Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • AZIZ OKUYUCULARA:MİLLİYET MÜKEMMEL BİR halk gazetesi halinde çıkmaya hazırlanıyor 1 Milliyet 8,10,12,16 sayfa çıkacaktır 2 Milliyet kadrosunu memleketin en kıymetli kalemleriyle zenginleştirmiştir.Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • I SSj0PSffe&-SAĞLIK ŞURASI TOPLANDI Yüksek sağlık şûrası,ikinci toplantısmı dün Sıhhat Vekili Dr.Behçet Uz'un başkanhğmda yapmıştır.Şûra,münhal hastahane mütehassıslıklarına tayin edilecek tabiplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • DİPLOMA ALAN HEMŞİRE-LER Kızılay tarafından tertip edilen gönüllü hastabakıcı kurslarından mezun olan genç hemşireler dün törenle diplomalarını almıglardır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Kömür tevzi şekli değişti Yeni kararnameye göre,iki odalı evlere yarım,üç odalı evlere bir ton kömür veriliyor Ankara 28 MİLLİYET)Kömür tevzi kararnamesi değiştirilmiş ve yeni kararname bugün Resmî Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • BAŞVEKİL YARIN UÇAKLA AMERİKAYA HAREKET EDİYOR Yapılan görüşmeler hakkında ilci taraf arasında şimdiden prensip anlaşmalarına varıldığı bildiriliyor Amerikan siyasî çevreleri,Eisenhower hükümetinin Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Türk-Alman ^ticaret andlaşması Verilen malûmata göre Bonnda yapılmakta olan Türk Alman ticaret müzakereleri ikmal edilmiş,eski borçlar meselesi de dahil olduğu halde her hususta tam bir mutabakata var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • 6 Kore kahramanına madalya verilecek İzmir,28 T.H.A.Kore muharebelerinde büyük kahramanlıklar göstermiş olan Tugayımıza mensup 6 kahramanımıza yarın Seferihisar'daki toplanma kam-[Devamı Sa.3 Sü.2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Şişlideki gecekondular bayram ertesi yıktırılıyor Belediyede kurulacak teknik büro,gece-konduları yıkılan halka,ucuz arsalar temin edecek Yıkılması geri bırakılan gecekondulardan bir görünüş Bir milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • İnfilâk eden uçak gemisi Bennington gemisindeki facianın sebebi henüz anlaşılamadı Quonset Bumu,28 AP)Çarşamba günü Atlantikte seyrederken bir infilâk neticesi hasara uğrayan Bennington uçak gemisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Romatizmanın en iyi ilâcı aspirinmiş Pahalı ilâçların yerine aspirin ile yapılan tedavi daha müsbet netice veriyor Londra 28 AA.Britisch Medical Joumal'da intişar eden bir rapora göre,mafsal romatizma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Rus gemileri bugün limanımızdan geçecekler Sovyet Donanmasına mensup Nakhimov kruvazörü ile 10 ve 12 numaralı Destroyerler,bugün saat 8-9 arasında Boğazdan geçecek ve Kızkulesi açıklarında şehri selâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • imam Hilmi'nin sakalı kesildi Kendisinden hafız olmak için ders alan bir kızı iğfal etmek suçundan adliyeye verilen ve tevkif olunan Sultanahmet camiinin ikinci imamı ibrahim Hilmi,mevkuf bulunduğu Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Evlendirme memurları hususî cübbe giyecek Ankara,28 ^MİLLİYET)Medeni Kanunun evindin» hükümlerinin tatbikatına ait olan talimatnameye yeni bir madde ilâvesi hususunda bir tasarı hazırlanmıştır.Bu tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Meclisin en kısa içtimai 4 buçuk dakika* süren dünkü toplantıda 9 Hazirana kadar tatil yapılması kararlaştırıldı Ankara 28 Hususî muhabirimiz Levent Esmer bildiriyor)Meclisin bugünkü toplantısı son se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • jyk KALEDEKİ KADIN HARBİ ANLATIYOR Dien-Bien-Fu meleği ismiyle andan Matmazel Genevieve son yaralı esir kafileleriyle birlikte Hanoi'ye dönmüştür.Matmazel Cenevieve yakında Amerikan hükümetinin resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Fransa 80 bin genci silâh altına alıyor Bu gençler,Hindiçinf ye sevkedilecek olan erlerin yerini dolduracak.Askerî sırları açıklayan bir gazete kapatıldı' Paris 28 A.P.Laniel hükümeti,bugün normal sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Üniversitemize sokulmak isteyen kızıl uşaklar iki Irak talebesinin hudut dışı edilmesi üzerine M.T.T.B.bir beyanname yayınladı İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesinde bir müddettenberj tahsil görmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Kemiksiz Kızlar Ankara'ya gidiyorlar Beden Terbiyesi Öğretmenleri Derneğinin daveti üzrine memleketimize gelmiş olan İsveç genç kızlar jimnastik grupu dün Mitli atpaşa Stadyomunda ve gece de Sergi Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • İstanbulini fethinin 501 inci yıldönümü Hazırlanan programa göre,bugün,Ulubatlı Hasanın ve Fatih'in türbeleri ziyaret edilecek Istanbulun fethinin 501 inci yıl dönümü bugün kutlanacaktır.Bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1954
  • Kral Hüseyin Türkiye'ye geliyor Amman,28 T.HA)Mevsuk kaynaklardan verilen malûmata göre,Ürdün Kralı Hüseyin yakında beraberinde annesi Kraliçe Zeyn olduğu halde Türkiye-[Devamı Sa.3 Sü.1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihî Roman 151 Yazan:Kemal SAMANCIGIL Arslan Şimdi anlat bakalım güzel kız beni seviyormusun,dedi Allah Allah!Bir lâtifedir.Bilmem!Diyen Irembağın gözleri yaşardı,içi boşaldı:Kaç zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Okullar bugün yaz tatiline giriyor Son sınıf bitirme imtihanları 7 Haziranda başlayacak ilk,ortaokul ve liselerle muadili meslek okullarında yaz tatili bugün öğleden sonra başlıyacaktır.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • İtalyan ve Yunan firmaları fabrikalar kurmak istiyor Yabancı firmaların,memleketimizde sınaî tesisler kurmak ve Türk iş adamlarıyla müşterek çalışmak hususunda yaptığı talepler devam etmektedir.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Bir fabrikatör iğfal suçuyla tevkif edildi Şehremininde büyük bir dokuma atölyesinin sahibi olan ve Fatihte oturan Remzi Akman adında biri dün iğfal suçundan adliyeye verilmiştiriddiaya göre evli ve 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Yeni ders yılında okutulacak kitapların listesi çıktı Maarif Vekâleti,1954 1955 ders yılında okullarda okutulacak ders kitaplarına ait bir tamim neşretmiştir.Her sene ağustos ayında yayınlanan bu tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Tahliye olunan iki tacir tekrar tevkif edildi Yurda kaçak asit soktukları iddiasiyle mahkemeye verilmiş olan Fedon ve Vedat adında iki tacirin duruşmasına dün 9 cu Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Kandilli Lisesi öğrenciler korosunun dünkü konseri Kandilli Kız Lisesinin Öğrenciler korosu,dün saat 17 de,Mili!Türk Talebe Birliği konferans salonunda bir konser vermiştir.Öğrştmen Cemil Türkarman id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Şeyh Gâlib ULÜNAY Bugün takvimi karıştırırken en büyük şairlerimizden Şeyh Galibin yüzelli dokuzuncu ölüm yıldönümü olduğunu gördüm.Büyük adamların doğum ve ölüm tarihlerinin takvimlerde,zikredilmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • y KISA HABERLER t-1.İr Bir müddet evvel şehrimizi ziyaret eden Yunanistan'ın sabık Matbuat ve Koordinasyon Vekilleri,Vali Gökay'a bir mektup göndermişlerdir.Mektupta;kendilerine gösterilen hüsnü kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • POLİSTE ¦ir Havva adında bir kadın,Kadıköy'de Söğütlüçesme caddesinde bir tuhafiye mağazasında alış veriş yapmakta olan Dürdane Güneri'nin 150 lirasını yankesicilik suretiyle çalmıştır.Suçlu yakalanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Elektrik Umum Müdürü dün Paristen döndü Pariste toplanan «Beynelmilel Yüksek Tevettürlü Elektrik Kongresi» nde memleketimizi temsil eden,E.T.T.Umum Müdürü Kâmuran Görgün ve beraberindeki heyet şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Dün de sarkıntılık yapan 15 kişi polisçe yakalandı Zabıta memurları,Bahar ve Çiçek Bayramının yapılmakta olduğu Gülhane parkında,iki gün içinde 15 kişiyi,genç kız ve kadınlara sarkıntılık yaparken suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Sar'alı bir adam vapura binerken denize düştü Büyükderede Hacet sokağında 87 numarada oturan Yani Pipçioko adında yaşlı bir saralı adam,Haydarpaşa iskelesinde vapura binerken,sarası tutmuş ve denize d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • f I.İI.mot Cumartesi 29 Mayıs 1954 Buml 1373 M Rama-1370 16 Mayıs VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.32 9.00 Öfle 12.11 4.39 İkİBdi 16.10 8.38 Akşam 19.33 12.00 Yatsı 21.29 1.58 İmsak 2.19 6.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Sebze ve meyva fiatları bir miktar daha ucuzladı İstihsal mıntakalarından şehri» mize yapılan sebze ve meyva sevkiyatı artmış ve bunun neticesinde fiatlar bir miktar daha ucuzlamıştır.Bu arada dün,şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Mübarek Ramazanı şerif bayramı 1.Şevval.1373 ve 2 Haziran 1954 tarihine müsadif Çarşamba günü mübarek Ramazanı Şerif Bayramı olduğu Müftülükçe dindaşlarımıza ilân olunuristanbul'da Bayram namazı vakti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Zengin koca bulacağız diye kandırılmışlar Oldukça garip bir dolandırıcılık hâdisesi dün adliyeye intikal etmiş ve bir dilekçe ile Müddeiumumiliğe müracaat eden dört kadın Mecidiyeköyünde oturan Sabit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Beyoğlunda apartıman soyan hırsız yakalandı Bir ay evvel Beyoğlunda bir hırsızlık hâdisesi olmuş,bu semtte bir apartmanda oturan Zaren adında bir kadının dairesine giren meçhul bir hırsız 1455 lira de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Beyoğlunda evli bir kadına sarılmak isteyen Antepli Bir müddet evvel Gaziantepten Istanbula gelen Kâzım Göçer adında biri dün sarhoşluk ve sarkıntılık suçundan adliyeye verilmiştir.Sabahleyin erken sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Karadeniz vapur seferlerinde yaz tarifesi tatbik edilecek Karadeniz hattı seferlerinde yaz tarifesinin tatbikine 15 Hazirandan itibaren başlanacaktır.Hazırlanan programa göre Sah günleri saat 18 de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Genç bir kız dedesi aleyhine dâva açtı Kız,kötü yola saptırılmak istendiğini iddia ediyor Harbiyede oturan Hilda adında 14 yaşlarındaki bir kızın dedesi Panayot,dün Müddeiumumîliğe müracaat ederek,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • İranlıyı öldürenlerden biri Suriyeye kaçmış Bir müddet önce Beyoğlunda Bursa sokağında bir cinayet işlenmiş,Ali Ekber admda iranlı bir kahveci,Kadir ve Yılmaz adında iki homoseksüel genç tarafından öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Gülhane Parkını iki günde elli bin kişi gezdi Evvelki gün açılan Beşinci İstanbul Bahar ve Çiçek Bayranu büyük bir rağbet görmüş ve iki gün içinde 50 bin kişi tarafından gezilmiştir.Park bilhassa saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • İnönü Meydan muharebesi şehitleri için büyük tören inönü meydan muharebesinde şehit düşen kahramanlarımızın aziz hâtıralarını anmak maksadile 13 Haziran Pazar günü saat 10 da Şehitlikte büyük bir töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Ticarethane kiralarının umumî pahalılığa tesiri Kiralar serbest bırakıldığı takdirde hayat pahalılığının artacağı ısrarla söyleniyor Ticarethane kiralarının serbest bırakılmasıyla alâkalı söylentiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • HALKIN SES!Kâhyasız dolmuş mahalli!Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Beşiktaşta Akaretlerde dolmuş yapan taksiler için,bir «dolmuş durağı» vardır.Otobüs durağının bir kaç metre yanındaki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Ticaret Odası Genel Kurulu bugün Ankarada toplanıyor Ticaret Odaları Genel Kurulu bugün Ankarada toplanacaktır.Toplantıya şehrimiz Ticaret Odası 10 kişilik bir heyetle katılmaktadır.Heyet azaları dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Şehirdeki fırınlar devamlı olarak kontrol ediliyor Belediye murakıplarının şehirdeki kontrolleri sıklaştırılmıştır.Bilhassa fırınların teftişine ehemmiyet verilmektedir.Bu cümleden olarak;Üsküdar mint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Turizm Kurumunun açtığı rehberlik kursu sona erdi Türkiye Turizm Kurumunun yabancı dil bilen hanımlar için açtığı amatör rehberlik kursu sona ermiş ve yapılan imtihan sonunda 144 hanımdan 43 ü mezun o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Üniversitede Orta Şark semineri çalışmaları Ormancılığımızı geliştirmek maksadiyle yeniden bazı kararlar alınmıştır.Bu arada,istanbul Universitesinde,Orta Şark memleketleri için bir ormancılık seminer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Talebe Birliğinin tertip ettiği haricî seyahatler Millî Türk Talebe Birliği Turizm Bürosu,bu sene,yurt haricine beş gezi tertip etmiştir.Temmuz ve haziran ayları iğin hazırlanan seyahatlerden ilki 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Bir yılda 50 bin liralık saat çalan kadın yakalandı Eminönünde 1001 Çeşit Saat mağazasında bir hırsızlık hâdisesi olmuş,burada çalışan Behiye adında bir kadın bir sene içinde müesseseden 50 bin lira d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Katolikler Yardımlaşma Cemiyetinin yıldönümü «Fakirlerin Dostu» Türkiye katolikleri Yardımlaşma Cemiyetinin kuruluşu münasebetiyle dün saat 18.30 da.Kasa d'İtalya'da bir tören yapılmıştır.Törende kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Madame Bourgerie,üzerindeki mutbak önlüğüne ellerini silerek seğirtti.Bettina kız kardeşinden tarafa döndü ve bütün bu olup bi tenlerden bıkmış usanmış gibi başını sallamaya başladı.Colette:«işi büyüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Tanzim satışı yapan kasaplar çoğaltıldı Et tanzim satışları için muhtelif istihsal bölgelerinden şehrimi» ze yapılan hayvan sevkiyatı devam etmektedir.Bu arada dün de Et ve Balık Kurumu tarafından Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Bakırköyde bir kamyon devrildi,üç kişi yaralandı Şoför Mehmet Kurşunoğlu'nun idaresindeki 2500 plâkalı kamyon,Bakırköyde Büyükhalkalı asfaltında,devrilmiştir.Kaza sonunda kamyonda bulunan Hacı Gene,Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Yollara konan otomobil işaretlerini çalıyorlar Boğaz ve Maslak yollarına,vasıtaların gidiş ve geliş istikametlerini tayin için konulmuş olan «Kedi gözleri» nin,meçhul kimseler tarafından çalındığı tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • 19 yaşındaki hırsızın yeni suçları meydana çıktı 200 bin liralık hırsızlığın faili olan ve halen cezaevinde mevkuf bulunan 19 yaşındaki hırsız Uğur Emiralp hakkında tahkikata devam olunmaktadır.İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Sarıyerdeki yasak mmtakada entarili bir adam yakalandı Sarıyer'de Kısırkaya mevkiinde devriye gezen jandarmalar» üzerinde entari bulunan bir ada* mı,yasak bölgede şüpheli bir vaziyette dolaşırken görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • ir Tanınmış Fransız verem mütehassısı Prof.Rist tarafından 31 Mayıs Pazartesi günü saat 19 da Verem Savaş Derneğinde bir konferans verilecektir.Konferans;«Akciğer Vereminde Kollaps Tedavisinden Sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1954
  • Gönüllü hastabakıcılar bugün diploma alıyor Kızılayın İstanbul şubesi tara* find an tertip edilen «Gönüllü hastabakıcılık kursu» sona ermiştir.Bu münasebetle bugün saat 15 te Teknik Üniversite konfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • İçişleri Vekâleti Müsteşarlığı Ankara,28 MİLLİYET)Seyhandan Milletvekilliğine seçilen Ahmet Kınık'm yerine İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Konya Valisi Kemal Hadımlı tayin edilmiştir.Bundan başka An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Cevat Açıkalın Cenevrede Türk tezini açıkladı Türkiye,Korenin serbest seçimle birleşmesini istiyen G.Kore teklifini destekliyor Cenevre,28 AP.RADYO)Cenevre Konferansının bugünkü toplantısında Kore mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Papa,Aziz ilân ediliyor Vatikan şehri 28 AA.Papa 12 nci Pius,son Papayı «aziz» olarak ilân ettikten sonra*Cumartesi akşamı Sen Piyer meydanında bir uzun hitabede bulunacaktır.Gün batmadan biraz önce y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Florya hâdisesi tahkikatına devam ediliyor Pazar gecesi Bakırköyle Yeşilköy arasında müessif bir hâdise olmuş,bir kadına üç jandarma zorla tecavüzde bulunmuşlar ve kendileri evvelki gün yakalanarak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Vergilerde yapılacak ıslahat iyi karşılandı Muamele vergisinin tâdilini gelecek ay içinde kal Ankara,28 ANKA)Başvekilin hükümet programını takdim nutkunda vergi İslahatına ve sanayi işlerine ait beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Atatürk Sanatoryumunda bir hâdise Bir doktorun başka bir hastaneye naklini hastalar protesto ettiler Ankara,28 MİLLİYET)Bu gün şehrimizdeki Atatürk Sanatoryumunda enteresan bir hâdise olmuş ve hastala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Eisenhower'e "Dünya Vatandaşı" pasaportu verildi New-York,28 TÜRKTEL)Kendisini Dünya vatandaşı ilân ederek yıllarca her tarafta geniş alâka uyandıran ve bilâhare,evlendiği için tekrar Amerikan pasapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Churchill çekiliyor İngilterenin ihtiyar Başvekili,siyasî hayattan ayrılacağını bir konuşmasında ihsas etti Londra,28 AP)Başbakan Sir Winston Churchill dün bir konuşmasında ebediyen yaşayamıyacağını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • İngiltere'de grev sür'atle genişliyor Londra,28 AA.Batı ingiltere demiryolu şebekesine mensup 3000 makinist ve ateşçinin 12 gün evvel başladığı grev hareketi çok kısa zaman zarfında genel bir demiryol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • izmir'de şekere 3 kuruş zam yapıldı İzmir,28 MİLLİYET)Uşak şeker f abrikasındaki stok şekerle» rin tükenmesi üzerine şehrimiz tüccarlarının Eskişehir şeker fabrikasından şeker almaya mecbur kaldıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Meclisin en kısa içtimai [Bas tarafı 1 incide] Oturum saat 15 te Başkanvekillerinden Tevfik İleri'nin başkanlığında açıldı.Kayseri milletvekili ismail Berkok'un vefat ettiğine dair tezkere okundu ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Başvekil,yarın uçakla Amerikaya hareket ediyor [Baş tarafı 1 incide] Başvekilin Amerika seyahatiyle alâkalı olarak Vekiller Heyeti,bugün saat 10 dan 13.30 a ve 18 den geç vakitlere kadar iki uzun topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Üniversitemize sokulmk isteyen kızıl uşaklar [Baş tarafı 1 incide] tisine mensup oldukları tesbit edilen bu iki Iraklı talebenin,ya* pılan tahkikat sonunda birer Rus ajanı oldukları da anlaşılmış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • İnfilâk eden uçak gemisi [Baş tarafı 1 incide] ması ile neticelenen bu facianın sebebi mahkeme tarafından yapılacak tahkikat neticesinde anlaşılacaktır.Diğer taraftan Deniz Harekât Dairesi Reisi Amira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Kral Hüseyin Türkiyeye geliyor [Baş tarafı 1 incide] yi ziyaret edecektir.Kralın bir müddettenberi İstan» bul Ortaköy Şifa Yurdunda tedavi edilmekte olan ve son günlerde sıhhi durumu gittikçe bozulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • İmam Hilminin sakalı kesildi [Baş tarafı 1 incide] mistir.Fakat bu iş o kadar kolay olmamış ve dün sorgu ve muhakeme için adliyeye celbedilen mahkûmların ifadesine göre,imam,sakalını kesmekle meşgul o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Romatizmanın en iyi ilâcı aspirinmiş [Baş tarafı 1 incide] ikame etmek hastalığın hiç olmazsa ilk safhalarında mümkün görülebilmektedir.Filhakika bu raporda verilen izahata göre bu hastalardan iki ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • 6 Kore kahramanına madalya veriliyor [Baş tarafı 1 incide] pında merasimle madalyaları verilecektir.Gümüş madalyayı Dr.Üsteğmen jzzet Ererdal,Piyade-çavuşu Mehmet Filiz,Top çavuşu M.Ali Cimri,Bronz yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Dünyada 62 milyon insan Türkçe konuşuyor Paris 28 TÜRKTEL)Bir müddet evvel Unescp tarafından neşredilen bir istatistik,Türkler tarafından hususî surette yapılan bir teşebbüs üzerine tâdil edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Paramızın değeri dış piyasalarda yükseliyor Önümüzdeki günlerde,resmî kur dışındaki yükselmenin daha da artacağı anlaşılıyor Ankara,28 TJîA.Dünya borsalarından alınan son haberlere göre,serbest piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Avrupa Konseyi Barının en kötü müşterileri Strasbourg,28 TURKTEL)«Courrier Alsacien» gazetesi,on üç Avrupa memleketine mensup delegelerin halen toplanmakta oldukları Avrupa Konseyi sarayındaki hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Kral Antiokhos'un mezarı bulundu Hafriyata,Almanyadan getirtilen malzeme ile devam olunacak Kâhta,28 MİLLİYET)Kazamızın Eskikale mevkiinde Alman arkeoloğlarmdan Dr,F.Kari Dörner idaresinde şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • İfşaatta bulunan Rus casusu tevkif edildi Munich 28 TÜRKTEL)Bundan kısa bir müddet evvel Doğuya iltica ederek Sovyet casus teşkilâtı hakkında mühim ifşaatta bulunan ve bu arada harb başlangıcında Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Seyhan seçimleri Ankara 28 MİLLİYET)Yüksek Seçim Kurulu,Cumhuriyet Halk Partisinin Seyhan seçimleri hakkında yaptığı itirazı karara bağlanmıştır.İleri sürülen hususları tetkik ederek varit görmeyen Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Almanyanın bize verdiği 150 milyonluk kredi Yeni anlaşmanın 120 milyon marklık borçla alâkalı olmadığı bildiriliyor Ankara,28 TÜRKTEL)Memleketimize 150 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredinin açılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Fransa 80 bin genci silâh altına alıvor [Baş tarafı 1 incide] punu teşkil etmektedir.Gençlerin 15 güne kadar orduya intisapları beklenilmektedir.Bildirildiğine göre kabine,bir kaç gündenberi gece ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Şişlideki gecekondular bayram ertesi yıktırılıyor [Baş tarafı 1 incide] bundan vazgeçmiş,idarî bir kararla,yıktırılacak olan gecekonduların yıkılma isi bayram ertesine tehir edilmiştir.Bu hususta tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • Ürdün'ü çekirge istilâ ediyor Amman,28 AA.Bugün verilen bir habere göre,Kudüs civarını kaplayan çekirge sürüleri mahsulü tehdit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1954
  • YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.05.1954
  • mmuıçt ABONE şartları Lr.K r.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 oo Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN şartlan 2 ve 3 OneU sayfa sant 4 TJL 4 üncü sayfa sant 2,50 TJL ilanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • Tokyoda yapılan serbest güreş I şampiyonasından resimler v~,57 kiloda Mustafa Dağıstanlı 6 dakika 3 saniyede tuşla yendiği Rus V.Guiguatze ile yaptığı müsabakada Yine Dağıstanlı İranlı Yakubi ila yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Tavşanlıda yeniden yaptırılacak As.Şubesi binası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 61325,75 lira,geçici teminatı 4317 liradır,ihalesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından ihale ihale Mahiyeti Miktarı M.bedel tarihi Günü ve saati Katranlı kâğıt i.37.000 Kg.1735 TL.7/7/954 Çarşamba 10 Teneke levha.50.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla bir adet Dizel motoru kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 15600 onbeşbin altıyüz li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 Geleceği keşfet iki kelime)2 Seyir;Üye.3 Dolayısiyle anlatma;Aruzda yapılan hatâlardan;Küşad et.4 Hint beyi;Arzular;Eski harflerden birinin okunuşu.5 Güzel çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • Dünya Kupası maçlarında Macarların rakibi Brezilya ve Uruguay Budapeşte 28 S.H.A.İngiliz futbol takımının teknik müdürü M.Winterbottom,basına verdiği bir beyanatta Dünya Futbol Kupası maçlarında Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • İstanbul Teknik Üniversite kürek müsabakası m İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversite spor kulüpleri arasında her sene Mayıs ayı içersinde tekrarlanacak olan 8 tek kürek müsabakalarının ikincisi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Ha berler 13.15 Şarkılar Okuyan:Pe rlhan Sözeri.Çalanlar:Hakkı Derman,Ahmet Yatman,Ercüment Batanay,İükrü Tunar 13.45 Cumartesi konseri Pl.D.F.Auber:«Fra Diavolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • 1st.Borsasının 28.5.954 fiatları KAMBİYO VE ESHAM Açılış Kapanış Sterling 734 784 Dolar 280.30—280.30 Fransız Frangı 0.80 0.80 İsviçre Frangı 64.03 64.03 Belçika Frangı 5.60 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • DVNYAFVTBOL ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN MUHTELİF MİLLETLER NE YAPIYOR Onbeş takım kendi memleketlerinde hazırlıklarına devam ederken,son dünya şampiyonu Uruguay 17 Mayıstan beri İsviçre'de bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • Fener amatör takımı,B.Spor'u 4-1 yendi Sarı Lacivertliler,son yirmi dakikada üç gol yaparak oyunu kazandılar »t 17 rlp Kta-vunea lininle hir ovun Dün saat 17 de Mithatpaşa Stadında yapılan Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • Macaristan atletizm müsabakaları Budapeşte,28 SHA)Macaristan'da yapılan atletizm müsabakalarında aşağıdaki neticeler elde edilmiştir.Sırıkla atlama:Homonnay 4.25 800 m.Szentgali 1.52,2 2 nci Tanay 1.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • ACARKAN KUPASI FINAL MAÇI Atatürk Lisesi Kuleliyi 1-0 yendi Dün Mithatpaşa Stadında Atatürk ve Kuleli Liseleri arasında «Merhum Ferhat Acarkan» Kupası final maçı yapılmıştır.Maç,müsavi kuvvetlerin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • Profesyonel ligde bugün Vefa Emniyet karşılaşıyor Profesyonel küme karşılaşmalarına bugün Mithatpaşa Stadında Vefa Emniyet maçı ile devam olunacaktır.Bilindiği gibi millî takımın hazırlık devresi esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;MİLLİYET Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor