Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Şeker Bayramı arifesinde Memurlara bir maaş ikramiye veriliyor ilere de teşmil edilen ikramiye Temmuz ayında verilmesi kararlaştırılan tahsisatın yerini tutacak Ankara» 6 ANKA)Hükümet» Ramazan Bayramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • BAIiIKESlRlN YENİ MEBUSLARI 2 Mayıs günü yapılan genel seçımıerae Balıkeşirden intihap edilen yeni mebuslar mazbatalanm aldıktan sonra törenle Ankaraya yolcu edilmiştir.Resim yeni mebuslara yapılanı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • NERİMAN EVLENDİ Mısmn sabık kraliçesi Neriman 3 Mayıs günü Doktor Ethem El Neclb ile evlenmiştir.SaSîk Kraliçenin düğünü çok basit olmuştur-Resim Neriman ve yeni kocasını balayı seyahatlerinde gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Bir erkek kadın oldu Amerikalı bir milyonere de cinsiyet değiştirmek üzere İngilterede ameliyat yapılacak Meksika City 6 A.A.Şirin bir sarışın güzeü bugün burada gazetecilere verdiği beyanatta,18 ay s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • tri göğüslü olmanın cezası Mağaza sahibi» satıcı kızın iri göğüsleri yüzünden müşterilerinin azaldığını iddia etti Manheim Almanya)6 AP)Göğsü "fazla iridir,diye işinden çıkarılan 22 yaşında güzel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Elçiler arasında nakiller Ankara» 6 Milliyet)Haber aldığımıza göre emekliye ayrılan Hulusi Fuat Tugay'ın yerine Kahire Büyük Elçiliğine.Roma Elçimiz Faik Z&ni Akdur.Roma Büyük Elçiliğine Cevat Açıkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • İşletmeler Vekilinin Yeni Tesisler hakkındaki izahatı Sıtkı Yırcalı önümüzdeki ay 20 milyonluk kredi Ankara,6 A.A.İşletene ler Vekili Sıtkı Yırcalı,Anado lu ajnsınvn bir muharririnin sua ltae cevabsn,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Amerikadon uçakla 30 bin hindi civcivi geliyor Civcivler büyüyünceye kadar iki «Amerikalı mütehassıs memleketimizde kalacak Timberviiie Virginia)6 AP)Türkiyede pek az hindi bulunduğunu göz önün de Hit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Iran Meclisinde kavga Tahran 6 AP)Mebu-*an Meclisinin bugün yaptığı gizli bir celsede sabık Başjba kan Musaddıkın taraftarları ve düşmanları arasında pat-Devamı Sa;7 Stt;6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Herkesin Kadını YAZAN:Christian COFFINET TÜRKÇESÎ:Necdet SELENE K Pek yakında Milliyet Sütunlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • 13 Haziranda güneş tutulacak Ayın gölgesi de 12 bin kilometrelik bir bölgede ışığın^ kapayacak Nev York 6 ANKA)Fen adamları,13 haziranda vuku bulacak güneş tutulma sının bundan evvelki hâdiselere nisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Beigrad toplantısı Türk Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri Haziran ayı başında toplanıyorlar Ankara* 6 Milliyet)Türk Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri Haziraff ayi başlarında Belgratta toplanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Rus notasına cevap verdik Cevabi notamız dün Moskova Büyük Elciliğimize bildirildi Ankara 6 Milliyet)20 Mart tarihinde Türk Pakistan münasebetiyle Sovyet îtusya tarafından hükümetimize verilen Notaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Malatya Seçimleri Yüksek Seçim Kuruluna intikal eden şikâyetler dolayısıyla seçimin tekrarı muhtemel Ankara-6 ANKA)DP-Malatya teşkilâtı tarafından Malatya seçimlerine itiraz edildiğini ve itirazda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Habeşistan sulh istiyor Habeşistan delegesi «parçalanmış Kore» dünya güvenliği için tehlikedir» dedi Cenevra,6 Ankıa)Cenevre konf aı^ans:nda söz aian Habe şistan delegesi Büyükelçi Zaude Gabr Heywot,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Başvekil şehrimizde Başvekil Adnan Menderes beraberinde Hariciye Vekili Fuat Köprülü olduğu halde dun saat 1630 da ocakla Ankamdan şehrimize gelmiştir.Başvekil bir kaç gün şehrimizde kaldık,tan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • D.P.nin seçim masrafları hakkında yapılan açıklama Yeni Ulus gazetesi tarafından 60 milyon o arak gösterilen masrafın ancak 1.5 milyon olduğu bildirlidi Demokrat Parti Genel Kurul Başkanlığından bilda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Dulles izahat verdi Foster Dulles Washington,6 AP)Dj| isteri Vekili John Foster Dulles' in dün aksun ileri gelen 24 kongre Anasına Birleşik Ameri kanın şiandiHk Hindiçiniye ask«r gönderilmesine dair p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Rus komutanı nezaket ziyareti turnesine çıktı Doğu Aimanyadaki Sovyet işgal Kuvvetleri Komutanı Amerikan va Fransz karargâhlarında yem ak yedi Baden Baden,6 AP)Doğu Almanyada vazifeli 300 bin Sovyet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Paraguay devlet reisi Asilerin eline esir düştü Eski bir bankacı tarafından idara olunan asiler,başkenti işgal ettilar münakalât sistemleri ite büyü* binaları ele geçirmişlerdr-Devamı 8a;7 fi»;S de)Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Boğazda trafik sayımı bugün başlıyor Istanbulun Rumeli ve Anadolu yakalan şehir dışı irtibatlarını modern şartlara uygun bir şekilde ¦ağlamak maksadıyla Karayolları Umum Müdürlüğünce tertip edilen Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • r ISTANBUL MEBUSLARI Yenj Istanbul meımsiarı dün saat 11 den itibaren İl Seçim Kurulu Bürosuna gelerek» Kurul Reisi Sabri Aksûyek'ten mazbatalarını almaya başlamışlardır.Dün mazbatalarını alan mebus-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Bugün şehrimizde havamn çok halatla ve arastra yağtşh gececeği,rüzgarların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin dttşecegi tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Güreşçilerimizi Yalovadaki kampta ziyaret ettik Tokyoda yapılacak olan Dünya sernest CHireş Şampiyonasına İştirak edecek milli gttreş takımımın dün Yalovadaki kampta ziyaret ettik» Bn ziyarete alt yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1954
  • Mısırda yeni bir isyan teşebbüsü Ordu içinde bir isyan hazırlığı meydana çıkarıldı» on subay;tevkif edildi Kahire,6 TH.A.Mısır Başvekili Cemal Abdülnâsır ve istikamet Vekili Salâh Salim,Mısırda diktat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • ttONGKE İç Sağlık Memurları Okull«n nı Bitirenler Derneğinin senelik kongresi,yar*n saat 14 te Cağaloğlunda Etibba Odasında ya pılacaktır.TOPLANTI Türkiye Mili!Gençlik Teşkilatı jdare heyetinin toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • 250»!den 25199 a kadar telefon numaraları değiştirilecek P.T.T.işletme Umura Müdürlüğü,25001 den 20199 dahil,telefon numaralarını değiştirmeye karar vermiştir.15 Mayıstan itibar ren yen*;numaralar faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • işçi Sendikaları Biri ği toplantısı işçi Sendikaları Birliği icra heyetinin senelik toplan tısı,10 mayıs pazartesi günü yapılacaktır,işçi mahfillerinde alâka ile beklenmekte o lan toplantıda,işçi mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Ortaokul ve Liselerde dersler 14 mayısta kesilecek Ortaokul ve Liselerin 1954 yıh yaz ve güz dönümüne ait «imtihan tarihleri tesbit edilmiş ve durum Maarif Vekâle ti tarafından şehrimiz Maarif Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • "Çemberltas,onarılmı yacak Çemberlitaşm tamiri işi y i ne sürürcemede kalmıştır.Bilindiği gibi,Çemberli taşta bir müddet önce yıkıl ma tehiikesi ihtimal;belirmiş ve Belediye bu tarJaî sütü nun onarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • ilhanlarına gireceklere kolaylık Öğretmen Okulunu bitirme imtihanlarına hariçten iş tirak edecekler için,iigilile* ce bir karar alınmıştır.Belirtildiğine göre,ha-ien imtihanlara gireceklerden iâ tenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Tarlabaşı caddesinin asfaltı değiştiriliyor Şehirdeki yol tamirine de vam edilmekte ve bu arada bir kısım caddeler sökülerek yeniden düzeltilmektedir.Bu arada Tarlabaşındaki asfalt kaplamanın tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Nabolant Aceııtası aleyhiııe açılan tazminat davacı Dumlupınar denizaltism da şehit düşen denizciler udi na,Avukat Bekir Sami Oünıülgen tarafından,Naooland acentesi aleyhinde iüO bin liralık bir tazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • ulgar=Âjanları| Yazan:Bedirhan ÇINAR tefrika N«x 18 Başı birçok defa derde girmiş,bıçaklı,tabancalı kavgaları görmüştü Yüzbaşı hayretler içinde kalmıştı-Doğrusu bu yaşlı ye sakat adamın bu kadar atikb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Belediye seçimleri Belediye,Muhtar ve Köy İhtiyar heyeti seçimleri için hazırlıklara başiandı Belediye Meclisi,mahalle muhtarlığı ve köy ihtiyar heyetleri seçimi için hazırlıklara başlanmış ve bu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Pamuk ihracını arttırmak için tedbirler almıyor Ticaret muvazenemizde ehemmiyetli bir yekûn tutan pamuk ihracatını arttırmak maksadiel bu ayın 17 sinde Ankarada bir toplantı yap.lacaktır.Toplantıda,pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Gl.Hal:t Karsıalanuı kemik leri bugün merasimle defnedilecek Bir müddet evvel vefat eden Kars fatihlerinden Gene rai Halit Karsıalan'in kemik leri bugün saat 10 da Şifa yo kuşundaki evinden alınarak E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Muğlâk bir C vapL Bir müddet evvel neşre,tiğimiz bir temenni mpktııbınva ilgililerden şu cova p gelmiştir:«Sayın gazetenizin 11/Nisan/1954 tarihli nüshasında intişar eden «Büyük Hendek caddesi» başlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Şehirdeki su kesilmelerinin sebebi araştırılıyor Son günlerde,şehrin bazı semtlerinde "su kesilmeleı\vuku bulmaktadır.Bu sebep İp,bir kısım mmtakalar su süz kalmış ve durum şikâyet lere yol açmıştır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Ayni evde oturan iki aile birbirlerine girdi Karsıgümrükte Eyüp soka ğjııda 28 numarada oturan iki aile,küçük bir mesele yü zünden kavgaya tutuşmuş ve birbirlerine girmişlerdir.Bir ara kavgacılardan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî piyangonun 7 mayıs çekilişi bugün saat 13,30 da Ankarada yapılacak ve ikra miye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Yumurta fiatlan bir miktar daha düştü Piyasada yumurta bollaştı ğı içm fiatlar bir miktar da ha düşmüştür.i Halen iri taze yumurtala rin sandığı 100-105,ufak tazelerin ise 90-92 uradır.Bu arada bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Peynirciler toplantısı Dan İktisat Müdürlüğünde peynhci.erin de iştirakiyle bir toplantı yapı di Beyaz ve kaşar peynir fiatları anormal sayılacak bir şekilde yükselmektedir.Bu yükselişi önlemek,sebepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Yeni fındık rekoltesi geçen senekinden fazla Bu yılki fındık rekoltesigeçen yıldan daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.Verilen malûmata göre halen geçen yılki mahsulden elde 900 vagon kadar mal bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Talebe ve öğretmenler için açılacak kamplar Miiî Eğitim Müdürlüğü bu hususta gereken hazırlıklara başladı Millî Eğitim Müdürlüğü iher yıl olduğu gi'bj bu sene de şehrin muhtelif semtlerinde talebe icz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Turfanda çilek 12 liradan satışa çıkarıldı Kışın uzun sürmesine rağ men bu yılki çeşitli meyva mahsulünün pek mebzul olacağı tahmin edilmektedir.Bu arada mevsimin ilk mahsulü çiiek halde toptan 12 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Hıraç edilecek maddeler için alınan yeni kararlar ihraç mallarımızın hakikî müstehlike başka memleketler kanaliyle sevkecUidiği müşahede olunmaktadır.Bu durum fiatları sun'î olarak yükseltmekte ve E.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Kocasına sinirlenen bir kadın intihara kalkıştı Nişantaşmda Vali konağı caddesinde 72 numarada otu i ran Fevziye Yılmaz adında j bir kadm kocasına sinirlene-1 rek,tentürdiyot içmek sure tile intihara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • TAKVIMMN 8% YAPRAK İntibah ULUNAY Demokrat Partinin kazan d»ğı kahir ekseriyet Halk Partisini Mecliste temsil edecek mebus adedini 30 a indirdi.Ahmed Emin Yalman,dünkü başmakalesinde bu mağlûbiyeti bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Toptancı tacirler dön bir toplantı yaptılar Toptancı Tüccarlar Derne ği,dün fevkalâde bir toplan ti yaparak 1955 yılı başında serbest bırakılacak olan tica rethane kiraları meselesini müzakere etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • POLİSTE if Şişlide Zincirlikuyuda otu fan Ms'bmet Seyrekbasan ve Ahmet Çayırr.ı adında iki kişi ¦kavga etmişlerdir.Kavga neti cesinde,Mehmet bıçakla,Ahme di bacağından yaralamıştır.Ya »alı tedavi altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • KISA HABERLER «fc Dr.Bedri Ruhsel-man tara fmdan,10 mayj.s pazartesi günü saat 17.30 da Eminönü öğrenci Lokalinde bir konferans verilecektir.Konferans,«*ölüm ânının tezahürleri» mevzuundadır.*fa Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Ilic 7 Mayıs Bu.4 24 Rama zan 1*54 Ni«n 1373 Cuma 1370 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.51 9.40 Ö£Ie 12.10 4.59 İkindi 16.05 a.53 Akşam 19.12 12.00 Yatsı 20.57 1.46 imsak l,2.53 7.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Füreya Kıtıc'm Çini-Guraş sergisi Sanatkâr Füreya Kılıç tarafından bir "Çini-Guraş sergisi,hazırlanmıştır.Sanat mahfillerinde alâka ile beklenmekte olan sergi,15 mayıs cumartesi günü Be yoğlunda Qlgun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Eroin satan bir sabıkalı suçüstü yakaalndı Fındıklıda Kazancı yokuşunda 71 numarada oturan ismail Oz adında bir sabıkalı evvelki gece,kaçakçılık memurları tarafından,eroin satışı yaparken yakalanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • MUSİKİ BAHİSLERİ Hüzne iştiyak USIKI BAHfSL lüzne iştiyak Radyoda hiç bir tercih ve intihap yapılmaksızın hazin ve kasvetli şarkılar okunması bence enerjiyi kıran,gevşeklik getiren» hayata küskünlük v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Öğretmen okulu bitirme im-Bir er tren altında kalarak öldü Dün sabaha karşı saat 2 sıralarında Sirkeciden Bakır köye doğru gitmekte olan marşandiz treni,Zeytinburnu istasyonunda,Ahmet Gümüş adında b:r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • işçi Sendikaları Birliğinin yıllık toplantısı işçi Sendikaları Birliğinin yıllık korfgresj önümüzdeki günlerde toplanacaktır.Bu husustaki hazırlıklara ba^ia nılmıştır.Bazı mühim mevzualrm da müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1954
  • Tekel bayileri ondalıklarını az buluyorlar istanbul Tekel ve Piyango Bayileri Derneği,Tekel mad delerinin satışında kendilerine kalan ondalığın arttırılma sı için alâkalılar nezdinde te şebbüse geçmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Müstemlekelere dair Seylân adasının merkezi Colomboda toplanan beş Asyalı devletin başvekilleri» memleketlerini yakından alâkadar ettiği iğin Hindicini meselesini de gözden geçirmiş* milletlerin nur v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Kili sesini uçuran rahip Cemaati olmadığı için kilisesini dinamitleyen papaz mahkûm oldu Münih,6 A.A.P^vyera' da Obertsh kasabasının rahibi kilisesini dinamitle havaya uçurdugu için iki ay hapse ve 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Sovyetler Birli&nden tardedilen muharrirler Moskova 6 A.A.Prav da gazetesinin bu sabahki nüshasında bildirildiğine göre "Sovyetler Biri ği muhar rirler Cemiyeti,nin idare he yeti 28 nisanda yaptığı to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Kısa harioi haberler AMEIİİKA i^ Eski Başkan Truman hafta lık Newsweek mecmuasına ver digi bir mülakatta McCarthy,ordu ihtilâf-na telmihte buluna rak «bu gibi şeylerin* teşhirini baronun sirkine bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • 18 yaşında bir kız Bded'yc Reisi oldu L.aıuu-a,6 Nafen)Londra* mn en mühim kazalarından biri olan Islinfft-an'dia 18 yaşında bis kız belediye reisi' olarak vazife ye başlamaya hazrlanmaktadır,135.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Georges Finch'i davet etmekte hiç bir fevkalâdelik görmemiş,bunu gayet tabii telâkki etmişti.Georges Pinch de bu daveti garipsemedi:Memnuniyetle gelirdim ama,dedi,Molly'yi bir eğlence yerine götürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vâdesi'/tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen Bir buçuk milyon liralık ikramiyenin üçüncü çekilişi:30 HAZİRAN 1954 iki büyük ikr&miye Her biri 30.000 Lira AYRICA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • ispanyol hükümeti nümayiş* leri yasak etli Madrid 6 A.A.Oğrn niM:ğine göre,Ispanyoı hu sümeti,dün akşam sen Frankonun başkanlığı alimdi sapılan bir heyeti vekile cinasında alınan bir kırar gereğince,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Dünya Sağlık konferansına Rusya iştirak etmiyor Cenevre 6 ANKA.Dünya" Sağlık konferansı 63 memlekete mensup delegele rin iştirakiyle burada toplan mıştır.22 mayıs tarihine kadar de vam edecek olan kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Anna Paukerin muhakemesi başlıyor Gizlice cereyan edecek olan muhakeme sonunun sabık Vekilin asılacağı sanılıyor Viyana,6 Nafen)Bu raya geian raporlara göre,Roananyanın eski pışişleri vekjili ve Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • İKTİBAS j Kalay Kralının milyarları karısına kafi gelmedi Meşhur Bolivyalı milyarder Antenor Patimo,karısının açtığı boşanma davasını boşa çıkarmak için var gücü ile uğraşıyor Mütevazı muhitlerde İcar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Tetkikleri Televizyon Filmlerde tatbikine başlanmış olan Uç buudlu sistîm şim di de televizyon sahasına intikal etmiştir.Yakında İngiltere d e üç buudlu televizyonun da faaliyete gedmesinin muhte mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Ed:p Çiçekli gıyaben muhakeme edilecek Şam 6 Nafen)Suriye Hin eski cumhurbaşkanı ve diktatörü Ed p Çiçeklinin gı yalben muhakeme edileceği bugün ilân olunmuştur.Edip Çiçekli anayasayı ihlal etmekle su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Finlandiya hükümeti kuruluyor Beş haftadır devam eden siyasî buhran bir koalisyon teşkili hususunda anlaşmaya varıldığından sona erdi Helsinki,6 A.A.Finlandiya'da 5 haftadan beri devara edeğelen siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Bir American komünisti hudut harici edildi Washington,6 A.A.Amerika Adliye Vekâleti,Komü nist Partisi yararına faaliiyetler di» bulunduğundan ablayı New Tork'lu Morris Angelln hudud harici edilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Ik güdümlü uçaksavar tesisatı kuruluyor Virgirtia'da kurulacak Amerikanın 14 şehrinde Washington,6 A.A.Bu1 gün burada bildirildiğine göre,Nike adı vexilan güdümlü mer nülerle teçhiz edilmiş ilk uçak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • Bir Alman Prensesi öldü Son Alman veliahdi Hohenzollern'in karısı Prenses Cecilia tansiyondan öldü Bad Kissinger» Bavyera)6 A.A.İmparator jkincj Guil laume'un gelini Prusya prensesi Cecilia bu sabah B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1954
  • B'ır deffisiklik yok Tokyo 6 A.A.Japon atom bombası yaralar» tahkik komisyonunun bugün neşrettiği rapora göre üzerle rine yağan radyoaktif küller den y.aralanan 23 Japon balıkçısının sıhhî durumlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.05.1954
  • yeni mebusları istanbulini yeni milletvekillerinin mazbataları dün İl Seçim Kurulu tarafından mebuslara verilmeye başlanmıştır» Besim mazbatalarını alan mebusları göstermektedir.Dien-Bien-Fu müdafiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1954
  • HERGİJN TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A verici fıkralarından bir kaçı Âbdülhamid yanında bulunan elçilerin gül atiklerini görünce tercümana,dönerek "maşallah desinler,dedi Gertglik meselesi:İtalyan mufciîk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1954
  • Rüstem Paşa Camii Muhterem okuyucularımıza iç kısmının resmini ar/ettiğimiz Rüstempaşa camii» Kanunî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultanın zevci Rüstem Paşaya izafe edilmiştir.Sıhriyet 1539 da vuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1954
  • Güreşçilerimize hayran olan Fransız kadını Dün Yalovadaki güreş kampında fotoğrafçımız pehlivanlarımızın resimlerini çekerken,memleketimizi ziyaret maksadıyla gelmiş bulunan bir Fransız bayanı» Türlül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • RÖPORTAJ 64 genç öğrenci radyoda ok flüt konseri verecek Öğretmenlerin konser için;M mühim bir şey değil» diye tevazu göstermelerine rağmen,yine de mühim.Çünkü memleketimizde ilk defa vermiyor.Blok iR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • Rafferty başı elleri arasın İa bir iskemleye çöktü.Rose t bulamamak onu tarif edile niyecek kadar büyük bir orku içinde bırakmıştı.Haf «alardan beri devam eden nesaisinde ona cesaret ve çuvvet veren i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • 1 ı »IWUCTMBW~g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 s B 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 I Soida?ı sağa 1 Marmara seferleri yapan bir gemimiz;Sucu.2 Vermek;tlgiler.3 Bir çeşit pişir meye elverişli;Kirli 4 Sıra,M.Nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • PURO TUVALET SABUNU SAYESİNDE 'sV 4/cazibesini muhafaza edebilip V* «r PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • DENİZLERİN KIZI 1-urihî Roman iazan:Kemal SAMANCI&lfc Kalbini bir daha açacak,yalvaracaktı.Şakaklarından boncuk tanesi gibi terler akıtarak sahile indi 129 Uyuyamıyan yalnız kendiyd.i Bazen üzülüyor,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.SES» ^KW GRİPJN sars*8 w dalıdır.Mideyi bozmaz,Ictlbı ve böbrekleri yormaz.4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • Londr?dan Amer'kaya iki saatle gidilebilecek Londra,6 AA.Meşhur İngüi'z uçak m&hendüsi Sir Roy Feriden «Mühendisler C^miy^ti» nin bir toplantısında ko jıuşmada 50 seneye vaırmadan Londra'dan New.York'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • 55 yıllık reis istifa etti Wastiintfton,6 A.A.55 BMi-aden beri National Geograp hic Millî Coğrafya)re isi olan.Dr.Gilbert Groswrnov,vazifesinden ayrılarak jdare he yeti başfoanl gma geçmiştir.Yerine N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • Pasifik!tek başına geçecek kadın Londra 6 Naien)Atlantiği küçük b r gemide tek 'başına aşan ilk kadın olarak şöhret kazanmış olan bayan Ann Dav son,şimdi de Pasi fik Okyanusunu aynı şekilde geçmeye ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • Davn Adams'ın,balayı yanda kesildi Llvomo 6 A.A.Bun dan b.rkac gün önce Romada evlenen ingiliz yıldızı Davn Adams iie Roceasecca prens Don Vittoria Masşimc nun balayı ani olarak nihaye te ermiştir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.05.1954
  • Sanat Haberleri Sadler Wells Balesinin Müdiresi memleketimizde Dünyaca tanınmış Sadlers Veils Balesinin Müdiresi Dame Ninette de Valois,Tür kiye Hükümetinin davetlisi olarak bir hafta kalmak üze re Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • İşletmeler Vekilinin tesisler hakkındaki izahatı Kastara*!birincide)larmdan her biri,kanunî forma lateier ve Sıazjjrliklari sona erdikçe inşa edilmeğe ve in şada bulunanlar da faaliyete geç ineğe başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • D.P.nin Seçim Masrafları hakkında açıklaması Baş tarafı birincide)2 mayıs seçimlerinde tecelli eden natice üttidar taraf»nctan A.senede başarılan müsbet icraa ttfı değerini hakiki şşmulü ve mahiyetiı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Memurlara bir maaş ikramiye veriliyor Baş tarafı 1 incide)rılması için Maliye Vekâletince gerekli hazırlıklar ikmal edilmiştir-Bu cümleden olarak Maliye Vekâletince Valiliklere birer tamim gönderilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Habeşhistan sulh istemiyor Boştorafı birincide)«Habeşistan,Korede savaşan Birfesmig Milletler kuvvetleriyle »aynı siyaseti takip edecektir.Arzumuz medeni dünyada yeni bir nizamın kurulmasını görmektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Malatya Başfcarafı 1 incide)1 yete şâmil bir mahiyette oldu-1 ğundan itiraz kabul edildiği I takdirde,seçimlerin yenilene-1 ceği muhakkak sayılmaktadır.D.P-Genel Merkezi Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • İstanbul Mebusları Başta nvfj 1 incide)lar şunlardır:Tahsin Yazıcı,Faruk Nafiz Çamlıbel.Fahri Ulaş.Nazlı Tılabar.Celâl Fuat Türkgeldi.Nâzım Bezmen.Naci Kurt» Ahmet Topçu.Necini Ateş,Seyfj Goğen.Dr.Zak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Rus komutanı nezaket ziyareti turnesine çıktı Başta rafı 1 incide)chard Gale'ye uğrayacaktır.İngiliz makamları,bu konuda şimdiden yorumda bulunmak istememişlerse de,General Greçko'nun Amerikan ve Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Yunanîstanda zelzeleler Atina,6 AA)Sah gamı vukua gelen yeni depremler Tesalyanın bazı köylerinde henüz ayakta bulunan binaların da yıkılmasına yol açarak tahrip işini tamamlamıştır.Bundan başka dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Suriyede Aleyhimize cereyanlar Şam 6 ANKA)Arap devletlerinin bir çoğu Türk idaresinden ayrıldıkları günden beri bir nevi Türk düşmanlığı haline getirdikleri Hüsnü Zaim devrinde Türk dostluğuna yakışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Anıerikadan 30 bin hindi civcivi geliyor Maş ta rafı birincide)Idlevild hava alanından Lstanbula hareket edeceklerdir.Bu seyahatten,maksat Türkiyede hindi yetiştiricili ğinin temellerini atmaktır.Char
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Laniel meclisten güven oyu aldı Başvekili,Hindicini meselesin* de sulh yollarını araştıracak Paris,6 JA.A.Cenevre Konferansım bir çıkmaza sürük lemek ihtimali ile karşı karşıya kaban Fransız mihî mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Bir erkek kadın oldu riu larufı birincide)ge Ornıas Ramiro idi.2b yaşındayım.Daha şimdiden oil çok evlenme teklifleri almış bulunuyor,günün birinde de ana olacağımı umuyorum.Bir sıra gayet nazik amely
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Dulles izahat verdi Raştarafı birincide)Senatörler ve temsilciler Dul les ile 105 dakika süren bir top J ant| Sapmışlardır.Salahiyetli kaynaklar Duhes'in,İngiltere işbirliğinden içtinap etse bile,«•Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Boğazda trafik sayımı Başta rafı 1 İncide)trafik sayımı bugün,başlamaktadır-Boğazın iki kıyısı arasında işleyen vapurlarla seyahat edenlere bilet gişelerinden biletlerle birlikte birer kart verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Paraguay devlet reisi asilerin eline esir düştü 'Baştarafı 1 incirle» Daha evvel buraya ulaşan haberlerde ordu birliklerinin ayaklanarak Chaves hükümetini devirmeğe teşebbüs ettikleri bildirilmişti.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • İri göğüslü olmanın cezası Baştaraîı birincide)Duruşmanın bugün yapıla cağını duyan gazeteciler bir!çok fotoğrafçı göndermişlerse de,mahkeme heyeti "duruş manın ciddiyetini vikaye,gayeşile kızın mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Buğday tanesinden inşaat malzemesi Vaşingtoh 6 A.A.Hu susî bir araştırma lâboratuva rınin başkanı olan Stanley» F.Aeed buğdaydan inşaat malzemesi yapılması huşusun da tecrübelerin müsbet netice verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Uyuşturucu madde kaçakçılığı Hükümetlerin doğrudan doğruya muhabere edebilmelerini ileri süren Türk teklifi kabul edildi Birleşmiş Milletler,New York,6 A.A.Birkşıniş Milletlerin uyuşturucu maddeler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Iran meclisinde kavga Baştorafı 1 incide)lak veren şiddetli tartışrriala n müteakip ileri gelen iki mebus yumruk yumruğa gelmişlerdir.Adınrn açılanmasını istemeyen bir mebus'a göre salo nun bir tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Mısırda yeni bir isyan teşebbüsü Baştarafı 1.incide)Buna muvazi olarak da îhtîlâl Konseyinin diğer azaları aralarında yaptıklar* bir toplantıda-Başvekil Cemal Abdülnâsır ve Milli istikamet Vekili Sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Kore Değiştirme Birliği Seferihisarda izmir,6 T.H.A.Ha len Kore'de bulunan ve hizmet süresini tamamlamış olan 4 üncü Kore değiştirme birliğimizi değiştirecek olan 5 inci Kore Tugayımız Şefe rLhisardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Byroad Türkiyeye geliyor Ankara 6 ANKA)Jla yısm 11 inci sah günü Istanbulda Birlegik Amerikanın Orta ve Yakın Doğuda bulu nan 15 temsilcisi bir konfe-j rans aktedeceklerdir.Bu toplantıya Arap devletj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.05.1954
  • Sakallı koca istemeyen kadmlar Monticello Nev York)6 A.A.Nev York'un uzak bir dağ köyü olan Monticello da kadınlar kocalarının sakal uzatmasından şikâyetçidirler.Köyün 200 üncü yıldönümünün yaklaştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • A D Y 0 rVArcA ÜNİVFRSİTE 38 Açıhğ ve program Günaydın pl)7.45 Ha er ve hava raporu 8.00 if müzik programında:Per Faith orkestrası pl)9.00 ıün programı ve kapanış.1.58 Açılış ve program »0 Asker saati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • ambiyo ve esnam &apanıs Açılı* Kapanış *rling 734.784_plar 280.30 280.30 î,Frang» Q.8ı 0.80 V|çre Fr# »4.03 64.03 •slşıka Fr!5.6t 5.60 V*S KF.64.12.50 54.12.50 lorin 78.68.40 73.68.40 iret 0.44 «o 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • M.S.V.İst.Sa.AL Ko.Bask.1 no tu Hânları Kapab zarfla aşağıda cinsi* miktarı» tutarı,geçici teminatı» ihale gün ve saptı yazılı maddeler Harbiye L No-Sat.Al-Kom-dan satın ahnacaktır.ÎstekJiler teklif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • M.M.V.1 ro fu Sa.A\Ko.Bask.can Aık ra Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda eins ve miktarı yazılı 200 ton kavun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Itö.İM.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.oan a kıra Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 55 ton beyaz peynir 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • frt.Nl.V.1 no.u Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sebzeler kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.Aşağıda cine ve miktarları gösterilen sebzele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • •minuet ADone şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı ayük 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.[lan şartlar 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o İlânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • MUAMMER M KARACA MAKSİM Bu aksam Saat 21 de OtBALİ KARAKOLU "îumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇ]JK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.M i İne Türkçesi:M-Burial Sahneve koyan:A V N 1 DİLL1GİL Sah.Çarşamba suare 20*30 da-Çarşamba mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iğ:Malatya Akçadağ Devlet yolunun 10 ve 14 üncü kilometrelerindeki DemiryoL Üstgeçit ve Sultansuyu köprülerinin betonarma olarak yapımları olup k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Gümüşsüyü binası zemin katı helalarının tamir ve tâdil işi açık eksiltme ile ihaleye çıkarılmıştır Keşif bedeli 4883,89 liradır 2 Bu işe ait şartname ye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Kayseri Valıl gulden 1 Vilâyetimizin Develi Kiske köyünde yapılacak P-5a tipi okul inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri "gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29391-23 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Siirt Vilâyeti Daimî Komisyonu Başkanlığından İlçesi Yapılacak okulun Köyü Keşif bedeli Lira Krş.O.teminatı Ura Kr&.Eksiltme şekli ihalenin Tarihi Günü Saati 1—Beşiri Zercil 2—Baykan Anne,3 Kurtalan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O?Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden 6/5/1954 tarihinden itibaren:1 Bebek iskelesinin tamiratı münasebetiyle bu iskele ikinci bir iş'ara kadar işletmeye kapatılacaktır-2 Köpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Ke#if bedeli Teminat Kazası Köyü Lira Krş.lira Çorum Yoğunpelit.29372 24 2203 tokiKp i.Yavu.28585 50 2144 Alaca Manigar.29472 74 2211 Sungurlu Tatlı.29703 92 2228 iskilip Dorukseki 29906 58 2243 Kargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • 1 adet Betonarme Kazık Şahmerdanı alıhacak T.C.Davîet Demiryolları İşletmesinden 1 adet betonarme kazık,şahmerdanı teklif alma suretiyle satın alınacaktır-Tekliflerin eu geç;14/6/954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Gaziantep Karkamış istasyonları arasında telgraf hattı için lüzumlu direklerin betonarme olarak imali ve yerlerine dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1 Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Çelik boru satın alınacaktır İller Bankasında.ı 1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak üzere:İç kutru 125 milimetrelik 85 met.çelik boru Gibauİt bağlantılı)İç kutru 200 milimetrelik 85 met ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AU Naci KARACAN Ya» islerini filen idare eden Mee'ul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Van Belediyesinden Yapı işleri ilâm 1 Eksiltmeye konulan iş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile fıskiyeli soğutma havuzu inşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.2 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.lu,sa.al.ko,başk,dan As-birlik ihtiyacı için Ankara ve îstanfoulda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapah zarfla satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Eskişehir Vakıflar Müdürlüğünden Bilecikte Orhan camii 9164-39 lira bedeli keşif üzerinden 954 »h onarımının eksiltme günü olarak tayin edilen 3/5/954 tarihine uyan Pazartesi günü saat 15.00 e kadar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Eski Kamyon ve Kamyonet Sotılacak İstanbul sular idares nden îdaremizce hizmet haricine çıkarılmış olan 3)adet eski kamyon ve kamyonet görülen lüzum üzerine yeniden arttırmaya konmuştur Şartıamesi bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • Denizcilik BankasıT.A.O.Şilepçilik işletmesinden HOPA şilebimiz 10 Mayıs 1954 tarihinde îstanbuldan hareketle tzmire uğrayarak Cenova» Marsilya ve Bafselon limanları için ve dönüşünde de Marsilya,Ceno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.05.1954
  • İs c t t ul I i y âzı Amir gjmian verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Davutpaşa As.Sa-Al Ko-da satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8