Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Rusların iade edeceği gemiler Devir teslim merasimi bugün Maltepe açıklarında yapılıyor Rusyanm Amerifcayıa iade ede cegi harp gemilerinin ilk kafile si,bugün limanımıza gehmiş ola caktoı.Ancakk gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Pakistan Başvekili geliyor Başvekille birlikte Dışişleri Vekili Zaf.ru lab Han da Ankarayı ziyaret edecek Karaşi,16 T.H.A.Dışiş lerj Vekaletinden bHdirtkrigine göre,Pakistan Dışişleri Vekili ZafnruJla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Güzellik Müsabakasında kanlı bir kavga çıktı Mektepli kızlar arasında tertip edHen karnavalda bir kişi öliU iki kişi yaralandı Chapel Bili Kuzey Carolina)16 A.A.Mektepli kızlar arasında bir güzellik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Fenerbahçe Vefa ile 1-1 berabere kaldı Profesyonel lig maçlarının besinci hafta müsabakalarının sonuncusu dttn Mithatpasa Stadyomunda Fenerbahçe ile Vefa arasmda oynanmış ve 1—1 beraberlikle neticelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • GÜREŞÇİLERİMİZ GİTTİ Tokyoda yapılacak olan Dünya Serbest Güreş Şampiyonasına iştirak edecek olan ikinci güreş kafilemiz dün gece Tokyo'ya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır-Resim,Yaşar Doğu ve güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Cuhrchill'in istifa şayiaları İhtiyar İngiliz Başvekilinin vazifeslinden ayrılacağı şayiaları tekrar şiddetlendi Londra,16 A.A.Ingüte «ne Başvekili Sir Winston Churchüfl'itn vazifesinden ayralacagı Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Şam'da 8 bin öğretmen grev yaptı öğretmenler,maaşlarının tanzimini istediler Şam 16 T.H.A.Şam dâ 8 bin ilkokul öğretmeni j grev ilân etmiş bulunmakta dır.Maarif Vekili Dr.Münir El Acleni,bugün verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Doğmadan feîce yakalanan bebek Çocuk felcinin en küçük kurbanı olan ikj günlük bebek tıb tarihine geçti Chicago.16 AP)Amerika Tıb Birliğinin gazetesi tıb tarihinde ilk defa bir çocuğun doğmadan evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • ELIZABETH LONDRA'DA İngiltere Kraliçesi Elizabeth 6 aylık bir ayrılıktan sonra vatanına dönmüş ve Londra'da büyük bir.tezahüratla karşılanmıştır-Resimde,Kraliçe Cebelütank'ı ziyareti sırasında kalenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • C ger kanser,ve s gara Danimarkalı doktor/gençlerin sigaradan menedilmelerini istiyor Kopenhag-16 AA)Dün ya Sağlık Teşkilâtı Kanser Tâli Komitesi Başkam Danimarkalı doktor Johannes Clem meşen,Danimark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Namusun Müdafaası irleşik Amerikanın Kaliforniya eyaletinde zorla iki kadını kirleten bir serserinin idam edildiğini ajanslar bildirdiler-Bu haberi okurken «bu kadarı da fazla» hırsızlık edenin kolunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Kuzey Afrikada tç harp tehlikesi Paris 16 ANKA)Fran sız başkentine gelen haber Here göre,kuzey Afrikada için için her gerg&nlik havası esmektedir.Yüksek rütbeli bazı Fran sız memurları her dakika Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanın 1 umumiyette az bulutlu geçece-1 fi,rüzgarların poyrazdan ha-H lif eseceği,sühunet derecesinin H yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Mısır,Arap devletleriyle münasebetlerini kesiyor Kahire hükümeti Suriye ve Lübnana birer nota verdi.Mısırdaki Suriyeii' er hudut dışı edilecek Şam.16 T.HA.Mısır bttkûmeti bugün Suriye ve Lirbnajû hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • ¦i*v m İ KOVtfL AN RUS ATAŞEEERI İngiltere hükümeti Rusyaya verdiği bir notayla ingiliz hava kuvvetleri hakkında malûmat toplamaya çalışan iki Hava Ateşesini ger;çağırmasın;istemiştir.Resimde.Ingilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Kıbrıs Türkleri dün bir miting yaptı Söz alan hatipler İngiliz Maarif İdaresinin Türk gençlerine baskı yaptığını misaller!belirttiler Lefkoşe 16 T.H.A.in Maarif Dairesinin Türk kültürüne yaptığı bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Mrş)Güder i an dün öldü Hitler'in,Megaur Planzer tank tümenleri knrucnsu Mareşalin ölüm sebebi bilinmiyor Berlin 16 AP)Alman yanın ikinci Dünya Harbin deki meşhur kumandanların dan ve Panzer tank tüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • 931 iler Temmuzda terhis edilecek Ankara-1 ANKA)Öğrendiğimize göre 931 doğumlu üçüncü tertip eratın terhisi tarihinde karara va rılnuştır.Bu tertip,erat;haziran sonunda veya temmuz ayı içerisinde terh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • AVA AMELİYAT OLDU Amerika'ya giderken Madritte bir kriz geçiren ve derhal hastahaneye kaldırılan Ava Gard' ner dün ameliyat olmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • İNKILAP MÜZESİNDEKİ TÖBEN Mustafa Kemal Derneği,Atatürk'ün Samsun'a hareketinin yıldönümü münasebetiyle dün Şişlideki Atatürk İnkılâp Müzesinde bix tören yapmıştır-Töreni müteakip.Atatürk'ün Samsun'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1954
  • Yeni kabine üyeleri bugün belli oluyor m ^mj[ Meclisin bugünkü içtimamda yapılacak komisyon seçimlerinden önce Başvekilin kabine Üyelerini bildirmesi bekleniyor Menderesin hükümet programını muhtemele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • CeiRiiiS KONSEB Istanbul Üniversitesi Stele be Sfcrligüıin ttrtip «ttigl tolıH batı jnüz^gi.Samserlerineten ifein «^ai.y&na saat 17.30 âa,Pen Fakültesi Konferans Sfttonomda verilecısjctla'.MOSAMCİKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • 9EYIÖLDE Kahve cezvaumien Buz dolabına kadar butun e y as il o n M$Eiiev BİRÖEN cüzdan alanlar bu kuraya 4a m ve KRE 0İ SANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Hasta akını başladı Cehrimizde ti hükümet fe belediyeye bağiı bastahane lerde yatak kalmadı Son günlerde Anadoludan şehrimize yeni bir hasta akını başlamıştır.Bu arada,bu* lunduklan şehir has taba nel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Büyükada vapur iskelesi 25 metre uzatılıyor Denizcilik Bankası tara fından Büyükada vapur i^ke leşinin genişletilmesi için fa* aüyete geçilin içtir.Verilen malûmata göre iskele yapılacak tadilatla 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Göçmen evlerinin inşası işi Adliyeye intikal elli 1949 yılında yurdumuza hicret etmiş olup oda şimdiye kadar mesken ve arazî ala mamış olanlara Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından mesken ve arazî verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Süngerctfigimuiu inkişafı için tedbirler alındı Süngerciliğimizin inkişafı yolunda Et ve Balık Kuru mu tarafından hazırlanan yeni programın tatbikine 1 aş» lanmıştır.Kurum ayrıca Milletlerara sı gıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Şehir Tiyatrosunda temsille* re nihayet verildi Yaz mevsimi münasebetiy le Şehir Tiyatrolarında temsillere nihayet vorilmekto dir.Oram tiyatrosu döl» £ece son temsilini vermiştir.Komedi bölümünde de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Elektrikli trene «it hazırlıklar ilerliyor Sirkeci ile Soğuksu arasın da isletilecek cilan elektrikli trenlere a't haızırlıklar sürat le ilerlemektedir.Bu arada bir kısım istasyonlarda yapılan tadilat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Terfi eden öğretmenler gelirimizdeki okullarda vazifeli 91 öğretmen birer iist dereceye terfi aiırıldi Şehrimiz okullarında vazife gören ve kıdem sürelerim haşarı ile doldurmuş olan 24 öğretmen birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • karaborsaya düştü Şehrim izde kî ots İterdön yapılan şîkây at hcrgiin biraz daha fczialaşiyor Şehrimizde esasen mevcut olan otel sıkıntısı son günlerde büsbütün fazlalaşmış ve bu arada otellerden yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • YAPRAK Tadsız bîr buhran Hangi şairin oldıığuuu onuttnğum;Al yine bir ftrkat-j nagoh zuhur diye bir mısra vardır.Oa,zetelerde seker bu tının mı okuyunca aklıma bu geldi.Etten,sütten,kahveden son ra bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Kızılay Cemiyeti tarafından yapılan yardımlar Kızılay Cemiyeti istanbul merkezince fakir halka yapı lan yardımlara devam edilmektedir.Bu arada Kurum şubeleri tarafından evvelki gün yeni den 250 vatand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • K f SA HA BERLER telif gösteriler yapılm-atırlar günü dün saat 15 t e Okul binasında yapılan bir merasim 3e kullanmıştır.Ü&ki mezunların da iştirak ettiği bu törende,ayrıca talebeler tarafından nmh ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • POLİS T g İt Istanbul Biwnoi icra memuru Kematettht Gedikpaşa İta marnında haciz muamelesi yaparken hamamcı Hüseyin Yılmasın hakaretine maruz kalmış tıvr.Haımamc:ttartckında gerakan muamele yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • 17 1 M«y it 1*54 Pozoft«*l 14 if» 4 Mayıs 1276 VAİ UT VASATI BEANİ Güm öğle Bet» Aksi Tata Imsa 4X1 0,20 12.10 440 H 16.07 ««46 im 19.21 12.00 1 21.12 1.51 k 2.S6 7.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Rodolf Laviney adında bir Fi ansız Elekiro f iaisyeni dört seneden beri yaptığı araştırmalar neticesi oJarak btr çok hastalıkların tedavisi hususim,da ortaya yepyeni bir usul koy muştur.Kann şehri clv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Hayvancılığımın geliştirmek için tedbirler alındı Hayvancılığımızı geliştir önek maksadiyle yeniden bazı tedbirler alınmıştır,fio arada yeni bir lecröbeye başlanacaktır.Bu tecrübede hayvanlara,almakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Trafiği kolaylaştırmak için tetkikler yapılıyor Şehir trafiğini kolaylaştırmak maksadiyle Emniyet C ncı şube müdürlüğünce çalış malara devam edilmektedir.Bu hususta yakında ilgililerden müteşekkil bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Belediye parktan taWm e(tin.yor Belediye,park ve bahçe c ri tanzim eirlrınekledir.Bu arada geçen sene oldu* ğu gibi bu sene de parklarda şehir orkestrası tarafından konserler verilecektir.Bu husustaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • "Işıklı kuleler» le ilgili bir teklif Adresi frizde mahfuz bir okuyucumu/yazıyor:«Şehırdtvki "ışıklı Kule ler" geceleri yanmamaktı v,e seyrüsefer kaideleri gecenin muayyen b;r saatin,den sonra laLbık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Istanbuida bir şişe fabrikası kurulacak Yabana frmalariu mem'e ketimizde fabrikalar kurmak üzere yaPtığı teklifler devam ¦etmektedir.Bu arada bir Amerikan firması Istanbuida bir şişe ve cam fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Tütünlerimiz hariçte rağbet Yabancı memleketler i*n,tütünle;n.ize yapılan talep-ler devamı ekmektedir.Çu k ingiltere ve mer&adaıı birer heyet bu 4 günlerde şehrimize gelerekı mubayaalarda bulunma* ü-z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Gazoz imalinde kullanılan maddeler nahaktandı Havaların ısınması dolayı riyle ijehirde gazoz sarfiyatı aitmiş ve ouna muvazi ola rvfc gazoz imalinde kullum* icn malzemenin fiafları d w y ukselmiş'tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Kuru üzüm piyasası canlandı Kuru üzüm piyasasında bir canlılık müşahede edilmektedir.Bilhassa yabancı memleikellerden yapılan it-hal talepleri çok artmıştır.Bizden kuru üzüm isteyen memleketler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Teknik Okul kongresi sona erdi Gecen nafta yaram kainat olan Y*lcUz Teknik Okulu 33a lebe Canayeti yıllık l«mg3?ej sine dün okul konferans saî lonunda devam edilmiştir^ Sa*t^9 da toplanan Genel ICu r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Mfllî Eğitim MüdürlÜRİindo nafcH ve Utylnler 4 Maaxti.Vekâletince cehrimiz öğretim kadrosunda yeni den faaoı tfasön ve nakiller ya pılnugtır.Bu arada Bursa Maarif Müdürü İtagsp Kural istanbul İlk öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • Sümerbank mamulleri karaborsaya intikal etti Sümerbank mamulleri pin yasada bulunamaz olmuştur.B,İh assa patiska ve kaput be-1 z\tamam iyle kraborsaya intikal etmiştir.Müessesece bu hususta bazı önley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1954
  • NASRETTİN HOCA] HAYATI VE HİKÂYELERİ Yazan:Hüsııiye BALKANI* Teirika No;6 Nasreddin Hocaya göre Akşehir'in kazları tek ayaklı imiş Moğollar,Anadoiuyu kasıp ka vurarak ilerliyorlardı.Konyaya kaçlar ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Avrupa Konseyinin toplantısı başlıyor Adenauer'iti riyasetinde yapılacak bu toplantıya büyük bir ehemmiyet veriliyor Strasbourg,16 A.A)Avrupa Konseyi Vekiller Komitesi 18 mayısta Strasbourgda toplanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Öldükten sonra dirildi Kahire civarındaki bir köyde ölen bir çiftçi yıkanırken dirildi Kahire,16 THA.Buraya 10 kilometre mesafede bulunan Remul Nebi köyünde ikamet etmekte olan Ahmet Abdülgaffar adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • 7.5 yılda muradbmna erdiler I/ncokj 16 A.A.Bay ve bayan James Schlegel ad 1 arın da bir karı koca yedi bu çuk sene bekledikten sonra bugün emellerine kavuşmuş ve bayan Sehlegel bir batında üç çocuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Mayıs Ayının TalıhJiferi A ıLadem\k Çamlıca yolunda hepsi bahçeli ve dörder odalı 3 Evi kazanan Oç talihli Bayan NKRMİN GÖRGÜN Adana Şubesinden C.No:13301)2 Bay TOMA KOSTANOGLU Beyoğlu Şubesinden C N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Orsova transatlantiğinin büyük dâvası Sydney.16 Reuter)ingiltere ile Avustralya arasında en süratli gemi olan Oıient line şirketinin 7 buçuk milyon ingiliz lirasına malolan Orso va transatlantiğinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • kail-Ürdün hududunda yeni hâdise_Hebron bölgesinde yeni bir hudut hâdisesi old uğu ve iki taraf kuvvetlerinin yanın saat fiarpıstığı bildiri-Hynr Amman.16 A-A.Ürdün Basın Bürosundan yayınlanan bir teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Lanlel'iıı verdiği ders Her felaketten* soar» tecziye edilecek mesul aranması duaya kadar eski bir adettir.İstibdadın son senelerinde ve kir müddette meşruyitette itfa*'ye alayları kumandanı otlan Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Bir italyan ticaret heyeti geliyor Ankara 16 ANKA)Haber aldığımıza göre,önü müzdeki günlerde bir ltal yan Ticaret Heyeti memleketimize gelecektir.Heyet mensupları Türklyede,italyan kredileri ve alacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Yeni bir tip Dfese?motörü yapıldı Londra 16 Nafen)Lngiliz mühendisleri yeni bir tip Diesel motörü hazırlama ya muvaffak olmuşlardır.8u diesel motörü sayesinde,5 ki^'-Mk bir otomobilli bir müddet işlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Jandarma karakolları takviye ediliyor Ankara 16 T.H.A.Alâkaiı makamlar Emniyet kuvvetlerine yardımcı vazife görmekte olan poîıs görevli si jandarma sayısı ile köy civarında bulunan jandarma karakollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • i Takma ev sanayii hususundaki tetkikler Memleketimizde mesken sıkıntısını önlemek ma'ksadi le alınan kararların tatbikine devam edilmektedir.Bu arada bir takma ev sa nayü kurmak üzere tetkik ler yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Parise yaklaştıkça Bettina'-»in yüzü daha fazla gülüyor,»eğesi artıyordu.Yeniden dünyaya gelmiş gibiydi.Maurice'j kucaklamak istiyor ve:«Çok bir adam bu.kuzu gibi bir adam hu.diye söyleniyordu.Bu kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Pakistandâ karışıklık Dakka'da isçiler arasında tıkan kavgada ölenlerin sayısının 200 ü bulduğu bildiriliyor Karaşi.lö^A.A.Pakistan ordusu Doğu Pakistandâ Dakka yakınındaki Narayanganj bölgesinde,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Sesten sonra hararet davan aşılıyor Amerikan Havacılık Vekili,âlimlerin daha süratli uçabilmek fçîn gayret sarfettiklerini söyledi New York,16 A~A)Silahlı kuvvetiear günü müoasübetiyle Ur «tutuk eöylL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA ^r Güneşte vukua gelen son «aaelerm en muazzam hidrojı.n indifamın filmi' çdalııraştur.Bir *eş k Amerika ilim akademisi Ihi filmi bazıriamjg ve göster.ALMANYA Batı Berlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • İKTİBAS adamı Cliıi En Lai kimdi Chau En Lai kırk sene evvel intisap ettiği gizli bir c yetki himayesinden faydalanarak,bir çok tehlikeli rum fardan kurtulmaya muvaffak olmuştur u Chou En Lai'cin men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • görüşme ortaya çıkan müşkiillt İren Maliye Vekili esas müşkülün meselesi olmayıp istihsal w*timü me iesi olduğuna söyledi Tahran.1$ AA.İran iktiza ettiren ban tnr petrollerini isletme beynelmilei kone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Komada işçiler greve harar verdi Boana 16 A.A.işçilerin gündeliklerinin arttırıl ması yolundaki talepleri desteklemek üzere gelecek haf ta içinde bir çok grev hare ketleri yapılmasına karar ve!rılmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Istanbul Edirne yohmun tamirine başlaaryor Ankara.16 «T.H.A.Ka rayollan Gene!Müdürlüğü 954 «yol inşaatı» programının tat/tikine bağlamıştır Bu cümleden olmak üzere Istaobul Edirne şosesi üzerinde 10 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Ordunun ©a sevilen cavaştt SanantoiKo 16 A.A.Fortbroob ordu s Ahiye merkez'nde Eleanor Palmer adm d* 29 ye şiarında b'r kedmsıÜhiye başçavuşu "ordırauzı en sevi'ca çavuşu,olarak se cVmJ-stbc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • r%nnhımrrr*ia kusasi teat Ortıoark'a QÜ3fwr Beyrut,»I T.H.A.«uk menbaLardan venien lere güre,Başka» J&senho hususi temsrloiei Bnch Jcf 4 tnr'-ikinci Baston TTiniliiiwwr'iB.t W*tfa bfT hı tıİBCİiv "Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1954
  • Ürdün İsrail Hudut Il&t devam «diyor Amman,16 T.H.A.rail OrâU» hâdiseleri ta «tarak devam etmektedir cümleden olarak,ougttjt İsrail hududunda yont t dıse olmuştururdun hükûmMme a biır sözcünün bugün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.05.1954
  • s Cenevre Konferansı ıliçe Elizabeth döndü Yukarıda gördüğünüz kruvazörlerin salvo ateşi bir düşman topluluğuna tevcih edilmiş değildir.Bu atışlar İngiltere Kraliçesi Elizavatanına getirmekte olan «Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1954
  • HEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Elçilerin burun ve kulaklarım keserek salıveren halife Hilâfeti almak için İsyan eden Abdullah yeğenine esir düşünce kendisine işkence yapılmaması İçin yalvardı Abbas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1954
  • Birinci NSehmut çeşmesi Kundan evvel bahsettiğimiz veçhile Birinci Mahmut devri tstanbıılu pek güzel âbidelerle süsliyen bir devirdir.Avrupa mimarları bu devirde Rokoko üslûbunun hâkim olduğunu iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.05.1954
  • İstanbulspor Beyoğlusporu 3-0 yendi Profesyonel ligden istanbul spor iie Beyoğluspor dün sa balı Şeref Stadında karşılat mışlardır.Hakem Dr.Tarık Ozerengiün 'idare ettiği bu maçta rakibine karşı daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1954
  • Fenerbahçe Vela maflmria Burhanın bir gutu avuta giderken enerbahçe dün Vefa ile 1 1 berabere kaldı BM n Sarı Lacivertliler ilk dakikalarda mağlûp duruma düştüler ve beraberlik sayılarını penaltıdan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1954
  • rası Fakliltelararasi karşılaşmalarda 44 puanla İktisat Fakliltasl kıclararası Müsabakalarda Isa Çamlıca Kız Lisesi 27 puanla birinci olmuşlardır İstanbul Atletizm ajanugı taraf undan tertiplenen İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1954
  • r s& Tl SB^» JÜ^^^H HI Dünya Halter kaldırma rekortmenlerinden Amerikalı Peter George Bölge halter teşvik kupası I müsabakaları dün sabah Şişli* kulübünde yapılmıştır-Teknik neticeleri en yüksek olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.05.1954
  • KÜREK TEŞVİK MÜSABAKALARI Mevsimin ikinci kürek tes vık müsabakaları dün sabah Beykoz ile Paşabahçe arasu-da yapılmıştır.Fenerbahçe:ve Galatasaray kür ekolleri nin katıldıkları bu yarışmala rm teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Adalef Vekâletinden 1952 yılı gayrisafi geliri 35070 lira olan Beyoğlu 1-inci Noterliği münhahiir.Noterlik Kanununun 7 nci maddesindeki vasıf ve şartları haiz olan taliplerin bir ay zarfında evrakı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden 1 Ankara ve İstanbul 1954 1955 ders yıllan için Tapulama kursları asılacak ve lüzumu kadar öğrenci alınacaktır-2 Kurslara Lise,Orta ve muadili okul mezunları alı* n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Cenevre Konferansında Güney Korenin durumu Kuzey Kore Cumhurreisi Kore meseleleri die Çin Hindistan!savaşını Cenevrede tetkik etmek için kendisine yapılan daveti ne gibi sebepler tahtında kabul ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Qkmn^u PURO KULLANIRI PURO Tuvalet Sabunuterkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır.tazeleştlrlr.hayranlık yaratan bir cazibe temin adar PURO 100 de 100 saftır.VM .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Den zcilik Bankası gemileri ne radar takılıyor Denizcilik Bankasına aiıt gemilere "radar cihazı,ko nulması işine devaan ed.lmek tedir.Halen idare emrindeki ge milerden ekseriyetine radar takı'mış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Peynir fiatlarındaki pah-ıhk devem ediyor Alınan bütün tedbirlere rağmen beyaz peynir ftatlarmdaki yükseklik devam etmektedir.Bilhassa peraken de fiattar arasındaki farktan şikâyet edilmektedir.Durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Doktorlarımız cinsiyet ğiştirme için n Tanınmış Jinekolog Tevfik Remzi Kazancıgîl ametiyat neticesinde hiç bir erkeğin fonksiyoner şekilde kadın clamıyacağını belirterek 'bunlar saçma şeyler,demektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Rafferty aendeliyerek geri çekildi-Duvarın kenarında Guvan bir koltuğun üzerine otur-»aktan ziyade söktü-Elinde bonoları sımsıkı ^utuyor,Rose-»n söylediklerini bir türlü anlamıyor,gözleri onu görmüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGÎt Nergis,Ahmet Reise;Ben San Mnsanm yavrusu Denizlerin Kızıyım diye haykırdı 139 Diye sordu.İranlı memnun» vazifesini tamamlamış bir emirber gibi sokuldu*.ıSon sandık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare edeo Mee'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nur} AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1954
  • n an BULMACA 1-23 486 7 8 9 10 11 12 t HEH 1 pHBH 3 ¦Ha 4 &bL 6 7 8 9 1 pL B n 10 11 12 İH 1 Cedidimiz n bir numara lış»;Pena;Gaf.2 Httelm;Es klıdteaı gki alaydan mttteşefcfca as ikerî kuvvete vemten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Askeri heyetimiz bugün Vugosiavyado Yugoslav askeri heyeti de Haziran sonunda Türkiye'ye gelecek Belgrad 16 T.H.A.Bir Türk Askerî Heyeti ya rin Akşam Yugoslavyaya vasıl olacaktır.Türk Askerî Heyeti Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Diyarbakırda arazi kavgası X)lyai'bakır,16 Milliyet)Geçen gün ilimiz)bağlı Silvan fctaaa&MUin KisAw ScöytKUer ili İBaynaıt köylülerinden 7 8 şa lus arrasırata zuhur eden arazi ihtilafı yüzünden kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Elizabeth dinleniyor JLondra.16 A.A-Bu sabah Buckingham Sarayının cimi,parmaklıklar arasından Kraliçe Elizabeth!veya aile-Binden bir başka kimseyi görmek ümidi ile biriken meraklı bir kalabalık kütles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Pakistan Başvekili geliyor Btyjtwrafi bir inekle)gUJecek,haziran ay mm ilk haf fcasnda Lozanda aktedUecek o_lajn Pafctetanm Ortaşark temsil ciflerinim konferansına başkan-İlik edecektir.ZAFİRULLAH HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Rusların 20-000 uçağı var Amarillo (IJDkas)16 AA)Bugün burada yaptığı birbaaın tQplantramda rBiriesik Amerika Hava Kuvvetleri Erkanıharbiyei Umumiye Reisi General Nathanial Twining,3Eus 4arın elinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Valter U/bricht hastahaneye yattı Berlin 1« A.A.Ko müniat aleyhtarı Batı ist:hba rat bürosundan bugün bildirMiğine göre,komünist Dartisi "Kâtibi başvefcîl yardımcı* sı ¥alter Ulbricht,açıklan «nayan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Hâile SeEâsiye Yugoslavyays ziyaret edecek Kev York 16 A.A.Bugün burada beyan olunduğuna göre,"Habeşistan m pacatoru Haile Selassie,25 mayısta Amer ikaya vardığı zaman Belediye isti'kbal koni tesi tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Mısır Arap devlet leriyle münasebet lerini kesiyor Buçtarafı birincide)Suriye ve Lübnan ile siyasî münasebetlerini kesmeğe katsu* verdiği bildirilmektedir-Aynı notalarda ilâve edildiğine göre,bu taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Yeni kabine üyeleri bugün belli oluyor IlaşLarıvfı 1 incide)güven oyu istemesi beklenmek tedir-Bu arada Menderes hükümeti Demokrat Parti Meclis grupundan güven oyu alabilmesi için grupun sal» günü top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • KıteTfflrideri B&jttırnfi birincide)"40 binden fazla nüfusu olian şehirde sua* içerisinde ve sur dışında sayısız Rum •okulu mevcut Tauiur ve bun lata hergün yencleri ilâve edilirken,bütün okullarımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Kuzey Af rikada ü&^teralı felrincide)a 4 ir sivil harbin çıkmasını bek lemektecfrrleristiklâl Partisinin fanatiklerinin bir müddetten beri açtıkları kampanya,memle-Iketi foir "terör bavasma İjutü' ıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Ciger «kanseri ve sigara Baştandı 14neide)«i göstermeğe başladı» demektedirttO rtffi ıSlO seneye kadar Hm hastalığın hakikî ehemmiyetini hepimiz anlamış olacağız,diyen IDr.Clemmesen,*bütün memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Boğmadan feke yakalanan bebek Başturafı birincide)bildirmektedir-Bu hâdiseyi haber veren doktorlar çocuk felci virüsünün ana'tarafından karnındaki çocuğa •aşılandığı 'kanaatine •vardıklarını spy İnmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • HrşL&uderİM dün öldü Bitarafı birincide)Guderian bir müddetten heri hasta bulunuyordu.Jt'akat ölüm sebebinin ne oldu ku henüz öğrenilememnıir.Pransadan sonra Rus 'ep hesindde seıvaşjnış tofon vs •Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Fransa Tııntısta 25© kişiyi afetti Paris 16 ANKA)Fran sız Reisicumhuru Rene Coty Tunuslu 1952 senesinden berj işledikleri siyasî suçlardan mahkûm edilmiş buhman 250 Tunusluyu affeden bir karar nameyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Çiçekli muhakeme edilecek Beyrut.16 AA.Beyrut Radyosunun bugün baber verdiğine göre.Suriye Müdafaa Vekâleti eski Cumhurreisi Edip Çiçekliyi selfthiyetini kötüye kullanmak suç-u ile mahkemeye vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Hlndiçinâde Fransız Kızıl kuvvetler kilit ııoklesı olan Phuly'a şehrine şiddetle yükleniyor Hanoi Hindicini)16 A.A.Fransız,yüksek kumandanlığından bu gece tebliğ edildi gine göre,Vietminhlilerin şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • eğitim gunu,küflendi Türk Maarif Cemiyeli'uin ter lib ettiği toplantıda Keisicuın-hur iîayar da hazır bulua-Jui Ankara 16 A.A.Türk Maarif Cemiyetinin her yıl mayıs ayında mezunları tara fından tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Yariıra sevenler Kongresi yapıldı Genel Merkez Başkanlığına Dr.Mediba Eldem seçhdi Ankara 1€ A.A.Yar dim Seventer İ erneğaıin 26 ncı kongresi bu sabah saat 10 da Dıl-Taıih ve Coğrafya Fakültesi salonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • âori!yılanı görünce kuzu nesildi CcyJunibos 16 CA-A.Bura hayvanat fafoçm^nclfv yeni bir kafese nakline ayak direyen 110 4cüo ağırlığında içi hör goril maymunu hti oiüt zararsız yılanı görünce 'ksuzu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Cirarchffi*m isffîa salyaları B»3t&rafı birincide)neye karcar vereeegiai kestirememakfee müUefıküa.Hafta sonunu,resmî ikametJ g&bınd'a gebren «koca adam»] *n aKlirailiarMiwi Ifcinci Dünya Harj 'hi sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Kuştan iade «decefi gemiler Bqgfctrafi JL incide)ri şebri âölaşâöllecekTerdlr.Er,ler,karaya çıkımak için Mal t epeye Dolmabatıçe vapur iskeleleri ndan istifade edecektir.Rusların iade edeceği 38 g& ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Gençlik geri hareketleri takbih ediyor Btvjtarafı birincide;maha etmiyecektir.Beyazıt meydanmda "fes satan meczubun hareketlerinin memleketin diğer taraf larma da yayıl-«naaı karşısında,bu hareketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Samda 8 bin öğretmen grev yaptı Bagtarafı birincide)Grev ilân eden 8 bin okul öğretmen;maaşlarının tanzimi ile tekaütlüklerinin garan t;edilmesini istemektedirler.Maarif Vekilinin temvnatı na rağmen ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Balonlarla 20 AFiâyon rey pusulası Viyana 16 A.A.Çe* kosîovakyalı komünistlesin yapacakları seçimlerin arile-«iade,dün gece komünist Çe koslovakya topraklarına,kü çük balonlarla yirmi milyon "hürriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Yugoslav ı Ingllfereyi Bıv^taralt birincide)dan itibaren İngilizlerden daha süratli ve atak oynamağa başlamışlar ve birinci devrede topu hem ingiliz nısıf sahası dahi ünde tutmuşlardır.tmjflwler birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Gitaey-Doğu Asyanın Müdafaası Canberra.16 AA)Dışişleri Vekili Richaud Gfcsey Avustralya'nın Güney-doğu As ya müştere'k müdafaası sisteminin kurulması imkânlarını araştırmak üzere jlgili devlet lerle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • P.T.T.€enel KMürlüğüiHten:1 TAHTAKALE.Şi&U ve BEYOĞLU santral bina!rında tevsian yaptırılacak inşaat işleri ite EÖURTiE^âe yaptı lacak olan telefon santral binası inşaatı kapalı zarf usulü eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.05.1954
  • Miflî Soroyfcrr Möt^öHugöndeJ 1 MiMî «asayla rdan Küoük-su *ko*rmın »İt katında iki odanın zemin döşemelerinde yaptırılacak tamirler at ¦eksUtme-ye '4c muimuşfcur.2 Tamiratın birinci keşif tutarı 5322
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Se.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlik'ler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 200 ton taze ayşekadın faeulyası kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihalesi,hizasında gösterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • If.fİ.V.1 No.Ss.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Aşağıdaki cins ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş.Teklif edilen fiatlar âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • M.M.V.1 No.iti Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktan yazılı 55 ton beyaz peynir 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • k fes satı yaptırılacaktır llîar Bankasından:Tesisin isler nal Geçici Kasabanın adı Vilâyeti de kesif bedeli Teminat Tesisin nevi Dsalp.Van 170-601.54 9-780—2 adet 750 devir!75-85 Ps.takatli dizel gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • milliyet Abone şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı ayıık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi m.ünleıcetlere iki mislidir.Uin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.o-2,50 T.L,İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Su ar İdaresi Yardım Birliği Başkanlığından Birlik nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili için 20 mayıs 954 perşembe günü saat 17*30 da idare binasında aktolunacağı şayet ekseriyet,olmadığı takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Kayseri Veliliğine en Yapılacak iş:1 Felahiye B.Toraman yolu üzerindeki 11390.21 lira keşif bedeldi 1X6 açık İlgındaki betonarme köprü olup açık eksiltme suretiyle ihales-yapılacaktır-2 Eksiltme 2/6/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Antalya İli Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 İlimiz merkez ilçesine bağlı Mandırla köyünde 29782.35 lira.Alanya ilçesinin Oba köyünde 29991.46 lira ve Serik ilçesinin Sanabah köyünde 25687.17 Ura muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Şişli Osmanhey Arasına Bordur ferşetinleoktir I.E.T.T.İşi atmaların i an 1 Muhammen becL-Ii '5400.lira olan yukarıda yazılı iş 28/5/954 cuma gttnü saat İÜ da Beyoğlu Metrohan 4 cü katta Arttırma EkaUt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • tan.biyj ve e&nam Aapanif Acıilf Kapanış Iterllng "34.7*4—Dolar 280.50 280.30 Pr.Frangı 0.8' 0.80 tavlçre Fr.04.03 64.06 Jelçika Fr!5.61 6.60 «veç K».64.12.90 64.12.60 Oorto 73.68.40 73.68.40 Jf«t 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • RADYO İSTANBUL 13.57 Açflış ve program 13.00 Haberkr 13.15 Dans mü sigi pl)13.30 Samlar.Ofcuyan:Salme Sinan 14.00 X7a *ertürier pl)14.20 Şarfclaı Okuyan:Güzin Siper 14.45 Piyanist Earl Wüfl pl)15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • M.M.V.1 No.İu Sa.Al.Ko.Bşk.u&n Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 200 ton kavun 2490 «ayılı karasun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • istahoul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için «yn ayrı ve hizalarında gösterilen gün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • tw.tv.V.1 no u Sa.At.Ko.Bask,can a ksra Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda" cins ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir» Aşağıda cins ve miktarları gösterilen sebzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Lc\Szı t.r ğinian verilen Askerî Kıtaat ilâ uları Yassı viran için 9000 ton odun kapalı zarfla 27/5/954 Perşembe saat 16 da Yassıviran As-Sa.Al.Ko-da satın alınacaktır.Bedeli 450000 lira.geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Kocaeli İnhisarlar Bcşmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz transitine gelecek ve gidecek bilûmum inhisarlar emtiasının tahmil,tahliye ve na*kliy« işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır» 2 Eksiltme 24/5/954 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • OSMANLI BANKASI İLÂN)Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle.Osmanlı Bankasının Galata merkeziyle,Yenicami,Beyoğlu,Şişli.Kadıköy,Yemiş ve Çcmberlitaş.Şubeleri 19 Mayıs 1954 Çarşamba günü kapalı bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Otomotik Telefon Santralı alınacak D3Vİet Üretme Çiftlikleri Umum MUdürJUğünd un 1 Teklif alma usulüyle bir adet 250 dahil!ve 25 haricî hatlık)otomatik telefon santralı satın alınacaktır.2 Teklifler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1954
  • Nafıa Vekâletindin Gaziantep Karkamış istasyonları arasında telgraf hattı için lüzumlu direklerin betonarme olarak imaü ve yerlerine dikilmesi işi kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1 Keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8