Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Jf&vOı "Zhfiwtiu Saf Bugte şehrimizde ha unııımjyfltle as bulutla geçeceği,poyrazdan hafif eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • İzmir Belediyesi kasapları yola getirdi Belediyenin et satışlarına müdahalesi fîatlan düşürdü izmir,18 ANKA)izmir Belediyesinin et satışlarına müdahalesi» kasapları yola getirmiştirizmir kasapları Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Güreşçilerimiz Tokyaya vardı Tokyo 18 AA.6Türl^ güreşçisi,3 Batı Almanyalı güreşçi ile terlikte bugün uçakla Tokyoya gelmişler dir.Bilindiği gJbf bu güreşçi ler,22 Mayısta başlayacak olan dünya amatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Kemal Atay ve Ahmet Özel mebusluktan çekiliyor Her iki Üniversite profesörü,hocalığı mil,letvekilliğine tercih ettiklerini belirttiler İstanbul ve Sivastan mebus seçilmiş olan Ord.Profesör Kemal Atay'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Yeni gümrük kanununun esaslart inhisarlar Vekâleti yejai taşanımı darlık ve hayat pahalılığı yaratmıyacağını misallerle belirtiyor Ankara,18 A.A)inhisarlar Vekâletinden bildiriliniştir:0290 sayılı kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • RUS BAHRİYE Evvelki gün limanımıza gelmiş bulunan Sovyetlerin Amerikaya iade edeceği harp gemilerinin ¦ievri teslim muamelesine dün de devam edilmiştir.Bu husustaki resmî formaliteler Üş gün Devamı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Metropolitler arasında çıkan ihtilâf büyüyor Patrik Athenagoras'a muhalif olan Metropolitler,Sinod Meclisinin toplantılarını meşru saymıyorlar Patıik Athenagoras'la,Sinod Meclis üyelerinin bir kısmı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Dünyanın en büyük Balonu uçuruldu Minneapolis 18 AA.Şimdiye kadar imjjl edilmemiş büyüklükte plâstik box balon bu sabah güneş doğar ken uçurulmuştur.Balon öğleye doğru 34 kilometrelik bir irtifae yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Belediye Reisinin odasında soyunan kadın İtalyada bir Belediye Reisi,odasına giren kadının soyun* ması üzerine polisten İmdat istedi Bari,18 AP)Ban yakın larındaki tipik İtalyan kasabala Undan birinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • *#fwî KIBRIS HEYETt ÇANKAYA'DA Memleketimizde bu-İHiu n ^ıbrıs Türk Kültür Heyeti dün Çankayada Reisicumhur CeIal Bay ar tarafından kabul edilmiştir.Heyet üyeleri,Heisicumhura Kıbrıslı Türk kızlannm i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Fes ve takke ile dolaşanlar Fes,takke ve benzeri gibi leyler giymek suretiyle kıya-Jtet ve şapka kanunlarına aynın hareket edenlere karşı afiilan mücadeleye devam edilmektedirw Cibatöde Tahakyunus sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Futbol Federasyonu Reisi Ulvi Yenal'ın beyanatı *t Şahsi düşünceleri ve kırgınlık arı bir tarafa bırakıp,elbirliği İle çalışmamız lâzımdır„ Vazifesine yeni başlamış bu lunan Futbol Federasyonu Bag kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Gençliğin beyannamesi Ankara,18 AA)Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yÂr beyanname yayınlayarak Türk milletinin bayramını kutlamaktadır.Bu beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Büyük Atatürkün Samsuna'çıkışının 35 inci yıl dönümü bugün memleketin her tarafında merasimle kutlanıyor Gençliğin şehrimizde ve Ankarada yapacağı spor gösterileri rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Gaziantepte bir Köpek iki başlı yavru doğurdu Ild başlı 4 göz ve kulaklı yavruyla annesi 12 saat sonra öldü Gaziantep,18 TH.A.Şehrimizin Türktepe mahallesinde bir köpek iki başlı 4 göz ve kulaklı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • BÜYÜK VE KÜÇÜK İngiltere Başveküi Churchill» Kraliçe Elizabeth Londraya dönerken kendisini yatı Thames nehrine girdiği sırada karşılamış ve «hoş geldiniz» demiştir.Resimde veliaht Prens Charles büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Radyoaktiviteye maruz kalan bir Japon öldü Gemisi Bikini deneme sahasından geçen Japon yüzbaşısı* kanındaki alyuvarlar azaldığından öldü Tokyo,18 A.A.Japon denizcileri arasında atomik ışın lara mâruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • SEUMIYE KARAKOLU AÇILDI Üsküdar Karakollarım Yaptırma Demeği tarafından Selimiye'de inşa ettirilen karakol binası ve Atatürk büstü dün saat 15 te törenle açılmıştır,Törende.Vali ve Belediye Reis vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Teni kabinenin ilk topfatafesmdan bir görünüş Kabinenin yeni şekli her tarafta iyi karşılandı Bitaraf ve siyasî çevreler Yeni Hükümeti İcraatçı Kabine olarak vasıflandırıyor Ankara,18 Milliyet)Dün ttk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • Okuyucularımıza MİLLİYET;bugünden itibaren yeni matbaa ve binasına taşındığı İçin gazatemlz muvakkaten 4 sayfa oiarak çıkıyor MİLLİYET;bir seneden beri Cafaloglunda inşa ettirmekte olduğu yeni matbaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1954
  • İngiliz takımı Macaristandd Budapeşte,18 AP)İngi-]iz millî futbol takımı mensup» lannı ihtiva eden kafile bugün öğleye doğru iki Yugoslav u çağı ile Belgrattan buraya gelmiştir.Kafile 16 oyuncu,6 ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Şehrimizde açılacak öğret menler için tekâmül kursu Mâarif Vekâleti Ortaokul ve Lise öğretmenlerinin meslekî gelişmelerimi temin maksadile tekâmül kursları aç maya maya karar vermişti.Bu kurslardan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • 9 EYLÜLDE Kahve cezvesinden Buz dolabına kadar butun eş »iile 10 DÖŞELİ;EV B İME N 5 H.ırirana kadar" cüzdan alanlar bu kuraya da girerler.YAPr ve KRElrt BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • HALKIN SESİ Umumî helalar.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:cTaksimde,sokak içinde bir umumi heJâ vardır.Bulrası parasızdır ve bu hususu belirten yazılar da görliL inektedir.Ancak,ücret ver n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Şehir Meclisi» Parti' €*rupu toplanıyor ü Genel Meclisi parti gru pu,yarın saat 17,30 da Bele diye Meclis,i salonunda top la nacaktır.Bu toplantıda^ il Genel Meclisi Daimî Encü men azalarından Seyfett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Millî-Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 19-ma yıs çekilişi bugün saat 13*30 da-Anjcarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara radyosu-ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • JÜBİLE ic Tanınmış Sahne Sanatkarı Celâl Sahibin 37 inci sanat yılı jübilesi 24 mayıs pazartesi günü Şo&ıir Dram Tiyatrosunda yapılacaktır.KONGRE Çorum Yüksek Tahsil Genç ligini Koruma Derneğinin yUll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • NASRETTİN HOCA HAYATİ VE HİKÂYELERİ Yazan:Husniye BALKANLI Tefrika No-8 Vermeğe gönül olmazsa ipe pek ala un serilir Bir komşusu gelip Nasreddin hocadan ip istemiş.Hoca yok demiş-bizimkiler» ipe un se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Bir şoför iki arkadaşını bıçakla yaraladı Cenap özbil ve Cavid Subaşı:adında iki şoför.Kadıköy Halk otobüsler;durağında rekabet yüzünden kavga etmişlerdir.Bir ara CenaPı bıçağını çekerek Cavidi göğsün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Beşiktaşta bir gecekondu yandı Beşiktaşta Ihlamur deresinide Duvararkası sokağında Fatma özden adında bir kadınaı aitı Z numaralı gecekonduda,dün yangın çıkmış ve yapı tay mamiyle yanmıştır-Yangının,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Yüzük,parmağının kopmasına sebep oldu «izmir 3701» plâkalı kamyonda şoför muavinliği yapa» Hasan Bağlı adında bir genç,Bakırköyde,arabanın üstünden yere atlarken» sol elindeki,yüzüğü» kamyonun bir tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • TAKOTMBSN W Fes v« Tafeye Bir gazetede gördüğüm haber ve resimlere gore Beyazıd Camii avlusunda sim dfkj tâbir ile kafadan kon takt bir zavallı fes satmağa 1 bedlams.Bu manasız serpuşun giyilmesi kamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • POLİS T E.fc-Ogur Emir admda bir hır» *z,Basiklaata Ihlamur yolunda oturan Fazıl Zaibo adında birinin evine girerek 1200 1 ra para çalmış ve yakalanmıştır.¦fc Kasımpaşada Kaptanpaşa sokağında oturan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • K^A HABERLER önümüzdeki cumartesi gtt nü okullarda dersler kesileceğin den öğretmen kuirulları perçemt e gününden itibaren toplanarak talebelerin durumlarını tetkike başlayacaktır.İç İstanbul Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Şehrinizde vazifeli üç doktor terfi ettirildi Şehrimiz Sağlık müessese lerin.de vazife gören üç he kim,Sıhhat ve içtimai muavenet Vekâletince birer üst dereceye terf;ettirilmiştir.Terfi eden hekimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Dün iki randevu evi basddı Fatijı Nişancasında oturan Bedri Perihan adında bor kadının,evinde randevuculufc yaptığı tesbdt edilmiş,alınan tertibat sonunda iki çift cuçüstü yakalanmıştır.Ayrıca,Fevzipa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • 19 M«yıt 1f54 Çörşamba H54 F»y* 1S70 Ra.6 VAKİT VASATI BZANÎ 4.39 9.16 Ope 12.10 4.47 ficimdi 16.07 8.44 Afcpun 19.23 12.00 Y«Ut 21.15 1.52 feuKrit 2.33 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Bunu ciddî olarak,düşünmesi lâzımdı.Bu mühim mesele yi,çul değiştirmek suretiyle efmden geldiği kadar geciktirmişti.Fakat ilânihaye atla tamazdı.Geçici de olsa yata cak bir yer temin etmesi lâzımdı-Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Istanbulun 501 inci fetih yıldönümü Istanbulun 501 inci fetih yıldönümü her sene olduğu gibilm sene de 29 mayıs gü nü törenle kutlanacaktır.Bu işlerle ilgilenmek üzere kurulmuş olan dernek hazırlık la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Yeni yapılan tahsisler Sanayiimizin muhtaç olduğu ham mıdde ve yedek parça ithali için 26 milyon lira ayrıldı Ekonomi ve Ticaret Vekâleti,sanayiimizin muhtaç olduğu ham madde ve yedek parça ihtiyaçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Belediye konservatuarının dünkü konseri istanbul Belediye Konser vatuarı garp musikisj bolü mü tarafından dün saat 181 de istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonun-da bir konser verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Maarifte başlayan nakiller devam ediyor Şehrimizdeki öğretmenlerin nakil ve terfileri devam etmektedir.Bu arada,Galatasaray Lisesi Ingiilzce öğret meni Seyf!Copgil,Maarif Vekâleti ikinci sınıf müfet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Avrupaya daha çok üzüm ihraç edebileceğiz Amerikan hükümeti ken di ithalâtçılarına üzüm için vermekte olduğu primi kaldırmıştır.Durum,Avrupa piyasasına daha çok üzüm ihraç ede bilmemizi imkân dahiline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Şehrin kışlık mahrukat ihtiyacı Belediye bu kış da mahru kat tanzim satışları yapacak tır.Bu husustaki hazırlıkla ra başlanmıştır Diğer taraftan şehrin kışlık,odun ihtiyacını temin etmek maksadıle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • İsveçlj k'1 jimnastikçiler şehrimize geliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonunun davetlisi olarak bir müddetten beri Ankarada bulunan İsveçli talebeler dün saat 15 te uçakla şehrimize gelmişlerdiröğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Bir eroincinin duruşmasında polisler dışarı çıkarıldı Eroin satışı yaparken yakalanan ve adliyeye verilen «Kör» namıyla maruf Halit adındaki sabıkalının duruşmasına dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Türk cerrahî kongreni toplanıyor Dokuzuncu Türk Cerrahî Kongresi 27 Mayıs Sah günü şehrimizde toplanacaktır-Bu husustaki1 gereken hazırlıklara başlanmıştır Diğer taraftan;önümüzde ki hafta içinde şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • İki otomobil hırsızı daha yakalandı Bedri ve Yaşar Terzioğlu admda iki sabıkalı evvelki gece Üsküdarda Bülbüldere caddesinde oturan Zeki adında birinin «Pendik 62» plâkalı hususî otomobilini çalarak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Et fiatfarındaki artış önlenemiyor Alâkalılar paha ıhğın kışın şiddetli geçmesinden ileri geldiğini iddia ediyor Et fiatlarında yeniden bir artış müşahede edilmektedir.Bazı kasaplarda koyun eti 600 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Şehrin sağlığı Alâkalılar mevsim icabı gerekli tedbirleri aldılar.Aşı tatbıkatına da hız verildi j Yaz mevsiminin gelmeai do-layısıyla Vilâyet Sağiıfc MiU dürlüğü tarafından salgın hastalıklarla mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Belediye otobüsü bir kadmı çiğnedi Şoför Salâhattin Oztunalk nin idaresindeki 207 plâkalı Belediye otobüsü Galata Köprüsü üzerinde Samiye' Kaya adında bir kadına çarparak ağır surette yaralan masına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Türk Portekiz ticaret anlaşması Portekiz ile memleketimiz arasındaki ticari münasebetler;geliştirmek için bazı tedî birler alınmıştır.Bu arada bir ticaret anlaş ması yapılacaktır.Vekâlet anlaşmaya bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Faşabahçe cam fabrikasındaki iş ihtilâfı' PaşabaHçe Şi^e ve Camı Fabrikasında çıkan is ihtilafı uzlaşma yolu ile halledil miş ve neticede işçilere yüz de 15 nisbetinde bir zam ya pılmıştir.Karar işçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1954
  • Migro Teşjt'lâtı ile ilgili çalışmalar Şehrimizde yakında faaliyete geçecek olan Migro teş kilâtı jle alâkalı çakışmalar devam etmektedir.Bu arada alâkalıların istü rakiyle dün de bir toplantı:yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Rus bahriyelileri Bıv?tarafı birincide)içinde tamamlanacaktır.Diğer taraftan,yapılan anlaşma gereğince Sovyet askerleri silâhsız,olarak dün.sabahtan itibaren şehr;dolaşmağa başlamışlardır.Mahdut sayıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Dünyanın en büyük Balonu uçuruldu Bagtarafı birincide)da ve 18 kath bir bina büyük lüğünde olacaktır.HaJonda kozmik şuaları hava şartlarını ve yuikarı ha va tabakalarındaki hâdsele r:tesbite yarayan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Sofyada Türk aleyhtarlığı Sofya,18 ANKA.Sofyada dün bütfin demir perde arkası memleketler komünist gençlik delegelerinin iştirakiyle açılan Bulgar gençlik kongresi yeniden Türkiye aleyhine bazı tahrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Uhi YaıraFm beyanatı Baştarafı birincide)Vasiyet böyle olduğuna göre hepizrtlae dileâa vazife,şahsi dil şünceleri ve hattâ kırgınlıkları Ur tarafa bırakıp,dünyanın seç ne takımları arasında ihraz etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Radyoaktiviteye maruz katan bir Japon öldü Baş tarafı birincide)S.yam'a hareket etmişti.Hasta iık alâmetleri bağlayınca yüzba şı 27 nisamla Bangkok hastana neskta kaldırılmış ve kan-ndaki kırmızı küre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • z e iz ala Devrek.18 AA.Bagfln ilçemizde saat 16.02 de orta şiddiette bir deprem oimugtur-Hasar yoktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Açlıktan ölen zengin kadın Glasoov 18 Nafen)Iskoçyada Edinburg şehrinde yaşamakta olan Annie GoodvUie admda 74 yaşında bir ihtiyar kadının,ölümü i evvelâ teessür sonra da kom suları arasında devin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarih!Roman yazan:Kemal SAMANCIG Nergis bu anda bağırarak kat'î emrini vermişti 141 Aralan,tam Ahmet Reisin denize atılacağı noktaya düşmüştü-Konuştuklarını işittikçe heyecanlanıyordu*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • DEKOR Başka bir şey söyleyemedi «sesi kısılmış iradesini tamamile kaybetmişti.Ne yapa cağını,ne yapması lâzım gel di£jni bijr türlü tayin edemi yordu.Bir kaç saniye tereöV düt etti.Sonra bütün cesaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Y e n ı G ü m r ü k kanununun esasları BiYjtiaruXi birincide)beyanlarda bulunulmuş ise de son günlerde maatteessüf bu tarifeyi tetkik etmeden bazı mütalâalar serdedilmekte olduğu ve bilhassa yeni tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • PASO ZAYİİ Kadıköy Enstitüsünden l aldığım pasomu kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-43 No-h GülçU Ayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • K.Atay ve A.Özel mebusluktan çekiliyor B&stnrafı birincide)dönmemi istemektedir.Kürsüme dönmek istiyorum.Bu hususta arkadaşlarımla temastayım^ Diğer taraftan,profesör,bir sabah gazetesinde,Sağlık Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Metropolitler arasında çıkan ihtilâf büyüyor Baştaraft birincide)bununla temin edilebilmiştir-Meclis,müzakereleri sonunda yeniden millet vekili seçildikleri için Bayar'a,Menderes ve Köprülüye tebrik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • İd Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Başterafı birincide)iştirak edecektir.Merasime saat taam 10 da Vali,garnizon kumandanı,maarif ve beden terbiyesi müdürlerinin öğrencileri «eftişöe başlanacak,tır.Tefti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Sigara kalb hastairğı da yapıyormuş.Nov Haven 18 A.A.Yale Üniversitesi Profesör ferinden E.Cuyier Hammond un iddiasına göre,sigara kan serden başka çeşitli kalp ha talıklanna.da sebep olmak tadar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • İtalyan amalarının sefalet yürüyüşü Flor ansa d an yürüyüşe başlıyan Körler 10 günde Romaya gefîp Parlâmento önüne çömef diler Roma,18 AP Pejmürde kıyafetli erkek ve kadın âmâlar dan müteşekkil bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Belediye Reisinin odasında soyunan kadın Bfvjterafr birincide)stttiyietnt ite külotnmı da çıkar,naşı ürerine polisten imdat iste ımek mecburiyetinde kalmıştır.P-ofls kadını zorla belediye dîai [resind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Kabinenin yeni şekli her tarafta iyi karşılandı Bfrştarafı birincide)Celal Yardımcının oturduğu oda yi,Osman Kapatri dte «skiden Fethi Çel kbaşın oturmuş oluşuğu öjastnj,almıştır.Fatin Rüştü Zarlu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • Konya Âs.Sat Âl.Ko.Bşk,tığından A As-ihtiyaç için Konya da teslim şartıyla 100 ton yulaf satın alınacaktır.MuLair.mcn tutarı 25000 lira.keıin teminatı 3750 liradır.B Pazarlık ihalesi 26 Mayıs 954 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1954
  • İller Bankasından Görülen lüzum üzerine Yozgat Karanlikdere hidro-ejaktrik tesisatı çm teklif verme müddeti;24 Haziran 1954 günü saat 12 ye kadar uzatılmıştır İsteklilerin belge için en geç:16 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Lilin şampiyonluğa ile neticelenen Fransa lig maçlarında Marseille'in Rouen'e 3—2 galebesi İle neticelenen maçtan bir goTünüğ Lille/Fransa futbol şampiyonluğunu kazandı Son şampiyonluğundan 8 yıl sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • F-Bahçe-Teknik Üniversite Basketçileri karşılaşıyor Bu müsabaka bir bakıma geçen yıl yapılmış olan "Rektör Kupası,final maçının revanşı mahiyetini taşımaktadır lfl Mayıs Gençlik ve Spor Bay bol karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • İki,UçvedördU cü küme tem s i c I iri toplanıyor 27 Mayıs perşembe günü saat 18 de iki,üç Ve dördüncü küme temsilcileri Bölige binasında istanbul futbol ajanının riyasetin de toplanacak,mevzubahs küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • O impiyat Komitesi başkan:Şehrimize geliyor Beynelmilel Olimpiyat komita si başkanı Avery Brundage bu gün bir İtalyan vapuru ile şehit mize gelecektir.Awry Bundage bir müddet şehriimzde kalanak temasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Atletizm için Istanbul,bütün diğer spor branşlarında olduğu gibi atletizmde de,yanılmıyorsak baş şehir sayılabilir.Vakıa» imkânlar bakımından Ankara biraz da* ha fazla himayeye mazhar olmakta ise de,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • İstanbul C.Müddeiumumiliğinden Miktarı Azı.Çoğu Fİ.Azı Çoğu Muvakkat teminat Cinsi Kilo Kilo Krş.Ura Krş.Lira Kış-Lira Krş.Pırasa 5000 6000 30 1500 00 1800 00 Lahana.5000 6000 30 1500 00 1800 00 Semiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bask.lığından A As-ihtiyaç için aşağı da yazılı iki kalem yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-B İhaleleri 24 Mayıs 954 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Van As.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Aşağıda yazılı olan nakliyelere kapalı zarfla yapılan ihalelerinde teklif edilen fiatlar K-Iıkça pahalı görüldüğünden yeniden ihale edilecektir-Şartları her gün komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Antalya Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Vilâyetimiz nafia vasıtaları iğin kapalı zarf usulüyle 50.000 lira muhammen bedelîi benzin» mazot ve muhtelif cins yağ satın alınacaktırîhale 7/6/954 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Demirköy Kozası Mal udurlugunden 1 Tapılacak iş:Merkez Demirköy hükümet konağının ikinci kısım onarımı işi 7/6/954 Pazartes;günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere kapa!zarf usulüyle eksiltmeye konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • İngiltere millî takımından iki oyuıcu çıkar.İdi Belgrade 18 SHA)Tuğca,lavyaya 1-0 yenilan İngiliz milli futSol takımında oynayan West Bromwich Albkm kulübünün iki oyuncusu Santrfor Ailen ite Nichols m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Fjnerbahçehlar Am rika.ı basketbol tak mı/ıı get;cak er 20 haziran ile 1 eylül anasın da Avrupadia elli maçlık büyük j bil-fcuraeye çıkacak oLan Ame-j sikanın en kuvvetli amatör bas i ıketbol takanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • aoüp ve Beamufaarriri:AH Nad KARACAN Tam illerini fiilen idare edan Mee'ul MUdttr:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı jm Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin II-ç,Kadın-Doğum,Kulak-Boğaz-Burun.Çocuk Sağlığı Kliniği ve Fizyoloji,Fizyopatoloji Enstitülerine birer ve Patolojik Anatomi Enstitüsüne iki asistan alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Van As.Sat.Al.Kom.Bask.lığından Askeriyenin ihtiyacı için Kotni veya Avzut istif yerinden Vandakilere 1200)ton meşe odunu taşıttırılacaktır-Tahmin!beher kilosu 5 kuruştan olup tutarı 60000 liradır-Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • İnhisarlar U um Müdür kiigii I ân arı Satınalma Komisyonu Başkanından 1 Mevcut şartnamesine göre 23 kalem yangın söndürme malzemesi» kova» kazma,kürek,çanta» merdiven» hortum lanz.rekor v-s.pazarlık s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Kambiyo ve enam fLapanif Afiüif Kapanış Sterling 784-784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 9JBL 0.80 isviçre Fr.64.08 64.08 Belçika Ff.5.0i 5.60 isveç K* 64.12.80 ğ4.12.50 Florin 78.68.40 78.68.40 Liret U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • İ MACA 1 2 3 4 S 6 7 8 8 10 11 12 I I 1 1 t m i f i 1 2| 1 i Soldan sağa 1 Bay;Kas.2 Tasfiye;Hülasa.3 Şaka;Şikar;Nefi •datı.4 Ateş;Çirkin;Bir hay van.5.Bir saz;Zehir;Temb h edatı.6 Su;Yayma,7 Bir nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri ile nakliyat iği ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ardahan As-Sa-Al.Ko-da kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1954
  • A D YO ANBUL nçlik ve Spor Bayramı Bu program)Î.57 Açılış ve program 0-Haberler 13.15 Marsla z özel pl)13.30 Oyun ilan özel pl)13.45 Raâ alon orkestrası kanseri Ida den:Semih Argeşo 14.15 oku* Okuyan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4