle yapılan karşılaşmaları 5—0 kazandık Tokyo 29 AA.Bugün Gifuno'da yapılan hususî güreş karşılaşmalarının beşinde de Türk [Devamı Sa.3 Sü.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Vefa,Emniyet'i 4-1 mağlûp etti J Profesyonel lig maçlarına dün Dolmabahçe Stadmdu devam «dil» mistir.Haftanın ilk karşılaşması Vefa ile Emniyet takımları arasında yapılmış ve 4-1 Vefanın galibiyetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • 3 Rus harp gemisi dün Boğazdan geçti Arnavutluğa giden filo,harpten sonra Boğazdan geçen ilk Rus harp gemileriydi Sovyet Rusyanın Karadeniz filo suna mensup 12800 tonilâtoluk Ad miral Nakhimov kruvazö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Halk Partisi teşkilâtında kaynaşmalar devam ediyor «Halkçı» gazetesinde yapılan neşriyattan sonra,Cemil Sait Barlas,uzun bir makale ile durumu açıkladı Ankara 29 MİLLİYET)Ulus gazetesinin çıkarılıp çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Müessif tecavüz hâdisesi hakkında Jandarma Genel Komutanı dün izahat verdi Bakırköy'de Bahçelievler mıntakasında cereyan eden müessif tecavüz hâdisesini tahkik için şehrimize gelen Jandarma Genel Komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Meclise verilen ilk sözlü sora Sinan Teketioğlu,Yüksek maaşlı memurların Saraçoğlu mahallesinden çıkarılmalarını istiyor Ankara,29 TÜRKTEL)Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu tarafından Büyük Millet Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • ABABA VAPUBLABINDA YENİ BİLET USULÜ Şehir Hatları dahilinde çalışan araba vapurlarında,yeni bir usulle bilet kesilmeye başlanmıştır.Bundan böyle vapura giren her arabaya iskele kapısında bir memur tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1954
  • Fatih Sultan Mehmed'in türbesinde yapılan törenden bir görünüş Istanbulun fethinin 501 inci yıl dönümü törenle kutlandı Ulubatlı Hasanın ve Sultan Fatih'in türbeleri ziyaret edildi.Şehir bütün gece ış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Türkçe olmıyan köy,nahiye isimleri değiştiriliyor Yurdumuzun muhtelif yerlerinde isimleri türkçe olmıyan köy ve nahiyelerin isimlerinin türkçe olarak değiştirilmesi hükümetçe kararlaştırılmıştır.Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • 1 inci Hamit sebili,Arkeoloji Müzesine verildi Maarif Vekâleti,İstanbul'da Gülhane Parkı karşısında bulunan Hamit I.sebilinin Arkeoloji Müzelerine verilmesini kararlaştırmış ve durumu alâkalılara bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Bir tabanca mantarı fabrikasında infilak oldu Çengelköyünde Kuleli caddesinde Zafer Çiçek admda bir kadına ait 38 numaralı tabanca mantarı imalâthanesinde,dün bir infilâk olmuştur.Yerde bulunan mantar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Belçikalılar fındıklarımıza büyük rağbet gösteriyorlar Brüksel Ticaret Ataşeliğimizden alâkalılara gelen bir yazıda,Belçikalıların fındıklarımıza büyük rağbet gösterdiği belirtilmektedir.Ayrıca verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Hied Pazar 30 Mayıs 1954 Rami 1370 17 MajrU 1*7$ 27 İtama VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4*2 Öğle 12.11 ikindi 16.11 Akşam 19*3 Yatsı 21.30 imsak 2.18 8*9 4.36 8.37 12.00 1*8 6.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Akü hastası bir kadının garip iddiası Tepebaşında oturan Sabıha adında bir kadın,dün Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek,evinin üstünde ve karşısında oturan iki doktorun,odasına rönt gen şuaı gönderdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Okullarda yaz taiili başladı Yarın İlkokullarda mezuniyet imtihanları yapılıyor Bütün orta tedrisatta olduğu gibi şehrimizdeki ilk,ortaokul ve liselerle muadili meslek okulları dün öğleden sonra,son d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • ti Meclisinin Haziran devresi çalışmaları Salıya başlıyor İstanbul Umumî Meclisinin haziran devresi toplantıları,salı günü saat 15 ten itibaren başlıyacaktır.İlk toplantı Vali ve Belediye Reis Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Bir firma Türkiyede taahhüt işleri yapmak istiyor Bir Amerikan firması memleketimizde ağır ve hafif taahhüt işleri yapmak üzere alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geçmiş bulunmaktadır.Firmanın teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Piyasada stokları biten bazı maddelere tahsis yapılacak Piyasada darlığı hissedilen ithal mallarının tesbitine başlanmıştır.Şehrimiz Ticaret Odası da bu hususta bir rapor hazırlayarak Ekonomi Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Bir akıl hastası işçi intihar etmek istedi Büyükdere Kibrit Fabrikasında çalışan ve akıl hastası olduğu tesbit edilen Hasan Soylu adında biri,evvelki gece Çayırbaşında,kendisini iple asmağa teşebbüs e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Kız kaçırmaktan sanıkların duruşması dün sona erdi Kız kaçırmak ve ırza geçmeğe teşebbüsten sanık olarak ikinci Ağırceza Mahkemesine verilen Ahmet Özcan,Mehmet Bülent Sarp ve Ali Kangal adında üç genc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • MIA» İOHBETIE* Şehvet kumları Diş yarası Ah!Şu şeytank ve sakal Canh kasa Şehvet kurdları:Bu haftanın en mühim hâdisesi Yeallköyde iki jandarma ile bir askerin bir kadını dolmuştan ahp kırda zoria sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • 17 kişiyi dolandıran sabıkalı 9 ay 10 gün hapis yatacak Kendilerine iş temin edeceği vaadiyle 17 kişiyi dolandıran Avram Körteleş adındaki sabıkalının Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmakta olan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Sanyerdeki yasak bölgede büyük bir dürbün bulundu Evvelki gece 24.30 sıralarında,Sarıyer Bendler mevkiinde büyük ebadda bir dürbün bulunmuştur.Dürbünün yasak bölgede bulun ması ilgililerce şüpheli gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Sürgünden kaçan bir sabıkalı eroin satarken yakalandı Sürgün olarak Ayvalığa gönderilen Melek Tülin adındaki sabıkalının,sürgün mintakasindan kaçıp şehrimize geldiği ve eroin satışı yaptığı tesbit olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Urfa yağının toptan kilosu 720 kuruşa kadar yükseldi Sadeyağ fiatlarındaki yükseklik devam etmektedir.Bu arada Urfa yağının toptan kilosu 720,Siverek yağının ise 700 kuruşa fırlamıştır.Fiatların daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Limanımızdan yapılan ihracat çok fazlalaştı Son günlerde limanımızdan yabancı memleketlere yapılan ihracatta bir artış olmuştur.Bu arada dün muhtelif memleketlere 1 milyon 522.520 Ura tutarında bakır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Şehir hatları vapur seferleri Bayram dolayısıyla arttırıldı Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesi,bayram için ilâve vapur seferleri ihdasına karar vermiştir.İlâve seferlerin saatleri şöyle tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Esrar ve afyon satan altı kişi ağır hapse mahkûm oldular Esrar bulundurmak ve satmak» tan sanık olarak 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan İshak,Osman,Ali ve Tufan adında dört kişinin dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Belediye Meclisi seçimleri için bir büro kuruluyor Belediye Meclisi,Umumî Meclis,mahalle muhtarlığı ve koy ihtiyar heyetleri seçimi hazırlıklariyle ilgili olarak dün sabah Vilâyette yeniden bir toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Belediyenin murakıp kadrosu arttırılıyor Şehirdeki kontrollerin daha Müdürlüğündeki mnraki] Belediye iktisat Müdürlüğü,şehirdeki kontrollerine devam etmektedir.Ancak murakıp kadrosunun kifayetsiz olus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • HALKIN SESİ Bir temenniye gönderilen cevap Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir temenni mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:«Sayın gazetenizin 8/5/954 tarihli nüshasında intişar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Türk Cerrahi Kongresi Çalışmaları sona erdi Türk Cerrahî Cemiyetinin üç gündenberi,İstanbul Üniversitesi Morfoloji Enstitüsünde devam eden,dokuzuncu kongresi çalış* maları dün sona ermiştir.Kongre üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Giyim eşyası ve şeker Hatları Bayram dolayısıyla fiatlar sun'î olarak yükseltildi Şeker Bayramı dolayısıyla piyasada bir canlılık müşahede edilmektedir.Bilhassa giyim eşyası üzerine hararetli satışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Halk kaçak ve ruhsatsız bina İnşaatından şikayet ediyor Şehrin muhtelif semtlerinde zaman zaman kaçak ve ruhsatsız inşaat yapılmakta olduğu dikkati çekmekte ve bu hâl şikâyetlere yol açmaktadır.Vaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Toprak tesviyesi için atılan dinamit bir çocuğu yaraladı Bebekte Arif Paşa korusunda toprağın tesviyesi için atüan dinamitin tesiriyle yerden sıçrayan bir odun parçası,civarda oynamakta olan Bobui adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Genç bir kızın hürriyetini tahdit eden 2 genç yakalandı Evvelki gece,Spor ve Sergi Sarayı önünde,bir genç kızın hürriyetini tahdit eden iki genç suçüstü yakalanmışlardır.Mehmet ve Süleyman adındaki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Dünkü hırsızlıklarda 3320 lira ve iki yüzük çalındı Kasımpaşada Emin Cami sokağında 9 numarada oturan Kiriya Adiriyadis'in evine,dün 12 16 sıralarında giren meçhul bir hırsız,2500 lira para ve iki alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Kışlık mahrukat ihtiyacı için hazırlıklar devam ediyor Şehrin kışlık mahrukat ihtiyacını temin maksadıyle ilgililerce alınmakta olan tedbirler devam etmekte ve bu arada muhtelif mıntakalardan devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Pencereden düşen 2 yaşında bir çocuk hastanede öldü Kuşdilinde Şifa sokağında 3 numarada oturan Galip Gerçel'in iki yaşındaki oğlu Ergun,evin ikinci kat penceresinden sarkarken muvazenesini kaybederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Muhtelif hırsızlıkların faili bir kadın yakalandı Kartalda muhtelif dükkânlarda hırsızlık yapan Sabahat adında bir kadın,dün suçüstü yakalanmış ve adliyeye verilmiştir.Sabahat,sorgusunu müteakip tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • 233 öğretmen İstanbula nakillerini istiyor Maarif Vekâletine,bulundukları yerden başka vilâyete nakillerini isteyen 1400 öğretmen müracaat etmiştir.Bunlardan 233 ü İstanbul'u istemektedir.Ankarayi ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Tarihi eserlerden olmıyan Rum kilisesi Uzun zamandanberi tarihî kıy* meti bakımından bir ihtilâf mevzuu olan İstanbul Erenköy nahiyesine bağlı Bakkal köyündeki eski Rum kilisesinin tarih!hiç bir kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Ziraat memurlarının izinleri kaldırıldı Ankara,29 TÜRKPRES)954 yılı ziraî istihsal kampanyasının başlaması münasebetile Ziraat Vekili bizzat istihsal işlerile ya* kından alâkadar olmaya basla* mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • TÖREN Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü istanbul tapulama kursu 953-954 yılı mezunlarının diploma tevzi töreni 14 Haziran Pazartesi günü saat 17.30 da Yıldız'da Teknik Okulunda yapılacaktır.SERGİ istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Mübarek Ramazanı şerif bayramı 1.Şevval.1373 ve 2 Haziran 1954 tarihine müsadif Çarşamba günü mübarek Ramazanı Şerif Bayramı olduğu Müftülükçe dindaşlarımıza ilân olunuristanbul'da Bayram namazı vakti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Hariçten gelen yabancı tabiiyetli ilkokul öğrencileri Yabancı memleketlerden gelen yabancı tabiiyetli ilkokul Öğren* çilerinden memleketimizdeki yabancı ilkokullara naklen gelenlerin durumları tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Hırsızlık ettiğin için seni mükâfatlandırmalarını bekleyemezsin,herhalde.Kanunun ve ahlâkın menettiklerini yaparken sue islediğini biliyorsun da cezasına neden razı olmak istemiyor,bir de şikâyet ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Gülhane Parkını tiç günde 60372 vatandaş gezdi Gülhane Parkmdaki Bahar ve Çiçek Bayramı büyük bir alâka görmektedir.Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,evvelki gece saat 24 e kadar parkı gezen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Kısa Haberler if Istanbul,Beyoğlu ve Üsküdar cihetlndeki mezarlıklara ücretli cenaze nakli için lüzumlu 250 adet lâhidin inşası Belediye Daimi Encümenince ihaleye çıkarılmıştır.Şehrimizde muhtelif jim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • POLİSTE ir Bakırköy'de Kartopu sokağında 26 numaarlı fırında çalışan Lûtfi Yıldırım ve Oaman adında iki kişi,aynı yerde çalışan Zeki Gökçegöz'U bir tu tenekesiyle batından yarala* imalardır.Yaralı ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Vali ve Belediye Reis Vekili Gökay,Ankaradan dönüyor Sağlık Şûrasının yıllık toplantısında hazır bulunmak ve bu arada şehir islerine ait hususlarda hükümet erkânı ile temaslar yapmak üzere Ankaraya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihi Roman 152—Yazan:Kemal SAMANCIGİL irembağ tam bir teslimiyetle kendini Tunus Prensinin kollarına bırakmıştı Doğrusu baba,Prens bana Arslandan daha yakın geldi.Nasıl olur kızım!Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • istanbul'un Fethinin 501 inci yıldönümü [Baş tarafı 1 incide] onmuştur.Müteakiben Fatih'e gelinerek Fatih Sultan Mehmedin türbesi ziyaret edilmiştir.Öğleden sonra da,Millî Türk Talebe Birliği lokalind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Yunan şileplerinin küstahlığı İstanbul,29 ANKA)Fetih yıldönümü münasebetiyle limanımızda bulunan 3 Yunan şilebinin bayraklarım matem işareti olarak yarıya indirdikleri teessür le müşahede edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • GI.Kendal yarın şehrimize geliyor Nato Güney Avrupa kara kuvvetleri kumandanı korgeneral Kendall yarın beraberinde eşi ve 6 kişilik maiyeti olduğu halde Özel uçağı ilee şehrimize gelecek ve bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • İngiltere,Kızıl Çin ile ticaretini genişletiyor Cenevre'de,İngiliz ve 1 yapılan müzakerelerin müs Londra 29 A.P.İngiliz Endüstrileri Federasyonu Dış Ticaret Direktörü Tennand,bugün uçakla Cenevre'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Jean Peters Petrol Kralı ile evlendi Washington 29,AA.Beyaz perdenin sevimli yıldızlarından Jean Peters ve Teksask petrol kralı Stuart Cramer IH,bugün iki taraf ailelerinin bulunduğu sade bir merasiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Kırkpınar güreşleri Edirne,29 AA.Tarihi Kırkpınar güreşleri bu sene 4,5,6 haziran tarihlerinde yapılacaktır.Başpehlivan güreşleri 6 haziran pazar günü yapılacak,Türkiyenin yağlı güreş başpehlivanı bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Traktör fabrikası [Baş tarafı 1 incide] leketimizde tesisine karar verilen 20.000.000 lira sermayeli «Minneapolis Moline Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi» nin esas mukavelenamesi bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Limanımıza gelecek Amerikan harb gemileri Haziran ayı içinde limanımıza üç Amerikan gemisinin geleceği öğrenilmiştir.Bunlardan kuman* dan Wiss idaresindeki 7.600 tonaj lı ve kargo sınıfına dahil 43 mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Güreşçilerimizin yeni zaferi [Baş tarafı 1 incide] güreşçiler kazanmıştır.52 kiloda Hüseyin Akbaş Japon şampiyonu Haşimoto'yu sayı hesabiyle,57 kiloda Mustafa Dağıstanlı Morodo'yu 4 dakika 37 saniyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Beşizler 20 yaşma girdi Quebec,29 AA.Dionne beşizleri bugün yirminci doğum yıldönümlerini tesid etmişlerdir.Fakat meşhur beşizler,bu yıl ilk defa,dörtlü olarak bu mutlu günlerini kutlamışlardır.Zira b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Şehirdeki bir kısım gece kondular niçin yıkılıyor?Şişli ve civarındaki gece 1 iskân sahası dışındı Dünkü sayımızda,Şişli Taşacakları,Hürriyeti Ebediye Fulya Bayırı,Kar Kuyusu semtlerindeki gecekondula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Partizan memurların tasfiyesine başlanıyor {Baş tarafı 1 incide] taraftan da Vekâletler bu durum da olan memurlar hakkında tedbirler almaya hazırlanmaktadırlar.Bu cümleden olarak Tarım Vekâletinden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Meclise verilen ilk sözlü soru [Baş tarafı 1 incide] lup ancak mahrukat masrafım karşılayacak kadar cüzi kira ile yüksek maaşlı devlet memurları» na tahsis edilen Saraçoğlu Mahallesi apartmanlarım Keç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Jandarma G.Komutanı dün izahat verdi [Baş tarafı 1 incide] •if hâdise hakkında sordukları n^uhtelif sualleri,ezcümle şöyle cevaplandırmıştır.Bilindiği gibi 23-24 mayıs 1954 gecesi Bakırköy Bahçeliev-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa,Al.Ko.Bşk.daıı As.birlik ihtiyacı için Ankar ada gösterilecek yere teslim şartıyla 132250 metreküp çıralı çam kereste kapalı zarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • üç Rus harp gemisi dün Boğazdan geçti [Bas tarafı 1 incide] açıklarına varmışlardır.Burada Rus gemileri 21 pare top atışiyle şehri selâmlamışlar Ve Selimiyeden de ayni şekilde mukabele olunmuştur.İkin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Amerikanın üçlü Pakt mevzuunda italyaya teminatı Amerika,ittifak kurulduğu takdirde kalyanın da fikrinin alınmasını istiyor Roma,29 TÜRKTEL)Üçlü Balkan Paktı için Amerika tarafından İtalyaya verilen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • isveç'te içki yasağı kalkıyor Stokholm,29 NAFEN)İsveç'de içki satışının serbest bırakılıp bırakılmayacağı mevzuunda ciddî tartışmalar olmaktadır.Halen içki satışı kontrol altında bulunmaktadır.21 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Galatasaray Demirspor'u 3-1 mağlûp etti Ankara,29 ANKA)Bugün şehrimiz güzel bir spor günü yaşamıştır.Birinci maç Galatasaray ve Gençler Birliği tekaütleri arasında yapılmış ve maçı Gençler Birliği tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Avustralyada dün secimler yapıldı Sydney 29 A.P.Başbakan Robert Menzies'in lideri bulunduğu Liberal Parti,dar bir farkla bugün yapılan genel seçimleri kazanmış gibi görünmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Bir açıklama Evvelki günkü nüshamızda «Müessif bir hâdise» başlığı altında intişar eden yazı dolayısiyle Eminönü 3 üncü Sulh Ceza Mah kemesi mübaşiri Mehmet Kara* baydan şu tavzihi aldık:«28/5/954 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • 3 kişi sekiz kilo esrar satarken yakalandı [Baş tarafı 1 incide] le inmişlerdir.Getirdikleri esrara müşteri ara yan esrar imâlcileri,gizli soruşturmaları sonunda Kasımpaşada oturan «Konyalı» namile ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • H.Partisi teşkilâtında kaynaşmalar [Baş tarafı 1 incide] tir.Bilindiği gibi,Genel Kurulda gazetenin çıkarılmasını ısrarla müdafaa eden Kasım Gülek'e karşı,İnönü'nün de iltizam ettiği Nihat Erim grupu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Saadet Kaçar C.M.P.11 başkanlığından istifa etti Cumhuriyetçi Millet Partisinin İstanbuldaki kurucularından avukat Saadet Kaçar,istanbul İl Başkanlığından istifa etmiştir.İl İdare Kurulunun dün yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Diş ameliyatları için yeni bir ilâç Kopenhag 29 REUTER)Tanınmış Danimarkalı diş doktoru Dr.Hennik Raben,diş ameliyatları için hastalara «felsefî bir sükûnet» temin edeceğini bildirdiği yeni bir aneste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Ciğer kanseri siir'atle yayılıyor Ogden,29 AP)Utah eyaletinde kâin Tulane Üniversitesinin bir profesörü,cerrahî şubesi şefi Dr.Milton Oschner,1970 yılma kadar bütün kanser vak'alarının %18 inin akciğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Mareşal Tito' nun Yunanistanı ziyareti Atina,29 AP)Hükümet taraftarı Vradini gazetesi bugün,Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito'nun Yunanistana resmî bir ziyarette bulunmak üzere 2 haziranda Atinaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • İdam mahkûmunun romanı filme alınıyor Hollywood,29)Columbia sinema şirketi,30 temmuzda San Quentin'de idam edilecek olan ve güney Kalifornia'nın kırmızı ışık haydudu,diye tanılan Cariyi Chessan'ın 245
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Orgl.Baransel Genel Kurmay Başkanı oldu [Bas tarafı 1 incide] tasdike iktiran etmiştir.Baransel'in hal tercümesi Orgeneral Baransel,1895 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş,1909 senesinde Harb Okuluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Tayland Güvenlik Konseyine dün müracaat etti Güvenlik Konseyinin toplanarak Hindicini harbi meselesini müzâkere etmesi isteniyor New-York,29 AP)Tayland hükümeti bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Adnan Menderes bugün Amerikaya hareket ediyor [Baş tarafı 1 incide] Başvekile refakat eden zevatın durumları nazarı dikkate alındığı takdirde,Amerika hükümeti ile görüşülecek meselelerin mahiyet ve eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Avrupa Konseyinde Kıbrıs için sert münakaşalar oldu [Baş tarafı 1 incide] ra verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine,Türk mebusu Ziyad Ebüzziya derhal müdahale ederek Reisten Yunan delegesini susturma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1954
  • Hintli mebuslar askeflîk yapacak Yeni Delhi p «İUTrtÖR)Önümüzdeki ş aylarından itte bareh Hindistan Parlâmento av#e lerine hususî surette askeri £itim yatırılacaktır.Bu karar 100 mebusun Millî Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.05.1954
  • ABONE şartları Lr.Kr Senelik 42 00 Altı.aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki misildir.İLAN şartları z ve 3 üncü sayfa sant 4 TJ* 4 üncü sayfa sant 2.50 TJ* Banlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Dünkü Vefa Emniyet maçında Emniyet kalecisi Sabih,İsmetin bir akınını önlerken.Bu akmdan bir kaç dakika sonra da yine İsmet takmımm dördüncü golünü atmıştır.VEFA-EMNİYETİDÜN 4 1 MAĞLUP ETTİ Emniyetlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Millî takım hazırlık kampı Futbolcular Çarşamba akşamı Emirgânda kampa alınacaklar Yalovadaki dinlenme kampı 1 Haziran Salı günü sona erecek ve futbolcularımız 2 Haziran Çarşamba gününden itibaren Emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • 1st.üniversitesi kürek takımı Tekniği yendi Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafından İstanbul ve Teknik Üniversite spor kulüpleri arasmda tertip edilen 8 tek kürek müsabakası dün Istinye ile Bebek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • J* GÜREŞÇİLERİMİZİN KA-ZANDIKLARI ŞİLT Tokyoda yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonasını kazanan güreşçilerimiz Beynelmilel Gü reş Federasyonu eski ve yeni başkanlarının ortaya koymuş oldukları ve 3 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Profesyonel küme lig maçları Bugün İst.Spor-Kasımpaşa,Adalet B.Spor oynıyacaklar Profesyonel küme maçlarına bugün de Mithatpaşa stadında devam edilecektir.Dünya Kupası dolayısiyle büyük maçların geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Bugünkü amatör küme maçları VEFA Stadı:11 Denizgücü D.Paşa 13 Yeşildirek Darüşşafaka 15 Hasköy Selimiye 17 Vefa K.gümrük FENER Stadı:13 Y.S.Selim Rami 15 S.Tepe K.M.Paşa EYÜP Sahası 10 Çapa T.başı 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • İngiliz futbolunun prestijini kurtaracak usuller aranıyor Dünya Kupası maçlarına katılacak İngiliz millî takımında esaslı olmamakla beraber bazı tadilât yapılacağına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Ulvi Yenal hafta içinde Ankaraya gidecek Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal,hafta içinde Ankaraya giderek,isviçre seyahati ile alâkalı idarî hazırlıkları tamamlayacaktır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Macar Millî lakımı Belçikaya hareket elli Macarlar,Lüksembnrg'ta bir antrenman maçı yaptıktan sonra îsviçreye hareket edecekler Viyana 29 S.HA.29 Mayısta Luxemburg'da bir futbol maçı yapacak olan Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAS Basıldığı yar:MİLLİYET Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • 30 kilometrede yeni Batı Avrupa rekoru Lisbon,29 SHA)Portekiz Atletizm Federasyonundan açıklandığına göre,mukavemet koşucu 'Jose Araujo 30 kilometrede bütün millî ve batı Avrupa rekorlarını kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • 1st.Borsasının 29.5.954 flatlan KAMBİYO VE ESHAM Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.30—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 isviçre.Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 isveç Kr.54.12.50 54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Ruslar iki yeni atletizm rekoru tesis ettiklerini iddia ediyorlar Moskova radyosunun dünkü Türkçe neşriyatında kadınlararası atletizmde,iki Rus atletinin iki yeni dünya rekoru tesis ettiği iddia edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • R A D Y İSTANBUL:10.57 Açılış ve program 11.00 Be lediye gazinosundan naklen istanbul Belediyesi Konservatuvarı konseri 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay ve Feyzi Aslangil 13.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Kısa Spor Haberleri BATI ALMANYA LİG ŞAMPİYONUNUN AMERIKADAKI ZAFERİ New-York,29 SHA)Batı Almanya lig şampiyonu Borussia futbol takımı altıncı maçında da 6—1 galip geldikten sonra Amerika Birleşik Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Ödeme Emri İlânı İstanbul Altıncı icra Memurluğundan Borçlu:Dimitri Vlastaris varisleri karısı Slava ile çocukları Sofya,Vladan ve Pavlina'ya Dosya No.946/468 Alacaklı Vakıf Paralar Müdürlüğünün ölü D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Umurbey 1517 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1551 1552 1553 1515 sokaklarla,İşçiler Caddesinde ve Alsancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.Birliğe ait elektrik santral şebekesi kapalı zarfla yaptırılacaktır.Keşif bedeli 38926,74 lira,geçici teminatı 2919,55 liradır,ihalesi 14/6/954 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 w r wn m Bîj j r 8 9 19 11 12 Soldi 1 adı c!zan b rejim millet kıvrır kide 1 5 doğru bir nı Tekdii Bir nı pişeni Getir;11 12 GUmU Yoka 1 aç.2 sur.3 icar L fatı;kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.05.1954
  • Çekoslovak atletlerinin Fransa'ya girmesi meselesi Brüksel 29 AA.Pazar günü Paris'te yapılacak müsabakalara katılmaları gereken ve bu maksatla dün gece Brüksel'e gelen Çek atletleri henüz Paris'e gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor