Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Bug-tin şehrimizde havamn umu.I mly ette az bulutlu geçeceği,rüzgarların hafif eseceği,sühunet dereoeatnfb deglsnuyeoegi tah.ı ıuin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Seçimler bütün dünyada büyük akisler yarattı Batılı demokrasiler seçim neticesini,D.P.nin İç ve dış politikasının TUrk Milleti tarafından bir kere daha tasvibi şeklinde tefsir ediyor New York,3 Anka)T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • İzmirde de bayram havası esiyor Dün binlerce İzmirli,kafilel halinde davul zurnalarla es delerde dolaştı izmir 3 Milliyet)mokrat Partinin 2 mayıs za rd 'bütün yurtta olduğu gi izmirde de çoşlcun tezah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Pakistan Başvekili Pakistan Başvekili geliyor Karaşi 3 T.H.A.Pakistan Başvekili Mehmed Ali aylık mesajında Müslüman Devamı Sa;7 SU;3 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Seçimlerin neticesi ve şehrimizdeki akisleri Dün gündüz ve gece D.P.ocak.bucak ve ilç merkezlerinde bir bayram havası yaşındı,H.P.işaretli bir tabut sokaklarda dolaştırıl.Seçim ve elde edilen netice d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Köprülünün beyanatı Hariciye Vekili seçimlerin DPiktidarın» terakki hamlelerinde devam imkânmı sağladığını söylüyor Ankara 3 ANKA)Dışiş leri Vekili ve D.P.Başkan Vekillerinden Prof.Fuat Köprülü seçimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • C.H.P.nin tebliği Ankara S Milliyet)CHP nin seçimlerde ağır bir hezimete uğraması parti teş kilâtını şaşkınlık içinde bırakmıştır.Bu hava içinde bu lunan genel merkez bugün Inönünün başkanlığında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Halkın Sesi Hakkın Sesi!rfl 954 seçimleri Türk milli letinin bütün dünyaya verdiği büyük bir olgunluk dersi ve yüzde yüz.tam bir güvenlik içinde Demokrat Partinin ezici zaferiyle neticelendi-Türk mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • METRO SONDAJI Meçidlyeköy ile Yenikapı arasında tuğa edilecek olan metro projesi için ilk sondaj ameliyesi dün törenle yapılmıştır.Ketimde törende bulunanlar görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Neriman evlendi Kahire3 AP)Sabık Kraliçe Neriman ile iskenderiyeli Dr.Ethem El Nakip bu gün öğleden az evvel rukâh-1 artmışlardır.Keyfiyeti bildiren Nerima Mn dayısı A.Ali'ye göre sa-Devamı S»;7 SU;1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • ¦s s-9pCşL PİDE SATIŞLARI Ramazanın gelmesiyle pide satışları dünden itibaren bağlamıştır.Şehrin muhtelif yerlerindeki fırınlar tarafından imal edilen pideler tablalar iğinde saühvor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Basketbol turnuvası Dün gece Mülkiyeliler Altuıor» duyu 53—46.Fenerbahçe Ankaragücünü 46—37.Galatasaray Modasporu 45—44 yendi Türkiye Basketbol Şampiyona ama dün gece Spor ve Sergi sa rayında kalabalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Demokrat Partinin teşekkürü Ankara 3 A.A.Demokrat Parti Başkanlığından bildirilmiştir:1954 mebus seçimlerinin kati neticeleri büyük ve asil milletimizin partimize karşı olan muhabbet ve itimadının ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Abdülnasır,Gl.Necip'i hainlikle itham ediyor Mısır Başvekili,dün verdiği beyanatta Reisicumhurun hükümet aleyhtarı komplo hazırladığını söyledi Kahire,3 T.H.A.Mısır,ı vekil Cemal Abdülnasir'ın Cum dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Son bir misal Gazetemizde gece çalışan arkadaşlarm günlük mesafleiCnden başka tuhaf bir vazifeleri daha vardır:P.T.T.İdaresi ile kovalamaca oynamak.Ve bo garip oyun hemen hemen her gece tekrar edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • m BUGÜN RAMAZAN Bugün Ramazanı şerifin ilk günüdür.Müftülük tarafından büyük camilere vaizler tâyin edilmiş ve Eîvkaf tdaresi tarafından da bütün camiler temizlettirilmiştir-Bu akşamdan itibaren fırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • D.P.nin ezici zaferi heı yerde sevinçle karşılandı 1950 den daha büyük ekseriyetle D.P nin iktidarda kaim as dört yıllık icraatının tam bir tasvibi şeklinde kabul ediliyoı Dün gece gec vakit alınan ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1954
  • Seçimlerin neticeleri Kafi neticeleri alman vilâyetlerdeki partilerin aldığı rey miktarını bildiriyoruz Ankara,3 Milliyet)2 Ma yıa 1954 seçimlerinin neticeleri Üzerinde dun bildirdiğimiz umu mi manzar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • TAKVİMDEN &K YAPRAK Bin yaşa ey Türk I ULUNAY 2 Mayıs!güneş yarını 9ar anı yapımı buluttu bir Wiftiln,ağır adımlarla mağ doğru İlerliyor.Bir zafer marşının sürükleyici hazası içinde bu zafer mevki-»in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Bah Almanyadaki ticaret heyetimizin tetkikleri Halen Batı Almanyada bu lunan ticaret heyetimiz temaslarına devam etmekte dir.Batı Almanyaya olan bor cumuza mukabil olarak ihraç edilecek mallarımızla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • ikinci Tüık film festivali dün başladı ikinci Türk film festivali dün saat 10 da başlamış ve ayrılan 8 filmden ilk,dün jüriye gösterilmiştir.Festival 8 mayıs akşamı sona erecek ve bu münasebetle bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • if Kuruçeşmede Kok kömürü deposundaki 1 numaralı Tahliye vincinde,elektrik kablolarının •kontak etmesinden ötürü,yangın çıkmış ve itfaiye tarafından söndürülmüştür.İf Ahmet ve Çetin adında iki kişi,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • K I SA HA BERLER 1ç 19 mayıs Gençlik Bayrama ı ita okullarda yapılan hazırlık ir tamamlanmak üzeredir.M3t atpaşa stadında yapılacak olan mnaatik gösterilerinin ilk proası önümüzdeki hafta içinde açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Bu sene 169 bin kilo afyon satacağız Bu yıl afyon ihracatında bariz bir artış müşahede edil mektedir.Toprak Mahsulleri Ofısm den verilen malûmata göre,muhtelif memleketlere bu yıl içinde 169 bin kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Mayıs Ru.l 21 1954 Nisan MM ıxn Salı 1370 YAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.54 9.46 öfk 12.11 502 İkindi 18.04 8.55 Akşam 19.08 12.00 v Ykt» 20.53 1.45 OEBÜBÜÜ 2.58 7.50 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • KONGRE it Türkiye Muallimler Birliği nin 1953-1954 yıh umumi kangresi 15 mayıs 1954 cumartesi günü saat 15.30 da Çemtoerlitaş daki birlik merkezinde birliğe bağlı teşekküllerin temsilcilerinin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Metro için ilk sondaj dün yapıldı Mecidiyeköy Yenikapı arasında inşa edilecek olan metro projesi 616 bin liraya bir Fransız firmasına ihale edil misti.Metronun projesi için gerekli sondajlara ve itk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • iktisat Müdürlüğüne yeni murakıplar alınıyor Belediye iktisat Müdürlü günce görülen lüzum üzerine yeniden 25 murakıp daha alınması kararlaştırmıştır.Bu maksatla alınacak murakıplarla çalışmalara yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • ı r Bulgar=Ajanları I I Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No.15 Getirdim sevgilim,dedi.Doğrusu şu sürprizin ne olduğunu bekliyorum Dünyaşka çantayı nereye koyduğunu hatırlayamamıştı.Sonra arka tarafta,penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Bir ses sanatkârının gözlerine perde indi Ankara.3 ANKA)Kıymetli ses sanatkârı Muzehher Güyer bir müddet evvel ânî olarak kaybettiği kocası rahmetli Eki em Güyer'in ölümünden pek müteessir olarak her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Bir Fransız şirketi Türkiyede gülsuyu fabrikası kuruyor Yabancı sermaye kabul edilmesiyle bir çok firmalar Ticaret Vekâletine müracaatlar yaparak memleketimizde fabrikalar açmak için müsaadeler istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Ziraat Bankasının açtığı köy evleri müsabakası Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün açtığı köy evleri müsabakası Türk mimarian tarafından alâka ile karşılanmıştır.Müsabaka 7 bölge için 14 ev tipi üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Yeğilkoydefei petrol kuyuları Petrol Ofis Genel Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre.Yeşilköy petrol deposunda» gemilerden akar yakıt tahliyesi için kullanılan boru tesisatının değiştirilmesine karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • H ı r sizlik hadiseleri Son 24 saat içinde şehirde on hırsızlık hadisesi vuku buldu Dün şehrimizde on hırsızlık hâdisesi olmuştur-Beyoğlu,Fatih.Eminönü.Kadıköy.Beykoz ve Beşiktaş semtleri-nde vukua ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Burun bin çuval daha kahve tevzi edilecek Bölge Ticaret Müdürlüğü 'bugün 1000 çuval daha kahve tevzi edecektir.Brezilyadan gelen kahvenin tevziatı için Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin talimatı beklenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Soğuksuda yeni bir gar inşa edilecek Sirkeci Soğuksu demir yolunun elektrifikasyon işi hızla devam etmektedir.Hat tamamlanınca bu hattan hu harlı tren geçirilmiyecektir.Soğuksu mevkiinde,Edirne Sirkec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Sağlık Müfettişleri dün bir toplantı yaptılar Maarif Müdürlüğü Sağlık müfettişi dün saat 15 de müdürlük binasında bir toplantı yapmışlardır.Dr.Hikmet Sezerin riyase tinde yapılan toplantıda,öğ rencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Dış memleketlere fındık ihracı devam ediyor Yabancı memleketlere £ıxı dik ihracatı devam etmektedir.Bu arada dün limanımız dan muhtelif memleketlere 67.000 liralık fındık ihraç edilmiştir.Piyasa bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Kendisini gardroba asarak İntihar etti Taksimde Mis sokağında 18/7 numaralı apartmanda oturan Baki Egemen adında biri,kendisini gardroba iple asmak suretile intihar etmi$ tirintiharın sebebi tahkik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Dee ve köylerde aracılık kursları açılacak Veteriner Müdürülğü yakında ilçe ve köylerde arıcılığa meraklı olanlar için kurs lar açacaktır.Bu hususta ge reken hususlar tamamlanmıştır.Ikl kurslar önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Günün birinde bir kadının Birleşik Amerika Cumhurbaş kanı olacağına inanıyor musunuz?Yukarıdaki sual,bu meşelelerde otorite olarak göz önünde tutulan iki şahsiyete sorulmuşsa da böyle bir vakıanın,hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • HALKIN SESİ Çarşamba Cihangir otobüsleri Kabataş Tekel Gene)MUdürlüfcünde vazifeli Nevzat Kuloğlu adındaki okuyucumuzdan aklığımız bir çok imzalı mektupta şöyle denilmektedir:«Çarşamba'da oturuyorum.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Yaralama vak'aları çoğalmaya başladı Diin şehrin muhtell kanh hâdise Son yirmi dört saat içinde şehrimizde dört yaralama hâdisesi olmuştur.Mehmet adında bir kaptanın idaresindeki Dört kardeşler motörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Üç kişinin yaralanmasile neticelenen kaza Dün sabana karşı,Ankara caddesinde üç kişinin yaralan masile neticelenen bir vasıta kazası olmuşturismail Sunmaz adında Dür şoförün idaresindeki 12471 plâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Kara yolları personel yönetmenliği yürürlüğe girdi Karayolları Genel Müdürlüğti yeni personel yönetmenliği yürürlüğe girmiştir.Elemanları meslek ve sanat sınıfı olarak ikiye ayıran yönetmenliğe göre»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • ft)Mayıs hazırlıkları ilerliyor 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle,okul larımızdaki hazırlıklar sürat le ileremektedir.Oğrencier bu hafta içinde Mithatpaşa ve Fener Stadlannda ilk provalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Saffet Gttrol Beden Terbiyesi Umum Müdürü oluyor Demokrat Parti sabık Konya milletvekillerinden Saffet Gürol'un Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne getirileceği haber alınmıştır.Hâlen Beden Terbiyesi Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • İmtihan günleri Orta öğretim müesseselerinde dersler 29 Mayıs günü kesilecek Orta dereceli umumî,meslek!ve teknik okullarının 1954 yılı yaz ve güz dönemi imtihan günleri tesbit edilerek ilgililere teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Balıkhaneye bol miktarda balık getirildi Son günlerde şehrimize bol miktarda balık gelmekledir.Bilhassa mevsimi olan ki lıç bol ve ucuzdur.Dün 3£ie ye kadar balıkhaneye 20 bLı kilo kılıç gelmiş ve to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Adalet Sarayı inşaatı ilerliyor Adalet Sarayı inşaatına devam edilmektedir,ilgililer inşaatın,ancak 954 yılı sonunda tamamlanacağını belirtmektedirler.Adalet Sarayı,Büyük Pos tahane binasına sıkışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Seyrüseferi kolaylaştıracak yeni tetbirler alınıyor Altıncı Şube Müdürlüğü,son günlerde şehirde trafiğin sıklaşması rajinasebebetiyle yeniden bazı tetbirler almayı düşünmektedirilgililerden müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Yabancı firmalardan alıncıt teklifler Yabancı Sermayeyi teşvik kanununun yabancı dillere tercümesinden sonra memle ketimize sermaye ihracı için çeşitli müracaatlar yapılmak tadır.Bu arada ingiltere,It
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Romanya ile ticaretimiz gittikçe gelişiyor Geçen ay içinde memleke timizle Romanya arasında im za edilen ticaret anlaşması nin miiabet tesirleri,iki meni leket arasındaki ticarî münu sebetferde kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1954
  • Öğretmenler için dinlenme kampı açılıyor Türkiye Öğretmen Dernek leri Millî Birliği tarafından Büyükadada bin "dinlenme kampı,açılması için teşeobıi »e geçilmiştir.Kamp,önümüzdeki aydan itibaren faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Gardiyanın beyzbol seyretmeye gitmesinden istifade Alalbama 3 A.A.Gar diyanm beyzibol seyretmesin den istifade eden 15 mahkûm dün Alabama hapishanesinden kaçmıştır.Mahkûmlardan 7 si hir sa at içinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Berlindo yeni bir tecavüz hâdisesi Berlin 3 A.A.Sovyet kontrolü altındaki A.D.N,ajansınin bildirdiğine göre,30 nisan gecesi meçhul bir şahıs Berlinde batı ve Sovyet kesimleri hududunda halk polisi nöb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Rusya casuslarım çağırıyor Sydney 3 Nafen)linin demir perde d ki memleketlerde buluı janlarmdan bir kısmını acele geri çağırmakta o öğrenilmiştir.Avustura iltica eden Sovyet d'pl Petrovun verdiği malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Ortaşarkı çekirge tehlike-Si ediyor Şam 3 T.EUA4 r-Suriye:Ziraat Vekâleti bugün bir tebliğ yayınlayarak Ortaşark taki çekirge tehlikesinin bu sene geçen senelere nazaraı daıha büyük olduğunu bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • İKTİBAS tabloları almak istemiy Ressamlığa heves ettiği halde dıktatöriükta karar 1 sına rağmen yine de resim yapmaktan geri kalmayaı leriîi 20 kadar tablosu Venedik sarayında buluı Komada,Venedik Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Amerikanın sulh için çalışması Stassen* «atom enerjisini ve bu husustaki bilgisini paylaşmaya hazır oluşu Amerikanın sulh arzusunu isbat eder» dedi New-York,3 AA.Haricî Teşkilât İdaresi Müdürü Harold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Çin sahnede Cenevre Konferansındş ilk nutkunu irat ederken Çin Ha* riciye Vekili M-Çu An Le bir zeki papağan &bi M-Molotov'un fikirlerini tekrarlamışonun şimdiye kadar propagaadasuu yaptığı her noktay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Musaddıkin yeğeni meşhur bir desimtör olmak hevesinde Paris 3 AJL)Eski Iran Başvekil)Musaddıkm yeğeni Melekdiba,iyi bir de sinatör olarak hayata başlayarak ailesinin kaybolan şö'h retiniveniden yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Danaâgde h\x Rus gemisi isveç ve Danimarka gemi lerine ateş açtı Kopenhag3 AA.Bugün açıklandığına göre bir Sovyet devriye gemisi,cuma salbaüu Danzig açıklarında Sovyet makamları tarafından deniz hudud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Fas'ta büyük ölçüde tevkifler yapılıyor Bir hafta İçinde vuku ketlerile İlgi i alarak Kazablanka,3 AP)Hafta sonunda vuku bulan tethiş hare ketleri neticesinde Fransız polisi 300 kişiyi tevkif etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • İran petrol ihtilâfı uran Maliye Vekili ihtilafın pek yakında bir hal çaresine bağlanaeağmı söyledi Tahran,3 AP)Maliye Ba kanı Iran ile Anglo-tranian şirketi arasndaki petrol ihtilafına cuma gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Eski öğretmenler hakkında bir karar Ankara 3 ANKA)6273 sayılı intifoak kanunundan faydalanabilmek için halen başka devlet dairelerinde çalışmakta olan eski öğretmen ler,Millî Eğitim Bakanlığına mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Mısır israil hududunda hâdise Kudüs israil kesimi)3,A.P.israil ordu sözcü sü güney Israilde devriyelerin iki Mısırlı casusu öldür düklerini bildirmiştir.Sözcü devriyelerin huduttan 20 kilometre içeris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Irakta mebus seçimleri 9 Haziranda yapılacak Bağdat 3 T.H.A.Irak içişleri Bakam.Sait Kazas 'bugün verdiği bir beyanatta İrakta mebus seçimlerinin önümüzdeki Haziranın 9 uncu günü yapılacağını bildi mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Peyk polis teşkilâtında değişiklik Busyada yapılan değişiklikten sonra peyklerde de hazı aziller yapıldı Viyana,3 Nafen)Sovyjt Rusya'nın,peyk memleketlerdeki gizli polis teşkilatı mümessilliklerin,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Dünyanın en büyük tankeri yapıldı Basra.3 T.H.A.Bir şir ketin Basra körfezinden Birleşik Amerikaya petrorl nakli için in ga ettirdiği dört dev tankerin ilki 38 bin tonluktur ve kızaktan indirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Ingılterede sinema televizyon mücadelesi Londra 3 Nafen)Ingil terenin sinema kralı Arthur Rank,Ingüterenin dört bir tarafında sinema inşaatına bu mevsim bir milyon sterling sarfetmeye hazırlanmak tadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Sigara dumanı boşanmaya sebep oldu Torinq,3 T.H.A.33caaretle meşgul Adolf o adında bir şahıs işi do-layısiyte sık sık yap makta olduğu seyahatlanndan birisinden evine döndüğü zaman,salonda kesif bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Kısa harici iiafoerler İNGİLTERE iç Dün sabah Yotfcshire'da Kil ton Brotton demir madenlerin,de 275 metre derinlikte bir dab lizde vukua gelen infilakte bir madenci ölmüş,ikisi de yaralan mıştır.İSPAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Atom şuamın esirleri ingiliz ilim adamlarına göre bir atom bombası infilakından 3 km-uzakta olan insanın elbiseleri parlayabilir Londra,3 Nafen)İngiliz ilim adamlarının kanaatine göre,bir atom bombası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • fiu defa^ uzayan sessizlik ve Madame Waddington'un cevap vermeden evvel müstakbel damadına çevirdiği bakışlar öylesine manâlıydı ki Georges,tekmesini kaldırıp kaldırıp şu gudubet kadının suratına indi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • FIKRA Mükemmel Siyasi guar ve olgunluğunun imtihan m yoktan vermiş bulunan bu millet «on seçimlerde de bütün dünyanın muhtaç olduğu mükemmelik örneğini vücuda getirdi:Gazetelerimizin «Seçim hftdineler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1954
  • Hindistan yılan zehiri ihraç ediyor Bombay 3 Naf en)Hin distan mühim miktarda yi lan zehiri ihraç etmeye başlamıştır.Şimdiye kadar ihra cat mevzularında yılan zehir:bu kadar mühim yer tutmamaktaydı.Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.05.1954
  • eylerin tasnifi sırasında C.H.P-nin İstanbul binasında da neticeler ilân edilmiştir* Bu» nce CHP.nin 150 adaylık kazandığı bildirilmiş,dana sonra neticenin tamamen aleyh-»Iduğu anlaşıldığı iğin ilânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1954
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A II.Murad,Miselden intikamını korkunç şekilde aldı Koraksı,Muraddan rüşvet aldın diye düşmanları meydanlarda sürüklediler,gözlerini oydular Osmanlı imparatoru 2.Mura d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1954
  • Süleymaniye Camii jvoca Sinan ve Süleymaniye camii.Kanunî Sultan Süleyman devrinin* bu en muazzam eseri üzerinde Sinan* sanatının bütün inceliklerini kullanmıştır.Sinan,Süleymaniye için şöyle demişti:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.05.1954
  • VMS*?v A W Binicilerimi/den biri bir maniayı muvaffakiyetle aşarken Binicilik ekibimiz Komada da çok iyi dereceler aldı On millete mensup binicilerin yarıştığı,114 atın iştirak ettiği müsabakalar çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bir hayalettir Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi topyekûn istifa edeli bir hafta oldu-Bu toplu istifa» muhakkak ki sportif vaziyetimiz üzerinde çok mühim ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • IRLANDAYA KARŞI ÇIKACAK tSQUJZ GENÇ TAKIMI SEÇİLDİ KRDIETTE YENİ Btll REKOR Londra,3 SHA)Kriket oyu nunda Nattingham takımı 15 da kik ada 55 sayı yaparak bu oyun da yenj bir rekor tesis etmiş,tir.Derb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • Galatasaray basketbol takımı Modaspor basketbol taktım Türkiye Basketbol Şampiyonasında Fenerbahçe Modaspor gecenin en mühim maçını yapacaklar Diğer müsabakalarda ise Galatasaray ve Ankaragücünün raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • Boks Haberleri RANDOLF TÜRPtN NAKAVT OLDU Roma,3 A.A.Orta sıklet Avrupa şampiyonu İngiliz boksörü Randolph Turpin,dün gece Avrupa şampiyonluğu için yapı lan on beş raundluk bir maçın ilk raundunda İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • West Bromwich'in meşhur futbolcularından Bonnie Allen simdi de krikete merak sararak çalışmaya başlamıştır.Besimde ilk vuruşlarını talim ederken görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • Davis kupası maçları Kahire,3 A.A.Kahirede dün yapılan Davis kupası maç lannda Türk Suzan Güreli Misırlı Acobas'ı 7/5,7/5,5/7,2/6,7/5,Mısırlı Adel tsmaü Türk Nazmi Bari'yı 6/2,6/2,6/0 yen mislerdir.Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • Fakülte maçlarına dün de devam edildi İktisat ye Tıp Fakülteleri bir defa daha berabere kaldılar Istanbu Üniversitesi Spor kulübü tarafından tertip edi len fakülteler arası futbol karşılaşmalarına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.05.1954
  • Fransız kulüplerine gidecek Avusturyalı futbol yıldızları •r Viyana,3 SHA)Avustur ya futbol federasyonunun bildir dlgine göre Avusturya futbol iş,kınvndan Ocwirk,Rapid futbol takımından Hanappi ve Hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • RÖPORTAJ azeteciiik Mektepten ¦W ıtV ogrenıısr mı,ogreınımez m "Alaylı mı iyidir?Yoksa mektepli grzeteci mi?diye münazaralar tertip edildi.Verilen demeçlerde "okumuş gazetecinin mutlaka Babıaliye hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • C?*ay*t Var Piyes 3 Perdo Ya?an:Frederick KNOT!Çeviren:Tevftk Sadu'lah Sahneye koyan:Millinin Krtııgrııl Cnrgambatfan başka her akşam saat tam 21 de Curna talebe)Pazar matine saat tam 27 de Tel »fon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • I Dahiliye Mi^ j^aswn* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1'j.no öyleden sonra 14.80-17.00 de hatta rabul »der.İstanbul Divan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • Sözlerim doğru olmasa idi hiddetlenmezsim.Ben se ni iyi tanırım,dedi.Emmet,hakikati söyliyemezdi,bir masal uydurması da mümkün değildi.Münaka faya nihayet vejpıek için sinirli bir halde:Bir şeyim olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • I ¦W-MT^O 1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 ti 12 1 j m 2 1 y;5 3 4 İ J 5 i 6 i t L 8 9 10 11 m 12 I Sokfan sağa 1 Vefik Paşanın Molyerden bîr adaptesi;Bir renk,2 Di nî kaide ve inanışlar mecmuası;Argo'da alay.3 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • BAŞARI İLE KULLANILIR?9 Bag,diş,adale» sinir,lumbago ağrılarına karsı eon derece faydalıdır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.GRİPİN 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • DEMİZLE6İNİKIZI 1 orihi Roman STazan:Kemal SAMANCIGtt.Ahmak adam!Giderim ve o ayağı öperim!Sen ömründe kalbinden yara almadın mı?126 Anlatmaz olur muyum?Hattâ âdettendir,diye tehdit bile savurdum!Tub.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • IETÜDLER Alkolikler her yerde kızılları düşündürüyor Maaş günleri demirperde geri sindeki Avrupa başkentlerinin sokakları sarhoşlarla dolmakta dır.Bunlar komünizmin yeni axis tokratlan olup,bardan bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • "Dien BienPhu'nun stratejik önemi yoktur,Alman gsnarali Von F slkenhausen| "F ansızlar,Kutların halalarını tekrarlıyorlar,dadi Bonn,3 AP)Sab k Alman Generali Alexander Von Falk2n haus^n bugün burada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • Amerikalı bir film prodüktörü Hollywood'un tanınmış film prodüktörlerinden Owen Crum memleketimize ait dokumanter bir film çevirmek üzere 1 Temmuzda Ankaraya gelecektir Ankarada bir ay kalacak olan Ow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1954
  • Z A Y î Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettiğirad-en hükmü yoktur.Gültckin Sunam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Seçimler bütün dünyada büyük akisler yarattı Raş tarafı 1 incide)Gazeteler,Türkiye'deki muha birlerinden aldıkları telgrafları Bayar ve Menderes'in resimleri Ue neşretmişlerdir.Yayınlanan bütün yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Basketbol turnuvası Ba^arafı 1 Incldö)vanşı mahiyetinde olan bu karşlaşma gayet,çekişmeli cereyan etmiştir.Ankaralılar oyunu bafafloaş götürmelerine rağmen Fenerbahçenin son dakikalarda ki çıkarmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • mP.nin tebliği Bt tarafı birincide)tidar partisi karşısında Cumhuriyet Halk Partisi 28 Me busla Büyük Millet Meclisinde muhalefet ve murakabede 'bulunacaktır.Vazifenin hakkiyle ifasında her bakımdan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Neriman evlendi Baş tarafı 1 incide) ık Kıraliçe ile 27 yaşındaki doktorun nikahlan,Nerimanın villâsında bir imam tara tından kıyılmıştır.Törende gelin ve güveyin mahdut sayı da en yakın akrabaları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • İzmirde de bayram havası esiyor Başterafi birincide de ellerinde Türk Bayraklar ye Demokrat Parti büyükler nin resimleri olduğu hald davul zurnalarla cadde ve kaklarda dolaşmaktadırlar.Bu arda bu gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Seçimlerin neticesi ve şehrimizdeki akisleri Ba-jiarafı birincide)yeni yeni haberler almak iste yen kimseler,evde,kahvede,dükkanda ve buna mümasil yer lerdje radyoların başından ayrılmıyarak,verilen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • D.P.nin ezici zaferi her yerde sevinçle karşılandı Bagtarafı birincide)nrin tam Üste halinde kazanılması Demokrat Parti çevrelerinde yeni bir sevince vesile olmuş» Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Pakistan Başvekili geliyor Bağtarafı 1 incide)memleketler arasında son za martlarda vuku bulan yakınlaşmalara temas ederek Reisi cumhur Celâl Bayar'ın Karasiye davet edildiğini ve kendinin de Türk hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Son bir misal Baş Cara fi 1 tucld?Ankaradakî foto muhabiri,miz dün gece gazeteye telefon ederek seçimlere ait resim gönderdiğini bildirmiş ve gece çahşon arkadaşları P.T.T.njn aeizliğine karşı dikkatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Cenevrede,Hindicini için anlaşmaya varıldı Dünkü müzakerelerde savaşlara son vermek üzere bir konferans tertibine karar Cenevre 3 AP)Doğu ile Batı arasında bugün Hindi Çinide yıllardır sürüp giden kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Yeni kabine hakkında tahminler Adnan Menderesin bazı Vekaletlerde değişiklik yapacağı bildiriliyor Ankara.3 ANKA)Öğrendiğimize göre,Yeni Meclis 14 mayısta fevkalâde olarak toplanacaktır.And içmeden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Abdülnasır,GL Necip'i hainlikle itham ediyor Baş tarafı 1 incide)Basın mensupları,Başvekilin bu mukaddemesinden Mısırda yeni hâdiselerin vukuuna intizar «dilmekte olduğunu anlamakta gecikmemişlerdir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Demokrat Partinin teşekkürü Bagtorafı l incide)deki 4 yıllık iktidar devrimiz esnasında da tam bir hulus ile ve beşer takatinin üstünde çalışarak şükran borcunun ödenmesini en kutsi biı vazife saymakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Köprülünün beyanatı Baş ta rafj 1 İncide)lekelin teknik cıhazlanmasısu dana büyük bir cesaretle ele almak mümkün olacak tır.Bundan başka,garp dünyası ile olan çalışmalarımızı mütekabil bir itimat ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Kıbns meselesi ve Yunanistan Atina.3 AP)Başvekil Papagos bugün Büyük Britaeyanın Kıbns işini karşılıklı müzakereler yoluyla halle yanaşmadığı takdirde* Yunanistanın Kıbrıs meselesini Birletmiş Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Amerika ve Fransa'da fırtınalar Şikago 3 AJl.lova,Visconsin,Illinois ve Indiana eyaletlerinde fırtına üc günden beri şiddetle devam etmektedir.Birleşik Amerikanın merkez eyaletleri kar tabakası ile ör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.05.1954
  • Seçimlerin neticeleri Bastara/j l.iı incido)Katî neticeleri alınan vilâyetler şunlardır:AFYON D.P.91197;C.H.P.44834;O,M,P,20228 AYDIN D.P.105672;CHP.53764;O M,P,3861 BİLECİK D.P.36284;CHP.26859 BURDUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • 8 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:Esas No.53-1021 Ahmet Açıkgöz tarafından Topkapı Beyzade mahallesi Hallaçhasan sokak 7 numarada mukim Fatma Açıkgöz aleyhine ikame olunan geçimsizlikten boşanma dâvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Kambiyo ve esnam Rapamt Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr# Belçika Fr.İsveç Km.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılif 734.280.30 0.8l 64.02 5.61 54.12.90 78.68.40 0.44.8u 98.34 9.73.90 Kapanış 764.280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • AMME* KARACI MAKSİM Bu akşaı.ı Saat 21 de O 1 B A L 1 KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • M.M.V.1.NoEu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cina ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarif usuliyle satın alınacaktır.ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • M,S.V.1st,Sa.Al,Ko.Bask.1 no tu ilânları Kapalı zarfla aşağıda cinsi» miktarı,tutan,geçici teminatı,ihale gün ve saati yazılı maddeler Harbiye L No-Sat.Al-Kom-dan satın alınacaktır.İstekliler teklif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Bu sene "leylâklar Artanda."6 010 Var."Nilgün.tilirolerinde seyredeceğiniz kıymetli sanatkâr ı*_îî bir cildin bambaşka bir cazibesi vardır,Düzgün,yumuşak,taze bir cilt gençlik,güzellik ve sağlığın İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 18.00 Haberler 13.15 Dans müziği pl)13.30 Şarkılar Okuyanlar:Ayten Arıkan ve Kasım Ünal.14.00 Küçük og le konseri pl)14.20 Şarkılar Okuyan:Nigâr Uluerer 14.45 Hafif şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Dicle İlk Öğretmen Olculu Müdürlüğünden 84/86 randımanlı ekmek ve nebati margarin vita)yağ alınacak Miktarı Muhammen flatı Tutarı %7 5 geçici teminatı Cinsi Kilo Kuruş Lira Krg.lira Krş.thale tarihi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Nafıa Vekâletinden Gaziantep Karkamış istasyonları arasında telgraf hattı için lüzumlu direklerin betonarme olarak imali ve yerlerine dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1 Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • iller Bankasından Hidro-Elektrik tesisat ve inşaatı y ptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisat işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇUK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N t DİLLİGİL Salı.Çarşamba suare 20.30 da* Çarşamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • ilUUiyct Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aynk 82 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartlar:2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,ı O Hânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 12 adet boya püskürtme tabancası 11 Mayıs 954 Salı saat 15 te İzmit Dz-As-Sa-Al-Ko.da satın alınacaktır.Tahmin bedeli 19800 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Van Belediyesinden Yapı işleri ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile fıskiyeli soğutma havuzu inşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.2 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilâm Sivas Vakıf ar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivasta yaptırılacak meydan camii ve şadırvanı onarımı olup keşif bedeli 17130 lira 74 kuruş,geçici teminat 1285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • Kayseri Devlet Hasta hanesi Baş Tabibüğinden KAPALI ZARFLA EKSİLTME İLANI Muhammen Muvakkat Azı Çoğu Fiatı bedeli teminata Cinsi Kl-gram KL.gram Lira Krş-Lira Krş.Lira Krş.Koyun eti 16 000.000 20 ton)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.1.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46-maddesinin F« fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8