Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • 3ugttn şehrimizde havamn çok I bulutlu ve araeira yağişh geçe.ceği,rüzgarların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin düşeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • C.H.Partisi içinde ihtilaf gün geçtikçe genişliyor Halk Partisi Meclisi acele toplantıya çağırıldı.İnönü ve Nihat Erim aleyhindeki ithamlar şiddetlendi Ankara,5 ANKA)C.H-P-nin iki Mayıs seçimlerini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Pakistan Başvekilinin ziyareti Muhammed Ali'nin Anyapacağı temasla* Ira büyük ehemmiyet veriliyor Ankara 5 Milliyet)Pakistan Başbakanı ekselans Muhammed Alinin,haziranın ilk haftası içinde hükümetimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Paraguay'da ihtilâl çıktı Hükümet aleyhine ayaklanan bir süvari tümeni Reisicumhuru devirerek iktidarı ele aldı Buenos Aires 5 AP)Paraguay başkenti Asuncion dan Arjantin Başkenti Buenos Airese bugün u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Modaspor dün Türkiye Basket Şampiyonu oldu Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmesina rağmen averaj yüzünden ikinciliğe düştü Tünkiye Baskfefebol birincilik bilet bulaımyan yüzlerce seyirci Jeri dün gece de S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Pahalılık bahsi Türkiyede hayat pahalı mıdır?Şikâyet edenleri çok dinledik,fakat dâvalarını isbat için ileri sürdükleri delilleri kâfi derecede kuvvetli-mukni bulamadık.Diyorlar ki «harbin başından be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • *4 l|iğ* 19 MAYIS HAZIRLIKLARI 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramının hazırlıkları devam etmektedir.Bu arada-şehrimizdeki kız orta okul ve liselerinin bayrama katılacak öğrencileri dün Fenerbahçe Stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Dışişteri Vekili Fuat Köprülü Avrupa Konseyinin i yıldönümü Beşinci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Hariciye Vekili Fuat Köprülü.Ankara Radyosunda bir konuşma yaptı Ankara.5 AA.Hariciye Vekili Prof.Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • EDEBİYAT MATİNESİ Dün Teknik Üniversitede bir «Edebiyat Matinesi» tertip edilmiştir-Resimde büyük bir kalabalığın takip ettiği matinede bulunanlardan bir grup görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Amerikanın Ortaşark temsilcileri toplanıyor 11 Mayısta Istanbulda aktedllecek konferansta,Ortaşark meseleleri ele alınacak Beyrut 5 ANKA)Bir leşik,Amerikanın Beyrut Bü yükelçiliğinden verilen malû mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Kartallar bir uçağa saldırdılar Uçağın bir kısım camlan kınldı» bazı yolcular yaralandı Atina 5 ANKA)Korfo ile Atina arasında işleyen bir yolcu tayyaresi,kattallann hücumuna uğramıştır.Tehlikeyi zamaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Mevsimin iik Kiraz mahsulü izmir 5 Milliyet)Mev simin dik kiraz mahsulü 900 gram olarak bugün Kemalpa Şh kazasından getirilmiş ve 700 kuruşa satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • istanbul sıcaktan yanarken talyada kara kış bütün şiddetiyle devam ediyor Fasşa vadisinde karın kalınlığı 1.20 metreyi buldu.Köprüleri yıkan çığlar 2.500 kişiyi tecrit etti Taranto 5 A.A.Camperstrina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • KAHVE GELDİ Panama bandıralı bir gemi Brezilyadan yüklediği kahve ile Umanımıza gelmiş ve tahliyeye başlamıştır-Resimde tanzim satışlarında satılacak olan kahveler çıkarılırken görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Kraliçenin "mavi şapkası,Valetta 5 AP)1500 ingiliz denizcisi bugün Kraliçe Elizabeth ve Ediniburg Dükü nün huzurunda "Eagle,üçak gemisinin uçuş güvertesinde bir geçit resmi yapmış lardır.Saatte 20 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Hindicini savaşlarından b ir görünüş Foto USIS Eisenhower "Dırlles'e güvendiğini,söyledi Amerika Cumhurreisi,komünistlerin Kore plânı için "Bu,Rus plânının Çlncesidir,dedi Vaşington 5 4-A.nevre konfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Bir ırz düşmanı linç ediliyordu izmir 5 Miliyet)Ahmet Atalay admda bir şahıs bu gün Kemalpaşa kazasında 6 yaşında bir çocuğa tecavüz etmiştir.Ahmet Atalay karakola götürülürken halkın hücumu na maruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu Salı günü toplanıyor Cumhurbaşkanı ile Meclis Riyaset divanı adayları ilk toplantıda tesbit edilecek Mazbatalarını alan yeni mebusların bir kısmı,dünden itibaren Ankaraya hareket etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1954
  • Kokain kaçakçılığı Merzuka Akçamın büyük bir kaçakçı şebekesi hesabına çalıştığı tahmin ediliyor Ankara,5 Milliyet)Bun dan bir müddet evvel Beyrut'a kokain kaçırırken hava meyda nında suçüstü yaklanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • TAfCVaiyf&EN g% YAPRAK Millet böyle istedi Muhalefette ilk hezimet şaşk'nhğı geçer geçmez bir teselli payandası aranması pek tabii idi.Fakat bu ne olabilirdi Seçimler,vatandaşa seçim hakkını en geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • POLİ STC ¦dr Galata S.rakasaplar soka gindak bir kahvade yatıp kaJk makta olan Mustafa Oflu adm da biri,alacak meselesinden ar kadaşı Süleyman Şuhin'j çakı üe yaralamıştır.Yaralı tedavi al •tına alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • K 1 SA HA BERLER ¦jr Kabzımallar Cemiyetine mensup bir heyet,dün sabah Vali Prof.Gökayı ziyaret etmiş ve yeni yapılan Hal binası için cemiyetin teşekkürünü bildirmiş tir.•jç Dün limanımızdan muhte lif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Japonya ile ticaretimiz süratle inkişaf ediyor Japonya ile memleketimiz arasındaki ticarî münasebetler süratle inkişaf etmekte dir.Bu cümleden olarak önümüzdeki günlerde bir Japon ticaret heyeti memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Hie.6 Mayıs Ru.3 23 Rama If 54 Nisan zan 1373 Perşembe 1370 VAKİT VASATİ EZANİ j Güneş 4.52 9.43 Öğle 12.11 5.02 îkindi 16.04 8.55 Akşam 19.10 12.00 Yatsx 20.56 1.46 îmsî ık 2.57 7.48 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Kore ve Çin Hindi meselelerini görüşmek ve doğu Asyada harp hallerine nihayet vererek Dünyanın bu bölgelerinde barı şı iade ve tesis etmek maksad lariyle kurulan Cenevre konfe ransı,26 nisanda oturuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • 8H1ii||[1| KONSER Denizli Kültür Derneği ta rafından 9 mayıs pazar akşamı saat 21 de Nişantaşı Işık İıise sinde toir konser tertip edilmiş/tir.KONGRE it Saflık Memurları Okulları nı Bitirenler Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Beyoğlunda bir ev yancl Bey oğlunda Hacı Mansuı sokağında Suat Soylulara ait 58 numaralı üç katlı evde dün sabaha karşı yangın çık jnış ve bina tamamile yanmış tır.Yangının,binaın *alt katırı da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • uSgar=Ajanla m—I» I I ı—ı ıı hi Yazan:Bedirkan ÇINAR Tefrika No.17 Tamamdır Petro çık artık yukarıya demesini bekliyordu Sonra Macar Kızının «Haydi içelim,şerefe» dediğini işitmiş ve kadının adamı^ uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Mahrukat stokları Kış için muhtelif yerlerden odun ve kömür getirtiliyor Şehrimiz kışlık mahrukat ihtiyacını karşılamak maksadiyle alınan kararların talibi kine devam olunmaktadır.Bu cümleden olarak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Yeni gümrük tarife kanunu Yeni Gümrük Tarife Kanunu 6 Haziranda meriyete girecektir.Bu husustaki gerekli hazırlıklar ilerlemektedir.Ayrıca Ticaret ve Ekon o mi Vekâleti,kanunun tatbika tını gösterir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Mr.Vilsonun dünkü temasları Şehrimizde bulunan Millet lerarası din hürriyetini müdafaa cemiyeti reisi Mr.Vilson dün de bazı ziyaretlerde bulunmuştur.Reis VUson bu arada Vilâyette Vali Prof Gökayı da z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Et tanzim satışları genişletiliyor Et tanzim satışlarının ser best piyasaya yaptığı tesir gen işelm ektedir.Durum karşısın alâkahlar tanzim satışı yapan kasap lann sayısını arttırmaya ka rar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Şehir hattı vapurlarında yaz tarifesi Şehir hattı vapur seferlerinde yaz arifesinin tatbikine hafta içinde başlanacak tır.Ayrıca alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,şehir hatları işletmesi vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Busyaya kuru üzüm ihraç ediyoruz Kuru üzüm piyasası yeniden canlanmıştır.Bilhassa yabancı memleketlerden vukulbulan ithal taleplerinin fazlalığı dikkati çekmektedir.Bu arada 'Rusyaya 2500 ton kuru üzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Bol miktarda balık tutuluyot Balıkhaneye bol miktarda balık gelmektedir Bunun neticesinde fiatlaı da bir miktar düşmüştür.Diğer taraftan,geçen Nisan ayı içinde şehrimiz balık hanesine 960 bin 462 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Bir şahsın 11 TO lirasını çarptılar Kasımpaşada Babahindi sokağında 1 numarada oturan Mustaaf Erdoğan adında biri 1100 lirasını Dolapderede iki meçhul zarfçıya çarptırmıştır.Suçlular zabıta tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Yollann tamirine hız verildi Havaların düzelmesi üzerine şehrimizdeki yol tamira tına hız veri]*ıi$tir.Bu arada Beyazıt Aksa rap yolundaki yer altı tesis lerinin inşaatına başlanmışmıştır.Tesisatın me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Polonyaya külliyetli miktarda tütün sattık Memlekefcmüzden yabancı memleketlere yapılan tütün ihracatı devam etmektedir.Bu arada son günler için de limanımızdan Polonyaya bir milyon 158 bin 517 lira u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları Kutkma programı,rağtset,dikkate alı;19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının yaklaşması münasebetiyle okullardaki ha zırlıklara hız verilmiştir.bayramda Stadıaida yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • HALKIN SESİ Teklif inceleniyor Bir okuyucu teklifine Be» ledjye Neşriyat Müdürlü,günden gelen cevabı neşrediyoruz:«Sayın gazetenizin 13/4/1954 tarihli nüshasında inti şar eden «inilir,binilir ok işare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Limanımızdan yapılan ihracat arttı Son günlerde limanımız dan yabancı memleketlere yapılan ihracatta bir artış görülmektedir.Diğer taraftan geçen ay içhıde Umanımızdan 95 yerli ve yabancı bandıralı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Peynir fiatiarı Pahalılığı önlemek maksadıyla bazı Urarlaı alındı Son günlerde piyasada pey nir fiatlarında yeniden bir yükselme baş göstermiştir,durum karşısında ilgililer,•bazı tedbirler almak zorun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Istanbulun hararet enerjisi tabii kaynaklardan temin edilecek Istanbulun hararet enerjisini tabii kaynaklardan temin etmek maksadiyİe yapılan ca lışmalar devam etmektedir.Bu hususta kendisiyle görüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Deniz ticaret filomuz takviye ed'liyor Deniz ticaret gemilerinin yenileştirilmesi hususunda alınan kararın tatbikine de vam edilmektedir.Bu cümleden olarak Denizcilik Bankası,daha ziyade Karadeniz lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • E.T.T.şoförleri için dinlenme binası yaptırılıyor I.E.T.T.idaresine mensup şoförlerin jstiraihaüni cemin maksadı yi e Edirnekapıda yeni bir "dinlenme bina sı„ inşa edilmektedir.Önümüzdeki ay içinde ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • Türk ingiliz ticarî münasebetleri ingiltere ile olan ticarî mü nasebetimiz süratle inkişaf etmektedir.Bu arada verilen malûmata göre geçen sene memleke timizden Irrgiltereye 7.747,500 sterlin tutarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1954
  • istanbul Kız IAsesiırn gezileri istanbul Kız Lisesi Mezun lan Derneği,Atatürkün Samsuna ayak bastığı günün yıl dönümü olan 19 Mayıs Genç lik ve Spor Bayramında Dolmabahçe Sarayına bir gezi teı tiplenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Madame Waddington durumunu arz ve sebebini izah ettikten sonra nihayet sadede gelerek rica etti:içeride öyle nefis bir çorba var ki,dedi.karnı tıka basa dolu olanlar bile kokusunu duyanca iştihalannın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • [î e t kikler Şerpalar Tibet hududu yakınında,bin lerce metre irtifada yaşıyan şer palas,Himalaya dagıarna tırmanmak iatiyen Avrupa i ı,i arın en büyük yardamcüarıdr.Şer palarin başlıca mesleği dağa t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Triyesiede olar Vugoslavlar Trieste 5 AJV.TVi yeste ıpütiefik askerî mahb naesi,Veljewac we fS&nâc at lannda iki Yıngoslavı,katik teşeıfrbüs suçundan beş sow thupse malhkûm etaaa şfcîr.Ik «taçlıa 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • İKTİBAS çeşitli ve garip haberleı Charle Chaplin'in yeni fiımi 61 vana Psmpanini evleniyor trig?Robert Tayforuı köpeği telefonda konuşuyor Meşhur komik,büyük sanatkâr Charlie Chaplin bilindiği gibi hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Kendi elile verdi Bidhmond Virginia)5 A.A.Elektrikli sandalyeye oturmamaik için 3 yıldan beri her türlü huk ukî hi lelerden faydalanmasını bilen Josepiı Robjnson adında ki bir cinayet rnafokCiTmı,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Van Fleet'in Uzak-Dogu seyahati Dim Tohyoya gelen General 90 gün sürecek seyahatinde yardım programı hakkında tetkiklerde bulunacağını söyledi Tokyo,5 A-A.General James Van Fleet ve Amerikan Müdafaa V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Peron,dört sene evvelinden daha Buenoö-ACres 5 A.A.Bu sabah hükümet konağın da Arjantin Cunahurreisi Pe rondan bir nişan alan Amer,kanın tanınmış sinir cerrahlarından operatör doktor Ja mes Poppen ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Gr'zıı hâdisesi kurbanlarının sayısı 23 e yükseldi Grosset 5 A.A.Dün grizu infilâkı vu'kubulan Riıbulla maden kuyusundan iki işçinin cesedi daha çıkarılmış tır.Böylece hâdise kurbanla rının sayısı 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Amerikada memur bollusu Nev Yark 5 Nafen)Neşredilen istatistiklere göre,Birleşik Amerikada 7 mil on €47.^00 devlet memuru vardır ve bunlara geçen sene 23.3U0 milyon doalr maaş olarak verilmiştir.D ğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Kanser hastalığının sebebi,Kanser kongresinde İzahat veren bir Alman profesörü hastalığın mikrop veya virüsten gelmediğinin anlaşıldığım bildirdi Hamburg»S AA)Almanya kanserle savaş derneği merkez kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • imlâ hatalarının sebepleri Columbus 5 A.A.Og retmenler Birliği tarafından hazırlanan bir raporda imlâ hatalarının dört sebepten ile ri geldiği bildirilmektedir:1 Telâffuz yanlışlıklan 2 işitme güçlükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Yazlık ihtiyacını karşılamış Norfolk 5 A.A.Elek trik malzemesi satan bir dük kâna giren geee hırsızı on do kuz tane vantilatör çalmıştır.Hırsız yakalandığı zaman ayazlık ihtiyacımı karşıladım,demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Kısa harici haberler AMKIİÎKA it Kuzey Kerede esir bulun dukiarı sırada düşman ile şu veya bu şekilde isoirljgi etmiş olmakla itham edilen €9 Ameri kan havacısmn yapılan tahkikat sonunda,aleyhlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Portekizde bir ekspres yoldan çıktı Barselona 5 A.A.Top rak kayması yüzünden,Barselona Puigerda ekspres* dün gece buramn 40 kilomet re şimalinde yoldan çıkmıştırilk gelen haberlerde 40 ki ş^nin hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Düşmanla isfilrl ğl yapan Amerikan askeri Vaş:ngton 5 A.A.Amerikan ordusunda onbaşı Edvard S.Dickenson,Kore de Çin komünistlerine esiı bulunduğu sırada düşmanla işbj-liği yapmış bulunmaktan dolayı bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Dişi sivrisineklerden sakınınız Vaşimgton 5 A.A.Ka rmnızı emen yalnız dişi sivri sineklerdir.Erkek sivrisinek lerin ağızları iyi teşekkül etmemiştir.Ancak su ve «icek tozları ile beslenirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Napolidc şüphe uyandıran Sovyet gemisi Napoli 5 A.A.Napoli deki tersanelerden birinde bir kaç haftadan beri tamir görmekte olan,"Andrei,adlı Sovyet gemisi dün buradan ayrılmış ve "kuban,adlı diğer bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Emeldi Sandığına bir tayin Ankara 5 ANKA)Bir müddetten Beri münihal bulu nan Emekle Sandığı Umum Müdür Muavinliğine,Ziraat Bankası Müfett?çîernden Akil Kitapçı tayin edilmiş bu Junmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Izmirdcki Şark Kahvesinin inşaatı tamamlandı izmir,5 TÜ A.Belediye tarafından inşa et&rıien ve inşaata iki seneden ben devam etmekte olan Birleşmiş Milletler Yolu üzerinde ki Şark Kahvesinin inşaatı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Militarizm ittşmanları f Sovyet Basya* onu takiben Kml i-in irapta mahalleri olmadığı için şakşakçı peykleri mevzuubahs etmiyoruzher vesile ile Almanya ve Japonya militarizmlerhüıı hortlamasından doğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Tamamen plâstikten nıamaJ uçak yapıldı Londra 5 JJafen)Tamamryle plâstik maddeden imal edilen ilk uçağın yajcııı da tecrübeleri tamamlanmış olacaktır.Bu uçak,Yorkshi-*ede bir fabrikada imal edil mekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Amerika Hlndiçînîye yeni yardım yapmıyor Amerika Savunma Vekili,"Esas mesuliyetimiz kendimizi va ittifakla bağlı olduğumuz milletleri korumaktır,dedi Washington.5 AP)Savunma Vekili Charles Wilson,Dıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Arjantin'de grevler 306 bin işçinin işi bırakması Arjantin sanayiini felce uğrattı Buenos Aires.5 A.A Bugün burada yaygın bir su rette baggöateren grevler biı çok sanayi müesseseleri ile di ger yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Ses dalgası ile tedavi Kafatasında,açılan bir delikten içeri verilen radyo dalgaları beyin tümörünü iyi ediyor St Louis,5 AA.Dr.Peter Lindstorm» beyin tümörlerinde ameliyat yerine ültrasonik dalgaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Italyada mahkûm edilen kızjl casuslar Torino 5 A.A.Demiı perde gerisindeki memeiketleıden birine askerî mahiyet te vesikalar vermekten sanık olan şahısların muhakemesi dün Torino askerî mahkeme sinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Izmirde Trolcybüsler haziran da seier/ere baş/ıyor Izmir 5 T.HLA.Beledi ye tarafından GüzelyaU sena tinde çalıştırılmasına karar verilen troleybüs hattının bü tün hazırlıkları ikmal edilmiş tir.Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Rotu kırılan otobüs Dün Sanyerde ucuz atlatlan bir vasıta kazası olmuştur.Sarıyer Taksam arasın fc isleyen,şoför Aihmet Esin*fe iciares.ndeki 3010 plâkalı 'lastik otobüsü,dün saat 12,30 su» larmda 70-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1954
  • Bud st kongresi Mr mağarada toplanıyor Rangoon 5 Nafen)Altıncı Budist kongresinin on gün sonra buıacta topianaeağı büjcürilmektedir.Bu kongre,Kaba Aye mevkiinde ınukad des hsx juağar&daı yapdacafetısr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.05.1954
  • 19 Mayıs hazırlıkları 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı hazırlıkları tamamlanmak üzeredir Bu arada Kız Liseleri talebeleri dün umumi bir prova yapmışlardır.Resim dünkü provalardan bir ânı tesbit etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1954
  • Hüsrev Paşa Türbesi Istanbulun merkezinden biraz uzakça bir semt olan Yenibahçe civarında Bâli l'aşa camii yakınındadır.Mimar Sinanın en nefis eserlerinden olan bu türbe 8 köseli ve iki kat pencerelid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1954
  • HK86ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Papa Ojen eline geçirdiği hasmını yakmıştı Katolik Kiliseleri V)papazları aleyhinde bulunan Bresin,Romaya kadar girmeye muvaffak olmuştu Orta zaman hükemasından Arnot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.05.1954
  • âta$ Fenerbahçenin Avusturyanm Rapid takımıyla yaptığı maçta Rapid kalecisinin bir kurtarışı Fenerbahçe dört maç yapmak üzere Almanyaya davet ediliyor Sarı Lacivertliler teklifi kabul ettikleri taktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1954
  • 6u hafta yapılacak Profesyonel ve Amatör lig maı 8 MAYIS CUMARTESİ Mitimi paşa Stadında:$$^Adalefc^JEnmiyet(P 17 Fenerbahçe Kasımpaşa Şeref Stadında:14 E-T-îstanbulspor A)16 Büyükdere Darüşşafaka Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1954
  • W-Dün yapılan Vefa 1 Spor maçında Garbis.Vefanın ilk golünü yaparken Fırsatlardan istifade edemiyen Vefalılar Istanbulsporla yenişemediler 2-2)aj j i' 'ı İlk devreyi 2 O galip durumda bitiren Yeşil Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1954
  • Millî Voleybol takımımızın hazırlıkları devam ediyor Takımımızı çalıştıracak olan Antrenör Pozar kat'i takımı 9 Mayısta ilân adecek Yugoslavya ve İtalyada bir turneye çıkacak olan milli vo leybol takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1954
  • İL;A^rvıV-^ite jfeL' s Türkiye Arjantin maçında genç takım kalecimizin bir kurtarışı İstanbul genç futbol karması çalışmaları yeniden başlıyor Tesbit edilecek 25 kişilik bir kadro için bir çalışma pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1954
  • Emniyet KuiubUniin teşekkürü Geçen hafta Galatasaray i Emniyet takımları arasında pılan maçta ani bir hastal.k ı ticesinde sahada gözlerini y man futbolcu Akkmun v:fa münasebetiyle Emniyet kulİM gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1954
  • Şükrü eski kiübünde kalıyor Bir müddetten beri vatani va.•zifesini ifa etmekte olan Vefa.¦un eski kalecisi Şükrünün Ital yaya gideceği ve Fenerbahçeye gireceği hakkındaki şayialar asılsızlaşmıştır.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.05.1954
  • Ki sö Spor Haberleri BELÇİKA BİSİKLET TÜBU Paris 5 SHA)26 yı*ta yapılacak alan "Bel ka turu,bisiklet yarışı dünyaca meşhur bisikletçi iştirak edeceklerdir.Bu yarış 26 Mayıstan mayısa kadar devam edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • süratle değişmektedir Türkler,sinir harbinin blitiln tahriklerine karşı mukavm bu tınmaktadır.Nesiller boyunca 12 var üs «dilen itimatsızlık her şeyden önce Ruslara karşıdır Isvâçrede intişar edea «Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • APOL1A)SİKR!YOT/A ÇI.ÎİTI Dünyaca tanınmış^pollo isimli büyük bir Alman Sirki ıin memleketimize gelerek temsiller vereceğini evvelce haber vermiştik-Beş aydan beri Yunanistanda brihman Sirk,Selanik'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • BAŞ.DIŞ.NEZLE.ROMATİZMA.ADALE.VE SİNİR AĞRILARINI A KARŞI •tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • ihtiyaten bir kere ba un.Siz nöbette bulunmaca-'jınız zaman yapılan şeylerlen haberiniz olabilir.Memur,etrafı aradı,defte re baktı.Hayır bir şey bıra'imanıs cevabını verdi.Rafferty teşekkür ederek ekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • Kadın meselesinden bir kişi bıçaklandı Kumkapı iskeles:nde,21/3 numarada oturan Hamza Alı d ve arkadaşı Erdoğan,Davutpaşada,Ankaralı namilc anılan bir gençle kadın meçe leşinden kavga etmişlerdir.Kavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • I Sosyal MwHetor] Mahkûmların çalişiırrliîiası Dr.Muzaffer SEZER Günlük gazetelerden birin de inanılması güç bir kararın derpiş edilmekte olduğunu hayretle okuduk.Cezaevierin de mahkûrrıtiyetierini ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • DeüIzlerImt KİZİ litriM Roman Sizi buroy etmedim,ma İM Prens,güzel kızı görünce Sön derece hürmetkar kalktı,nengi sapsarı olduğu halde il tifatta bulundu,yer gösterdi.Nergis de sararıvermışti,çün?kii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • 1-S34S67*t10H Soldan sağa 1 Bir yû önce vefat «den,Konya Dergâhının «on postai^Imd vs «dilcimiz.2 Somona T getirse bir iğe yarar;Alini m ini yanma.3.Romatizmaya k*rsa teuilanjdan bir esans.4 N$kıs' m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.05.1954
  • Her İkisi bakımsızlıktan solar.Cildinize hususî bir entimem gösteriniz.Banyo ve lavabonuzda fcdfaz sabun ye» rine tPUK)tarftanıruz,Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olurmemleketimizin en güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Danimarka hududu cinsiyet değiştirmek isteyene kapalı Bir hükümet sözcüsü;"Bu garip istilâyı mutlaka Kopenhag 5 AP)Ada let Bakanlığının bir sözcüsü bugün hükümetin,sırf cinsiyet değiştirmek maksadile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Türk Yugoslav işbirliği Yugoslav Hariciye Vekili.Titonuıı Aukaradaki temaslarının tam bir görüş birliğiyle neticelendiğini söyledi Belgrad,5 A.A.Yugoslav Hariciye Vekili Koca Popoviç dün milli meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Kartallar bir uçağa saldırdı Baştaraf ı birincide)çıkarmış ise de kütle halinde uçan kartalların hücumuna mani olamamıştır.Bu hücum esnasında ku manda mevkdinin camı kırıl iniş,yolcular paniğe başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Kokain kaçakçılığı Baş tarafı 1 incide)isim kullanan bir kadın bugün Adliyeye celbedilerek sorgusu yapılmıştır.Merzukanm bu kokaip kaçak çılıgmı tek başına yapmadığı ve geniş ölçüde bir kaçakçı şebeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • C.H.Partisinde ihtilâf Başta rafı 1 incide)öğrendiğimize ve henüz teyidine imkân bulamadığımla bir habere göre.eski Ticaret Vekili ve CH.P-Diyarbakır ve Muğla adayı Vedat Dicleli ile Trabzon adayı Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Yunanistan'da dün yeni zelzeleler oldu Evvelki zelzelede hasara uğrayan binaların bir kısmı yıkıldı.İnsanca zayiat yok Atina.5 A.A.Son 24 saat zarfında merkezî Tesalyada ikisi kuvvetli olmak üzere beğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Avrupa Konseyinin yıldönümü iBaştaralı birincide)beşinci kuruluş yıldönümünü kutluluyoıuz-Bundan beş yıl önce Londrada toplanan bazı hür Avrupa devletlerinin temsilcileri Avrupa Konseyini ihdas eden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • STRASBURGTAKİ MERASİM Stıasburg.5 AA.Avrupadaki siyasî müesseselerin ilkini teşkil eden Avrupa konseyinin statüsü bundan beş yıl evvel bugün Westminster'de imzalanmıştı-Bu yıldönümü bugün konseyin âza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Eisenhower Kastar a/1 birincide)dan diplomatik bakımdan zım nen veya açıkça tanınmasına sebep olmamıştır.Konferansın Kore mesele sine müteallik kısmı hazırlan mış bulunmaktaydı.Komünistler konferans m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Kutuptaki faaliyet genişliyor Londra-5 Nafen)Sovyet Rusyanin,kutuplar bölgesindeki denizlerin dibinde araştırmalar yapmakta olduğu anlaşılmaktadır.Rus bahriyesine mensup denizaltılar buralara gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Modaspor dün Türkiye basket şampiyonu oldu Baştarafı 1 İncide)Salon,taraftarların gatirmiş oldukları filâma,bayrak,davul ve borazanlarla şimdiye kadar görülmemiş bir manzara arzedi yordu.Gecenin ilk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • boşun ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını derhal teskin eder.Soğuk algınlığından mütevellit kırıklık ve dermansızlığa karşı faydalıdır.Bayanların muayyen zamanlar* daki san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Amerikanın ortaşark Baştarafı 1 iı ci£eî Pakistana askerî yarduuı iu diğer Arap devletlerindek tepkilerin tetkiki.Siyasî çevreler bu konfe ransa büyük bir ehemmiye atfetmektedirler.Henüz tevsiki kabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • ttatyada kara kış Bast a rafı 1 incide)Taranta ve diğer komse bölgelerden gelen kurtarms ekipleri yolu açmaya çalış* maktadır,fakat hava çok ft na olduğundan ve çığlar duı ma^sızın düşütüğünden cok gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • D.P.Meclis Grupu Salıya toplanıyor Baş tarafı birincide)m adaylarını tesbit etmek üzere toplanacaktır.Bu arada Demokrat Partiye mensup yetkili şahıslar Kabine hakkındaki tahminlerin zaman,sız ve yersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Pakistan Rusya'ya Cevap verdi Moskova» 5 AP)Pakistan.Rusyaya her türlü vasıtaya başvurarak ve hattâ ordularını yabancı Amerikalı)mü şavirlere yetiştirterek kendini müdafaa hakkı olduğunu bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Pakistan Başvekilinin ziyareti Ba ,larafı birincide)Hükümetimizin daveti Karaşidekj Büyükelçimiz Saiâhattın Arbel tarafından dost hükümet Başbakanına bildirilmiş,Ekselans İVİuhammed Ali,bu daveti mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Pahalılık bahsi Başmakaleden devanı)fadırlar.Diğer biri ifade iie pek çok kazanıyor,ancak çok sarfedyorlar-Bu itibarla pahalılıktan şikâyetlerini haklı gösterecek hiç bir sebep mevcut değildir-1910 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Dünya nüfusu senede 30 milyon artıyor Nev York 5 Reuter)Birleşmiş Milletler Sosyal meseleler komitesi dün gece yamlad^ğı bir raporda önümüzdeki 30 sene dçinde Dünya nüfusunun 4 milyara yak laşacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.05.1954
  • Paraguay'da ihtilâf çıktı Bagftorafı birlneide)Bu sabah borada dinlenen Asuncion radyosunun bir ya yımmdan anlaşıldığına göre Bir süvari tümeni Paragu ay hükümetine karşı ayaklan mıştır.Yayımda,polis,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • TASHİH Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden;953/276 Milliyet gazetesinin 28/4/954 Ça:samba günü nüshasının son sayfasının son sütununda mahkememizce satışı icra edilecek olan îçerenköy Huzuru Hoca;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Faır.biyo e esnam fcapanif Sterling Dolar fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin liret Drahmi Bskoudee Açılış Kapanış 784.784—280.30 0.81 64.08 5.61 64.12.50 73.68.40 0.44.8u 98.34 9.73.9C 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Elektirik Tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından Tesisin işler hal-Geçici Kasabanın adı Vilâyeti de keşif bedeli teminat Tesisin nevi Özalp.Van 170 601.54 9.780,2 adet 750 devirli 75-85 Ps.ta-katl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden 6/5/1954 tarihinden itibaren:1 Bebek iskelesinin tamiratı münasebetiyle bu iskele ikinci bir iş'ara kadar işletmeye Kapatılacaktır-2 Köpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18 900.muvakkat teminatı 141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 no lu sa,al ko,başkdan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim çartıyla 132-250 metre kiip çıralı çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Konya as.sat.af.ko.başk.tığından A As-ihtiyaç için 185000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 180 kuruş,geçici teminatı 20400 liradır-B İhale 10 Mayıs 954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Vilâyetimizin Develi Kiske köyünde yapılacak P-5a tipi okul inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 Keşif'bedeli 29391-23 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Sivas Vakıf ar Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Sivasta yaptırılacak meydan camii ve şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 lira 74 kuruş,geçici teminat 128
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Çelik boru satın alınacaktır İller Bankasından 1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak üzere:iç kutru 125 milimetrelik 85 met-çelik boru Gîbault bağlantılı)İç kutru 200 milimetrelik 85 met.çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden Galvenize demir boru satın alınacaktır 1 Çankırı Vilâyeti köyleri içme su iğlerinde kullanılmak üzere aşağıda kutur,uzunluk ve metre tûl fiatlan yazılı galv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan islerini filen idare eden Metful Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • ster.tul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 7700 kilo 3 ve 4 mm-eb'admda elektrik kaynak çubuğu 27/5/954 Perşembe saat 15 30 da İzmit Dz.Ast Sa.Al-Ko-da satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • tğri kovoniı toprak küreği satınalınacak T.C.Devlet Demiryolları işletmesin oeıı 15000 adet eğri kovanlı toprak küreği teklif alma suretiyle satın alınacaktır-Tekliflerin en geç 14/6/1954 Pazartösi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Dicle ilk Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 84/86 randımanlı ekmek ve nebatî margarin vita)yağ alınacak Miktarı 'Muhammen fiatı Tutan %7 5 geçici teminatı CSnsi Kilo Kuruş Lira Krğ.Ura Krş.İhale tarihi,saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • RADYO ÜNİVERSİTE İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Keman melodileri pl)13.30 Şarkı lar Okuyan:Sabite Tur 14.00 Sevilmiş orkestra parçalar] pi)İ4.20 Şarkılar 14.45 Türk çe dans parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Kocaeli Arifiye ilk Öğretmen Okulu Müdürlüğünden Tahmin Miktarı fiatı Tatarı tik T.Eksiltmenin sekli ile ihale r Cinsi Kilo Kuruş Lira Krş.lira Krs gün ve saati Ekmeklik un 79/81 R-120000 45 54000 405
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Van Belediyesinden Yapı işleri ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile fıskiyeli soğutma havuzu inşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.2 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Gaziantep Karkamjş istasyonları arasında telgraf hattı için lüzumlu direklerin betonarme olarak imali ve yerlerine dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1 Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Keşîf bedeli Teminat Kazası Köyü Lira Krş.Lira g ram Yoğunpelit.29372 24.2203 kilip.Yavu.28585 50 2144 Alaca Manişar.29472 74 2211 Sungurlu Tatlı.29703 92 2228 İskilip Dorukseki 29906 58 2243 Kargı Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.05.1954
  • Dahiliye Vekâletinden 1 Nisan.Haziran,Ağustos» Ekim.Aralık 954 ve Şubat 955 aylarında yayınlanacak olan idare dergisinin baskısı pa« zarlıkla yapılacaktır-2 Beher formanın muhammen baskı ücreti 130 Hr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8