Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • »ehlimizde havanın umu.i yetle boratta ve az ihtimalle 1 nevzll yağışlı geçeceği,rüzgar.1 arın kuzeyden eseceği,Buhune.H in artacağı edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Bilecik yolunda heyelan 30 metre kalınlığında bir toprak yığın» demiryolunu kapattı.Trenler rötarlı olarak geldi Son günlerde şehrimize ve civar vilâyetlere yağan yağmurlar bazı hasarlara sebep olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Daktilo Şampiyonası dün Sergievinde yapıldı Geçen senenin şampiyonu Ece Alpay bu defatfa dakikada 117 kelime ile b rinci oldu Dün saat 14-17 arasında Spor ve Sergi Sarayında kalabalık bir seyirci önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Et fiatları yükseliyor Belediye fiat artışını önlemek maksadıyla yeniden bazı tedbirler aldı Et fiatlanndaki' yükselişi önlemek maksadiyle.ilgililerce yeniden bazı tedbirler alınmıştır.Bu pümelden ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Amerikan Ordusu Kurmay Başkan muavini geliyor Ortadoğuda tetkik gedsin» sıkan Tümgeneral» israil'den Türkiyeye hareket ettf Tel-Aviv,14 AP)Amerikam ordusu ikurmay başlan muavini Tümgeneral Arthur Trud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Rusyaya ödünç olarak verilen 38 harp gemisi bugün Amerikaya iade ediliyor ilk parti olarak sekiz ve adalar arasındaki n Sovyet Rusya,ikinci dünya harbi esnasında Amerika Birleşik devletlerinin ödünç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Balkan ittifakı ve İtalya Btalya Hariciye Vekili Plchoni bir beyanatında Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya'nın akteyledikleri üçlü Balkan Paktını bir asker!ittifak haline getirmelerine îtalyanın.Tiryes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Yeni Menderes hükümeti bugünlerde belli olacak Celâl Bayar usulen istifa eden Adnan Menderesi tekrar hükümeti kurmaya memur etti Ankara» 14 Milliyet)1954 seçimlerinin sona ermesi ve Meclisin 10 uncu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • J AMERİKAN İŞ ADAMLARI Şehrimizde bulunan Amerikan iş adamları dün Vali Gökayı ziyaret ederek kendisini Amerikaya davet etmişler ve ucunda d)harfi bulunan bir altın anahtar vermişlerdir-Resim.Gökayı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Byroad» Ânkarada Amerika Hariciye Veidl Yardımcısı hükümet adamlarımızla görüşmeler yapacak Ankara,14 A.A.Amerika Birleştik Devletler Ha riciye Vekil yardımcısı Henri Byroade bugün saat 17.30 da uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Margaret evde kalmış,Saray çevreleri prensesin be* kir kalacağını ısrarla söylüyorlar Londra,14 A.A.Kraliçe Elizabeth'!memlekete dönmesi ile Prenses Margaret'in durumu tekrar ön plana geçmiştir.Prense
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Pakistan'ın Başkenti değişiyor Karam,14 ÂP)İslâm ittihadı İktidar Partisi dün Federal Pakistan Devleti Başken* tinin Karasiden memleketin kuzey bölgesinde henüz tayin Devamı 8a:7 811;5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Mareşal P»p»go» Papagos ve Kıbrıs Atina,14 ANKA)Yunan Başvekil-Mareşal Papagos,bir Amerika gazetesine,Balkan ittifakı ile Kıbrıs meselesi hakkında beyanat vermiştir.Mevcut Balkan anlaşmasının askeri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • SEKİP TUNÇ GÜNÜ Edebiyat Fakültesi öğretim Üyelerinden Ord Prof» Mustafa Sekip Tunç'un emekliye aynbşı münasebetiyle dün.Edebiyat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından öğrenci lokalinde Ur «Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Ava Gardner hasta Madrit,14 AP)Amerikalı sinema aktrisi Aya Gardner bugün burada hastahaneye kaldırılmıştır.Böbreğindeki taştan ıztzrap çektiği» kendisini tedav^ eden doktor!anian öğrenilmiştir.Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Kızıl Çm Başvekili Çu En Lai Güney Kore Hariciye Vekili Piung Yang Tay ile Cenevre Konferansına giderken Dien Eien Fu yaralılarının nakline dün sabah başlandı Harap olan uçuş pistine güçlükle konan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Celâl Bayarın tebrikleri kabulü Reisicumhur seçimi bütün şehirlerde 101 pftre topla kutlandı Ankara,14 Milliyet)Büyük Millet Meclisi toplantısının sana ermesini müteakip,Mecli sin şeref salonunda Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.05.1954
  • Meclis dün ilk toplantısını yaptı Bayar486 reyle reisicumhur seçildi.Demokratlar devletreisini oturarak,muhalefet ayakta selâmladı Meclis Reisliğine yine Refik Koraltan getirildi.Mebusların yemin mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • YAPRAK Öksüzler ULUNAY Iîu «Öksüzler» den maksud «Hamisizler» dir.Ktmdir bu öksüzler?Bu öksüzler ınüh'ın bir spor mcnsublandır.Allah,Allah.Bizim mera lekete bir spor hamisiz,öksüz kalr mı?İste futbol,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Sovyetlere karsj fiili mücadele halinde bulunan antLbolşe^ vöc s'yasî teşekkül ve gruplar arasında,yıllardan beridir,iş birliği sağlamağa çalışan,fakat «Büyük,bütün ve bölün" mez Rusyay:emperyalist Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • 9 EYLÜLDE Kahve,cezvesinden Buz dolabına kadar ]b^ü tün c 5 a s i I e i 10 i DÖŞELİ EV i BİRDEN a S Hazirana İcada?cüzdan alanlar bu:4 Jiurava da girerler* YAPI ve KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Tavuklarda veba arttı Veteriner Müdürlüğü tavuk ve diğer hayvanlarda gözüken hastalık aria mücadeleye başladı Son günlerde tavuk vebası artmıştır-Kendisiyle görüştüğümüz istanbul ili Veteriner Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Türkiye Muallimler BirHğirrn Genel Kurul toplantısı Türkiye Muallimler Birliğinin Genel Kurul toplantısı bugün saat 10.30 da Çemberlitaştaki birlik merkezinde yapılacaktır.Kongreye,birliğin muhtelif ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Giyecek ve yiyecek piyasasında canlılık Ş»ker Bayramının yaklaşması münasebetiyle Anc fo?uya yapılan çeşitli sevkiyat fazlalaştr Şeker Bayramına kısa bir zaman kalması dolayısıyla piyasada umumi bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • D.P.ye oy verdirmek istemeyen biri adliyede 2 mayıs günü genel seçimler sırasında Karagumrükte bir hâdise olmuş ve bu semtte oturan Ali adında biri Zehra admda bir kadının Demokrat Partiye rey verme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Hidayet Camiî düıı ibadete açıldı Evvelce deri ardiyesi olarak kullanılan Bahçekapıdaid H*dayet Camii Belediye,Vakıflar İdaresi,Ticaret Ban kasa,Türkiye Anıtlar Derneği ve halkımızın teberruu ile rest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Mithatpaşa Kız Enstitüsünde şiir okuma müsabakası Mıthatpaşa Kız Enstitüsünde dün bir güzel sür okuma müsabakası yapılmıştır.20 ye yakın öğrencinin işti1ra'k ettiği müsabaka sonunda Aynur Can birincil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Şehitler İhtifali Şehit düşen havacılarımızın hatırası bugün Fatih parkında yapılacak töranle anılacak Tayyare şehitleri ihtifali,bu sabah Fatih Parkında yapılacak ve vazife uğrunda şehit düşen havacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Apartman hırsızı genç dün adliyeye verildi 60 hırsızlığın faili olan 19 yaşındaki apartman hırsızı Uğur Emiralp,dün 1 inci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusuiîu müteakip tevkf edilmiştir.Uğur,sorg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Bir Öğretmem iddiaya göre kadın kıaçırııus Polenezköy'de oturan Mah mut adında fo-ri,müddeiumumiliğe müracaat ederek,karısının,köyün öğretmeni İhsan tarafından ka-çırıldığını iddia etmşfcir.Öğretmen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Tramvay altında kalan kadın dün öldü Uç gün önce Aksarayda bir tramvay kazası olmuş,Hüsnüye Anman adında bir kadın tramvay altında kalarak ağır surette yaralanmıştı.Hüsnüye kaldırıldığı hastahanede dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • "Hora,gemisi busun limanımıza gelecek Denizcilik Bankası Gemi Kurtarma İşletmesi için satın adına» "Hora,vapuru bugün limanımıza gelecektir.Cebelitarık'ta Bland)d* simli bir IngiKz firmasından satm al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Ziraat Okula öğrencileri tetkik gezisine çıktılar Halkalı Ziraat Okulu talebelerinden 36 kişilik bİT grup başlarında hocaları olduğu halde,dün saat 17 de vapurla Karadenize müteveccihen limanımızdan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • KISA HABERLER 1c Merkez Bankasının dün,neşrettiği bültene göre,tedavül deki paramızın miktarı 1 milyar 457 milyon 569 bin 757 lira dır.Dün Ximaninrzdan mufete Uf memleketlere 966,118 lira tutarında çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • POLİSTE if Kadıköy'de Yeldegirmenin de oturan Hızır Gözan adında biri,küçük bir meseleden dola yi arkadaşı Mehmedi bıçak/a ya rf funis ve kaçmıştır.Y-aralı tedavi altına alınmış,suçlunun aranmasına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Hlc 15 Meyıs 1954 Cumartetl Ru.12 Rama 1S7S 2 Mayıs 1870 VAI ttT VASATİ EZANİ Güne Ogle îkUMİ Aksa İmsa ş 4.43 9.24 12.10 4.51 li 16.06 8.48 m 19.19 12.00 21.09 1.50 k 2.39 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • it Yardım Sevenler Derneği Beykoz Şubesi tarafından tsrtip edilen «Çay»,bugün saat 13:30 da Taksim Belediye gazinosun da verilecektirif Çamlıca Kızlisasinin sene lik çayı,bugün saat 15.19 ara smda Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Bir İtalyan ticaret heyeti şehrimize geliyor italya ile memleketimiz arasmdaki «ticarî münasebetler sûr'atle inkişaf etmektedir.Bu arada bir ticaret heyeti önümüzdeki günlerde mem ieketimifee gelecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • HAYATI VE HİKÂYELERİ Yazan:Hüsniye BALKANLI Toi rika No.4 "Buraya,türbeyi,bir ziyaret eden,muhakkak yedi defa gelir,Bu tarihte acaip ve uygunsuz dur.Eğer hoca 683 de vefat et miş ise karısından tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • lstanbulun 501 inci Fetih yıldönümü hazırlıkları İstanbul Fetih Derneği adma bir heyet,dün Valj Prof Gö'kayı makamında ziyaretle Istanbûlun Fatih Sultan Meh med tarafından fethinin 501 ine i yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • Kara Salih Çavuş Atatürk için ınevlûl okutuyor Millî kahramanlarımızdan Kara Salih Çavuş,Atatürk,Fevzi Çakmak,Kâzım Karabekir ve Türk şehitlerinin ruhu için yarın ikindi namazından sonra Karagümrük ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.05.1954
  • HALKIN SESİ Vapur tarifeleri ile siğili bir teklif Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Denizcilik Bankasının yaz tarifesini hazırlamak üzere olduğu şu günlerde,idarenin bir noktada dikkatini çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Pakistanda seçimleri maki fet partileri kazandı Karaşi,14 TH.A)De Pakistanda yapılan seçimi kahir bir ekseıiyetle kaza e muhalefet partüerini temail den Birleşik Cephe bugün beyanname yayınlamıştır* B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Ürdün.tsrailîn yeni bir tec vüzde bulunduğuna bildiriy Amman,14 TÜ A.E gün Ürdün Dahiliye Vekâlet den bildirüdi|ine fföre Inr kuvvetleri dun gece geç val Kalkilya köyüne Üç ayrı eö* ten tecavüı etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Irakta İsrail hesabına casusluk yapan bir şebeke yakalandı Bağdat 14 TJH«A.Mevsuk kaynaklardan verilen malûmata göre» emniyet kuvvet» teri tarafından İsrail hesaba na easushtk yapmakta olan bir şebeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Batı Ahnaayaya 150 ton buğday sattık Ankara.14 CT.H-A.Batı Almanya ile Türkiye arasında daha evvel yapılan hububat anlaşmasının feshinden sonra-İktisat ve Ticaret Vekâletin den bugün verilen malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • İKTİBAS Marsilya,gangsterlerine karşı isyan bayrağını açtı Gangsterler,şimdi barcılık eden işten çekilmiş ağabeyi rinl de haraca kesmek Istsyince,vasiyet değişmiş va p İlsin dokunamadığı bu adamlar bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Denizde Atom taarruzlarına karşı tedbir ingiliz bahriyesine mensup eksperler denizde uğranılacak atom taarruzuna karşı alınacak tedbirleri inceliyor Londra,14 Nafen)Denizde atom taarruzlarının def edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Radyoaktivite görülen balıklar Tokyo,14 A.A.Batı Ja pohya'daki Japon ilim adamla,rinın haber verdiklerine göre,Amerika hidrojen bombası tec rttbebrinin yapıld ğı Bikini'den takriben 3200 kikurıetre me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Kızıl Cinde 200 milyon insan açlık çekiyor Köylüler binlerce kişilik kafile halinde büyük şehirlere akın ediyor Hong Kong,14 A.A)Haber verildiğine göre komünist Cinde 200 mayon insan açtır-Köylüler bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Piyano çalma mukavemet müsabakası Ls Havre,14 A.A.Geçenlerde Dussoldorf'da 360 saat mütemadiyen piyano çalmak suretiyle dünya piyano çalma mu kavemet rekorunu kıran Alman piyanstlerinden Heinz Arndtz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Bir genç kıza,bir kadına tecavüz eden bir sabıkalı idam edilecek San Rafael California)14 AP)Bir kadınla genç bri kızı kaçırarak ırzlarına tecavüz etmiş odan Garyi Chessman adinda bir sabıkalı bu suçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Hapishanede çıkan İsyan îranda Raft hapishanesinde çıkan isyanda 5 komünist mahkûm öldürüldü Tahran,14 AP)Tahranın kuzeyindeki Rast hapishanesinde çıkan bir isyan neticesinde beş komünist mahkûm ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Başını çarptıktan 18 ay sonra öldü Londra,14 Nafen)tpswich'de,65 yaşında ihtiyar bir kad-n bundaa 18 ay evvel başı m duvara hafifçe çarpmış,el.yle acıyan yeri biraz uguşturmuş ve sonra da işüu devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Hollywood filmlerinde fazla konuşuluyormıış Hollywood,14 Nafen)Hollywood,filmlerinde çok konuşulduğundan şikâyetler arttığından,bazı sahneleri yürani dakika sessizlik içinde geçen bir film hazırlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Amerikak iş adamları bugün şehrimizden ayrılıyor Şehrimizde bulunan Amerikan ticaret heyeti;dün bazı ziyaretlerde bulunmuş ve bu arada saat 11,30 da Vali Gökayı ziyaret etmişlerdir.Bu ziyaret esnasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Komünist cennetinde İdamlar Basya kendi âlemine kapanarak» iy| fena her şeyini hür dünyadan saklarken» Kızı] İmparatorlnkta cereyan eden hâdiselerin içyüzünü kolay kolay öğrenemiyor» onlar ip propagan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Amerikanın Japonyaya yardımı Dün Tokyoda imzalanan bir anlaşmaya göre Amerika,Japonyaya 4 destroyer ödüne verecek Tokyo.14 A.A)Japonya Hariciye Vekili Karsuo Okazaki ile Birleşik Amerika Büyük Elgisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Denizcilik Bankasının Ankara bürosundaki yolsuzluk Zimmetine 65 bin lira geçiren,Denizcilik Bankam Aa kara bürosu müdürü Kaşı* Karaca hakkında îstanbrlda da tahkikat yapılmaktadır.Bu arada Umum Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Kız Lisesinden Yetişenler Derneğinin 19 Mayıs hazırlığı istanbul Kvr.Lisesinden Yetişenler Derneği,19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı dolayısıyla hususî bir kutlama programı hazn*lamıştır.Buna göre 19 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Singapurdc karışıktık İki bin talebe askeri ve sivil servisler için biımete alınmalarını protests için nümayiş yaptı Singapur,14 A*A-Singaputun muhtelif okullarına mensup olan ve aralarında 200 kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • fakata nacaklarını anlayınca kaçan kurşun hırsızları Henüz hüviyetleri tesbit edilemiyen beş kişi,dün sabaha karşı Ayasofya müzesd kaa-şısındaık,i metruk hamamın kubbesinden söktükleri 400 kilo kurşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Kısa hancl haberler AMERİKA ic Başkan Eisentoover dün William P.Tompkins'i yeni ku ruı'an dahili emniyet şırbes'-ni idare etmek için ganel savcı yardımcılığına tayin etmiştir.Bu şube casuslar ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Tophanede bir dilenci yuvası basıldı Zabıta,evvelki gece Tophanede Karabaşta bir dilenci yuvasını basmıştır.Baskm sonunda 60 dilenci yakalanmış ve 200 kra para il« dilenmeye mahsus aletler ele geçiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Amerika güney kutbum ilim heyeti gftnderiyoı Heyet kutup ardjn geçiş yo lan m ve tesis düşJnüle ı Üslerin yerlerini tetkik edece New York,14 Nafen)Birleşik Amerikanın güney kutbuna.müh m bir seyahat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Kâşânînm ofchi tevkif edildi Tahran,14 CT-H-AJ Dahiliye Vekâletmdea sıran habarlcre göre,Iranın dinî öderi AyeUrilah Kâçânînin küçük ©gîu Muhammet El Kâşânî dün gece emniyet kuvvetleri tarafından tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Hunmst* deve etradea İM kişi »birlendi Humus.14 TH.A)I radaki kabile reislerinden 1 rinin oğluna ait düğün mttt sebetiyle ver'len ziyafette t:ve etinden 104 kişi zehirle mistir.Zehirlenenler derlı has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.05.1954
  • Kapıya doğru yürüdü ve ihtiyatla açtı Asfalt yoldan akseden göz kamaştırıcı ışığın bir kısmı hangarın içini aydınlattı.Bettina güneşi görünce büyük bir sevince kapıldı» artık o karanlık yere dönmiye-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.05.1954
  • MİRGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kıbrıs kadısı Mustafa Efendi nasıl idam edildi Kıbrıs valSsi Yusuf Paşa tam bir istiklâle kavuşmak için bir çok tertiplere baş vurdu hatta işi isyana kadar götürdü v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1954
  • Amerikan motor fabrikaJarmda atomla işliyen lokomotif inşa edilmiştir.Lokomotif enerjisini bir atom reaktöründen temin etmektedir.Bn suretle lokomotif bir yıl İçinde 4 95 kilo nraniynm ile işUyeeek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.05.1954
  • M Zal Mahmud Paşa türbesi Eyüp semtinde bulunan camilerin en güzellerinden biri olan Zal Mahmud Paşa camiinin şimal tarafmda bulunan bu türbe Sınanın eseridir.Mahmud Paşa Kanuni Sultan Süleymanın dama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.05.1954
  • Ya$ar Doğu.kampta rahatsızlanan Hüseyin Akbaşla meşgul oluyor Dünya Güreş için inşa edile Tokyo,14 SHA)22 mayısta yapılacak dünya ser best güreş şampiyonası iç» inşa edilen uzak şarkın en büyük kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • R.Cohe J.Garputhers ması Sydney,13 SHA)Robert Cohen Jimmy Oarruthe» boka karşılaşması 6 ag'ustos'ta Dublin'de yapılacaktır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • tşte milli güreş takımımızın altı arslaıu Dünya şampiyonasına katılacak olan İlk güreşçi kafilemiz Tokyoya gidiyor Bir İdare cif iki antrenör ye 5 güreşçiden mürekkep İkinci kafile de yarın akşamki uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • Çek lokomotifi Zatopek Sntsla mttcadele ederkee İki meşhur Zatopek mi var?Paste,14 SHA)Çekos-lovakya Atletizm Federasyonu 30 mayıs günü Pariste ya Pılacak 5000 metre koşusuna liralarında maruf Çek lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • Başıboş Türk futbolu Türk futbolu.29 Nisan tarihinden bu yana;yani tam 17 gündür başsız,daha doğrusu bası boş bir vaziyettedir.Dünya futbol şampiyonasının bu kadar yakın olduğu şu günlerde,ifk defa bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • Bugün yapılacak Atletizm yarışmaları Üniversite va llaelarin katılacafiı mUsabakalar da Atma ve Atlamalar bugün P.Bahça Stadın* da,koşular Isa yarın Mlthatpaşada yapılacak istanbul Atletizm Ajanlığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • Bugün yapılacak olan profesyonel ve amatör lig maçları 15 MAYIS 1954 CUMARTESİ Mithatpaşa Stadında 15 Kasımpaşa Beykoz P)17 Galatasaray Adalet P)Şeref Stadında 14 Sümerspor Emniyet A)16 Anadoluhisar A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • Kısa Spor Haberleri MAC ASİSTAN f İNGİLTERE MAÇININ HAKEMİ Roma,14 SHA)Macaristan futbol federasyonunun bildirdiğine göre,23 mayısta Budapeştede yapılacak olan İngil-tere Macaristan futbol karşılaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • tUnol devrenin İki nâmağlûp «akımı Ok devrede OalstMarayın 1 »galip geldiği «n»*4* Profesyonel Kümede 14 cuhafta Bugün Galatasaray Adaletle K.Paşada Beykozla karşılaşıyor m-Har iki maçın gaHplarinl ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.05.1954
  • İstanbul gazeteleri spor Muharrirleri Başbakana dün bir telgraf çektiler Futbol Federasyonunun İstifan tarihinden buğum kadar aradan yirmi güne yak n Ur saunan geçtiği halde henüz bir fe fferawyonun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • Beşiktaş ve Envrgân yakında servise girecek Mak ne!erindeki arızadan dolay!bir müddettenberi Haliçte beklemekte olan şehir hatlarının Beşiktaş ve Emir» gân adındaki motorlu gemiler,i tamir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • f 2 3 4 5 6 7 8 ft 10 11 19 1 2 3 4 6 6 7 H9İ r 8 9 9 f H 10 J lJ:11 ¦P-12 Tj Soıdarı sağa il—Cingöz Ftecarnin.babası.2 Baştaki harfsiz niyaz eden ¦çogm')«Biten» anlamına bir ersele adı.3 Kıyamet günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • GRİPİN başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarını süratle teskin eder,derhal haz* motur ve tesirini gös* torir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • İngiliz Basınındaki Nato Memleketlerinde Askerlik müddetleri Nato azası memleketlerdeki mecburi askerliği eıe alan Timm söyle demektedir:«Kuzey Atlantik Paktı teşkilatuun Da imi Grupu için.General Gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • iirkiyenin Jack Londonu ize vapurunda doğuyor Ingilterenin meşhur Tha Daily Nlail gazetesi füze vapuru personeline!sn Feridun Şakırı "Tûrkiyenin Jack London'u» olarak vastf.'andırmaktadır_ingilterenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • Genç bir kız intihara teşebbüs etti Saraatya.'da Değirmen sokağında 9 numarada oturan Gönül Doğansoy adında genç bir kız,aj*abeysi Selâhaıtt.hin kendisini paylamasına üzülerek,^tentürdiyot içmek suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • Saç lay terlerin inşası Liman İşletmesinin 1954 programı gereğince,yerli tersanelerde inşa ettirdiği' 16 saç layterden 11 i tamamlanmıştır.Geriye kalan 5 layterin inşaası da yatkında bitecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • Daha fazlasına im» kân göremiyor,bir müddette bu vaziyette dinlenmezse tekrar yatmak mecburiyetin,de kalacağını anlıyordu.Ha reketsiz bir heykel gibi kaldı.Uzun müddet bekledi,ni hayet kararını verdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • enerinizin güzelliği ELİNİZDEDİF Terkibinde iarem hastaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu günlük temizlik islerinin cilt t üzerindeki tahribatlar enler ve gü?elle$tlr!rbov ^ÖPÜ^O itU*» OKOWU 100 de 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • BüZLillN KIZI Tarihî Roman yazan:Kemal SAMANCIGtl* Nergis:"Acaba Prens uyandı mı?Hain Ahmet zavallıyı o kadar ağır yaralamış ki„ dedi 137 Birimiz gidelim,Demiz leria Kızını haberdar edelim.Evet.Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • Dün külliyetli miktarda sebze geldi İstihsal bölgelerinden şehrimize yapılan sebze sevkıyatı devam etmektedir.Bu arada dün ıkü'li'jyetli miktarda domates gelmiş ve bunun neticesinde Hatlar düşmüştür»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • Anadoluda Türk Anıtları Sergisi dün açıldı Edebiyat Fakültesi San'art tarihi kürsüsü tarafından,ha zırlanan "Anadoluda Türk Anıtlar,aâh fotoğraf sergisi dün saat 16 da açılmıştır.Vezneciler caddesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.05.1954
  • Geçimsizlik yüzünden karısını bıçakla yaraladı Fatihte Halıcılar caddesinde 79 numarada oturan Omeı Ilkıret Tiirker adında biri,geçimsizlik yüzünden karısı Fikret ile kavga etmiştir.Karısının kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Ava Gardner hastalandı Bagterafı 1 Lncido)Haftalardan beri Madritte bulunan Ava Gardner ile kız kardeşinin bu gece uçakla New-Yö*rk'a dönmeleri bektenihnekteydi Aktrisini yeni bir filme başlamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • 134 kişinin ellerini kestiler c_Bir zma sanığının toprağa gömülüşü dehşetle seyredildi Maskat,14 T.H.A.Dört aydanberi muhtelif hırsızlık suçları eşleyen 134 kişiinin eller,bugün yapılan bir merasim es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Elizabeth dönüyor Bugttn Londraya muvasalat edecek olan İngiltere Kraliçesi dön gece yatında Churobillie görüştü Londra,14 AP)Başbakan Winston Churchill,İngiftz MJtfetler Camiası memleketlerinde yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Dien Bien Fu yaralıları Baştarafı birincide» ce yaralı tahliye edlimelerini beklemektedir.Bununla beraber tahliye isi pek ağır ilerlemektedir.Yaralnardan bir çoğu harp esnasında başlarından va mideler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Balkan ittifakı ve ttalya Başmakaleden devam)düşünmüş olmalarını da aklımızdan geçirmiyoruz.Onların da sulh ve sükûn içinde harbin açtığı yaralarını sarmak,hayret ve takdirle gördüğümüz iktisadî inkiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Amerikan Ordusn Kurmay Başkanı muavini geliyor Başterafı 1 incide)Orta doğuda bir tetkik gezLsine çıkmış bulunan General Trudeau bugece ^çakİB Tiirkiyeye hareket edecektir,îsrai İde kalacağı bir kaç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • 38 harp gemisi Amerikaya iade ediliyor Baş ta rafı birincide)Um atacak heyete riyaset ede cek olan Ankara'daki Jammat Amerikan askeri yardım misyonu reisi amiral Houches pasartesi günü şehrimize galec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • eclis dün ilk toplantısını yaptı Baş tarafı ı incide)tinin 50C Milletvekilini almamış ti.Saat 14.50 de Bakanlar toplu »bir halde salona girip kendileri ne aynlan yerini aldılar.Saat 14.58 de de Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Celâl Bayarın tebrikleri kabulü Baştaraij X incide)cumhura tebriklerini sunmuşlar dır.Ordu erkanından sonra,Temyiz mahkemesi,Şûrayı Dev let,Dvanı Muhasebat,Ankara Üniversitesi,Başvekâlet Ü* diğer Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • V e f at Kenan Klişe Fabrikası sahibi Kenan Dinçman,Görele Anban sahibi Kemal GUnşık'm kayın biraderi,Gürışık'ın biraderi,Bozkurt helva fabrikası sahibi Ziya özoflu ve Belkis özaflu,Haıile'nin dayılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Et fiatiarı yükseliyor f Başta rafı 1 incide* kiyatmın arttırılması için teşebbüse geçilmiştir.Uu arada et tanzim satışı yapan kasapların da çoğaltılmasına ka rar verilmiştir.Bu husustaki karar,önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • üs kurma hakkı verdi İmzalanan an'aşma metninin İmparatorun Ama* rikaya muvasalatında açıklanacağ1 anlaşılıyor küçük kara birlikleifi bulunduracağı zannedilmektedir.Habeşistan geçen yıton ma Adis Abab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • 63 kişiye 632 yıl hapis cezası verildi Guiliano ile işbirliği yapan çete topyekûn mahkûm edildi Palermo Sicüya)14 A A.Bir İtalyan mahkemesi,Sicilyayı dehşete boğarak uzun takiblerden sonra 1950 senesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Israiide çekirge afeti 10 bin dönümlük anud çekirge istilâsı altında kaldı Tel-Aviv,14 ANKA)israil Ziraat Vekâletinden verilen malûmata göre,israil'de misl'i görülmemiş çekirge sürüleri bir çok mmtaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Bir Hidrojen bombası daha infilâk ettirildi Bu defakl bombanın demir kule üzerinde patiatjlmayıp uçaktan atıldığı bildiriliyor Washington,14 AP)Haber verildiğine göre» Birleşik Amerika son bir kaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Daktilo şampiyonası Başterafı 1 İncide)1 Ece özbayrak Alpay)dakikada 117 kelime Ziraat Bankaaı Bahçekapı.şubesinde)2 Erol Alpay,dakikada 102 keüme Yapı Kredi Bankasında)3 Yusuf Başalan dakik»,da 93 ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Byroade Ankarada Baştnrafı birincide)yukeJcilflgi mensupları tarafımdan karşılanmıştır.Şehrimizde muhtemelen pazartesi gününe kadar kalacak ol'an Amerika Birlesr'k Devletleri Hariciye Vekil yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Bilecik yolunda heyelan Baştarafı 1 İncide)30 metre kalınlığında bir toprak yığını,demiryolunu kapamıştır.Yol"* kurtarma e-Kvpleriıvn 3,5 4 saat sürer çalışmaları neticesi ancak a çılabiJmiştir.Bu yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Yeni Menderes Hükümeti bu günlerde Bağ taraf i 1 incide)edilmiştir.Yetkili çevrelerin ifadesine göre Başbakan Adnan Menderes en geç Pazartesi gününe kadar mesai arkadaşlarını seçerek» kabinesini kurac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Margeret evde kalmış Beştnrafı birincide)Kral sülâlesinin evlenmemiş ka dınları için oldukça yüksek bir yağ addedilmekte,hattâ saraya ¦mensub baz:kimseler Prenses Margaratten bahsederken «evde kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Morfin iğnesi İle "idam,I II Bir doktor,iple asılanın kalbi 22 ilâ 45 dakika sonra duruyor» dedi Montreal,14 Nafen)Toronto hapishanesinde uzun müddet doktor olarak vazife görmüş olan Dr.W.Hills,if* le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Pakistanm Başkenti değişiyor Bajtorafı birincide)edilmeyen bir şehire nakil meselesini görüşmüştür.3 saat süren müzakereler sonunda» meselenin savunma noktai nazarından tetkik;için Pakistan Ordusu Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.05.1954
  • Papagos ve Kıbrıs Baştarafı 1 incide;bir askerî itifak haline getirünıeşrt ve bunun.NATO ile' armonize edilmesini tetkik etmektedirler.Yunan Başvekili askerî ittifakın Türküye ile Yunanistanin NATO'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • MENKUL AÇIK ART-TIRMA İLANI Kadıköy İcra Memurluğundan:53/2367 Bir borçtan dolayı satışına karar verilmiş olan Simons marka 4 beygir kuvvetinde ve 200 lira değerli elektrik motörünün Kadıköy,Söğütlüçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Z A Y t Kaybetmiş olduğum şebeke* Bin yenisini alacağımdan eskirinin hükmü yoktur-Teknik Okulu Mak-m.2755 Abdurrahman Okur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen Mr buçuk milyon liralık ikramiyenin üçüncü çekilişi:30 HAZİRAN 1954 İki büyük ikramiye Her biri 30.000 Lira AYRICA BİR T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bask.lığından A As-ihtiyaç için aşağıda yazılı iki kalem yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-B İhaleleri 24 Mayıs 954 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Maarif Basımevi Müdürlüğünden Basimevimize açık eksiltme suretiyle 1 ton demet ipi ile500 kilo ofset siyah boya satın alınacaktır.Ofset siyah boya ile demet ipinin muhammen kilo bedelleri ile %7.5 tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Eskişehir.Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18-900-muvakkat tem'natı 1-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden Kayseri merkezimizde mevcut:120 ton muhtelif neviden pamuk telefi 15 ton hagıllı,haşılsız ve beyaz veya renkli muhtelif üstüpü 3 ton muhtelif parça bez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Muhtelif Parça Mermer Levha Alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 19.223-60 lira olan yukarıda yazılı iş 26/5/954 Çarşamba günü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 üncü katta Arttırma.Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Çelik toru satın alınacaktır İller Bankasından 1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak üzere:iç kutru 125 milimetrelik 85 met.çelik boru Gıbault bağlantılı)iç kutru 200 milimetrelik 85 met.çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz transitine gelecek ve gidecek' bilûmum inhisarlar emtiasının tahmil,tahliye ve nakliye işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 24/5/954 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltme ilânı •ıvaS Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivasta yaptırılacak Meydan camii ve şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 lira 74 kuruş,geçici teminat 128
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometrelerindeki Demiryol Üstgeçit v« Sultansuyu köprülerinin betonarme olarak yapımları olup k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Dinar Belediye Başkanlığından Belediyemiz tarafından yapılacak olan asrî kabristanlığı* duvarlarının yapımı işinin ihalesi kapalı zarf usulüyle 22/5n 954 Cumartesi günü saat 11 de encümen huzurunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • rambiyo ve esnam fcıynu Agılıı Kapanış sterling 734.7%4—Dolar 280.30 280.30 ¦t.Frangı 0.0.80 İrslere P».64.03 64.03 Belçika WW.5.6C 5.60 isveç Ki.ğ4.12.50 34.12.50 Morto 7a.as.40 73.68.40 Liret 0.44.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • R A D YO I TANBUL 12JS7 Açılış ve program 13.00 Haifcrler 13.15 Şarkılar a Okuyan:Necmi Rıza A* bıskân 13.45 Cumartesi kon «eri pl)14.15 Dana müziği |pl)14.30 Saz eserleri 14.50 Haftanın programı 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Konya As.Saf.Al.Ko.Başkanlığından A As-ihtiyaç için aşağıda yazılı makarna ve şehriye kapah zarf usulü ile satın alınacaktır.B İhale 31 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Antalya İli Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 İlimiz merkez ilçesine bağlı Mandırla köyünde 29782-35 lira.Alanya ilçesinin Oba köyünde 29991-46 lira ve Serik ilçesinin Sanabalı köyünde 25687.17 lira mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 7700 kilo 3 ve 4 mm-eb'adında elektrik kaynak çubuğu 27/5/954 Perşembe saat 15»30 da izmit Dz.As-Sa.Al-Ko-da satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • KOMİLİ Zeytinyağı ve sabunlarının safiyet ve nefaseti garantilidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • İnhisarlar Unum Müdür lUğU hânları Satinalma Komisyonu Başkanlığından 1 Ortaköy tütün bakım evi inşaat sahasında mevcut takriben 124 ton muhtelif ebatlardaki yuvarlak demirler kapalı zarf usulüyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan işlerini fiilen idare eden Mea'ul Mtidûr:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8