Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • AZİZ OKUYUCULARA ET yeni tesis lerinde Türkiyenin ükemmel bir halk pzete halinde çıkmaya hazırlanıyor 1 MİLLİYET 8,10,12,16 sayfa çıkacaktır 2 MİLLİYET 4 renkli ilâveler dağıtacaktır 3 MİLLİYET yazı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Bir köpek için mahkemeden arama kararı alındı Dün Adliye tarihinde eşine ender rastlanan bir hâdise olmuş ve nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından bir köpek için arama kararı alınmıştır.Beşiktaşta Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • İSVEÇLİ KIZLAR Şehrimizde jimnastik gösterileri yapacak nlan Truon florin Vf\nr TîmMopTÎlr D!w»ii»im„ ^ii~ X7»lo»ro+o J,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Dünya güreş şampiyonları Tokyoda yapılan Dünya Serbest Güreş müsabakalarında derece alan güreşçileri sıkletlerine göre bildiriyoruz:52 KİLODA:1.Hüseyin Akbaş Türk)2.Yiuşu Kitano Japon)3.M.Çakalamanits
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Adana yolunda bir kamyon uçuruma yuvarlandı "I Dün gece vuku bulan feci kaza sonunda beş kişi öldü,kırk beş yaralı var Adana 25 MİLLİYET)Geç vakit haber aldığıma göre,bu gece Gâvurdağında 5 kişinin öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Adnan Menderes önümüzdeki Amerika'yı resmen ziyaret edecek olan Başvekil,Eisenhower ile askerî ve iktisadî meseleleri görüşecek r~ r Ankara 25 A.Aİ)Baş-vekil Adnan Menderes,A-merika hükümetinin dâve-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • D.P.büyük kongresi Kongrenin 20 Haziranda toplantıya çağırılması tekarrür etti Ankara 25 MİLLİYET)Demokrat Parti büyük kongresinin 20 Haziran tarihinde toplantıya çağrılması takarrür etmiştir.Umumî se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Yeni bir füze rekoru kırıldı Baltimore 25 AA.Yeni Meksiko'da White Sands tecrübe alanında dün atılan Viking tipinde bir füze 255 kilometrelik bir irtifaa ulaşmış ve bu suretle aynı tipte füzelerle evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Dünyanın en eski gemisi satılıyor Aarshus Danimarka)25 REU-TER)Dünyanın en eski gemisi olduğu tahmin edilen Finlandiya bandıralı «Ellen» müzayede ile satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Tecavüze uğrayan Naile Tecavüze uğrayan üç çocuklu kadın iki gün önce Yeşilköy'de bir tecavüz hâdisesi olmuş,Samatya'da oturan Naile adında üç çocuklu bir kadın üç asker tarafından jiple kaçırılarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Güreş takımımız Takımımızdan 52 kiloda Hüseyin Akbaş ile 57 kiloda Mustafa Dağistanlı dünya şampiyonluğunu kazandı 62 kiloda Bayram Şii,79 da İsmet Atlı,87 de Adil Atan ikinci,ağır siklette de Irian A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanm umumiyetle bulutlu geçeceği,sühunet derecesinin biraz düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Yunanistan Kıbrıs meselesini Avrupa Konseyine aksettirdi İlhak talebi üzerine,delegemiz meselenin mesul devlet adamları arasında ele alınması icap ettiğini söyledi Strassburg,25 AP)iki Yunanlı mebus b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Ava Gardner boşalıyor İspanyadan ayrılırken yakışıklı bir boğa güreşçisiyle öpüşen yıldız,kararının kat'î olduğunu söyledi Londra,25 AA.Madrid'den hareketi sırasında veda münasebetiyle yakışıklı boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • Sahtekârlık yapan bir firmanın depo ve yazıhanesi dün basıldı Kumaş,desen ve patent sahtekârlığı yaptığı iddia olunan firma hakkındaki tahkikat derinleştiriliyor Zabıta,dün gece,milyonluk bir sahtekâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • İngiliz mebuslarının maaşları yükseltildi Londra,25 AP)Avam Kamarası dün akşam,mebusların maaşlarının senede 500 İngiliz lirası yükseltilmesini derpiş eden takriri kabul etmiştir.Bugün İngiliz mebusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1954
  • İngiltere futbol takımının büyük hezimeti Avrupanın yenilmez armadası olarak şöhret kazanan ingiliz millî futbol takımı son aylar içinde yaptığı maçlarda,spor çevrelerini hayrete düşüren açık farkb ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • 9 EYLÜLDE Bütün eşyasile döşeli dayalı bir eve nhib olabilirsiniz.1.0 DÖŞELİ EV BİRDEN S Hazirana kadar cüzdan alanlar bu kuraya da irerler.AJUUU.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Cemiuef BASIN TOPLANTISI Pakistan Sefareti Maslahatgüzarı Riyâzül Hasan bugün saat 16.30 da Ataşelik binasında bir basın toplantısı yapacaktır.KONFERANS if Edebiyat Fakültesi mezunları tarafından tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Mahkemede fenalık geçiren bir şahit hastahanede öldü Divanyolunda Çemberlitaşpalas'ta 6 numarada oturan Şükrüy«-Kurdoğlu adında 42 yaşında bir kadın,evvelki Rün Asliye Hukuk' Mahkemesinin önünde,bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Kandilli Kız Lisesinin tertip ettiği koro konseri verildi Kandilli Kız Lisesi öğrencileri tarafından dün saat 17,30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde bir koro konseri verilmiştir.Seksen kız öğrencinin.Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Dikkat!Yeni kanuna göre bayram günlerinde yalnız bir tek gazete çıkacak Gazeteciler Cemiyetinin neşredeceği Bayram Gazetesi V_J ilân sahipleri tirajı 200.000 in üstünde olacak olan bu gazeteye ilân ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Kadınlara şirinlik muskası yazan bir şeyh yakalandı Fatihte oturan Şeydo Şahin adında biri,kadınlara şirinlik muskası yazıp,üfürükçülük yaparken yakalanmış ve adliyeye verilmiştir.Şeydonun duruşması d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Beyoğlunda iki randevu evi basıldı,dört çift yakalandı Tarlabaşı caddesinde 130/5 numaralı evde oturan Hırisula adında bir kadının randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş ve alınan tertibat sonunda iki çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Kumar ULUNAY Geçen gün zabıta,kumar oynandığını haber aldığı bir evi bastı:Gazetelerin yazdığına göre dört kadın ve iki erkekten mü rekkeb kumarbazları suçüstü yakalıyarak mahkemeye verdi.Evrakı mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • KISA HABERLER 4r Dün limanımızdan muhtelif tnemleketlere »80 bin lira tutarında yaprak tütün,paçavra,tuzlu balık,Çiroz ve buğday ihraç edilmiştir.Sanayi Odaaı.Oda Meclisi dün saat 16 da Ticaret Odasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • POLİSTE ir Kumkapı'da Hisartekke sokağında 17 numarada oturan Agop Mirza adında biri Çadırcılar caddesinden geçerken 270 lirasını meçhul bir yankesiciye çarptırmıştır.Suçlu aranmaktadır.Çarşamba'da ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Çamlıca Kız Lisesinde bir resim sergisi açıldı Camlıca Kız Lisesi Resim Kolu öğrencilerinin,hazırladıkla!ı sergi dün saat 13 de okul konferans salonunda merasimle açılmıştır.Sergide en fazla alâka top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • İsveçli jimnastikçüerin bu geceki ilk gösterileri Türkiye Beden Terbiye Öğretmenler Cemiyeti tarafından,muhtelif gösteriler yapmak üzere memleketimize davet edilen «isveç Genç Kızlar Jimnastik Grupu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Babasının ilacını içen bir çocuk zehirlenerek öldü Zeytinburnunda oturan İbrahim adında birinin üç yaşındaki oğlu Erol,babasına ait ilâcı içmek suretile zehirlenmiştir.Erol,kaldırıldığı hastahanede bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Hicri 23 Kama.MUC 1373 Çarşamba 26 Mayıs 1954 Rami 13 Mayıs 1370 VAKİT VASATİ EZANİ I Güne» İtti* II İkindi 4.34 12.11 18.10 0.05 4.41 8.39 *1 A/t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Önümüzdeki ders yılında 1250 parasız öğrenci alınacak Lise ve ortaokulların 1954 1955 ders yılı parasız yatılı öğrenci kadroları tesbit edilerek ilgililere tebliğ edilmiştir.Bu tebliğe göre,yeni ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Çocuk düşüren kadının muhakemesi devam ediyor Çocuk düşürmek sucundan adliyeye verilmiş olan Gülizar Yeşilbulut adında bir kadının duruşmasına dün 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve dinlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Şehir hattı vapurlarındaki personelin yeni kıyafeti Şehir Hatları işletmesi,bütün gemi'personeline ve kaptanlara yazlık elbiselerini tevzie başlamıştır.Ayrıca kıyafet talimatnamesine göre;gemi persone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Piyasada şimdi de elektrik malzemesi buhranı başladı Son günlerde piyasada elektrik malzemesi stoklarının azaldığı bildirilmektedir.Bu arada bilhassa kablo,duy,priz ve benzeri maddelerin fiatlarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Bir genç yaptırdığı enjeksiyondan öldü Çemberlitaşta elbise temizleyiciliği yapan Mehmet Şinasi Gülsen,Üsküdarda Ayazma Ergül sokağında 17 numarada oturan seyyar iğneci Şükrü Gençay'a yaptırdığı iğned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Bir kadın hususî arabası ile diğer bir kadını çiğnedi Şaziye Aşırı adında bir kadın ehliyetsiz olarak kullandığı «Eskişehir 003» plâkalı hususî otomobille,Büyükdereden İstanbula gelirken Çayırbaşmda C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Kuzguncuk icra memurunu öldüren kadın tahliye edildi Geçen sene Kuzguncukta,umumî efkârı günlerce meşgul eden kanlı bir hâdise olmuş ve Nazife Can adında 50 yaşlarında bir kadın,gece vakti evine giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Sayfiyelerde alman emniyet tedbirleri Asayişi temin için Emniyet işbirliği yapm Sayfiye mevsimi gelmiş ve göçlere başlanmıştır.Bu sene bilhassa Suadiye,Bostancı,Erenköy semtleri ile Adalar,Bakırköy ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Gazinoda bir sarhoşun 100 lirasını çaldılar Ahmet Reketoğlu adında biri,evvelki gece Floryada bir gazinoda fazla miktarda aldığı içkinin tesirile sızmıştır.Ahmedin bu durumundan istifade etmeği düşüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Genç bir kız dün zorla kaçırıldı Silivride cereyan eden hâdiseye kızın nişanlısı da katıldı Silivriye bağlı Çanta köyünde oturan Fatma adında 21 yaşında bir genç kız,evvelki gece,Nişanlısı Sefer ile R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Bahar Bayramı yarın açılıyor Gülhane Parkındaki eğlenceler saat 17 den sonra başlayacak Beşinci Bahar ve Çiçek Bayramı yarın saat 16 da Gülhane parkında törenle açılacaktır.Bayram münasebetiyle yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • HALKIN SESİ Hamamlarda satılan sabunlar neden pahalı?Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Hamamlarda müşterilere verilen sabunların fiatları,acaba kimsenin dikkatini çekmiyor mu?Zira;hemen,heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Vali ve Belediye Reis Vekili dün Adaları teftiş etti Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.GÖkay,dün sabah,beraberinde Adalar Kaymakamı ile Şehir Meclisi azaları olduğu halde Heybeli,Büyükada ve Burgaz ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Taksimde bir sabıkalı dün birisini bıçakla yaraladı «Jilet» namile mâruf Niyazi adında bir sabıkalı,eski bir mesele yüzünden Taksimde Keresteci Recep sokağında oturan Kemal Demirci'yi bıçakla yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Bir bahçıvan,bahçesine giren hırsızı yaraladı Silivride,Selin aşa köyünde oturan Mesut Karaçay,tarlasına salatalık çalmak için giren Kâmil Pekcan adında birini,kazma ile başından ağır surette yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Dün sabah limanı kaplayan sis,bazı seferleri aksattı Dün sabah erken saatlerden itibaren Boğazın yukarı kısımlarım kesif bir sis tabakası kaplamış ve bu yüzden vapur seferleri kısmen inkitaa uğramıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Fatihte kocasını öldüren kadının dünkü duruşması Bir müddet evvel Fatihte bir cinayet işlenmiş,sarhoş bir halde kendisini döven kocasını bıçakla öldüren Naciye adında bir kadın muhakemeye verilmişti.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Güney Akdeniz hattı vapur seferlerinde yaz tarifesi Güney Akdeniz hattı vapur seferleri yaz programının tatbikine haziran ayının ilk haftasından itibaren başlanacaktır.Yaz ayları içinde,geçen yıl oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Teknik Üniversitede yeni Türk haberleşme merkezi İstanbul Teknik Üniversitesin-de «Türk Teknik Haberleşme Merkezi» adıyla bir büro kurul-muştur.Büro,memleketimizdeki teknik elemanların,karşılaştıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Okullardaki hastabakıcı kurslarının çalışmaları Reşitpaşa ilkokuluyla,Nişantaşı ve Kadıköy kız orta okullarında,bir müddettenberi faaliyette bulunan gönüllü hastabakıcüık kursları dün sona ermiştir.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Köprü kazasının duruşması yeni bir safhaya girdi Bir müddet evvel Köprünün Kadıköy vapur iskelesinde müessif bir kaza olmuş ve yanaşmak üzere bulunan Moda vapurundan atlayan İsmail adında bir polis me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • Tarihî Roman 148 Yazan:Kemal SAMANCIGIL Yediği yumrukla Prensin dünyası bir anda zindan oluvermişti Yazık ki çengin başlangıcı hiç de ümit ettiği gibi olmadı.Ahmet reisin adamları «hurra!bağırışı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • «işte bu da hakettiğini bulan o zavallı iradesizlerden biri,diye düşünüyordu.Bütün ömrü ağlamak ve şikçyet etmekle geçiyor.Sonunda ağlanacak hale düşmekten de tabiî geri kalmıyor.Audrin beyaz şarap is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1954
  • İki iş adamı pul sahtekarlığı suçuyla mahkemeye verildi Muzaffer ve İbrahim adında iki iş adamı kullanılmış pullan tekrar kullanmak iddiası ile adliyeye verilmiş ve muhakemelerine dün 2 nci Asliye Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • ingilterede grev gittikçe genişliyor Tren makinistlerinin kütle halinde işi bırakmaları münakalâtı felce uğrattı Londra,25 A.A.Yeni demiryolu tarifesini protesto etmek maksadiyle ingiltere'nin batı de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Bir silâh kaçakçısı ile polis çarpıştı Yapılan baskında bir mavzer,5 tabanca ve çok miktarda mermi ele geçti izmir 25 MİLLİYET)Emniyet mensupları bugün iki silâh kaçakçısının evlerine baskm yap mışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Voleybol takımımız Yugoslavyaya gitti Belgradda Yugoslav voleybol millî takımı ile karşılaşacak ve müteakiben iki temsilî müsabaka yapacak olan voleybol millî takımımız dün akşam saat 20.50 de trenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Yeni bir elektronik hesap makinesi New-York,25 A.A.Birkaç saniye içinde en karışık hesap meselelerini halle muktedir olan yeni bir elektronik hesap makinesi çalıştırılmaktadır.Bu yeni makine bir saatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Kore değiştirme birliğimiz harekete hazır izmir 25 MİLLİYET)Haziranın ilk haftasında birinci kafilesi Kore'ye hareket edecek olan 5 inci Kore değiştirme birliğimiz bugün sabahtan itibaren Seferihisar'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • 19 dakika kalbi duran bir kadın yaşıyor Şikago 25 REUTER)Şikago hastahanesi doktorlarından Max Thorek'in bildirdiğine göre,mevcut kanaate rağmen,kalp 5 dakikadan fazla dursa dahi beyin bundan zarar gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • İktisadî işbirliği teşkilâtının raporu Paris,25 TURKTEL)Avrupa iktisadî işbirliği Teşkilâtı,bu teşkilâta dahil memleketlerin malî ve iktisadî durumlarına ait altıncı raporunu neşretmiş bulun maktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Hükümet programı siyasî çevrelerde iyi karşılandı C.H.P.nin,Meclisin bugünkü içtimamda tenkitlerini anlayışla yapacağı zannediliyor Ankara,25 MİLLİYET)Meclisin dünkü toplantısında Başbakan Adnan Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Süveyş ihtilâfı hal yoluna girdi Mısır,Türkiye bir tecavüze uğradığı takdirde Süveyş üssünü Batılılara bırakacak Kahire 25 A.P.Resmî bir kaynağın dün açıkladığına göre,Süveyş Kanalı üssünün ingiliz ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Adnan Menderes önümüzdeki pazar günü Amerikaya gidiyor [Baştarafı 1 incide] kili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu,Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes,Hariciye Vekâleti Müsteşarı Nuri Birgi,Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • BALIKESİRDE Cezaevinden 5 mahkûm kaçtı İzmir,25 MİLLİYET)Balıkesirden alınan bir habere «töre,dün akşam cezaevinden beş azılı mahkûm kaçmıştır.Bulundukları koğuşun demir parmaklıklarını kestikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Yunanistan Kıbrıs meselesini Avrupa Konseyine aksettirdi I [Baştarafı 1 incide] dadaki müstemleke rejiminin insan haklarına aykırı olduğunu ileri sürmüş ve icabında Birleşmiş Milletler Teşkilâtına baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Bir köpek için mahkemeden arama kararı alındı [Bas ta rafı 1 İncide] adında bir mühendisin 1000 lira kıymetindeki köpeği,dün ayni sokakta 11 numarada oturan Metin adında bir çocuğu ısırmıştır.Köpek,da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Rusyanın Amerikaya geri verdiği gemiler Sovyet Rusya tarafından Amerika Birleşik Devletlerine iade edilecek ikinci grup gemiler bugün limanımıza gelecektir.Bu grup 401.402,403.404,405,408 ve 409 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • ilk öğretim kanunu tasarısı Meclîste Ankara,25 MİLLİYET)Maarif Vekâletinin yeni hazırlamış olduğu ilk öğretim kanunu tasarısı Meclise sevkedilmiştir.Bu kanunla senede 50 milyon lira hâsılat temin edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Tedavülden kaldırılan para Amerikan askerî birliklerinin kullandığı banknotlar dün piyasadan kaldırıldı Frankfurt,25 AP)Birleşik Amreika Savunma Bakanlığı bugün dünyanın her tarafındaki Amerikan asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Sen Sinod meclisi dün Patrik'in riyasetinde toplantısını yaty Athenagoras'a muhalif Patrikten af dilet Patrikhane ihtilâfı gün geçtikçe müzmin bir hal almaktadır.Dünkü nüshamızda da belirttiğimiz veçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Sahtekârlık yapan bir firmanın depo ve yazıhanesi dün basıldı [Baş tarafı 1 incide] lise havale edilmiş ve gereken soruşturma yapıldıktan sonra,arama kararının alınması için nöbetçi 2 nci Sulh Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Ava Gardner boşanıyor [Bastarafı 1 incide] katiyetle söylemiş değilim.Artist,boğa güreşçisi için de:«Luis ile gayet iyi arkadaştık» demiştir.Madrid'de bir ameliyat geçiren Ava Gardner,doktorlarm böbre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Konya Âs.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A As.ihtiyaç için Konya,Ankara,Karaman ve Iskenderunda teslim şartıyla 5000 ton bulgur kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu çuvallı 47 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • f-Mesut bir nikâh Gazetemiz yazı ailesinden Nedret Selçuker'le Selma Oder'ln nikâh töreni,Kadıköy Evlendirme Dairesinde kalabalık dost ve arkadaşlarının huzurunda icra olunmuştur.Genç evlileri tebrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Kızılay madalyası alan Amerikalılar Washington,25 AP)Türk Amerikan Cemiyetinin muhasibi Harry Hickey,dün Kızılay madalyası ile taltif edilmiştir.Türkiye Büyükelçiliği tarafından tertib edilen bir mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Mareşal Tito 62 yaşına girdi Belgrad,25 AP)Devlet Reisi Mareşal Tito bugün Yugoslavya ile Batı arasındaki işbirliğinin gittikçe kuvvetlenip genişlediğini belirten emareler arasında 62 nci doğum gününü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Kobra yılanlarını seven küçük çocuk Beş yaşında bîr çocuk tarafından beslenen yılan,hayatı pahasına küçüğü ısırmadı Johannesburg,Günye Afrika)25 AA.Beş yaşlarındaki Henry Vollfgraaf adındaki çocukla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • Bir.haftada 124 Mau Mau öldürüldü Nairobi 25 AA.Resmen bildirildiğine göre 22 Mayısta sona eren hafta zarfında 124 tedhişçi Mau Mau öldürülmüş,sekizi yaralanmış ve esir edilmiştir.Aynı devre zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1954
  • 52 kiloda Dünya Şampiyonluğunu kazanan Hüseyin Akbaş 62 kiloda dünya ikincisi Bayram Şit lireş takımımız Dünya Şampiyonu oldu [Baştarafı 1 incide] rincilik almakla beraber diğer üç sınıfta ikincilik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.05.1954
  • 33EEEE3 1 2 3 4 s 6 7 e 9 ıo M 1 f t sHr 2 4 w 3 m m m 4 *B *ğu m M V-5 4$ 1SP W flfc f» 41 m r 7 WP tâ 9 m 8 41 m t 9 i i IO «fll-i:SÜHİHİİ I II m m «1 rw.j« m Soldan sağa:1 Azmi mevcut değil iki kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • İstanbul 9 uncu Asliye Hukuk Yargıçlığından:54/552 Moris Savant tarafından Beyoğlu Suterazisi sokak Sümer apartman No.5 de iken hâlen ikametgâhı meçhul Jean Savant aleyhine açılan boşanma dâvasında dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden •verilen Askerî Kıtaat Hânları As.ihtiyaç için bir adet betonarme iskele yaptırılacaktır.Keşif bedeli 30836,04 lira,geçici teminatı 2312,70 liradır.Kapalı zarfla eksiltmesi 7/Hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • m mm v' Dünya Güreş şampiyonasının yapıldığı Tokyo kapalı spor salonunun içi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 No lu Sa Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 135 yüz otuz beş metreküp köknar ve 67 altmış yedi metreküp çıralı çam kereste kapalı zarfla sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • milliyet ABONE ŞARTLARI Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç *ylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve S Öncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.Lilanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından:Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Umurb/y 1517 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1551 1552 1553 1515 sokaklarla,İşçiler Caddesinde ve Alsancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Naiia Vekâletinden:Tahmin edilen bedeli 600 bin lira olup 12,16,20,27/4/954 tarihli Resmî Gazete,Akşam Postası ve MilUyet gazeteleri ile 3/5/1954 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen Ereğli Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Mevsimin üçüncü kürek müsabakaları Bölge üçüncü kürek hazırlık müsabakaları önümüzdeki Pazar günü sabah saat 11 de Beykoz koyunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • istanbul kulüpleri Türkiye birinciliklerine katışmıyorlar Amatör birinci küme tertip komitesi dün akşam İstanbul futbol ajanının riyasetinde yaptığı toplantıda,Federasyon tarafından Türkiye birincilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Futbol millî takımımız hazırlıkları Bursada tamamlayacak Isviçrede yapılacak olan Dünya futbol kupası maçlarına iştirak edecek millî futbol takımımızın namzetleri bilindiği gibi tesbit edilmiş ve Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Futbol hakemlerinin antrenmanı Bütün futbol mevsimi müddetince Amerikan jimnastikhanesinde yapılmakta olan futbol hakemlerinin antrenmanları önümüzdeki haftadan itibaren kesilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Çekoslovak atletlerinin iyi dereceleri Prag 25 S.HA.Geçen gün yapılan atletizm müsabakalarında alınan yüksek dereceler Çekoslovak atletizminin günden güne iyi bir vaziyette olduğunu göstermektedir.Müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • İV Kil inci gösterilerini bu akşam Spor ve Sergi sarayında yapacak olan İsveç Sofia genç kızlar ekibi bir seremonide.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • ingiliz atletlerinin son dereceleri Londra,25 SHA)Büyük Britanya'da yapılan atletizm müsabakalarında aşağıdaki neticeler elde edilmiştir.100 Y:Fryer 9.9 880 Y:Hewson 1.54,3 Johnson 1.54.4 1 mil:Pirie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Üniversitelerarası kürek yarışması İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversite spor kulüpleri arasında 29 Mayıs Cumartesi günü kürek müsabakası yapılacaktır.Müsabakanın yeri Bebek Istinye arası olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • P.A.O.K.Eylülde İstanbula geliyor Selanik lig'inin en kuvvetli futbol takımlarından birisi olan P.A.O.K.takımı 4-5 ve 8 eylül tarihlerinde üç karşılaşma yapmak üzere Beyoğlusporun davetlisi olarak şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Par ist e yapılacak atletizm müsabakaları Roma,25 SHA)italyan atletizm federasyonunun bildirdiğine göre 30 Mayısta Paris'in Colombes stadyomunda yapılacak atletizm müsabakalarına 11 italyan atleti işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuımuştur.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerdedir.Evsaf ve şartlar her g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Z A Y I-v Aşağıda tarih ve numaraları yazılı ihbar mektupları zayi olmuştur.Yenileri çıkarılacağından eskilerinin hükmü yoktur.1.Tescil tarihi:22/5/953 No.16462.Banka:T.C.Merkez Bankası istanbul)2.Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Otomatik Telefon Santralı Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:1 Teklif alma usulüyle bir adet 250 dahilî ve 25 haricî hatlık)otomatik telefon santralı satın alınacaktır.2 Teklifler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay Smıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Astsubay smıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak nitelikler:a)Türk vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Teknisyen Astsubay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır:1 5802 sayılı Astsubay Kanunu gereğince Deniz Teknisiyen Astsubay Sınıf okuluna alınacak aşağıda meslek dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • KİNİNLİ GRİPİN 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Niğde Sulh Hukuk Hâkimliğinden:953/434 Niğdenin Giledere köyünden Tahir oğlu Mehmet Açık tarafından Adana Alman fabrikası arkasında çingene göçebe 1 Ayuş kocası Hasan oğlu Cuma 2 Hatice kocası Mevlût
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • İstanbul Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden:953/1239 Melâhat Tiftik tarafından Ankara silâh fabrikası çeşitli işler mütenavia şubesi Merzifonlu tesviyeci Rasim Tiftik aleyhine açılan boşanma dâvasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Malatya Cumhuriyet Müddeiumumîliğinden Malatya Ceza ve Tevkif Evinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 1/5/954 gününden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.1 Alınacak olan ekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • İSTANBUL:12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müzişi PA.13.30 Şarkılar.Okuyanlar:Ferlha Tunceli ve Mehpare Gülen.Çalanlar:Hakkı Derman.Kadri Şençalar,İsmail Tezelli.Hamdi Tokay 14.00 Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • Ifc-KAMBİYO VE ESHAM Sterling Dolar Fransız Frangı İsviçre Frangı Belçika Frangı İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes YÜZDE 1948 İkramiyeli Millî Müdafaa İkr 1941 Demiryolu 1941 Demiryolu 1951 İstikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.05.1954
  • İNGİLTERE MACARİSTAN MAÇININ AKİSLERİ HALA DEVAM EDİYOR Londra 25 S.H.A.ingiliz millî takımının Macaristan'a Budapeşte'de 7-1 gibi açık bir farkla hezimete uğraması dünyanın bütün gazetelerinin spor s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor