Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • İşçilere de senede üç defa ikramiye verilecek İşçilerin terfii maksadiyle hazırlanan kanun lâyihası Başvekâlete sevk edildi Ankara,10 A-A.1954 yılı başında inhisarlar idaresi fabrika,atölye,bakım ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Elizabeth Cebelüttarık'da Kraliçenin ziyaretini protest maksadıyla hiç bir nümayiş yapdmadı Madrid 10 A.A.Kra çe Elizabethin Cebelüttarığ gelişinin,birkaç ay önce şi detli gösterilere sebep olac* ğı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Kömür deposunda yangın çıktı Kömürlerin ne&cettiği gasdaı zehirlenen öç kişi hastahaneyt kaldırıldı Dün akşam saat 19 a doj ru Çırçırda Bodrum çıkmas sokağında Belediyeye ai mangal kömürü stok edilmiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Yunan-Bulgar siyasî münasebeti başlıyor Müşterek tabliği/ı yazıJış tarzı Sovyet-I a re e tasvib edilince,açık lam j yapılacak Atina,10 AP)Dışişleri,Vekili Stefan Stefanopulos bu i gün gazetecilere Yım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • 19 MAYIS HAZIRLIKLARI 19 Mayıs Gençlik y« Sp$r Bayramı hazırlıklarına hız verilmiş ve bu arada spor gösteri leı inin provalarına da başlanmıştır.Resim,dün Mithatoasa Stadında prova yapan kız öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Amerika'nın İran'a yeni yardımı Musaddıktan sonra İrana yardım,60 milyoa doları bolda Tahran,10 Ankaj Bugün burada resmen açıklandığına gö re,Amerika,İran hükümetine yemden 9 milyon doları.k ileti aa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • SAHNE SANATKARLARININ TOPLANTISI Şehir Tiyatrosu sanatkârları,dün saat 15 te Tepebaşmda Dram Tiyatrosunda bir toplantı yapmışlardır-Muhtelif meselelerin görüşüldüğü bu toplantıda bazı kararlar alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu yarın toplanıyor Mebusların büyük bir kısmı Ankaraya gitti.Şehrimiz mebusları da dün gece törenle hareket ettiler Kırşehir,Seyhan ve Hakkâri seçimlerine yapılan itirazların ancak ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • C.H.P.deki kaynaşma Seçimlerin mesuliyeti Nihat Erimin üstüne yükletiliyor Ankara 10 ANKA)CHP nin üst kademelerinde aylardan beri devam ecten ih tilâf,seçimler.n kaybedilmesi üzerine hat bir şekn almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • ü aştırma Vekâletinde yeni tayinler Ankara 10 Milliyet)Fuat Zincirkıranin Ankara dan milletvekili seçimüe açı lan Ulaştırma Bakanlığı müs teşaHbğuıa Vekâlet Hukuk Müşaviri übeyit Çerçel,Vekâlet Başmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • ingilterede'ki Rus casusları İki Sovyet ataşemiliteri îbgiltereyi terke mecbur edikti Londra 10 A.A)Dışişleri Vekâletinin basın top lantısında gazeteciler bu iki mesele üzerinde Vekâlet söz cüsüne pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • HÜR RUMENLERİN BAYRAMI Türkiyedeki Hür Rumenler dün saat 11 de Taksimdeki ortodoks kilisesinde Romany an m kurtuluş bayramını kutlamışlardır.Resimde,dünkü toplantıda bulunanlardan bir kısmı görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Traktör fabrikasının protokolü dün imzalandı Amerikalılarla ortak olarak Ankarada İnşa edilecek fabrika bu yıl İşletmeye açılacak.Ankara,10 A.A.Bugün saat 17 de Ziraat Bankası Uonum Müdürlüğünde İşlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • i Kıbrıstan bir heyet Geliyor S 7 kişilik heyet,Ankarada L resmî makamlarla temas-L larda bulunacak f Lefkoşe» 10 T.HA.Kıbris Türklerini temsil eden 7 kişilik bir heyet Ankaraya müteveccihen Devlet Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Amerikan elçileri bu gün toplanıyor Üç gün deyam edecek olan Konferansa Henry Byrode başkanlık edecek "Amerika Birleşik Devlet fori Yakın Doğu,Asya,Ku zey Afrika Büyükelçileri kon feransı,bugün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • İki Portorlko'lu.Cumhurbaşkanını öldürmesi için bir zenciyi 500 dolarla kandırmak istedi.Zencinin ihbarı üzerine,gizli polis hâdiseyi tahkike başladı Washington,10 AP)Millî emniyet subayı W*E.Baughman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • İsrail Ürdün hududunda çarpışmalar Siyasî çevreler» Mr «harbin patlak vermesinden endişe ediyorlar Amman 10 T.H.A.Is rail1 Ürdün hududunda bir kaç günden beri cereyan eden çarpışmaları bugün de devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Rus baleleri Pariste temsil veremiyor Dien Bien Fu'mm düşüşü» kızıllar aleyhinde husumet uyandırdı Paris,10 AİP)Fransız p hükümeti bwgün büyük bir Rus bale grupunun Paris operasında temsillere başlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Leylâ Gencerin yeni başarısı Kıymetli soprano Lozanda Toska operasını muvaffakiyetle temsil etti Ankara 10 A.A.Ankara Devlet Tiyatrosu sanat kârlarından soprano Leylâ Gencer 4 mayıs akşam Lau sanne op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • İzmir kasapları et satışını durdurdu Kasapların bütün tekliflerini reddedan Belediye,et tanzim satışı izmir 10 Milliyet)Bir müddetten beri izmir kasapları tarafından yapılan ter tipler nihayet had bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • AMERİKADAN 33 BİN CİVCİV GETİREN HEYET—Hindi ve tanraik neslini ıslah etmek maksadıyla» Amerikadan memleketimize 30 bin civciv ile 3 bin bindi civcivi getiren Amerikan heyeti,dün sabah Vilâyette Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Şerlinde bir Amerikalı askeri kaçırdılar Berlin,ia AP)OtomatiK tüfeklerle müseil&h komünist Alman polis memurları tarafın,dan bu sabah yakalanıp şehrin d^gu işgal bölgesine sürüklenen Devamı S»;7 Sü;5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Kızıllar Hindiçinide mütarekeye yanaşmıyor Canevre konferansında komünistler Oien-Blen Fu yaralılarının tahliyesine razı oldu Cenevre.10 AP)Komü-Fransızların Hindicimde bir nist Vietminh delegesi bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1954
  • Bugün şehrimizde havanın ac bulutlu ve hafif sagaonkh geçe cegi,rüzgarların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin biraz artacağı tahmin edilmiştir.V:Iff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • KONFERAN» Prot.O.Ltttfi Barkan tara fından bugün saat 18 de,Eedebi yat Fakültesi 3 A.anfisinde bir» konferans verilecektir.Kan ferana «Osmanlı,imparatorluğu şehir ıktısadyatmın bünyesi ve hususiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Nisan ayı içinde 1058 ç ft evlendi Geçen nisan ayı içinde istanbul hudutları dahilinde 1058 çiftin evlenme muamele si yapılmıştır.Böylece 1954 yılının ilk dört ayında evlenenlerin sayısı 3485 ı bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Eski CHP il merkezi yarın Üniversitelilere verilecek Hazineye intikal eden C.H.P.eski il merkezi binasının Millî Türk Talebe Federasyo nuna tashisi kararlaştırılmıştır Bna,yarın saat 15 de yapı lacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Hemşehriler Cemiyeti tarafından tertiplenen geziler Yaz mevsimi münasebetiy le,istanbul Hemşehriler Cemiyeti tarafından şehirde tu ristik geziler yapılması karar laştırrlmıştır.Bu hususta hazırlanan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • HALKIN SESİ Taşhtarla otobüsleri arttırıldı Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir temenni mektubuna ilgililerden şu cevap gelmiştir:«Sayın gazetenizin 26/4/954 tarihli nüshasında intişar eden «Taşhtarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Sümerbank mamulleri karaborsaya düştü Şeker Bayramının yaklaşması sabebiyfe manifatura fiatfarr suni olarak yükseliyor Son günlerde manifatura piyasasında hissedilen darlık fazladaşmış ve bu arada Süm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Tekstil Federasyonunun yerinde bir teşebbüsü Telesti!ve Örme Sanayii işçileri Sendikadan Federasyonu çalışma Vekâleti ve işçi Sigorta feri Kurumu Genel Müdüniiğü nezdinde teşebbü se geçerek,işçi Sigor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Müddeiumumilik dün Ozdemir Evliya zaden in ifadesini aldı Ankaradaki duruşması sırasında,içişleri Vekili Ethem Menderes ve Ankara Valisi Kemal Aygiin hakkında sarfettiğ:sözlerden doalyı,Ankara Müddeiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • YAPRAK Kılık kıyafet mes'elesi tasanlar elbiseyi yaşadık,ları muhite ve iklime uydu ruriar.Arap kavmi vücudünti sımsıkı saracak şekilde elbise giymez,bol,geniş,püfür püfür giyinir.Eskimo da hilâli göm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • POLİSTE if füatihte Çinilihamam civa rmda bir gecekonduda oturan Mustafa ve Bayram admda iki kişi,ayni semtte oturan Hanife adında bir kadım yumrukla batından yaralamışlardır,Firar eden suçlular zabıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • K ISA HA BE R L E R Ziraat Vekâleti tarafından yakında şehrimizde ziraî 'bir kurs açılacak ve çeşitli ziraat aletlerinin çalıştırılması ve tâjniri hakkında bilgi verilecektir.Bu hususta hazırlıklara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Dün sabah tophanede iki gecekondu yandı Dan sabah saat 6,30 sırala Tophanede Karabaş leşinde,muhit)heyecana veren bir yangın olmuştur.Kuyu sokağında 8 numara U ahşap evden çıkan yangın çabucak gelişer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Ytıgoslavyacton bir talebe kafilesi şehrimize geldi Türkiye Milli Talebe Federasyonu Turizm Müdüriü günün davetlisi olarak Yu goslavyanm Ljblijana Ferve Coğrafya fakültelerine mensup 26 kişilik bir öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Kaza ve köy okullarında dersler kesildi ŞehrimiZ kaza ve köy okul larmda ders yılmın sona ermesi münasebetiyle dün köy okulları öğretmeniermin işti rakiyle Silivri ilçesinde bir toplantı yapılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Haşlanarak öI d ü I er Kaynar su ile haşlanan biri 8 diğeri 18 aylık iki çocuk öldü Kadıköy de Kuşdüinde Ikbaliye çıkmazında 3 numara da oturan Sabri adında birinin 18 aylık oğlu Nurettin,odada oynark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Denizyolları işletmesi yaz tarifesini hazırladı Denizcilik Bankası Denizyolları işletmesi yeni yaz ta rifesini hazırlamıştır.1 hazirandan itibaren tatbik mevki ine girecek olan bu tarifede,bilhassa pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • 9 EYLÜLDE Kahve Buz dolabına kadar Jbiitün a si le 10 DÖŞELİ EV BİRDEN 5 Hazirana kada?cüzdan alanlar bı» kuraya da girerleri YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Alış veriş yüzünden çıkan kanlı kavga Eminönünde Tahmis sokağında seyyar satıcılık yapan Mahmut Hüseyinoğlu ajhnda biri alış veriş meselesinden dolayı,Sa'lâhattin Rrslan a-dmda bir erle kavga etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Çuval ve kauaviço sıkıntısı önlenecek Piyasadaki çuval ve kanaviçe darlığını önlemek maksadiyle,ilgililerce yeniden ba zı tedbirler alınmıştır.Bu arada,Ticaret Vekâleti tihal için gereken lisans müsaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Beşiktaşta bir çocuk cesedi bulundu Beşiktaşta Şeker Deposu önünde,sahilde 7-8 aylık bir erkek çocuğu cesedi bulunmuştur.Ceset,hüviyetinin ve ölüm sebebinin tesbiti ichn morga kaldırılmış* tahkikata b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Bütün müşahitler,Mareşal Ti tonun Türkiye seyahatini sırf bir nezaket ziyareti olarak kabulde mutabıktırlar.Bunun için di,Ankara ile Belgrad ara sında «askeri vecibeleri ihtiva eden bir ittifakın kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Millî Eğit'm Danışma Kurjıluıu toplantısı Okullarımızda bu sene ıat bik edilmekte olan aktif metottan elde edilen neticeleri tesbit etmek üzere,Millî £ği tim Danışma Kurulu yarın saat 15 de istanbul E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Yeni Istanbul Milletvekilleri Ankaraya gitti Yeni seçilen istanbul Milletvekilleri dün akşamki An kara ekspres.yle Ankaraya hareket etmişlerdir.Milletvekilleri,Haydarpa şa garında Vali Prof.Göka.v Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Günün Konusu Fransa yeni bir siyasî buhran arifesinde Hindicini meselesi Lan«el hükümeti için büyük bir dert olmuştur.Bu yüzden Avrupa Birliği meselesi unutulmuş» gözler bu yeni kriz üzerine çevrilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Yedek parça sıkıntısı Vekâlet yedek parça e lâstik darlığını önlemek için harekete geçti Piyasadaki yedek parça sı kıntısı devanı etmektedir.Be lirtildiğine göre bu yüzden bir çok nakil vasıtası muat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Zabıta bir kundakçılık hadisesini inceliyor Kumkapıda Yeniçeriler caddesinde Türkistan Pasaj m da Aysel Türkân adında biri ne ait 5 numaralı düğmeci dükkânında,içi benzin dolu fitilli bir şişe bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Ortaokul öğretmeni olmak isteyenler yetiştirilecek Ortaokul öğrğeımeni ol mak isteyen ilkokul öğretmenleri ile lise ve öğretmen okulu mezunları için her yıl Maarif Vekâetince yapılan "ehliyet imtihanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Bir Yavrukurt kafilesi Adap azarına pit;i Fatih Oruç Gazi ilkokulu Yavrukurtlarından müteşekkil 45 kişilik bir grup 10 öğretmen ve 3 velinin iştirakiy İe Adapazarma bir tetkik ge zisine çıkmışlardır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Türk cerrahî kongresi Istan bulda toplanıyor 9 uncu Türk cerrahi kong resi 27 mayısta Istanbulda toplanacaktır.Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletaıce bu hususta gereken hazırlıklara başlanmış ve tabip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1954
  • Hlc 11 Mayıs Bua 28 Bunu ft 1954 Nisan SMI 1373 Salı 1370 VAKtT VASATI EZANI GOneş 4.47 9.32 Ogle 12.10 4.55 ikindi 16.06 8.50 Akşam 19.16 12.00 Tatsı 21.03 1.48 imsak 2.46 7.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Mısırda siyasî temizlik_Salâh Salim siyasi bayat* tan mahrum edilecek şahısların isimlerini hav* ikinci bir liste hazırlandığmı bildirdi ı Kahire,10 AP)Haftalık solcu El Cumhur-ül Mısrî gazete sinin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Hapse aülan genç meğer macera peş nde koşan bir kızmış Branollers ispanya)10 Reuter)Fransa Ispan ya hududunda yakalanıp,hü viyet kartı olmadığı anlaşılan şüpheli bir gen/hapse atıl diktan ancak 8 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Batı Avrupada Sovyet Casus Teşkilâtı Moskova kızıl ajanların sendikalara sı/maları için büyük paralar sarfediyor Londra,10 Nafen)Sovyet Rusyamn,tng İtere ile batı Avrupa memleket,lertnde casusluk faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Antalya bölgesiade veba salgını yok Ankara 10 'Milliyet)Antaiyanın bazı köylerinde ve bilhassa Bademagacı köyünde veba vakalarının devam etmekte olduğu yolunda bir sabah gazetesinde intihar eden haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Irak'ta komünist faaliyeti Türkiye Pakistan Paktıom Sovyet Rusya tarafından hiç de İyi karşılanmadığı malûmdur.Moskova' İran ve Arap devletlerinin bu andlaşmaya katılmalarına mani olmak için bir taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Emekliye ayrılarak 65 yaşındaki memurlar Ankara 10 T.HA)Temmuz ayı içinde 65 yaşını ikmal ederek emekliye ayrılacak olan memurların emek fiiik muamelelerinin sürünce mede kalmaması,lüzumlu ve sa kin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • AmerUumın yeni hava silâhları Florida 10 A.A)Ame rikan ve yabancı ve askerî sivil şahsiyetleriyle kongre üyelerinin davet edildikleri bir gösteri sırasında,Ameri lean hava kuvvetlerinde av uçakları iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • İngilterede tereyag satışı serbest bırakıldı Londra,10 Nafen)İngiliz ler bugün İlk defa dükkânlardan aerbestçe ve istedikleri kadar tereyag sat.n almaya başlamış lardır.Şıimdiye kadar tereyag satışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Napolde bir uçak kazası Napoli 10 A.A.Tepki 35i bir italyan uçağı Capodichi no'da bir faibrikanın üstüne düşmüştür.Şimdiye kadar en kaz arasındaın 10 yaralı çıkarılmıştır.Alev alan fabrika yanmaya dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • 12 adanın kurtuluşu Yunanistanda kutlandı Atina 10 ANKA)12 adanın kurtuluşu münasebetyle "Sma,adasmda büyük bir merasim yapılmıştır.Merasimde 12 ada umumi valisi Boulalas ile Rodos Piskoposu hazır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Durante'nin sonnumaras Büyük büronla komedi artisti Aralan kafesine girip» aralanın kayrağıma çekti Hollywood,10 A.A.Büyük burunlu komedi artisti Jim ray Durante,bir ars'an kal asine girip aralanın ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Nehru,Atom gücünün kontrolüne taraftar Hindistan Başvekili,Eisenhowarin teklifini çok müsait karşıiadı Yeni Delhi,10 AP)Baş vekil Nehru bugün Parlamento da verdiği bir demsçte,Başkan Eisenhovterin 8 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Atomu serbest bırakın Nev York 10 AJi)MSa nayiciler Millî Birl.ği,dün "atomu serbest bırakın,baş lığı altında yayınladığı b*r ri salede,atom enerjisinin ba rışçı maksatlarda kullanıl mak üzere gelişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Japonyada Tayfunlar Hokkaido adaşımla 50 ev yıkıldı,50 ev harap okta' 6 kişi de yaralandı Tokyo,10 A.A.Emniyet makamlarından haber verildiği ne güre;dün gec» ve bu sabahın erken sütlerinde Japonyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • McCarthy aleyh'nde yeni bir teşehbüH Sanframıiaco 10 A.A.Amerikanm Atina ve Tahran eski büyük elçisi Henry Grady,ayan üytsi McCarthy'yi ayan üyelL ğlnûsa uzaklaştırmaya çalışmak içi» bir komite kuruld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • FIKRA "Sîne-i millet,TARIK BUĞRA Sîn-i millet elbette her çeşit bereketin kaynağıdır.Yo* tunu yordamım biliyorsam* bir ekin bin aim» Fakat bi» burada yolda» yordamda*» sîne-i müiet'den değil» sâdece s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • DÜNKÜ KISMIN HULASASI Botuna bir fırsatını kul* Suş» ıslahhaneden kaçmıştı,ondisini takâp eden rahibelerin haykırışlarına aldırmadan var kuvvetiyle kaçıyor* du,«Şu yolun dönemecine Varsam» diyoTdu» pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA i(Birleşik Amerika'nın Wi* consin eyaletinin La Crosee şeh rinde ortadan kaybolan 15 yaşında Evelyon Hartley isminde bir kız bütün araştırmalata rag m3n bulunamamıştırtNGt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Nurembergde b4T sinemada bomba patladı Nremberg 10 T.H.A.Buradaki sinemalardan b-rin de ani olarak bir bomba pat laanış» seyirciler arasında panik olmuştur.Bu arada» bir talebe ağlı şekilde yaralanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • İKTİBAS Dien-Bien-Fu kahramanı Gl.de Casti ies'in hayat Hindiçinfda taşıllara karşı büyük bir şecaatte çarpışa generalin bayatı askeri roecerafarla dotudur_XHen Bien Fu kanamam ge nrral Christian m Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • 3 çocuk evde yanarak öldü Batı Virginia 10 İA.A.2,6 ve 9 yakarında üç çocuk evlerinde çıkan bir yazı gin sonunda yanarak ötmüş tür,Çocukiann ebeveyni o sırada kiliseye gitmiş bulunmaktaydı.5 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Pakistan da şiddetli kasırg Dacca 10 lA.Geçe cama günü Doğu Paldstand TLpj erada vuku bulan ço şiddetti bir kasırganın 800 vi tamamen harabettiği,10C den fazîa binayı da hasar uğrattığı b ldirl'lmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Kömürden zehirlenen bir amele öldü "üsküdarda Ümraniye k yünde Kudret Arbak admc birine adt tuğla harmanine çalışan Adil Güver adine bir işçi dün sabah tuğal oca;mıı üzerinde ölü olarak bı runmuştur.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Normal kârla mal satnuyun esnaf şiddetle oecal&adırtlacak Ankara,10 T.H.A.HUkû mat,bayramm yaklaşması münasebetiyle emtialar üzerinde muhtemel fiat yükselmelerini ön liyebilmek gayesiyle bazı karar la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1954
  • Batt Aftmanyaya mülteci abanı devam ediyor Bertin,lö CReuter)İlkbaharı» gelmes yle Dcgudan Batı Almanyaya mülteci akjnı 25 nisanda sona eren hafta »cinde 3,323 Alma» Doğudan Ba tıya ff.ğı-nmıştır.Bu r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.05.1954
  • Avruprda turneye çıkan caz orkestrası Amerikanın tanınmış dans orkestralarından Karl Walter ve arkadaştan on beş günden beri Avrupanın müteaddit şehirlerinde konserler vermektedir.Resim,orkestrayı Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1954
  • ^Sî* J'ilı İşi IT7 5?^5?^Cİ&ETCÎ 3 «a^^SrP ^$ÇfMffi jsfîs»?HRr MlWMIiıfflJV*&-üvn-**liı*a II1P1 ¦KIWIbwSrP'-'fi^ jİBEEEBmîfc1 n Jfew' g»İŞ*3l ItJPP Ht ti *m B:7£^*Ç*L 'v^fe'^f «¦urJ-s Nur-u Osmaniyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1954
  • HFKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Papazlar saltanatının Orta çağda hakim olan iki zihniyetten biri suptu.Bu kör hislerin altın d akla g almaz Orta zamandaki Avrupa medeniyetine de şöyle bir göz atalım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.05.1954
  • İstanbul Boks şampiyonasının toplu neticeleri Bu müsabakalar neticesinde Elektrik kulübü 31 puvania 1924 İstanbul şampiyonu olmuştur İstanbul boks birincilikleri yılı Istanbul boks şampiyonluğu iki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1954
  • D wson Allen boks karşılaşması NeW York,10 SHA)Bîr leşik Devletler orta siklet boks şampiyonluğu namzetlerinden zenci Bobby Dawson,31 may 1854 günü İngilterede Bedworth şehrfnde Britanya İmparatorlu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1954
  • v^:λ Dön yapılan maçlarda Tıbba 2 1 yenilen Kimya Müh endis futbol takımı Tıp Kimyayı ve Çifte eliminasyon usulü ile yapılmakta olan Fakülteler a^ rasj futbol karşılaşmalarına dün Vefa stadında devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1954
  • Türkiye* Boks Şampiyonası Türkiye 1954 boks şampiyonası müsabakaları 12 ve 13 hazâ ran günlari muhtemelen şehrimizde Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Türkiye boks şampiyonasına Kocaeli,Seyhan,ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1954
  • Bannister rekora kırdıktan soar» antrenörü He birlikle tea çıkarken e kadar edilen bir mil rekorları 1864 den bu yana hu mesafenin rekorları 28 defa yenilenmiş ve 4.56 dan 3.59.4 e kadar düşmüştür Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1954
  • m Türkiye Basketbol Şampiyonası neticeleneli şöyitt böyle bir hafta kadar oldu.Hâdiselerin heyecanından sporcuların ve meraklıların» tamamen değilse bile.büyük bir ihtimalle tamama yakın bîr şekilde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1954
  • 1 j" Gençleştirilmeleri elze m olan iki takım Beşiktaş ve t enerbahçenin son yaptıkları maçtan bir görünüş Profesyonel küme klüpleri hayati bir mesele karşısında bulunuyorlar Bazı klüpler,artık müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.05.1954
  • Milli güreş kamumda bulunan güreşçilerimiz antrenör I eriyle birlikt* a Serbest Güreş do^ru 22 ilâ 26 mayıs günleri arasında Japonyanın başkenti Tokyo'da yap.lacak Dünya Serbest Güreş Şampiyonasına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • m+m^mmam İŞİYOR!m+m^mmam ISI 73 Ancak bundan sonra kendice ge.di.derici rahat,hal if bir uykuya daldı.Aylardır,ilk defa sükuna kavuşmuş nor mal bir insan halini almıştı-Uyandığı zaman kendini bir çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • Teklif isteme ilânı P.T.T.Genel MüdürlügiUnden 1 Asgarî 200 000» azamî 3 00 000 adet 2 No.lu porselen izolatör kapalı zarfla teklif aim a suretiyle satın alınacaktır.2 Şartnameler İstanbul da Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • Malatya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden Malatya Ceza ve Tevkif evinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 1/5/954 gününden itibaren bir ey müddetle kapah zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.1 Alınacak olan ekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • KAYİP Ticaret Odasından aVl'ğım 10395 sayılı menşe şeihadetnamesiyle kambiyo müdürlüğünden aldığım 43-35 dolarlık komisyon müsaadesini kaybettim Yanilcrini çıkartacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.Art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • Çimento fîatlan bir ııvktar daha yükseldi Çimeni» fiatlan son günlerde yeniden bir miktar art mıstıı*.Halen p;yasada muhtelif menşeli çimento satışı yapılmakta ve f-atlar değiş k mua mele görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • RÖPORTAJ opkapı Sarayının çıra gibi 'anması işten bile değil Milyonlar,değ:i milyarlar paftasına elde edilemiyecâk tarihf eserlerimizin bulunduğu Topkapı Sarayının korunma durumu İçler acısıdır Kafesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • Asyanın müdafaasında Avrupanın mühim rolü Asyanm Güvenliği başlığını taşıyan başmakalesinde Manchester Guardian Güney-Doğu Asya'da talihsizliğimizin yanında talihimizi de hesaba katarak ne gibi müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • İZLER l.u-ilû Roman Xuxum Kemal SAMANCIGttî Aspasya:Yarın İrembağ evlenecek,Nergis evlenecek hep oda ihtiyacı karşısındayız,dedi 133 Baba,burası da güzel ama,ben annemin muhitini daha çok seviyordum,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.05.1954
  • 1 1 2 3 4 15 6 7 89K 11 12 2 3 4 5 6 7 813 9 10 11 12 ¦F Sotidan raga 1 IK'.zog.'an kız;Perr|«n.2 Merîıamet duymak;Cansız,3 Bir şairimizin soyadı;Mert nos fabrikasına bağlı bir firma;4 Bir renk;Bir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Elizabeth Cebelütarık'da Bitarafı birincide)»Geçen şubat ayında Universiteftlerin Kraliçenin ziya retini protesto maksadiyte yaptıkları nümayişler sırasın da kanlı hâdiselere sahne olan Madrid sokakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • KRALİÇE ELZABETH'I SELAMLAYAN FRANSIZ GEMİSİ Cebelüttank 10 A.A.Bu sabah Cebelüttank lima nına giren ingiliz Kraliyet yatı "Britanniyi selâmlamı ya yetkili tek gemi,Mardıal Lyautey,adındaki Fransız yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • îsrail Ürdün hududunda çarpışmalar Baştarafı 1 İncide)ölmüş,3 Ürdünlü de ağır su rette yaralanmıştır.Durum gayet gergindir.Bir kaç günden beri de vam eden çarpışma Har,her iki memleket arasındaki hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Rus baleleri Bertaraf!birincide)bu 'konuda görüşmeler yapıl* dığı bildirilmektedir.Gayrı resmî mahiyette öğrenildiğine göre Fransız hükümeti temsillerin gösterilere yol açabileceği endişesiyle hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Truman,Eiss siyasetini ka Washington,10 A.A.Es Sd.başkan Truman bugün mill!basm kulübünde yaptığa "bir k'o atışmada Başkan Eisenhover'i Cumhuriyetçi partinin dış siya «et programını açıklamağa davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • H.Morrison Vali ile görüştü Şehrimizde bulunan Kund sen inşaat şirketi idare meclisi reisi Hanry Morrison dün sabah vilâyette Vali Prof.Gökayı ziyaret etmiştir.Hanry Morrison,Gökayla çeşitli meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Bir Mısır me cnrıısscnın sahibi de mahkemeye verildi Kahire 10 ANKA)Bu gün açıklandığına göre,Mısırın en 'büyük mecmualarından "El Cumhur,un sahip ve başyazarı Ebu ISI Hayr Ne cip çarşamba günü ihtilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Amerikan elçileri Baştarafı 1 İncide)si muhtemel göorülmekteair.Diğer taraftan,evvelki ge ce şehrimize gelen Amerika Birleşik Devletleri Hariciye Vekil Yardımcısı Henry Byrode,dün saat 11 de,Âmari kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Tıp Konferansına Rus doktorları da katılacak Torino,10 A.A.29 mayıe ile 6 haziran akşında ToriiK/da yapılacak olan beynelmitel tıp konferansına Sovyet Rus ya yedi kişilik bir heyet göndeirecektir.Orga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Leylâ Gencer'in yeni başarısı Bastarafı birincide)artistlerin iştirakiyle temsJ" edilen Puccini'nin Tosça ope rasında Tosça rolünü büyük bir başarı ile oynamıştır.Her sahnesinde dakikalarca alkış lana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Eisenhower'e suikast teşebbüsü fBaştarafı 1 İncide* Baughman.Başkan Frederickeburg'da Amerikanın ilk cumhurbaşkanı George Washington'un annesi Mary Ball Washington'iun mezarına Çelenk koyarken katledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Kömür deposunda yangın çıktı Ba*tarafı birincide)Türker ve gelini 26 yaşların daki Şehzade Türker vfi Lüt fiye Türker yanan kömürle rîn neşretmiş oldukları gazla zehirlenmişler ve derhal im dadı sıhhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • CHP.deki kaynaşma Bajtarafı birincide)CHP çevrelerinden sızan haberlere göre,Nihat Erimin parti içindeki durumu gün geçtikçe zayıflamaktadır.Hattâ,partinin Yeni Ulus ile bütün alâkasını ve mev cut 7 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Kıbrıstan bir heyet geliyor Ba* tarafı 1 incide)YaınaniBtnna «ühakı yolunda komünist Rumların aşırı hareketleri karşısında ittihaz olunacak hattı hareket ile bu mesele üzerindeki muhtelif konulan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • M.S.V.1st,Sa.At.Kg.Bask,1 no lu Hânları I Açık eksiltme ile aşağıda cinsi,miktarı» tutarı,geçici teminatı,ihale gün ve saati yazılı maideter Harbiye 1-No-Sat-Al.Kom.dan satm alınacaktır.Şartnameler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • İşçilere ikramiye Bagterafı J ineli»;lerde birer aylık istihkakları tutarında üç defa tediye yapılabilmesi iğin hazırlanan kanun lâyihasının Başvekâlete sevkedflmiş oMufu alâkalı makamlardan öğrenilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • İngilteredeki Rus casusları Bnşturaft birinomeş Resmî sözcü bu iki konu üzerindeki sorulara cevap ve rirken son derece ihtiyatla konuşmuştur.Koklofuıı,Amerikaya gittiği söylentilerini yaianlıyan sözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Lapseki Sulh Hukuk MaJıkfs meşinden:54/16 Davacı Lâpsefciden Mehmet Korkmazın açmış olduğu tescil dâvası duruşmasında Lâp-«ekinin Reşadettin mahallesinde olup tahtanı iki ada.bir sofa ve bir miktar ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Yunan Bulgar siyasî münasebatı Bitarafı birincido)lûbiyetini müteakip.1949K da Yunanistandan Bulgar istana kaçan komünist Yunanlı çetecilerle,yine iç harp sırasında Bulgaristana götürülen meçhul sayıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Kızıllar Hindiçînide müzakereye yanaşmadı Baştar&fı 1 incide)Bir Fransız sözcüsü de sonradan Vietminh delegesinin.Fransa Dışişleri Vekili George Bidault'nun jleri sürdüğü mütareke plânını reddettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Nato GazatecJleıi memleketimize geliyor Ankara,10 AA.M.M.V.Temsil» Bürosundan aldığımız malûmata göre,NATO âza sı memleketlerin gazetecilerin den müteşekkil on dört kişilik bir heyet,«Türkiye'nin NATO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Vishinskı pek keyifli!Sovyet delegesinin New-York'a dönmiyeceği tahmin ediliyor Cherbourg-10 AP)New Yorkton meraleketina dönmekte olan Sovyet temsilcisi Andrei Vishinsky bugün Queen Elizabeth vapuruyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Berlinde bir Amerikan askeri Bastarafı birincide)ıbir Amarikalı asker,5 saatlik bir mevkuf iyati müteakip Ameri kan askerî makamlauna iade edilmiştir.Kaçırma hadisesi Amerikan ve Rus kesimlerinin ilti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Dinar Belediye Başkanlığından Belediyemiz tarafından yapılacak olan asri kabristanlığın duvarlarının yapıma isinin ihalesi kapalı zarf usulüyle 22/5/954 Cumartesi günü saat 11 de encümen huzurunda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Her ikisi de bakımsızlıktan solar.Cildinize hususT bir ihtimam gösteriniz.Banyo ve lava* bonuzda beyaz sabun yerine PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olur.3^ BOL KÖPÜKLÜ PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Izmir kasapları et satışını durdurdu Baatarafı blriucldej ri kasapların böyle bir hare?kete tevessül edecekleri bek lenmekte idi.Bu durum karğısmda Belediye Dernek tem silcilerinin bütün tekliflerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Traktörfabrikasının protokolü dün imzalandı Baştarafı l incide)ği ile Adama Çukurova Satış Kooperatifleri birliği d* hissedar olarak katılacaklardır.Şikat,memleketimizin fcrak,tor ve Ziraat Makineleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • Istanbul mebuslari ANKARAYA Onuncu Büyük Millet Meclisi Istanbul mebusları dün aksam Haydarpaşadan bir bayram ha vasi içinde Ankaraya uğurlandı lar.Aksam üzerinden itibaren İstanbul'un dört bucağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.05.1954
  • D.P.Meclis Grubu yarın toplanıyor Başta rafı 1 incide)onad.ğını belirtmekte yalntr;D.P.tarafından Kırşehir seçimine yapılan itiraz dikkaten şayaa görülmektedir Zira bu vilayette,vilâyet seçmen adedind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen Bir buçuk milyon liralık ikramiyenin üçüncü çekilişi:30 HAZİRAN 1954 İki büyük ikramiye Her biri 30.000 Lira AYRICA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • I.T.Ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından Toulouse H'drolik ve Elektroteknik Yüksek Okulu Müdürü olan ve Enstitü üyesi bulunan Bay Louis Escande Teknik Üniversite merkez binasındaki «Taşkışla» 111 Noli der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Kayseri Valiliğinden Yapılacak i*:1 Felahiye B.Toraman yolu üzerindeki 11390.21 Ura kegif bedel'li 1X6 açıkhğındaki betonarme köprü ohıp açık eksiltme suretiyle ihalesi yapılacaktır-2 Eksiltme 2/6/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AM Nad KARACAN Yan itlerini flOan idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTA8 Basıldığı yar:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Karaman Belediyesi Elektrik,Su ve Soğuk Hava Deposu İşletmesi Müdürlüğünden İşletmemiz ihtiyacı için en az bin,en çok bin beş yüz adret su sayacı satın alınacağından taliplerin bu husustaki evsaf fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.67 Açıhs ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği pl)13.30 Şarkılar Okuyanlar:Suzan Köktürk ve Ülker Akman 14.00 Küçük öğle konseri pl)14.20 Şar kılar.Okuyan:Sami Toker 14.45 İspa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • I ambiyo ve esnam ftap&oif Acılı* Kapanış Sterling 734.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8* 0.80 İsviçre Fr# 64.08 64.03 Belçika Fr!5.61 6.60 İsveç KM,54.1250 54.12.60 Florin 68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Kocaeli Arifiye ilk öğretmen Okulu Müdürlüğünden Tahmin Miktarı «atı Tutan İlk T.Eksiltmenin şefcli ile İhale Cinsi Kilo Kuru» lira Krş.lira Krş-gün ve saati Ekmeklik un 79/81 R-120000 45 54000 4050 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometr elerindeki Demiryol Üstgeçit ve Sultansuyu köprülerinin betonarme olarak yapımları olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden Kayseri merkezimizde mevcut:120 ton muhtelif neviden pamuk telefi 15 ton haşıllı,haşılsız ve beyaz veya renkli muhtelif üstüpü 3 ton muhtelif parça bez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Analtaya ili daimi komisyonu başkanlığından 1 İlimiz merkez ilçesine bağlı Mandırla köyünde 2978235 lira.Alanya ilçesinin Oba köyünde 20991.46 lira ve Serik ilçesinin Sanabah köyünde 25687.17 lira muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • 39,5 ton muhtelif çinko levha schnalınacak T.C-Devlet Demiryolları Igletmewnden:39*5 ton muhtelif ölçüde çinko levha teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 18/6/1954 Cuma «ünü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • İstanbul Belediyesinden Hasköy mmtakası dahilinde 9 Eylül 330 tarihinde 914)vuku bulan yangında Turşucu ve Pirîpaşe mahallelerinin muhtelif gokaklarmdaki gayrı menkullerinin sahiplerine yangın çapı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Isttnfcul Levazım Amirliğinden Y?rÜe!L i1'*!Selimiye teslimi 40,000 adet yumurta açık eksiltme ile 25/5/954 Sah saat 14 te Selimiye As.Sa.Al.Ko-da Satın alınacaktır-Bedeli 3200 lira»,geçici teminatı"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.05.1954
  • Siirt Vilâyeti Daimî Komisyonu Başkanlığından Yapılacak okulun Kesif bedeli teminatı İhalenin.İlçesi Köyü Lira Kj» Ura Kıç Eksiltme şekli Tarihi Güntt Saati Beşiri.Zencil 29000 92.2181 82 Açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8