Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Orta yaşlı hanımların güzellik müsabakası Kendisini orta yaşlı addedecek olanların sayısı merak ediliyor Johannesburg,27 NAFEN)Güney Afrikada «güzellik müsabakaları» tertip etmekte olanlar,bir yenilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • TÜRKİYE-ALMANYA TİCARET GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ M^—MM Bonn'da yapılan müzakerelerde iki memleket arasındaki münasebetlerin inkişafını önleyecek müşküllerin izalesi hususunda mutabakata varıldı Alman hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • m ve fes Fes ve çarşaf meraklılarının ara sıra faaliyete geçmeleri gençleri iğzap etti.Türkiye Millî Talebe Federasyonu bir beyanname neşrederek:Atatürk devrimlerinin çiğnenmesine asla müsamaha olunmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • İmam Hilmi Adliyeye getirilirken Talebesini iğfal eden imam tevkif edildi Hilmi Toraş,adliye binasına girerken halk tarafından yuhalandı Kendisinden Kur'an dersi alan Emine adında bir kızı,iğfal edip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Yeni Emniyet Müdürü Alâettin Eriş Yeni Emniyet Müdürü Pazar günü geliyor Emniyet Genel Müdürlüğüne tayin edilen istanbul Emniyet Müdürü Ethem Yetkiner,yeni vazifesine başlamak üzere pazar günü Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Ehramlar arasında 2 gemi bulundu Firavun Keops'a ait gemilerin kamlardan temizlenmesine çalışılıyor Kahire,27 AP)Ehramlar bölgesindeki hafriyatın müdürü Kemal El Mallakh'ın dün akşam bildirdiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Bazı mühim kanunlar Meclisin yaz tatilinden önce çıkarılacak Meclisin bugünkü içtimaında,Türk Pakistan Paktı ve Traktör Fabrikası Kanun tasarıları görüşülecek Ankara,27 MİLLİYET)tasarı da yarın Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Paper Manen Gruef Bulgar casusunun duruşması başladı Ankara,27 MİLLİYET)Bul garlar hesabına casusluk yapan Paper Manen Gruef adında bir yabancının duruşmasına bu gün şehrimiz Askerî Siyasî mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Türkiye'ye 27 adet yeni tepkili uçak veriliyor Kuzey Atlantik Paktı Devletlerine ait yardımdan ilk olarak Türkiye ve Yunanistan faydalanıyor Cenevre,27 AA.Kanada Milli Müdafaa Vekili Brooke Claxton'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Prof.Kemal Atay hocalığı tercih etti 2 mayısta yapılan genel seçimde istanbul DP.Mebusu seçilen Prof.Kemal Atay.dün Mebusluktan istifa etmiştir.Prof.Kemal Ataydın,Mebusluktan ayrılıp Profesörlük vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Mareşal Tifo 3 Haziranda Atmaya gidiyor Times,OçlU Askerî İttifaktan önce Trieste ihtilâfının halli icap ettiğini belirtiyor Atina,27 ANKA)Yugoslavha Devlet Başkanı Mareşal Tito 2 veya 3 haziran günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Cerrahi Kongresinden bir görünüş Cerrahî kongresi dün toplandı Dokuzuncu Türk Cerrahisi kon gresi,dün saat 10 dan itibaren,istanbul Üniversitesi Morfoloji Enstitüsünde çalışmalarına başlamıştır.Kalaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Rusların iade ettiği gemiler ikinci Dünya Harbi içinde Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu gereğince Sovyet Rusyaya Amerika tarafından verilen gemilerden ikinci grupunun devri teslim muamelesi,dün sabah Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Bayar güreşçilerimizi telgrafla tebrik etti Ankara,27 AA.Tokyo'da yapılan serbest güreş müsabakalarında dünya şampiyonluğunu kazanmış olan takımımı?Reisicumhur Celâl Bayar adına aşağıdaki tebrik telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • AZIZ OKUYUCULARA:MİLLİYET yeni tesislerinde Türkiyenin en mükemmel bir halk gazetesi halinde çıkmaya hazırlanıyor ı 2-3-4-MİLLİYET 8,10,12,16 sayfa çıkacaktır MİLLİYET 4 renkli ilâveler dağıtacaktır M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • Kore Birliği 10 Haziranda gidiyor İzmir,27 TJLA.Bir müddettenberi Seferîhisardaki kampta eğitim görmekte olan ve büyük harb tatbikatını muvaffakiyetle bitirmiş bulunan,5 inci Kore Değiştirme Tugayı,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • ÜNİVERSİTELERİMİZDE OKUYAN Yabancı talebeler arasmda komünist ajanları mı var Bundan sonra memleketimize tahsil için gelecek olan talebeler,çok sıkı tahkikata tâbi tutulacaklar Merkezi Bağdatta bulıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1954
  • «4İ f Çiçek arabaları üstünde geçen genç kızlar Bahar ve Çiçek Bayramı şenlikleri dün başladı İki ay devam edecek olan bayram,Vali Gökayın kısa bir hitabesiyle açıldı Gülhane Parkında hazırlanan «Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • KISA HABERLER ir Edebiyat Fakültesi Mezunları Cemiyetinin tertip ettiği kültürel konferanslarından 6 ncısı Prof.Cahid Baysun tarafından «Cevdet Paganın şahsiyeti ve tarihçiliği» mevzuunda dün verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • POLİSTE ir Cağaloğlunda oturan Münevver adında bir kadın,polise müracaat ederek,eski kocası Ali'nin evinin kapısını kırıp içeri girmek suretiyle hanesine tecavüz ettiğini bildirmiştir.Ali yakalanmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Colette:«Girerken olsun beni de büyükannenizi de öpebilirdin,dedi.Düşman evine girer gibi bir halin var.Bizden ne fanalık gördün sanki?Bettina:«Haydi uzatma,dedi,hassaslığın lüzumu yok.Öpüşüp de ne ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • TOPLANTI:ir îstanbulun Fethinin 501 ncl yıl dönümü münasebetiyle,Milliyetçiler Derneği İstanbul şubesi tarafından,yarın saat 14.30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde bir toplantı hazırlanmıştır.KONFERANS:•k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • HALKIN SESİ Ensülin buhranı önlenmelidir!Okuyucularımızdan M.Gonençer imzasıyla aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«Şeker hastalığının yegâne devası olan Ensülin)memleketimize takriben altı ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Şubelerinin elli sekizincisi 58 LÜLEBURGAZ ŞUBESİ Bugün hizmete girdi.28 Mayıs 1954 YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Bir gecekondu sahibi hakkında takibat açıldı Şişlide bir gecekondunun sahibi olan Nairn Tanyeri ile kiracıları,Kaymakamlıkça alınan yıkma kararını tatbik için gelen polis memurlarına karsı koymuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Ağaçtan düşen bir Kuleli talebesi hastahanede öldü Kuleli Askerî Lisesi birinci sınıf talebelerinden 843 numaralı Erdoğan Korur,dün mektebin arkasındaki ağaçtan düşerek ağır surette yaralanmıştır.Erdo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Üç kişi Veznecilerde bir şahsı döverek soydular Henüz ikametgâhı tesbit edilmiyen Ali adında biri,iki arkadaşı ile birlikte,Veznecilerde Fehmi Savaşçı adında bir gencin yolunu çevirerek kendisini dövm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Üfürükçü bur papaz 6 ay hapis yatacak Taksimdeki Rum kiliselerinden birine mensup olan Yorgi adında bir papas,üfürükçülük ve şirinlik büyüsü yaptığı iddiası ile adliyeye verilmiş ve bu arada papas Yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • İşçiler,iş yerlerinin durumundan şikâyetçi Gayrı sıhhî şartlar altında çalışmak mecburiyetinde kalan bir çok işçinin hastalandığı belirtiliyor Son günlerde iş ihtilâflarını bir hayli arttığı dikkati ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Bir genç 1 inci Ağır Cezada dün 3 sene hüküm giydi Geçen sene Samatyada müessif bir hâdise olmuş ve bu semtte oturan 15 yaşlarında Nadir Ayvalı admda bir çocuk,sinema dönüşü kavga ettiği Zeki Baklan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Basit çâreler ÜLÜNAY Gazetelerden biri üşenmemiş,bir gönüllü müfettişlik yaparak müteaddit fırınlardan birer ekmek aldırmış,bunları tartmış,çoğunun muayyen ağırlıkta olmadığını,eksik olduğunu görmüş.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Avrupa İktisadi İş Birliği Ajansı Müdürünün temasları Şehrimizde bulunan Avrupa iktisadî İşbirliği Prodüktivite Ajansı Müdürü,dün Ticaret Odası mensupları ve sanayicilerle görüşmüştür.Müdür,görüşmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Muhallebiciler fialları arttırdı Bir kısım esnaf,Belediyenin hazırladığı fiat tarifesini tanımıyor Bazı muhallebicilerin fiat tarifelerine riayet etmedikleri ve bir kısım mamullerin fiatlarını kendili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Orman Çiftliğinin tevzi yerinde hırsızlık oldu Atatürk Orman Çiftliğinin Feriköydeki süt tevzi müessesesinde bir hırsızlık olmuş ve 700 lira para ile bir miktar eşya çalınmıştır.Müessesenin muhasibi,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Dün iki esrar satıcısı daha yakayı ele verdi Davutpaşa camii civarında uyuş turucu madde satışı yapıldığı hak kında dün polise bir ihbar vuku bulmuş ve alınan tertibat sonunda Yüksel Herdemtaze ve Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Beyaz peynir 290 kuruştan fazlaya satılamıyacak Bir müddettenberi Belediye ile t eynir imalâtçı ve tacirleri arasında peynir fiatlarının tesbiti hususunda cereyan eden müzakereler dün bir karara bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Yeni Teknik Üniversite Rektörü vazifeye başladı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne seçilen Elektrik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa Santur dün sabahtan itibaren yeni vazifesine başlamıştır.Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Son günlerde şehirde bir dilenci bolluğu başladı Son günlerde şehirde ve bilhassa mahalle aralarındaki dilenci bolluğu dikkati çekmektedir.Durum karşısında ilgililer yeniden bazı tedbirler almışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • g Cuma Hicri Rumi 1373 28 1370 25 Rama-Mayıs 15 Mayıs ran 1954 VAKİT VASATİ EZANİ 9.92 Güneş 4.33 Öğle 12.11 4.40 ikindi 16.10 8.38 Akşam 19.32 12.00 Yatsı 21.28 1.57 İmsak 2.29 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Şişlide kaza olarak 1 Haziran günü faaliyete geçilecek 6324 sayılı kanunla yeniden teşkil olunan Şişli kazası,1 haziranda faaHyete geçecektir.Bu münasebetle önümüzdeki salı günü saat 9 da Şişli Nahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Kabataş önlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu Dün sabah Kabataş Lisesi önünde,sahilde bir erkek cesedi bulunmuştur.15 gündür denizde kaldığı tahmin edilen ceset,tahkikat için morga kaldırılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Hayri Celal,Ticaret Odası umumî katibi seçildi Ticaret Odası Meclisi,dün saat 15.30 da toplanmıştır.Toplantıda,Umumî Kâtip Zeki Zeybekoğlunun istifası hayli tartışmalara yol açmış ve bu yüzden toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Sis,liman için tehlikeli oluyor Dün gece Boğazı kaplayan kesif sis vapur seferlerini aksattı Dün gece limanı kesif bir sis tabakası kaplamış ve bu yüzden Boğaz ve Haliç hatlarında vapur seferleri tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Sarhoş bir deniz astsubayı gazinoda rezalet çıkardı Ahmet Aykut admda bir deniz Astsubayı,arkadaşı Süleyman Baştimur ile,evvelki gece Beyoğlunda bir gazinoda rezalet çıkarmış ve kendilerini sükûnete d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Üç yaşında bir kız çocuğu balkondan düşerek öldü Kadıköy'de Cevizlik Safa sokağında 3 numarada oturan Galip adında birinin 3 yaşındaki kızı Nimet,dün,evin balkonunda oynarken muvazenesini kaybederek d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Bir polis,vazife sırasında binadan düşerek yaralandı Dün bir polisin yaralanmasıyla neticelenen bir kaza olmuştur.Beşiktaş Emniyet Amirliği kadrosundan Belediye komiser muavini Lemi ile polis memuru N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • İstanbul bölgesinde ziraat çalışmaları Ziraat Vekâleti,Vilâyetimizde ziraat teşkilâtım kurmak üzere faaliyete geçmiş bulunmaktadır.İleri ziraat usullerini en kısa zamanda köylüye ulaştıracak olan bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Denizlerin Kızı Tarihî Roman 150-Yazan:Kemal SAMANCIGİL Hacı Sürurî konuşmaları işitince bir deli gibi yerinde duramaz oldu Karamanlı başka bir şey söylemeksizin sıçradı,koşar adım mer diyenleri tırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Nuri Leflef'in duruşmasına Ağır Cezada başlandı Geçen sene Millet Partisinin Adapa^.mdavtertip ettiği bir mitingde söz alan hatiplerden Nuri Leflef'le,Yusuf Türefin yaptığı konuşmalar irticaî mahiyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Bebek hadisesinin faili polis,20 yıla mahkûm oldu 1952 yılının Mayıs ayı içinde Bebekte kanlı bir hâdise olmuş ve istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda vazifeli Mehmet Al* kın adında bir polis memuru,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Şehrin telefon ihtiyacı yeniden tetkik ediliyor P.T.T.idaresi,şehirdeki telefon kabinelerinin çoğaltılmasına karar vermiştir.Bu hususta bir komisyon teşkil edilmiştir.Komisyon,şehrin mer kezî mıntakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Yeni otobüs seferleri için etüd yapılıyor I.E.T.T.idaresi,yeniden baa semtlerde otobüs çalıştırmak mak sadiyle etüdler yapmaktadır.Bu hususta bir müddet evvel ta şekkül etmiş olan komisyon,önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Tramvayın aletlerini çalarken tutuldu Kasımpaşa Çatıkkaş sokağında 78 numarada oturan Kesefon Manturan adında biri,Beyoğlundan Karaköye gelmekte olan amelelere ait tramvayın arka kısmındaki elektrik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Fazla ücret isteyen şoförler haysiyet divanına verilecek Bazı şoförlerin taksimetrenin gösterdiği ücretten fazla para istedikleri,müşterilerle pazarlığa giriştikleri vâki şikâyetlerden anlaşılmaktıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Bir kadın,kızıyla kavga eden çocuğun kolunu kırdı Erenküyde Ethemefendi caddesinde oturan Recep adında 6 yaşında bir çocukla,Meryem adında 4 yaşında diğer bir çocuk,oyun meselesinden kavga etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1954
  • Şehirde şahıslara ait bina inşaatı çok fazlalaştı 1954 yılının ilk dört ayında 1141 vatandaş Belediyeye müracaatla inşaat ruhsatı almıştır.Bunlardan 550 si ev,520 si apartman,27 si dükkân,44 ü de muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Ehramlar arasında 2 gemi bulundu [Baş tarafı 1 incide] El Mallakh gemilerde bir çok eş ya ve Keops'un kokulu bir ağaçtan yapılmış heykelleri bulunduğunu ilâve etmiştir.Bu gemilerin taşıdığı büyük ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • «Canavar Dai» gene galip Londra 28 SHA)Ingilterenin «Canavar Dai» ismile maruf 1 numaralı sinek siklet boksörü Dai Dower,Cardiff şehrinde üçer dakikadan 8 raund üzerinden yapılan karşılaşmada Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Ebedî ask Los Angeles,27 AP)Aktör Alan Edwards ile karısı Rita'nın bugün metni açıklanan müşterek vasiyetnamelerinde,kadının,erkeğinin ölümünü müteakip derhal intiharı kararlaştırdığı anlaşılmıştır.61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Başvekilin seyahatinin akisleri Gl.Ridgvvay,Menderes'in Amerikaya yapacağı seyahati memnunlukla karşılıyor New-York,27 TURKTEL)Türkiyeyi,Türk askerini ve Türk devlet adamlarını yakinen tanıyan sabık A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Hindiçinî'de kızıllar yeni bir taarruza hazırlanıyor Fransız askerî çevreleri,k iki tümen* olaral Hanoi,Hindicini)27 AP)Komünistlerin,Hanoi'un 50 kilometre güneyindeki Phuly kasabaksına karşı büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Ava Gardner boşanma dâvası açmek üzere New-York,27 AP)Dün uçakla Avrupadan buraya dönmüş olan film yıldızı Ava Gardner kocası Frank Sinatra ile barışması ihtimali olmadığını ve yakında muhtemelen ya C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Robert Taylor,Alman film yıldızı ile evlendi New-York,27 TÜRKTEL)Amerikanın en çok sevilen artistlerinden Robert Taylor ile,son zamanlarda Amerika'da büyük muvaffakiyetler kazanan Alman film yıldızı U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Mareşal Tito 3 Haziranda Atinaya gidiyor [Baş tarafı 1 incide] olan plânları,cRusya veya peyklerinin tecavüzüne uğramak,endişesinin tabiî bir gelişmesi» olarak vasıflandırmaktadır.Nüfuzlu İngiliz azet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Bahar ve Çiçek Bayramı şenlikleri dün başladı [Baş tarafı 1 incide] Vali bu konuşmasında ezcümle şunları söylemiştir:Hayatta tekâmül kanununun en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz.Bundan 5 yıl evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • GRİPİN başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarını süratle tes kin eder,derhal haz molur ve tesirini gös terir.Muayyen zamanlarda?sancılara karşı faydalıdü GRİPİN 4 saat ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Mau-Mau'lar Kraliçenin kaldığı oteli yaktılar Nairobi,27 ANKA)Mau Mau tedhişçileri İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in bundan iki sene önce Kenya'yı ziyareti esnasında ikâmet ettiği oteli dün gece yakmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Barış mükâfatı Şarloya verildi Berlin* 27 AA)Berlin'de toplanmış olan «Dünya Banş Konseyi»,dünya barış mükâfatını Charlie Chaplin'e vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Molotofun 30 muhafızı meydana çıkarıldı Cenevrede,gizli muhafızların yeri,Amerikan gazetecileri tarafından açıklandı Cenevre,27 TÜRKTEL)Cenevre'deki konferansta Sovyet heyetine başkanlık etmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Yabancı talebeler [Baş tarafı 1 incide] makamlarca gereken tahkikat yapılmaktadır.Mustafa ve Salâhaddin adındaki Iraklı talebelerin,komünizmle ilgili bulvmdukları için,yurt dışı edilmelerine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Bayar güreşçilerimizi telgrafla tebrik etti [Baş tarafı 1 incide] Güreş ekibimizin dünya şampiyonluğunu kazanmasından Reisicumhurumuzun büyük memnuniyet duyduklarını,hepinizi ayrı ayrı tebrik ettikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Everest Fatihi'nin kaburgaları kırıldı Londra,27 ANKA)Everest Fatihi Sir Edmon Hilary'nin Himalaya dağlarında 7.000 metre yükseklikte bir kampta zatürreeye yakalanmış olduğu bildirilmektedir.Hilary'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • SON HAFTA 5 Hazirana kadar En az 100 liralık bir hesap açtınrsanız 9 Eylülde bir çekilişte hediye edilecek 10 DÖŞELİ EV Kurasına iştirak edersinizt Evlerdeki eşyayı Gül hane Parkı Bahar sergisinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Mısırdaki Amerikan elçisi geri alınıyor Washington,27 TÜRKTEL)Kahire'deki Amerikan Büyükelçisi Jefferson Caffery'nin yakında-vazifesinden geri alınacağına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır.Büyükelçini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Hollywood'da dindar yıldızlar çoğalıyor San Francisco 27 AA.Sinemadan yılda kazandığı 20.000 doları din uğruna feda eden Hollywood yıldızcıklarmdan Penny Edward,sade bir kahve rengi elbise giymiş olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Yeni sistem bir randevuculuk Ankara,27 MİLLİYET)Bu gün şehrimiz ahlâk zabıtası yeni usul bir randevu evini basmış ve sabıkalı randevuculardan Hatice adında bir kadını yakalamıştır.Takipten kurtulmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Kaybolan İngiliz Diplomatları Rusyada New-York,27 AA.«News Week» mecmuası bugünkü sayısında 1951 senesinde ortadan kaybolan Guy Burgess ve Donald Maclean adlarındaki iki ingiliz diplomatının Rusyada o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Ulus gazetesi çıkarılmıyor C.H.P.İdare Kurulu Nihat Erim'in fikrine uyarak gazetenin çıkarılmasından vazgeçti Ankara,27 ANKA)Öğrendiğimize göre,CJI.P.Genel idare Heyeti bugün yaptığı toplantı sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Başvekil Pazartesi günü hareket ediyor Ankara,27 ANKA)Başvekil Adnan Menderes Pazartesi günü hususî bir uçakla Romaya,çıradan da Askerî Yardım Heyeti Başkanı General Scheppard'ın hususî uçağı ile Wash
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Otomobille oğlunu çiğneyen baba Bir çığlık duyup otomobilden fırlayan baba,oğlunu kanlar içinde buldu Paris,27 TÜRKTEL)Burada cok feci Ur kaza olmuş ve bir baba otomobil ile garaja giderken,çocuğunu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • General Asım Uçar dönüyor Washington,27 AP)Türk Hava Kuvvetleri komutanı General Asım Uçar Washington ile Ottawaya yaptığı ziyaretleri müteakip cumartesi günü memleketine dönmektedir.General,Washingto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Eskişehir cezaevinden 2 mahkûm firar etti Eskişehir,27 TURKTEU Ce zaevinde bulunan mahkûmlardan Abidin Çakar ve Ahmet Kayıkçı,çalıştırılmak üzere götürüldükleri orman fidanlığından kaçmışlardır.Mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Dünya Kupasında millî takımımızın maçları takip edilebilecek isviçre'de oynanacak Dünya Kupası futbol müsabakalarında Türk takımının yapacağı maçları takip etmek için ilk defa bir imkân hazırlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Vali dün akşam Ankaraya gitti Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay,Sağlık Şûrası toplantısında bulunmak üzere,dün akşamki ekspresle Ankara'ya gitmiştir.Prof.Gökay;bu arada Ankarada hükümet erkânı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Hüseyin Cahit Yalçının dün ifadesi alındı Ulus ve Yeni Ulus gazetelerinde Hüseyin Cahit Yalçın tarafından bazı yazılar,hükümetin manevî şahsiyetini tahkir mahiyetin de görülmüş ve Ankara Müddeiumumili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Kore Birliği 10 Haziranda gidiyor [Baş tarafı 1 incide] da İzmir limanından bir Amerikan gemisi ile hareket edecektir Birer hafta ara ile 3 partide Koreye hareket edecek olan 5 ci Kore Değiştirme Tuga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Talebesini iğfal eden imam tevkif edildi TBaş tarafı 1 incide] de adliye binasının önüne ve iç kısımdaki koridorlara toplanmıştı.Hemen her kafadan bir ses çıkıyor ve herkes birbirine «Kız güzel mi?Hoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Türkiye Almanya ticaret görüşmeleri dün sona erdi [Baş tarafı 1 incide] rimiz ve millî bankalarımızın önümüzdeki devrede yapacakları yatırımlara ve ithal edecekleri malzemeye ait mubayaa ve münakaşala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Rusların iade ettiği gemiler [Baş tarafı 1 incide] Deniz mahfillerinden bildirildiğine göre,dün Amerikaya teslim edilen gemiler de,bundan önce iade edilen gemiler gibi bakımsız ve harap bir halde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Amerikalılar bir Fransız şilebine el koydular Gemideki silâhların Guateı sanılıyor.Guatemala'da hı Balbao,Kanal bölgesi)27 A.A.Birleşik Amerika bahriye makamları,GuatemaÜya göndertmekte olduğu sanılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Karagemiler isimli opera Japonyadaki bir Amerikan diplomatile bir Japon kızının macerası operada oynanıyor Washington,27 A.A.Amerikan gazetecisi Percy Noel ile Japon bestecisi Kosaku Yamadanın müştere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Peron'a Arap atı hediye edildi Arjantini ziyaret eden Lübnan Cumhurreisi,«Arap haklarına hürmet istiyoruz» dedi Buenos Aires,27 AA.Bugün burada yaptığı basın toplantısında Lübnan Cumhurreisi Camille C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Samiye Cemal Paris'te Paris,27 TÜRKTEL)Mısır film ve dans yıldızı Samiye Cemal,«Ali Baba ve Kırk Haramiler» filmini çevirmek için,buraya gelmiştir.Filmin iç sahneleri,sureti mahsusada hazırlanmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Türkiye polis radyosu neşriyatına başladı Ankara,27 ANKA)Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Polis Radyosu bugünden itibaren deneme neşriyatına başlamıştır.Yeni binasında faaliyete gecen Türkiye P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Kıbrıs meselesi yüzünden Yunan basını birbirine düştü Hükümeti tenkit eden iki gazeteci mahkemeye verildi.Dâvaya iki eski Vekilin de adı karıştı Atina,27 ANKA)Bilhassa Yunan polisi tarafından okunan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Kıbrıs Türkleri için mesut günlerin müjdesi Lefkoşe,27 T.H.A.Halk Topluluğu Partisine mensup iki mebusun,Strazburg'daki Avrupa Konseyi istişare Komitesinde,Kibrisin Yunanistana ilhakını isteyen bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1954
  • Sağlık Şûrası yarın toplanıyor Ankara,27 ANKA)Yüksek Sağlık Şûrası senelik mutat toplantısını yarın yakacaktır.Bu toplantıya Sıhhat ve İçtimaî Mua venet Vekili Dr.Behcet Uz ve Vekâlet erkânı ile memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.05.1954
  • 29 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE lOO.OOO LİRA 2 Adet 30.000 1 10.000 ıo 1000 20 II 500 100 1 100 Liralık para'ikramiyeleri vardır.Bu cazip çekilişe katılmak için siz de 15 HAZİRAN 1954 AKŞAMINA KADAR 150 Liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yazılı yiyeceklere talip çıkmadığmdan tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşturihaleleri hizala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • millice* ABONE ŞARTLARİ Lr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve S üncü tayfa tant 4 TX.4 üncü tayfa tant 2.50 TX.Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • yiıııııiMiımıımımımıınııiM.m.11111111111111111.ıııımııııııımımıııııımmımıımıı.nııımnıııııııımıııııımıımın.Bülent Esel memlekete dönüyor Aldığımız bir habere göre Bülent Esel,İtalya'da kalmamaya katî s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Bina Yapım İşi İlânı Devlet Orman İşletmesi İstanbul Müdürlüğünden işletmemizin Şile kazası dahilinde Heciz bölgesi sınırları içinde Kurna köyünde inşa ettirilecek çift lojmanlı bakım memuru binası in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Brezilyalı sağıcın bir oğlu oldu Rio de Janeiro 27 AA)Dünyaca maruf Brezilyalı futbol takımının yıldızlarından sağiç Jubinko,uçakla Isviçreye giderken Recife ile Dacar arasmda aldığı bir telsizde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • İstanbul Atletizm Bayramına iştirak edecek yabancı atletler Haber aldığımıza göre,12-13 Haziran tarihlerinde Dolmabahçe Stadyomunda yapılacak olan istanbul Atletizm Bayramına Yunanistan,Yugoslavya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Mairano basketbol turnuası Milano,27 AP)Mairano basketbol turnuvasında dün akşam Macaristan Italyayı 95-63 mağlûp ederek üçüncü olmuştur.6 memleketin iştirakiyle beş günden beri devam eden turnuvada D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • F.Bahçe Beyoğluspor amatörleri karşılaşıyor Bugün Fenerbahçe ve Beyoğluspor amatör takımları saat 17 de Mithatpaşa Stadında hakem Cihat Ergünün idaresinde karşılaşacaklardır.Bu maçın haftaynunda isveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Teniste bir sürpriz Paris,27 SHA)Enternasyonal Paris tenis turnuasında bir sürpriz olmuş,Avustralyanın 1)numaralı tenisçisi Ken Rosewall,isveçli Swen Davidson tarafından 6/3,3/6,6/3,6/3 mağlûp edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • ZAYİ Emniyet 6.Şube Md.den aldığım 33236 No.lu şoför ehliyetimi kaybettim.Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Şoför Adil Erik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • ZAYİ 20/4/1954 tarihinde 226 Barna-1 meye dahil 139407 vagon muhteviyatından At marka 406 407 numaralı 291 kilo iki sandık pamuklu mensucata ait 35479 sayılı ordinoyu zayi ettim.Yenisini alacağımdan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • I İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satın Alma Komisyona Başkanlığından:1 Mukavelenin akdi tarihinden itibaren bir sene zarfında Iyidere inhisarlar Kereste Fabrikasından istanbul ve Samsuna getirtile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Profesyonel küme klüpleri genç takımlar kuracaklar İstanbul profesyonel küme kulüp murahhasları bu günler Futbol Federasyonuna müracaat ederek önümüzdeki mevsimden itibaren amatör kümedeki takımlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Demirköy Kazası Mal Müdürlüsünden 1 Yapılacak iş:Merkez Demirköy hükümet konağının ikinci kısım onarımı işi 7.6.954 Pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • OinEIEBSj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3| 4 i 5 i 6 7 8 9 i 10| 11 12 Soldan sağa:1 Asker;Şahsa mahsus;Akıl.2 Hicap duygumuz;Şart edatı;Nişane:3 İtibar;Tahattur eden.4 Para;Bir pamuk cinsi.5 İki har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • 1st.Borsasının 27.5.1954 fiatları KAMBİYO VE ESHAM Açılış Kapanış 734 784 280.30—280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.40 73.68.40 0.44.80 0.44.80 93.34 93.34 9.73.90 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Ha berter 13.15 Dans müziği PL)13.30 Şarkılar Okuyan:Ekrem Kon gar Özel PL)14.00 Opera ve operetlerden orkestra parçaları PL)14.20 Şarkılar Okuyan:Güzin Siper.Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • 100 metre kurbağalamada yeni bir dünya rekoru Prag,27 SHA)Meşhur Olimpiyad yüzücülerinden Polonyalı Marck Petrusewicz yapılan bir yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamayı 1.09.8 de yüzerek yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.İhtiyaç için aşağıda cins ve mikdarı yazılı yiyecek maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde Malatya As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Plymouth Amerikada galip geldi San Francisco 27 SHA)Amerika Birleşik Devletlerinde bir turneye çıkmış bulunan Ingilterenin Plymouth Argyle futbol takımı,All Stars ismi altında toplanan San Francisco e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 4000 kilo hususî tereyağı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır,ihalesi' hizasmda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • AKSARAY AZMİ MİLLÎ T.A.Şirketinden:Fors majör müstesna,Haziran 1954 başından Ağustos 1954 sonuna kadar fabrikamızda istihsal olunacak 700—1.000 ton buğday kepeği satılacaktır.Bu miktardan fazla veya n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KAKAÇ AN Yazı İşlerini Fiilen iöhm Kilen Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAS Baaildifi yar MILLIVET Matbaanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı yazılı 90.000 adet marul kapalı zarf usuliyle satm alınacaktırihalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • ZAYİ Pasomu kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Bâlipaşa İlkokulu öğrencilerinden İsmail BürünRÜz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Beden Terbiyesi lisans ve sicil yönetmeliğinde son defa yapılan tâdillerden fayda beklenebilir mi Bilhassa küçük takımlarda futbol oynayan istidatlı gençlerin birinci sınıf takımlara transfer etmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Ulvi Yenal Ankaradan döndü iki günden beri Ankarada bulunan Futbol Federasyonu Reisi Ulvi Yenal dün sabah şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.05.1954
  • Puskas'ın hayranları Londra,27 SHA)23 mayısta yapılan İngiltere Macaristan futbol maçı için Macar futbolcularından F.Puskas'ın hayranları 5000 maç bileti istemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor