Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • 4/curtı *thtfoiittı mm i 1 Bugün şehrimizde havanın umu.illiyetle bulutlu geçeceği ve ara.sıra mevzu yagışb olacağa,suna j net derecesinin değişmiyeceğl tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Halk Partisi içinde büyük InönOnUn siyasî hayattan çekileceği söyleniyor,Nihat Erim,aleyhindeki cereyan kuvvetlendi Ankara,4 Anka)İki nu yıs seçimlerinde Ç.H.P.nin uğ ramış olduğu büyük hezimet u zun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • AVUSTRALYALI DİPLO-MATLAR Avustralya ile Rusya arasındaki diplomatik münasebetlerin kesilmesi üzerine memleketlerini Moskova'da temsil etmekte olan diplomatlar Rusyayı terketmişlerdir Resimde diplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Türkiye basketbol şampiyonası i Dün geceki karşılaşmalardı.Ankaragücülüler Mülkiyelileri,Galatasaray AKınorduyu» Ma* daspor Fenerbahçeli yendi Türkiye Basketbol Birinciliklerine dün gece Spor ve Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Yunanistan Kıbrıs için yeni hayaller kuruyor Dışişleri Vekili Stefanopuios,Cenevrede Kıbrısa dair temaslar yapıyormuş Atina,4 THA.Yunan hükümeti,hummalı bir faaliyetle yabancı devletlere müracaat etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Dulles» Cenevre'de Fransız Dışişleri Vekili He Konferanstan çıkarken Eisenhovverin Hindicini hakkındaki görüşü Amerika yalnız başına Hindicini harbine müdahale etmiyec^k Washington,4 A.A.Bu gün Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Papâ'nın merakı Sadece gazeteler» Papanm» «dünyaya acık penceresi» imiş Vatikan 4 ANKA)Pa pa ve gazeteleri her sabah sa at 7,30 da Romada bir haber mevzuu teşkil etmektedir.O sattte her sabah üniforma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Horozunu kurban eden D.P.İi kadın Adapazarı,4 ANKA)D-P.lÜerin ilçemizde zafer şenlikleri iki günden beri devam etmektedir.Davul zurna ve çengilerle yapılan bu zaferi kutlama programı,münhasıran çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Mısır'da tevkif edilen subaylar Salâh Salim» bu subayların hükümeti devirerek bir komünist rejimi kurmak istediklerini söyledi Kahire,4 AP)Millî İstika met VekiU Binbaşı Salah Salim bugün gazetecilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • "Uçarı tabutlar» Kahire 4 ANKA)Şim di de sıra uçan tabutlara gel di.Bu soğuk cisimler,uçan daireler değildir,fakat yüz lerce Mısırlı bunları gördük lerini iddia etmektedir.Gazete sütunlarına geçen ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • PAMUKLU ELBİSELER REVAÇTA Bu sene pamuklu elbiseler Avrupada son derece revaçtadır.Yukardaki resimde büyük bir Alman terzibo nesinin tertip ettiği defilede pamukludan yapılmış gece ve kokteyl elbisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • 1 milyon Alman İtalya'yı istilâ edecek!Alman turist ordusu İtalyada kamp kurmaya hazırlanıyor Bonn,Batı Almanya)4 ANKA)Bir milyondan fazla Almandan müteşekkil bir ordu Italyayı istilâya hazırlanmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • New York'ta su sıkıntısı Nev-York 4 AP)Şehrin su ihtiyacını temin eden bendlcrdeki su mevcudu azal mıştır.Bu durum karşısmda şehrin elektrik ve su tevziatı işlerini tedvir eden komiser Arthur C.Fort N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • ATHENAGORASIN MEMNUNİYETİ Rum Ortodoks Patriği Athenagoras Metropolitlerle birlikte dün sabah Vilâyete gelmiş ve Valiyi ziyaret ederek halkın iradesiyle başlayan yeni dört yıllık devrenin milletimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • «n.DİZİ zihniyetimiz yıkmıştır,CHP Ankara İl İdare Kurallından bir üye uğradıkları hezimeti bu şekilde izah ediyor Ankara.4 Milliyet)Seçimleri Demokrat Partinin kahir bir ekseriyetle kazanması ve Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Izmirde sühunet 55 derece Izmir 4 T.H.A.Bir haftadan beri devam etmekte olan sıcaklar bugün de kendisini göstermiş ve sühunet güneşte 55 dereceye kadar yükselmiştir.Diğer taraftan Hıdırellez in Ramaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • MlSStSİPPl'DEN KURTA-RILIŞ New-Orleans'da 40 yaşında Irma Parker adında bir kadın Missisippi'ye düşmüştür.Kadın tam boğulacağı sırada eski bir bahriye askeri tarafından kurtarılmıştır.Resim,kurtarma â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Yugoslavya müttefik bir Avrupa,istiyor Popoviç Yugoslavyanın Avrupa Müdafaa Camiasına katılmak istediğini bildirdi Belgrad.4 AP)Komünist bir rejimle idare edilen Yugos lavya bugün 6 Devletten müteşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Vietnam™ İstiklali Vietnam imparatora Bao-Dai ve Başvekili Paris'te yaptıkları müzakerelerden sonra Vietnam'a istiklâl verilmesi yolundaki beyannameyi imzalamışlardır-Resimde imparr « tor ve Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Holland ada bütün memurlar evleniyor Hükümetin evli memurlara ayda 150 kuron sam yapması kütle halinde evlenmelere yol açta Kopenhag,4 T.HLA.Hükümetin evli olanlara ayda 150 kuron zam yapmak hususunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Şeşim jiet[cejerinin_yarattığı^ Bayram havası bütün yurtda devam ediyor Seçimleri takip eden bir Amerikalı basm mümessili «Türkler» en* ileri demokratik devletlere» demokrasi dersi verdiler» dedi Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Meclis 14 Mayısta ilk toplantısını yapıyor Kafi neticeye göre,57 vilâyette D.P.3 vilayette C.H.Pve 1 vilâyette deC.M.P.tam liste halinde seçimi kazandı Tuncelinde secimi kazanan iki Halk Partili mebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1954
  • Seçimlerin dünyadaki akisleri DP-nin zaferi» Amerikan Fransız siyasî çevrelerinde büyük memnuniyet yarattı New-York,4 A-A-New-York Times gazetesi» bugünkü sayısında.Türkiyede yapılan seçimlerin netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • ¥AM*AK Zaferden sonra.Demokrat Partinin 2 ma yıs 1954 zaferinin mânasını tefsir edenlerin kimi milletin Halk Partisini sevmediğini,kimi Halk Partisinin baş'nda olan Şefleri jsterae diğini,kimi bu part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • POLİSTE if Sabıkalı eroincilerden Kemal Varol Tahtakalede Hasırdlar caddesinde esrarlı sigora içerken yakalanmış ve hakkında gereken kanuni muamele ya pilmıştırif Kasımpaşada Kulaksız sem tinde oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • KISA HABERLER ¦ft İlgili makamlardan verilen malûmata göre telefon konuş,malarında daimî bir artış görül mektedir.Bu cümleden olarak geçen yıl posta gişelerin» verilen mek^p 33 milyon olduğu halde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Hie.5 Ma yit Ru.2 22 Rama 1954 Nisan san 1S7S r ar amba 1X70 j VAKİT VASATİ EZANİ I Güneş 4.53 9.44 ÖgJe 12.11 5.01 İkindi 16.04 8.54 Akşam 19.09 12.00 1 Yatsı 20.55 1.45 İmsak 6,56 7.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • GUNUN MESELELERİ Tarihimizde seçim a a JNUN MESELEL arihimizde seçir Siyam tarihimizde ilk seçim Birinci Meşrûtiyeti mütekıp 1876 kışında cereyan etmiştir.Fakat bir seçim kanunu bulunmadığı için bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • KONGRE tAt Suadiye Bkokulu Yardır» Derneğinin yıllık kongresi 9 ma yıs 1954 pazar günü saat 14 df okul binasında yapılacaktır.TOPLANTLAJR Türkiye Millî Gençlik teşkilatıain idare heyeti toplantısı S m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Suadiyede ölümle neticelenen bir tren kazası oldu Evvelki gece Suadiyede ölümle neticelenen bir tren kazası olmuştur.Ispartanın Çay köyünden olup misafirden Istanbulda bulunan Nuri Zeybek adında biri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Bandırmaya ilâve vapur seferleri yapılacak Yaz mevsiminin gelmesi müuaselbetiyie izmir ve Bandırma hatlarına fazla tahaccUm vuku bulmaktadır.Denizyolları işletmesi bu tahaccümü önlemek için bazı ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Üniversitelilerin imtihan günleri tesbit ediliyor istanbul Üniversitesiyle,Teknik Üniversitede 953-54-ders yılı 29 mayıs cumartesi günü sona erecek ve imtihan lar 1 Haziran salı günü baş layacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Denizyolları işletmesi nakliyecilere komisyon verecek Denizyolları işletmesi,gemilerdeki nakliye mevzuunu yeniden gözden geçirmek ve bugünün şartlarına uygun bir hale sokmak için çalışmalara başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Amerikan sanayiciler.nd-ec bir grup şehrimize geliyor Birleşik Amerika sanayi ve ticaret erbabından müteşekkil 50 kişitık bir heyet 12 mayısta şehrimize geleceiv tir.Heyet şehrimizde kaldığı müddejçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • 1 I ulgar=Ajanları I I Yazan:Bedirhan ÇINAE Tefrika No-16 Petro her zaman olduğu gibi Dünyeşkanın seslenmesini bekliyordu Şöyle etrafına bir bakman 1 yüzbaşı sessiz adımlarla büfeye doğru yürüdü ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Bir ticaret heyetimiz yakında Israile gidecek israil ile memleketimiz ara sındaki ticarî münasebetleri arttırmak maksadiyle bir ticaret heyetimiz yakında Isra ile gidecektirisrail firmalarının memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Dün Brezilyadan 2600 ton kahve getirildi Brezilyadan memel ketimize kahve getiren şilep dün li manımıza muvasalat etmiş tir.Şilep,şehrimize 2600 ton kahve getirmiş olup,yakında bu kahveler piyasava ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Piyasada canlılık Ramazan münasebetiyle yiyecek ve giyecek piyasaları birdenbire canlandı Ramazanın başlaması mü nasebetiyle piyasada bir can lılık müşahede edilmektedir.Bu arada gerek giyecek,gerekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Vali Gökay dün Hal binasını teftiş etti Vali Prof.Gökay dün saıbaih beraberinde iktisat ve Emlâk müdürleri olduğu •halde Hale giderek bostan sengierini ve yeni Hal binası inşaatını tetkik etmiştir.Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Istanbulda yeni bir hububat silosu yapılacak Yeni buğday rekoltesi ile alâkalı çalışmalar devam etmektedir.Bilhassa hububatın kapalı yerlerde muhafazasını temin maksadiyle silo inşa sına büyük hız ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Elektrikli trene ait hazırlıklara hız verildi Sirkeci hattı banliyosunda işletilecek olan elektrikli trenlere act hazırlıklar sürat e inkişaf etmektedir.Bu mısusta istasyonlarda yapılan ça iı^nıalar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • HALKIN SESİ Müsbat bir cevap Bir müddet evvel neşret?ligimi-bir şikâyet mektubuna Belediye Neşriyat Müdüriüğünden şu cevap gelmistir.«Sayın gazetenizin 24/3/954 taınhli nüshasında intişar eden «Yağhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Polis sabıkalı bir otomobil hırsızını yakaladı Bir müddetten beri aranmakta olan maruf otomobil hırsızı Rauf Bilgltay,dün suçüstü yakalanmıştır.Bir çok otomobil hırsızlığı nin faili olan Rauf içinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • lngiltereye gidecek Türk izcileri Ingilterede Devonda bıı yaz 31 temmuz 21 Ağustos tarihler;arasında Milletlerarası 'bir izcilik kampı açılacaktır.Memleketimiz izcilerinin de de iştirak edeceği bu kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • On bir kişi zehirlendi Kasımpaşadaki bir lokantada yedikleri yemekten zehirlenenler tedavi altına alındı Evvelki gece 11 kişi Kasımpaşadaki bir lokantada ye dikleri yemekten zehirlenmiş ve tedavi altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • ithalât ve ihracatı kolaylaştırmak için çalışılıyor Yabancı memleketlerle ya pılan ihracat ve ithalâtı ko layalştırmak maksadiyle ecnebi ticaret ataşeleriyle yakından temaslarda bulunulması kararlaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Sarayburnımda iki sundunna inşa edilecek istanbul limanındaki tah mil ve tahliye güçlüğünü ber taraf etmek hususundaki çalışmalara devam edilmekte dir.Bu meyanda Sarayhurnun da biri 4000,diğeri 3000 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Yugoslavyadau kereste ve' cam iibsd edeceğiz Alâkalılar inşaat malzeme ainde hissedilen sıkıntıyı önlemek maksadiyle yeniden ba zı kararlar almışlardır.Bu cümleden olarak önümüzdeki günlerde Yugoslavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1954
  • Şehirde bir su ve bira buhranı başgösterdi Her yıl hissedilen buz sıkıntısını önlemek için ilgililer tedbir almaya başladılar Sıcakların birdenbire baş-j da fazlalaşacağı anlaşılmaktadır.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Mademki M.Findı büyük mütefekkir ve üstat Hamil ton Bearaişhin dostu olmak imtiyazına sahipti ve madem ki üstat ve büyük mütefekkir Hamilton Beamish bunu bir kere değil arka arkaya iki defa belirtmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Konservatuar Türk musikisi konser;Konservatuar Türk musikisi icra heyeti 40 kişilik kad rosu ile Nuri Halil Poyras idaresindeki Bayatı Araban faslını ihtiva eden konserini önümüzdeki 9 mavıs p^zar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Romanyada istihsal düşüklüğü Viyana,4 I^aföi)Budapaşöe/de hükümetin neşrettiği bir bülten,nem sanayiide hem de ziraatte istihsal düşüklüğü vukua geldiğini yazmakadir.Komünist gazeteler bu hususa kayde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Avnıpanın en muazzam atom pili Londra.4 Nafen)Avrupa um «n muazzam atomik pili İngiltere'de Harwell atom çalışmaları markizinde toplanmak tadır.Güney İngiltere'de olan Harwell İngiltere'nin en mühim a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Küçük yaşta yacnnn bir takasçı Williamsburg',4 A.A.Bu ra polislerinden Golash'm 4 yaş lanndalci oğlu,babasının ünifor ma,şspfca vb düdüğünü ver?rek beyzboî oyuncularının resimlerinden hazırlanmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • İKTİBAS Amerikan Büyük Elçisini mafeden tembel İtalyan r r Birleşik Amerikanın Italyadaki diplomatik temsilcisi kalender bir Napoliliye ders vermek isteyince adamın cavabı ksrşısınca söyleyecek söz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Bcç amele knmar oynarken saç üstü yakalandı Büyükderede Yusuf soka ğında bir inşaatta çalışmakta olan ismet Göre,Zülıtü Taşdelen,AH Aylamaz,Bayram Gündüz ve ismail Uludağ adında beş amele,kılıç çekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • 15 esnaf Belediye tarafından mahkemeye verildi Son birkaç gün içinde 15 esnafın gıda maddeleri nizam namesine aykırı olarak satış yaptıkları tesbot edilmiştir.Belediye iktisat Müdürlü ğü tarafından Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA if Harvard ÜnlversitssinJn meşhur antropoloji üstadlarından Dr.Earnest Hooter 66 yaşm da olduğu halde dün evinde kalb sektesinden ölmüştür,İNGİLTERE İf Geçen sene zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Balık yedirilen hayvanlar daha verimli oluyormuş Madras,4 Naf£n)Burada yapılan tecrübeler sırasında,balık «yemeğinin» hayvanlara çok iyi geldiği ve bilhassa süt istihsalinin artmasında mühim bir rol o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Rusların,harb içinde yaptığı vahşet Bir Polonyalı mülteci 1941 de Basların bir temerküz kampında 10 bin esiri katlettiklerini söyledi Chicago,4 AA)Maskeli bir sabit bugün bir kongre komitesine verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Ato m'd a n ya ra lananlar Bir kadın ve bir erkek Nevada denemelerinde yaralandıkları iddiasıyla Amerikan hükümetinden 200 bin dolar tazminat istiyor Los Angeles 4 A.A.Bir kadınla bir erkek,Neva dada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Ortalığı karıştıran ikizler Washington,4 AP)Katherina Ve Dcrrothy Linderman adındaki sarış m i'kizler Amerika Haricî Faaliyetler idaresinde KOA)katibe olarak çalşmak üzere Irak'a gittikleri vakit bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Bir Prof.iki şoför tarafından dövüldü Istanbul Teknik Okuhi Profesörlerinden Lütfuüah Ozengin,polise müracaat ede rek,Eminönünde Zeki Atalay ve Hüseyin adında iki şo för tarafından dövüldüğünü iddl'ıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Neriman bir ay sonra kocası na mülâki olacak Kahire,4 A.A.Eski Mı Sır kralüçesti N.fciman'taı,ken di köşkünde yapılan düğünü gayet sade olmuş,merasimde iki taraf n en yakınlarından ancak 10 kişi bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Frengiye karşı aşı Amerikada 60 gönüllü mahkûm üzerinde yapılan tecrübeler ümit uy and ırd ı Atlantic City 4 A.A.Buradaki doktorlardan John Cutlerin açıkladığına göre,Frengiye karşı bir aşı bul mak üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Siyasî İcmal Mayıs bir beyannamesi Sovyet Basya komünist partisi merkez komitesi» usulü bozmıyarafe bu sene de bir beyanname neşretti-Bütün dünya işçilerini birleşmeye,kardeşleşmeye davet eyledi.Mos»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • 23 üncü çocuğunu dünyaya getirdi Tiverton 4 A.A.51 yaşında bir çiftli olan diaries de Mellonun 40 yaşındaki karısı 23 üncü çocuğunu dün yaya getirmiştir.De Melollarm on biri kız,altısı erkek olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • "Paris kasabı» nın muhakemesi Paris 4 A.A.Paris Askerî Muhakemesi "Pans kasabı,adı verilen general S.S.Kart öberg ile yardım cısı albay Helmut Knochen in muhakemelerine 13 eylül de başlanmasını kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Ürdün şikâyetim geri aldı_Lübnan delegesi.Ürdün'ün,İsrail aleyhine yapmış olduğu Nahalin hâdisesi hakkındaki şikâyetini geri almaya karar verdiğini bildirdi Nev York 4 A.A.Lüfo nan delegesi dün gece B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Avusturya'da Sovyet aleyhtarı broşürler ovyet Komutanlığı,Avusturya makamlarından,bunları dağıtanların tecziyesini istedi Viyana,4 Nafen)Avusturya'daki Sovyet bölgesinde bil hassa Rus birlikleri arasn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • FIKRA m m ı II Hazin saygısızlıklar TARIK BUĞRA Kırk yıl hocalık yapmış,jürilere,«debî heyetlere girmiş,ve yaşadığı ganier kadar ya» yazmış obua bir ast bir gün bir tenkit yağısında,ilk kitabını çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Eslq komünist pilot 100.000 dokun ne yapacak Honolulu,4 A.A.Amerika'ya 100.000 dolara Rus ya pisi bir Upkili uçak satan eski kuzey korali miğ uçağı pilotu Ho Kum Sob,bugün buraya gel mis ve verdiği be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Yeni bir harika ilâç Vaşington 4 A.A.De im yanıklar,kanamalar,kur şun yaraları ve bunlara ben zer ağır vakalarda hayat kur tarıcı kıymette yeni ve ucuz 'bâr maddenin inkişaf ettirildi ği açıklanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1954
  • Para yerine viski ile avundular Michigan 4 A.A.Alfonse Van Valleghmen'in evinden güç halle çalıp kaçırdıkları 500 kilo ağırlığında •bir çelik kasanın boş olduğu nu gören hırsızlar,hayli sukutu hayale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.05.1954
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Orhan Bey,Prenses Teodora ile 72 yaşında iken evlenmişti Sedirin ipekli vd sırmalı perdeleri açılınca,Taodora bir ilahe gibi meydana çıktı.D z çok mü ağalar onu bekliyorlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1954
  • 588Pİİ» tt;Mtafc.j-j &3£3k*5»—r* L SüSeymaniyeCamünin minber vemhrabı Geçen sene mübarek Ramazan münasebetiyle okuyucularımıza tstanbulun tarihî ve dini âbideleri olan cami'lerimizin her gün bâr resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1954
  • RESİMLE HADİSELER Bütün ümitsizliklere rağmen Cenevre Konferansı müsbet bir yola girmek üzeredir.Son iki gündür gelen ajans haberlerinden anlaşıldığına göre Çenevrede» Hindiçinî'deki kanlı savaşlara s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.05.1954
  • IM N V *c Y-West Bromwich'-İngiltere Kral Kupası maçlarının finali gecen Cumartesi gtt-«I^Kaeî ntt I^ondrada Wembley Stadyomımda West Bromwich Albl-IH gaieoes.ite p^ton North End arasında yapılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • Serbest güreş kupa maçları istanbul Güreş Ajanlığı tarafından tertiplenen serbest güreş kupa maçları 7 ve 8 mayıs günleri istanbul Gü reş kulübünün Fatiheki salo nunda yapılacaktır.Bu müsabakalara ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • Basketbol şampiyonası ve talihsiz Mocfaspor 1954 Türkiye Basketbol Şampiyonası bu akşam yapıla* karşılaşmalarla sona erecek* Şu satırlar yazılırken,henüz dün geceki karşılaşmalar pılmamış olduğundan,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • Profesyonel küme lig maçları tatil edilmeyip,tamamlanacak Tertip komitesi,kulüplerin karşılaşacakları zararı gözönünde tutarak maçların bitirilmesi kararındadır Dünya Kupası dolayısiyie pro fesyonel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • Dünya Kupasına iştirak edecek İtalyan futbolcuları Roma,4 SHA)İtalyan Fe derasyonu dünya futbol şarapi yonasına gidecek futbolcuları testoit etmiştir.Bu futbolcular aşağıda sıralanmıştır:Costaghola,Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • n ARSENAL'tN 1954.55 KADROSUNDA MERCER DE VAR Londra,4 T.H.A.Bundan on beş gün kadar evvel Li verpool Arsenal maçı esnasında Arsenal'in 39 yaşındaki kapta» tu oe Mercer'in ayağı kırılmış i ye bu oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • Tenisçilerimiz Mısırdan döndüler Kahirede yapılan Türkiye Mısır Davis kupası tenis müsabakalarına iştirak eden tenisçilerimiz dün sabah u çakla yurda avdet ekmişlerdir.Sporcularımızı Yeşilköy hava mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • Davis Kupası Avrupa Ki fası birinci tur karşılaşmaları La Haye 4 T.H.A.Ls;panya ve Hollanda arasında yapılan karşılaşmayı Ferrer,j Matinezden müteşekkil Ispan ya takımı 4-1 kazanmıştır.İ Montreux 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • tik devre yapılan karşılaşmada îstanbulspor kalesi önünde heyecanlı bir an Bugün profesyonel ligde Vefa 1 Spor karşılaşıyorlar Dördüncülük üzerinde rol oynayabilecek olan bu müsabakada her ne kadar Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1954
  • Geçen yıl yapılan G-Saray F.Bahse karşılaşmasından bir görünüş Bu akşam yapılacak maçlarla Türkiye Basketbol Şampiyonası bitiyor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yapılacak nihai neticeyi verecek Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • Tetkikler 3Unya havacılığında elde îdilen yeni başarılar Bu ysz yapılacak dünya plânörcülük şampiyonasına İngi tere en son sîste-n planörlerle katılacak i âlen dünya sürat rekorunu elinde tutan Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • MMEH MAKSİM Bu akşai.ı Nq 1 Saat 21 de t C 1 B A L t KARAKOLU Tumartesi,Pazar matineler 15 t« A C A Tefefon:4313*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • birbirine benziyen otelle,yirmincisine girdi.Adanalı zayıfladığı için artık vütlısa çok bol gelen elbiselin içinde muhatabı irzete tuhaf bir tesir bırakıiu-Bu haliyle otel kâtibikarşısına geçip oturdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • 1 2 9 4 S 6 7 8 9 10 Î1 12 1 2 3 4,5B 6 7 8 9 10 H.I 11 2 J v Soldan sağa 1 Muhalefet liderliğini korumaya bu devre de muvaffak olan büyük politikacımız;C.H.P.nin g.3nç bilgili ve müstebit elemanı.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:Açık eksiltme ilânı:27/4/954 Salı günü saat 10 30 da eksiltmesi yapılacak olan 7500 lira muhammen bedelli 25,000 adet ekmeğe talip çıkmaması dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • lıribi Roman yazan:Kemal SAMANCIGİI* Güzelliği kadar çevik olan Nergisin hareketi Prens hazretlerini bir daha hayrette bıraktı 127 Resul,kızının yüzüne baktı:hani arasından bir tane çek-sek mi)demek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • EmlnönU 1.cS MmUka Taptı SIcjSİ muhaf 129/1220 Karar Çarşıyıkebir Tak keçiler sokağında 100.95 ve Çanaklar sokağında 24 dükkânların kaydına Dersaadet icra Riyasetinin 22 Kânunusani 341 tarih ve 1818 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • İst njul Belediyesi I ânları Arsa satı ecak İstanbul Lâlelide Mimar Kemalettin mahallesinde kadastronun 620 ne i adasında 34 parsel numaralı 122 25 metrekare Belediye mah yüzsüz arsa 18.337.50 lira mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • Boryere İRTIRAP ÇEKMEYİNİZ!v-Muayyen zamanlardaki sancılara karşı âRiPiN m son derece faydalıdır!Baş,diş,adale,einir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara kargı başarı ile kullanılır.•Grip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1954
  • Siyasî Be hisier Güney Kore Amerikaya şüphe ile bakıyor Cenevre konferansına giden Güney Kare heyeti,Amerikalıların komünistlere taviz vermek üzere Güney Kore'yi satmasından endişe ettiği gibi.Kuzeyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Yugoslavya Müttefik bir Avrupa,istiyor Bagtaraiı birincide)inekle beraber «Avrupa müdafata camiasının,Avrupa memle ketleri arasında mevcut diğer meseleleri de halledebileceğini söylemiştir.Hariciye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • İşçilere verilen İkramiyeler iktisadî devlet teşekküllerinde çalışan bütün işçilere temettü ikramiyesi verilmiş tir.Bu arada 1953 yılında 6 aybk çalışma müddetini doldurmayan işçiler ikramiye alamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ OİM&J.Dahiliye M'İUHaunk Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra U.30-1T.00 d* lıuU Kabul adar.istanbul Divan* yata No.104 W-WS—I ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Bayram havası bütün yurtta devam ediyor Baştarafi l incide)bancı basın muhabirleri tarafından hayranlıkla takip edilmiş tir.Bu gazrtecilcr mensup bulun dukları gazete ve ajanslara gön demlikleri haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Türkiye Basketbol şampiyonası Baştarafı birincide)ci devrede genç kadroları ile çıkan sarı-kırmızahlar ikinci devrede zaman zaman oyuna ilk beşteki oyuncularını sokarak müsabakayı rahat bir şekilde 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık ¡aratan bir cazibe verir.KÖPÜKLÜ-NEFİS KOKULU PURO W 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Asri bir Robin Hood Yeni Delhi 4 Reuter)4 Hindistan eyaletine mensi 1700 den fazla polis köylerzenginler arasında bir ter havası yaratan laka t fak ire yardım eden asrî "Rob Hoodu,aramaktadır.Yakalaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Iran Meclisinde kopan fırtına Tahran 4 AP)Seçu:ler neticesinde teşekkül ÇfU yeni Mecliste bugün bir m busun salbık Iran diktatöı Mıssaddık hakkında "vat* haini,tabirin;kullanma şiddetli itirazlara vol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Eisenhowerin Hindicini hakkındaki görüşü Bastaroft 1 incide)müdahale etmemesi icabefetigini» söylemiştir.İtirazlara ragmen,Hariciye Vekili John Foster Dulles,Güneydoğu Asyayı komünizm tehli kesinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Çaldığı otomobili parçaladı izmir 4 T.H.A.Henüz hüviyeti tesbit edilemiyen bir otomobil hırsızı Fuardaki Göl gazinosunun önünde du ran hususî bir arabayı kaçır mış ve Alsancağa geldiği sı rada bir ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Yunanistan Kıbrıs için yeni hayaller kuruyor Bsştnrafı birincide)meselesinde Yunanistanı desteklemeyi kabul ettiklerini de yazmakta» fakat bunların adını şimdilik sizli tuttuklarından bahsetmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Meclis 14 Mayısta ilk toplantısını yapıyor Baştaruft birincide)Nalcıoğlu yeriae Cumhuriyet Halk Partisinden Hüsnü Kanatçı-Tunçeünde ise yine Cum huıiyet Halk Partisinden Arslan Bora ve Hıdır Aydın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Kızıl Cinde kıtlık başladı Hong Koııg 4 A.A.Güney Cinde Kurey Kvangung eyaletinde,bahar dolavı siyle kıtlık başgöstermiş,yiyecek darlığından dolayı mü teaddit kasaba ve şehirlerde ayaklanmalar olmuş,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Seçimlerin dünyadaki akisleri isaftarafı birincide» Demokrat Partinin idaresinde Türkiye» dünyanın müdafaa plânlamasında,ehemmiyeti git tikçe artan bir rol oynamıştır.Türkiye hükümeti istikrarını,iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Mısırda tevkif edilen subaylar Baftarafı birincide)Memleketi idare eden İhtilâl Konseyi azasından binbaşı Salim,fesatçıların,hakûmet dar besini geçen çarşamba gece ya rısını iki saat geçe yapmayı ta ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Hollandada bütün memurlar evleniyor Baştarafı 1 incide)lerin çoğu sadece 150 kuronu te mine matuf bir teşebbüsten baş ka bir şey değildir.Bekâr memurlar ilanlar vermekte ve evlenmektedirler.Fa kat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Türk Yugoslav dostluğu Belgrad,4 A.A.26 nisan dan beri Yugoslavya'da bulun makta olan Türk askeri heyeti dün Belgradtan Üsküpe hareket etmiştir.Heyet,Üsküp'e kusa bir müddet kaldıktan sonra bu gün Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Türk Yugoslav hava anlaşması Ankara 4 A.A.Hiikû metimizle Yugoslavya hükû meti arasında 16 nisan 1953 tarihinde Ankarada imza edi lip 10 mart 1954 tarihinde 6356 sayılı kanunla Türkiye Büyük.Millet Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Kadın şoförler aaha İyi imiş Wellington.Yeni Zelanda.4 ANKA)Yeni Zelanda polisinin istatistiklerinden anlaşıldığına göre kadın şoförler muhakkak ki erkeklerden daha iyidir.Aylarca yollarda istatistik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • 1 milyon Alman Italyayı istilâ edecek Baetar&fı incide)maya teşebbüs eden kimse ler olmalarıdır.Her ne kadar beherine ayda 70 ingiliz lira sı gilbi külliyetli bir tahsisat verilmektçyse de,Almanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Özdemir'in duruşmasına dün başlandı Cumhurbaşkanına hakaret etmekten sanık olarak tev kif edilmiş bulunan Ozdemir Evliyazadenin duruşmasına bugün başlanmıştır.Bu günkü yapılan duruş mada sanık sekilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Halk Partisi içinde kaynaşma Baftarafı birincide)«Yeni Ulus» gazetesinde,«tnannıak istemiyoruz» başlığı altm da yazdığı yazının müstakil va t andaçlar tarafından olduğu ka dar,parti teşkilâtı iğinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Papa'nın merakı Baştarafı birinoiOe)çok gazeteye meraklı insanlar dan biridir.Hattâ geçenler de duçar olduğu ağır hastalığı esnasında dahi Papa gazetelerini okumaktan vazgeç menüştir.Papa kendi tabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • "Bizi zihniyetimiz yıkmıştır,Ittaştarafı l iticide)kü makalelerinde bu hezimeti bir nevi-kadere rıza şeklinde kabul etmekte ve bunu izah için tatmin edici bir sebep bulamadıklarmı itiraf etmektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Kızıl Çin uyuşturucu madde satıyor Nev York 4 AP)Uyuş turucu maddelerle mücadele bahsinde Amerikanın en Heri gelen uzmanı sayılan polis müdürlerinden Harry Anslin ger bugün B.Milletlerin bir toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1954
  • Patrol sondaj arı Ankara 4 Milliyet)Petrol Kanununun kabulün den sonra memleketin dokuz petrol bölgesine bölünmesine dair kararname hazırlanmış tır.Bu kararnameye Pöre Mar mara,Ankara,Siirt,Gazian tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • RAD Y0 Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberkr 13.15 Dans mü »gi pl)13.00 Şarkılar Okuyan:Melâhat Pars 14.00 Radyo Salon Orkestrası Konseri İdare eden:Semin Argeşo 14.30 Saz eserleri pl)14.45 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Kambiyo e esnam Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr# Belçika Fr,İsveç K».Flörtü Üret Drahmi Eekoudes^ YÜZDE FAİZLİLER 1M8 İkramiyemi 22-ö° MJ*.Ik.t 23 40 fftf.1 Demiryolu VI 108.50 İMİ Demiryolu V 109
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Sahip v» Başmuharriri:AM Nad KARACAN Tas ialatint «lan Map» «dtn MmHü Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuliyle satin alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • fo.M.V.1 No.t-u Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 150 ton domatesin kapalı zarf usulü ile yapılan ihalesinde teklif,edilen fiat âmiri itaca paha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Kayseri Devlet Hastahanesi Baş Tabibüğinden KAPALI ZARFLA EKSİLTME ILAftl Muhammep Muvakkat Azı Çoğu Fiatı bedeli teminatı Cinsi Klgranı Kl.gram Lira Krş-Lira Krş.Ura Krş Koyun eü 16000.000 20 ton)2 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Çelik boru satın alınacaktır İller Bankasından 1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak üzere;İç kutru 125 milimetrelik 85 met-çelik boru Gibaulf bağlantılı)İç kutru 200 milimetrelik 85 met çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18-900.muvakkat teminatı 141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Fatih 1 inci Sulh Hukuk Yargıçlığından:54/97 27/3/954 tarihinde intişar eden gazetenizin 8 inci sahfasınm 5 inci sütunundaki ilânda duruşma gününün 19/5/954 diye sehven yazılmış bulunduğu cihetle mezk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Beyoğhı 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden:1953/197 Pangaltı Baysungur sokak 7 9 No-da Aznif Kıhçyana,akrabalarından Serkisyan Rupenin müşavir tayin edildiği il&n olunur 21/4/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • M.M.V.1.Notu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler '"»nalı r,anf usuliyle satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bask.Iığıncan A As.ihtiyaç için aşağıda yazılı iki kalem yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile sa tın alınacaktır' B ihaleleri 24 Mayıs 954 Pazartesi günü hizalarında göeterilen saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • 1 adet Betonarme Kazık Şahmerdanı alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden 1 adet betonarme kazık şahmerdanı teklif alma suretiyle salın alınacaktır Tekliflerin en geç;14/6/954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Konya Valiliğinden 1 Merkez Necatibey ilkokulunda yaptırılacak tadilât açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 îşin keşif bedeli 26317-32;muvakkat teminatı 197381 liradır-3 îhalesi 17/5/1954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Siirt Vilayeti Daimî Komisyonu Başkanlığından)Yapılacak okulun Keşif bedeli O.teminatı İhalenin ilçesi Köyü Lira Krş.Lira Krş-Eksiltme sekli Tarihi Günü Saati 1 Besirî.Zercil 29090 92 2181 82 Açık eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • İnhisarlar Unum Müdürlüğü İlanları Satmalına Komisyonu Bşk.lığından 1 Cins ve müfredatı şartnamesinde yazılı ceman 432 adet saatçi eğesi 19/'4/954 günü talibi çıkmadığından tekraren müteahhit nam ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 no lu sa,al ko,başkdan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 132-250 metre küp çıralı çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Konya as.sat.al.ko.başk.lığından A As-ihtiyaç için 185000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 180 ku* ruğ,geçici teminatı 20400 liradır.B thale 10 Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Istsnlııl Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Açık eksiltme ile Ankarada bir birliğin baraka bölmesi ve çatı onarımı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 16305-03 lira,geçici teminatı 1223 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • M.M.V.1 No.tu Sa.A1.Ko.Bask.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46-maddesinin F-fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Keşif bedeli Teminat azası ş Köytl Lira Krş-Lira Sorum Yoğûnpelit 29372 24 2203 Yavu 28585 50 2144 ilaca Manişar 29472 74 2211 Sungurlu Tatlı 29703 92 2228 Ukilip Domkseki 29906 58 2243 Kargı Eyzen-Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinden:54/4 Silivrinin Celâliye köyünden Hüseyin oğ-Kâmil öztürk tarafından zaman aşımı sebebile namına tescili talep ve dâva olunan Celâliye köyü iskele civarında sarkan Çob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Dahiliye Vekâletinden 1 Nisan.Haziran,Ağustos,Ekim.Aralık 954 ve Şubat 955 aylarında yayınlanacak olan idare dergisinin baskısı pazarlıkla yapılacaktır-2 Beher formanın muhammen baskı ücreti 130 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1"—Vilâyetimizin Develi Kiske köyünde yapılacak P-5a tipi okul inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29391-23 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Çankırı Vilâyeti Da mî Encümen Reis iğinden Gafvenize demir boru satn si nacktır 1 Çankırı Vilâyeti köyleri içme su işlerinde kullanılmak üzere aşağıda kutur,uzunluk ve metre tûl fiatlan yazılı gailen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şilepçilik işletmesinden HOPA şilebimiz 10 Mayıs 1954 tarihinde tstanbukUm hareketle Izmire uğrayarak Cenova» Manolya ve Barselon limanları için ve dönüşünde de Marsilya,Cenov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8